+ časové vymezení postimpresionistické generace podstata

Komentáře

Transkript

+ časové vymezení postimpresionistické generace podstata
POSTIMPRESIONISMUS
●● časové vymezení postimpresionistické generace
●● podstata impresionismu x podstata postimpresionismu (srovnání obou směrů, rozdíly), postimpresionismus jako
reakce na impresionismus
●● společné rysy postimpresionistických směrů
●● jednotlivé proudy a osobnosti postimpresionistického malířství
● pointilismus (novoimpresionismus)
− podstata malířské techniky pointilismu (x technika impresionismu), souvislost s výsledky výzkumů optiky
− Georges Seurat
− Paul Signac (reprodukce obrazů)
● symbolismus a Paul Gauguin
− pojem symbolismus, obory umění, kde se symbolismus uplatnil
− zásady malířského symbolismu
− dílo Paula Gauguina (charakteristika jeho díla - obory výtvarné tvorby, technika maleb, práce s barvou, práce s
linií, témata maleb - pobyt na Tahiti)
● expresionismus a Vincent van Gogh
− pojem expresionismus, exprese
− expresionismus jako malířský směr, expresionismus jako umělecká tendence 20. stol, expresivní tendence
v umění přítomná již od jeho počátků (např. v umění gotickém, barokním, manýristickém, umění 19. stol.,...)
− život (stručně, jen to co mohlo mít vliv na tvorbu) a dílo Vincenta van Gogha (charakteristika jeho díla - práce s
barvou, práce s linií, témata maleb)
● H. de Toulouse-Lautrec
− život (stručně, jen to co mohlo mít vliv na tvorbu) a dílo (charakteristika jeho díla - výtvarné techniky, práce s
práce s linií, témata)
● Paul Cézanne
− umělecký program P. Cézanna
− význam tvorby P. Cézanna pro vývoj moderního malířství (kubismus, abstrakci, ...)
● naivní umění a H. Rousseau (Celník Rousseau)
+ VLASTNÍ NÁZOR, HODNOCENÍ, POHLED na postimpresionismus
► zdroje informací pro referát:
▪ Mráz, Bohumír: Dějiny výtvarné kultury 3; Idea servis
▪ Šamšula P., Hirschová J.: Průvodce výtvarným uměním IV
▪ http://cs.wikipedia.org/
▪ www. artmuseum.cz
► zdroje reprodukcí:
▪ www.artchive.com, http://www.artnet.com/
▪ http://cs.wikipedia.org/
► jednotlivé směry postimpresionismu
vysvětlit na reprodukcích obrazů:
● pointilismus
G. Seurat:
▪ Nedělní odpoledne na ostrově
Grande Jatte (1885)
▪ Cirkus (1890 - 1891)
● symbolismus
P. Gauguin:
▪ Žlutý Kristus (1889)
▪ Odkud přicházíme? Kdo jsme?
Kam jdeme? (1897)
● expresionismus
V. van Gogh:
▪ Modrý autoportrét (1887)
▪ Cesta s cypřiši (1890)
▪ Noční kavárna (1890)
▪ Hvězdná noc (1890)
●
H. de Toulouse-Lautrec:
▪ Moulin-Rouge (1892)
●
P. Cézanne:
▪ Moint Sainte-Victoire
▪ Jablka a pomeranče
●
H. Rousseau:
▪ Já, portrét-krajina (1890)
▪ Spící cikánka (1898)
► u každého díla sledovat:
● obsah:
− téma, námět díla, význam díla,...
● formu:
− techniku malby, kompozici,
perspektivu, barvy, světlo,...

Podobné dokumenty

francis bacon, hyperrealismus

francis bacon, hyperrealismus Richard Estes: témata jeho děl, techniky malby francouzský hyperrealismus Jacques Monroy německý hyperrealismus Gerhard Richter skupina Zebra hyperrealismus v českém umění 2. pol. 20. stol. vliv hy...

Více

KUBISMUS + název výt

KUBISMUS + název výt vliv kubismu v díle M. Duchampa vliv kubismu v díle R. Delaunay: orfismus vliv kubismu v díle F. Légera: tubismus kubismus jako jedno z východisek abstraktní malby P. Mondriana vliv kubismu v díle ...

Více

DESIGN 20. STOL_1 nové tendence, nové materiály: ohýbaná

DESIGN 20. STOL_1 nové tendence, nové materiály: ohýbaná KERAMIKA ●● Otto Eckert: spojení keramiky a sochařského projevu, vliv na poválečnou keramiku (vedoucí ateliéru na VŠUP); např. Pravoslav Rada, Václav Šerák 80. léta - současnost postmoderna ●● Mila...

Více

DADA (DADAISMUS)

DADA (DADAISMUS) Picabii s metodou psychického automatismu •• newyorské dada − Marcel Duchamp: vývoj jeho tvorby, “ready-made”, jeho význam pro vývoj umění 20. stol. − Francis Picabia − Man Ray •• berlínské dada − ...

Více

Stáhnout zadání ve formátu PDF

Stáhnout zadání ve formátu PDF V.v.Gogha Toulouse-Lautreca (je možná pouze jedna správná odpověď) Otázka číslo: 16 Kdo byl autorem obrazu "Imprese", podle kterého byl nazván celý umělecký směr – impresionismus?

Více

+ časové vymezení impresionismu (

+ časové vymezení impresionismu ( − jeho role ve vývoji impresionistického malířství, vývoj jeho malby − význam obrazů Snídaně v trávě (1863) a Olympie - námět, kompozice, barevnost, inspirace obrazy renesančních malířů Raffaela, G...

Více

FAUVISMUS A EXPRESIONISMUS

FAUVISMUS A EXPRESIONISMUS expresionismus v díle dalších českých výtvarníků nevystavujících s Osmou: Václav Špála, Jindřich Prucha charakteristika jejich děl rozdíly a podobnosti fauvistických a expresionistických děl VLASTN...

Více

+ vlna návr

+ vlna návr ● východisko ● rozdíly v charakteru amerického pop-artu a francouzského realismu ● Yves Klein, Jean Tinguely, Arman, Daniel Spoerri, César – charakteristika jejich tvorby, druhy jejich děl, technik...

Více