MC aktiv 2/2012 - MC

Komentáře

Transkript

MC aktiv 2/2012 - MC
ČASOPIS PRO PRACOVNÍKY
A ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI
MC-BAUCHEMIE
2-2012
Ruský trh
nabízí velké šance
MC aktuality:
Sanace tunelu Grancia-Melide
v kantonu Tessin
MC inovace:
Revoluce v technice
nanášení
MC aktuality:
Novostavby stadionů v Polsku
a na Ukrajině
MC aktuality:
Nákladná oprava
lodního zdvihadla Scharnebeck
MC úvodník
Vážení čtenáři,
celosvětová ekonomická situace se
v letošním roce projevuje velmi rozdílně. Dostáváme často rozporuplné
signály.
kapitálovým trhem. Proto můžeme
i v neklidných časech nadále sledovat své dlouhodobé cíle.
I toto vydání poskytuje opět několik
pěkných příkladů, jak důsledně naši
pracovníci podporují další rozvoj
firmy MC, a to i přes krizové scénáře
často diskutované v médiích, a přitom mají na paměti inovační řešení
Jako středně velký, soukromý
podnik, jsme rádi, že nejsme nuceni ke krátkodobým a hektickým
opatřením vlivem jednotlivých
regionálních zklamání způsobených
ku prospěchu našich zákazníků.
Příjemnou zábavu při čtení tohoto
vydání.
Srdečně zdraví
Dr. jur. Bertram R. Müller
Titulní strana
MC o nás
Zleva doprava: Alexander Mondrus,
jednatel MC-Bauchemie Rusko, Hans
Wiehn, jednatel MC-Building Chemicals a koordinátor spolupráce
s MC-Rusko a Dr.-Ing. Claus-M.
Müller, jednatel MC-Bauchemie,
Bottrop, před novostavbou výrobního závodu v Samaře.
.
Investice do silně se
rozvíjejícího indického trhu
Úspěšný vývoj firmy Murasit Indie
otevírá díky novostavbě ve městě
Goa novou kapitolu historie. Nedávno zde byly dokončeny školicí
středisko a laboratoř, což je další
krok k tomu, aby byly místní
produkty ještě lépe přizpůsobeny
místnímu, silně rostoucímu trhu.
výzvy. Ještě během roku 2012
bude projekt Goa doplněn o jeden
výrobní závod a logistické centrum
pro nakládky. Budou se tam vyrábět
především přísady do betonu
Impressum
a malt, produkty pro sanaci betonu
a izolační materiály.
Vydavatel:
MC- Bauchemie Müller
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1 - 8
46238 Bottrop, Germany
Tel. +49 (0) 20 41/1 01-0
Fax +49 (0) 20 41/1 01- 688
www.mc-bauchemie.de
[email protected]
Sesterská společnost MC-Bauchemie působí v Indii od osmdesátých
let minulého století a od té doby
nepřetržitě investuje do budování
a rozšiřování místní výroby a výzkumu, jakož i do dalšího vzdělávání
pracovníků. Investicemi v Indii,
na jednom z nejsilněji rostoucích
světových trhů, chce být firma
MC dobře připravena na budoucí
Odpovědná osoba ve smyslu
tiskového práva:
Thomas Olk
Koncepce, redakce a úprava:
mediengruppe essen,
Essen
2
MC o nás
INTEC: Vynikající řešení pro
mimořádné úkoly
Společnost INTEC Gesellschaft
für Injektionstechnik mbH & Co.
KG působí více než 20 let velmi
úspěšně v oblasti sanace betonových a kamenných konstrukcí.
Základní kámen činnosti byl
položen v srpnu roku 1990, když
divize podzemních staveb firmy
E.Heitkamp GmbH a firma MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.
KG založily podílovou společnost
INTEC.
Původním cílem bylo, aby se využilo
synergií mezi vývojem a zpracová-
ním produktů pro speciální úkoly
v hlubinné těžbě. Proto se podnik
zpočátku zaměřil na zpracování
minerálních systémů k injektážně-technickému zpevnění nebo
dodatečnému utěsnění hornin při
těžbě černého uhlí.
z hlubinné těžby se zvláštnostmi
klasické sanace betonu a přírodního
kamene, takže se jméno INTEC brzy
stalo symbolem kompetence a výkonu při údržbě stavebních objektů.
Podnik většinou realizuje veřejné projektové zakázky v celém
Německu. Na počátku prostřednictvím kanceláře ve Freibergu a poté
prostřednictvím druhé pobočky
v Brand-Erbisdorfu řídí společnost
INTEC veškeré operativní obchody.
Když byla na konci roku 2011 kvůli
insolvenčnímu návrhu společnosti
Již v roce 1992 se know-how využívalo jak v povrchové tak i hlubinné
těžbě a proniklo i do projektů s vysokými technologickými požadavky
v pozemním, podzemním a inženýrském stavitelství. Bývalí horníci
firmy INTEC spojili své zkušenosti
Heitkamp BauHolding GmbH ve hře
i budoucnost podílové společnosti
INTEC, rozhodla se firma MC-Bauchemie jako společník využít
přednostního práva na převzetí
podílu a poskytnout operativně
úspěšné podílové společnosti jistou
budoucnost. S novým hlavním
sídlem v Essenu je firma od dubna
tohoto roku stoprocentní dceřinou
společností firmy MC-Bauchemie.
Sanace betonu památkového objektu
Na tak zvané „Eiermannově stavbě“ v Apoldě lze výborně vidět
know-how firmy INTEC v sanaci
betonu. Po různých přístavbách
a přestavbách budovy TOTAL
postavené v roce 1906 pomocí železobetonového skeletu
doplnil architekt Egon Eiermann
v polovině třicátých let moderní
přístavbu továrny, která se jednoduše označuje jako „Eiermannova
stavba“.
Charakteristická je její homogenní
struktura i čtvercová okna, která
jsou orámována jemnými, modrošedými ocelovými prvky. Střešní terasa, která připomíná lodní palubu,
doplňuje jako výrazný designový
prvek celkový vzhled. Ačkoli byla
budova v roce 1980 památkovým
úřadem bývalé NDR vyhlášena
chráněnou památkou, byla až do
uzavření závodu v roce 1994 vystavena postupnému chátrání stavební
konstrukce. Až společnost GESA
Gesellschaft zur Entwicklung und
Sanierung von Altstandorten mbH
umožnila základní opravu budovy
továrny po roce 2010. Z hlediska
sanace betonu bylo nutné zbavit
jemný železobetonový skelet fasády
poškozené a degradované omítky,
která již neplnila svoji ochrannou
funkci, a reprofilovat při zachování
původní geometrie stavebních
dílců vhodným minerální systémem
náhrady betonu lokální poruchy
a plošně zvýšit betonové krytí
výztuže. Na závěr měl povrchový
ochranný systém současně realizovat designový cíl a zajistit další
životnost stavební konstrukce. Kromě toho vyvinula společnost INTEC
Gesellschaft für Injektionstechnik
během svého více než dvacetiletého vývoje v oblasti sanace betonu
techniku splňující tento požadavek
a aplikovala ji na četných objektech,
kde se těší rukopisu ceněného
řadou odborných projektantů.
Tato technika odolává i kritickému
oku památkové péče a společnosti
pro zachování stavebních objektů
IBW Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Weimar GmbH. Tyto dvě
organizace posoudili jeden z mladších referenčních objektů, budovu č.
4 Vysoké odborné školy v Jeně.
V důsledku tohoto posouzení získala
povrchový finální ochranný systém
Nafufill BS přednost před osvědčeným systémem EmceColor-flex,
který se „příliš leskl“. Výběr barevného odstínu byl proveden na základě
restaurátorských nálezů.
sobně větší plocha oken a sousedních cihelných vyzdívek z klinkerů.
Formálně přesné zachování geometrie stavebních dílců vyžadovalo
téměř šest kilometrů hranových
bednění! Vynikající výkon, neboť od
začátku prací v květnu 2011 až do
symbolického předání budovy vládě
spolkové země Duryňsko koncem
listopadu téhož roku byla dokončena i fasáda.
Pro sanaci asi 1500 čtverečních
metrů železobetonového skeletu
přicházela v úvahu na základě
četných požadavků pouze metoda
suchého torketu. Proto musela být
přechodně chráněna téměř dvojná3
Další referenční objekty
• Oprava fasády ve firmě JENAPHARM v Jeně a v závodě GKN
Gelenkwellenwerk v Mosele
• Oprava betonu závodní sáňkařské
dráhy a bobové dráhy v Altenbergu i mostu přes údolí řeky Muldy
u Grimmy
• Dodatečné izolační injektáže na
sportovním komplexu PSV
a v tramvajovém tunelu pod hlavním nádražím v Rostocku
i v tunelu Altstadtkreisel ve Wernigerode
• Sanace historického zdiva z přírodního kamene v klášterním parku
Altzella
MC Aktuality
Kreativita bez hranic s produktem Oxal RM
Ať už při návštěvě zoologické
zahrady, zážitkového parku nebo
oázy wellness – všude potkávají
návštěvníci pohádkově krásné
krajiny, exotické stavby z cizích
zemí a sochy, které vypadají
skoro jako pravé. Tak pravé, že
se zdá, že hranice mezi skutečností a iluzí splývá. Pojem iluze
zní sice magicky, popisuje však
výstižně klamavou podobnost
s přírodními modely, podle
kterých speciální firmy a umělečtí řemeslníci vytvářejí své
projekty. Předpoklady
jsou ostatně spíše hmatatelnější
přirozenost, neboť dříve než si
divák bude mnout oči v úžasu,
je zapotřebí vynikající materiál
a jeho zpracování.
„Člověk potřebuje pořádnou dávku
představivosti, pokud chce mít místo kovových konstrukcí a maltových
vrstev před očima ucelený obraz
krajiny“, říká Dr. Andreas Zahn, který
se podílel na vývoji stříkané malty
Oxal RM od poloviny devadesátých
let minulého století. Mineralog stojí
v budoucím rostockém Darwinariu před úkolem stavby pralesa
o ploše 900 metrů čtverečních. Na
tomto velkém projektu se působivě
ukazuje, jak důležité jsou vlastnosti
stříkané malty pro realizaci: Oxal
poskytuje jak pro normální tak
i staticky vysoké namáhání
vhodnou stříkanou maltu.
Snadné zpracování
Zatímco pozorovatel fascinovaně hodnotí výsledek náročného
procesu vzniku, je pohled za kulisy,
přesněji řečeno za stříkanou maltu,
méně okázalý. Na začátku je zpravidla nerezavějící ocelová konstrukce,
na které jsou připevněny latě, na
které se nanáší speciálně vyvinutá
stříkaná malta Oxal RM metodou
mokrého torkretu. V závislosti na
projektu se nanáší několik vrstev,
přičemž se musí dodržovat doba
schnutí jeden den na vrstvu. I když
malta zušlechtěná vysoce reaktivními pucolánovými přísadami působí
již jako pevná, lze ji převážně pomocí techniky škrabání ještě hodiny po
aplikaci dále přetvářet a modelovat.
Boduje estetikou a dobrými
vlastnostmi
Seznam referenčních projektů je
dlouhý a může zejména v segmentu zoologických zahrad přicházet
s působivými příklady. Stále častěji
se vytvářejí krajiny ve volnočasových parcích a oázách wellness,
pokud možno s autentickými
replikami. Tady stříká vodopád,
tam zve poklidný chrám k několika
hodinám zapomenutí všedního dne.
A výletní turisté na zaoceánské lodi
Queen Elisabeth si už asi užili
fo t
ka:
Fr a
nk
Vi n
ce n
tz
4
saunu, která se podobá zasněžené
ledové krajině a - samozřejmě - byla
realizována speciální stříkanou
maltou Oxal RM. „Nyní je nutné, aby
byly oblasti použití ještě známější,
neboť možnosti použití malty Oxal
jsou neuvěřitelně všestranné“, zdůrazňuje Andreas Zahn, který může
uvést kladné vlastnosti materiálu na
nesčetných projektech s nejrůznějšími požadavky. V neposlední řadě
hraje důležitou roli rovněž estetické
hledisko: Jak obrysy, tak i barvy
působí překvapivě reálně a dokonce
i proces stárnutí je přirozený. „Malty
obsahují mimo jiné také uhličitan
vápenatý. Materiál stárne a zvětrává
jako pískovec a vypadá po třech
letech ještě autentičtěji než při
dokončení“, informuje mineralog.
Kromě toho lze umělé a přírodní
prvky spojit, jako například „pravou“
houbu na stromě (fotografie vpravo)
na umělém kmenu stromu.
Rovněž pro opravy starých staveb
se Oxal RM výborně hodí. Pomocí
maticové techniky lze vytvořit libovolné struktury, od podoby dřeva
až po zdivo. A když jde o reprofilaci
fasád a dekorů, je stříkaná malta
vynikající volbou jak pro interiér, tak
i pro exteriér.
MC Aktuality
Iluze nebo skutečnost?
Rozhovor s Uwem Thürnau
přenese uhlem na objekt a získá pomocí fasádní barvy svoji barevnou
úpravu. Přitom pomáhá, že poslední
vrstva malty se již nanáší barevná.
Na výběr je namibijská červená,
okrová, antracitová, žlutohnědá
a krémová.
Jaké projekty jste dosud s maltou
Oxal RM realizovali?
Realizovali jsme již několik projektů. Jako malý průřez bych
chtěl uvést dětskou školku
v Berlíně, projekty krajin
v zoologických zahradách
ve Vídni, Duisburgu,
Frankfurtu, Magdeburgu,
Osnabrücku a Karlsruhe.
Momentálně spolupracuje
můj tým na ptačím domě v zoologické zahradě v Berlíně a interiéru
rostockého Darwinaria, obrovského pavilonu lidoopů. Během fáze
realizace jsem v neustálém kontaktu
s panem Dr. Zahnem, abychom pro
zadaný úkol použili optimální speciální maltu. Na podzim roku 2012 má
být projekt v rostocké zoologické
zahradě dokončen.
Návštěvník pak bude
mít dojem, jako by
šel uprostřed pralesní krajiny roklí – africký
prales pro gorily, asijský
pro orangutany.
Jaké modelovací schopnosti
musí stříkaná malta mít?
Krajiny by měly být svému přirozenému prostředí co nejbližší. K modelování potřebujeme odpovídající
čas a ten máme díky složení stříkané
malty. Pomocí různých technik
jsme pak schopni dosáhnout co
nejlepších napodobenin skal, dřeva,
stromů, kamenů, reliéfu atd.
Foto: osobni
Jak důležitá je kvalita podkladového materiálu a čeho si ceníte
na speciální maltě Oxal RM?
Ze strany zadavatelů, zejména zoologických zahrad jsou vysoké požadavky na kvalitu. Koneckonců musí
uměle vytvořené krajiny odolávat
klimatickým vlivům i vodě – vezměme v úvahu třeba vodopády nebo
akvária, a samozřejmě značné mechanické namáhání lidmi a zvířaty.
Proto je vyloženě důležité pracovat
s kvalitativně dobrým podkladem.
Na maltě Oxal RM si nejvíce cením
výborných možností zpracování,
neboť materiál musí být poddajný
a velmi dobře tvárný. Poté se návrh
vypracovaný nejprve na počítači
Krajinová malíř Uwe Thürnau (60) absolvoval studium grafiky a malířství na Vysoké škole
umění v Berlíně a vytváří trojrozměrné krajiny (dioramata), mimo jiné pro přírodně-historická muzea a zoologické zahrady. Jeho umělecké práce zaujmou svojí pozorností
k detailu a těsnou blízkostí k přírodním vzorům.
5
MC
MCReportage
Reportáž
Město Moskva
Trh budoucnosti - Rusko - skrývá ještě velký potenciál
Od zahájení svého působení
v Rusku v polovině devadesátých
let minulého století zažívá firma
MC zajímavý a vzkvétající úsek
ekonomické historie v plošně
největším státě na světě. Bylo to
období rozmachu, když hospodářství po četných reformách
bylo oživeno novými impulsy
a rovněž firma MC zapustila
v Rusku své kořeny. Zatímco
první kroky naší činnosti byly
učiněny pouze z Petrohradu, dnes
působí přibližně 400 pracovníků
ve všech federálních regionech
země. V současné době je nutné
struktury neustále přizpůsobovat požadavkům trhu a dále
je rozvíjet, aby byla optimálně
zajištěna jak kvalita produktů tak
i služeb v celé zemi i v sousedních
zemích. Další růst je v dohledu,
neboť zejména stavebnictví v následujících letech rychle poroste.
Moskva, ekonomicky nejsilnější
oblast Ruska, se má stát do roku
2025 mezinárodním finančním
centrem. Se zimními olympijskými hrami v roce 2014 v Soči
a fotbalovým mistrovstvím světa
v roce 2018 je spojeno rozšiřování a modernizace sportovišť
a dopravní infrastruktury.
Ohlédnutí se do historie ukazuje
současně do budoucnosti: První
produkt se nazýval PLITONIT a je
dodnes neoddělitelně spjatý s úspěchem podniku v Rusku. Původně
vyvíjela a prodávala firma OTLI své
produkty pod názvem PLITONIT,
svůj sortiment neustále rozšiřovala
a v roce 2001 se stala jedním z předních výrobců v oblasti suchých
maltových směsí. Do sortimentu
patřily opravné malty, stěrkové
hmoty, omítky, spárovací malty
i lepidla na tapety, těsnicí materiály
a montážní pěny. Majitel firmy OTLI
Alexander Mondrus (viz fotografie
na titulní straně úplně vlevo) hledal
pro své inovativní nápady německého partnera s technickým know-how v oblasti ochrany povrchů
a staveb a nalezl jej ve firmě MC. Byl
to začátek plodné spolupráce a Alexander Mondrus se stal partnerem
a jednatelem společnosti MC-Bauchemie Rusko.
produktu PLITONIT. Pozoruhodné
je zejména to, že PLITONIT se stal
v mnoha místech definicí celé
produktové skupiny a je známý jako
synonymum lepidel na dlaždice jak
ve stavebních firmách, tak i u zákazníků ze soukromého sektoru.
Hrdost na spolupráci
Ten, kdo už někdy spolupracoval
na významných projektech, dokáže
pochopit, kolik radosti, pýchy Jevgenij Sokolov, PLITONIT
Značka PLITONIT
Dnes už patří PLITONIT neodmyslitelně ke stavebnictví a činí 50 procent obratu firmy MC-Bauchemie
Rusko a přibližně 60 procent výnosů. Značka PLITONIT patří k nejlepším 10 produktům v oblasti suchých
maltových směsí na cementové
bázi. Ročně se prodá asi 150 000 tun
a smyslu pro zodpovědnost všechny
strany dílu věnovaly. Tak je tomu
i u zodpovědných osob a pracovníků firmy MC, když například
procházejí moskevským nákupním
a zábavním centrem „Centralnoe
jadro“ nebo navštíví Mariinské divadlo v Petrohradě. První jmenovaná
6
stavba je jedním z nejvýznamnějších projektů, který byl v uplynulých
15 letech v Rusku realizován. Na
100 ha velkém prostranství starého
lomu vznikl působivý komplex, který
připomíná Docklands v Londýně.
Zahrnuje obchody, hotely, kina, koncertní halu, stanici metra, obrovská
parkoviště i byty, parky atd. „Firma
PLITONIT dodávala pro opláštění
spárovací maltu Colorit Premium
a lepidlo C na mramor“, informuje
nadšeně obchodní ředitel firmy
Plitonit Jevgenij Sokolov, „a je pro
každého ruského výrobce velkou
ctí podílet se na takovém projektu.“
Výhradně s materiálem PLITONIT
se opravovalo a i nyní se opravuje a nově se přistavuje Mariinské
divadlo v Petrohradě. Sestává
z historické budovy, koncertní haly
z roku 2006 a nové scény, která
bude předána svému určení v roce
2013. Na tomto projektu je patrné,
jaké rozmanité požadavky musí
materiály splňovat. Přírodní kámen
a mramor se lepily, sklepy se izolovaly, stěny byly opatřeny omítkami
a stěrkami, podlahy se vyrovnávaly.
K tomu, aby se mohlo pracovat
i v chladné ruské zimě, byly navíc
kromě materiálu PLITONIT použity
i nemrznoucí přísady.
MC Reportáž
Aplikační technik Artjom Smolenskij a obchodní zástupce PT Jevgenij Zaharijn
(zleva doprava) před vodní elektrárnou Sajano-Šušenskaja na Sibiři..
Centrum technologií betonu (ZBT )
Protection Technologies –
mnohostranné oblasti použití
Sanační práce během běžného
provozu, ještě navíc v potravinářském průmyslu, to je mimořádná
výzva. Potravinářský řetězec Magnit,
zastoupený v celé zemi, nechal opatřit novým ochranným souvrstvím
podlahy několika nákupních center
o celkové ploše 10 000 m2. Během
nočních hodin se pokládal z potravinářského hlediska zcela nezávadný
materiál MC-DUR rapid, který rychle
tvrdne a lze jej brzy opět zatížit.
Tímto způsobem mohly být oprave-
výborně splňuje. Do konce roku
má být položeno 6 000 m2 tohoto
podlahového systému.
ny prodejny v dílčích segmentech,
aniž by byl narušen provoz nákupního centra. První kroky v oblasti
chemického průmyslu podniká
momentálně divize PT v blízkos ti
Moskvy. WTE Wassertechnik Essen
tam buduje závod, ve kterém se
bude vyrábět chlornan sodný pro
úpravu odpadních vod moskevských čističek. Přitom jsou kladeny
ohledně chemického a mechanického namáhání mimořádné požadavky na podlahové souvrství včetně
zvýšené schopnosti překlenování
trhlin, které materiál MC-DUR 1900
Superlativy
Působivým projektem je modernizace opravárenské haly pro
rychlovlaky „Sapsan“ („sokol“) jezdící mezi Moskvou a Petrohradem.
Ochrannou vrstvou bylo opatřeno
8 000 m2 průmyslové podlahy –
podle požadavků s odolností proti
olejům a vysokému mechanickému
namáhání, s dobrou protiskluzností
a přitom vizuálně atraktivní. Použil
jako metro v Petrohradě a řada podzemních garáží u novostaveb jsou
jen některé příklady. Díky tomu, že
nyní vyrábíme minerální produkty
jako Nafufill KM 250 a MC-RIM také
v Rusku, můžeme rychleji dodávat
materiály na objekty jako mosty
a čistírny odpadních vod, oblast
sanace betonu neustále roste. Momentálně vstupujeme i do oblasti
energetiky. V blízkosti Petrohradu
máme do konce roku sanovat
a chránit první chladicí věž.
Čemu vděčí PT za svůj úspěch?
Je to souhra mnoha faktorů. Kvalita
materiálu, neustálý výzkum, další
vývoj produktů podle požadavků
trhu a – což je zcela důležité –
blízkost k našim zákazníkům. Kromě
toho velmi úzce spolupracujeme
s vysokými školami a technologic-
Protection Technologies
Rozhovor s Michaelem Pojarovem
Protection Technologies je nejmladší prodejní divizí.
Jak se vyvíjela?
V celém Rusku je nás 25 pracovníků,
z toho tři aplikační technici. Abychom byli přítomni v celém regionu,
máme kromě velkých servisních
center v Petrohradě a Moskvě také
obchodní zástupce v městech
Kaluga a Voroněž i v jižním Rusku
(Soči, Krasnodar, Rostov na Donu),
ve Volžské oblasti (Nižnyj Novgorod,
Samara, Iševsk), na Urale (Ťumeň)
a na Sibiři (Krasnojarsk). S potěšením zaznamenáváme neustálý
nárůst kmenových zákazníků, za což
vděčíme svým rozsáhlým službám
a know-how. Naši pracovníci jsou
v neustálém kontaktu s projektovými kancelářemi a stavebníky
a nabízejí jim technická řešení, která
odpovídají přesně jejich požadavkům. Kromě toho poskytujeme další
vzdělávání místnímu personálu
a učíme je správnému zacházení
s produkty.
Jaké jsou hlavní oblasti
působení divize PT?
Mimořádně silní jsme v oblasti
injektážních produktů. V této oblasti
patříme k lídrům trhu. Vodní elektrárny na Sibiři, podzemní stavby
7
se zde materiál MC-DUR 1200. Na
Sibiři stojí za zmínku obrovské
vodní elektrárny Sajano-Šušenská
a Boguchanskaja, kde se již tři roky
používají injektážní produkty firmy
MC, která zde působí i v oblasti
technického poradenství.
Michael Pojarov, manažer PT pro Rusko
kými centry. Odborníci z oboru jsou
v kontaktu i prostřednictvím seminářů platformy MC-FORUM, mohou
diskutovat o praktických otázkách,
vyměňovat si zkušenosti a dosahovat nejvyšší technické úrovně.
MC
MCReportage
Reportáž
Construction Chemicals – profesionální realizace
velmi složitých požadavků
Ať už se jedná o ropnou plošinu,
bobovou závodní dráhu nebo zpevnění řeky Samary (přítok Volhy) – každý projekt staví prodejní a vývojový
tým divize Construction Chemicals
před nové výzvy.
Jihovýchodně od města Samara
měly být zpevněny břehy řeky Samary geotextíliemi a samozhutnitelným betonem. Byl to nelehký úkol,
v Rusku zatím nebyly zkušenosti
s geotextíliemi a předpokládalo se,
že poznatky získané v Evropě bude
možno přenést i na tento projekt.
Jednalo se o jeden z nejvýznamnějších projektů divize Construction
Chemicals posledních dvou let,
zejména proto, že bylo nutno řešit
náročné technické úkoly: Kromě složité receptury betonu, pro kterou se
musely nejprve najít vhodné místní
suroviny, museli naši inženýři zajistit
zpracovatelnost betonu. Výhody postupu pro generálního dodavatele
spočívaly v tom, že náklady na rozmístění geotextilií jsou ve srovnání
s železobetonovými konstrukcemi
1,5x až 2x nižší a že lze geotextílie
položit ve srovnání s jinými metoda-
mi pětkrát až šestkrát rychleji.
Výzva zvaná ropná plošina
Začátkem roku 2011 započal projekt
„Ropné plošiny v Severním moři“. Divize Construction Chemicals dodává
na tento projekt přísady do samozhutnitelného betonu. Momentálně
se buduje stacionární speciální
plošina odolná proti ledu nazvaná
„Prirazlomnaja“, jedna z celkem 200
plošin, které mají dle plánu v roce
2015 stát na ropném šelfu. Celý úkol
zněl tak, aby byl vyvinut obzvláště
tekutý beton, jehož viskozita a ob-
sah cementu budou optimálně přizpůsobeny. K tomu, aby se netvořily
žádné studené spáry, měla kromě
toho betonová směs vytvrdnout až
po osmi hodinách. Rovněž vývin
tepla musel být recepturou betonu
minimalizován. Příliš vysoké teploty
totiž mohou vést k tvorbě trhlin. Náš
místní tým dokázal našemu partnerovi při vývoji vhodné receptury
betonu poskytnout podporu.
Construction Chemicals
Rozhovor s Pavlem Vasilijevem
Divize Construction Chemicals
působí ve všech oblastech Ruska.
Jak vypadá vaše koncepce dalšího úspěšného budoucího vývoje?
Můj tým momentálně čítá více
než 50 pracovníků, kteří jsou ve
skutečnosti rozděleni po celé zemi.
Velmi dobře jsme zastoupeni ve
všech velkých městech a v blízkosti
velkých staveb. Tato přítomnost je
důležitá, jelikož máme velké cíle
a zejména v oblasti modifikovaných
přísad do betonu, které činí více
než 80 procent našich obchodů,
chceme nadále růst. V některých
regionech jsme dokázali zvýšit
svůj podíl na trhu z pěti na třicet
procent. Nejlepších výsledků bylo
dosaženo v jižním regionu a na Sibiři. Rovněž ve městech Samara, Nižnij
Novgorod a Ťumeň jsme se úspěšně
prosadili na trhu.
Z čeho lze vyvodit tyto dobré
výsledky?
Rovněž divize Construction Chemicals se řídí firemní filosofií být co
nejblíže zákazníkovi a dodávat přesně a nepřetržitě optimální kvalitu
produktů. Neustálé další vzdělávání,
které našim pracovníkům poskytujeme, dokáží naši partneři velmi
ocenit. Pouze za uplynulých šest let
realizovali naši pracovníci přibližně
300 konferencí a seminářů, mezi
nimi mezinárodní fóra a praktická školení. Naši vývojoví inženýři
jsou v úzkém kontaktu s vědci ze
stavebních institutů a univerzit
a vypracovávají speciální řešení pro
aplikaci moderních kvalitních betonů v náročných projektech. Kromě
toho jsme publikovali více než 30
článků ve vědeckých a odborných
časopisech.
Jaká kvalita betonu bude v budoucnu žádána?
Od té doby, co jsme zde před více
než deseti lety zavedli moderní evropské technologie betonu, kladou
naši techničtí odborníci maximální
důraz na to, aby vyvíjeli společně
s výrobci betonu vysoce funkční
betony. Od začátku roku 2000 bylo
realizováno více než 50 velkých
projektů se samozhutnitelným betonem. Máme k dispozici vynikající
tým vývojových inženýrů, který pod
vedením Antona Pavlova vypracovává řešení pro nejkomplexnější
požadavky. Jedná se především
o receptury samozhutnitelných,
vysokopevnostních betonů, betonů
s odolností proti korozi i betonů pro
masivní stavby a snížení spotřeby
pojiv i kontrolu vývoje tepla.
8
Pawel Wasiliew, CC
Jakou roli hrají produkty
Nafuflex a Oxal?
Před dvěma lety jsme se rozhodli,
že na trhu prosadíme jak s produkty
řady Nafuflex tak i Oxal. Vidíme zde
značný potenciál rozvoje. Dosud
bylo s těmito materiály opraveno
více než 20 velkých historických
kulturních objektů. Nejvýznamnějšími jsou moskevský Kreml, Státní
Ermitáž, katedrála Nový Jeruzalém,
Mořský chrám v Kronstadtu a Michajlovský palác, Strelna, Petrohrad.
MC Aktuality
Švýcarský prodejní tým
má novou strukturu
Když René Voegeli v polovině
roku 2011odešel na zasloužený odpočinek, nepřevzal jeho
nástupce Daniel Stirnimann
žádné jednoduché dědictví.
Koneckonců byl René Voegeli po
26 let tváří firmy MC-Bauchemie
ve Švýcarsku. Přesto se tomuto dynamickému stavebnímu
inženýrovi v krátké době podařilo
vypracovat úspěšný prodejní
koncept, který je založen na
zkušených obchodních ředitelích
a mladých pracovnících.
Nárůst obratu a zvýšení počtu
zákazníků bylo možno zaznamenat
hned v prvním roce. To je bilance
týmové práce – o tom je nový jednatel Daniel Stirnimann přesvědčen:
„Za úspěch našeho týmu vděčíme
Daniel Stirnimann
jednatel
Meinrad Suppiger
obchodní ředitel pro střední
a severozápadní Švýcarsko
Brigitte Bünter
obchodní ředitelka pro Curych
a východní Švýcarsko
Bruno Stock
zodpovědný za
západní Švýcarsko
dobré kombinaci velmi zkušených
obchodních ředitelů a mladých obchodních zástupců. Od provedení
změny jsme do týmu zařadili nové
pracovníky mladší 30 let a dokázali
jsme přijetím nového obchodního
zástupce navíc expandovat do západního Švýcarska.“ Další výhodou
je, že pracovníci jsou nejen profesionálové v oblasti prodeje, ale i mají
navíc i fundované zkušenosti z většiny řemeslných profesí. Kromě toho
se ve svých oborech dále vzdělávají,
aby mohli neustále poskytovat poradenství na nejvyšší úrovni.
Izolace tunelu pomocí injektáže
Dálnice A2 je jednou z nejdůležitějších severně-jižních dopravních os Evropy a jedna z nejvíce
využívaných dálnic Švýcarska.
Tisíce řidičů osobních i nákladních automobilů denně využívají
tuto trasu, která vede z Basileje
přes Luzern, Altdorf a Gotthard
do Lugana a Chiassa. Přitom
projíždějí i tunelem Grancia-Melide v kantonu Tessin, který
se momentálně sanuje těsnícím
materiálem MC-Injekt GL-95 firmy
MC-Bauchemie.
Nové bezpečnostní předpisy vyvolaly potřebu sanace tunelu Grancia-Melide dokončeného v roce 1968
s jeho dvěma 1680 metrů dlouhými,
dvoupruhovými tubusy. Tehdy se
stavělo pomocí hornické ražby,
tunel však nebyl nijak izolován.
Vnikající podzemní voda se dosud
hromadila za opláštěním z monolitického betonu a poté se cíleně
odváděla. V horní části se nachází
mezistrop, ve kterém tři kanály zajišťují přívod a odvod vzduchu.
V rámci sanačních prací budou tyto
mezistropy a opláštění odstraněny,
aby se zvětšil využitelný průřez
tunelu.
Tato opatření vyvolávají potřebu
izolovat tunel tam, kde proniká
voda trhlinami, spárami nebo jinými
poškozenými místy. Používá se zde
jako vhodná metoda tak zvaná
clonová injektáž hydrostrukturní
pryskyřicí a vytvoření nové roviny
hydroizolace. Dutina kontaktní zóny
mezi betonem a skálou vedoucí
vodu se touto injektáží vyplňuje
9
a utěsňuje. Toto provádí firma Sika
Lavori z Cadenazzo dvousložkovými injektážními čerpadly. „Výhoda
pryskyřice MC-Injekt GL-95 spočívá v tom, že lze reakční rychlost
optimálně přizpůsobit danému
problému, v závislosti na tom, jak
silný je průnik vody“, uvádí Daniel
Stirnimann.
MC Inovace
Z nouze ctnost –
revoluce v technice nanášení
Při zpracování umělých reakčních
pryskyřic byly právě v oblasti
podlahy často problémy s vlhkostí nebo nízkými teplotami.
Inovační vysoce výkonný krycí
nátěr MC-DUR 2496 CTP, který
se dosud používal na ochranu
vnitřních ploch chladicích věží,
lze nyní použít i tady.
Problém je dávno známý: Umělá
reakční pryskyřice, lhostejno zda
polyuretanová nebo epoxidová,
vykazuje při zpracování za určitých
podmínek nežádoucí chemické
vedlejší reakce. Často dochází při
stávající vlhkosti z mlhy, vlhkosti
vzduchu, vlhkosti podkladu nebo
kondenzované vody k poruchám
přilnavosti, nižší trvanlivosti nebo
špatnému vzhledu povrchu. Tvoří se
krátery a póry v právě tvrdnoucím
povrchu nebo dojde k plošné separaci krycího nátěru od vlhkého podkladu. Vlivy vlhkosti při zpracování
a tvrdnutí jsou hlavním důvodem
drahých reklamačním opatření.
Technické závady tohoto druhu
vyžadují často nové kompletní nanesení nátěrového systému. Rovněž
teplota ovlivňuje chemickou reakci
tvrdnutí. Například nízké teploty
vedou k horšímu tekutosti použitých materiálů, proto je zpracování
nátěrových hmot z umělých reakčních pryskyřic omezeno na teploty
od 8 do 30°C. Všechno toto dosud
značně omezovalo období pro zpracování, při studených nebo vlhkých
povětrnostních podmínkách nebylo
možné nabídnout řešení nebo nebylo možné již rozběhnuté projekty
realizovat.
běžné systémy na bázi reakčních
pryskyřic a činí pouze desetinu
povolené mezní hodnoty. V testu
překonaly hodnoty pevnosti celého
systému vždy beton. Odloupávání
rovněž není možné.
Za všech okolností
Největší výhoda však spočívá
ve snadném zpracování, které
umožňuje téměř úplnou nezávislost
chemické reakce na podmínkách
Od problému k řešení
Nyní nabízí produkt MC-DUR 2496
CTP vlastnosti, které umožňují
mnohem jistější a širší použití.
Například lze negativní vliv vlhkosti
nejen kompenzovat, ale dochází
dokonce i ke značnému zvýšení
kvality povrchu. Vliv vlhkosti se
přitom přeměňuje v další a urychlený proces tvrdnutí, kombinovaná
reakce dosahuje značné přilnavosti
na všech běžných podkladech
a špičkových hodnot odolnosti proti
otěru a poškrábání. Vysokohodnotný uzavírací nátěr nelze na povrchu
o tloušťce 0,25 mm ani naříznout
ostrým nožem! Pro srovnání: Při
zkoušce odolnosti proti otěru
dosahuje systém MC-DUR 2496 CTP
hodnot, které jsou dvakrát lepší než
10
prostředí: Zatímco zůstává materiál
v nádobě mnoho hodin zpracovatelný a umožňuje pokládku bez
časového tlaku, vytvrdne po aplikaci
během dvou hodin – mezi 2 a 40°C
nezávisle na teplotě a vlhkosti prostředí, dokonce i při kombinaci vlivů
chladu a vlhkosti. Pro uživatele se
prodlužuje možnost práce během
roku při průměrných povětrnostních poměrech ve velkých částech
Evropy o celé dva měsíce!
MC
MCInovation
Inovace
Funguje to! Jeden z téměř tří desítek realizovaných projektů s materiálem MC-DUR 2496
CTP byla ochrana a zlepšení vzhledu betonových základů v přílivové části mostu 25.
dubna přes řeku Tejo v Lisabonu: Při nízké hladině vody byl povrch zbaven řas a mušlí
a poté vyfoukán dosucha. Tři hodiny po aplikaci dvou vrstev materiálu MC-DUR 2496
CTP v intervalu 60 minut byla plocha již opět pod vodou.
Úspora času a peněz
Rychlost tvrdnutí materiálu MC-DUR
2496 CTP dovoluje rychlé užívání
ploch a krátké doby zpracování. Plocha je po dvou hodinách vytvrzená,
pochozí a připravená pro další pracovní krok a už po 12 hodinách ji lze
plně zatížit. Přitom je odolná proti
vodě a již po 30 minutách proti dešti, po 12 hodinách je možné zatížení
vodou, rovněž užíváním a čištěním.
To znamená, méně přerušení, méně
odstávek, prostojů a čekacích dob
a rovněž méně pracovních kroků.
Krycí nátěr je kromě toho maximálně paropropustný a poskytuje
tak spolehlivost při osmotických
procesech a vzlínající vlhkosti.
ohledně životního prostředí a zdraví
i při pravidelném používání je
dokumentováno hodnocením podle
směrnice REACh.
Od inovace k revoluci
Hlavně za nepříznivých podmínek
je MC-DUR 2496 CTP jako nátěrový systém tou správnou volbou.
Zejména v případě nedostatku
času, nebezpečí vlivu vlhkosti a za
nízkých teplot lze provést opatření,
která nebyla dříve realizovatelná
nebo pouze za velmi ztížených
podmínek. To je skutečná revoluce
v technice nanášení - není divu, že
už téměř tři desítky projektů byly
realizovány s touto novinkou.
Elektrárenská technologie nyní také pro podlahy. Vlastnosti nového materiálu šetří
čekací doby a výpadky – a tím také čas a peníze.
I vzhled je odpovídající
Další velkou předností materiálu
MC-DUR 2496 CTP je i dlouhodobě
kvalitní povrch: Díky mimořádně
vysoké odolnosti proti UV-záření
nevykazuje ani při dlouhodobém
užívání a slunečním záření žloutnutí.
Materiál získal 4,5 bodů z možných
5 v testu odolnosti proti povětrnostním vlivům podle normy DIN
53387 (500 hod. při teplotě 35°C
plus zkrápění). Bezpečné používání materiálu MC-DUR 2496 CTP
11
MC Aktuality
Kapsle jako auditorium vejce jako aula
Řešov leží na jihovýchodě Polska
a s téměř 180000 obyvateli je
důležitým centrem na polsko-ukrajinských hranicích. V roce
2001 byla sloučením několika
vysokých škol založena Univerzita Řešov, která se u studentů těší
stále větší oblibě. Momentálně
univerzita expanduje. K tomuto
účelu se buduje pozoruhodná
budova, ve které má vzniknout
centrum mikroelektroniky a nanotechnologie. MC-Bauchemie
Polsko přispěje jako partner
generálního dodavatele, společnosti SKANSKA, svými inovačními
produkty k realizaci této futuristické stavby.
Fotografie nechávají již tušit: Nová
univerzita bude klenotem se zajímavými architektonickými detaily,
na kterých se budou podílet četní
projektanti a realizační firmy. Rovněž
firma MC dodávala prostřednictvím
svého dlouhodobého partnera
přísady na tento objekt. Požadovány
byly konvenční produkty s dobrou,
stabilní kvalitou, například Centrament N3, Muraplast FK 43 a Muraplast FK 20 i Centrament Rapid
610. „Společně s naším partnerem
KP-BET z Lipie v blízkosti Řešova
jsme pracovali na optimální směsi
betonu třídy C30/37“, vysvětluje Piotr Czernaś, pracovník zodpovědný
za jihovýchodní Polsko, „z hlediska
stanovení úkolu tedy nic složitého.
Avšak projekt je svým rozsahem
velmi zajímavý, koneckonců dodáváme už od roku 2010 materiály ve
velkých množstvích. Konec už je
ostatně v dohlednu:
V září má být nová univerzitní budova dokončena.“
S jistotou pak bude objekt s celkovou investiční částkou 35 miliónů
eur upoutávat pozornost studentů
a přednášejícím poskytne nový
prostorový zážitek: Ve „vejci“ viditelném na fotografiích je například
plánována aula pro 350 osob. Obě
divize společnosti MC-Bauchemie,
Protection Technologies a Construction Chemicals mohou být ohledně
vývoje uplynulých let více než spo12
kojeny. Rychlý růst stavebnictví jim
poskytl několik pozitivních změn.
Například bylo realizováno nové
rozdělení prodejních oblastí a bylo
urychleno vybudování regionálních
servisních center. Týmy se kromě
toho mohly těšit z personálního posílení, aby mohly ještě lépe pečovat
o své zákazníky.
Pouze v divizi CC vznikla v letošním
roce již tři z pěti plánovaných nových regionálních servisních center,
která jsou geograficky uspořádána
tak, aby pokrývala všechny regiony
Polska.
Nová servisní centra CC v Polsku
Prodejní region Sever:
Servisní centrum se nachází
v Gdaňsku. Odtud se pracovníci
starají o zákazníky ve vojvodství
Pomořském, Varmijsko-mazurském
a Kujavsko-pomořském. Za divizi CC
je zodpovědný Marian Górczyński.
Prodejní region střední a východní Polsko:
Servisní centrum má sídlo ve
Varšavě. Prodejní region zahrnuje
kromě hlavního města vojvodství
Mazovské, Podleské a Lodžské. Za
divizi CC je zodpovědný Andrzej Kilbach. Kromě toho je za Oxal místně
zodpovědný Paweł Wszeborowski.
Prodejní region Jihozápad:
Servisní centrum má sídlo ve
Vratislavi. Pracovníci se zde starají
o zákazníky z vojvodství Dolnoslezkého, Opolského, Slezského
a Malopolského.
Za divizi CC je zodpovědný Witold
Chodyń.
MC Aktuality
Olympijský stadion v Kyjevě
1:0 pro MC-Bauchemii
Mistrovství Evropy ve fotbale konané v Polsku a na Ukrajině bylo
velkou sportovní událostí léta
2012. Přestože německý národní
tým musel překonat porážku v semifinále proti Italům s výsledkem
1:2, je evropské mistrovství přesto úspěchem s německou účastí
až skoro do finále – a dokonce
až daleko za něj. Na fotbalových
stadionech v Polsku a na Ukrajině
byla totiž použita systémová
řešení firmy MC.
Rozsáhlá prodejní
síť v Polsku
Jako jeden z prvních stavebně-chemických podniků,
který působil od
začátku devadesátých let minulého století v Polsku, si firma MC
již dávno vybudovala výbornou
pověst spolehlivého subdodavatele inovačních a velice kvalitních
produktů. Tak došlo k tomu, že se
stavební firmy obrátily na odborné
poradce prodejní sítě firmy MC,
která má vynikající strukturu po
celé zemi, a využily její know-how,
pokud šlo o produkty betonové
kosmetiky, prostředků povrchové
úpravy, separačních prostředků
a potěrových malt pro výstavbu
stadionů. MC-Bauchemie Polsko
dodala v období od března 2010 do
května 2012 mimo jiné firmě Max
Boegl Polska Sp. Z.o.o. na stadion ve
Vratislavi 31 t přípravku MC-Powertop F a 16 t MC-Powertop G. Rovněž
na ohromujícím národním stadionu
ve Varšavě, který pojme 58500 osob,
byly použity produkty ze sortimentu MC. Pro velkolepý výsledek se
zde stavělo s přípravky betonové
kosmetiky a přísadami do betonu
firmy MC Nafuquick, Nafufill KM 250,
Nafufill KM 110 a Emcefix Spachtel
F extra.
Dokonalé produkty pro
individuální řešení
Na Ukrajině působí firma MC
od roku 2002. Zde se použily
na stadiony v Kyjevě a ve Lvově
přísady do betonu (plastifikátor
betonu Centrament N3 a urychlovač
tvrdnutí betonu Centrament Rapid
610) i betonová kosmetika MC. Díky
intenzivní spolupráci se závody na
13
výrobu transportbetonu Dyckerhoff a velkými závody na výrobu
prefabrikátů „Kovalska“, „Oberbeton“
a „3 Betony“ se v těchto městech
firma MC osvědčila jako dlouhodobý partner. Byly již realizovány
některé projekty, při kterých firma
MC prokázala své vynikající služby
a dokonalou kvalitu systémových
řešení. Požadavkem na mnoho
použitých prefabrikovaných dílců na
stadionech byl rovný povrch s jednotnou šedou barvou. Jasný případ
pro betonovou kosmetiku MC,
která poskytuje vynikající výsledky.
Při výrobě prefabrikátů se použily
plastifikátory MC-Powerflow 1110
a z betonové kosmetiky Emcefix
Spachtel F barvy středně šedé.
MC Aktuality
Foto: Hans-Joachim Boldt
Týmová práce je zárukou úspěchu
Když bylo lodní zdvihadlo Lüneburg Scharnebeck v roce 1974
předáno svému určení, bylo to
tehdy největší dvojité svislé lodní
zdvihadlo na světě. Poskytuje
moderním dopravním lodím na
cestě mezi Labem a středozemským kanálem možnost překonat výšku 38 metrů. Avšak i na
betonu hlodá zub času, zejména
proto, že použité suroviny pro
beton vedly k tak zvané alkalické
reakci.
to zkušený tým aplikačních techniků
firmy MC (pod vedením Roberta
Schnella) ze závodu v Bottropu,
který navrhl různé systémy. Výsledek
konkrétních technologických studií
byl pak k dispozici na jaře roku 2011:
Jako jediný materiál pro tento účel
se hodil produkt Nafufill GTS-HS.
Rozhodujícími kritérii pro použití
byly slučitelnost s alkalickou kyselinou křemičitou i dobrá přilnavost
k podkladu a kvalitní vzhled zkušebních ploch.
Tou se rozumí chemická reakce, při
které v betonu vzniká bobtnavý
alkalický silikagel. Tento gel přijímá
vodu a může tak kvůli zvětšování
objemu narušovat strukturu betonu
zevnitř. Z dlouhodobého hlediska
může být ohrožena stabilita stavebního objektu. Proto bylo nutné
jednat rychle. Bylo zapotřebí najít
optimální materiál pro tento účel
použití. Velká výzva, při které se
musela divize Protection Technologies firmy MC prosadit oproti dvěma
konkurentům. Když byly v říjnu
2010 nakonec firmou Bauschutz
vytvořeny první zkušební plochy, byl
Nyní vstoupila do hry logistika. Společnost MC-Bauchemie musela při
několika jednáních s Vodním lodním
úřadem (WSA) Uelzen a realizační
firmou zajistit, že bude k dispozici
dostatečný počet sil a že na požádání budou moci být doplněna. Další
podmínkou bylo, aby bylo analýzou
zajištěno, že obsah dodaných sil
bude vždy splňovat tytéž kvalitativní
požadavky jako vzorový materiál.
To je důležité zejména proto, aby
nedocházelo mezi starým betonem
a plánovanou vrstvou nové stavební
hmoty k nežádoucím reakcím.
Mimořádnou výzvou projektu však
byla a je dokonalá souhra všech zúčastněných. „Nic nebylo ponecháno
náhodě a tak byla s realizační firmou
Bauschutz ještě jednou zhotovena
zkušební plocha, aby se otestovalo,
zda se čerpací technika pro nanášení a náš materiál k sobě hodí“,
uvádí Werner Baumgart z divize
Protection Technologies. Zejména
výška okolo 50 metrů, kterou bylo
nutno překonat, byla ve středu
zájmu zodpovědných osob. Navíc
byla testována konečná struktura,
která předpokládala první pracovní
krok spočívající ve dvoucentimetrové tloušťce vrstvy a druhý pracovní
krok o jednocentimetrové tloušťce
vrstvy, která byla nakonec obroušena. Naneseno bylo přibližně 900 tun
produktu Nafufill GTS-HS pomocí
čerpadla značky Mader. Ošetřování
bylo provedeno malířských filcem,
který byl zavěšen plstěnou stranou
směrem ke stavebnímu objektu.
Tkanina byla poté stříkána promyšleným systémem hadic a neustále
udržována vlhká. Dále se použil
pro částečnou reprofilaci produkt
Nafufill KM 250 HS a pro injektáže
menších trhlin kompaktní injektážní
14
zařízení MC-Fastpack Powertool
2300 plus.
Od první zkušební plochy až do
první dodávky uplynulo asi devět
měsíců. V červenci roku 2011 byla
pak naplněna první sila. Jelikož bylo
východní koryto pro lodní dopravu
uzavřeno, musí se sanační opatření
provádět pod velkým tlakem na
termín dokončení. Práce se týkaly
nejen betonové fasády o ploše
13000 m2, ale byla prováděna
i protikorozní opatření na vaně
a jiných ocelových částech. Práce
se budou dokončovat ještě v tomto
roce. V letech 2013/2014 pak dojde
ve druhé stavební etapě k sanaci
západního koryta.
MC Personál
Srdečně vítejte v týmu
Noví pracovníci v řadách firmy MC
Těší nás, že můžeme ve firmě MC
přivítat řadu nových kolegů, kteří
v budoucnu posílí naše obchodní
týmy.
Takto vítáme v servisním centru
Zwenkau Karstena Lorenze, který
se ujme vedení obchodu divize
Construction Chemicals. V Bottropu
nás podpoří Daniel Vandamme
jako manažer pro klíčové zákazníky
v oblasti injektáží divize Protection
Karsten Lorenz
Technologies. V Portugalsku bude řídit Paula Reis obchod divize Protection Technologies a Diana Boulhosa
v divizi Construction Chemicals.
Alexander Novotny je naším obchodním ředitelem pro Protection
Technologies v Rakousku. Za divizi
Protection Technologies v Rusku je
zodpovědný Andrej Nesterenko jako
nový obchodní ředitel.
Daniel Vandamme
Paula Reis
Diana Boulhosa
Vstup do profesního života
Hafiz Al Shaban
Alexander Novotny
Andrey Nestrenko
V novém školním roce přivítáme
ve firmě MC 15 nových učňů, kteří
vstoupí do profesního života v obchodním či průmyslově-technickém
oboru. Přejeme jim hodně štěstí
a úspěchů v nové kapitole života.
Chemici:
Lukas Becker
Sahin Gans
Marius Kiwitt
Martin Pienczykowski
Patrick Schymik
Marc-André Veenstra
Administrativa spedice
a logistických služeb:
Pascal Przybyla
Prokázání odborných znalostí
Blahopřejeme panu Andreu
Luppinovi, který působí už tři roky
jako obchodní zástupce firmy MC-Bauchemie ve Švýcarsku (na naší
fotografii vlevo s Danielem Stirnimannem, jednatelem MC-Bauchemie ve Švýcarsku). Jako třetí nejlepší
ve svém ročníku úspěšně absolvoval
Cheik Diallo
pan Luppino zkoušku „Odborník
na ochranu staveb s federálním
diplomem“. Již dlouhou dobu je
považován ve své prodejní oblasti
za výborného odborníka v oblasti
sanace betonu a ochrany stavebních objektů.
15
Kontrolor stavebních hmot:
Julian Helfer (není na fotografii)
Průmysloví obchodníci:
Katharina Scharakowski
Karina Waloszik
Dominik Glampe
Jens Kolke
Laborant laků:
Jofrey Schellhaus
Odborník skladové logistiky:
Ruslan Rusch
Chemický laborant:
Jannik Lueger (není na fotce)
Srdečně vítejte!
MCPowerFlow
pro
betonové prefabrikáty
w w w.mc-bauchemie.cz
I N N OVATIO N I N B U I LDIN G C H E M IC A L S

Podobné dokumenty

MC aktiv 1/2009 - MC

MC aktiv 1/2009 - MC oblasti žádány jeho odborné znalosti. Brigitte Schneidenbach podporuje své kolegy už více než 40 let jako pracovnice vnitřního provozu. Blízkost k zákazníkovi i ve středu zájmu PT Vývoj obchodní či...

Více

Hájský kohout IV/2012

Hájský kohout IV/2012 si ten konec roku co moÏná nejhezãí. Je to ãas pohádek a opakování star˘ch dobr˘ch rodinn˘ch komedií. Pojìme zkusit uÏít si konec roku v pohádkovém duchu. Îe nevíte jak? Ale prosím Vás, to je pfieci...

Více

MC aktiv 2 / 2015 - MC

MC aktiv 2 / 2015 - MC také nové vážicí zařízení, novou vrátnici a další parkovací místa pro nákladní a osobní automobily návštěvníků. Hlavní sídlo MC tak získalo novou tvář. V nadcházejících měsících má být rozšířen úse...

Více

MENNEKES [, 5 MB] - ELEKTRO

MENNEKES [, 5 MB] - ELEKTRO Máme jasnou identitu, podle níž společnost

Více