Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Komentáře

Transkript

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Strana:
1/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Datum zadání:
Macek Jiří, Ing.
Plánované datum odevzdání:
Informační a řídicí technologie (pbIRT)
Datum odevzdání:
Využití platformy Arduino pro bezdrátové ovládání modelu pomocí bluetooth \nl{}
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
24.02.2012
08.06.2012
08.06.2012
Údaje o kvalifikační práci
1. Hlavní téma:
Využití platformy Arduino pro bezdrátové ovládání modelu pomocí bluetooth \nl{}
2. Hlavní téma v angličtině:
Using the Arduino Platform for the Remote Control of a Model Via Bluetooth \nl{}
3. Název dle studenta:
Využití platformy Arduino pro bezdrátové ovládání
modelu pomocí bluetooth \nl{}
4. Název dle studenta v angličtině:
5. Souběžný název:
6. Podnázev:
7. Anotace (krátký popis práce):
Cílem této bakalářské práce je návrh propojení platformy Arduino s okolím pomocí
standardu Bluetooth, tak aby mohlo být Arduino využito k bezdrátovému ovládání různých
zařízení. Práce se zabývá výběrem vhodného Bluetooth modulu , návrhem komunikačního
protokolu a implementací programového vybavení pro Arduino, které umožní ovládání
vybraných funkcí.\nl{}
8. Klíčová slova (oddělujte čárkou):
Bluetooth, Arduino, Mikropočítač \nl{}
9. Anotace v angličtině (krátký popis práce):
The aim of this thesis is design of a connection to Arduino platform using Bluetooth
standard, so that Arduino could be used to control various devices wirelesly. This work
deals with selection of a suitable Bluetooth module, design of the communication protocol
and implementation of the software for Arduino, which allows control of selected
functions.\nl{}
10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou):
Bluetooth, Arduino, Microcomputer \nl{}
11. Přílohy volně vložené:
CD
12. Přílohy vázané v práci:
13. Rozsah práce:
45 s.
14. Jazyk práce:
CZ
15. Záznam průběhu obhajoby:
16. Zásady pro vypracování:
\begin{arab}
\item{} Seznamte se s existujícími konstrukcemi podobných zařízení a navrhněte koncepci modulu pro dálkové ovládání
zvoleného modelu pomocí technologie Bluetooth.
\item{} Zvolte vhodný bluetooth modul a navrhněte jeho propojení s platformou Arduino.
\item{} Navrhněte způsob ovládání akčních členů modulu pomocí platformy Arduino.
\item{} Realizujte funkční prototyp zařízení.
\item{} Vytvořte programové vybavení, demonstrující správnou funkci zařízení.
\end{arab}
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 12.10.2016 18:45
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Strana:
2/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Datum zadání:
Macek Jiří, Ing.
Plánované datum odevzdání:
Informační a řídicí technologie (pbIRT)
Datum odevzdání:
Využití platformy Arduino pro bezdrátové ovládání modelu pomocí bluetooth \nl{}
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
24.02.2012
08.06.2012
08.06.2012
17. Seznam doporučené literatury:
\begin{arab}
\item{} PINKER, Jiří. Mikroprocesory a mikropočítače. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 159 s. ISBN 80-7300110-1.
\item{} CATSOULIS, John. Designingembedded hardware. 2nd ed. Sebastopol: O´Reilly, 2005, 377 s. ISBN 05-960-0755-8.
\item{} MANN, Burkhard. C pro mikrokontroléry: ANSI-C, kompilátory C, spojovací programy - linkery, práce s ATMEL AVR
a MSC-51, příklady programování v jazyce C, nástroje pro programování, tipy a triky. Vyd. 1. Praha: BEN, 2003, 279 s. ISBN
80-730-0077-6.
\item{} HUMLHANS, Jan. Zajímavá zapojení. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005, 175 s. ISBN 80-730-0152-7.
\item{} ARDUINO. ArduinoHomePage [online]. 2011 [cit. 2012-01-17]. Dostupné z: http://www.arduino.cc
\end{arab}
\nl{}
18. Osoby VŠKP:
Vedoucí: Dolinay Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Dostálek Petr, Ing. Ph.D.
Elektronická forma kvalifikační práce
Název souboru komplet.zip (1109 KB)
Zveřejnění souboru ANO - zpřístupnit veřejnosti (Ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB tj. od 08.06.2012)
Posudky kvalifikační práce
Posudek(y) oponenta Macek_oponent.doc (290 KB)
Hodnocení vedoucího Macek_ved_IRT.doc (289 KB)
Soubor s průběhem obhajoby Žádný není vložen
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 12.10.2016 18:45

Podobné dokumenty

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2007, 147 s. ISBN 978-80-213-1817-5. \item{} ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orient...

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o MINIRTH, Frank. Don HAWKINS a Paul MEIER. Flournoy, Richard, 2011. Jak překonat vyhoření: Naučte se rozpoznávat, chápat a zvládat stres. 1. vyd.Praha: Návrat domů. ISBN 978-80-7255-252-8.\nl{} ŠVIN...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o Údaje o kvalifikační práci 1. Hlavní téma: Kritika překladu vybraných jevů v televizní show "Charmed" 2. Hlavní téma v angličtině: TV show "Charmed": A Critical Review of Specific Features in Trans...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o \item{} DOŠLÁ, Z.; DOŠLÝ, O. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Brno, 2006. ISBN 80-210-4159-5. \item{} OSTRAVSKÝ, J. Diferenciální počet funkce více proměnných. Nekonečné číselné řady. Zl...

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o manažera. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 232 s. ISBN 80-7169-641-2.\nl{} HILLESTAD, Steven G. a Eric N. BERKOWITZ. Health care market strategy: from planning to action. 3rd ed. Sudbury, Mass.: Jones a...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o Cook, Guy. 1992. The Discourse of Advertising. London: Oxford University Press.\nl{} \nl{} Goddard, Angela. 1998. The Language of Advertising: Written Texts. London: Routledge.\nl{} \nl{} Křížek, Z...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o \nl{}OPPELTOVÁ, Petra. Hodnocení účinnosti vegetační kořenové čistírny. Vodárenská biologie, 2011. 156-161 s. \nl{}Ministerstvo zemědělství ČR . Vegetační kořenové čistírny odpadních vod. Praha: Mi...

Více

Zemřel tvůrce prvního komerčně úspěšného počítače

Zemřel tvůrce prvního komerčně úspěšného počítače Zemřel tvůrce prvního komerčně úspěšného počítače Ve Spojených státech zemřel v roce 2007 ve věku 68 let Henry Edward Roberts, známý více jako Ed Roberts, tvůrce prvního komerčně úspěšného počítače...

Více