Zobrazit PDF ukázku knihy KLINICKÁ PROPEDEUTIKA pro SZŠ

Komentáře

Transkript

Zobrazit PDF ukázku knihy KLINICKÁ PROPEDEUTIKA pro SZŠ
OBSAH
Učebnice je úvodem do studia klinické medicíny. Seznamuje studenty s lékařskou dokumentací, fyziologickými funkcemi organismu, příznaky onemocnění, fyzikálním
vyšetřením jednotlivých částí těla i orgánů, dalšími vyšetřovacími metodami – laboratorními, zobrazovacími, endoskopickými, elektrografickými i funkčními. Poslední kapitoly učebnice jsou věnovány obecné a speciální farmakologii.
Kolektiv autorů: MUDr. Marie Nejedlá (vedoucí)
Mgr. Gabriela Anisová, Mgr. Simona Bernardyová, Mgr. Patrik Burda,
Mgr. Taťána Janíková, Mgr. Taťána Janošová, PhDr. Blanka Kadlecová
Lektorovali: prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc.
MUDr. Zdeňka Kasková
© MUDr. Marie Nejedlá, za kolektiv, 2010
ISBN 978-80-7333-078-1
PŘEDMLUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
ÚVODEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
1
LÉKAŘSKÁ DOKUMENTACE
– CHOROBOPIS (M. Nejedlá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
1.1
1.2
Chorobopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anamnéza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
2
PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ (M. Nejedlá) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
Subjektivní příznaky onemocnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Únava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruchy spánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Závrať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svědění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palpitace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nechutenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žízeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obtížné polykání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pálení žáhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dyspepsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objektivní příznaky onemocnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruchy vědomí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruchy dýchání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruchy postoje, poloha nemocného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruchy hybnosti a chůze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změny kůže a přídatných kožních orgánů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změny výrazu tváře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cyanóza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvracení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zápach z úst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Škytavka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
22
23
24
29
29
30
30
31
31
32
32
32
32
36
43
43
47
53
54
54
56
57
5
2.2.11 Poruchy vyprazdňování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.12 Změny moči a poruchy močení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.13 Otoky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
58
61
3
FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ (M. Nejedlá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12
3.4.13
3.4.14
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
Vyšetření hlavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celkové vyšetření hlavy a lebky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření příušní žlázy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření očí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření uší . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření nosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření rtů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření dutiny ústní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření krku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření krční páteře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření štítné žlázy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření krčních mízních uzlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření karotidy (krkavice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření krčních žil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření hrudníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření tvaru hrudníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření dýchání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření srdce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření prsů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření břicha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celkové vyšetření břicha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření jater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření žlučníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření žaludku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření sleziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření slinivky břišní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření esovité kličky tlustého střeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření slepého střeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření červovitého přívěsku slepého střeva . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření tenkého střeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření ledvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření močovodů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření močového měchýře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření zevního pohlavního ústrojí a močové trubice . . . . . . . .
Vyšetření končetin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otoky končetin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření prstů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření tepen končetin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření žil končetin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření kloubů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
65
67
67
72
73
73
74
76
76
77
78
79
79
80
80
83
87
89
90
91
96
98
99
99
100
100
100
100
101
102
103
103
103
104
104
105
105
106
106
6
3.5.6
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Vyšetření svalů a šlach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření páteře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření lymfatických uzlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření kůže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření reflexů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzorový status praesens s fyziologickým nálezem . . . . . . . . . . . . . .
4
FYZIOLOGICKÉ FUNKCE (M. Nejedlá) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
4.4
Pulz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tepové frekvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rytmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakter pulzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dýchání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tělesná teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krevní tlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
VYŠETŘOVACÍ METODY
(G. Anisová, T. Janíková, T. Janošová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
Laboratorní vyšetřovací metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření krve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření moče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření stolice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyšetření hlenů dýchacích cest (sputa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punkce a biopsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnostické kožní testy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazovací metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazovací metody rentgenologické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazovací metody nerentgenologické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endoskopické vyšetřovací metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endoskopická vyšetření dýchacího systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endoskopická vyšetření zažívacího systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostatní endoskopická vyšetření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrografické vyšetřovací metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrokardiografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektroencefalografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektromyografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kardiotokografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční vyšetřovací metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční vyšetření srdce – zátěžové EKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční vyšetření plic – spirometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční vyšetření ledvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční vyšetření endokrinních žláz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční vyšetření zažívacího systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkční test periferních tepen – Ratschowův test . . . . . . . . . . . . . . .
107
108
109
110
110
111
113
113
114
114
115
115
116
119
121
128
131
133
134
135
136
136
145
158
158
160
164
166
167
170
171
171
171
172
172
175
176
178
179
7
6
OBECNÁ FARMAKOLOGIE (G. Anisová) . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
VYSVĚTLIVKY POJMŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Historie farmakologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farmakologie a její hlavní disciplíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Léčiva a jejich názvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recept jako zdravotnický dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Účinky léčiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aplikační formy léků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Působení léků v organismu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
7
SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE
(S. Bernardyová, P. Burda, B. Kadlecová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
Analgetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anestetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antiagregancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antiarytmika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antiastmatika (bronchodilatancia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antibiotika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antidiabetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antidiarhoika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antiemetika, antivertiginóza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antihistaminika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antihypertenziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antikoagulancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antitusika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antiulceróza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cytostatika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diuretika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hepatoprotektiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemoterapeutika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kardiotonika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kortikoidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laxativa (laxancia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mukolytika a expektorancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myorelaxancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nootropika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parasympatomimetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parasympatolytika (vagolytika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Psychofarmaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sympatomimetika (adrenergní a dopaminergní látky) . . . . . . . . . . .
Sympatolytika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trombolytika (fibrinolytika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vazodilatancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venofarmaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další lékové skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
180
181
181
184
185
186
189
192
196
198
198
199
200
204
207
208
209
210
211
212
212
214
215
216
217
217
218
219
221
221
222
222
223
223
226
227
227
228
229
230
9
krčních žil můžeme také tlakem na játra. Pokud se to podaří, znamená to, že krev
proteče přes horní dutou žílu okolo pravého srdce až do krčních žil proto, že pravé srdce není schopno zvýšený přísun krve pojmout, což dokazuje pravostranné
srdeční selhávání. Příznak se nazývá hepatojugulární reflux neboli zpětný tok
krve z jater do krčních žil.
Pokud nedokáže vstát, vyšetřujeme jej pouze zepředu. Při vyšetření se postupuje v pomyslných čarách, které se používají i k popisu případných změn. Jejich
přehled uvádí tab. 6 a obr. 12 a 13. Pro rozpoznání patologického tvaru hrudníku
je vhodné se nejprve seznámit s tvarovými variantami hrudníku v rámci normy.
Fyziologicky nemůže být žilní tep na žilách nikdy patrný, neboť mezi tepnou a žilou je kapilární
řečiště. Výjimkou je nedomykavost trojcípé chlopně, při které se vrací část žilní krve z pravé komory
přes pravou síň směrem k hlavě, proti krevnímu proudu až do jugulárních žil.
Při stlačení horní duté žíly např. nádorem v mezihrudí městná žilní krev nad útlakem. Krev ze
stlačených žil neodtéká, žíly se rozšiřují a tekutina z nich prosakuje do okolí. Nad útlakem tak vzniká
edém s cyanózou – tzv. Stokesův límec.
3.3
Vyšetření hrudníku
3.3.1
Vyšetření tvaru hrudníku
Vyšetření pohledem: Při některých plicních chorobách se mění tvar hrudníku
(emfyzém) a naopak některé ortopedické vady hrudníku (skolióza) deformují
orgány uvnitř, a tím zhoršují jejich funkci. Proto posouzení tvaru hrudníku může
odhalit příčinu dýchacích nebo oběhových obtíží a napomoci ke stanovení diagnózy. Při vyšetření hrudníku (lat. thorax) prohlížíme pacienta svlečeného do
půli těla tak, aby k němu byl přístup zepředu i zezadu.
1
2
3
4
Tab. 6. Orientace na hrudníku pomocí pomyslných čar
Zepředu
čára
prochází
Z boku
čára
prochází
Zezadu
čára
prochází
přední
střední
středem
sterna
přední
axilární
od musc.
pectoralis
major
zadní
střední
středem
processus
spinosus
sternální
okraji
sterna
střední
axilární
středem
axily
paravertebrální
podél
obratlů
parasternální
mezi
sternální
a medioklavikulární
čárou
zadní
axilární
od musc.
latissimus
dorsi
skapulární
středem
úhlu
scapuly
medioklavikulární
80
středem
claviculy
5
6
7
Obr. 12. Orientační čáry na přední a zadní stěně hrudníku
1 – přední axiální, 2 – medioklavikulární, 3 – sternální, 4 – přední střední, 5 – zadní
střední, 6 – paravertebrální, 7 – skapulární
81
•
1
2
3
•
Obr. 13. Orientační čáry na hrudníku ze strany
1 – přední axiální, 2 – střední axiální, 3 – zadní axiální
Fyziologický hrudník je symetrický ve smyslu pravolevém i předozadním.
Takový hrudník může být podle tvaru atletický, který má optimální tvar, protože
není hubený ani podsaditý, astenický, který je dlouhý a plochý, typický u velmi
štíhlých až hubených lidí, nebo hyperstenický (pyknický) – krátký a vyklenutý
u lidí podsaditých až obézních. Asymetrie hrudníku je vždy patologickým nálezem a svědčí pro onemocnění hrudního koše nebo plic.
Patologický hrudník může být:
• Ptačí (lat. pectus carinatum) – má zvětšený předozadní průměr hrudníku
•
•
82
a zmenšený příčný průměr – hrudník je úzký. Krátké sternum je vysunuté
dopředu jako prsní kost u ptáků a v místě připojení žeber na sternum je prohloubení. Jedná se o vrozenou vývojovou vadu, která se obvykle vyskytuje společně s dalšími vrozenými vadami srdce nebo očí. Plicní funkce však
téměř neomezuje.
Trychtýřovitý (nálevkovitý, lat. pectus excavatum) – má vpadlé přední konce
žeber a dolní část sterna dovnitř. Pokud je vada velmi těžká, ztěžuje žilní
přítok k srdci a zmenšuje plnění srdce v diastole. Obvykle však k oběhové
nedostatečnosti nevede.
Soudkovitý (obr. 14) – vypadá jako v trvale „nádechovém“ (inspiračním)
postavení, protože má zvětšený předozadní průměr. Vytváří se v průběhu
života u obstrukční plicní nemoci, u níž se vyvíjí emfyzém nebo u Bechtěrevovy choroby, při které je hrudní páteř ztuhlá a hrudník nehybný. Výjimečně
•
je soudkovitý hrudník vrozený u zdravého člověka.
Kyfoskoliotický – hrudník se skoliózou a hyperkyfózou hrudní páteře
(skolióza je vybočení ve směru do
strany provázená rotací obratlů). Při
vyšetření páteře na skoliózu vyzveme
pacienta, aby se svlečený do půli těla
předklonil a pozorujeme jeho páteř.
Skoliózu rozpoznáme tak, že páteř je
vybočená k jedné straně, linie pasu je
šikmá a jedno rameno je výše. Těžká
kyfoskolióza hrudní páteře na skoliotické straně hrudník tak deformuje,
že tím brání úplnému nádechu a plíce
není dobře provzdušňována. Utlačováno deformovaným hrudním košem
může být i srdce.
Hrudník s hrbem (hrb – lat. gibbus)
– hrb je způsoben ostrým zalomením páteře nejčastěji v oblasti hornormální
soudkovitý
ních hrudních obratlů. Dříve vznikal
(atletický)
hrudník
následkem tuberkulózy obratlů. Útlak
plic a srdce je podobný jako u kyfo- Obr. 14. Hrudník
skoliózy.
Krátký hrudník s odstávajícími lopatkami – typický pro Scheuermannovu chorobu. Je způsoben klínovitým zdeformováním obratlových těl, nemocný má vzhledem k dolním končetinám
nápadně krátký trup a typický „kovbojský postoj“.
3.3.2
Vyšetření dýchání
Při vyšetření dýchání se pohledem posuzuje šíření dechové vlny z hrudníku
na břicho, poklepem se určují hranice a vzdušnost plic a poslechem se vyšetřuje
dýchání. Jako doplňkové se provádí vyšetření tzv. hrudního chvění a bronchofonie.
Šíření dechové vlny
Vyšetření pohledem: Pozorujeme, zda se dechová vlna od hrudníku šíří přes
břicho až k tříslům a zda jsou dýchací pohyby symetrické. Asymetrii dýchacích
pohybů mohou vyvolat srůsty mezi pohrudnicí a poplicnicí, výpotek v dutině
hrudní (hydrotorax) či vzduch v dutině hrudní (pneumotorax).
83

Podobné dokumenty

Ošetřovatel - Střední odborné učiliště Valašské klobouky

Ošetřovatel - Střední odborné učiliště Valašské klobouky Střední odborné učiliště Valašské Klobouky leží v srdci jižního Valašska v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V roce 1925 bylo otevřeno jako Zemská zimní hospodářská škola, k...

Více

Doporučení ČRS pro léčbu ankylozující spondylitidy

Doporučení ČRS pro léčbu ankylozující spondylitidy Aktivní zánětlivé léze sakroiliakálních kloubů s definitivním otokem kostní dřeně/osteitidou, která je suspektní jako sakroiliitida při spondylartritidách

Více

Doporučený diagnostický postup u Crohnovy nemoci

Doporučený diagnostický postup u Crohnovy nemoci Diagnostický algoritmus je pozitivní seznam vhodných vyšetření, která by měla být provedena pro stanovení diagnózy Crohnovy nemoci. Spektrum vyšetření je koncipováno tak, aby bylo možno stanovit di...

Více

Buscopan® tablety (PDF verze) - Produkty

Buscopan® tablety (PDF verze) - Produkty Buscopan může zvyšovat tachykardický účinek beta-mimetik. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Existují jen omezené údaje týkající se užívání bromidu butylskopolaminia u těhotných žen. Studie na zví...

Více

Prevence žilní trombózy a plicní embolizace: obecně platná pravidla

Prevence žilní trombózy a plicní embolizace: obecně platná pravidla trombocytopenie v posledních třech měsících. Alternativou podávání LMWH i po ukončení hospitalizace může v určitých situacích být warfarin. Samotná acetylosalicylová kyselina nebo Rheodextran se po...

Více