Referát

Komentáře

Transkript

Referát
Referát
Formální a obsahové požadavky na referát z
odborných předmětů
Zpracoval Ing. Jan Weiser
Obsah
 Co je referát
 Referát z odborných předmětů
 Obsah referátu
 Formální úprava referátu
 Citace literatury
 Titulní stránka
 Hodnocení referátu
 Odesílání referátu k hodnocení
Co je referát?
Referát je cizí slovo a do češtiny ho lze přeložit například jako
zpráva, ve které hodnotíme:
 skutečnosti veřejného rázu
 nebo vědeckou problematiku.
Referát z odborných předmětů
Ve výuce předmětů ekonomika, management, marketing má referát
nezastupitelné místo a to především z těchto důvodů:
 Poskytuje prostor pro projevení vaši individuality,
kreativity a kritického myšlení,
 Rozvíjí vaši schopnost logicky a obsahově správně vysvětlit
vybraný problém, včetně uvedení příkladů z každodenní
hospodářské praxe,
 Při jeho zpracování bude žádoucí, abyste využili nejméně tří
nezávislých zdrojů informací, které samostatně vyhledáte a
správně interpretujete,
 Procvičí vaši schopnost v psaní graficky kultivovaných textů s
využití PC
Obsah referátu
Obsah referátu Referát rozdělte do tří částí.
 V úvodu je třeba, abyste co nejpřesněji vymezili problém,
který chcete řešit, postup řešení a vztah k probírané
problematice ve výuce.
 Následuje stať, ve které daný problém vysvětlíte. Je
žádoucí, aby toto vysvětlení bylo přehledné, stručné, jasné a
logicky uspořádané, podpořené příklady z praxe.
 Poslední částí je závěr. Zde krátce shrňte, k čemu jste
zpracováním daného tématu došli (v čem nás obohatil).
Formální úprava referátu
 Referát předložte v písemné formě v rozsahu alespoň
dvou stran textu (600 slov), vhodně doplněný o
grafy, schémata, obrázky.
 Velikost písma 12
 Text vhodně rozdělit nadpisy, které zvýraznit
tučným písmem a mezerami mezi odstavci
 Samostatnou pozornost je třeba věnovat citacím použité
literatury a dalších použitých zdrojů (novinový článek,
odborná publikace, webová stránka
Formální úprava referátu
Citaci proveďte podle následujícího postupu.
 Zvolenou pasáž z vybraného zdroje nejprve vhodně uveďte,
(např. kdo to řekl:“xxx“) dále doslova opište text do textu a
zvýrazněte ho kurzívou.
 Nakonec proveďte vložení informací o zdroji informace
pomocí funkce odkazy (funkce další poznámka pod čarou).
Citovanou literaturu je třeba uvést
následovně:
Citace z knížky:
KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný
průvodce. Ilustroval Ondřej Tůma. 1. vyd. Praha: Grada, 1998.
291 s. ISBN 80-7169-608-0.
Citace z časopisu:
SMEJKAL, V. Proč nový zákon?. CHIP: magazín informačních
technologií, listopad 1999, roč. 9, c 11, s. 54–55.
Citace z webové stránky:
Cite them right – electronic information. URL:
<http://www.unn.ac.uk/central/isd/cite/elec.htm> [cit. 199912-10].
Titulní stránka
Hodnocení referátu
Hodnocení referátu bude vycházet ze splnění výše zmíněných
požadavků.
Rozhodující pro stanovení známky však bude:
 obsahová stránka,
 srozumitelnost sdělení
 snaha obohatit ostatní spolužáky.
Vzhledem k počtu žáků není možné v průběhu výuky
vyslechnout všechny referáty. Veřejně prezentován bude vždy
nejlepší referát, který určím po jejich zhodnocení.
Odesílání referátů k hodnocení
Referáty zasílejte výhradně elektronicky na adresu:
[email protected]
v předmětu zprávy napište vaše jméno, třídu pomocí
zkratky a název referátu.
Referáty musíte odevzdat nejpozději v den, který byl
stanoven k odevzdání
Pozdější odevzdání automaticky snižuje známku o
jeden stupeň
Ke zpracování referátu vám přeji
Mnoho úspěchů!

Podobné dokumenty

stáhnout - TANEC PRAHA

stáhnout - TANEC PRAHA jsem měl v plánu. Bohužel jsem si na začátku roku 2012 poranil šlachu, a musel tak zrušit šest měsíců intenzivního turné. V ideálním případě bych býval odehrál představení již zhruba šedesátkrát ne...

Více

Encyclopćdia Britannica Academic Edition

Encyclopćdia Britannica Academic Edition Jsme hrdí na to, že jsme jedním z předních světových poskytovatelů informací z jakýchkoli představitelných oborů. Vše od počátků vesmíru až po současnost, i to co bylo mezi tím, se dozvíte prostřed...

Více

Eckhart Tolle_Ticho promlouvá.

Eckhart Tolle_Ticho promlouvá. Když přemýšlíte nebo mluvíte o sobě, když řeknete „já“, obvykle máte na mysli „já a moje minulost“. To je vaše „já“, jež není nikdy spokojeno. Je to já, které je ovlivněno vaší minulostí a které hl...

Více

4.1.2 Coulombův zákon

4.1.2 Coulombův zákon Kolik kulička obsahovala elektronů, když jeden neutrální atom železa má 26 elektronů? 26⋅1,07⋅1024=2,8⋅1025 elektronů Jaký je poměr? nové elektrony

Více

č 7 10 Terapie a služby WEB

č 7 10 Terapie a služby WEB Chcete udržet myšlenku na své přání? Automatická kresba trochu jinak. Ing. B. Hlusičková, tel.: 607 707 967, 284 819 919, www.poradna.com, www.gigaart.cz.

Více

20-VY_32_INOVACE_PRO_UM20, Prezentovat jako Steve Jobs

20-VY_32_INOVACE_PRO_UM20, Prezentovat jako Steve Jobs Řeč čísel  – velmi důležité je používat čísla pro posluchače srozumitelným  způsobem. Uvádíte­li například nový produkt, řekněme MP3 přehrávač s  kapacitou 20GB, posluchač bude zmatený. 20GB je úda...

Více

Instalační návod pro Asus VP100

Instalační návod pro Asus VP100 Pouze pro reinstalaci zařízení zákazníků od poskytovatele VOLNÝ

Více

Internetova schránka

Internetova schránka 2. Barevná oblast na označená Email.cz je určena ke vstupu do již vytvořené schránky nebo k založení nové schránky. Pro založení nové schránky klikneme na text „založit nový e-mail“ Pokud bychom ji...

Více

Návod na sdílení pracovní plochy pomocí programu Skype a

Návod na sdílení pracovní plochy pomocí programu Skype a vidíme, co děláte a můžeme s Vámi řešit Vaše problémy a pomoci Vám.

Více