Ceník Eberspächer 2002/2003

Komentáře

Transkript

Ceník Eberspächer 2002/2003
Ceník Eberspächer 2002/2003
Pro nezávislá topení, zástavbové sady a zástavbové díly
Platí od 1. dubna 2002 do vydání nového ceníku
Teplovzdušná topení benzínová
Eberspächer spol. s r.o.
Jeremiášova 870
155 43 Praha 5
Tel.: 02/652 05 48-50
Fax: 02/652 05 37
[email protected]
DIÈ: 005-480 278 12
Objednací èíslo
Doporuèené ceny v Kè
bez DPH
vèetnì DPH
Topení B1L C compact
Univerzál 12 Volt
Univerzální zástavbová sada
20 1766 05 00 00
25 1976 80 00 00
21 479,60
6 431,00
26 205,20
7 845,90
Topení B3L C compact
Univerzál 12 Volt
Univerzální zástavbová sada
20 1767 05 00 00
25 1980 80 00 00
27 331,80
6 302,40
33 344,80
7 689,00
Topení B5L C
Univerzál 12 Volt
Univerzální zástavbová sada s kabelovým svazkem 0.6m
Kabelový svazek 2.0m
20 1735 05 00 00
25 1861 80 00 00
22 1000 30 24 00
35 370,50
3 858,60
2 186,60
43 152,10
4 707,50
2 667,70
25 2069 05 00 00
25 2070 05 00 00
25 2069 80 00 00
21 158,00
21 158,00
6 238,10
25 812,80
25 812,80
7 610,50
25 6400 00 01 43
25 6400 00 01 44
27 396,10
27 396,10
33 423,30
33 423,30
Topení D3L P compact
Univerzál 12 Volt
Univerzál 24 Volt
Univerzální zástavbová sada
25 1982 05 00 00
25 1983 05 00 00
25 1982 80 00 00
27 331,80
27 331,80
6 302,40
33 344,80
33 344,80
7 689,00
Kabelový svazek TRS/ADR 003 pro topení compact
24 Volt
22 1000 30 93 00
2 250,90
2 746,10
Topení AIRTRONIC D4
Univerzál 12 Volt
Univerzál 24 Volt
Univerzální zástavbová sada
25 2113 05 00 00
25 2114 05 00 00
25 2113 80 00 00
26 367,10
26 367,10
5 723,60
32 167,90
32 167,90
6 982,80
Topení AIRTRONIC D4 S
Univezál 12 Volt
Univerzál 24 Volt
Univerzální zástavbová sada
25 2144 05 00 00
25 2145 05 00 00
25 2144 80 00 00
26 367,10
26 367,10
5 723,60
32 167,90
32 167,90
6 982,80
Topení D5L C
Univerzál 12 Volt
Univerzál 24 Volt
Univerzální zástavbová sada s kabelovým svazkem 0.6m
Kabelový svazek 2.0m
25 1861 05 00 00
25 1862 05 00 00
25 1861 80 00 00
22 1000 30 24 00
30
30
3
2
37
37
4
2
Doplòková sada TRS/ADR 003 pro D5L C
24 Volt
24 0103 00 00 00
6 624,00
8 081,30
Topení D8L C (vèetnì ovládacího zaøízení)
Univerzál 12 Volt
Univerzál 24 Volt
25 1890 00 00 00
25 1891 00 00 00
63 859,90
63 859,90
77 909,10
77 909,10
Topení V7S
Univerzál 24 Volt
25 1728 00 00 00
83 410,10
101 760,40
Teplovzdušná topení naftová
Topení AIRTRONIC D2
Univerzál 12 Volt
Univerzál 24 Volt
Univerzální zástavbová sada
Topení AIRTRONIC D2*
Souprava 12 Volt
Souprava 24 Volt
*(Obsahuje topení + univerzální zástavbovou sadu)
Pro veškeré naše dodávky platí výluènì Všeobecné obchodní podmínky (VOP) uvedené na poslední stranì tohoto ceníku.
Informace o zvláštním pøíslušenství, jakož i cenách montáže podají naše autorizované servisy.
804,50
804,50
858,60
186,60
581,50
581,50
707,50
667,70
Zmìny vyhrazeny.
Teplovodní topení benzínová
Objednací èíslo
Doporuèené ceny v Kè
bez DPH
vèetnì DPH
HYDRONIC B4W SC pro vozidla do 1,9 l obsahu motoru*
Souprava 12 Volt
20 1821 05 00 00
21 222,30
25 891,30
HYDRONIC B5W SC pro vozidla do 2,5 l obsahu motoru*
Souprava 12 Volt
20 1823 05 00 00
25 466,80
31 069,50
HYDRONIC B5W S pro vozidla do 2,5 l obsahu motoru*
Souprava 12 Volt
20 1822 05 00 00
25 466,80
31 069,50
Teplovodní topení naftová
Sady pro dovybavení pro:
Se sadou pro dovybavení, vèetnì ovládacího zøízení je možno provést rozšíøení sériového pøihøívaèe na nezávislé topení
VW T4
24 0168 00 00 00
9 260,70
VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra do 03/2000
24 0147 00 00 00
9 775,20
VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra od 04/2000
24 0179 00 00 00
8 360,30
Ford Mondeo, Focus
24 0148 00 00 00
9 453,60
Opel Vectra
24 0134 00 00 00
10 096,70
Opel Omega
24 0159 00 00 00
10 096,70
Opel Omega 2,5 l
24 0195 00 00 00
5 402,10
DC Vito
24 0170 00 00 00
10 418,30
Citroen Xantia
24 0172 00 00 00
6 816,90
Toyota Avensis, Corolla
24 0183 00 00 00
10 225,30
Ford Transit
24 0193 00 00 00
9 260,70
Renault Espace
24 0204 00 00 00
15 563,10
11
11
10
11
12
12
6
12
8
12
11
18
HYDRONIC D4W SC pro vozidla do 1,9 l obsahu motoru*
Souprava 12 Volt
25 2221 05 00 00
21 222,30
25 891,30
HYDRONIC D5W SC pro vozidla do 2,5 l obsahu motoru*
Souprava 12 Volt
25 2229 05 00 00
25 466,80
31 069,5
HYDRONIC D5W S pro vozidla do 2,5 l obsahu motoru*
Souprava 12 Volt
25 2228 05 00 00
25 466,80
31 069,50
HYDRONIC D5W S pro vozidla do 2,5 l obsahu motoru
Univerzál 24 Volt
Univerzální zástavbová sada (pro provedení 24 Volt)
25 2218 05 00 00
25 2218 80 00 00
22 894,40
7 588,60
27 931,20
9 258,10
HYDRONIC 10
Univerzál 12 Volt
Univerzál 24 Volt
Univerzální zástavbová sada 12/24 Volt
Kabelový svazek TRS/ADR 003
25 2160 05 00 00
25 2161 05 00 00
25 2160 80 00 00
25 2160 80 06 00
32
32
7
1
39
39
8
1
HYDRONIC 16
Univerzál 24 Volt
25 2165 02 00 00
46 367,60
56 568,50
HYDRONIC 24
Univerzál 24 Volt
25 1817 02 00 00
41 480,00
50 605,60
HYDRONIC 30
Univerzál 24 Volt
25 1818 02 00 00
41 480,00
50 605,60
HYDRONIC 35
Univerzál 24 Volt
25 1819 02 00 00
44 052,40
53 744,00
Pøíslušenství pro HYDRONIC 16, 24, 30, 35
Univerzální vodní èerpadlo
Palivový filtr
Vodní èerpadlo Bus 2000
25 1578 25 00 00
00 0033 00 00 52
25 1818 25 00 00
7 974,50
1 543,50
18 971,50
9 728,90
1 883,10
23 145,30
Zástavbové kity pro vozidla
Golf IV, Bora,
A3, Octavia, Toledo
- B a D 4/5W SC
Passat, A4
- B a D 5W SC
Audi A6
- B a D 5W SC
Opel Astra
- B a D 4/5W SC
BMW ø.3 (E 46)
- B5W S
Opel Vectra
- B5W S
- D5W SC
Ford Mondeo
- B5W S
24 0196 00 00 00
24 0197 00 00 00
24 0198 00 00 00
24 0199 00 00 00
24 0200 00 00 00
24 0161 00 00 00
24 0202 00 00 00
24 0163 00 00 00
2
1
4
4
2
1
1
3
090,70
090,70
138,50
607,80
701,10
800,70
180,20
180,20
186,60
543,50
543,50
279,90
3
2
5
5
2
1
1
4
298,10
925,80
199,60
533,40
318,00
318,00
590,60
710,40
316,70
474,90
298,10
987,00
150,70
150,70
709,00
961,60
295,40
196,90
099,90
099,90
667,70
883,10
883,10
001,50
*(Obsahuje topení + univerzální zástavbovou sadu)
Pro veškeré naše dodávky platí výluènì Všeobecné obchodní podmínky (VOP) uvedené na poslední stranì tohoto ceníku.
Informace o zvláštním pøíslušenství, jakož i cenách montáže podají naše autorizované servisy.
Zmìny vyhrazeny.
Ovládací prvky
Objednací èíslo
Doporuèené ceny v Kè
bez DPH
vèetnì DPH
Ovládací zaøízení
pro B/D5L C
12 Volt
24 Volt
Kabelový svazek (nutný)
25 1767 71 00 00
25 1768 71 00 00
22 1000 30 02 00
836,10
836,10
514,50
1 020,10
1 020,10
627,70
Ovládací zaøízení
(pro teplovzdušná topení compact)
12 Volt
24 Volt
25 1895 71 00 00
25 1896 71 00 00
964,70
964,70
1 177,00
1 177,00
Miniregulátor
(pro všechny typy AIRTRONIC)
12/24 Volt
Upevòovací díly
22 1000 32 07 00
22 1000 50 08 00
964,70
216,80
1 177,00
264,50
Externí èidlo teploty (pro teplovzdušná topení)
25 1774 89 03 00
1 144,80
1 396,70
Univerzální spínaè (nelze použít pro topení s regulací)
Universalní spínaè úplný
Žárovka 12 Volt
Žárovka 24 Volt
25 1380 89 04 00
00 0020 70 00 05
00 0020 70 00 06
868,20
32,20
32,20
1 059,30
39,30
39,30
22 1000 31 31 00
22 1000 32 18 00
22 1000 31 60 00
22 1000 50 08 00
1 929,30
1 929,30
1 929,30
216,80
2 353,80
2 353,80
2 353,80
264,50
22 1000 30 34 00
22 1000 31 11 00
22 1000 30 38 00
3 279,90
4 768,00
3 408,50
4 001,50
5 817,00
4 158,40
25 1482 70 01 00
22 1000 50 01 00
25 1482 89 00 15
25 1482 89 41 00
257,30
216,80
173,70
611,00
314,00
264,50
212,00
745,50
U topení B/D5L C a D8L C nutno použít:
Kabelový svazek 12 Volt s relé
Kabelový svazek 24 Volt s relé
22 1000 30 06 00
22 1000 30 07 00
514,50
514,50
627,70
627,70
Dálkové ovládání TP 4i (dosah cca 600 m)
Pouze ve spojení s modulárními hodinami
22 1000 30 99 00
7 074,10
8 630,50
Dálkové ovládání TP 41i (dosah cca 600 m)
Lze použít samostatnì nebo s minihodinami
22 1000 31 39 00
8 038,80
9 807,40
Minihodiny (tøi èasové pøedvolby)
Display standard
Display modrý
Display zelený
Upevòovací díly
Pro topení compact, AIRTRONIC a HYDRONIC lze použít bez relé
Modulární hodiny (7denní modus a tøi èasové pøedvolby)
Pro HYDRONIC, display standard
Pro HYDRONIC, display modrý
Pro compact a Airtronic 12/24 Volt display standard
Pro topení compact, AIRTRONIC a HYDRONIC lze použít bez relé
Upevòovací díly (rámeèek, pouzdro, klín)
Upevòovací díly (pouzdro, klín)
Pouzdro
Snímaè teploty
Vysílaè TP 4i/ TP 41i (samostatný díl)
22 1000 30 98 00
3 858,60
4 707,50
Dálkové ovládání TP 5
Vysílaè (samostatný díl)
Pøijímaè (samostatný díl)
Snímaè teploty
22 1000 32 01 00
22 1000 32 12 00
22 1000 32 13 00
25 1482 89 41 00
8 681,90
5 691,50
5 562,90
611,00
10 592,00
6 943,70
6 786,80
745,50
Calltronic
GSM modul pro všechny sítì (pøepoklad dodávek podzim 2002)
22 1000 32 26 00
14 791,30
18 045,40
Pøepínaè topení/vìtrání
Pro HYDRONIC 4/5 kW s øídící jednotkou S3L
22 1000 31 89 00
225,10
274,70
1 151,20
778,20
710,70
2 379,50
739,60
1 295,90
1 476,00
1 376,30
2 443,80
3 553,20
1 404,50
949,50
867,10
2 903,00
902,40
1 581,00
1 800,80
1 679,10
2 981,50
4 335,00
Díly a pøíslušenství potøebné pro zástavbu
Sada pro odbìr paliva (k montáži do odvìtrávacího
vedení nádrže)
Pøípojka nádrže (pro vozidla s pal.èerpadlem v nádrži)
Pøípojka nádrže úplná
Akumulaèní nádržka na palivo RS 550
Odvzdušòovací ventil pro nádržku
Dìliè napìtí
Zpìtný ventil 20/20
Zpìtný ventil 18/18
Omezovaè tlaku 0,3 - 2,0 bar
Komfortní zástavbová sada (navíc pro motory od 2,5 l)
22 1000 20 06 00
22 1000 20 07 00
20 1645 89 35 00
00 0033 00 01 66
00 0033 00 0167
20 1645 89 31 00
00 0025 40 00 74
00 0025 40 00 70
20 1645 89 30 00
24 0132 00 00 00
Pro veškeré naše dodávky platí výluènì Všeobecné obchodní podmínky (VOP) uvedené na poslední stranì tohoto ceníku.
Informace o zvláštním pøíslušenství, jakož i cenách montáže podají naše autorizované servisy.
Zmìny vyhrazeny.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)
spoleènosti Eberspächer spol. s r.o.
pro oblast èinnosti nezávislá topení a tlumièe výfuku
1. Všeobecné informace
1.1 Pro všechny obchody naší spoleènosti Eberspächer spol. s r.o. (dále pouze „prodávající“)
platí výhradnì následující obchodní podmínky, které jsou souèástí každé nabídky a
kupní smlouvy. Jakékoli odchylky a dodatky jsou závazné pouze tehdy, jestliže byly
prodávajícím písemnì potvrzeny.
1.2 Nabídka: Naše nabídky jsou nezávazné.
1.3 Potvrzení objednávky: Smlouva je považována za uzavøenou od toho dne, kdy
kupující obdržel prohlášení o souhlasu s obsahem smlouvy (potvrzení objednávky).
Jestliže zakázka nebyla provedena na formuláøi kupujícího s textem tìchto podmínek
a jestliže kupující na potvrzení objednávky mlèí, platí jeho mlèení jako souhlas
s tìmito podmínkami. Ústní, telefonické, telegrafické dohody i dohody faxem a
v elektronické podobì elektronicky podepsané jsou závazné pouze tehdy, jestliže
byly vèas písemnì potvrzeny. Prodávající si vyhrazuje právo zakázky odmítnout.
1.4 Cena: Smluvní strany ujednávají ohlednì stanovení ceny, že její výši lze dodateènì
zmìnit podle nákladù na suroviny, výrobních nákladù a nákladù na dovoz. Prodávající
mùže zmìnit ceny tehdy, jestliže náklady na suroviny, výrobní náklady nebo
náklady na dovoz vzrostly o více než 2%.
1.5 Výkresy a popisy: Veškeré výkresy a veškerá technická dokumentace, která se týká
dodávky provedené prodávajícím kupujícímu, zùstává majetkem prodávajícího, a to
pøed nebo po vyhotovení smlouvy. Výkresy, technická dokumentace nebo jiné
technické informace, které kupující pøevzal, nesmìjí být bez souhlasu druhé smluvní
strany použity k žádnému jinému úèelu než k instalaci, prvnímu uvedení do
provozu, provozu nebo údržbì výrobku. Bez souhlasu prodávajícího nesmìjí být
používány ani kopírovány, reprodukovány, vysílány ani sdìlovány tøetím stranám.
Všechny podklady patøící k nabídce jako obrázky, výkresy, hmotnostní a rozmìrové
údaje jsou smìrodatné pouze orientaènì, pokud nejsou výslovnì oznaèené jako
závazné. Technické zmìny oproti údajùm uvedeným v prospektu zùstávají vyhrazeny.
2. Platební podmínky
Kupující je povinen uhradit fakturu bìhem 14 dnù od data faktury netto, beze
srážky. Pøíjem akceptù nebo smìnek je výhradnì vylouèen. V pøípadì pøekroèení
data splatnosti je prodávající oprávnìn úètovat úroky z prodlení ode dne splatnosti
faktury s úrokovou sazbou ve výši 3% nad pøíslušnou diskontní sazbou Èeské
národní banky. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu (dodavateli) v pøípadì
zpoždìní pøipadající náklady upomínacího øízení a inkasní náklady. V takových
pøípadech si prodávající vyhrazuje právo požadovat pro tuto i pro další zakázky
platbu v hotovosti, resp. provést dodávky na dobírku. Právo kupujícího na odstoupení
od jeho zakázky mu proto nenáleží. V pøípadì prodlení s platbou je prodávající
oprávnìn pozastavit všechny další dodávky. Platby kupujícího bude prodávající
vyrovnávat nejdøíve s nejstaršími splatnými pohledávkami.
3. Výhrada vlastnictví
U všech obchodù, pøi nichž nebyla cena za zboží zaplacena, aèkoli kupující obdržel
dodávku zboží, získá kupující vlastnické právo ke zboží teprve po úplném vyrovnání. To platí také pro zboží, které kupující prodal nebo jinak zcizil pøed jeho
zaplacením. Kupující je povinen zboží øádnì uskladnit, pojistit a oznaèit jako
majetek prodávajícího. Dále je povinen podporovat prodávajícího na jeho výzvu pøi
uplatòování veškerých opatøení, která jsou potøebná na ochranu vlastnického práva
prodávajícího. Výhrada vlastnictví nemá žádný vliv na pøechod nebezpeèí poškození
zboží.
4. Dodávka
Prodávajícím potvrzené dodací lhùty budou podle možností dodržovány a zaèínají
dnem, který nastane z dále uvedených pøípadù nejpozdìji:
a) datum potvrzení objednávky prodávajícím
b) datum splnìní všech technických, obchodních a finanèních pøedpokladù pøed
dodávkou, které musí kupující zajistit, jestliže to prodávající pøedepsal
c) datum, kdy prodávající obdržel zálohu resp. celkovou platbu, která mìla být uhrazena
pøed dodávkou, anebo kdy byl otevøen akreditiv, který mìl být zøízen, pokud to
prodávající pøedepsal.
Dodávky pro kupujícího mùže prodávající slouèit, resp. mùže provést dílèí dodávky.
V pøípadì pøekroèení termínù dodávek je prodávající oprávnìn stanovit novou dodací
lhùtu.
5. Odeslání zboží
Pokud nebude výslovnì ujednáno jinak, probìhne odeslání zboží pøes zasilatelskou
firmu nebo poštou na základì INCOTERMS 2000, které vydala Mezinárodní obchodní
komora v Paøíži, EXW (Ex works), pøièemž obal a odeslání zboží budou úètovány
zvl᚝. Pronájem kontejnerù a nákladních vozù jde k tíži kupujícího. Prodávající
odesílá zboží na riziko kupujícího ze skladu v Praze, ÈR, 155 43 Praha, Jeremiášova
870, a to nepojištìné. To platí také tehdy, jestliže není zpùsob odeslání zboží øízen
zvláštními ujednáními.
Vrácení zboží:
Vrácení závaznì objednaného zboží musí být prodávajícímu oznámeno pøedem, aby
se prodávající mohl rozhodnout, zda mùže tuto zpìtnou zásilku pøijmout. Pro
takové zásilky vyúètuje prodávající poplatky za pøepravu a manipulaci.
6. Konstrukce
Údaje prodávajícího o konstrukcích, jako provedení, materiál, rozmìry atd. jsou
peèlivì zjištìné, avšak nezávazné. Prodávajícím poskytnuté vzorky, resp. ostatní
podklady zùstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmìjí být bez jeho souhlasu
zpøístupnìny tøetí stranì. Pøíjemce takových podkladù ruèí za øádné používání
pøenechaných podkladù. Pokud prodávající zhotoví pro výrobu zboží konstrukce
nástrojù resp. nástroj, zùstanou tyto pøedmìty rovnìž ve vlastnictví prodávajícího,
i když kupující zboží zaplatil pøíslušné vzniklé náklady resp. èást tìchto nákladù.
Prodávající má také výhradní právo k používání tìchto konstrukcí nástrojù a
nástrojù. Dokumentace je vyhotovena v nìmeckém jazyce, návod k použití v èeském a nìmeckém jazyce.
7. Návod k zástavbì a obsluze
Spoleènost Eberspächer vystupuje v tìchto podmínkách jako „prodávající“. Uvedené
návody k použití se v èeském jazyce nazývají obvykle „Návod k uvedení do provozu“
nebo „Návod k obsluze“. „Odbìratel“ je v tìchto podmínkách oznaèován jako
„kupující“.
Zástavbu pøístrojù smìjí provádìt nebo kontrolovat pouze prodávajícím autorizované
servisní dílny. Pøitom musejí být splnìny pøiložené návody pro zástavbu v daném
platném znìní a podmínky uvedené v rozhodnutí o schválení typu v bodì 4. Kromì
toho je tøeba dbát bodu 5 rozhodnutí o schválení typu, který obsahuje popis a zpùsob
funkce topných pøístrojù. Výslovnì poukazujeme na to, že majitel vozidla musí
nechat zapsat zástavbu do technického prùkazu vozidla, pokud to již neprovedlo
autorizované servisní støedisko pøi zástavbì.
Návod k obsluze, který je pøiložen k pøístroji, je smìrodatný pro øádné uvedení
pøístroje do provozu a jeho používání.
Pokud by kupující jednal v rozporu s návody k zástavbì a obsluze, nelze vylouèit
ohrožení osob a vìcí v dùsledku provozu pøístroje.
8. Podmínky záruky
Prodávající poskytuje záruku na nezávadnost, tzn. na funkceschopnost dodaných
pøístrojù odpovídající stavu techniky.
Pøirozené opotøebení a poškození v dùsledku nesprávného zacházení nebo nadmìrného namáhání je ze záruky vylouèeno.
Prodávající je od závazku záruky osvobozen tehdy, jestliže byly vzniklé nedostatky
zpùsobeny nìkterým z následujících dùvodù:
a) Zástavbu resp. pøestavbu neprovedla nebo nezkontrolovala nìkterá z prodávajícím
autorizovaných servisních dílen.
b) S pøedmìtem dodávky se i pøes upozornìní na návody k obsluze zacházelo nesprávnì nebo byl nadmìrnì namáhán.
c) Na pøedmìtu dodávky byly provedeny úpravy bez písemného souhlasu výrobce.
d) Záruka se dále nevztahuje na ty závady, které spoèívají na konstrukèních
zvláštnostech nebo na výbìru nevhodného materiálu nebo nevhodné zástavby do
vozidla, které kupující pøedepsal v rozporu s jinými údaji prodávajícího.
Záruèní lhùta zaèíná
a) dnem zástavby pøístrojù v pøípadì dovybavení vozidla nebo
b) dnem prvního pøipuštìní vozidla do provozu v pøípadì sériové zástavby.
Pøedpokladem je zpìtné zaslání vyplnìného záruèního listu bezprostøednì po
zabudování topného pøístroje. Záruèní lhùta trvá 12 mìsícù poèínaje dnem zabudování topení, resp. dnem prvního schválení vozidla pro provoz u firmy, která zajišuje
prvotní montហresp. zástavbu, nejdéle však 15 mìsícù po dodání této firmì. Po
opravì nebo náhradní dodávce se povinnost záruky neprodlužuje ani neobnovuje.
Pokud se jedná o obchodní koupi, má kupující pøístroje povinnost podat zprávu
prodávajícímu o vadách zboží bìhem jednoho týdne v pøípadì neúplné dodávky nebo
navenek zjistitelných závad; jinak je zboží považováno za schválené.
V pøípadì nefunkènosti pøístroje musí kupující nechat zjistit pøíèinu nìkterou
z autorizovaných servisních dílen firmy Eberspächer nebo oznámit danou závadu
písemnì pøímo prodávajícímu. Je tøeba pøiložit kontrolní list (list 1) záruèního listu,
který prokazuje øádnou zástavbu oprávnìným servisním støediskem, nebo kopii
faktury k zástavbì.
Kupující se musí ve všech pøípadech obracet na servisní dílnu, která leží nejblíž
stanovišti pøístroje. Pokud nelze vyhledat servisní dílnu za vynaložení pøimìøených
nákladù (napø. u stavebních strojù), je tøeba informovat nejbližší servisní dílnu a
pøipravit závadný díl k posouzení. U dílù, které jsou zabudované ve vozidlech nebo
ve stacionárních zaøízeních nese prodávající dále náklady na demontហa montáž.
Pøedpokladem pro pøevzetí tìchto nákladù je, že práce provede prodávající nebo
nìkterá z prodávajícím uznávaných dílen. V pøípadì neobvyklých pomìrù pøi
demontáži a montáži, spoèívajících napø. na zvláštnosti pøíslušného vozidla, však
pøebírá prodávající náklady na demontហa montហpouze v pøimìøené výši. Pokud
probìhne oprava u kupujícího, jde èas strávený na cestì a jízdní výlohy k tíži
kupujícího.
V pøípadì neodstranitelných podstatných závad má kupující právo na výmìnu
pøedmìtu dodávky nebo snížení kupní ceny nebo na náhradní dodávku podle
§ 436, odst. 2 obchodního zákoníku. Pokud lze naproti tomu závadu odstranit,
zavazuje se prodávající, že závadu odstraní bezplatnì bìhem pøimìøené lhùty a
podle technických potøeb. Kupující musí za tímto úèelem ihned poskytnout pøístroj
k dispozici. Vymìnìné díly pøejdou do vlastnictví prodávajícího a musejí mu být spolu
se žádostí o provedení záruèní opravy zaslány pøes servisní dílnu. Pokud by byly
v dùsledku tìchto závad poškozeny i jiné díly pøedmìtu dodávky, zavazuje se
prodávající k jejich opravì. Na opravu se poskytuje záruka až do uplynutí záruèní
lhùty pøedmìtu dodávky.
9. Závìreèné podmínky
Práva kupujícího z kupní smlouvy jsou pøenosná pouze se zmìnou vlastnictví.
Neúèinnost nebo neplatnost jednotlivých bodù tìchto VOP se nedotkne platnosti
ostatních bodù. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se
nepodaøí odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s koneènou platností
u Rozhodèího soudu pøi HK ÈR a AK ÈR podle jeho øádu tøemi rozhodci. Tato
smlouva a její pøílohy a dodatky se øídí podle platného práva Èeské republiky.
Místem splnìní dodávky a platby je Praha.
10. Prodávající souèasnì potvrzuje, že jeho výrobky jsou shodné s typem, schváleným
MD ÈR (ministerstvo dopravy ÈR) pod èíslem osvìdèení 1225.

Podobné dokumenty

knihovní řád - Městská knihovna Rousínov

knihovní řád - Městská knihovna Rousínov d) kopírovací služby z knihovnických materiálů 2. Výpůjční služby poskytuje knihovna zdarma, úhrada za placené služby (viz Ceník služeb) je do výše skutečně vynaložených nákladů. 3. Veškeré finančn...

Více

M106 pohon pro Globo

M106 pohon pro Globo Uzavírací síla: 6 Nm Kabel: 1,5 m (flexibilní), třížilový (0,5 mm2) s koncovkami na koncích vodičů.

Více

- Eberspächer Praha sro

- Eberspächer Praha sro ƒ při nastavení doby odjezdu se automaticky vypočte doba topení ƒ dosah až 1000 m za optimálních podmínek

Více

PDF manuál - Finskasauna.cz

PDF manuál - Finskasauna.cz ̱°²7 µ¿³»²§ °®± »´»µ¬®·½µ7 ¬±°²7 ¬4´»-± ³«-3 ³3¬ ʸ±¼²7 µ¿³»²» °®» »´»µ¬®·½µ7 -¿«²±ª7 µ¿½¸´» ³¿¶& ìŠè ½³ ª °®'³4®«ò ̱°²7 µ¿³»²§ ³«-3 ¾#¬ °»ª²7 °®·»³»® ±¼ ìŠè ½³ò ßµ± µ¿³»²» g°»½·?´²» °®» -¿«²±ó µ...

Více

Listy 6 2013

Listy 6 2013 a buben bratrù Váchových. Milouš Vácha jménem OSADNÍ RADY, ÈERVENÉHO KØ͎E a DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ pøedal každé ženì a matce jako pozornost a podìkování za svou práci v rodinách a pro spoleènost rùži.

Více

Ceník Dárky a Reklamní textil 2009.xlsx

Ceník Dárky a Reklamní textil 2009.xlsx Ceník katalogu Dárky 2009 Vyhledávejte pomocí Ctrl+F, při vyhledávání položky zadávejte kód z katalogu bez teček! Pokud je uvedeno, že cena je na poptávku, neváhejte nás kontaktovat.

Více

IPSE 24 CK, CT

IPSE 24 CK, CT Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, obsluze a bezpeè. provozu kotle. Dodržujte pokyny ke skladování a pøepravì výrobku uvedené na obalu. Po rozbalení kotle zkon...

Více