Aspergillus

Komentáře

Transkript

Aspergillus
Aspergillus
Fungal Infections
Key Facts
∕∕ Dosud identifikováno cca 300 druhů Aspergilů
ƒƒ A. fumigatus zodpovědný za cca 90 % aspergilóz
ƒƒ A. terreus, A. flavus, A. niger, A nidulans – zbylých cca 10 %
aspergilóz
ƒƒ A. terreus – rezistentní k amphotericin B a běžně užívaným
antifungálním přípravkům, asociovaný s vysokou mortalitou
∕∕ U jedinců s oslabeným imunitním systémem dochází k rozvoji
aspergilóz
Aspergillosis
∕∕ Invazivní aspergilózy
Invazivní plicní aspergilóza (IPA) postihuje dýchací cesty,
plicní parenchym či hematogenní cestou vzdálené orgány
ƒƒ imunodeficientní pacienti
ƒƒ imunosuprimovaní pacienti
∕∕ Semiinvazivní aspergilózy
Aspergilom, chronická plicní aspergilóza (CPA)
ƒƒ pacienti s rozsáhlým poškozením plicní tkáně
(TBC, chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiektázie atd.)
∕∕ Neinvazivní aspergilózy
SAFS astma, alergická bronchopulmonální aspergilóza (ABPA)
ƒƒ imunokompetentní pacienti při kontaktu s vysokou infekční
dávkou aspergilů
Garantujeme kontrolu nad celým procesem vývoje, výroby a distribuce
všech nabízených GeneProof produktů.
CDC Statisctics
∕∕ ABPA
ƒƒ 15 % pacientů s cystickou fibrózou
ƒƒ 2,5 % dospělých trpících astmatem,
celosvětově jde o 4,8 mil. lidí
ƒƒ 400 tisíc lidí s ABPA trpí zároveň
chronickou plicní aspergilózou
∕∕ CPA
ƒƒ 1,2 mil. lidí trpí chronickou plicní
aspergilózou v důsledku tuberkulózy
ƒƒ 70 tisíc lidí trpí CPA v důsledku komplikací
při sarkoidóze plic
Diagnostics
∕∕ Kultivační diagnostické metody – časově
náročné, nedostatečně senzitivní
∕∕ Serologie
∕∕ Detekce metabolitů
∕∕ Molekulární detekce fungální DNA
www.geneproof.com
Aspergillus PCR Kit
GeneProof
// PCR kit je určen pro detekci klinicky významných zástupců rodu Aspergillus (A. fumigatus, A. flavus,
A. niger, A. terreus) způsobujících závažná infekční onemocnění především u imunodeficientních
pacientů metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR).
technická specifikace
Detekce aspergilů je založena na principu amplifikace specifické sekvence mitochondriální DNA a měření nárůstu koncentrace
amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značených sond. Přítomnost Aspergillus spp. je indikována nárůstem
fluorescence fluoroforu FAM a přítomnost Aspergillus terreus je indikována nárůstem fluorescence v kanálu snímajícího Cy5.
V reakční směsi je zabudován interní standard (IS) kontrolující možnou inhibici PCR reakce (verze ISIN), případně i kvalitu izolace
DNA (verze ISEX). Pozitivní amplifikace IS je detekována ve fluorescenčním kanálu pro fluorofor HEX. Detekční souprava využívá
technologii „hot start“minimalizující nespecifické reakce a zajišťující maximální senzitivitu. Ready to Use MasterMix obsahuje
uracil-DNA-glykosylázu (UDG) kontrolující možnou kontaminaci PCR reakce amplifikačními produkty. Souprava umožňuje velmi
citlivou detekci aspergilů v klinickém materiálu (plná krev, plasma, sérum, CSF, sputum, BAL). Kit je určen pro in vitro diagnostiku
a umožňuje kvalitativní detekci.
Technologie
real-time PCR
Cílová sekvence
rozhraní ITS2/28S rDNA
Specificita
Aspergillus spp. (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus clavatus, Aspergillus nidulans,
Aspergillus oryzae, Aspergillus ustus, Aspergillus versicolor, Aspergillus niveus, Aspergillus candidus, Aspergillus wentii,
Aspergillus foetidus) s rozlišením Aspergillus terreus
dosahuje 48,837 genomů/ml
Klinická citlivost (LOD)
Analytická citlivost (LOD)
Typy vzorků
pro rod Aspergillus dosahuje 1,568 kopií/μl s pravděpodobností 95 %
pro druh A. terrreus dosahuje 1,724 kopií/μl s pravděpodobností 95 %
kontrola inhibice PCR reakce (verze ISIN)
kontrola inhibice PCR reakce a účinnosti izolace DNA (verze ISEX)
plná krev, plasma, sérum, CSF, sputum, BAL
Skladování
-85 °C až -10 °C 
Validované izolace
croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System
GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit
croBEE Real-Time PCR System Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System CFX96TM/Dx Real-Time PCR Detection System
LineGene 9600
Rotor-Gene 3000
SLAN® Real-Time PCR System
pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD – výsledky na www.geneproof.com
Kontrola izolace / inhibice
Validované real-time přístroje
Kontrola kvality
Certifikace
pro in vitro diagnostiku
Aspergillus Sample Pretreatment Set
GeneProof
// Sample Pretreatment Set je určen pro použití v diagnostických laboratořích zabývajících se rutinní
PCR diagnostikou klinicky významných zástupců rodu Aspergillus.
objednání
Preizolační krok umožňuje rozrušení fungální stěny, čímž následně zvýší účinnost izolace DNA. Set je určen pro izolaci fungální DNA
z různých druhů klinických materiálů (plná krev, plasma, sérum, CSF, sputum, BAL).
Katalogové číslo
Název produktu
Technologie
GeneProof Aspergillus PCR Kit
real-time PCR
–
ASP/ISIN/025
ASP/ISIN/050
ASP/ISIN/100
GeneProof Aspergillus PCR Kit
real-time PCR
–
ASP/ISEX/025
ASP/ISEX/050
ASP/ISEX/100
GeneProof Aspergillus Sample Pretreatment Set
příprava vzorku
ASP/010
–
–
–
10 ks
25 reakcí
50 reakcí
100 reakcí
GeneProof a.s.
Vídeňská 119 / CZ-619 00 Brno
+420 543 211 679 TEL / +420 516 770 824 FA X / [email protected] E-MAIL
www.geneproof.com

Podobné dokumenty

FV_Příbalová informace

FV_Příbalová informace PCR kit je určen pro detekci mutace G1691A genu pro lidský faktor V (Leidenská mutace) metodou real-time polymerázové řetězové reakce (PCR). Metoda je založena na amplifikaci cílové sekvence a její...

Více

Internetová řešení pro realitní byznys

Internetová řešení pro realitní byznys •V roce 2015 bude 95 % veškerého internetového provozu video •Na YouTube se nahraje 48 hodin videa za minutu Nový rozměr podání informace •Video prezentace produktu či služby je pro zákazníka atrak...

Více

naleznete zde - Bulletin FONS

naleznete zde - Bulletin FONS ptám, proč ČR nejednala s Bruselem dále, protože někdy, když se chce, tak to jde. Osobně si myslím, že si toho nikdo nevšiml, ať na Ministerstvu zdravotnictví, které by mělo chránit zdravotnictví v...

Více

ceník - amplicon

ceník - amplicon CENÍK obchodní divize Forenzní DNA servis, s.r.o. Budínova 2, 180 81 Praha 8, CZE tel/fax: 233 931 123, GSM: 731 503 250 e-mail: [email protected] www.AMPLICON.cz Cena chlazených a mražených prod...

Více

Pankreaticky suficientní forma cystické fibrózy

Pankreaticky suficientní forma cystické fibrózy statistické významnosti, stejně jako tendence k častějšímu výskytu recidivujících a/nebo chronických pankreatitid a méně častému výskytu diabetu a hepatopatie. Nebyly zjištěny rozdíly ve výskytu no...

Více

Posaconazole vs. Fluconazole or Itraconazole Prophylaxis in

Posaconazole vs. Fluconazole or Itraconazole Prophylaxis in úmrtí u nemocných s neutropénií. Na rozdíl od prokázané redukce morbidity a mortality u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně při profylaxi flukonazolem je síla dat o použití profylax...

Více

Syndrom středního laloku byl původně popsán již v roce 1937 jako

Syndrom středního laloku byl původně popsán již v roce 1937 jako Syndrom středního laloku (MLS) byl popsán již v roce 1937 jako konstriktivní atelektáza pravého středního laloku podmíněná zvětšenou lymfatickou uzlinou při odstupu lobárního bronchu. Ačkoliv měl b...

Více