Wordtemplate 2

Komentáře

Transkript

Wordtemplate 2
List protokolu QIAsymphony® RGQ
Nastavení pro spuštění sad artus® CT/NG QSRGQ (software Rotor-Gene® Q verze 2.1)
Před samotným testem si ověřte dostupnost nových revizí elektronického značení
na adrese www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx. Současný stav
revize je vyznačen datem vydání (formát: měsíc/rok).
Všeobecné informace
artus CT/NG QS-RGQ Kit
verze 1,
4569365
Důležité body před zahájením

Před zahájením protokolu si najdete čas a seznamte se s přístrojem Rotor-Gene Q. Viz
uživatelská příručka k přístroji.

Viz také Příručku sady artus QS-RGQ (artus CT/NG QS-RGQ Kit Handbook) a aplikační list
na adrese www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx.

Zajistěte, aby do jednoho běhu PCR byly zahrnuty pozitivní/negativní kontroly společně s
nejméně jednou negativní kontrolou (NTC, dodává se v sadě a pipetuje ji modul AS).
Protože je sada artus CT/NG QS-RGQ kvalitativní analýzou, nedodávají se žádné
kvantitativní standardy.
Postup
1.
Vložte zkumavky PCR do 72 jamkového rotoru Rotor-Gene Q.
2.
Umístěte prázdné zkumavky PCR s víky do prázdných pozic v rotoru.
Tím se zajistí optimální teplotní rozdělení v Rotor-Gene Q.
3.
Uzamkněte rotor zajišťovacím prstencem.
4.
Přeneste soubor cykléru z přístroje QIAsymphony AS do RotorGene Q počítače.
Červen 2013
Sample & Assay Technologies
5.
Otevřete okno „New Run Wizard“ (Průvodce novým chodem) (obrázek 1). Zaškrtněte
rámeček „Locking Ring Attached“ (Připevněn pojistný prstenec) a klikněte na „Next“
(Další).
Obrázek 1. Dialogové okno „New Run Wizard“.
6.
Zvolte 25 jako objem PCR reakce a klikněte na „Next“ (obrázek 2).
1
2
Obrázek 2. Nastavení obecných parametrů analýzy.
7.
Klikněte na tlačítko „Edit Profil“ (Upravit profil) v dalším dialogovém okně „New Run
Wizard“ (obrázek 3). Naprogramujte teplotní profil podle tabulky 1 pomocí snímků
obrazovky uvedených na obrázcích 3–5, které slouží jako průvodce.
List protokolu QS RGQ: Nastavení pro spuštění sad artus CT/NG QS-RGQ (software RGQ verze 2.1)
strana 2 z 7
1
2
3
Obrázek 3. Úprava profilu.
Tabulka 1. Teplotní profily pro sadu artus CT/NG QS-RGQ
Držet
Teplota: 95 stupňů
Čas: 15 minut
Držet 2
Krok se nepožaduje
Cyklování
45krát
95 stupňů po 11 sekund
60 stupňů po 20 sekund
72 stupňů po 20 sekund
List protokolu QS RGQ: Nastavení pro spuštění sad artus CT/NG QS-RGQ (software RGQ verze 2.1)
strana 3 z 7
1
2
3
Obrázek 4. Počáteční aktivace Hot Start enzymu
1
2
3
5
4
6
Obrázek 5. Amplifikace DNA.
List protokolu QS RGQ: Nastavení pro spuštění sad artus CT/NG QS-RGQ (software RGQ verze 2.1)
strana 4 z 7
8.
Měřící rozsah fluorescenčních kanálů je třeba určit podle fluorescenční intenzity v
PCR zkumavkách. Klikněte na „Gain Optimisation“ (Optimalizace zesílení) v okně
menu „New Run Wizard“ (Průvodce novým během) (viz obrázek 3, strana 3) pro
otevření
okna
„Auto-Gain
Optimisation
Setup“
(Nastavení
optimalizace
automatického zesílení). Nastavte kalibrační teplotu na 60, aby odpovídala
reasociační (annealing) teplotě amplifikačního programu (obrázek 6).
1
Obrázek 6. Nastavení senzitivity fluorescenčních kanálů
9.
Úprava optimalizace zesílení. Vyberte „Target Sample Range“ (Cílový rozsah vzorku)
z 1 FI až do 10 FI a „Acceptable Gain Range“ (Přijatelný rozsah zesílení) od 1 do 10
(obrázek 7, příklad zobrazen pro kanál Green (Zelený)). Tato seřízení se musí provést
pro každý kanál (Green (Zelený), Yellow (Žlutý) a Orange (Oranžový)).
1
2
3
Obrázek 7. Seřízení optimalizace zesílení pro kanál Green. Tato seřízení se musí provést pro
každý kanál (Green (Zelený), Yellow (Žlutý) a Orange (Oranžový)).
List protokolu QS RGQ: Nastavení pro spuštění sad artus CT/NG QS-RGQ (software RGQ verze 2.1)
strana 5 z 7
10.
Kliknutím na tlačítko „Start“ (Spustit) spustíte optimalizaci zesílení. Po dokončení
optimalizace zesílení klikněte na „Close“ (Zavřít), abyste se vrátili do průvodce během
(obrázek 8).
1
2
Obrázek 8. Optimalizace zesílení.
List protokolu QS RGQ: Nastavení pro spuštění sad artus CT/NG QS-RGQ (software RGQ verze 2.1)
strana 6 z 7
11.
Hodnoty výsledků determinované kalibrací kanálů se automaticky uloží a jsou
uvedené v seznamu v posledním okně programovací procedury (obrázek 9). Stiskněte
„Start Run“ (Spustit běh).
1
Obrázek 9. Spuštění běhu.
12.
Po spuštění běhu importujte informace ze souboru cykléru kliknutím na
(„Open“ (Otevřít)) nebo upravte vzorky manuálně.
13.
Informace o interpretaci výsledků naleznete v uživatelském návodu k přístroji a
příslušném
aplikačním
listu
QIAsymphony RGQ na
adrese
www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx.
Aktuální licenční informace a odmítnutí odpovědnosti specifická pro výrobek jsou uvedeny v
příručce pro sadu QIAGEN nebo příručce uživatele. Příručky a uživatelské návody sady QIAGEN
jsou k dispozici na stránkách www.qiagen.com, nebo si je lze vyžádat u Technických služeb
QIAGEN nebo svého lokálního distributora.
Ochranné známky: QIAGEN®, QIAsymphony®, artus®, Rotor-Gene® (QIAGEN Group).
© 2013 QIAGEN, všechna práva vyhrazena.
www.qiagen.com
Denmark  80-885945
Italy  800-787980
Singapore  1800-742-4368
Australia  1-800-243-800
Finland  0800-914416
Japan  03-6890-7300
Spain  91-630-7050
Austria  0800-281011
France  01-60-920-930
Korea (South)  080-000-7145
Sweden  020-790282
Belgium  0800-79612
Germany  02103-29-12000
Luxembourg  8002 2076
Switzerland  055-254-22-11
Brazil  0800-557779
Hong Kong  800 933 965
Mexico  01-800-7742-436
Taiwan  0080-665-1947
Canada  800-572-9613
India  1-800-102-4114
The Netherlands  0800 0229592
UK  0808-2343665
China  800-988-0325
Ireland  1800 555 049
Norway  800-18859
USA  800-426-8157
Sample & Assay Technologies

Podobné dokumenty

Příručka k produktu artus® EBV QS-RGQ Kit

Příručka k produktu artus® EBV QS-RGQ Kit analýzy a validuje nové nároky, uživatelé musí zajistit, že pracují s poslední revizí návodu k použití. Před samotným testem si ověřte dostupnost nových revizí elektronického značení na adrese www....

Více

Návod k použití - BAG Health Care GmbH

Návod k použití - BAG Health Care GmbH PCR reakce mají svoje čísla (např. u soupravy AB0-TYPE jsou to reakce 1-8). Délka fragmentu specifického produktu PCR (specifický proužek) je uváděna v bp (base pairs – v párech bazí). V řádcích ní...

Více

HISTO TYPE SSP Kits - BAG Health Care GmbH

HISTO TYPE SSP Kits - BAG Health Care GmbH Doporučujeme používat pouze pravidelně kalibrované cykléry. Pro kalibraci je velmi vhodný BAG-CyclerCheck (kat.č. 7104). Testy kontroly kvality byly prováděny na cyklérech PTC-200 resp. C1000 (MJ R...

Více

Náčrt předmětu FOC: Forenzní chemie

Náčrt předmětu FOC: Forenzní chemie O.J. má boty Bruno Magli číslo 12, měl zraněný levý prst a krev na místě činu patřila jemu (DNA testy). O zraněná prstu podal několik protiřečících si vysvětlení. Krev oběti byla nalezena v autě, n...

Více

Aplikační list QIAsymphony® RGQ

Aplikační list QIAsymphony® RGQ (Nastavení optimalizace automatického zesílení) (viz krok 6 a obrázek 7 v listu protokolu “Settings to run artus QS-RGQ Kits” (Nastavení pro spuštění sad artus QS-RGQ)). Pro jednotlivý běh rozboru ...

Více

QIAsymphony DSP DNA Kits: Charakteristika účinnosti

QIAsymphony DSP DNA Kits: Charakteristika účinnosti spojení s protokolem DSP pro vysoký obsah tkáně. Izolace DNA ze zbývajících vzorků byla provedena s použitím QIAamp DSP DNA Mini Kitu. DNA byla rozpuštěna ve 200 µl a výtěžnost DNA byla stanovena s...

Více

Wordtemplate 2

Wordtemplate 2 Aktuální licenční informace a produktově specifické požadavky právní doložky specifické pro produkty naleznete v příslušných příručkách a uživatelských manuálech QIAGENu. Příručky a uživatelské man...

Více