Atlas Copco Mobilní Kompresory

Komentáře

Transkript

Atlas Copco Mobilní Kompresory
Technická data
Atlas Copco Mobilní Kompresory
Kompresor
Model
XAS 37 Kd
XAS 47 Kd
Normální efektivní pracovní tlak
bar
7
7
Skutečná výkonnost dle ISO 1217 vyd. 3 1996 příloha D l/s
33
42
Akustický výkon. 2000/14 EC
dB(A)
98
98
Hladina akustického tlaku v 7-mi m dB(A)
70
70
Objem oleje
l
5.5
5.5
Motor
Typ - model Počet válců Otáčky při plném zatížení ot/min
Výkon při jmenovitých otáčkách kW
Kapacita palivové nádrže
l
Box/montovaný na podstavec:
Délka (X)
mm
Šířka (Y)
mm
Výška (Z)
mm
Hmotnost (maximální)
kg
Hmotnost (bez náplní)
kg
XAS 97 Dd
XAS 97 DdG
D2011L03
3
2750
36
80
D2011L03
3
2300
31.5
80
D2011L03
3
2750
36
80
D2011L03
3
2750
XAS 47 DdG 50Hz Souběžný
XAS 67 DdG 50Hz Souběžný
XAS 97 DdG 50Hz Nesouběžný
110V
230/400V
110V
230/400V
230/400V
110V
6
4
6
4
5.5
6
-
5.2/6.5
–
5.2/6.5
9.6/12
–
2x16+1x32
–
2x16+1x32
–
–
2x16+1x32
–
1 x 16
–
1 x 16
2 x 16
–
–
2 x 16
–
2 x 16
1 x 16
–
230/400V
4
5.2/6.5
–
1 x 16
2 x 16
230/400V
5.5
9.6/12
–
2 x 16
1 x 16
pevná nastavitelná
tažná tyč tažná tyč
2800/3038
1328
1280
540
517
bez brzd
pevná nastavitelná
tažná tyč tažná tyč
2746
1328
1280
559
536
Deutz
D2011L02
D2011L02
D2011L02
D2011L03
2
2
2
3
2400
2400
2750
2400
21.6
21.6
23.3
32.5
40
40
40
80
XA(H)S 37 - 47 - 57 Dd
s brzdami
pevná nastavitelná
pevná nastavitelná
tažná tyč tažná tyč
tažná tyč tažná tyč
s brzdami
7
62
98
70
8
Nesouběžný
Deutz
D2011L03
3
2400
32.5
80
D2011L02
2
2400
21.6
40
7
50
98
70
8
XAS 77 Dd
7
89
98
70
8
D1105
3
3000
19.4
32
7
33
98
70
8
XATS 67 Dd Souběžný
3076/3246
1328
1280
573
550
2815
1341
1342
696
663
3053/3291
1341
1342
703
670
2994
1341
1342
723
689
3226/3494
1341
1342
738
704
XA(T)S 67 Dd
bez brzd
2915
1417
1360
862
790
XAS 77 - 97 Dd
s brzdami
pevná nastavitelná
tažná tyč tažná tyč
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
80
pevná nastavitelná
tažná tyč tažná tyč
2993
1417
1360
888
825
3324/3493
1417
1360
903
840
bez brzd
pevná nastavitelná
tažná tyč tažná tyč
2915
1417
1360
873
810
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
s brzdami
pevná nastavitelná
tažná tyč tažná tyč
2993
1417
1360
899
836
3324/3493
1417
1360
914
851
XA(T,H)S 37-97
XAS 37 - 47 Kd
1580
1018
870
475
455
XA(H)S 37 - 47 - 57 Dd
1884
960
970/1227
635/685
595/645
XA(T)S 67 Dd
2018
1040
970/1230
790/840
725/775
XAS 77 - 97 Dd
2018
1040
970/1230
800/850
735/785
32 - 89 l/s, 1.9 - 5.3 m3/min, 7-12 bar
Kontaktní údaje
Atlas Copco s.r.o.
Průmyslová 10
102 00 Praha 10
Telefon: +420 225 434 000
Fax: +420 225 434 343
E-mail: [email protected]
Atlas Copco je průmyslovou skupinou s celosvětově vedoucí pozicí v oblasti kompresorů, stavebních a důlních
strojů, pneumatického nářadí a montážních systémů. Atlas Copco dodává trvale udržitelná řešení pro zvýšení
produktivity svých zákazníků prostřednictvím inovativních produktů a služeb. Společnost byla založena v roce
C
1873 a má sídlo ve Švédském Stockholmu. Atlas Copco má globální zastoupení ve více než 170 zemích světa.
A
B
Z
3) Ddg: 110V: +35 kg
4) Ddg: 230/400V: +42kg
* bez vlečného zařízení
3) 4)
3) 4)
XAS 67 DdG 7
89
98
70
8
XAS 37 - 47 Kd
2603
1328
1280
528
505
XAS 67 Dd
7
72
98
70
8
bez brzd
mm
mm
mm
kg
kg
XAS 57 Dd
Souběžný
10.3
58
98
70
8
Kubota
Rozměry
Pevná:
XAS 47 DdG
7
58
98
70
8
D905
3
3600
18.5
32
Generátor
Elektrický výkon 1 fázový
kW/kVA
3 fázový
kW/kVA
Zásuvky
CEE 1 ph
A
CEE 3 ph
A
Zásuvka 1 ph
A
Délka (A)*
Šířka (B)
Výška (C)
Hmotnost (maximální)
Hmotnost (bez náplní)
XAHS 37 Dd
XAS 47 Dd
12
7
32
43
98
98
70
70
8
8
X
Y
Stlačený vzduch smí být používán jako vzduch vhodný k dýchání vždy pouze v souladu
s místní legislativou a normami. Nesmí být používán bez předchozího čištění.
www.atlascopco.cz
Série 7
Volitelné
příslušenství
Karosérie
Jednodílná kapota, podepřená dvěma
pneumatickými vzpěrami nabízí vynikající přístup
Mobilní kompresory
vhodné pro široké
spektrum aplikací
pro údržbu a servis stroje. K výrobě karosérie
Právní předpisy a normy
Všechny kompresory Série 7 splňují platné evropské právní
předpisy. Motory Deutz 2011 a Kubota D905, D1105 zcela splňují
předpisy EU o výfukových emisích COM III a EPA III. Všechny
je použit nový typ pozinkované oceli s práškově
modely vyhovují směrnici pro hluk ve venkovním prostředí
nanášeným lakem pro dosažení vynikající
2000/14/EC. Samozřejmostí je splnění požadavků, dle ISO 14001 na
odolnosti proti korozi.
ochranu životního prostředí.
Volitelně můžeme nabídnout vysoce odolnou
polyethylenovou kapotáž HardHatTM, která
zcela nepodléhá korozi a je také odolnější vůči
mechanickému poškození (promáčkliny, škrábance,
odlupující se barva atd.)
Série 7 zahrnující modely XAS 37, XAS 47 s dieselovým
motorem Kubota a modely XAHS 37, XAS 47, XAS 57,
Vzduchový filtr
XA(T)S 67, XAS 77, XAS 97 s dieselovým motorem Deutz,
Standardní výbavou je jednoduchý vysoce
představuje inovovanou řadu šroubových kompresorů se
kompresorového systému. Potřebu údržby či
výměny signalizuje indikátor zanesení filtru.
Kompresory Série 7, poháněné tříválcovým motorem Kubota
2011, zajišt’ují spolehlivý zdroj stlačeného vzduchu pro
pohon pneumatického nářadí včetně pneumatických sekáčů
, kladiv, vrtaček, brusek a pěchovaček. S těmito kompresory
je možné provádět také aplikace s požadavkem na vyšší
množství stlačeného vzduchu, např. tryskání či pískování.
Jako volitelné příslušenství můžeme nabídnout vestavěný
generátor s výkonem 6,5 kVA nebo 12 kVA pro zajištění
modelech XA(T,H)S 37-97 Dd
který zabraňuje vniknutí prachu a nečistot do
brzděným podvozkem.
D905 a D1105 nebo dvou či tříválcovým motorem Deutz
Dieselový motor Deutz 2011 použitý v
výkonný dvoustupňový filtr na sání vzduchu,
vstřikem oleje, opatřených jednonápravovým
Vestavěný generátor
Ovládání
Modely kompresorů XAS 47, XAS 67 a XAS 97 mohou být doplněny
Veškeré ovládací prvky jsou
vestavěným generátorem o výkonu 6,5kVA nebo 12kVA. Kompresor
seskupeny v jednoduchém řídícím
umožňuje souběžný odběr elektrické energie i stlačeného vzduchu.
panelu, který umožňuje snadnou
Generátor může být vybaven také automatickým řídícím systémem,
manipulaci a bezpečnou obsluhu
který bude monitorovat požadovaný výkon, čímž dochází k úspoře
kompresoru. Proti neoprávněné
paliva a snížení výfukových emisí.
manipulaci lze kompresor zamknout
Vestavěný přimazávač
U všech 7-mi barých modelů
je možné osazení vestavěného
přimazávače stlačeného vzduchu
o objemu 1 l pro přimazávání
ručních pneumatických kladiv.
Průtok oleje lze lehce seřídit
a jističem odpojit řídící panel.
regulačním ventilem
dodávky elektrické energie pro svařování, osvětlení,
na boku přimazávače.
vytápění a pohon elektrického nářadí. K dispozici jsou
rovněž další volitelné doplňky, uvedené
na konci tohoto letáku.
Vysoká efektivita
Atlas Copco přichází s malými mobilními a lehce ovladatelnými
Kombinace vysoce efektivních motorů a
kompresory, které splňují veškeré požadavky nezbytné
kompresorových elementů Atlas Copco vám
pro potřeby ve stavebnictví.
zaručuje vysokou efektivitu a prodloužení
životnosti stroje.
Zkonstruovány a testovány v souladu se standardy kvality ISO 9001
Všechny kompresory Atlas Copco se řídí standardy pro zajištění kvality
ISO 9001. Každý stroj je vyroben a testován tak, aby vyhověl normám
pro provoz v nejnáročnějších podmínkách. Součástí dodávky je
samozřejmě prohlášení o shodě.
Nízké provozní náklady,
Atlas Copco – přední světový výrobce mobilních kompresorů
vysoká palivová nezávislost
Jedna třetina světové produkce kompresorů je vyrobena v Atlas Copco.
Plně automatický regulátor otáček přizpůsobuje
Naše ověřené výrobky díky pokročilému vývoji a výzkumu, vyrobené ve
dodávku stlačeného vzduchu jeho potřebě, čímž
světově největším závodě na výrobu kompresorů dokazují, že nabízíme
optimalizuje spotřebu paliva a zajišťuje plynulý
nejlepší řešení pro jakoukoliv vaši potřebu
chod stroje. Objemná kapacita palivové nádrže,
stlačeného vzduchu.
která je vyrobená z průhledného materiálu zajišťuje
dostatečné množství pohonných látek minimálně
pro jednu pracovní směnu.
XAS 37 Kd XAHS 37 Dd XAS 47 Dd XAS 47 DdG XATS 67 Dd XAS 67 Dd XAS 67 DdG XAS 47 Kd
XAS 57 Dd
XAS 77 Dd XAS 97 DdG
XAS 97 Dd
Silniční signalizace
0
0
0
0
0
0
0
Adaptér 24V
0
0
0
0
0
0
0
Klíny pod kola
0
0
0
0
0
0
0
Box na nářadí 0
0
0
-
0
0
Přimazávač
0
-
0
0
-
0
0
Dochlazovač s odlučovačem vody
-
0
0
0
0
0
0
PD filtr
-
0
0
0
0
0
0
QD filtr
-
0
0
0
0
0
0
Předehřívač
-
0
0
0
0
0
0
Generátor 6.5 kVA 230 V - 3Ph
-
-
-
0
-
-
0
Generátor 6.5 kVA 230/400 V
-
-
-
0
-
-
0
Generátor 12 kVA 230V - 3Ph
-
-
-
-
-
-
0
Generátor 12 kVA 230/400 V
-
-
-
-
-
-
0
Cívka s hadicí
0
0
0
0
0
0
0
Bezpečnostní kazeta
0
0
0
0
0
0
0
Lapač jisker
-
0
0
0
0
0
0
Studený start -20°C 0
0
0
0
0
0
0
Uzamykání proti odcizení
0
0
0
0
0
0
0
Filtr částic
-
0
0
0
0
0
0
Barva dle přání zákazníka 0
0
0
0
0
0
0
0 Dostupné / - Nedostupné

Podobné dokumenty

POKYNY

POKYNY Prostuduj si teoretický úvod s ukázkovým příkladem základních chemických veličin procvič si získané dovednosti na dalších příkladech a zkontroluj si správné řešení

Více

testovací centrum - Dura-Line

testovací centrum - Dura-Line Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům zákazníků na kvalitu a individuální řešení nových výrobků, profilů a materiálů mikrotrubiček, které se v naší společnosti vyvíjí, jsme se rozhodli vybudovat ...

Více

Chráníme Vaše cennosti Chráníme Vaše cennosti - STABA

Chráníme Vaše cennosti Chráníme Vaše cennosti - STABA Vaše cennosti osti Vaše cenn Chráníme Chráníme W e

Více

skladacka UPS

skladacka UPS Všechny UPS a bateriové skříně jsou k dispozici také s dlouhou životností baterie. UPS s integrovaným výstupním transformátorem nebo externí transformátory jsou k dispozici na vyžádání. Příslušenst...

Více

základní informace o SDZ

základní informace o SDZ Teèovice 353 763 02 Zlín Tel./Fax: 577 197 118 http: www.imos.cz e-mail: [email protected]

Více

Akademie science fiction, fantasy a hororu

Akademie science fiction, fantasy a hororu (AF 167 / Nakl. K. Soukup) SF Harrison, Harry: Ocelová krysa se mstí (Mustang) (Ocelová krysa 2) SF Harrison, Harry: Rebel proti času (AF 167) SF Harrison, Harry: Zpátky na Zemi - The Best of Harr...

Více

ŘADA QEP - Atlas Copco

ŘADA QEP - Atlas Copco Uvedené fotografie a obrázky mohou zobrazovat výrobky s volitelným nebo doplňkovým příslušenstvím, které není součástí standardního provedení, a proto nemusí být zahrnuty do nákupu daného výrobku, ...

Více