lV_0800711 jízdní řád

Komentáře

Transkript

lV_0800711 jízdní řád
800711 Uherský Brod - Velký Ořechov - Zlín
Platí od 12. června 2016 do 10. prosince 2016
Přepravu zajišt’uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., 686 19 Uherské Hradiště, Malinovského 874,(Uherský Brod, tel.572524614, fax 572524501) (spoje 1-71)
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., 686 19 Uherské Hradiště, Malinovského 874, tel.572524423, fax 572524101 (spoje 76-77)
km
Tč
0 0
1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
7 7
5
7 7
6
9 9
7
10 10
8
12 12
9
13 〈
10
13 〈
11
13 〈
12
14 12 13
〈 〈
14
〈 〈 0 15
〈 〈 3 16
15 13 3 17
19 17 7 18
23 21 11 19
25 23 13 20
26 24 14 21
28 26 16 22
31 29 19 23
32 30 20 24
†
70
〈
3
od





















↓
př
Uherský Brod,dopravní terminál . . . . . .
Uherský Brod,horní náměstí . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,školní statek . . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,Maršov,rozc.6.0 . . . . . . . . .
Prakšice,Obecní úřad . . . . . . . . . . . . . . .
Prakšice,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pašovice,Obecní úřad . . . . . . . . . . . . . .
Částkov,rozc.3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,rozc.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,horní konec . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,náves . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,horní konec . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,rozc.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velký Ořechov,rest. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kelníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velký Ořechov,rest. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velký Ořechov,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . .
Doubravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bohuslavice u Zlína,křiž. . . . . . . . . . . . .
Březnice,zast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Březnice,křiž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zlín,U Majáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zlín,Nám.Práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zlín,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jede v pracovních dnech
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede od 1.7.16 do 31.8.16
spoj jede po jiné trase
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4 22
4 27
4 29
...
...
...
...
...
...
...
1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4 05
4 07
4 08
4 14
4 16
4 19
4 20

4 24
4 26

4 28
〈
〈
〈
4 32
4 37
4 42

4 46
4 49
4 54
5 00
6
14
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
70
5 33
5 37
5 38
...
...
...
...
...
...
...
71
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
60
5 35
5 39
5 40
5 46
5 52
5 56
5 58
6 02
6 08
6 10
5
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 20
5 24
5 25
5 27
5 31
5 32
5 35


5 41
5 42

5 44
〈
〈
〈
5 46
5 52
5 58
6 00
6 01
6 05
6 11
6 13
17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 10
6 12
6 14
6 16
6 20
6 21
6 25
6 27

6 30
6 32

6 34
〈
〈
〈
6 40
6 46
6 50
6 52
6 54
6 58
7 08
7 11
11
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 30
6 32
6 34
6 36
6 43
6 45
6 48
6 50
6 54
〈
〈
〈
6 54
〈
〈
〈
6 56
7 03
7 10
7 14
7 16
7 20
7 26
7 28
15
45
†
6 35
6 41
6 43
6 45
6 49
6 51
6 53
6 54

6 58
7 00

7 02
〈
〈
〈
7 05
7 10
7 14
7 16
7 18
7 21
7 27
7 30
14
7 36
7 38
7 40
...
...
...
...
...
14 ...
7 00 ...
7 01 ...
 ...
 ...
〈 ...
〈 ...
〈 ...
7 05 ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
6
43
...
...
...
...
...
...
...
13
19
21
23
25
27
51
29
33
37
6† 14 6 † 7 55 10 00 11 30 12 17 ... ... 14 10 14 35 14 53 14 57 15 35
7 57 10 06 11 37 12 24 ... ... 14 14 14 40 14 55 15 04 15 37
7 59 10 08 11 39 12 26 ... ... 14 17 14 42 14 57 15 06 15 39
8 01 10 09 11 41 12 28 ... ... 14 19 14 43 14 59 15 08 15 41
8 07 10 14 11 45 12 34 ... ... 14 22 14 47 15 05 15 12 15 48
8 08 10 16 11 47 12 35 ... ... 14 24 14 48 15 06 15 14 15 50
8 11 10 19 11 50 12 39 ... ... 14 27 14 50 15 08 15 17 15 52
8 13 10 21 11 52 12 41 ... ... 14 29 ... 15 10 15 19 15 54
  11 54  ...  ...  15 21 15 57
8 17 10 24 〈 12 46 ... 14 14 32 ... 15 14 〈
〈
8 18 10 26 〈 12 47 ... 13 30 14 33 ... 15 15 〈
〈
  〈
 ... 13 31  ...  〈
〈
 14 34 ...  15 21 15 57
  11 54 12 49 〈
〈 14 〈
〈 ... 〈
〈
〈
〈
〈
〈 13 18 〈
〈 ... 〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈 13 22 〈
〈 ... 〈
〈
〈
〈
〈
〈
8 21 10 31 11 57 12 51 13 24 13 34 14 39 ... 15 18 15 23 15 59
8 29 10 36 12 03 12 57 ... ... 14 44 ... 15 24 15 28 16 05
8 35 10 42 12 07 13 03 ... ... 14 49 ... 15 30 15 33 16 11
8 37 10 44 12 09 13 06 ... ... 14 52 ...  15 35 16 14
8 39 10 46 12 11 13 08 ... ... 14 54 ... 15 35 15 37 16 15
8 43 10 50 12 14 13 11 ... ... 14 58 ... 15 38 15 40 16 19
8 49 10 54 12 19 13 16 ... ... 15 03 ... 15 43 15 50 16 24
8 51 10 57 12 23 13 18 ... ... 15 05 ... 15 45 15 53 16 26
jede v sobotu
7
jede v neděli
nejede od 1.7.16 do 31.8.16, od 26.10.16 do 27.10.16
60
jede od 1.7.16 do 31.8.16
spoj 77 vyčká v zastávce Částkov,rozc.3.0 příjezdu spoje 77 linky 800090 nejvýše 5 minut

spoj příslušnou zastávkou projíždí
Na lince platí Tarif PAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
47
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
77
39
31
35
41
49
7
16 15 17 12 18 40 19 10 19 49 22 22
16 17 17 21 18 45 19 17 19 54 22 24
16 19 17 23 18 46 19 19 19 55 22 26
16 21 17 24 18 48 19 21 19 57 22 27
16 26 17 29 18 52 19 25 20 01 22 33
16 27 17 30 18 53 19 27 20 03 22 34
16 30 17 33 18 55 19 30 20 05 22 37
16 34 17 34 18 56 19 32 20 07 
16 37 17 37  19 34  22 42
〈
〈 19 00 〈 20 10 〈
〈
〈 19 01 〈 20 12 〈
 〈
 〈
〈
〈
16 37 17 37 19 04 19 34 20 14 22 42
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
16 39 17 39 19 07 19 36 20 16 22 44
... 17 45 19 14 19 41 20 22 ...
... 17 50 19 20 19 46 20 26 ...
... 17 52 19 24 19 48 20 28 ...
... 17 54 19 26 19 50 20 30 ...
... 17 56 19 30 19 53 20 34 ...
... 18 02 19 34 19 59 20 38 ...
... 18 05 19 36 20 03 20 41 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
800711 Uherský Brod - Velký Ořechov - Zlín
Platí od 12. června 2016 do 10. prosince 2016
Přepravu zajišt’uje : ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., 686 19 Uherské Hradiště, Malinovského 874,(Uherský Brod, tel.572524614, fax 572524501) (spoje 1-71)
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., 686 19 Uherské Hradiště, Malinovského 874, tel.572524423, fax 572524101 (spoje 76-77)
opačný směr
km Tč
0 0 0 24
1 1 1 23
4 4 4 22
6 6 6 21
7 7 7 20
9 9 9 19
13 13 13 18
17 17 17 17
〈 〈 17 16
〈 〈 20 15
〈 〈 23 14
18 18 24 13
〈 19 25 12
〈 19 25 11
〈 19 25 10
18 20 26 9
20 22 28 8
21 23 29 7
23 25 31 6
23 25 31 5
4
27 29
3
28 30
2
29 31
1
30 32
od





















↓
př
2
Zlín,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zlín,Nám.Práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zlín,U Majáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Březnice,křiž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Březnice,zast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bohuslavice u Zlína,křiž. . . . . . . . . . . . .
Doubravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velký Ořechov,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . .
Velký Ořechov,rest. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kelníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velký Ořechov,rest. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,rozc.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,horní konec . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,náves . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,horní konec . . . . . . . . . . . . . .
Dobrkovice,rozc.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Částkov,rozc.3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pašovice,Obecní úřad . . . . . . . . . . . . . .
Prakšice,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prakšice,Obecní úřad . . . . . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,Maršov,rozc.6.0 . . . . . . . . .
Uherský Brod,školní statek . . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,horní náměstí . . . . . . . . . . .
Uherský Brod,dopravní terminál . . . . . .
†
jede v pracovních dnech
jede v neděli a ve státem uznané svátky
〈
spoj jede po jiné trase
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4 35
〈
〈
〈
4 37
〈
〈
〈
4 37
4 39
4 41
4 45
4 47
4 52
4 54
4 57
5 00
14
6
70
5 02






5 25

5 32
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
14
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 05
5 08
5 09
5 15
5 17
5 19
5 21
76
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 15

5 21
5 23

5 27
5 32
5 39
〈
〈
〈
5 40
〈
〈
〈
5 40
5 42
5 43
5 46
5 47
5 53
5 55
5 57
5 59
12
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 25

6 32
6 34
6 35
6 38
6 45
6 55
〈
〈
〈
6 58
〈
〈
〈
6 58
7 01
7 03
7 06
7 07
7 13
7 15
7 17
7 19
8
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18
8 30

8 37
8 39
8 40
8 43
8 50
9 00
〈
〈
〈
9 02
〈
〈
〈
9 02
9 05
9 07
9 10
9 11
9 17
9 19
9 21
9 23
6 †
... 9 15
... 
... 9 22
... 9 24
... 9 25
... 9 28
... 9 33
... 9 40
... 〈
... 〈
... 〈
... 9 42
... 〈
... 〈
... 〈
... 9 42
... 9 44
... 9 46
... 9 48
... 9 50
... 9 54
... 9 56
... 9 58
... 10 04
20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 55

10 02
10 05
10 06
10 09
10 14
10 20
〈
〈
〈

10 23
10 24


10 29
10 31
10 34
10 36
10 39
10 41
10 44
10 48
22
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
jede v sobotu
nejede od 1.7.16 do 31.8.16, od 26.10.16 do 27.10.16

12 15

12 21
12 24
12 25
12 27
12 32
12 44
〈
〈
〈
12 46
12 47
12 48


12 54
12 57
12 59
13 01
13 05
13 07
13 09
13 13
26
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ... 14
... 13 10
... 13 12
... 13 16
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
7
70
spoj příslušnou zastávkou projíždí
Na lince platí Tarif PAD a Smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
24
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 †
12 50

12 57
13 00
13 01
13 03
13 09
13 15
〈
〈
〈
13 17
〈
〈
〈
13 17
13 19
13 21
13 23
13 25
13 28
13 31
13 34
13 38
16
38
30
32
36
40
42
46
44
48
28
50
6† 7 ... ... ... 14 05 14 25 15 20 16 10 16 15 17 20 18 30 20 15 20 15 22 25
... ... ...          
... ... ... 14 13 14 30 15 27 16 15 16 21 17 25 18 37 20 20 20 21 22 31
... ... ... 14 16 14 33 15 30 16 19 16 23 17 29 18 40 20 24 20 24 22 34
... ... ...  14 34 15 32 16 20 16 24 17 30 18 41 20 25 20 25 22 35
... ... 14 20 14 38 15 34 16 23 16 28 17 34 18 44 20 29 20 28 22 38
... 14 ... 14 25 14 44 15 39 16 29 16 34 17 39 18 49 20 34 20 34 22 44
... 13 24 ... 14 32 14 50 15 45 16 35 16 40 17 45 18 55 20 40 20 40 22 50
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
... 〈 ... 〈 14 52 〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
... 〈 ... 〈 14 57 〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
... 〈 ... 〈 15 00 〈
...  ... 14 34   16 37 16 41 17 47 18 56 20 43 20 42 22 52
... 13 28 ... 〈 15 05 15 48 〈 16 43 17 49 18 58 〈 20 43 22 53
... 13 30 ... 〈 15 06 15 50 〈 16 46 17 50 19 00 〈 20 44 22 54
  〈
   〈
 
... ... ... 〈
... ... ... 14 34  15 53 16 37    20 43  
... ... ...  15 11 15 55 16 39  17 55 19 04 20 45  
... ... ... 14 37 15 13 15 57 16 41 16 52 17 57 19 06 20 46 20 51 23 01
... ... ... 14 40 15 16 16 00 16 43 16 54 18 00 19 08 20 48 20 54 23 04
... ... 14 42 15 18 16 02 16 45 16 56 18 01 19 10 20 49 20 55 23 05
... ... 14  ... 16 05 16 48 17 00 18 07 19 14 20 55 21 01 23 09
... ... 14 05 14 50 ... 16 07 16 51 17 02 18 09 19 16 20 56 21 03 23 11
... ... 14 07 14 52 ... 16 09 16 55 17 04 18 11 19 19 20 58 21 05 23 13
... ... 14 10 14 54 ... 16 13 16 58 17 08 18 12 19 23 21 01 21 07 23 16
jede v neděli
nejede od 1.7.16 do 31.8.16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Podobné dokumenty

UŽ TO NENAPRAVÍM

UŽ TO NENAPRAVÍM Uap ta-dá, ta-da-da, dap-tá F Ta-dá dap-ta-dá E7 Ta-dá dap-ta-dá Am E7 Tap ta-da-da-dá V devět hodin dvacet pět D

Více

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice Uherský Brod,Havřice . . . . . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,Havřice,MŠ . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,žel.st. . . . . . . . . . . . . ...

Více

800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice

800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice Nivnice,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivnice,Beseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivnice,Linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,Slovácké st...

Více

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod Uherské Hradiště,Míkovice,Hlavní . . . . . . Podolí,U Dolanky . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veletiny,křiž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veletiny,kaplička . . . . . . . . . ....

Více

512424 Benešov n.Pl.-Hermanov,Blankartice

512424 Benešov n.Pl.-Hermanov,Blankartice Benešov n.Pl.,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,Pod parkem . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,rozc.Heřmanov . . . . . ...

Více

512422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice

512422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice Markvartice,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Markvartice,ObÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huntířov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Markvartice . ....

Více

nové jízdní řády autobusů

nové jízdní řády autobusů Platí od 12. června 2016 do 10. prosince 2016

Více

800700 Uherský Brod - Uherské Hradišteˇ

800700 Uherský Brod - Uherské Hradišteˇ nejede od 23.12.15 do 3.1.16,28.10.16 jede také 22.12.15,23.3.16,27.10.16, nejede od 23.12.15 do 3.1.16,25.3.16, od 1.7.16 do 31.8.16,28.10.16 jede také 29.3.16, nejede od 23.12.15 do 3.1.16,28.3.1...

Více