800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice

Komentáře

Transkript

800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice
800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice - Uherský Brod
Platí od 28. února 2016 do 10. prosince 2016
Přepravu zajišt’uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., 686 19 Uherské Hradiště, Malinovského 874,(Uherský Brod, tel.572524614, fax 572524501)
km Tč
0 0 1
〈 〈 2
1 〈 3
〈 1 4
〈 1 5
4 4 6
7 7 7
7 7 8
7 7 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
14 13
15 14
15 15
18 16
20 17
21 18
22 19
〈
31
od
















↓
př
Uherský Brod,dopravní terminál . . . . . .
Uherský Brod,Slovácké strojírny . . . . . . . .
Uherský Brod,zimní stadion . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,rest.Koller . . . . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,garáže ČSAD . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,Králov . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bánov,u kapličky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bánov,náměstí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bánov,Obecní úřad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suchá Loz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suchá Loz,ZD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suchá Loz,Volenov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korytná,rozc.3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivnice,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivnice,Beseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivnice,Linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,Slovácké strojírny . . . . . . . .
Uherský Brod,zimní stadion . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,dopravní terminál . . . . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4 00

4 05
4 06
4 08

4 13
4 14
4 18
4 22
4 24
4 26
1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 20
〈
〈
5 22
5 23

5 29
5 30

5 34
5 36
...
...
...
...
...
...
...
...
3
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 40
〈
6 42
〈
〈
6 45
6 49
6 50

6 55
6 57
7 00
...
...
...
...
...
...
...
7
... 9 41
...
〈
...
〈
... 9 42
... 9 43
... 9 45
... 9 52
... 9 53
...

... 9 57
... 9 58
... 10 00
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
5
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ... 10 35
...

... 10 41
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
33
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11 45

11 50
11 51
11 53

11 58
11 59
12 03
12 07
12 09
12 11
11
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ... 12 50
...

... 12 56
... 12 58
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 50
〈
〈
13 52
13 53
13 56
14 00
14 04

14 08
14 10
14 12

14 16
14 18
14 22
14 24
14 28
14 32
jede v pracovních dnech
spoj jede po jiné trase

spoj příslušnou zastávkou projíždí
spoj zastavuje jen pro vystupování
Na lince platí Tarif PAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
23
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 30
〈
14 32
〈
〈
14 36
14 43
14 45
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 00
〈
15 01
〈
〈
15 04
15 08
15 10

15 14
15 16
15 20
...
...
...
...
...
...
...
25
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ... 16 00
...

... 16 06
... 16 08
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
19
16 15 17 18 18 16
〈
〈
〈
16 16 〈
〈
〈 17 20 18 17
〈 17 21 18 18
16 19 17 25 18 20
16 23 17 30 18 26
16 25 17 31 18 28



16 30 17 37 18 33
16 32 ...
...
16 35 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice - Uherský Brod
Platí od 28. února 2016 do 10. prosince 2016
Přepravu zajišt’uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., 686 19 Uherské Hradiště, Malinovského 874,(Uherský Brod, tel.572524614, fax 572524501)
opačný směr
km
Tč
0 19
1 18
2 17
4 16
7 15
7 14
8 13
0 0 10 12
1 1 11 11
0 2 2 12 10
3 5 5 15 9
3 5 5 15 8
3 5 5
7
6 8 8
6
〈 11 〈
5
〈 11 〈
4
〈 〈 11
3
10 〈 〈
2
12 12
1
17
〈
2
od
















↓
př
Uherský Brod,dopravní terminál . . . . . .
Uherský Brod,zimní stadion . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,Slovácké strojírny . . . . . . . .
Nivnice,Linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivnice,Beseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nivnice,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korytná,rozc.3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suchá Loz,Volenov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suchá Loz,ZD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suchá Loz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bánov,Obecní úřad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bánov,náměstí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bánov,u kapličky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,Králov . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,garáže ČSAD . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,rest.Koller . . . . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,zimní stadion . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,Slovácké strojírny . . . . . . . .
Uherský Brod,dopravní terminál . . . . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4 41
4 43

4 48
4 49
4 52
〈
〈
4 55
〈
4 57
jede v pracovních dnech
14
jede 24.3.16, od 1.7.16 do 31.8.16, od 26.10.16 do 27.10.16
26
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 10

5 15
5 17
5 20
〈
〈
〈
5 26
...
8
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
60
5 15

5 19
5 20
5 23
〈
〈
〈
5 28
...
4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 40
5 44

5 49
5 50
5 53
〈
〈
5 56
〈
6 00
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14
7 03
7 05
7 10

7 17
...
...
...
...
...
...
...
28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
7 03
7 05
7 10

7 17
7 18
7 22
〈
〈
7 25
〈
7 27
32
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14
7 30

7 36
7 37

〈
〈
7 43
〈
7 45
10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
nejede 24.3.16, od 1.7.16 do 31.8.16, od 26.10.16 do 27.10.16
60
12
...
...
...
...
...
...
10 05
10 08
10 10

10 16
...
...
...
...
...
...
...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ... 12 25
...

... 12 30
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
14
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 00
13 02

13 07
13 09
13 13
13 15
13 17
〈
〈
13 19
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
jede od 1.7.16 do 31.8.16
spoj jede po jiné trase

spoj příslušnou zastávkou projíždí
spoj zastavuje jen pro vystupování
Na lince platí Tarif PAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
...
...
...
...
...
...
30
20
22
18
15 30 ...
...
...
15 32 ...
...
...
...
...
15 34 ...
15 37 ...
...
...
15 41 ...
...
...
15 42 ...
...
...
 ... ... ...
15 25 15 48 ...
...
15 27 15 49 16 10 15 30 15 51 16 12 17 37 18 35
 15 53 


15 35 15 54 16 17 17 42 18 40
15 37 ...
... 17 44 18 42
15 42 ...
... 17 47 18 45
15 45 ...
... 17 50 18 47
15 47 ...
... 17 51 18 48
〈
...
...
〈
〈
〈
...
...
〈
〈
15 49 ...
... 17 53 18 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Podobné dokumenty

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod Uherské Hradiště,Míkovice,Hlavní . . . . . . Podolí,U Dolanky . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veletiny,křiž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veletiny,kaplička . . . . . . . . . ....

Více

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice Uherský Brod,Havřice . . . . . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,Havřice,MŠ . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,žel.st. . . . . . . . . . . . . ...

Více

nové jízdní řády autobusů

nové jízdní řády autobusů Přepravu zajišt’uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., 686 19 Uherské Hradiště, Malinovského 874,(Uherský Brod, tel.572524614, fax 572524501) (spoje 20-38,40-41) ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s....

Více

800700 Uherský Brod - Uherské Hradišteˇ

800700 Uherský Brod - Uherské Hradišteˇ nejede od 23.12.15 do 3.1.16,28.10.16 jede také 22.12.15,23.3.16,27.10.16, nejede od 23.12.15 do 3.1.16,25.3.16, od 1.7.16 do 31.8.16,28.10.16 jede také 29.3.16, nejede od 23.12.15 do 3.1.16,28.3.1...

Více

512422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice

512422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice Markvartice,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Markvartice,ObÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huntířov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Markvartice . ....

Více

512424 Benešov n.Pl.-Hermanov,Blankartice

512424 Benešov n.Pl.-Hermanov,Blankartice Benešov n.Pl.,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,Pod parkem . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,rozc.Heřmanov . . . . . ...

Více

connex

connex jede jen v sudých týdnech nejede od 27.12.07 do 28.12.07 nejede od 27.12.07 do 2.1.08, 1.2.08, od 4.2.08 do 10.2.08, od 20.3.08 do 21.3.08, od 30.6.08 do 31.8.08, 27.10.08, 29.10.08 nejede od 27.12...

Více

840313 Bystrice nad Pernštejnem

840313 Bystrice nad Pernštejnem Prosetín,Čtyři Dvory . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosetín,Brt’oví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosetín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prosetín,Čtyři Dvo...

Více

UŽ TO NENAPRAVÍM

UŽ TO NENAPRAVÍM Když ti bylo dvacet Dm To jsi tenkrát řekla

Více