activPilot Comfort PADK

Komentáře

Transkript

activPilot Comfort PADK
activPilot Comfort PADK
Otevíravě-sklopné kování s funkcí celoobvodového
odsazení křídla od rámu.
Okenní
technika
Produktový katalog 03/2013
Winkhaus activPilot Concept
Všeobecné informace o produktu
2
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Vysvětlení symboliky
1
Max. hmotnost křídla: 100 kg
2
max.
3 m2
Základní garnitura kování
Max. plocha křídla: 3 m2
Volitelné prvky
3
Max. šířka křídla v kovací drážce
(FFB): 1725 mm
4
Prvky kování závislé na šířce křídla
v kovací drážce (FFB)
max.
2800 mm
FFB
5
7
8
9
Prvky kování závislé na výšce křídla
v kovací drážce (FFH)
max.
1725 mm
FFB
:
max.
2725 mm
2800 mm
6
Max. výška křídla v kovací drážce
(FFH): 2800 mm
FFH
≤ 2 :1
Poměr šířky (FFB) a výšky (FFH)
v kovací drážce křídla je ≤ 2:1
Směr pohledu
Konstantní výška kliky
Misková varianta
Variabilní (středová) výška kliky
Provedení do rámové drážky
10
Otevíravá varianta (O)
Kování vhodné pro plastová okna
11
12
Otevíravě-sklopná varianta (OS)
13
Kování pro otevíravá/otevíravěsklopná štulpová křídla (O/OS-štulp)
Prvek je vhodný pro dřevěná okna
s vůlí v drážce 12 mm
Kování vhodné pro hliníková okna
AL
14
Pohled zevnitř
15
Pohled zvenku
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Všeobecné informace o produktu
3
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Obsah katalogu activPilot Comfort PADK
1
Všeobecné informace o produktu
Všeobecné
Strana 2 - 13
informace o produktu
Všeobecné informace
Přehled garnitur kování
2
o produktu
Přehled
Strana 14 - 19
garnitur kování
3
Převodové lišty
Přehled typů kování
Převodové
Strana 20 - 29
lišty
Rohová vedení
Převodové lišty
Rohová
Strana 30 - 32
Vrchní lišty
Rohová vedení
Vrchní
Strana 33
5
lišty
Křídlová ložiska/Rohová ložiska
Vrchní lišty
Křídlová ložiska/
Strana 34 - 35
6
Rohová ložiska
Křídlová ložiska/
Nůžky/Nůžková ložiska
Rohová ložiska
Nůžky/
Strana 36 - 37
7
Nůžková ložiska
Nůžky/Nůžková
Otevíravé závěsy/Sklopné závěsy
ložiska
Otevíravé závěsy/
Strana
8
Sklopné závěsy
Otvíravé závěsy /
Prodlužovací uzávěry
Sklopné závěsy
Prodlužovací
Strana 38 - 39
9
uzávěry
10
Doplňkové vybavení
Prodlužovací
Doplňkové uzávěry
Strana 40 - 43
vybavení
11
Rámové prvky
Doplňkové vybavení
Rámové
Strana 44 - 46
prvky
12
Šablony/Nástroje
Rámové prvky
Šablony/
Strana 47 - 50
Nástroje
Montážní instrukce
Šablony
Montážní
Strana 51 - 69
13
instrukce
14
Seřízení/Údržba
Montážní instrukce
Seřízení/
Strana 70 - 73
Údržba
15
Montážní výkresy
Seřízení / Údržba
Montážní
Strana 74 - 75
výkresy
Montážní výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
4
vedení
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Všeobecné informace o produktu
4
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Mnoho oken, spousta formátů, jen jediný systém kování.
activPilot Comfort PADK
Otevíravě-sklopné kování s funkcí celoobvodového
odsazení křídla od rámu.
V porovnání s původními otevíravě-sklopnými okny nabízí systém
activPilot Comfort PADK kromě standardních poloh “otevřeno”
a “vyklopeno” také další dimenzi otevření: „celoobvodové
odsazení“. Uvést okno do této polohy je nadmíru snadné. Stačí
otočit jednoduše klikou o 180° a je hotovo. Následně dojde
k odsazení okenního křídla od rámu po celém jeho obvodu.
Systém celoobvodového odsazení zavedl Winkhaus úspěšně
na trh již v kování autoPilot. Tato technologie byla následně
převzata do produktového segmentu activPilot Comfort PADK
a dále rozvinuta.
Okenní křídlo je stejně jako u kování autoPilot Comfort
celoobvodově odsazeno od rámu. Vytváří tím cca. 6 mm širokou
větrací mezeru, která zaručuje přirozené a zároveň bezpečné
větrání za každého počasí. Přirozená výměna vzduchu slouží
rovněž k získání zdravého klimatu v místnosti, ačkoliv jsou u
systému activPilot Comfort PADK zachovány i obvyklé metody
větrání při otevřené nebo vyklopené poloze křídla.
Speciální vlastnost systému: V tomto nastavení má systém
stejnou odolnost proti vloupání jako v zavřené poloze křídla
- odolnost proti vloupání dle DIN EN 1627 – 1630 ve stupni
bezpečnosti až RC 2. Špičková inovace: zabezpečené větrání!
Při vývoji systému activPilot Comfort PADK jsme záměrně šli
novou cestou. Tzv. Tilt-First (výklop před otevřením) nabízí
výhodu velmi lehkého chodu kování s vysokou tolerancí
při výrobě oken. Toto pořadí poloh kliky je na trhu čím dál
populárnější a nabízí také dodatečnou bezpečnost. Své využití
proto najde také v mateřských a základních školách, jedno- či
vícegeneračních rodinných domech a rovněž v domech pro
seniory.
Zvláštní je zde speciální dvojitá funkce kliky v jediné pozici (90°):
Otočením kliky do pozice 90° se kování nachází v poloze
vyklopeno. Dalším otočením kliky o 90° do pozice 180° dojde
k celoobvodovému odsazení křídla od rámu. Po navrácení kliky
do pozice 90° uvedeme křídlo do otevřené polohy. Abychom
křídlo zavřeli, musíme opět otočit klikou směrem dolů do
výchozí pozice.
Další výhodou kování activPilot Comfort PADK je využitelnost
modulárního stavebnicového systému activPilot Concept.
activPilot: Nový standard otevíravě-sklopného kování.
Cesta od prvních náčrtků k sériové výrobě nového systému
kování je dlouhá. Nejsou přitom potřebné jen kreativní nápady,
přesné výpočty a nesčetné kontinuální testy, ale také intenzivní
pozorování lidí a trhů, hodnocení aktuálních trendů a stálá
analýza všeobecného technického vývoje. Jako osvědčený se
ukázal systém, ve kterém pomocí všech těchto informací a se
všemi našimi zkušenostmi vyvíjíme cílená a hodnotná řešení,
která poskytují zpracovatelům i uživatelům nové možnosti.
Tato neustálá snaha o preciznost řadí společnost Winkhaus
k leaderům v oblasti okenní a dveřní techniky. Důkazem tohoto
tvrzení jsou četné standardy, které se firmě Winkhaus podařilo
během své více než 150-leté historii uvést a prosadit na trhu.
Od standardu k úplně novému standardu
Kováním activPilot jsme vytvořili jedinečné řešení veškerých
požadavků, které jsou považovány za nový standard pro
budoucnost okenního kování. Inteligentní, jasně strukturovaný
stavebnicový systém se znatelně nižším počtem stavebních prvků
než dosavadní standardní systémy oprávněně řadí activPilot
k nejmodernějším systémům vyhovujícím veškerým nárokům.
Kování activPilot je vhodné pro jakoukoliv okenní formu, jakýkoliv
materiál okna i pro veškeré úrovně automatizace, od manuální
montáže kování až po plně automatizovanou sériovou výrobu.
Vysoká flexibilita, atraktivní doplňkové funkce, novodobý systém
spojení prvků a funkční design slouží k tomu, abyste již dnes
byli optimálně připraveni na požadavky a budoucí poptávkové
trendy Vašich zákazníků.
Modularita
Kování activPilot optimalizuje výrobu oken. Redukcí počtu
stavebních prvků a rozšířením jejich funkcionality umožňujeme
výrobcům oken nekomplikované, rychlé zpracování a racionální
montáž. Předmontované stavební prvky společně s jedinečnými
konstrukčními metodami zajišťují, abyste i bez navyšování
prodejní ceny docílili i doplňkových funkcí kování nebo zvýšené
úrovně bezpečnosti. Systém activPilot tímto vytváří všechny
předpoklady pro trvalé snížení nákladů na výrobu, skladování,
logistiku i administrativu.
Nový systém uzavírání pomocí osmihranných čepů
Kování activPilot zvyšuje komfort. Funkčně perfektní uzavírací
mechanismus garantuje nejen precizní pohyb uzavíracích čepů
v rámovém protiplechu, nýbrž i optimální těsnost.
K tomu slouží vysoká tolerance vůle v drážce od 9,8 do 14 mm
a nový osmihranný uzavírací čep, pomocí kterého lze jednoduše
rukou seřídit přítlak křídla k rámu. Rovnoměrné přestavné síly
a tvarově-silové systémové spojení stavebních prvků propůjčují
kování nezbytnou stabilitu a dlouholetou funkčnost.
Doplňkové funkce
Kování activPilot flexibilně reaguje na požadavky a přání klientů.
Pomocí inovativních stavebních prvků s vícenásobným využitím
lze velmi jednoduše rozšířit funkční rozsah i dodatečně. Využitím
prvku s duální nebo dokonce trojitou funkcí lze jednoduše jedním
stavebním elementem přidat pojistku chybné manipulace
s integrovaným přizvedáváním a balkonovou pojistku.
Vícepolohové větrání umožňuje rozdílné rozsahy vyklápění a tím
také rychlé a jednoduše regulovatelné nastavení větrání.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Všeobecné informace o produktu
5
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Design
Zkoušky životnosti produktu
Kování activPilot Vám a Vašim zákazníkům nabízí pravou
přidanou hodnotu. Překvapivé detaily, důraz na decentnost,
ergonomická forma a vysoká funkčnost utvářejí celkový dojem
ze systému kování. Stručně: atraktivní design patří k základním
rozhodovacím kritériím Vašich zákazníků. Nyní přicházejí další
důležité argumenty jako vysoká spolehlivost, příjemná údržba a
čištění, intuitivní ovládání a v neposlední řadě viditelné okenní
prvky dokonalého tvaru.
Kování Winkhaus activPilot je certifikováno také v souladu
s normou EN 13126-8 (Zkouška životnosti otevíravého a
otevíravěsklopného kování) a normou EN 1191 (Zkouška
životnosti oken a dveří). Tímto kování splňuje požadavky
nejnovějších evropských norem. Společnost Winkhaus díky
neustálé vlastní kontrole jakosti podle pevně stanovených
kontrolních mechanismů ve výrobě a pravidelným kontrolám
IFT Rosenheim zaručuje nadstandardní výrobní kvalitu a
vysokou úroveň jakosti garantuje také dlouhodobě.
Série kování activPilot byly testovány také při hmotnostech
křídla do 130 kg, čímž byly zřetelně předstiženy požadované
hodnoty zatížení. Tyto série kování smějí tímto nést kvalitativní
certifikát IFT.
informace o produktu
Partnerský servis
Vrchní
Naše servisní služby jsou orientovány na řešení, jsou spolehlivé a
přesně sladění s Vašimi požadavky, jak jen to můžete od Vašeho
partnera očekávat. Jsme zde pro Vás kdykoliv. Pomocí našich
obchodně-technických zástupců v terénu i v sídle společnosti,
profesionální podpory v oblasti produktového servisu a pomocí
inovativních softwarových řešení pomáháme optimalizovat Vaše
pracovní procesy a rozšiřujeme Vaše obchodní schopnosti. Náš
produkčně-informační systém a pečlivě sestavený logistický
koncept Vám navíc vždy garantuje rychlé a bezchybné dodávky.
lišty
Povrchová úprava
Kování systému activPilot má vlastní galvanickou povrchovou
úpravu opírající se o využívání nanotechnologie. Tato povrchová
úprava se vyznačuje velmi vysokou odolností proti působení
povětrnostních vlivů. Toto potvrzují i kvalitativní testy, které
prokázaly během zkoušek změny podnebí a zkoušek v solné
mlze odolnost vyžadovanou normou DIN EN ISO 9227:200610. Tyto testy jsou pravidelné a budou prováděny pravidelně i
v budoucnu. Navíc se také provádějí další testy ve venkovním
prostředí, díky kterým je chování jednotlivých prvků kování
prověřováno v podmínkám blízkým praxi. Díky těmto náročným
zkouškám je společnost Winkhaus schopna nabízet na funkčnost
a povrchovou úpravu kování 10-letou záruku.
Efektivní bezpečnost
Díky jedinečnému stavebnímu systému lze každé okno jednoduše,
rychle a úsporně přizpůsobit požadovanému bezpečnostnímu
standardu. Nyní již není nutné používat speciální prvky. Pouze
dle počtu a provedení rámových protiplechů lze na shodné
platformě vytvořit rozdílné stupně bezpečnosti.
Rozsáhlé, přísné dlouhodobé testy a neustálá kontrola funkčnosti
zajišťují nezbytnou ochranu již při výrobě. Zkoušky a certifikáty
nezávislých kontrolních institucí naše výsledky potvrzují. Díky
tomu se activPilot zaslouženě splňuje veškeré požadavky na
bezpečný systém kování. Všechny uzavírací čepy jsou vyrobeny
z vysoce pevné oceli, čímž bylo docíleno, aby již ve standardu
zaručovaly garnitury kování účinnou základní bezpečnost.
Pouze podle počtu a provedení protiplechů lze vybavit systém
kování také v souladu s vyššími bezpečnostními třídami – až do
stupně ochrany proti vloupání dle DIN V ENV 1627–1630, třída
odolnosti RC2 / DIN EN 1627-1630.
Kvalitativní standard
Skupina Winkhaus úspěšně prošla certifikací ISO 9001:2008
zahrnující všechny výrobní závody.
Díky skupinové certifikaci bylo dosaženo, že filiálky společnosti
Winkhaus po celém světě pracují dle stejných kritérií a užívají
stejných procesů tak, aby všude na světě byla zákazníkům
zajištěna stejná kvalita.
Náročný certifikační program QM 328 úspěšně absolvován
Nové kování Winkhaus activPilot je certifikováno v souladu
s QM 328. Tento certifikační program je určen pro otevíravá
a otevíravě-sklopná kování pro okna a balkónové dveře a
zahrnuje mnohačetné testy, ve kterých se prověřuje životnost a
kvalitativní ukazatele. Tento certifikát potvrzuje tradiční vysokou
kvalitu výrobků Winkhaus.
Všeobecné
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
4
Rohová
vedení
5
Křídlová ložiska/
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
Odpovědnost za produkt
8
Sklopné závěsy
Informace o otevíravě-sklopném kování pro okna a balkónové
dveře jsou uváděny v souladu s odpovídajícími články a paragrafy
obchodního zákoníku, zabývajícími se odpovědností výrobce
za vady na výrobku. Pokud výrobce oken a dveří nedodržuje a
nerespektuje směrnice, poučky a informace, uvedené v tomto
katalogu a jedná v rozporu s těmito technickými podklady,
zprošťuje svým jednáním výrobce kování jeho zákonné
odpovědnosti za produkt. V případě dotazů na téma „Informace
o odpovědnosti za výrobek“ prosím kontaktujte obchodnětechnického zástupce firmy Winkhaus!
Informace o produktech a službách společnosti Winkhaus
stejně jako pokyny pro koncové uživatele lze nalézt v brožuře
„Produktové informace a pokyny pro zpracování“. Podrobné
informace Vám rádi sdělí naši obchodně-techničtí zástupci.
Dodržujte prosím také směrnice vypracované německým
sdružením pro zámky a kování.
Korporátní informace jsou rovněž dostupné na stránkách: www.
winkhaus.de (Produkte & Leistungen/Hinweise zum Produkt
und zur Haftung).
Náležité a po stránce hmotnostní odolnosti správné přišroubování prvků kování, které mají vliv na bezpečnost.
Aby byla zaručena dlouhodobá funkčnost, zákazníkem
očekávaná životnost a také bezpečnost ovládání oken a
balkonových dveří, je nutno věnovat zvláštní pozornost uchycení
resp. přišroubování všech prvků kování, které jsou pro tuto
bezpečnost relevantní.
Odpovědnost za odborné přišroubování prvků kování do kovací
drážky křídla a na rám a dodržování bezpečnosti dle požadavků
výrobce kování nese výrobce oken a balkonových dveří.
Pozor: Dodržujte tyto směrnice! Používejte výhradně šrouby
vyhovující svou kvalitou a délkou požadavkům daným
odpovídajícími směrnicemi. V této souvislosti doporučujeme
prošroubovat všechny šrouby pro rohové a nůžkové ložisko do
ocelových výztuh v plastových profilech.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
6
Rohová ložiska
www.winkhaus.cz
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
15
Winkhaus activPilot Concept
Všeobecné informace o produktu
6
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Další certifikáty a aktualizace najdete v partnerské zóně na našich webových stránkách www.winkhaus.cz.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
7
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
4
Rohová
vedení
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
Všeobecné informace o produktu
8
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
2
3
Otevíravě sklopné kování Technické parametry produktu
4
5
6
7
8
activPilot Comfort PADK pro plastová okna
Pokyny výrobce pro užívání
Maximální hmotnosti křídla
X
Y
Maximální hmotnosti křídel uvedené u jednotlivých typů kování
nesmí být překročeny. Prvek s nejnižší povolenou nosností určuje
maximální hmotnost křídla. Dodržujte informace uvedené nebo
znázorněné v diagramech použití a rozmístění stavebních prvků.
9
Stanovení hmotnosti křídla
1 mm skla ≈ 2,5 kg/m2
X = Tloušťka skla v mm
10
Y = Hmotnost skla v kg/m2
Maximální velikosti křídla
11
12
Zobrazené diagramy použití znázorňují souvislosti mezi
přípustnými šířkami nebo výškami křídla v kovací drážce a
rozdílnými tloušťkami skel. Rozměry křídel nebo formáty křídla
(výškové nebo příčné formáty) vycházející z těchto diagramů
nesmí být v žádném případě překročeny, stejně jako maximální
hmotnost křídla.
13
14
15
Tloušťka skla = 12 mm
Rozsah použití
Kování lze kompletovat výhradně z originálních prvků společnosti
Winkhaus. V případě nesprávné montáže kování nebo při
kombinaci s prvky, které nejsou součástí systému Winkhaus a
nejsou schváleny výrobcem kování, se mohou objevit závady, na
které se nevztahuje záruka!
-
Min. šířka křídla v kovací drážce FFB 460 mm
Max. šířka křídla v kovací drážce FFB 1475 mm
Min. výška křídla v kovací drážce FFH 695 mm
Max. výška křídla v kovací drážce 2300 mm
Max. plocha křídla: 2,5 m2
Max. hmotnost křídla 100 kg
Stranový poměr FFB/FFH ≤ 1,5:1
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Všeobecné informace o produktu
Winkhaus activPilot Concept
9
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
informace o produktu
Diagramy maximálních rozměrů křídla
2
Přehled
garnitur kování
Při tloušťce skla menší než 12 mm jsou uvnitř oblasti použití
přípustné všechny velikosti křídel, u kterých je poměr stran
FFB:FFH ≤ 2:1, pokud jsou v souladu se „Stanovením hmotností skla“.
3
Převodové
lišty
4
Rohová
Upozornění
vedení
Další technické údaje (instrukce k montáži, návod k seřízení,
návod k údržbě apod.) jsou k dispozici v podrobných informacích
o produktu.
FFH
(m)
5
Vrchní
lišty
2,3
2,2
Křídlová ložiska/
2,1
²
Otevíravé závěsy/
²
1,5
g/m
1,6
Nůžková ložiska
0k
1,7
7
Nůžky/
g/m
1,8
≤5
Hmotnost v kg na m (menší/rovno)
0k
1,9
2
≤4
2,0
Legenda:
6
Rohová ložiska
8
Sklopné závěsy
1,4
Nepovolený rozsah/
překročení přípustného rozsahu použití
1,3
Prodlužovací
1,2
1,1
9
uzávěry
≤ 65 kg/m²
1,0
Doplňkové
0,9
vybavení
10
0,8
0,7
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
FFB (m)
Rámové
11
prvky
Šablony/
Systémové zkoušky RC2 (Resistance Class 2)
Nástroje
Detaily o zpracování ve třídě RC 2 jsou vyňaty ze systémových
zkoušek RC 2. Tabulka v kapitole „Přehled garnitur kování“
znázorňuje možné profilové systémy. U přehledů garnitur ve třídě
RC 2 v tomto katalogu se jedná pouze o příklady použití.
Montážní
12
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Upozornění: Kování activPilot Comfort není vhodné pro
použití v panikových dveřích.
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
Všeobecné informace o produktu
10
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Další produkty / systémy
2
3
4
5
activPilot Concept
Otevíravě-sklopné kování pro plastová okna.
Modulární systém v sobě integruje řadu řešení, které díky
modernizovanému
systému
uzavírání,
multifunkčnosti
standardních prvků i díky funkčnímu designu tvoří nový standard
pro systémy kování.
6
7
8
activPilot Select
9
Nové zcela skryté otevíravě-sklopné kování.
10
11
Systém kování vybavený nůžkovými ložisky, rohovými ložisky a
otevíravými závěsy, plně skrytými v kovací drážce. Tento systém
kování lze ve standardu použít pro otevíravě sklopná okna
s hmotností křídla do 100 kg. Při použití dvou doplňkových
stavebních prvků lze pohodlně docílit maximální hmotnosti křídla
150 kg.
12
13
14
activPilot Control
Kontaktní čidla ve třídě (VdS)
15
Uzavírací senzory nenápadně a spolehlivě informují o tom, zda
došlo k otevření nebo uzavření oken nebo dveří a pokud ano, pak
kterých. Navíc tento systém umožňuje instalaci elektronického
ovládání klimatizace a vytápění.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Všeobecné informace o produktu
11
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
activPilot Comfort ERGO
3
Převodové
lišty
Ergonomicky ovládané otevíravě-sklopné kování.
4
Rohová
vedení
Vyklopení i otevírání křídla způsobuje pouhé ovládání kliky. Díky
tomuto inteligentnímu řízení nemusí již být okenní křídlo otevíráno
zepředu tahem a kování mohou tudíž ovládat i invalidé.
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
easyPilot
Otevíravé závěsy/
Kování pro otevíravá okna
Prodlužovací
8
Sklopné závěsy
9
uzávěry
Jednoduché, racionální a rychle zpracovatelné kování, které je
optimálně přizpůsobeno potřebám mezinárodních zpracovatelů a
to zejména díky inovativním řešením kladoucím důraz na specifika
jednotlivých zemí.
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
duoPort SK
Seřízení/
Montážní
Posuvně-výklopné dveře vybavené kováním Winkhaus duoPort SK
jsou perfektně funkčním a designově elegantním řešením až do
hmotnosti křídla 200 kg. Jednoduché otočením kliky ve spojení se
spřaženými (nuceně řízenými) nůžkami umožňuje velmi komfortní
ovládání.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
14
Údržba
Posuvně-výklopné kování.
výkresy
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
Všeobecné informace o produktu
12
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Klíč výběru odpovídajícího balení
2
Společnost Winkhaus svým klientům nabízí osvědčený a spolehlivý systém vratných obalů. Cílem tohoto systému je jednotná
organizace oběhu obalů a minimální užívání jednorázových obalů, které zatěžují životní prostředí. Možnost ukládání PVC beden
různých rozměrů na jedné europaletě je logistickým řešením optimalizujícím nejen logistiku skladování, ale i přepravy zboží.
Druhy balení pro jednotlivé produkty jsou uvedeny na katalogových kartách těchto produktů.
3
4
5
6
7
8
9
10
BL
SC Sáček
EWK
EWK Nevratný kartón na paletu
E3, L6 nebo L7
KT
KT Kartón
L1
L1 Vratná paleta s nasazovacím
rámem o rozměrech 800 x 1800 mm
BD
SK Svazek
K3
K4
K3 Malý kartón o rozměrech
395 x 295 x 205 mm
L2
L2 Vratná paleta s nasazovacím
rámem o rozměrech 800 x 2400 mm
K4 Velký kartón o rozměrech
595 x 395 x 205 mm
L3
KK
KK PVC bedna malá KLT 4321
s plombovaným krytem o rozměrech
400 x 300 x 214 mm
GK
BV PVC bedna velká KLT 6412
s plombovaným krytem o rozměrech
600 x 400 x 214 mm
11
L3 Vratná paleta s nasazovacím
rámem o rozměrech 800 x 3500 mm
L4
L4 Vratná paleta s nasazovacím rámem o rozměrech 800 x 4200 mm
E1
E1 EURO paleta s nástavcem
o rozměrech 800 x 1200 mm
12
L5
L5 Vratná paleta s nasazovacím
rámem o rozměrech 800 x 6500 mm
E2
13
14
E2 EURO paleta s kartónem
o rozměrech 800 x 1200 mm
L6
L6 Nevratná paleta s kartonovým
rámem o rozměrech 800 x 1800 mm
E3
E3 Jednorázová paleta s kartónem
L7
15
EK
EK EURO paleta s PVC podložkou
(zabraňující volnému pohybu zboží)
o rozměrech 800 x 1200 mm
L7 Nevratná paleta s kartonovým
rámem o rozměrech 800 x 2400 mm
EA
EA EURO paleta s nástavcem
o rozměrech 800 x 1200 mm
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Všeobecné informace o produktu
13
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Index zkratek
1
Všeobecné
informace o produktu
Zkrácené označení
AB.G.D
AL...
Ochrana proti odvrtání
Náběh
E
E. ... PA
ELK ESV
ESV
Rohové vedení
Rohové vedení PADK
Krytka rohového ložiska
Rohové ložisko
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
4
Rohová
vedení
FL.E.FWPA
FLK FWV
FSF
Křídlové ložisko
Krytka křídlového ložiska
Pojistka chybné manipulace
5
Vrchní
lišty
GAK
GAM
Převodová lišta s konstantní výškou kliky
Převodová lišta s variabilní výškou kliky
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
KE
Spojovací prvek
7
Nůžky/
M
MK
MK.PA. ...
Nůžková ložiska
Středový uzávěr
Prodlužovací uzávěr
Prodlužovací (středový) uzávěr, PADK
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
OS...PA...
Vrchní lišta
PA
PADK
Celoobvodové odsazení
Celoobvodové odsazení, otevíravě-sklopný
Prodlužovací
Doplňkové
SBK.K.PA. ... Výklopný protiplech (se šoupětem), PADK
SBS.K.PA. ... Bezpečnostní protiplech
SBS.K.PAB. ... Bezpečnostní protiplech PAB, PADK
SK .. PA ...
Nůžky
SL.KS
Nůžkové ložisko, plastová okna, úzké
VS
V.AK
Rámové
11
prvky
Spojovací lišta
Prodlužovací lišta
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Závěsy vpravo
Závěsy vlevo
hnědá, obdoba RAL 8019
stříbrná, elox
stříbrná
zlatá
matné zlato
ocelová/titanová (F9)
stříbrná (galvanicky pozinkováno)
bílá, obdoba RAL 9016
krémová, obdoba RAL 9001
šedá, obdoba RAL 7001
temná černá
antracitová šedá - obdoba RAL 7016
hliněná hnědá
šedá, obdoba RAL 9006
starobronz (F4)
bronz - antická mosaz
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
10
vybavení
Popis produktu
...RS
...LS
...BR
...EV1
...F1
...F3
...F3-MG
...F9
...SL
...WS
...CW
...SG
...SW
...AGR
...LBR
...SGB
...BZ-RB
...BZ-AM
9
uzávěry
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
www.winkhaus.cz
15
14
Přehled garnitur
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
1
Otevíravě-sklopné kování s konstantní výškou kliky
2
Standardní konfigurace
CZ
activPilot Comfort PADK
3
PA 11.5
11.1
PA 5.1
PA 7.2
7.1
4.1
4
4.2
PA 5.1
5
4.3
Poz.
10.8
7
8
11.1
E1.PA
PA
1
1
1
FL.E.FWPA
Poz.
4.3
ELK.ESV
E1
4.1
K.SK...
E2
4.2
K.SL.KS...
7...
6.3
FLK FWV
PA 6 ...
PA
1
FLS FWV
6.2
1
ESV 6-3-16 SL
6.4
1
SL.KS.3-6
1
SBK.K.PA
PA
11.4
1
SBS.K.PA
PA
11.5
3
SBS.K.PAB
PA
11.6
1
AL.M.F
10.7
1
FSF
10.8
PA 6 ...
7...
7.1
9.1
+
9
10
1
PA 11.6
+
6
PA 9.2
Poz. PA 5.1
3.1
FFB
11
11.1
Poz. 9.1
Poz. 9.1
Poz. 9.3
+ E3
Poz. 11.1
Poz. PA 7.2
460
–
600
OS1.PA.600
KE
601
–
710
OS2.PA.800
SK1.PA...RS/LS
KE
SK2.PA...RS/LS
711
–
775
OS2.PA.800
MK.250-0
KE
776
–
960
OS2.PA.1025-1
MK.250-1
KE
+2
SK2.PA...RS/LS
961
– 1025
OS2.PA.1025-1
MK.500-1
KE
+2
SK.2.PA...RS/LS
1026
– 1210
OS2.PA.1025-1
+ MK.250-0
MK.500-1
KE
+2
SK2.PA...RS/LS
1211
– 1275
OS2.PA.1025-1
+ MK.250-1
MK.750-1
KE
+3
SK2.PA...RS/LS
1276
– 1460
OS2.PA.1025-1
+ MK.500-1
MK.750-1
KE
+3
SK2.PA...RS/LS
1461
– 1475
OS2.PA.1025-1
+ MK.500-1
MK.500-1
MK.500-1
KE
+4
SK2.PA...RS/LS
Poz. 9.1
Poz. 9.2
695
–
GAK.945-1
GK = 260
MK.PA.250-1
11.1
SK2.PA...RS/LS
9.2
+
Poz. 3.1
13
14
Poz. PA 9.2
Poz. 11.1
+1
851
– 1075
GAK.1100-1
GK = 375
MK.PA.250-1
M.250-1
+2
1076
– 1325
GAK.1325-1
GK = 550
MK.PA.250-1
M.500-1
+2
1326
– 1525
GAK.1550-1
GK = 550
MK.PA.250-1
M.500-1
1526
– 1775
GAK.1775-2
GK = 550
MK.PA.250-1
MK.500-1
M.500-1
+4
1776
– 2000
GAK.2000-2
GK = 1050
MK.PA.250-1
MK.500-1
M.500-1
+4
2001
– 2225
GAK.2225-2
GK = 1050
MK.PA.250-1
2x MK.500-1
M.500-1
+5
max.
1475 mm
max.
2225 mm
12
850
+2
11.1
1,5:1
15
PA 6.3
9.1
PA 4.3
6.4
9.3
PA 11.6
11.4
11.1
10.7
PA 11.6
Prvky kování označené PA jsou určeny výhradně pro systém kování activPilot Comfort PADK.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Přehled garnitur
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Otevíravě-sklopné kování s konstantní výškou kliky
1
Všeobecné
informace o produktu
Vhodné pro okna splňující požadavky třídy bezpečnosti RC2
2
Přehled
garnitur kování
activPilot Comfort PADK
PA 11.5
10.9
PA 11.6
PA 5.1
3
Převodové
PA 7.2
7.1
lišty
4.1
4
Rohová
Poz.
10.8
1
E1.PA
PA
1
1
1
FL.E.FWPA
1
FLS FWV
6.2
1
ESV 6-3-16 SL
6.4
1
SL.KS.3-6
1
SBK.K.PA
PA
11.4
1
SBS.K.PA
PA
11.5
2
SBS.K.PAB
PA
11.6
1
AL.M.F
10.7
1
AB.G.D
10.6
1
FSF
10.8
4
AL D
10.9
Poz.
4.3
ELK.ESV
E1
4.1
K.SK...
7...
E2
4.2
K.SL.KS...
7...
6.3
FLK FWV
PA 6 ...
PA
7.1
PA 6 ...
PA 9.2
lišty
Křídlová ložiska/
9.1
FFB
Poz. 11.6
711
– 775*
OS1.PA.600 + E3
776
– 1025
OS2.PA.1025-1
1026
– 1275
OS2.PA.1025-1
1276
– 1475
OS2.PA.1025-1
MK.250-1
Nůžková ložiska
SK.1.PA...RS/LS
+1
SK2.PA...RS/LS
MK.250-0
+1
SK2.PA...RS/LS
MK.500-1
+2
SK2.PA...RS/LS
FFB
711
-
960
MK.250-1
961
- 1210
MK.250-1
1211
- 1460
1461
- 1475
2x
Poz. 9.3
+ MK.250-1
Otevíravé závěsy/
Poz. PA 7.2
+1
Poz. 9.1
3.1
Prodlužovací
9.1
Poz. 11.6
+ KE
+1
+ KE
+2
10.9
9
uzávěry
MK.250-1
+ MK.500-1
+ KE
+2
Doplňkové
MK.250-1
+ MK.500-1
+ KE
+3
vybavení
10
PA 11.6
850
Poz. 3.1
Poz. 11.6
760
–
GAK.945-1
+1
Rámové
851
– 1075
GAK.1100-1
+1
prvky
1076
– 1325
GAK.1325-2
+2
1326
– 1525
GAK.1550-2
+2
1526
– 1775
GAK.1775-3
+3
1776
– 2000
GAK.2000-4
+4
2001
– 2225
GAK.2225-4
+4
Poz. PA 9.2
10.6
8
Sklopné závěsy
+
PA 11.6
7
Nůžky/
PA 11.6
Poz. PA 5.1
6
Rohová ložiska
+
PA 11.6
5
Vrchní
PA 11.6
+
10.9
vedení
4.2
Poz. 9.1
Poz. 9.2
Poz. 11.6
760
- 1050
MK.PA.250-1
V.AK.450-1
+2
1051
- 1300
MK.PA.250-1
MK.250-1
V.AK.450-1
+3
1301
- 1550
MK.PA.250-1
MK.500-1
V.AK.450-1
+3
1551
- 1800
MK.PA.250-1
MK.250-1
MK.500-1
V.AK.450-1
+4
1801
- 2050
MK.PA.250-1
MK.500-1
MK.500-1
V.AK.450-1
+4
2051
- 2225
MK.PA.250-1
MK.250-1
2xMK.500-1 V.AK.450-1
+5
Šablony/
11
12
Nástroje
9.2
10.9
Montážní
13
instrukce
PA 11.6
Seřízení/
14
max.
1475 mm
max.
2225 mm
Údržba
1,5:1
Montážní
výkresy
9.1
PA 4.3
6.3
9.3
6.4
PA 11.6
PA 11.4
PA 11.6
10.7
PA 11.6
Prvky kování označené PA jsou určeny výhradně pro systém kování activPilot Comfort PADK.
* Přípustné pro výšku křídla v kovací drážce FFH od 1076 mm výše.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
16
Přehled garnitur
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
1
Otevíravě-sklopné kování s variabilní/středovou výškou kliky
2
Standardní konfigurace
CZ
activPilot Comfort PADK
3
PA 11.5
11.1
PA 5.1
PA 7.2
7.1
4.1
4
4.2
PA 5.1
5
Poz.
10.8
7
8
11.1
9
PA 11.6
4.3
3.1
1
E1.PA
1
1
PA
Poz.
4.3
ELK.ESV
E1
4.1
K.SK...
7...
E2
4.2
K.SL.KS...
7...
6.3
FLK FWV
PA 6 ...
1
FL.E.FWPA
1
FLS FWV
PA
6.2
1
ESV 6-3-16 SL
6.4
1
SL.KS.3-6
1
SBK.K.PA
PA
11.4
1
SBS.K.PA
PA
11.5
3
SBS.K.PAB
PA
1
AL.M.F
10.7
1
FSF
10.8
7.1
9.1
11.6
+
Poz. PA 5.1
460
10
FFB
11
PA 6 ...
+
6
PA 9.2
–
600
Poz. 9.1
OS1.PA.600
Poz. 9.1
+ E3
Poz. 9.3
Poz. 11.1
KE
SK1.PA...RS/LS
601
–
710
OS2.PA.800
KE
SK2.PA...RS/LS
711
–
775
OS2.PA.800
MK.250-0
KE
SK2.PA...RS/LS
776
–
960
OS2.PA.1025-1
MK.250-1
KE
+2
961
– 1025
OS2.PA.1025-1
MK.500-1
KE
+2
SK.2.PA...RS/LS
1026
– 1210
OS2.PA.1025-1
+ MK.250-0
MK.500-1
KE
+2
SK2.PA...RS/LS
1211
– 1275
OS2.PA.1025-1
+ MK.250-1
MK.750-1
KE
+3
SK2.PA...RS/LS
1276
– 1460
OS2.PA.1025-1
+ MK.500-1
MK.750-1
KE
+3
SK2.PA...RS/LS
1461
– 1475
OS2.PA.1025-1
+ MK.500-1
MK.500-1
KE
+4
SK2.PA...RS/LS
MK.500-1
11.1
Poz. PA 7.2
SK2.PA...RS/LS
9.2
+
Poz. 3.1
12
13
11.1
Poz. PA 9.2
Poz. 9.1
Poz. 9.2
Poz. 11.1
710
–
790
GAM.1050-1
MK.PA.250-1
791
–
980
GAM.1050-1
MK.PA.250-1
M.250-1
+1
+2
981
– 1400
GAM.1400-1
MK.PA.250-1
M.500-1
+2
1401
– 1800
GAM.1800-2
MK.PA.250-1
MK.500-1
M.500-1
+4
1801
– 2000
GAM.2300-3
MK.PA.250-1
2x MK.500-1
M.250-1
+6
2001
– 2300
GAM.2300-3
MK.PA.250-1
2x MK.500-1
M.500-1
+6
11.1
max.
1475 mm
15
max.
2300 mm
14
PA 6.3
1,5:1
6.4
9.1
PA 4.3
9.3
PA 11.6
PA 11.4
11.1
10.7
PA 11.6
Prvky kování označené PA jsou určeny výhradně pro systém kování activPilot Comfort PADK.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
17
Přehled garnitur
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Otevíravě-sklopné kování s variabilní/středovou výškou kliky
1
Všeobecné
informace o produktu
Vhodné pro okna splňující požadavky třídy bezpečnosti RC2
2
Přehled
garnitur kování
activPilot Comfort PADK
PA 11.5
PA 11.6
PA 5.1
10.9
3
Převodové
PA 7.2
7.1
lišty
4.1
4
Rohová
Poz.
10.8
1
E1.PA
1
PA
Poz.
4.3
ELK.ESV
E1
4.1
K.SK...
7...
1
E2
4.2
K.SL.KS...
7...
1
FL.E.FWPA
6.3
FLK FWV
PA 6 ...
1
FLS FWV
1
ESV 6-3-16 SL
6.4
1
SL.KS.3-6
7.1
1
SBK.K.PA
PA
11.4
1
SBS.K.PA
PA
11.5
2
SBS.K.PAB
PA
1
AL.M.F
10.7
1
AB.G.D
10.6
1
FSF
10.8
4
AL D
10.9
PA
PA 6 ...
vedení
PA 9.2
lišty
6.2
Křídlová ložiska/
9.1
11.6
FFB
3.1
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
10.6
711
– 775*
OS1.PA.600 + E3
776
– 1025
OS2.PA.1025-1
MK.250-1
1026
– 1275
OS2.PA.1025-1
MK.250-0
1276
– 1475
OS2.PA.1025-1
MK.500-1
Poz. 9.1
FFB
Poz. 11.6
Poz. PA 7.2
+1
SK.1.PA...RS/LS
+1
SK2.PA...RS/LS
+1
SK2.PA...RS/LS
+2
SK2.PA...RS/LS
Poz. 9.3
Poz. 11.6
+ KE
+1
9
uzávěry
-
960
MK.250-1
- 1210
MK.250-1
+ MK.250-1
+ KE
+2
1211
- 1460
MK.250-1
+ MK.500-1
+ KE
+2
Doplňkové
1461
- 1475
MK.250-1
+ MK.500-1
+ KE
+3
vybavení
PA 11.6
Poz. 3.1
Poz. 11.6
760
–
980
GAM.1050-1
+1
Rámové
981
– 1300
GAM.1400-2
+2
prvky
1301
– 1600
GAM.1800-2
1601
– 1800
GAM.1400-2
1801
– 1900
GAM.2300-3
1901
– 2300
GAM.1400-2
760
- 1050
MK.PA.250-1
1051
- 1300
MK.PA.250-1
MK.250-1
1301
- 1550
MK.PA.250-1
MK.500-1
V.AK.450-1
+3
1551
- 1800
MK.PA.250-1
MK.250-1
MK.500-1
V.AK.450-1
+4
1801
- 2050
MK.PA.250-1
MK.500-1
MK.500-1
V.AK.450-1
+4
2051
- 2300
MK.PA.250-1
MK.250-1
2xMK.500-1 V.AK.450-1
+5
10
11
+2
MK.250-0
MK.250-1
+3
MK.500-1
MK.500-1
+4
+3
Poz. PA 9.2
10.9
Prodlužovací
9.1
961
2x
8
Sklopné závěsy
711
+
PA 11.6
7
Nůžky/
PA 11.6
Poz. PA 5.1
6
Rohová ložiska
+
PA 11.6
5
Vrchní
PA 11.6
+
10.9
4.2
Poz. 9.1
Poz. 9.2
Poz. 11.6
V.AK.450-1
+2
V.AK.450-1
+3
Šablony/
9.2
12
Nástroje
10.9
Montážní
13
instrukce
PA 11.6
Seřízení/
14
max.
1475 mm
max.
2300 mm
Údržba
1,5:1
Montážní
výkresy
PA 4.3
PA 6.3
9.1
6.4
9.3
PA 11.6
PA 11.4
PA 11.6
10.7
PA 11.6
Prvky kování označené PA jsou určeny výhradně pro systém kování activPilot Comfort PADK.
* Přípustné pro výšku křídla v kovací drážce FFH od 1076 mm výše.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
Přehled garnitur
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Systémy kompatibilní s RC 2
Detaily pro zpracování lze vyčíst ze systémových zkoušek RC 2.
Profilový systém
Série
Inoutic
Inoutic
Inoutic
Profine
Profine
Profine
Profine
Rehau
Rehau
Salamander
Salamander
Salamander
Schüco
Veka
Veka
Prestige MD
Prestige MD Passivhaus
Eforte MD
KBE 70 MD
KBE 88+
Kömmerling 88+
Trocal 88+
Brillant MD
Geneo MD
Streamline 3D (76)
MD 76
Blue Evolution
SI 82
Softline 82
Alphaline 90 MD
RC2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11
12
13
14
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
19
Přehled garnitur
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Rychlá orientace v katalogu
1
Všeobecné
informace o produktu
Náš rejstříkový systém Vám umožňuje rychlé nalezení požadovaného stavebního prvku v přehledných tabulkách a následně
na konkrétním listu.
Číslo pozice odkazuje na číslo kapitoly, ve které lze hledaný stavební prvek najít.
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
4
Rohová
vedení
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
6.2
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
6.2
6
6
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
1
20
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Převodová lišta GAK
4
- Konstantní výška kliky
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 15,5 mm
5
- Možnost vtlačení do kovací drážky
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE
(viz tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
6
- Výška kliky měřená od hrany kovací drážky v souladu
s „Rozměrem G“ (viz tabulka)
- Výkres pro vrtání a frézování - viz skupina 15, montážní výkresy
7
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
8
(skříňku převodové lišty)
- Možné předvrtání otvorů pro kliku a upevňovací šrouby
- Upevnění kliky šrouby M5 x ..... DIN 965, rozteč otvorů 43 mm
9
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty o 37 mm
10
- Šířka lišty 16 mm
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
11
Převodová lišta GAK ... BK
- Předmontovaný váleček balkónové pojistky
12
- Nelze použít pro activPilot Comfort PADK/PADM / duoPort PAS
Převodová lišta GAK ... C
- Se zesíleným upnutím v drážce
13
14
15
Popis produktu
GAK.465
GAK.465.C
GAK.710
GAK.710.C
GAK.830
GAK.830-1
GAK.945
GAK.945-1
GAK.1100-1
GAK.1195-1
GAK.1195-2
GAK.1325-1
GAK.1325-1.G500
GAK.1325-2
GAK.1550-1
GAK.1550-2
GAK.1775-2
GAK.1775-3
GAK.2000-2
GAK.2000-2.BK
GAK.2000-4
GAK.2000-4.BK
GAK.2225-2
GAK.2225-2.BK
GAK.2225-4
GAK.2225-4.BK
Obj. číslo
4926221
4935841
4926207
4935843
4926230
4926231
4926208
4926209
4926234
4926236
4926237
4978659
4937485
4978670
4926224
4926225
4926228
4926229
4938089
4942670
4938120
4942671
4938122
4942672
4938123
4942673
Rozsah použití
FFH 420 - 520
FFH 420 - 520
FFH 460 - 710
FFH 460 - 710
FFH 580 - 830
FFH 580 - 830
FFH 695 - 945
FFH 695 - 945
FFH 850 - 1100
FFH 945 - 1195
FFH 945 - 1195
FFH 1075 - 1325
FFH 1075 - 1325
FFH 1075 - 1325
FFH 1300 - 1550
FFH 1300 - 1550
FFH 1525 - 1775
FFH 1525 - 1775
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
Rozměr GK
0
0
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
210
210
210
210
260
260
260
260
375
470
470
550
500
550
550
550
550
550
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
DFE TFE BAL1
kusů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
typ
BAL2
kusů
typ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
100
100
600
600
600
600
400
400
360
360
360
360
360
360
360
360
400
400
360
360
360
360
360
360
360
360
KK
KK
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
BAL3
kusů
typ
800
800
EK
EK
www.winkhaus.cz
21
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Převodová lišta GAK V < 700
- Konstantní výška kliky
Rohová
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 15,5 mm
vedení
4
- Rozteč uzavíracích bodů menší než 700 mm (V < 700)
- Možnost vtlačení do kovací drážky
Vrchní
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE (viz
lišty
5
tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
- Výška kliky měřená od hrany kovací drážky v souladu
Křídlová ložiska/
s „Rozměrem G“ (viz tabulka)
6
Rohová ložiska
- Výkres pro vrtání a frézování - viz skupina 15, montážní
výkresy
7
Nůžky/
- Univerzální pro pravá i levá okna
Nůžková ložiska
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
Otevíravé závěsy/
(skříňku převodové lišty)
8
Sklopné závěsy
- Možné předvrtání otvorů pro kliku převodové lišty
a upevňovací šrouby
Prodlužovací
- Upevnění kliky pomocí šroubů M5 x ..... DIN 965, rozteč
9
uzávěry
otvorů/šroubů 43 mm
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
Doplňkové
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
vybavení
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty 37 mm
- Šířka lišty 16 mm
Rámové
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
prvky
10
11
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Převodová lišta GAK ... BK
- Předmontovaný váleček balkónové pojistky
- Nelze použít pro activPilot Comfort PADK/PADM / duoPort PAS
Seřízení/
14
Údržba
Popis produktu
GAK.830-1
GAK.945-1
GAK.1100-1
GAK.1195-2
GAK.1325-2
GAK.1550-2
GAK.1775-3
GAK.2000-4
GAK.2000-4.BK
GAK.2225-4
GAK.2225-4.BK
Obj. číslo
4926231
4926209
4926234
4926237
4978670
4926225
4926229
4938120
4942671
4938123
4942673
Rozsah použití
FFH 580 - 830
FFH 695 - 945
FFH 850 - 1100
FFH 945 - 1195
FFH 1075 - 1325
FFH 1300 - 1550
FFH 1525 - 1775
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
Rozměr GK
2
3
3
4
4
5
7
8
8
9
9
260
260
375
470
550
550
550
1050
1050
1050
1050
DFE TFE BAL1
kusů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
typ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BAL2
kusů
600
400
360
360
360
360
400
360
360
360
360
Montážní
typ
výkresy
EA
EA
EA
EA
EA
L1
L1
L2
L2
L2
L2
www.winkhaus.cz
15
1
22
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Převodová lišta GAK ...D7,5
4
- Konstantní výška kliky
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 7,5 mm
5
- Možnost vtlačení do kovací drážky
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE (viz
tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
6
- Výška kliky měřená od hrany kovací drážky v souladu
s „Rozměrem G“ (viz tabulka)
- Výkres pro vrtání a frézování - viz skupina 15, obrázky B-3-2
7
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
8
(skříňku převodové lišty)
- Možné předvrtání otvorů pro kliku převodové lišty
a upevňovací šrouby
9
- Upevnění kliky pomocí šroubů M5 x ..... DIN 965, rozteč
otvorů/šroubů 43 mm
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
10
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty 37 mm
- Šířka lišty 16 mm
11
12
13
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
Převodová lišta GAK ... BK
- Předmontovaný váleček balkónové pojistky
- Nelze použít pro activPilot Comfort PADK/PADM / duoPort PAS
Popis produktu
14
15
GAK.700.D7,5
GAK.830-1.D7,5
GAK.945-1.D7,5
GAK.1100-1.D7,5
GAK.1195-1.D7,5
GAK.1195-2.D7,5
GAK.1325-1.D7,5
GAK.1325-2.D7,5
GAK.1550-1.D7,5
GAK.1550-2.D7,5
GAK.1775-2.D7,5
GAK.1775-3.D7,5
GAK.1850-2.D7,5
GAK.2000-2.D7,5
GAK.2000-2.D7,5.BK
GAK.2000-4.D7,5
GAK.2000-4.D7,5.BK
GAK.2225-2.D7,5
GAK.2225-2.D7,5.BK
GAK.2225-4.D7,5
GAK.2225-4.D7,5.BK
Obj. číslo
4983049
4969431
4969430
4969429
4969428
4980490
4969427
4969426
4969425
4969424
4969423
4969422
4969416
4969415
4969413
4969412
4969411
4969410
4969409
4969407
4969406
Rozsah použití
FFH 530 - 700
FFH 580 - 830
FFH 695 - 945
FFH 850 - 1100
FFH 945 - 1195
FFH 945 - 1195
FFH 1075 - 1325
FFH 1075 - 1325
FFH 1300 - 1550
FFH 1300 - 1550
FFH 1525 - 1775
FFH 1525 - 1775
FFH 1600 - 1850
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
Rozměr GK
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
260
260
260
375
470
470
550
550
550
550
550
550
715
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
DFE TFE BAL1
kusů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
typ
BAL2
kusů
typ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
400
400
400
360
360
360
360
360
400
400
400
400
360
360
360
360
360
360
360
360
360
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
L1
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
BAL3
kusů
typ
900
EU2
www.winkhaus.cz
23
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Převodová lišta
GAK ... D 7,5 V < 700
4
Rohová
vedení
- Konstantní výška kliky
- Rozteč uzavíracích bodů menší než 700 mm (V < 700)
5
Vrchní
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 7,5 mm
lišty
- Možnost vtlačení do kovací drážky
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE
Křídlová ložiska/
(viz tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
6
Rohová ložiska
- Výška kliky měřená od hrany kovací drážky v souladu
s „Rozměrem G“ (viz tabulka)
7
Nůžky/
- Výkres pro vrtání a frézování - viz skupina 15, obrázky B-3-2
Nůžková ložiska
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
Otevíravé závěsy/
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
8
Sklopné závěsy
(skříňku převodové lišty)
- Možné předvrtání otvorů pro kliku převodové lišty
Prodlužovací
a upevňovací šrouby
9
uzávěry
- Upevnění kliky pomocí šroubů M5 x ..... DIN 965, rozteč
otvorů/šroubů 43 mm
Doplňkové
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
10
vybavení
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty 37 mm
Rámové
- Šířka lišty 16 mm
11
prvky
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Převodová lišta GAK ... BK
- Předmontovaný váleček balkónové pojistky
Seřízení/
- Nelze použít pro activPilot Comfort PADK/PADM / duoPort PAS
Popis produktu
Obj. číslo
Rozsah použití
GAK.830-1.D7,5
GAK.945-1.D7,5
GAK.1100-1.D7,5
GAK.1325-2.D7,5
GAK.1550-2.D7,5
GAK.1775-3.D7,5
GAK.2000-4.D7,5
GAK.2000-4.D7,5.BK
GAK.2225-4.D7,5
GAK.2225-4.D7,5.BK
4969431
4969430
4969429
4969426
4969424
4969422
4969412
4969411
4969407
4969406
FFH 580 - 830
FFH 695 - 945
FFH 850 - 1100
FFH 1075 - 1325
FFH 1300 - 1550
FFH 1525 - 1775
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
Rozměr GK
2
3
3
4
5
7
8
8
9
9
14
Údržba
260
260
375
550
550
550
1050
1050
1050
1050
DFE TFE BAL1
kusů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
Montážní
typ
BAL2
kusů
typ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
400
400
360
360
400
400
360
360
360
360
EA
EA
EA
EA
L1
L1
L2
L2
L2
L2
výkresy
www.winkhaus.cz
15
1
24
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Převodová lišta GAK ... D 25 - 50
4
- Konstantní výška kliky
- Vzdálenost osy čtyřhranu od hrany čela převodové lišty
5
25, 30, 35, 40, 45 nebo 50 mm
- Možnost vtlačení do kovací drážky
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE
6
(viz tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
- Možnost prodloužení dodatečným prodlužovacím uzávěrem
- Výška kliky měřená od hrany kovací drážky v souladu
7
s „Rozměrem G“ (viz tabulka)
- Nákresy pro vrtání a šroubování viz skupina 15, výkresy B-3-4
- Univerzální pro pravá i levá okna
8
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
(skříňku převodové lišty)
9
- Upevnění kliky pomocí šroubů M5 x ..... DIN 965, rozteč
otvorů/šroubů 43 mm
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
10
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty 37 mm
- Šířka lišty 16 mm
11
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
12
13
14
15
Popis produktu
GAK.1325-1.D25
GAK.1325-1.D30
GAK.1325-1.D35
GAK.1325-1.D40
GAK.1325-1.D45
GAK.1325-1.D50
GAK.2000-4.D25
GAK.2000-4.D30
GAK.2000-4.D35
GAK.2000-4.D40
GAK.2000-4.D45
GAK.2000-4.D50
GAK.2225-4.D25
GAK.2225-4.D30
GAK.2225-4.D35
GAK.2225-4.D40
GAK.2225-4.D45
GAK.2225-4.D50
Obj. číslo
4978671
4978672
4978673
4978674
4978675
4978676
4938143
4938150
4938151
4938152
4938153
4938154
4938145
4938146
4938147
4938148
4938149
4938160
Rozsah použití
FFH 1075 - 1325
FFH 1075 - 1325
FFH 1075 - 1325
FFH 1075 - 1325
FFH 1075 - 1325
FFH 1075 - 1325
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1750 - 2000
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
FFH 1975 - 2225
Rozměr GK
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
550
550
550
550
550
550
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
DFE TFE BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
EA
EA
EA
EA
EA
EA
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
BAL3
kusů
typ
900
EU2
www.winkhaus.cz
25
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Převodová lišta GAM
- Variabilní/středová výška kliky
Rohová
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 15,5 mm
vedení
4
- Možnost vtlačení do kovací drážky
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE
5
Vrchní
(viz tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
lišty
- Výkres pro vrtání a frézování - viz skupina 15,
montážní výkresy
Křídlová ložiska/
- Univerzální pro pravá i levá okna
6
Rohová ložiska
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností ruční
regulace přítlaku
7
Nůžky/
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
Nůžková ložiska
(skříňku převodové lišty)
- Možné předvrtání otvorů pro kliku převodové lišty
Otevíravé závěsy/
a upevňovací šrouby
8
Sklopné závěsy
- Upevnění kliky pomocí šroubů M5 x ..... DIN 965,
rozteč otvorů/šroubů 43 mm
Prodlužovací
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
9
uzávěry
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty 37 mm
Doplňkové
- Šířka lišty 16 mm
vybavení
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
Rámové
10
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Převodová lišta GAM ... BK
- Předmontovaný váleček balkónové pojistky
- Nelze použít pro activPilot Comfort PADK/PADM / duoPort PAS
Montážní
13
instrukce
Popis produktu
GAM.800
GAM.1050
GAM.1050-1
GAM.1400
GAM.1400-1
GAM.1400-2
GAM.1800
GAM.1800-2
GAM.2300
GAM.2300-3
GAM.2300-3.BK
Obj. číslo
4926267
4926268
4926269
4926290
4926291
4926292
4926293
4926295
4938161
4938163
4942674
Rozsah použití
FFH 510 - 800
FFH 710 - 1050
FFH 710 - 1050
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 1300 - 1800
FFH 1300 - 1800
FFH 1800 - 2300
FFH 1800 - 2300
FFH 1800 - 2300
DFE
2
2
2
4
4
4
6
6
8
8
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TFE BAL1
kusů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
typ
BAL2
kusů
typ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
400
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
EA
EA
EA
L1
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
www.winkhaus.cz
15
1
26
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Převodová lišta GAM V < 700
4
- Variabilní/středová výška kliky
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 15,5 mm
5
- Rozteč uzavíracích bodů menší než 700 mm (V < 700)
- Možnost vtlačení do kovací drážky
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE
6
(viz tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
- Výkres pro vrtání a frézování - viz skupina 15,
montážní výkresy
7
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
8
(skříňku převodové lišty)
- Možné předvrtání otvorů pro kliku převodové lišty
a upevňovací šrouby
9
- Upevnění kliky pomocí šroubů M5 x ..... DIN 965,
rozteč otvorů/šroubů 43 mm
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
10
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty 37 mm
- Šířka lišty 16 mm
11
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
12
13
Převodová lišta GAM ... BK
- Předmontovaný váleček balkónové pojistky
- Nelze použít pro activPilot Comfort PADK/PADM / duoPort PAS
14
15
Popis produktu
GAM.1400-2
GAM.1800-2
GAM.2300-3
GAM.2300-3.BK
Obj. číslo
4926292
4926295
4938163
4942674
Rozsah použití
FFH 900 - 1400
FFH 1300 - 1800
FFH 1800 - 2300
FFH 1800 - 2300
DFE
4
6
8
8
•
•
•
•
TFE BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
•
•
•
•
BD
BD
BD
BD
360
360
360
360
L1
L1
L2
L2
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
20
10
10
10
www.winkhaus.cz
27
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Převodová lišta GAM ... D 7,5
- Variabilní/středová výška kliky
Rohová
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 7,5 mm
vedení
4
- Možnost vtlačení do kovací drážky
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE (viz
5
Vrchní
tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
lišty
- Výkres pro vrtání a frézování - viz skupina 15, obrázky B-3-2
- Univerzální pro pravá i levá okna
Křídlová ložiska/
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
Rohová ložiska
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
(skříňku převodové lišty)
7
Nůžky/
- Možné předvrtání otvorů pro kliku převodové lišty
6
Nůžková ložiska
a upevňovací šrouby
- Upevnění kliky pomocí šroubů M5 x ..... DIN 965,
Otevíravé závěsy/
rozteč otvorů/šroubů 43 mm
8
Sklopné závěsy
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
Prodlužovací
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty 37 mm
uzávěry
- Šířka lišty 16 mm
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
Doplňkové
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
9
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Popis produktu
GAM.800.D7,5
GAM.1050-1.D7,5
GAM.1400-1.D7,5
GAM.1400-2.D7,5
GAM.1800-2.D7,5
GAM.2300-3.D7,5
Obj. číslo
4969404
4969403
4969402
4969401
4969400
4969289
Rozsah použití
FFH 575 - 800
FFH 710 - 1050
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 1300 - 1800
FFH 1800 - 2300
DFE
2
2
4
4
6
8
•
•
•
•
•
TFE BAL1
kusů
•
•
•
•
•
20
20
20
20
10
10
typ
BAL2
kusů
typ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
400
360
360
360
360
360
EA
EA
L1
L1
L1
L2
Montážní
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
13
instrukce
www.winkhaus.cz
15
1
28
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Převodová lišta
4
GAM ... D 7,5 V < 700
- Variabilní/středová výška kliky
5
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 7,5 mm
- Rozteč uzavíracích bodů menší než 700 mm (V < 700)
- Možnost vtlačení do kovací drážky
6
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE
(viz tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
- Výkres pro vrtání a frézování - viz skupina 15, obrázky B-3-2
7
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
8
(skříňku převodové lišty)
- Možné předvrtání otvorů pro kliku převodové lišty
a upevňovací šrouby
9
- Upevnění kliky pomocí šroubů M5 x ..... DIN 965,
rozteč otvorů/šroubů 43 mm
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
10
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
11
- Šířka lišty 16 mm
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty 37
mm
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
12
13
14
Popis produktu
GAM.1400-2.D7,5
GAM.1800-2.D7,5
GAM.2300-3.D7,5
Obj. číslo
4969401
4969400
4969289
Rozsah použití
FFH 900 - 1400
FFH 1300 - 1800
FFH 1800 - 2300
DFE
4
6
8
•
•
•
TFE BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
•
•
•
BD
BD
BD
360
360
360
L1
L1
L2
20
10
10
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
29
Převodové lišty
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Převodová lišta GAM ... D 25 - 50
- Variabilní/středová výška kliky
Rohová
- Vzdálenost osy čtyřhranu od hrany čela převodové lišty
vedení
4
25, 30, 35, 40, 45 nebo 50 mm
- Možnost vtlačení do kovací drážky
Vrchní
- Dodatečně lze vybavit multifunkčními prvky DFE nebo TFE
lišty
5
(viz tabulka), neplatí pro activPilot Comfort PADK/PADM
- Nákresy pro vrtání a šroubování viz skupina 15, výkresy B-3-4
Křídlová ložiska/
- Možnost prodloužení dodatečným prodlužovacím uzávěrem
Rohová ložiska
- Univerzální pro pravá i levá okna
7
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
Nůžky/
- Předem lze frézovat otvor pro převodový mechanismus
Nůžková ložiska
(skříňku převodové lišty)
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
Otevíravé závěsy/
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
Sklopné závěsy
- Otočením kliky o 180° docílíme zdvihu převodové lišty 37 mm
- Šířka lišty 16 mm
Prodlužovací
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
uzávěry
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
Doplňkové
6
8
9
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Popis produktu
GAM.800.D25
GAM.800.D30
GAM.1050-1.D25
GAM.1050-1.D30
GAM.1400-1.D25
GAM.1400-1.D30
GAM.1400-1.D35
GAM.1400-1.D40
GAM.1400-1.D45
GAM.1400-1.D50
GAM.1400-2.D25
GAM.1400-2.D30
GAM.1400-2.D35
GAM.1400-2.D40
GAM.1400-2.D45
GAM.1400-2.D50
GAM.1800-2.D25
GAM.1800-2.D30
GAM.1800-2.D35
GAM.1800-2.D40
GAM.1800-2.D45
GAM.1800-2.D50
GAM.2300-3.D25
GAM.2300-3.D30
GAM.2300-3.D35
GAM.2300-2.D40
GAM.2300-3.D40
GAM.2300-3.D45
GAM.2300-3.D50
Obj. číslo
4941067
4941069
4941081
4941082
4927159
4927171
4927172
4927173
4927174
4927175
4933312
4933313
4933315
4933316
4933317
4933318
4933319
4933340
4933341
4933342
4933343
4933344
4938167
4938168
4938169
4936028
4938170
4938427
4938428
Rozsah použití
FFH 510 - 800
FFH 510 - 800
FFH 710 - 1050
FFH 710 - 1050
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 900 - 1400
FFH 1300 - 1800
FFH 1300 - 1800
FFH 1300 - 1800
FFH 1300 - 1800
FFH 1300 - 1800
FFH 1300 - 1800
FFH 1800 - 2300
FFH 1800 - 2300
FFH 1800 - 2300
FFH 1800 - 2300
FFH 1800 - 2300
FFH 1800 - 2300
FFH 1800 - 2300
DFE
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TFE BAL1
kusů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
typ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BAL2
kusů
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
typ
EA
EA
EA
EA
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
BAL3
kusů
typ
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
900
EU2
www.winkhaus.cz
15
30
Rohová vedení
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
2
3
Rohové vedení E1
4
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Délka ramene 98,5 mm
5
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
- Možnost automatické i ruční montáže
- Pružné pásy z nerezové pružinové oceli namontované
6
ve vodící C-liště rohového vedení zajišťují plynulý převod.
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
7
- Šířka lišty 16 mm
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
8
9
Rohové vedení E1.PA
- Viz výše
- Samostatný polohovací čep k seřizování výklopného
10
protiplechu SBK.K.PA
Rohové vedení E1.F
- Varianta jako E1, ale přítlačná do kovací drážky
11
12
13
14
Popis produktu
E1
E1.PA
E1.F
Obj. číslo
2841823
4966485
4929912
4
4
4
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
100
100
100
KK
KK
KK
2400
2400
2400
EK
EK
EK
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
31
Rohová vedení
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Rohové vedení E2
- Na straně závěsů kombinujeme s OS2
Rohová
- Univerzální pro pravá i levá okna
vedení
4
- Délka ramene 98,5 mm
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
Vrchní
- Možnost automatické i ruční montáže
lišty
5
- Pružné pásy z nerezové pružinové oceli namontované
ve vodící C-liště rohového vedení zajišťují plynulý převod.
Křídlová ložiska/
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
6
Rohová ložiska
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
7
- Šířka lišty 16 mm
Nůžky/
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
Nůžková ložiska
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Rohové vedení E2.F
- Varianta jako E2, ale přítlačná do kovací drážky
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Popis produktu
E2
E2.F
Obj. číslo
2842017
4929914
4
4
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
100
100
KK
KK
2400
2400
EK
EK
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
1
32
Rohová vedení
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Rohové vedení E3
4
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Délka ramene 98,5 mm (jednostranná)
5
- Jednostranně zkrácené rameno
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace přítlaku
- Možnost automatické i ruční montáže
6
- Pružné pásy z nerezové pružinové oceli namontované
ve vodící C-liště rohového vedení zajišťují plynulý převod.
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
7
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
- Šířka lišty 16 mm
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
8
9
10
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
Rohové vedení E3.F
- Varianta jako E3, ale přítlačná do kovací drážky
Rohové vedení E3.L
- Vhodné pro automatickou montáž na stolech Lemuth
- Rohový prvek k diagonálnímu zašroubování
11
12
13
14
Popis produktu
E3
E3.F
E3.L
Obj. číslo
2842244
4929791
4927430
3
3
3
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
100
100
100
KK
KK
KK
2400
2400
2400
EK
EK
EK
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
33
Vrchní lišty
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Vrchní lišta OS1.600.PA
- V kombinaci s nůžkami SK1.PA...
Rohová
- Po úspěšné montáži musí nůžky a vrchní lišta společně tvořit
vedení
4
pevné a stabilní spojení
- Možnost vtlačení do kovací drážky
Vrchní
- Univerzální pro pravá i levá okna
lišty
5
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
Křídlová ložiska/
- Šířka lišty 16 mm
Rohová ložiska
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
7
Nůžky/
- Ve standardu integrovaná pojistka chybné manipulace
6
Nůžková ložiska
- OS1.600 kombinujeme na straně závěsů vždy s rohovým
vedením E3
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Vrchní lišta OS2.PA...
- Určená ke spojení s nůžkami SK2.PA
Prodlužovací
9
uzávěry
- OS2 ... kombinujeme na straně závěsů s rohovým vedením E2
- Seřiditelný doraz/dovření křídla k rámu v rozsahu 18-25 mm
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Popis produktu
OS1.PA.600
OS2.PA.800
OS2.PA.1025-1
Obj. číslo
4965080
4965081
4965082
Rozsah použití
FFB 460 - 600
FFB 601 - 800
FFB 801 - 1025
1
2
3
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
20
20
20
BD
BD
BD
800
800
500
EA
EA
EA
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Křídlová ložiska / Rohová ložiska
Winkhaus activPilot Concept
1
34
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Rohové ložisko ESV
4
- Použití v kombinaci s křídlovými ložisky FL.K.20-6-28.130,
FWV... nebo FK-F...
5
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Rohové ložisko ESV se symetrickým vrtáním, odpovídajícím
nůžkovému ložisku SL.KS.3-6
6
- Otvory pro rohové/nůžkové ložisko lze předvrtat před svařením
- Boční/stranová regulace křídla +/- 2 mm
- Max. hmotnost křídla 100 kg; 130 kg na dotaz
7
- V případě přesahu 20 mm: Rohové ložisko s krytkou lícuje
s dolní hranou křídla
- Nákresy pro vrtání a šroubování viz skupina 15, výkresy B-6-3
8
9
10
Krytka rohového ložiska ELK ESV
- Univerzální pro pravá i levá okna
Důležité pro plastová okna:
- Při hmotnosti křídla přesahující 100 kg musí být všechny
4 upevňovací šrouby rohového a nůžkového ložiska
11
vešroubovány do ocelové výztuhy.
Popis produktu
12
13
14
15
ESV 3-3-3 SL
ESV 3-3-3 SL/BR
ESV 3-3-3 SL/WS
ESV 6-3-3 SL
ESV 6-3-3 SL/BR
ESV 6-3-3 SL/F9
ESV 6-3-3 SL/WS
ESV 6-3-10 SL
ESV 6-3-10 SL/BR
ESV 6-3-10 SL/F9
ESV 6-3-10 SL/WS
ESV 6-3-16 SL
ESV 6-3-16 SL/BR
ESV 6-3-16 SL/CW
ESV 6-3-16 SL/F9
ESV 6-3-16 SL/WS
ESV 6-16-16 SL/BR
ESV 6-16-16 SL/WS
ELK ESV WS
ELK ESV BR
ELK ESV BZ-AM
ELK ESV BZ-RB
ELK ESV CW
ELK ESV F1
ELK ESV F3
ELK ESV F3-MG
ELK ESV F9
ELK ESV SW
ELK ESV LBR RAL8003
ELK ESV SW LACK.9005
Obj. číslo
1939503
1934711
2067604
1846551
2071267
4983321
2071283
2595571
2595562
4949435
2583975
1898609
1930488
2548707
2010481
1930470
2051346
2051274
4990509
4990531
4990539
4990590
4990533
4990535
4995111
4990537
4990530
4990538
4990532
4994354
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Maximální hmotnost
křídla (kg)
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
BAL3
kusů
typ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
200
200
100
100
100
100
100
100
100
200
100
200
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
9600
3200
9600
3200
9600
9600
3200
9600
9600
3200
3200
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
2000
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
48000
16000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
16000
8000
16000
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Křídlová ložiska / Rohová ložiska
Winkhaus activPilot Concept
35
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Křídlové ložisko FL.E.FWPA
- Regulace výšky křídla: +/- 3 mm
Rohová
- Max. hmotnost křídla 100 kg
vedení
4
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
- Standardně dodáváno v otevřené poloze
Vrchní
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
lišty
5
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
- Kombinovatelné s rohovým ložiskem ESV
Křídlová ložiska/
- Umožňuje celoobvodové odsazení pomocí řídicí vačky
Rohová ložiska
6
7
Nůžky/
Krytka křídlového ložiska FLK FWV
Nůžková ložiska
Zátka křídlového ložiska FLS FWV
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Popis produktu
Obj. číslo
Maximální hmotnost
křídla (kg)
Přesah
FL.E.FWPA.20-13.RS
4965537
4
100
20
FL.E.FWPA.20-13.LS
4965538
4
100
20
FL.E.FWPA.20-13.LS.F9
4990091
4
100
20
FL.E.FWPA.20-13.RS.F9
4990090
4
100
20
FL.E.FWPA.20-13.LS.WS
4990089
4
100
20
FL.E.FWPA.20-13.RS.WS
4990088
4
100
20
FLK FWV RS WS
2301616
FLK FWV LS WS
2301624
FLK FWV RS BR
2301595
FLK FWV LS BR
2301608
FLK FWV RS BZ-AM
4984414
FLK FWV LS BZ-AM
4984413
FLK FWV RS F1
2394162
FLK FWV LS F1
2394154
FLK FWV RS F3
4995001
FLK FWV LS F3
4995003
FLK FWV RS F9
2854801
FLK FWV LS F9
2854798
FLK FWV LS CW
4997445
FLK FWV RS CW
4997441
FLK FWV LS SW
1260457
FLK FWV RS SW
1260458
FLS FWV WS
1521617
FLS FWV F9
2854819
RS = pravá varianta, LS = levá varianta
WS = bílá, BR = hnědá, SL = stříbrná (galv. pozink), F1 = stříbrná (anodováno), F3 = zlatá, F9 = ocelová (titan)
Střední poloha
drážky
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
13
13
13
13
13
13
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
GK
GK
GK
GK
GK
GK
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
5000
5000
EK
EK
EK
EK
EK
EK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
BAL3
kusů
typ
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
40000
40000
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
www.winkhaus.cz
14
Údržba
Montážní
výkresy
15
Winkhaus activPilot Concept
1
Nůžky / Nůžková ložiska
36
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Nůžkové ložisko SL.KS
4
- Nůžkové ložisko SL.KS odpovídá svými roztečemi otvorů
symetricky rohovému ložisku EL.K / ESV
5
- Patentované zajištění čepu nůžkového ložiska
- Nůžkové ložisko s krytkou lícuje s horní hranou křídla
(u přesahu křídla 20 mm)
6
- Ochrana proti torzi (překroucení) čepu ložiska.
- Otvory pro nůžkové/rohové ložisko lze předvrtat
před svařením
7
- Nůžkové ložisko SL.KS pro křídla o hmotnosti do 100 kg
- Výkres pro vrtání a frézování - viz skupina 15, montážní
výkresy B-7-1
8
9
Krytka nůžkového ložiska K.SL.KS
- Univerzální pro pravá i levá okna
Krytka závěsu nůžek K.SK
- Univerzální pro pravá i levá okna
10
vlevo: Nůžkové ložisko SL.KS
11
uprostřed: Krytka nůžkového ložiska K.SL.KS
vpravo: krytka nůžek K.SK
Popis produktu
12
13
14
15
SL.KS.3-3
SL.KS.3-3.WS
SL.KS.3-3.BR
SL.KS.3-3.CW
SL.KS.3-3.F9
SL.KS.3-6
SL.KS.3-6.WS
SL.KS.3-6.BR
SL.KS.3-6.CW
SL.KS.3-6.F9
K.SL.KS.WS
K.SL.KS.BR
K.SL.KS.CW
K.SL.KS.F1
K.SL.KS.F3
K.SL.KS.BZ-RB
K.SL.KS.F3-MG
K.SL.KS.F9
K.SL.KS.LBR
K.SL.KS.SW
K.SK.WS
K.SK.BR
K.SK.CW
K.SK.F1
K.SK.F3
K.SK.BZ-RB
K.SK.F9
K.SK.LBR
K.SK.SW
K.SK.F3-MG
Obj. číslo
4994014
4994018
4994015
4994016
4994017
4994019
4994054
4994050
4994051
4994052
2844928
4927420
4927558
4928483
4995008
4933295
4987448
2845277
4939020
4939052
2845285
4927421
4927572
4928484
4995009
4933296
2845293
4939036
4939055
4987480
Maximální hmotnost křídla (kg) BAL1
kusů
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
typ
BAL2
kusů
typ
BAL3
kusů
typ
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
KK
7200
7200
2400
2400
2400
2400
2400
7200
2400
2400
14400
14400
4800
4800
4800
4800
14400
4800
4800
4800
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
37
Nůžky / Nůžková ložiska
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Nůžky SK1.PA.20-13
- Vhodné pro vrchní lištu OS1.PA.600
Rohová
- Pro přesah 20 mm a vzdálenost osy drážky od hrany rámu
vedení
4
13 mm
- Boční/stranová regulace křídla v rozsahu +3,5/-2,0 mm
Vrchní
- Rozsah vyklopení cca. 135 - 140 mm (v závislosti na profilu)
lišty
5
- Po úspěšné montáži musí nůžky a vrchní lišta společně tvořit
pevné a stabilní spojení
Křídlová ložiska/
- Integrovaná brzda otevírání pomocí plastového pouzdra
6
Rohová ložiska
v nůžkách
7
- Max. hmotnost křídla 100 kg
Nůžky/
- Integrovaný excentr pro seřízení
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Nůžky SK2.PA.20-13
- Vhodné pro vrchní lišty OS2.PA.800 a OS2.PA.1025
- Ostatní technické údaje jsou shodné s nůžkami SK1.PA.20-13
Prodlužovací
Krytka závěsu nůžek K.SK
- Univerzální pro pravá i levá okna
uzávěry
- Viz nůžková ložiska SL.KS, SL.KB nebo SL.HW
Doplňkové
9
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Popis produktu
SK1.PA.20-13 LS
SK1.PA.20-13 RS
SK1.PA.20-13.LS.F9
SK1.PA.20-13.RS.F9
SK1.PA.20-13.LS.WS
SK1.PA.20-13.RS.WS
SK2.PA.20-13 LS
SK2.PA.20-13 RS
SK2.PA.20-13.LS.F9
SK2.PA.20-13.RS.F9
SK2.PA.20-13.LS.WS
SK2.PA.20-13.RS.WS
RS = pravá varianta, LS = levá varianta
Obj. číslo
4966424
4966423
4990083
4990082
4990081
4990080
4966426
4966425
4990087
4990086
4990085
4990084
BAL1
kusů
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
typ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BAL2
kusů
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
typ
KK
KK
KK
KK
KK
KK
GK
GK
GK
GK
GK
GK
BAL3
kusů
1440
1440
1440
1440
1440
1440
960
960
960
960
960
960
typ
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
www.winkhaus.cz
15
38
Prodlužovací uzávěry
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
2
3
Prodlužovací uzávěr MK.PA
4
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Možnost vtlačení do kovací drážky
5
- Šířka lišty 16 mm
- Standardně dodáváno s fixací ve středové poloze
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
6
7
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
Spojovací prvek KE
- Účel použití: Spojení dvou prvků s ozubením, jako např.
rohového ložiska FL.E.FWPA s prodlužovacím uzávěrem MK
8
9
- Max. rozsah zkrácení 250 mm
- Stavební délka 510 mm
Středový uzávěr M
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Bezpečnostní osmihranný hříbek s možností regulace
přítlaku
10
- Šířka lišty 16 mm
- Středová fixace je odstraněna ve chvíli přišroubování kování
do kovací drážky
11
- Možná svislá i vodorovná montáž
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
12
Prodlužovací uzávěr MK
- Prodloužitelný středový uzávěr, kompatibilní se standardním
zazubeným tvarovým spojem Winkhaus
13
- Ostatní parametry shodné se středovým uzávěrem M
Popis produktu
14
15
MK.PA.250-1
KE SL
M.250-1
M.500-1
M.500-1.C
M.750-1
MK.250-0
MK.250-1
MK.500-0
MK.500-0.C
MK.500-1
MK.500-1.C
MK.750-1
Obj. číslo
4965415
4982891
2822471
4933994
4933999
4940652
4929185
2824919
4929187
4932315
2824986
4932287
4940653
3
2
2
3
3
5
1
1
3
3
3
3
5
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
100
1000
100
100
100
500
100
100
500
500
500
500
500
KK
EA
KK
GK
GK
EA
KK
KK
EA
EA
EA
EA
EA
BAL3
kusů
typ
800
EK
800
1200
1200
EK
EK
EK
800
800
EK
EK
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
39
Prodlužovací uzávěry
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Prodlužovací lišta V.AK
- Slouží k polohování uzavíracího bodu v blízkosti křídlového
4
Rohová
ložiska (použití max. do bezpečnostní třídy RC2).
vedení
- Možná svislá i vodorovná montáž
- Bez možnosti prodloužení
Vrchní
- Možnost vtlačení do kovací drážky
lišty
5
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Stavební délka 450 mm
Křídlová ložiska/
- Max. rozsah zkrácení 250 mm
Rohová ložiska
- Šířka lišty 16 mm
- Zazubený tvarový spoj prvků kování
7
Nůžky/
(bez nutnosti použití konverzních lišt)
6
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Popis produktu
V.AK.450-1
Obj. číslo
4942706
3
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
10
BD
1000
EA
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
40
Doplňkové vybavení
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
2
3
Pojistka chybné manipulace FSF
4
- Zabraňuje ovládání kliky v poloze otevřeného okna
- Samostatný rámový prvek není nutný (zarazí se o rám)
5
- Vhodná pro vzdálenost osy kovací drážky od hrany rámu
9 a 13 mm
- Vhodná k dodatečné montáži na převodovou lištu GAK
6
nebo GAM
- Univerzální pro pravá i levá okna
7
8
9
10
11
12
13
Popis produktu
FSF
Obj. číslo
4968753
Střední poloha drážky
1
9/13
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
BAL3
kusů
typ
100
BL
500
KK
4000
EK
14
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
41
Doplňkové vybavení
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Náběh
- Slouží k přizvednutí křídla při zavírání
Rohová
- Nezávislý na profilu, montáž na křídle
vedení
4
- Barva: antracitová šedá
5
Vrchní
lišty
AL.M.F12
Náběh AL.M.F12
- K montáži do odpovídajícího otvoru středového uzávěru
Křídlová ložiska/
nebo ke přímému zašroubování do kovací drážky ve křídle.
6
Rohová ložiska
- Barva: antracitová šedá
Náběh AL FR BN 13/12 FC SL
- K přímému vešroubování do kovací drážky
AL FR BN.../
AL.BN.F12
Náběh AL.BN.F12
- Vhodný pro šroubovací automaty
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
- Barva: antracitová šedá
Náběh AL.E.F
- Vhodný k montáži na rohové vedení na křídle v případě,
AL.E.F
Prodlužovací
9
uzávěry
když není použit prodlužovací (středový) uzávěr
- Vhodný pro šroubovací automaty
Doplňkové
- Barva: antracitová šedá
10
vybavení
- Nelze použít pro activPilot Comfort PADK/PADM /
AL D
duoPort PAS
Rámové
Náběh AL D
- Montáž do rámu
11
prvky
- V kombinaci s profilovou podložkou FT.WSK... jej lze použít
Šablony/
v různých profilových systémech
12
Nástroje
Popis produktu
AL.M.F12
AL FR BN 13/12 FC SL
AL.BN.F12
AL.E.F
AL D AGR
AL D WS
AL D 10 WS
Obj. číslo
4927494
2295640
4927493
4933076
4969481
1475542
2091583
1
1
1
1
2
2
2
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
100
100
100
200
100
100
100
BL
BL
BL
KK
BL
BL
BL
400
400
400
1600
400
400
400
KK
KK
KK
EK
KK
KK
KK
BAL3
kusů
typ
3200
3200
3200
EK
EK
EK
3200
3200
3200
EK
EK
EK
Montážní
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
13
instrukce
www.winkhaus.cz
15
1
42
Doplňkové vybavení
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Ochrana proti odvrtání AB.G.D
4
- Slouží jako ochrana skříňky převodové lišty proti odvrtání
zvenčí (v souladu s požadavky normy DIN EN 1627-1630)
5
6
7
- Univerzální pro pravá i levá okna
- Materiál: kalená ocel, tloušťka 1 mm
Ochrana proti odvrtání AB.G.D.15,5
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 15,5 mm
Ochrana proti odvrtání AB.G.D.7,5
- Vzdálenost osy čtyřhranu od čela převodové lišty 7,5 mm
8
9
10
11
12
13
Popis produktu
AB.G.D.15,5
AB.G.D.7,5
Obj. číslo
4939745
4939747
BAL1
kusů
100
50
typ
BL
BL
BAL2
kusů
1000
250
typ
KK
KK
BAL3
kusů
8000
2000
typ
EK
EK
14
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
43
Doplňkové vybavení
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Spojovací lišta VS R
- Slouží ke spojení dvou dlouhých prvků se zazubeným
4
Rohová
tvarovým spojem
vedení
5
Vrchní
lišty
Krycí deska ASP ER-A
- Slouží jako krycí lišta na rohových vedeních nebo
prodlužovacích uzávěrech, kde kryje ojnici (posuvnou lištu)
Křídlová ložiska/
Koncová lišta ASP ER-A.F
- Provedení shodné, pouze se svěrnou čelistí
Rohová ložiska
Spojovací lišta SP R
- Slouží ke spojení rohového vedení se zkracovaným prvkem
Nůžky/
6
7
Nůžková ložiska
kování (převodová lišta, vrchní lišta apod.)
Otevíravé závěsy/
- Používáme jen v případě opravy, kde zazubený tvarový spoj
8
Sklopné závěsy
již neplní svou funkci
- Prvek zkrácený na požadovanou délku lze ihned oddělit
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Popis produktu
VS R SL
ASP ER-A SL
ASP ER-A.F
SP R SL
Obj. číslo
1882172
1793209
4991062
1934201
2
2
2
1
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
20
500
500
100
BL
KK
KK
BL
100
4000
4000
1000
KK
EK
EK
KK
BAL3
kusů
typ
800
EK
8000
EK
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
44
Rámové prvky
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
2
3
Neutrální rámové prvky
4
(Frézovatelná varianta)
- Slouží jako frézovatelná varianta pro profilové uzpůsobení
5
6
dle objednávky, bez přizpůsobení není použitelná
Výklopný protiplech SBK.K.PA
- Montážní poloha dole vpravo nebo vlevo směrem
k převodové liště.
7
- Se šoupětem pro Tilt/Turn (výklop před otevřením)
- K zajištění seřizovacího/výklopného čepu
- Protiplech SBK.K. lze umístit bez použití šablony.
8
9
- K dispozici v levé a pravé variantě
- Počet šroubů: 4
Bezpečnostní protiplech SBS.K.PA
- Montážní pozice dole vodorovně směrem k převodové liště
- K dispozici v levé a pravé variantě
- Počet šroubů: 4
10
11
- Protiplech je pro lepší identifikaci označen na můstku
písmenem „P“
Bezpečnostní protiplech SBS.K.PAB
- Montážní poloha dole na straně převodové lišty, nahoře
na straně závěsů, dole vodorovně v oblasti křídlového/
12
rohového ložiska
- K dispozici v levé a pravé variantě
- Počet šroubů: 4
13
14
15
Popis produktu
SBK.K.PA.1.RS
SBK.K.PA.1.LS
SBS.K.PAB.1.RS
SBS.K.PAB.1.LS
SBS.K.PA.1.RS
SBS.K.PA.1.LS
RS = pravá varianta, LS = levá varianta
Obj. číslo
4968647
4968648
4966472
4966473
4966464
4966465
4
4
4
4
4
4
BAL1
kusů
typ
BAL2
kusů
typ
50
50
50
50
50
50
KK
KK
KK
KK
KK
KK
400
400
400
400
400
400
EK
EK
EK
EK
EK
EK
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Rámové prvky
45
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Rámové prvky
- V závislosti na profilu, viz skupina 11: Rámové prvky
4
Rohová
vedení
5
Vrchní
Výklopný protiplech SBK.K.PA
- Montážní poloha dole vpravo nebo vlevo směrem
lišty
k převodové liště.
- Se šoupětem pro Tilt/Turn (výklop před otevřením)
Křídlová ložiska/
- K zajištění seřizovacího/výklopného čepu
Rohová ložiska
- Protiplech SBK.K. lze umístit bez použití šablony.
6
7
- K dispozici v levé a pravé variantě
Nůžky/
- Počet šroubů: 4
Nůžková ložiska
Bezpečnostní protiplech SBS.K.PA
- Montážní pozice dole vodorovně směrem k převodové liště
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
- K dispozici v levé a pravé variantě
- Počet šroubů: 4
- Protiplech je pro lepší identifikaci označen na můstku
Prodlužovací
9
uzávěry
písmenem „P“
Bezpečnostní protiplech SBS.K.PAB
- Montážní poloha dole na straně převodové lišty, nahoře na
Doplňkové
10
vybavení
straně závěsů, dole vodorovně v oblasti křídlového /
rohového ložiska
- K dispozici v levé a pravé variantě
Rámové
- Počet šroubů: 4
prvky
Šablony/
11
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
46
Rámové prvky
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Aluplast
2
3
4
Kömmerling
FT WSK 66
SBA.K.161
SBK.K.PA.161.RS
SBK.K.PA.161.LS
SBS.K.PAB.161.RS
SBS.K.PAB.161.LS
SBS.K.PA.161.RS
SBS.K.PA.161.LS
1530185
2824071
4989276
4989277
4989274
4989275
4989272
4989273
Deceuninck
Trocal
Classic, Elegance, Avantgarde
Ideal 4000 - 8000
FT WSK144
SBA.K.144
SBA.K.144.V
SBK.K.PA.144.RS
SBK.K.PA.144.LS
SBS.K.PAB.144.RS
SBS.K.PAB.144.LS
SBS.K.PA.144.RS
SBS.K.PA.144.LS
1326221
2920652
4927431
4989264
4989265
4989262
4989263
4989260
4989261
Rehau
Zendow
5
6
FT WSK 169
SBA.K.169
SBK.K.PA.169.RS
SBK.K.PA.169.LS
SBS.K.PAB.169.RS
SBS.K.PAB.169.LS
SBS.K.PA.169.RS
SBS.K.PA.169.LS
2356596
4926362
4989300
4989301
4989288
4989289
4989286
4989287
Geneo
FT WSK 60
SBA.K.160
SBK.K.PA.160.RS
SBK.K.PA.160.LS
SBS.K.PAB.160.RS
SBS.K.PAB.160.LS
SBS.K.PA.160.RS
SBS.K.PA.160.LS
1345393
4933116
4968641
4968642
4966466
4966467
4966458
4966459
InnoNova 2000 / 88+
FT WSK 226
SBA.K.126
SBK.K.PA.126.RS
SBK.K.PA.126.LS
SBS.K.PAB.126.RS
SBS.K.PAB.126.LS
SBS.K.PA.126.RS
SBS.K.PA.126.LS
2304155
4926196
4989258
4989259
4989256
4989257
4989254
4989255
InnoNova A5 / M5
FT WSK 226
SBA.K.226
SBK.K.PA.226.RS
SBK.K.PA.226.LS
SBS.K.PAB.226.RS
SBS.K.PAB.226.LS
SBS.K.PA.226.RS
SBS.K.PA.226.LS
2304155
2921090
4968643
4968644
4966468
4966469
4966460
4966461
VEKA
Softline 70 AD/MD, Topline AD, Swingline, Alphaline
7
8
9
S735, Brillant, Thermo-Design, Brillant-Design,
Basic-Design
Gealan
6000, 7000, 8000
FT WSK 62
SBA.K.162
SBK.K.PA.162.RS
SBK.K.PA.162.LS
SBS.K.PAB.162.RS
SBS.K.PAB.162.LS
SBS.K.PA.162.RS
SBS.K.PA.162.LS
1348121
4929796
4989282
4989283
4989280
4989281
4989278
4989279
FT WSK 60
SBA.K.60
SBK.K.PA.60.RS
SBK.K.PA.60.LS
SBS.K.PAB.60.RS
SBS.K.PAB.60.LS
SBS.K.PA.60.RS
SBS.K.PA.60.LS
11
12
13
14
1787079
2824062
4989270
4989271
4989268
4989269
4989266
4989267
Salamander
Inoutic
2D / 3D / MD / Streamline
Arcade, Prestige, Deluxe, Elite, MD100, Eforte
10
1345393
2824046
4989252
4989253
4989250
4989251
4989221
4989249
FT WSK 152
SBA.K.152
SBK.K.PA.152.RS
SBK.K.PA.152.LS
SBS.K.PAB.152.RS
SBS.K.PAB.152.LS
SBS.K.PA.152.RS
SBS.K.PA.152.LS
FT WSK 192
SBA.K.192
SBK.K.PA.192.LS
SBK.K.PA.192.RS
SBS.K.PAB.192.RS
SBS.K.PAB.192.LS
SBS.K.PA.192.RS
SBS.K.PA.192.LS
1330722
4932272
4984402
4984401
4984289
4984400
4984381
4984382
1537651
4926452
4968645
4968646
4966470
4966471
4966462
4966463
Schüco
KBE
70 AD / 70 MD
FT WSK 205
SBA.K.205
SBK.K.PA.205.RS
SBK.K.PA.205.LS
SBS.K.PAB.205.RS
SBS.K.PAB.205.LS
SBS.K.PA.205.RS
SBS.K.PA.205.LS
FT WSK 134
SBA.K.28
SBK.K.PA.28.RS
SBK.K.PA.28.LS
SBS.K.PAB.28.RS
SBS.K.PAB.28.LS
SBS.K.PA.28.RS
SBS.K.PA.28.LS
1809590
2922210
4989306
4989307
4989304
4989305
4989302
4989303
Corona 70 / Corana SI 82
FT WSK 61
SBA.K.166
SBK.K.PA.166.RS
SBK.K.PA.166.LS
SBS.K.PAB.166.RS
SBS.K.PAB.166.LS
SBS.K.PA.166.RS
SBS.K.PA.166.LS
1497653
4930272
4978143
4978144
4978119
4978140
4978141
4978142
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Šablony/Nástroje
Winkhaus activPilot Concept
47
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
AL
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Střihací nástroj BST AP/FS
- Slouží ke zkracování prvků kování
Rohová
- Střižný nástroj včetně pedálu
vedení
4
- Střihací nástroj s nožním ovládáním
- Kombinovatelná s dorazovým pravítkem
Vrchní
- Požadovaný pracovní tlak 6 bar
lišty
5
Křídlová ložiska/
Pravítko LIN AP/FS
- Nastavení rozměrů zkracovaných prvků
- Umožňuje zkracování převodových lišt s konstantní
i variabilní výškou kliky
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
GAM
GAK
OS
Nůžková ložiska
Ruční střižný nástroj AP.HH
- Slouží ke zkracování prvků kování
Otevíravé závěsy/
- Manuální ovládání
Sklopné závěsy
- Slouží jen dočasně při opravách - nevhodná pro dlouhodobé
použití.
Prodlužovací
8
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Popis produktu
BST AP/FS
LIN AP/FS
AP.HH
Obj. číslo
1466339
1466321
4970430
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
Šablony/Nástroje
48
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Vrtací šablona
4
LE.B.EL-SL.K
- Vrtací šablona k předvrtání otvorů pro rohové a nůžkové
5
ložisko
- Nastavitelný rozměr přesahu od 18 do 22 mm
- Přednastavená na pevný rozměr
6
7
8
LE.B.EL-SL.K.3-3
- Pro ložiska s čepy průměru 3 mm
LE.B.EL-SL.K.BR
- Pro 130 kg ložisko
9
10
11
12
13
14
15
Popis produktu
LE.B.EL-SL.K-18
LE.B.EL-SL.K-20
LE.B.EL-SL.K-21
LE.B.EL-SL.K-22
LE.B.EL.SL.K. 3-3-18
LE.B.EL.SL.K. 3-3-20
LE.B.EL.SL.K. 3-3-21
LE.B.EL.SL.K. 3-3-22
LE.B.EL.SL.K. BR-18
LE.B.EL.SL.K. BR-20
LE.B.EL.SL.K. BR-21
LE.B.EL.SL.K. BR-22
Obj. číslo
4966329
4966340
4966341
4966342
4966343
4966345
4966346
4966347
4966348
4966350
4966351
4966352
Přesah
18
20
21
22
18
20
21
22
18
20
21
22
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
49
Šablony/Nástroje
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
Šablona PADK
- Šablona s hnízdy k určení polohy bezpečnostních protiplechů
4
Rohová
SBS.K.PA und SBS.K.PAB
vedení
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Popis produktu
LE.N.PADK
Obj. číslo
4969653
BAL1
kusů
25
typ
KK
BAL2
kusů
200
typ
EK
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Šablony/Nástroje
Winkhaus activPilot Concept
1
50
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
AL
2
3
Šablony s hnízdy
4
- Slouží k určení polohy protiplechů v rámové kovací drážce
- Univerzální pro pravá i levá okna
5
6
- Rozsah použití - viz instrukce k montáži kování
Varianty:
- LE.N.K hnízdová šablona (konstantní výška kliky)
- LE.N.T Teleskopická šablona pro okna s variabilní/
7
středovou výškou kliky
- LE.N.T.ST Teleskopická šablona s hnízdem pro štulp
- LE.N.T.GAVM Teleskopická šablona pro otvíravá a sklopná
8
okna s variabilní/středovou výškou kliky
9
10
11
12
13
14
15
Popis produktu
LE.N.T.GAVM 300
LE.N.T.GAVM 420
LE.N.T.GAVM 620
LE.N.T.GAVM 920
LE.N.T.GAVM 1320
LE.N.T.GAVM 1850
LE.N.T.ST.0550-1200
LE.N.T.ST.1201-2170
LE.N.K.0290-0709
LE.N.K.0710-1100
LE.N.K.1101-1550
LE.N.K.1551-2225
LE.N.K.2225-4
LE.N.T.0710-1050
LE.N.T.1051-1800
LE.N.T.1801-2300
Obj. číslo
4936773
4937047
4937061
4937063
4937064
4937065
4926548
4926549
4926540
4926541
4926542
4926543
4941065
4926545
4926546
4926547
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
51
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Obecné montážní pokyny
1
Všeobecné
informace o produktu
Tyto montážní instrukce slouží výhradně k montáži kování Winkhaus
activPilot pro okna a balkónové dveře. Kování je dimenzováno pro
následující rozměry křídla v kovací drážce a následující hmotnosti
křídla:
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
-
Min. šířka křídla v kovací drážce FFB 460 mm
Max. šířka křídla v kovací drážce FFB 1475 mm
Max. výška křídla v kovací drážce 2800 mm
Max. plocha křídla: 2,5 m2
Min. výška křídla v kovací drážce FFH 695 mm
(povrchová kabelová průchodka)
- Min. výška křídla v kovací drážce FFH 820 mm
(skrytá kabelová průchodka)
- Max. hmotnost křídla 100 kg
- (Tloušťka skla 1 mm = 2,5 kg/m˛)
- Stranový poměr FFB : FFH ≤ 1,5
lišty
4
Rohová
vedení
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
Upozornění: Ke zjištění přípustných velikostí křídel
použijte prosím diagramy ve Všeobecných informacích
o produktu.
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Každá osoba, která se zabývá montáží kování, musí mít tyto
instrukce k montáži podrobně prostudovány a musí jim porozumět.
Při všech pracech s kováním musí být tyto směrnice a pokyny
dodržovány. Nerespektování těchto instrukcí, nasazení odborně
neproškoleného personálu nebo svévolné změny montážních či
pracovních postupů mohou vést k úplné ztrátě záruky poskytované
výrobcem.
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Rozsah použití
Doplňkové
Kování lze kompletovat výhradně z originálních prvků společnosti
Winkhaus. V případě nesprávné montáže kování nebo při
kombinaci s prvky, které nejsou součástí systému Winkhaus a
nejsou schváleny výrobcem kování, se mohou objevit závady, na
které se nevztahuje záruka!
vybavení
Rámové
10
11
prvky
POZOR! K upevnění kování je nutné zvolit šrouby, které
vyhovují požadovaným hmotnostem. Dodržujte prosím
směrnice týkající se upevňování kování.
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Upozornění: Kování activPilot Comfort není vhodné pro
použití v panikových dveřích. Rovněž není doporučován
pro průchozí dveře.
Seřízení/
14
Údržba
Použití v profilech pro plastová okna
Montážní
Viz obrázek: Řez profilem
výkresy
Kování lze použít do plastových oken se standardní kovací drážkou.
Vůle v drážce 12 mm
Přesah 20 mm
Vzdálenost osy drážky 13 mm
Tloušťka rámového přesahu min. 29 mm
13
-
12
20
Kování activPilot Comfort je použitelné pouze
v systémech se středovým těsněním.
Řez profilem
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
2
Montážní instrukce
52
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Zkracování kování
Zde najdete podrobné instrukce ke zkrácení kování, jejichž znalosti
jsou nutné ke zvládnutí dalších postupů při montáži kování.
3
Viz obrázek: Prvky kování před zkrácením
4
- Čelo lišty (1) a posuvnou lištu (2) přikládáme na střižný nástroj
shora (svisle).
5
1
2
6
7
8
Prvky kování před zkrácením
Viz obrázek: Prvky kování po zkrácení
- Po zkrácení vytáhneme čelo lišty (1) i posuvnou lištu (2) ze
střižného nástroje směrem shora (svisle).
9
1
2
10
11
Prvky kování po zkrácení
12
13
Viz obrázek: Plochy střižného nástroje, na které klademe zkracované lišty, je nutné udržovat naprosto čisté.
- Plochy střižného nástroje (3 a 4), na které klademe zkracované
lišty, musí být vždy čisté.
4
14
3
15
Plochy střižného nástroje, na které klademe
zkracované lišty, je nutné udržovat naprosto čisté.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
53
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
Zkracování převodové lišty GAM
informace o produktu
(s variabilní/středovou výškou kliky)
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
Viz obrázek: Značka pro GAM
lišty
- Na rysce stupnice s popisem GAM nastavíme výšku v kovací
drážce FFH.
GAM
4
Rohová
GAK
OS
GAM
vedení
POZOR! Posunutí jezdce po stupnici GAM o jednu čárku
odpovídá změně skutečné délky o 2 mm.
5
Vrchní
lišty
Značka pro GAM
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
Viz obrázek: Pozice pro zkrácení převodové lišty
na střižném nástroji
7
Nůžky/
1
- Převodovou lištu GAM umístíme na střižném nástroji tak, aby
vymezovací čep pravítka (1) zapadl do otvoru v převodové
liště (2).
- Před zkrácením druhé strany převodové lišty ji musíme obrátit
a nasadit otvorem (3) na vymezovací čep pravítka (1).
- Zkrátíme převodovou lištu na požadovaný rozměr.
2
3
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
GAM
GAK
OS
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Pozice pro zkrácení převodové lišty na střižném nástroji
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
54
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Zkracování převodové lišty GAK / GASK (konstantní
2
3
4
5
výška kliky) a vrchní lišty OS
Upozornění: Štulpová převodová lišta musí být zkrácena už před dodáním.
Viz obrázek: Značka pro GAK a OS
- Po změření výšky křídla v kovací drážce (GAK/GASK) nebo
šířky křídla v kovací drážce (OS) nastavíme požadovaný rozměr
GAK/OS na stupnici střižného nástroje.
GAK
OS
GAK
OS
GAM
6
7
8
9
Značka pro GAK a OS
Viz obrázek: Pozice pro zkracování převodové lišty nebo vrchní lišty
1
• Zkracování vrchní lišty OS...
- Převodovou lištu GAK/GASK (s konstantní výškou kliky) (1)
nebo vrchní lištu OS (1) přiložíme k vymezovacímu čepu
pravítka (2).
- Zkrátíme převodovou lištu (1) nebo vrchní lištu (1).
2
GAK
OS
GAM
10
11
12
13
Pozice pro zkracování převodové lišty nebo vrchní lišty
Platné jen pro vrchní lištu OS1.600 (OS1.PA.600):
Viz obrázek: Pozice pro zkrácení vrchní lišty na střižném nástroji
1
- Vrchní lištu (1) nasadíme čtyřhranným otvorem na vymezovací
čep pravítka.
- Zkrátíme vrchní lištu (1).
2
GAM
14
GAK
OS
15
Pozice pro zkrácení vrchní lišty na střižném nástroji
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
55
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Montáž křídlových prvků kování
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
Otevíravě-sklopná varianta pro pravoúhlé okno
3
Převodové
lišty
Připravíme si okno pro montáž. Postupujeme dle níže uvedených
pokynů:
4
Rohová
vedení
Upozornění: Na obrázcích jsou znázorněna levá okna
(ložiska/závěsy vlevo). Při montáži pravých oken je nutné si představit zrcadlové zobrazení.
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
Dále platí:
6
Rohová ložiska
- Při pohledu na okno zevnitř je symbol znázorněn jako plná
čára.
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
- Při pohledu na okno zvenku je symbol znázorněn jako přerušovaná čára.
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Stanovení polohy kliky:
Výška kliky převodové lišty GAM
GM ½
H
FF
Viz obrázek: Výška křídla v kovací drážce FFH s variabilní výškou
kliky GM
Rámové
H½
FF
V případě použití převodové lišty GAM ... (variabilní výška kliky),
činí GM polovinu výšky křídla v kovací drážce FFH (viz obrázek 1).
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Výška křídla v kovací drážce FFH s variabilní výškou kliky GM
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
2
Montážní instrukce
56
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Výška kliky převodové lišty GAK
Viz obrázek: Výška křídla v kovací drážce FFH s konstantní výškou
kliky GK
Pokud použijeme převodovou lištu GAK ... (s konstantní výškou kliky), mění se rozměr GK v závislosti na výšce křídla v kovací drážce
(viz obrázek 2). Přesné rozměry uvádí následující tabulka.
GK
H
FF
3
4
Výška křídla v kovací drážce FFH s konstantní výškou kliky GK
5
6
Viz obrázek: Přehledová tabulka: Výška kovací drážky FFH / Polohy
kliky (GK)
Vpravo umístěná tabulka poskytuje přehled o výšce kliky (GK)
převodových lišt GAK v závislosti na výšce křídla v kovací drážce.
1100
1101
7
8
Přehledová tabulka: Výška kovací drážky FFH / Polohy kliky (GK)
9
*Vyžadováno použití rohového vedení E3.
10
11
12
13
14
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
57
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Viz obrázek: Rozměrový výkres „Kastlíku převodovky“
• Vyvrtáme otvory pro kastlík převodové lišty dle výkresu
( 12 mm).
1
Všeobecné
informace o produktu
Frézování pro skříňku převodové lišty se provádí ze strany kovací
drážky.
2
Přehled
garnitur kování
43
56
12
3
Převodové
lišty
4
Rohová
GM / GK
vedení
15,5
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
12
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rozměrový výkres „Kastlíku převodovky“
Rámové
11
prvky
Viz obrázek: Rohové vedení E1 / E1.PA
• Horní rohové vedení (2) nasadíme na křídlo do kovací drážky
tak, aby osmihranný hříbek směřoval k horní straně.
• Rohové vedení E1.PA (1) vsadíme na křídle do kovací drážky
takovým způsobem, aby se osmihran nacházel na straně převodové lišty.
• Obě rohová vedení (1, 2) na straně převodové lišty připevníme
jedním šroubem.
• Změříme výšku křídla v kovací drážce (FFH).
Šablony/
FFH
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
2
Seřízení/
14
Údržba
1
Montážní
výkresy
Rohové vedení E1 / E1.PA
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
2
3
Montážní instrukce
58
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Viz obrázek: Převodová lišta GAM/GAK
• Převodovou lištu zkrátíme dle návodu.
• Montáž převodové lišty:
- Převodovou lištu (2) spojíme s rohovým vedením (3) pomocí
tvarového spoje.
- Ozubení převodové lišty vsuneme do lůžka rohového vedení
(tvarový spoj).
- Obdobným způsobem napojíme převodovou lištu na rohové
vedení (1).
- Převodovou lištu zatlačíme do kovací drážky.
- Přišroubujeme směrem zespoda nahoru.
1
2
4
3
Převodová lišta GAM/GAK
5
Viz obrázek: Rohové vedení E2
B
F
7
• Rohové vedení (1) nasadíme nahoře na křídlo do kovací drážky
tak, aby osmihranný hříbek směřoval ke straně ložisek.
• Rohové vedení připevníme ke křídlu jedním šroubem (2).
• Změříme šířku křídla v kovací drážce (FFB).
F
6
Upozornění: Při použití vrchní lišty OS1.PA.600 nahrazujeme rohové vedení E2 rohovým vedením E3.
8
2
1
9
Rohové vedení E2
10
- Zkrátíme vrchní lištu (viz kapitola Zkracování kování).
11
Upozornění: Pokud FFH < ca. 600 mm (v závislosti na
profilu), montujeme omezovač vyklápění na vrchní liště
OS2 (2).
12
Viz obrázek: Vrchní lišta OS2.PA...
13
14
15
• Vrchní lištu přiložíme a přišroubujeme.
- Vrchní lištu spojíme s rohovým vedením (1).
- Zazubení na vrchní liště zasuneme do ozubeného lůžka rohového vedení.
- Podobným způsobem spojíme vrchní lištu s rohovým vedením
(3).
- Zatlačíme vrchní lištu do kovací drážky.
- Vrchní lištu přišroubujeme směrem od strany závěsů k převodové liště.
1
2
3
Vrchní lišta OS2.PA...
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
59
Print-no. 996 000 332 / 0313
Viz obrázek: Nůžky SK
1
• Montáž nůžek:
-
CZ
1
Všeobecné
2
informace o produktu
otočíme ramínkem na vrchní liště (2) o 90° (viz šipka)
Nůžky zavěsíme hřibovým čepem (4) na vrchní lištu (3).
Čep nůžek (5) zatlačíme do pružiny protikusu.
Protikus a nůžky společně vychýlíme do výchozí polohy.
Nůžky na čepech (1) přitlačíme.
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
POZOR! Nebezpečí zranění. Pokud nejsou nůžky pevně
spojeny s vrchní lištou, může dojít k vyvěšení/vypadnutí
křídla a k vážnému zranění.
lišty
3
4
5
4
Rohová
vedení
Nůžky SK
5
Vrchní
lišty
Upozornění: Od výšky (FFH) a/nebo šířky (FFB) křídla
v kovací drážce cca. 800 mm (v závislosti na profilu)
musí být použit dodatečný středový uzávěr na straně
závěsů a/nebo na dolním/horním vodorovném prvku
křídla.
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Viz obrázek: Prodlužovací uzávěr MK.PA
- Spojíme středový uzávěr (1) s rohovým vedením (2).
- Ozubení středového uzávěru vsuneme do lůžka rohového
vedení (tvarový spoj).
- Středový uzávěr zatlačíme do kovací drážky.
- Středový uzávěr přišroubujeme směrem shora dolů.
- Abychom odstranili středovou fixaci, přišroubujeme šroub (3)
až na doraz.
Otevíravé závěsy/
2
1
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
3
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Prodlužovací uzávěr MK.PA
Šablony/
12
Nástroje
POZOR! Nebezpečí poškození kování. Pokud nedojde
k odstranění blokace ve středové poloze, uzavírání
nebude funkční. Pokus o manipulaci silou způsobí
napružení prvků kování. Aby se blokace uvolnila, je
nutné přišroubovat šroub až na doraz.
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
Viz obrázek: Rohové vedení E1.PA
14
Údržba
• Rohové vedení E1.PA
FFH
- Pevně přišroubujeme (1) rohové vedení.
Montážní
výkresy
2
1
Rohové vedení E1.PA
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
2
3
4
Montážní instrukce
60
7
8
9
CZ
Viz obrázek: Křídlové ložisko FL.E.FWPA
• Montáž křídlového ložiska:
- Křídlové ložisko zasadíme do kovací drážky na dolním rohu
křídla tak, aby se osmihran nacházel na dolním vodorovném
prvku.
- Křídlové ložisko upevníme dvěma šrouby na straně závěsů a
dále jedním šroubem na dolním prvku křídla.
- Změříme šířku křídla v kovací drážce (FFB).
Upozornění: Křídlové ložisko přišroubováváme šrouby
 3,9 - 4,2 mm, délka šroubů min. 25 mm. Musíme se
ujistit, že křídlové ložisko kompletně leží v kovací drážce.
5
6
Print-no. 996 000 332 / 0313
1
Křídlové ložisko FL.E.FWPA
Viz obrázek: Náběh AL.M.F12
• Montáž spojovacího prvku, prodlužovacího uzávěru a náběhu
na spodní straně:
- Podle požadované šířky křídla v kovací drážce namontujeme
na rohové vedení E1.PA prodlužovací (středový) uzávěr.
- Spojovací lištu zkrátíme na požadovaný rozměr.
- Spojovací prvek umístíme proti křídlovému ložisku tak, aby
zkrátitelná strana směřovala ke straně převodové lišty.
- Zazubení spojovacího prvku zasadíme do ozubeného lůžka
křídlového ložiska.
- Abychom odstranili středovou fixaci, přišroubujeme šroub (3)
až na doraz.
- Náběh připevníme jedním šroubem ke spojovacímu prvku.
1
2
3
10
Náběh AL.M.F12
11
Viz obrázek: Pojistka chybné manipulace FSF
• Montáž pojistky chybné manipulace:
12
- Pojistku chybné manipulace vsadíme do předvrtaného otvoru
na převodové liště a přišroubujeme jedním šroubem.
- Případně otočíme hlavu o 90° (v závislosti na profilu).
- Montáž rámového prvku není nutná.
13
14
Pojistka chybné manipulace FSF
15
POZOR! Po montáži kování je nutné zkontrolovat, zda
jsou šrouby odpovídajícím způsobem přišroubovány.
Upozornění: Od výšky (FFH) a/nebo šířky (FFB) křídla v
kovací drážce cca. 800 mm (v závislosti na profilu) musí
být použit dodatečný středový uzávěr na straně závěsů
a/nebo na dolním/horním vodorovném elementu křídla. Zde je nutné dodržovat směrnice pro zpracování
poskytnuté výrobcem profilového systému.
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
61
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Montáž rámových prvků kování
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
Otevíravě-sklopná varianta pro pravoúhlé okno
3
Převodové
lišty
4
Viz obrázek: Vrtací otvory pro rohové a křídlové ložisko
Rohová
- Předvrtáme otvory pro šrouby nůžkového a rohového ložiska o
průměru 2,5–3 mm a otvory pro čepy ložisek  6 mm.
- Podle šablony (1) vyvrtáme otvory pro rohové ložisko (3) a
nůžkové ložisko. Obě ložiska by měla mít stejné rozteče otvorů
pro šrouby.
vedení
5
Vrchní
lišty
Upozornění: Rohové a nůžkové ložisko připevňujeme až
po montáži protiplechů.
1
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
2
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
3
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Vrtací otvory pro rohové a křídlové ložisko
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
62
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
4
5
6
Na obrázcích jsou znázorněny možné polohy protiplechů.
Skutečný počet protiplechů je závislý na velikosti okna.
OS2.PA.1025-1 = 480
71,5
175
3
MK.250-1 = 250
MK.500-1 = 500
Otevíravě-sklopná varianta
Upozornění: Rozměrové údaje na výkresech se
vztahují na vzdálenosti mezi vnitřní hranou rámu
a náběhovou hranou protiplechu nebo osou
protiplechu!
E1
MK.PA.250
GAM.1050-1 = 127
GAM.1400-1 = 127
GAM.1400-2 = 127
GAM.2300-3 = 127
2
7
GAM.1800-2 = 260
GAM.2300-3 = 692
GAM.1400-2 = 223
GAM.1800-2 = 340
GAM.2300-3 = 520
MK.PA.250 + M.250-1
= 500
MK.PA.250 + M.500-1
= 750
MK.PA.250 + MK.500-1 + M.500-1 = 750 + 1250
MK.PA.250 + 2x MK.500-1 + M.250-1 = 750 + 1250 + 1500
MK.PA.250 + 2x MK.500-1 + M.500-1 = 750 + 1250 + 1750
Polohy protiplechů (základní konfigurace)
71,5
E1.PA
FL.E.FWPA
8
71,5
71,5
MK.250-1 = 230
MK.500-1 = 480
MK.750-1 = 730
2x MK.500-1 = 480 + 980
9
Polohy protiplechů OS „variabilní výška kliky“
MK.250-1 = 250
MK.500-1 = 500
11
OS2.PA.1025-1 = 480
175
71,5
12
E1
MK.PA.250
15
71,5
14
GAK.830-1 = 385
GAK.945-1 = 385
GAK.1100-1 = 500
GAK.1195-1 = 750
GAK.1195-2 = 250 + 750
GAK.1325-1 = 750
GAK.1325-2 = 385 + 750
GAK.1550-1 = 750
GAK.1550-2 = 385 + 1000
GAK.1775-2 = 750 + 1250
GAK.1775-3 = 385 +750 + 1250
GAK.2000-2 = 750 + 1250
GAK.2000-4 = 385 + 750 + 1250 + 1500
GAK.2225-2 = 750 + 1500
GAK.2225-4 = 385 + 750 + 1250 + 1750
13
MK.PA.250 + M.250-1
= 500
MK.PA.250 + M.500-1
= 750
MK.PA.250 + MK.500-1 + M.500-1 = 750 + 1250
MK.PA.250 + 2x MK.500-1 + M.500-1 = 750 + 1250 + 1750
10
E1.PA
FL.E.FWPA
71,5
71,5
MK.250-1 = 230
MK.500-1 = 480
MK.750-1 = 730
2x MK.500-1 = 480 + 980
Polohy protiplechů OS „konstantní výška kliky“
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
63
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
Montáž protiplechů
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
Popsaný způsob obsluhy šablony LE.N.K 710-1100 se týká také
dalších typů šablon. Abychom upevnili protiplechy, přikládáme
šablonu na hranu rámové drážky.
3
Převodové
lišty
Označení šablon
4
Rohová
vedení
Vodorovná montáž = červené hnízdo (pro vrchní lišty a
středové uzávěry)
5
Vrchní
lišty
Svislá montáž = žlutá hnízda (pro převodové lišty a
středové uzávěry)
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
Svislá / vodorovná montáž = modrá hnízda (pro rohová
vedení)
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
= náběh protiplechu
Prodlužovací
Protiplech SBS...PAB, strana převodové lišty, pro dolní rohové
vedení E1.PA
uzávěry
Viz obrázek: SBS..PAB...
Doplňkové
• Pro protiplechy systému activPilot Comfort s paralelním odsazením použijte šablonu PADK.
vybavení
- Šablonu nasadíme červeným hnízdem směrem do rohu.
- Protiplech SBS...PAB zasadíme do červeného hnízda šablony
s nápisem E1.PA, FL.FWPA, E1.
Rámové
9
10
11
prvky
Šablony/
SBS..PAB...
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Protiplech SBS...PA proti rohovému vedení E1, horní prvek na
straně převodové lišty
Seřízení/
Viz obrázek: Protiplech SBS...PA
14
Údržba
• Pro protiplechy systému activPilot Comfort s paralelním odsazením použijte šablonu PADK.
Montážní
- Šablonu nasadíme červeným hnízdem směrem do rohu.
- Protiplech SBS...PA položíme na červené hnízdo s nápisem
E1.PA, FL.E.FWPA, E1.
výkresy
Protiplech SBS...PA
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
2
Montážní instrukce
64
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Protiplech SBS...PAB na straně závěsů nahoře pro MK.PA.250
Viz obrázek: SBS...PAB nahoře, svisle
• Pro protiplechy systému activPilot Comfort s paralelním odsazením použijte šablonu PADK.
- Šablonu přiložíme žlutým hnízdem do horního rohu.
- Protiplech SBS...PA.. vložíme do červeného hnízda šablony
s nápisem MK.PA.250.
3
4
5
6
7
SBS...PAB nahoře, svisle
Protiplech SBS...PAB pro křídlové ložisko FL.E.FWPA, dolní
prvek, strana závěsů
Viz obrázek: Protiplech SBS...PAB
• Pro protiplechy systému activPilot Comfort s paralelním odsazením použijte šablonu PADK.
- Šablonu nasadíme červeným hnízdem směrem do rohu.
- Protiplech SBS...PAB zasadíme do červeného hnízda šablony
s nápisem E1.PA, FL.FWPA, E1.
8
9
Protiplech SBS...PAB
10
Protiplech SBK...PA dole, vodorovně pro E1.PA
Viz obrázek: Protiplech SBK...PA
11
• Protiplech lze umístit bez použití šablony.
- Protiplech umístíme do dolního rohu.
12
13
14
Protiplech SBK...PA
Protiplech vrchní lišty OS...
Viz obrázek: Protiplech vrchní lišty OS...
15
- Šablonu s červeným hnízdem přiložíme do horního rohu.
- Protiplech SBA umístíme v modrém hnízdě šablony s popisem
„OS. ...“
Protiplech vrchní lišty OS...
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
65
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Protiplechy SBA... pro GAK (svislá montáž)
Viz obrázek: Protiplech SBA... pro GAK, svislá montáž
1
Všeobecné
informace o produktu
- Šablonu se žlutým hnízdem přiložíme do dolního rohu.
- Protiplechy SBA. ... umístíme pomocí žlutých nebo modrých
hnízd šablony s nápisem „GAK ...“
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
4
Rohová
vedení
5
Vrchní
lišty
Protiplech SBA... pro GAK, svislá montáž
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Protiplechy pro GAM
Nůžky/
Viz obrázek: Protiplechy pro GAM
Nůžková ložiska
• Přiložíme odpovídající šablonu s nápisem „oben/unten“
(„nahoře/dole“, viz obrázek 7).
• Protiplechy umístíme v souladu s popisy na šabloně.
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
V závislosti na výšce okna lze použít tři teleskopické šablony:
- LE.N.T 0710-1050 pro převodovou lištu GAM 1050-1
- LE.N.T 1051-1800 pro převodovou lištu GAM 1400-1/2 /
GAM 1800-2
- LE.N.T 1801-2300 pro převodovou lištu GAM 2300-3
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Upozornění: Označení na převodových lištách musí
souhlasit s popisy na žlutých hnízdech šablon.
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Protiplechy pro GAM
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
Montážní instrukce
66
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Protiplech pro středový uzávěr M nebo MK na straně závěsů
v oblasti nůžkového ložiska
Viz obrázek: Protiplechy na straně závěsů
2
3
- Šablonu se žlutým hnízdem přiložíme do horního rohu.
- Protiplech středového uzávěru umístíme do žlutého hnízda.
Poznámka: Popis na prodlužovacím (středovém)
uzávěru musí odpovídat popisu na žlutém hnízdě
šablony. Na prodlužovacím uzávěru MK je například
uvedeno „MK.750-1“.
4
5
6
7
8
Protiplechy na straně závěsů
Středový uzávěr M dole, vodorovná montáž
Viz obrázek: M dole, svislá montáž
- Šablonu s červeným hnízdem přiložíme do dolního rohu.
- Protiplech vsadíme do modrého hnízda s nápisem „M“ nebo
„MK“.
9
10
Montáž nůžkového a rohového ložiska
M dole, svislá montáž
11
12
13
Viz obrázek: Nůžkové ložisko a rohové ložisko
- Nůžkové ložisko (2) a rohové ložisko (1) upevníme šrouby průměru 3,9 mm - 4,2 mm. Min. délka šroubů je 40 mm.
Upozornění: Výrobce oken musí zaručit, aby zatěžované
prvky kování a zajišťovací elementy odpovídaly požadovaným zatížením a aby byly odborně namontovány.
2
14
15
1
POZOR: Zašroubování nosných prvků kování jako např.
rohového, nůžkového a křídlového ložiska musí být
provedeno v souladu se směrnicemi TBDK. Uzpůsobte
prosím průměr vrtaných otvorů, průměr šroubů a jejich
délku tak, aby odpovídaly požadovaným zátěžím a
nosnostem.
Nůžkové ložisko a rohové ložisko
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
67
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Zavěšení křídla na rám
1
Všeobecné
- Křídlo zavěsíme, zatlačíme do rámu tak, až přilehne obvodové
těsnění, vsuneme čep do nůžkového ložiska a zajistíme proti
vysazení.
- Na nůžkové resp. rohové ložisko nasadíme všechny krytky.
1
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
Upozornění: Čep vkládáme zespoda (viz šipka).
2
3
Převodové
lišty
4
Rohová
vedení
5
Vrchní
3
lišty
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
Nůžky a rohové ložisko
7
Nůžky/
Vysazení křídla z rámu
Nůžková ložiska
- Okno zavřeme.
- Vytáhneme zajišťovací čep z nůžkového ložiska.
- Vyvěšení křídla.
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
POZOR! Nebezpečí poškození nůžkového ložiska. Při
nesprávné manipulaci a při pokusech o vyražení čepu
silou může dojít k poškození ložiska. Čep je nutné odstranit šroubovákem tak, jak je znázorněno na obrázku.
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Vyjmutí čepu z nůžkového ložiska
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
2
Montážní instrukce
68
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Instrukce pro správné zavěšení a vyvěšení křídla
Upozornění týkající se správného zavěšení a vyvěšení křídla najdete v montážních pokynech. Doporučujeme umístit toto upozornění
na ochrannou fólii okenního křídla.
3
4
A
5
6
2
1
7
3
8
4
9
10
4
11
B
12
1
13
2
14
15
3
FT tt KL - 1208 Print-no. 996 000 146
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Montážní instrukce
69
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
1
Všeobecné
Test funkčnosti
informace o produktu
Varianta otevíravě-sklopného okna
Přehled
2
garnitur kování
Po zakování křídla přišroubujeme kliku tak, aby byla ve středové
poloze. Následně otočením kliky dolů odstraníme středovou fixaci
prvků kování. Poté vrátíme kliku do středové polohy.
3
Převodové
lišty
Otočením kliky do pozice 90° se kování nachází v poloze
vyklopeno. Dalším otočením kliky o 90° do pozice 180° dojde
k celoobvodovému odsazení křídla od rámu. Po navrácení kliky
do pozice 90° uvedeme křídlo do otevřené polohy. Abychom
křídlo zavřeli, musíme opět otočit klikou směrem dolů do
výchozí pozice.
4
Rohová
vedení
5
Vrchní
lišty
Upozornění: Po zakování křídla (před prvním uvedením
kování do provozu) nebude pohyb kování tak plynulý,
jako během jeho běžného užívání. Klikou otáčíme
ve chvíli, kdy je okno zavřené.
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
Viz obrázek: Funkce SBK.K.PA
• Pokud se čep rohového ložiska i šoupě nacházejí na vnitřní
straně protiplechu, je okno zavřené (1).
• Po prvním otočení klikou o 90° dosáhneme polohy vyklopení a
čep rohového vedení se stejně jako šoupě nachází ve středové
poloze (2).
• Při otočení klikou do polohy 180° dojde k celoobvodovému odsazení křídla a čep (osmihran) rohového vedení se společně se
šoupětem posune k vnější straně výklopného protiplechu (3).
• Po otočení zpět do pozice 90° se čep rohového vedení opět
nachází ve středové pozici, táhlo ovšem zůstává na vnější straně.
Okno je uvedeno do polohy otevřeno a křídlo lze nyní otevřít (4).
Štítek
vybavení
1.
Rámové
10
11
prvky
Šablony/
2.
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
3.
Seřízení/
14
Údržba
4.
Montážní
výkresy
Funkce SBK.K.PA
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
2
3
4
Seřízení/Údržba
70
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Instrukce k seřízení a údržbě pro
odborný personál
Všeobecné a bezpečnostně významné pokyny k těmto
montážním instrukcím
activPilot
5
6
7
8
9
Tyto instrukce jsou určeny výhradně odborníkům v oblasti výroby
oken a popisují nejdůležitější činnosti při seřizování a údržbě kování activPilot. Dodržujte prosím následující pokyny: Prvky kování
jsou pravidelně podrobovány pevnostním zkouškám a kontrolám
opotřebení. Podle požadavků jsou dotahovány upevňovací šrouby
případně vyměňovány jednotlivé díly a zkoušena jejich funkčnost.
Kování smí být čištěno výhradně ředěnými pH-neutrálními čistícími a údržbovými prostředky, které nenarušují nebo neomezují
ochranu prvků kování proti korozi. V žádném případě nesmí být
k čištění použita agresivní čistidla, látky obsahující kyseliny nebo
žíraviny, ostré předměty nebo nástroje způsobující oděr povrchu.
Při čištění a údržbě také prosím důsledně dodržujte Směrnice o
odpovědnosti za produkt (SOP/VHBH).
Korporátní informace jsou rovněž dostupné na stránkách: www.
winkhaus.de (Produkte & Leistungen/Hinweise zum Produkt und
zur Haftung - v německém jazyce).
10
11
12
13
14
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Seřízení/Údržba
71
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Možnosti seřízení
1
Všeobecné
informace o produktu
2
Přehled
Rohové ložisko/Křídlové ložisko
Regulace výšky na křídlovém ložisku (+/- 3 mm) a boční/stranová
regulace (+/- 2 mm) na rohovém ložisku.
± 3 mm
garnitur kování
3
Převodové
lišty
4
Rohová
vedení
± 2 mm
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
Osmihranný hříbek
Rohová ložiska
Regulace přítlaku křídla k rámu docílíme otáčením osmihranného
hříbku (+/- 0,8mm).
Nůžky/
6
7
Nůžková ložiska
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
± 0,8 mm
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Dovírání křídla z vyklopené polohy
Rámové
Progresivní přítah nůžek je nastavitelný v rozsahu 18 - 28 mm.
Aretaci lze odstranit nadzvednutím nastavitelné západky a následným vyosením západky z prostoru přesahu.
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Nůžky - pravoúhlé okno
Seřízení/
14
Údržba
Boční regulace křídla (od -2 do +3,5 mm) pomocí šestihranného
klíče 4 mm.
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Winkhaus activPilot Concept
1
Seřízení/Údržba
72
Print-no. 996 000 332 / 0313
Údržba, konzervace
A D
2
C
C
4
D
D
C
D
Body k promazání
3
C
C
D
Viz obrázek: Schéma promazání mazacích bodů
Obrázek 1 znázorňuje body vhodné k promazání.
Body A, C, D = mazací místa důležitá pro správnou funkci kování.
C
C
C
D
C
Upozornění: Znázorněné schéma kování nemusí zcela
odpovídat namontovanému kování. Počet uzavíracích
bodů závisí na velikosti a typu okenního křídla.
5
CZ
D
D
D
6
Schéma promazání mazacích bodů
7
POZOR! Nebezpečí zranění. Během vyvěšování může
křídlo vypadnout a způsobit zranění. Při konzervaci
tudíž křídlo nevyvěšujte!.
8
Nůžky
9
10
Nůžky by měly být jednou ročně promazány na všech kontaktních
plochách, na kterých přicházejí do styku s vrchní lištou.
Upozornění? Nůžkové ložisko nesmí být promazáváno,
a to ani olejem, ani tukem.
11
12
A
Viz obrázek: Nůžky
Nůžky
Upozornění: Nůžky nesmí být v horní oblasti znečištěné.
13
14
15
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
73
Seřízení/Údržba
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Křídlové ložisko
1
Viz obrázek: Křídlové ložisko FL.E.FWPA
Všeobecné
Křídlové ložisko je nutné jednou ročně promazat na všech
pohyblivých kontaktních místech.
Body vhodné k promazání naolejujeme několika kapkami oleje bez
pryskyřic a kyselin.
informace o produktu
2
Přehled
garnitur kování
3
Převodové
lišty
A
4
Rohová
vedení
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
7
Nůžky/
Nůžková ložiska
Křídlové ložisko FL.E.FWPA
Protiplechy
SBA....
SBS....
Otevíravé závěsy/
Viz obrázek: Protiplechy
Sklopné závěsy
Pro dosažení co nejlepšího chodu kování promažeme protiplechy
jednou ročně speciálním mazacím tukem.
Prodlužovací
- Protiplechy (C) promažeme na náběhových hranách
technickou vazelínou nebo jiným vhodným mazacím tukem.
- Kluzné plochy hříbků (D) promažeme olejem bez přítomnosti
pryskyřic a kyselin.
- Výklopný bezpečnostní protiplech nesmí být znečištěný.
Upozornění:
Vnitřní
seřizovací
protiplechu nesmí být odstraněn.
mechanismus
8
9
uzávěry
C
D
C
D
C
Doplňkové
Rámové
SBK.K.PA
10
vybavení
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Protiplechy
Seřízení/
14
Údržba
Upozornění: Kluzné plochy seřizovacího mechanismu
protiplechu musí být udržovány v čistotě.
Montážní
výkresy
Popis pracovních/náběhových hran
Viz obrázek: Náběhové hrany
- Levé okno; klika na pravé straně
- Pravé okno; klika vlevo
Náběhové hrany
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
1
2
74
Montážní výkresy
Winkhaus activPilot Concept
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Montážní výkresy
Převodové lišty
3
12
12
43
56
5
8
G M/ GK
GM / GK
6
7
43
56
4
15,5
7,5
9
12
10
12
11
12
20
13
B-3-2: Výkres pro vrtání a frézování GAK/GAM ..D = 7,5 mm
14
B-3-1: Výkres pro vrtání a frézování GAK/GAM ...D = 15,5 mm
GM / GK
100
15
43
10
12
10
D
B-3-4: Výkres pro vrtání a frézování GAK/GAM ...D 25 ...50
D = dornmas (vzdálenost osy čtyřhranu od hrany převodové lišty)
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
Winkhaus activPilot Concept
Rohové ložisko ESV
Montážní výkresy
75
Print-no. 996 000 332 / 0313
CZ
Nůžky / Nůžková ložiska
1
Všeobecné
informace o produktu
1
2,5
19
2
Přehled
16 16 16 16 16
garnitur kování
3
Převodové
lišty
4
Rohová
vedení
1
27
5
Vrchní
lišty
Křídlová ložiska/
6
Rohová ložiska
B-6-3: Vrtání otvorů rohového ložiska ESV
7
Y = 19 mm
Nůžky/
Nůžková ložiska
13
Otevíravé závěsy/
8
Sklopné závěsy
B-7-1: Nákres vrtání otvorů nůžkového ložiska SL.KS. ...
Prodlužovací
9
uzávěry
Doplňkové
10
vybavení
Rámové
11
prvky
Šablony/
12
Nástroje
Montážní
13
instrukce
Seřízení/
14
Údržba
Montážní
výkresy
Winkhaus CR, s.r.o. · Mirošovická 704 · CZ-251 64 Mnichovice · T +420 323 627 040 · F +420 323 627 049
www.winkhaus.cz
15
Všechna práva a technické změny vyhrazeny
996 000 332 CZ
Mirošovická 704
Print-no.
Winkhaus CR, s.r.o.
CZ-251 64 Mnichovice
T +420 323 627 040
www.winkhaus.cz
[email protected]
FT TR - 0313
F +420 323 627 049

Podobné dokumenty

Kódové zkratky států

Kódové zkratky států Kódové značení jmen států a závislých oblastí Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 ISO 3166-1 je seznamem kódů jmen států a závislých oblastí. Je částí standardu ISO 3166. Poprvé byl tent...

Více

english synopsis - Časopis stavebnictví

english synopsis - Časopis stavebnictví v pavilonu V, kam každý den přicházejí návštěvníci – jak laici, tak i odborníci, na konzultace. Odborníci z řad autorizovaných osob po celou dobu konání veletrhu zájemcům radí například v  oblasti ...

Více

BUDDHISMUS

BUDDHISMUS buddhismus zůstává stále nejrozšířenější v Asii, jeho jednotlivé školy můžete dnes nalézt na celém světě. Odhady celosvětového počtu buddhistů se navzájem velmi liší podle toho, jak je pojem buddhi...

Více

Thermopal - KONdesign

Thermopal - KONdesign stavba lodí: s výrobky Thermopalu najdete to správné řešení pro každé použití. V našem kompletním programu 2010 – 2012 jsme rozšířili sortiment klasických dřevěných desek o širokou nabídku protipož...

Více

activPilot Select

activPilot Select Křídlová ložiska,

Více

Montážní instrukce

Montážní instrukce Obrázek 9: Odjištěné (nezabezpečené) čepy

Více