Animace sestav

Komentáře

Transkript

Animace sestav
Animace sestav
Číslo publikace
spse01693
Animace sestav
Číslo publikace
spse01693
Poznámky a omezení vlastnických práv
Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product
Lifecycle Management Software Inc.
© 2011 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami
společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou
obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software
Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní
obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží
příslušným vlastníkům.
2
Animace sestav
spse01693
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Přehled kurzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Definování pohonů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Příkaz Pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkaz Simulovat pohon . . . . . . . . . . . . .
Dialogové okno Vlastnosti skupiny pohonů
Cvičení: Pohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3-1
3-4
3-5
3-6
Animace sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Příkaz Editor animací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nástroj Editor animací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
indikátor průběhu události . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příkaz Průvodce trajektorií kamery . . . . . . . . . . .
Dialogové okno Vlastnosti animace . . . . . . . . . . . .
Dialogové okno Vlastnosti doby trvání . . . . . . . . .
Panel příkazu Trajektorie (nástroj Editor animace)
Cvičení: Animace sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4-1
4-2
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-10
Cvičení: Tvorba pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Krok 2 . . . . . .
Krok 3 . . . . . .
Krok 4 . . . . . .
Krok 5 . . . . . .
Souhrn cvičení
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A-3
A-5
A-6
A-8
A-10
Cvičení: Animace sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
Krok 2 . . . . . .
Krok 3 . . . . . .
Krok 4 . . . . . .
Krok 5 . . . . . .
Krok 6 . . . . . .
Souhrn cvičení
spse01693
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. B-4
B-11
B-12
B-14
B-14
B-18
Animace sestav
3
Lekce
1
Úvod
Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil
používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady
aktivit, které slouží k procvičení postupů.
Kurzy samostudia Solid Edge
spse01693
•
spse01510 – Tvorba skic
•
spse01515 – Tvorba základních prvků
•
spse01520 – Přesouvání a otáčení ploch
•
spse01525 – Práce s vazbami ploch
•
spse01530 – Tvorba prvků zakončení
•
spse01535 – Tvorba procedurálních prvků
•
spse01536 – Modelování synchronních a sekvenčních prvků
•
spse01540 – Modelování sestav
•
spse01545 – Tvorba detailních výkresů
•
spse01546 – Návrh plechových součástí
•
spse01550 – Procvičování dovedností s projekty
•
spse01560 – Modelování součásti pomocí ploch
•
spse01610 – Konstrukce rámů Solid Edge
•
spse01640 – Tvorba pole sestavy
•
spse01645 – Systémové knihovny sestavy
•
spse01650 – Práce s velkými sestavami
•
spse01655 – Revize sestav
•
spse01660 – Výpisy sestavy
•
spse01665 – Nahrazování součástí sestavy
•
spse01670 – Modelování v kontextu sestavy
Animace sestav
1-1
Úvod
Lekce 1
•
spse01675 – Prvky sestavy
•
spse01680 – Kontrola sestavy
•
spse01685 – Alternativní sestavy
•
spse01686 – Upravitelné součásti a sestavy
•
spse01690 – Virtuální komponenty sestavy
•
spse01691 – Rozkládání sestav
•
spse01692 – Rendrování sestav
•
spse01693 – Animování sestav
•
spse01695 – Konstrukce potrubí
•
spse01696 – Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže
•
spse01424 – Práce se Solid Edge Embedded Client
Zahájení práce se cvičením
Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší
způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid
Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte
se základy modelování a úpravy součástí.
1-2
Animace sestav
spse01693
Lekce
2
Přehled kurzu
Přehled kurzu
Modul Vizualizace a prezentace v prostředí sestavy Solid Edge představuje
nástroj ke tvorbě různých typů prezentací sestav Solid Edge. Rozložení a sestava
umožňuje ovládat pohyb, pořadí a seskupení součástí a podsestav. Rendrování
pohledu umožňuje definovat textury, osvětlení, stíny, pozadí a další vlastnosti a
vytvořit tak obrázky ve stylu prezentace. Pohony používají přesun na podkótované
součásti v sestavě, které je možné animovat. Pomocí animace je možné kombinovat
dříve vytvořené posloupnosti rozložení a vlastní pohyb kamery a vytvořit tak
animaci. Pomocí rendrování každého snímku animace je možné vytvořit animace
v prezentační kvalitě.
Po dokončení cvičení v tomto kurzu budete moci:
spse01693
•
Přidat k volným součástem sestavy pohon a vytvořit tak pohyb pro animaci.
•
Manipulovat s událostmi animace a rozložení a vytvořit tak animaci sestavy.
Animace sestav
2-1
Lekce
3
Definování pohonů
V Solid Edge je možné definovat dva typy pohonů: rotační a lineární.
Prvky pohonu vám pomáhají seznámit se s tím, jak se sada podkótovaných součástí
přesune vzhledem k součásti definované jako pohon. To umožňuje navrhnout a
simulovat složité mechanismy, kde musí být simulován pohyb sady souvisejících
součástí.
Příkaz Pohon
Definuje rotační a lineární pohon pomocí objektu ve vybrané součásti. Pomocí
příkazu Simulovat pohon lze zobrazit kinematickou simulaci pohybu v sestavě.
Prvky pohonu vám pomáhají seznámit se s tím, jak se sada podkótovaných součástí
přesune vzhledem k součásti definované jako pohon. To umožňuje navrhnout a
simulovat složité mechanismy, kde musí být simulován pohyb sady souvisejících
součástí.
To je užitečné při práci se sestavami obsahujícími pohyblivé součásti, například
ozubené nebo řemenové převody, klikové hřídele, součásti, které se pohybují v drážce,
a hydraulické nebo pneumatické pohony. Například lze určit, že se součást klikové
hřídele (A) v mechanismu otáčí kolem zadané osy (B).
spse01693
Animace sestav
3-1
Definování pohonů
Lekce 3
Pomocí příkazu Simulace pohonu lze přehrát kinematickou simulaci pohybu
podkótovaných součástí v sestavě.
Animaci zopakujete stisknutím klávesy F5.
3-2
Animace sestav
spse01693
Definování pohonů
Určit můžete vlastnosti pohonu, například typ, rychlost a směr pohonu nebo
jakákoliv omezení, která chcete vložit k pohonu.
Při definici prvku pohonu pomocí příkazu Pohon se položka přidá k prvku pohonu do
stromu modelu. Výběrem položky pohonu ve stromu modelu lze později upravovat
prvek pohonu.
Typy
Definovat lze následující typy pohonů:
•
Otočení
•
Lineární
Kroky
Základní postup definice pohonu je následující:
•
Určete požadovaný typ pohonu, rotační nebo lineární.
•
Vyberte součást, která se bude chovat jako pohon.
•
•
Definujte vektor pohybu.
Určete rychlost a omezení pohonu.
Určení typu pohonu
spse01693
Animace sestav
3-3
Definování pohonů
Lekce 3
Seznam typů pohonů na panelu příkazu umožňuje definovat požadovaný typ
pohonu. Lze určit, jestli chcete rotační nebo lineární typ pohonu.
Výběr součásti
Vybrat můžete pouze součást, která má stupně volnosti nebo má vypnuté vazby.
Sestava by také měla mít takové stupně volnosti, aby se mohl mechanizmus
pohybovat ve správných směrech.
Definice vektoru pohybu
Podle zvoleného typu pohonu lze definovat vektor pohonu výběrem ploch, hran
nebo válcových os. Například lze výběrem válcových ploch, válcových hran nebo
válcových os definovat rotační motor.
Určení rychlosti a omezení pohonu
Možnosti Hodnota pohonu a Meze pohonu na panelu příkazu umožňují
určit požadovanou pracovní rychlost pohonu a požadované omezení pohybu.
Například můžete určit, že se rotační pohon otáčí 1750 otáčkami za minutu a
provede dvě celé otáčky (720 stupňů).
Pracovní jednotky, které chcete použít pro úhlovou a lineární rychlost pohonu,
můžete nastavit pomocí tlačítka Pokročilé jednotky na kartě Jednotky
dialogového okna Vlastnosti souboru v nabídce Soubor.
Pravidla definice pohonu a simulace
Je možné definovat libovolné množství pohonů v sestavě. Při definici více pohonů
v sestavě lze pomocí dialogového okna Vlastnosti skupiny pohonů dostupného
u příkazu Simulovat pohon a editoru animací určit, které pohony chcete použít, jestli
chcete během simulace hledat kolize atd.
Při práci s více pohony určíte pomocí editoru animací pro každý pohon začátek, konec
a dobu pohybu. Díky tomu můžete navrhovat a simulovat složité mechanismy, kde je
časování a umístění součástí rozhodující pro porozumění chování mechanismu.
Poznámka
Na simulaci pohonu se podílí pouze pohony v aktivní sestavě. Jestliže se mají
součásti podsestavy přesunovat podle simulace pohonu, je nutné pomocí
příkazu Nastavitelná sestava v místní nabídce stromu modelu nastavit
podsestavu nastavitelnou.
Panel příkazu Pohon
Příkaz Simulovat pohon
Zobrazí kinematickou simulaci pohybů v sestavě. Pomocí prvků pohonu lze určit, jak
se bude posunovat sada souvisejících součástí. To je užitečné při práci se sestavami,
které obsahují klikové hřídele, ozubené nebo řemenové převody a hydraulické nebo
pneumatické pohony.
Animaci zopakujete stisknutím klávesy F5.
3-4
Animace sestav
spse01693
Definování pohonů
Po kliknutí na tlačítko Simulovat pohon se zobrazí dialogové okno Vlastnosti skupiny
pohonů, aby bylo možné určit, které pohony chcete použít, jestli chcete během
simulace hledat kolize atd. Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí editor animací,
pomocí kterého můžete spustit simulaci. Chcete-li spustit simulaci, klikněte na
tlačítko Přehrát.
Poznámka
Příkaz Simulovat pohon obsahuje některé funkce z editoru animací. Chcete-li
využít všechny funkce editoru animací, je nutné použít příkaz Editor animací
v Vizualizace a prezentace. Chcete-li použít Vizualizace a prezentace, klikněte
na kartě Nástroje na příkaz Vizualizace a prezentace.
Dialogové okno Vlastnosti skupiny pohonů
Bez analýzy
Umožňuje přesouvat podkótované součásti a pozorovat výsledky.
Hledat kolize
Umožňuje hledat kolize během animace pohonu.
Pohyby mechanismu
Umožňuje simulovat pohyby mechanismu mezi součástmi. Tato možnost
detekuje spoj mezi volnými plochami a používá dočasné vazby mezi dotýkajícími
se plochami. To umožňuje analyzovat pohyb mechanismu obsahujícího ozubená
kola a další typy kluzných spojů.
spse01693
Animace sestav
3-5
Definování pohonů
Lekce 3
Doba trvání pohonu
Určuje způsob definice doby trvání pohonu.
Použít meze pohonu pro trvání (je-li možné)
Určuje, že meze pohonu určují dobu trvání.
Výchozí doba trvání pohonu
Určuje dobu trvání pohonu v sekundách. Hodnotu můžete zadat.
Dostupné pohony
Uvádí dostupné pohony. Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat můžete pohony přidat
do nebo odebrat z okna Pohony v seznamu animací.
Přidat
Přidá pohon do okna Pohony v seznamu animací.
Odebrat
Odebere pohony z okna Pohony v seznamu animací.
Pohony v animaci
Vytvoří seznam pohonů, které budou v animaci použity.
Cvičení: Pohon
Cíle cvičení
V tomto cvičení přiřadíte k součásti v sestavě pohon. Typ pohonu je rotační a je
použit na převod v čase. Rychlost pohonu bude taková, aby se sekundová ručička
hodin pohybovala pracovní rychlostí 1 ot/min. Vazby převodu jsou předdefinované a
přiřazením pohonu k správnému převodu je možné pomocí simulace pohonu zobrazit
pohyb. Tato simulace pohonu se použije v pozdějším cvičení k vytvoření animace
hodin.
Toto cvičení naleznete v dodatku A: Tvorba pohonu.
Přehled lekce
Odpovězte na následující otázky:
1. Vyjmenujte dva typy pohonů.
2. Jak lze změnit jednotky otáčení ze stupňů za sekundu na otáčky za minutu?
3. Může být pohon existující v podsestavě použit k rozpohybování volných součástí
v sestavě vyšší úrovně? Pokud ano, vysvětlete jak.
4. Jak pohon po definování nastavíte tak, aby řídil volné součásti a byl vidět pohyb?
5. Lze pohyb vytvořený pohonem vidět během animace spolu s událostmi rozbalení?
Odpovědi
1. Vyjmenujte dva typy pohonů.
3-6
Animace sestav
spse01693
Definování pohonů
Dva typy pohonů jsou lineární a rotační.
2. Jak lze změnit jednotky otáčení ze stupňů za sekundu na otáčky za minutu?
Chcete-li změnit jednotky otáčení ze stupňů za sekundu na otáčky za minutu,
klikněte na tlačítko Pokročilé jednotky ve vlastnostech souboru > Jednotky.
3. Může být pohon existující v podsestavě použit k rozpohybování volných součástí
v sestavě vyšší úrovně? Pokud ano, vysvětlete jak.
Pohon existující v podsestavě lze použít k pohybu volných součástí v soustavě
vyšší úrovně, pokud je podsestava definována jako nastavitelná.
4. Jak pohon po definování nastavíte tak, aby řídil volné součásti a byl vidět pohyb?
Příkaz Simulovat pohon zobrazí pohyb vytvořený pohonem.
5. Lze pohyb vytvořený pohonem vidět během animace spolu s událostmi rozbalení?
Pohyb vytvořený pohonem lze vidět během animace spolu s událostmi rozbalení.
Souhrn lekce
V tomto cvičení jste se naučili vytvořit a simulovat pohon. Vytvořená animace
pohonu se později použije v rámci posloupnosti rozložení. Toto cvičení se týkalo
následujících témat:
spse01693
•
Byla definována rychlost a směr otáčení pohonu.
•
Procesem úpravy se upravily parametry pro definici pohonu.
•
Vytvořila se a spustila simulace pohonu.
•
Byly představeny ovládací prvky animace a časové osy.
•
Vytvořila se časová osa pohonu, kterou lze použít v rozloženích a animacích.
Animace sestav
3-7
Lekce
4
Animace sestavy
V Solid Edge se animované prezentace sestav vytvářejí jednoduše. Animace sestav
můžete použít pro studie kinematiky mechanismů, vizualizace sestavení součástí do
hotové sestavy a prezentace určené prodejcům i zákazníkům.
Příkaz Editor animací
Zobrazí okno Editor animací, kde můžete vytvořit, zobrazit a upravit animace
sestavy.
spse01693
Animace sestav
4-1
Animace sestavy
Lekce 4
Definovat lze následující typy událostí animace:
•
Kamera
•
Pohon
•
Rozložení
•
Vzhled
•
Trajektorie pohybu
Pomocí nastavení v okně Editor animací lze přehrát, zastavit, pozastavit a posunout
zpět animaci v grafickém okně.
Pomocí tlačítka Uložit jako video v okně Editor animací také uložíte animaci sestavy
ve formátu AVI.
Poznámka
Soubory AVI jsou při práci v Solid Edge Embedded Client ukládány do
nespravovaných umístění.
Více podrobných informací o tvorbě animací sestavy naleznete v tématu Tvorba
animací sestavy.
Nástroj Editor animací
Seznam animací
Zobrazuje existující animace. Položku animace lze vybrat ze seznamu pro
přehrání a úpravu.
4-2
Animace sestav
spse01693
Animace sestavy
Nová animace
Zobrazí dialogové okno Vlastnosti animace, kde můžete definovat vlastnosti
nové animace.
Uložit animaci
Uloží aktuální animaci.
Odstranit animaci
Odstraní aktuální animaci.
Vlastnosti animace
Zobrazí dialogové okno Vlastnosti animace, kde můžete upravovat vlastnosti
existující animace.
Uložit jako video
Zobrazí dialogové okno Uložit jako video, kde můžete uložit aktuální animaci
jako soubor AVI.
Trajektorie kamery
Zobrazí Průvodce trajektorií kamery, pomocí kterého lze definovat požadovanou
trajektorii kamery.
Zobrazit trajektorii kamery
Zobrazí trajektorii kamery jako křivku v grafickém okně. To může být užitečné
při vizualizaci trajektorie, kterou kamera projde během animace.
Seznam událostí animací (levý panel)
Zobrazí typy událostí dostupné v aktuální animaci. V závislosti na aktuální
animaci lze definovat události nebo vybrat existující událostí pro kameru, pohon,
rozložení, vzhled a trajektorii, kterou chcete použít pro aktuální animaci. Položky
v seznamu lze rozbalit, sbalit a vybrat. Příkazy místní nabídky umožňují definici
události, kterou chcete použít pro animaci, odstranění aktuální události atd.
Rychlost
Určuje rychlost, kterou chcete použít pro přehrávání. Nastavení rychlosti
neovlivňuje rychlost nahrávání AVI nebo relativní rychlost položek animace.
Přejít na začátek
Přesune aktuální indikátor snímku na začátek animace.
Předchozí snímek
Přesune indikátor na předchozí snímek.
Přehrát / Pozastavit
Přehraje nebo pozastaví přehrávání aktuální animace.
Zastavit
Zastaví přehrávání animace.
Další snímek
Přesune indikátor na další snímek.
spse01693
Animace sestav
4-3
Lekce 4
Animace sestavy
Přejít na konec
Přesune aktuální indikátor snímku na konec animace.
Čas
Zobrazí aktuální čas v animaci.
Oddělovač rámečku
Zobrazí aktuální snímek v animaci.
Přepnout měřítko
Přepne měřítko časové osy mezi snímky a sekundami.
Oddálit
Zmenší měřítko časové osy animace.
Přiblížit
Zvětší měřítko časové osy animace.
Minimalizovat
Minimalizuje editor animací.
Trajektorie pohybu
Zobrazí panel příkazu Trajektorie pohybu, kde můžete vybrat komponenty a
nakreslením křivky trajektorie provést pohyb komponenty.
Vzhled
Zobrazí panel příkazu Vzhled, kde můžete vytvořit událost zobrazení. Například
lze součást v animaci zvýraznit nebo utlumit.
Časová osa a seznam průběhu událostí (pravý panel)
Zobrazí indikátory průběhu události, které znázorňují začátek a konec a
uplynulý čas pro každou událost na aktuální časové ose animace. Indikátory
průběhu události lze upravit přetažením kurzoru nebo pomocí příkazů v místní
nabídce. To umožňuje přizpůsobit animaci.
4-4
Animace sestav
spse01693
Animace sestavy
Základní ovládací prvky v pravém panelu jsou:
(A) Měřítko snímku. Pomocí tlačítka Přepnout měřítko lze změnit zobrazení
měřítka mezi snímky a sekundami.
(B) Indikátor aktuálního snímku. Aktuální snímek je zobrazen v grafickém okně.
Pomocí kurzoru lze přetáhnout indikátor aktuálního snímku do jiného umístění,
aby byly zobrazeny jednotlivé snímky v animaci.
(C) Indikátory průběhu události. Na počátečních a koncových umístěních je
použita různá barva.
(D) Vybrané indikátory průběhu události. Při výběru indikátoru průběhu se
zobrazí měřítko. To usnadňuje přesné přemístění indikátoru průběhu vzhledem
k měřítku snímku.
(E) Indikátor klíčových snímků v průběhu události.
(F) Svislý posuvník. Umožňuje posunovat časovou osu nahoru a dolů.
(G) Vodorovný posuvník. Umožňuje posunovat časovou osu doleva a doprava.
Příkazy místní nabídky
V místní nabídce jsou dostupné následující příkazy. Příkazy místní nabídky jsou
závislé na kontextu. Jinými slovy záleží seznam dostupných příkazů na tom, co je
vybráno.
Příkazy místní nabídky levého panelu
Odstranit
Odstraní vybranou událost.
Přejmenovat
Přejmenuje vybranou událost.
spse01693
Animace sestav
4-5
Lekce 4
Animace sestavy
Upravit definici
Umožňuje definovat novou událost nebo upravovat existující událost. Kterou
akci lze provést, závisí na typu události a na tom, jestli definujete novou
událost nebo upravujete existující událost.
Kamera
Příkaz Upravit definici zobrazí Průvodce trajektorií kamery při kliknutí
na položku kategorie Kamera a zobrazí panel příkazu Trajektorie při
výběru existující události kamery.
Pohon
Příkaz Upravit definici zobrazí dialogové okno Vlastnosti skupiny
pohonů při výběru položky kategorie Pohon.
Rozložení
Příkaz Upravit definici zobrazí dialogové okno Vlastnosti rozložení při
výběru položky kategorie Rozložení.
Vzhled
Příkaz Upravit definici zobrazí panel příkazu Vzhled při výběru existující
události zobrazení.
Trajektorie
Příkaz Upravit definici zobrazí panel příkazu Trajektorie při výběru
existující události trajektorie.
Rozbalit vše
Rozbalí všechny skupiny událostí.
Příkazy místní nabídky pravého panelu
Vyjmout
Vyjme vybranou událost z animace a vloží ji do schránky.
Kopírovat
Zkopíruje vybranou událost z animace a vloží ji do schránky.
Vložit
Vloží událost do časové osy animace.
Odstranit dobu trvání
Odstraní vybraný průběh události.
Vložit klíčový snímek
Vloží klíčový snímek v aktuální poloze kurzoru. Tento příkaz je dostupný při
přesunutí kurzoru přes indikátor průběhu události kamery nebo trajektorie
pohybu.
Odstranit klíčový snímek
Odstraní klíčový snímek v aktuální poloze kurzoru. Tento příkaz je dostupný
při přesunutí kurzoru přes indikátor průběhu události kamery nebo
trajektorie pohybu.
4-6
Animace sestav
spse01693
Animace sestavy
Vložit umístění kamery
Vloží umístění kamery v aktuální poloze kurzoru. Tento příkaz je dostupný
při přesunutí kurzoru přes indikátor průběhu události kamery.
Přidat snímky
Zobrazí dialogové okno Přidat snímky, kde můžete přidat snímky nebo čas
do události animace.
Odebrat snímky
Zobrazí dialogové okno Odebrat snímky, kde můžete odstranit snímky nebo
čas do události animace.
Vlastnosti
Zobrazí dialogové okno Vlastnosti doby trvání, kde můžete předefinovat
počáteční, koncový nebo uplynulý čas události animace.
indikátor průběhu události
Objekty uživatelského rozhraní v (pravém) panelu Časová osa nástroje Editor
animací.
Indikátory průběhu události umožňují zobrazit a nastavit časování události
v animaci sestavy.
Indikátory průběhu události znázorňují počáteční čas, uplynulý čas a koncový čas
události animace. Existují dva základní typy indikátorů průběhu události:
•
Indikátory průběhu pro události rozložení, výskytu a pohonu.
•
Indikátory průběhu pro události trajektorie kamery a pohonu. Indikátory
průběhu těchto typů události také podporují klíčové snímky (A).
Indikátory průběhu události je možné přesouvat pomocí kurzoru a příkazů místní
nabídky.
Příkaz Průvodce trajektorií kamery
Spustí průvodce trajektorií kamery, který vás provede procesem tvorby trajektorie
kamery pro animaci sestavy. Pomocí průvodce trajektorií kamery lze definovat
název trajektorie kamery, směr kamery atd. Trajektorie kamery můžete používat
jako součást animace sestavy.
Dialogové okno Vlastnosti animace
spse01693
Animace sestav
4-7
Animace sestavy
Lekce 4
Název animace
Zobrazuje název animace.
Snímků za sekundu
Určuje, kolik snímků za sekundu se použije k tvorbě animace. Je možné zadat
standardní počty snímků za sekundu, například NTSC nebo PAL, nebo vlastní
počet snímků.
NTSC
Určuje, že se k tvorbě animace použije počet snímků standardu NTSC.
PAL
Určuje, že se k tvorbě animace použije počet snímků standardu PAL.
Vlastní
Umožňuje definovat vlastní počet snímků. Zadejte požadovaný počet snímků
za sekundu.
Délka animace
Určuje dobu trvání animace v sekundách.
Dialogové okno Vlastnosti doby trvání
Počáteční snímek
Uvádí aktuální počáteční snímek. Zadáním nové hodnoty můžete změnit čas
počátku doby trvání události.
Koncový snímek
Uvádí aktuální koncový snímek. Zadáním nové hodnoty můžete změnit čas
konce doby trvání události.
Doba trvání položky
Zobrazí seznam aktuální doby trvání položky události. Při změně této hodny
se také aktualizuje koncový snímek.
Panel příkazu Trajektorie (nástroj Editor animace)
Panel příkazu je zobrazen při tvorbě nebo úpravě událostí trajektorie pohybu nebo
kamery.
Vybrat součásti
Určuje součásti, které mají následovat trajektorii pohybu. Vybírá součásti, které
chcete v grafickém okně. Tento krok je dostupný pouze při tvorbě nebo úpravě
trajektorie pohybu.
4-8
Animace sestav
spse01693
Animace sestavy
Kreslit trajektorii
Nakreslí trajektorii vedoucí pohyb komponenty nebo kamery. Křivku definující
trajektorii lze nakreslit v grafickém okně.
Dokončit/Storno
Toto tlačítko mění svou funkci v průběhu procesu definice trajektorie pohybu.
Tlačítko Dokončit použije definované vlastnosti trajektorie pohybu. Tlačítko
Storno zruší veškerá zadání a ukončí příkaz.
Popis kroku Vybrat součásti
Zrušit výběr (x)
Zruší výběr.
Potvrdit (zaškrtnutí)
Potvrdí výběr.
Popis kroku Kreslit trajektorii
Aktivovat součást
Aktivuje vybranou součást.
Klíčové body
Nastaví typ klíčových bodů, které můžete vybrat k definici křivky trajektorie
pohybu. Dostupné možnosti klíčových bodů mohou být jiné, než jsou
zobrazené níže.
Umožňuje vybrat libovolný klíčový bod.
Umožňuje vybrat koncový bod.
Umožňuje vybrat bod poloviny.
Umožňuje vybrat střed kružnice nebo oblouku.
Umožňuje vybrat bod tečnosti na analyticky zakřivené ploše,
například válci, kouli, anuloidu nebo kuželu.
Umožňuje vybrat bod na obrysu.
Umožňuje vybrat editační bod na křivce.
Otevřená trajektorie
Nastavuje typ křivky trajektorie na otevřený.
Uzavřená
Nastavuje typ křivky trajektorie na uzavřený. Počáteční a koncové body
uzavřené křivky trajektorie jsou shodné. Pokud nejsou vybrané počáteční
a koncové body shodné a nastavíte možnost Uzavřená, ke křivce se
automaticky přidá klíčový bod shodný s počátečním bodem.
Při výběru této možnosti se možnosti Počátek a Konec automaticky nastaví
na Pravidelně. Pravidelné křivky jsou uzavřené, spojené a tečné v prvním a
posledním bodě křivky.
Počet snímků
Určuje celkový počet snímků trajektorie.
spse01693
Animace sestav
4-9
Lekce 4
Animace sestavy
Přímá trajektorie
Vytvoří trajektorii s přímými segmenty.
Kombinovaná trajektorie
Vytvoří trajektorii se zakřivenými nebo přechodovými segmenty.
Zachovat
Zachová polohu komponenty do dalšího klíčového snímku.
Zrušit výběr (x)
Zruší výběr.
Potvrdit (zaškrtnutí)
Potvrdí výběr.
Cvičení: Animace sestavy
Cíl cvičení
V tomto cvičení budete pomocí koverze animace aplikací Vizualizace a prezentace
vytvářet animaci vhodnou k prezentaci. Vytvoříte animaci a pak ji pomocí odlišných
efektů upravíte. Časová osa animace, kterou vytvoříte, se bude skládat z pohonu
podkótovaných součástí, událostí rozložení, událostí kamery a událostí vzhledu.
Výsledkem bude videosoubor.avi.
Toto cvičení naleznete v dodatku B: Animace sestavy
Přehled lekce
Odpovězte na následující otázky:
1. Jak je v animaci znázorněna trajektorie kamery?
2. Jak se v animaci používá událost vzhledu?
3. Ve kterých dvou typech jednotek je možné zobrazit měřítko snímku?
4. Lze zkopírovat nebo zrcadlit ukazatele trvání událostí rozložení nebo vzhledu?
5. Které různé typy ukazatelů trvání událostí se zobrazují na časové ose editoru
animace?
6. Který příkaz vytváří videosoubory .avi?
Odpovědi
1. Jak je v animaci znázorněna trajektorie kamery?
Trajektorie kamery je znázorněna jako křivka. Úpravou klíčových bodů křivky je
možné změnit zobrazovací úhel a náhledy kamery pro konkrétní bod na časové
ose.
2. Jak se v animaci používá událost vzhledu?
4-10
Animace sestav
spse01693
Animace sestavy
Události vzhledu umožňují změnit barvu a viditelnost součásti v průběhu
animace. Můžete například vytvořit efekty zvýraznění nebo ztlumení pro
součásti v animaci.
3. Ve kterých dvou typech jednotek je možné zobrazit měřítko snímku?
Měřítko snímku lze znázornit ve snímcích nebo sekundách.
4. Lze zkopírovat nebo zrcadlit ukazatele trvání událostí rozložení nebo vzhledu?
Ukazatele trvání událostí rozložení nebo vzhledu lze zkopírovat nebo zrcadlit.
5. Které různé typy ukazatelů trvání událostí se zobrazují na časové ose editoru
animace?
Typy ukazatelů trvání jsou:
•
Rozložení událostí
•
Trajektorie
•
Vzhled
•
Pohony
•
Kamera
•
Který příkaz vytváří videosoubory .avi?
Videosoubory .avi vytváří příkaz Uložit jako video.
Souhrn lekce
V tomto cvičení jste se naučili vytvořit a upravit animaci. Animace se skládala
z událostí definovaných pomocí rozložených pohledů, přesunu kamery, událostí
vzhledu a renderingu. Užitím příkazů pro úpravy bylo možné upravit každou časovou
osu tak, aby vytvořila žádaný efekt. Vytvořili jste soubor .avi ukazující animaci.
spse01693
Animace sestav
4-11
A
Cvičení: Tvorba pohonu
Krok 1
Otevřete sestavu, poté prozkoumáte a změníte jednotky rotace pro sestavu a
k součásti v sestavě přiřadíte pohon. Jakmile je pohon definován, vytvoří se simulace
pohonu pro pozdější použití v animaci.
Poznámka
Pohon je možné přiřadit pouze k podkótované součásti v sestavě. Jestliže
podkótovaná součást použitá k definici pohonu v podsestavě existuje, je nutné
podsestavu vytvořit v nastavitelné sestavě, nikoli v pevné sestavě. Pokud je
podsestava nastavitelná, vazby, pomocí nichž se součásti umístí v podsestavě,
se povýší do vyšší úrovně sestavy a vyřeší se na této úrovni.
Jednotky pro úhlovou rychlost nastavíte na otáčky za minutu.
spse01693
▸
Otevřete sestavu motor.asm se všemi součástmi aktivními.
▸
Klikněte na tlačítko Aplikace
souboru.
a vyberte příkaz Vlastnosti ® Vlastnosti
Animace sestav
A-1
Cvičení: Tvorba pohonu
A
▸
A-2
Animace sestav
Na kartě Jednotky klikněte na příkaz Pokročilé jednotky. Nastavte úhlovou
rychlost na ot/min a kliknutím na tlačítko OK zrušte dialogové okno Pokročilé
jednotky. Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do sestavy.
spse01693
Cvičení: Tvorba pohonu
Krok 2
Vytvořte pohon a definujte jeho parametry.
▸
Klikněte pravým tlačítkem na součást G05_62.par ve stromu modelu a klikněte
na tlačítko Zobrazit pouze. Kliknutím na tlačítko Vyplnit zobrazte převod.
Poznámka
Volitelně, pro lepší pochopení vztahů mezi předdefinovanými převody
v této sestavě, si můžete prohlédnout tabulku nazvanou clock_gears.xls,
která se nachází ve stejné složce jako sestava. Tato tabulka zobrazuje
vazby a převodové poměry použité k tvorbě hodinového strojku.
spse01693
▸
Vyberte kartu Domů ® skupinu Sestavit ® Pohon
▸
Nastavte typ pohonu na Rotační.
▸
Zadáním hodnoty 1/60 nastavte rychlost otáčení v ot/min.
.
Animace sestav
A-3
Cvičení: Tvorba pohonu
A
A-4
▸
Vyberte převod a podkótovanou součást.
▸
Výběrem vnitřní válcové plochy definujte osu otáčení.
Animace sestav
spse01693
Cvičení: Tvorba pohonu
▸
Otáčení je na obrázku definováno proti směru pohybu hodinových ručiček. Směr
můžete změnit kliknutím na tlačítko Obrátit směr.
▸
Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončete definování pohonu.
Krok 3
Jakmile je pohon definován, je možné parametr změnit úpravou pohonu. Ačkoliv je
pohon definován správně, tento krok vám ukáže, jak jej lze upravovat. Zkontrolujete,
že směr otáčení tohoto pohonu je proti směru hodinových ručiček. Jestliže tomu
tak není, změňte směr otáčení.
▸
spse01693
Na pásu karet klikněte na příkaz Vybrat a ve stromu modelu vyberte Pohon 1.
Animace sestav
A-5
Cvičení: Tvorba pohonu
A
▸
Zobrazí se otáčení. Jestliže je otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček,
přeskočte následující krok.
▸
Směr otáčení je možné změnit kliknutím na příkaz Upravit definici. Klikněte na
tlačítko Obrátit směr a potom klikněte na tlačítko Dokončit.
Krok 4
Zobrazte pohon. Aby bylo možné zobrazit výsledky co nejlépe, zobrazí se všechny
součásti sestavy a poté se některé skryjí.
▸
A-6
Animace sestav
Klikněte na příkaz Vybrat a ve stromu modelu pravým tlačítkem klikněte na
položku motor.asm. Klikněte na tlačítko Zobrazit vše.
spse01693
Cvičení: Tvorba pohonu
▸
spse01693
Pomocí stejného postupu jako v předchozím kroku skryjte položku
m_housing.asm a upravte sestavu.
Animace sestav
A-7
Cvičení: Tvorba pohonu
A
Krok 5
Vytvořte simulaci pohonu.
▸
Vyberte kartu Domů ® skupinu Sestavit ® Simulace pohonu
▸
V dialogovém okně Vlastnosti skupiny pohonů nastavte dobu trvání na 180
sekund (3 minuty), ostatní hodnoty podle obrázku a klikněte na tlačítko OK.
.
Poznámka
Jestliže bude nutné později některou z těchto hodnot změnit, na časové ose
klikněte pravým tlačítkem na položku Pohony a poté klikněte na příkaz
Upravit definici. V simulaci je možné definovat více pohonů, ale v tomto
cvičení definujete pouze jeden pohon.
A-8
Animace sestav
spse01693
Cvičení: Tvorba pohonu
▸
Ovládací prvky k přehrávání a animaci jsou na dolním obrázku.
▸
Kliknutím na tlačítko Přehrát spusťte animaci.
▸
V průběhu přehrávání animace zvyšte rychlost na 4x.
Poznámka
Změna rychlosti na 4x je pouze pro účely zobrazení animace. Pohon se
stále otáčí podle nastavené rychlosti otáčení v ot/min.
spse01693
▸
Kliknutím na tlačítko Zastavit zastavte simulaci pohonu.
▸
Kliknutím na tlačítko Přejít na začátek obnovte zobrazení animace do
počátečního snímku.
▸
Nastavte rychlost zpět na 1x.
▸
Klikněte na tlačítko Aplikace.
▸
Klikněte na tlačítko Uložit. Jakmile budete dotázáni na uložení změn v Editoru
animace, klikněte na tlačítko Ano.
▸
Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na motor.asm a klikněte na
tlačítko Zobrazit vše.
▸
Uložte a zavřete sestavu. Tím toto cvičení končí.
Animace sestav
A-9
Cvičení: Tvorba pohonu
A
Souhrn cvičení
V tomto cvičení jste se naučili vytvořit a simulovat pohon. Vytvořená animace
pohonu se později použije v rámci posloupnosti rozložení. Toto cvičení se týkalo
následujících témat:
A-10
•
Byla definována rychlost a směr otáčení pohonu.
•
Procesem úpravy se upravily parametry pro definici pohonu.
•
Vytvořila se a spustila simulace pohonu.
•
Byly představeny ovládací prvky animace a časové osy.
•
Vytvořila se časová osa pohonu, kterou lze použít v rozloženích a animacích.
Animace sestav
spse01693
B
Cvičení: Animace sestavy
Krok 1
V tomto cvičení si otevřete soustavu obsahující pohon a konfiguraci rozkládání.
Pomocí nástroje Editor animace upravujete události v průběhu animace. Budete
vytvářet animaci skládající se z přesunu kamery, změny vzhledu součásti, trajektorií
pohybu součástí, rozložených pohledů a pohybu od pohonu.
Definujete trajektorii kamery pro předdefinovanou animaci.
Poznámka
O ovládacích prvcích animace naleznete více informací také v tématu rozložení
sestavy.
▸
Otevřete sestavu animate.asm se všemi aktivními součástmi.
▸
Vyberte kartu Nástroje ® skupinu Prostředí ® VP
▸
Vyberte kartu Domů ® skupinu Animace ® Editor animací
▸
Přehled editoru animací.
.
.
Pravý panel je časovou osou pro každou událost animace. V této sestavě již byl
dříve vytvořen motor. Zobrazí se ovládání pro přehrávání animace.
Levý panel zobrazuje události animace a pravý zobrazuje panely jejich trvání.
Takto můžete definovat a seřadit události animace.
spse01693
Animace sestav
B-1
Cvičení: Animace sestavy
B
B-2
▸
Klikněte na příkaz Vlastnosti animace.
▸
Zadejte hodnoty podle obrázku a klikněte na tlačítko OK.
▸
Klikněte pravým tlačítkem na událost Rozložení a poté klikněte na tlačítko
Upravit definici. Prohlédněte si předem definované parametry pro toto rozložení.
Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
▸
Kliknutím na příkaz Trajektorie kamery otevřete Průvodce trajektorií kamery.
Animace sestav
spse01693
Cvičení: Animace sestavy
spse01693
▸
Zadejte hodnoty podle obrázku a klikněte na tlačítko Další.
▸
Klikněte na tlačítko Náhled. Prohlédněte si náhled animace a poté klikněte na
tlačítko Dokončit. Byla vytvořena trajektorie kamery.
Animace sestav
B-3
Cvičení: Animace sestavy
B
Krok 2
Prohlédnete si trajektorii kamery a poté ji budete upravovat.
B-4
▸
Klikněte na příkaz Zobrazit trajektorii kamery. Zobrazí se trajektorie.
▸
Klikněte pravým tlačítkem na trajektorii kamery v časové ose události a poté
klikněte na tlačítko Upravit definici.
Animace sestav
spse01693
Cvičení: Animace sestavy
spse01693
▸
Na panelu příkazů klikněte na tlačítko skupiny Kreslit trajektorii.
▸
Trajektorie může být otevřená nebo uzavřená. Zavřete tuto trajektorii kliknutím
na tlačítko Zavřít.
▸
Klíčové body trajektorie kamery jsou graficky znázorněny jako body na křivce.
Na míste klíčového bodu, který je právě upravován, se zobrazí osa X-Y-Z a také
náhled toho, co kamera vidí ve zobrazeném snímku. Zobrazí se počet snímků
ukazující dobu trvání přesunu kamery.
Animace sestav
B-5
Cvičení: Animace sestavy
B
▸
Přesun a směr kamery lze upravovat ve všech klíčových bodech. Pomocí modrých
navigačních šipek lze vybrat k úpravám další nebo předchozí bod. Klikněte na
tlačítko Další bod znázorněné modrou šipkou doprava.
Všimněte si, že náhled kamery a osy X-Y-Z se přesunou k dalšímu bodu.
B-6
Animace sestav
spse01693
Cvičení: Animace sestavy
▸
spse01693
Klikněte na tlačítko Přímá trajektorie. Tím změníte zakřivení předchozího bodu
z křivky na přímou trajektorii.
Animace sestav
B-7
Cvičení: Animace sestavy
B
B-8
▸
Dvojím kliknutím na tlačítko Další bod přesuňte kameru.
▸
Klikněte na tlačítko Zachovat. Tím zastavíte animaci až do dosažení dalšího
klíčového snímku na časové ose.
Animace sestav
spse01693
Cvičení: Animace sestavy
spse01693
▸
Jednou klikněte na tlačítko Další bod. Přetáhněte myší úchopové body nastavení
tečnosti klíčového bodu.
▸
Přetáhněte úchopový bod podle obrázku.
Animace sestav
B-9
Cvičení: Animace sestavy
B
B-10
▸
Klikněte na tlačítko Další bod. Vyberte osu X triády a zadejte rotační úhel 5o.
▸
Vyberte počátek triády. V klíčovém bodě se zpřístupní úchopové body nastavení
tečnosti zakřivení.
Animace sestav
spse01693
Cvičení: Animace sestavy
▸
Upravte křivku přetažením úchopových bodů podle obrázku.
▸
Klikněte na tlačítko Dokončit. Přehrajte animaci a pozorujte, jak ji změny
trajektorie kamery změnily. Po přehrání animace ji resetujte jejím zastavením a
poté kliknutím na tlačítko Přejít na začátek.
▸
Na ukazateli události trajektorie kamery si všimněte klíčových bodů, které se
zobrazují jako zelené přechodové značky. Klikněte na libovolný klíčový bod
a přetáhněte ho do jiné pozice. Tím změníte čas, za který se klíčový bod objeví,
zvýšíte také rychlost přechodu od tohoto klíčového bodu k bodu ve směru, kterým
jste klíčový bod přesunuli. Podobně se prodlouží doba přechodu trajektorie
kamery od přesunutého klíčového bodu k bodu, od kterého jste jej přesunuli.
▸
Přehrajte animaci a pozorujte, jak ji změny trajektorie kamery změnily. Po
přehrání animace ji resetujte jejím zastavením a poté kliknutím na příkaz
Přejít na začátek.
Krok 3
Na časovou osu přidejte novou událost zobrazení.
▸
spse01693
Klikněte na příkaz Vzhled
.
Animace sestav
B-11
Cvičení: Animace sestavy
B
▸
Vyberte a_case.par a a_backplate.par jako součásti pro změnu vzhledu a poté
klikněte na tlačítko Potvrdit.
▸
Nastavte Počáteční styl na Použít styl součásti a Konečný styl na Chrom.
Nastavte dobu trvání snímků na 50 a klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte
na tlačítko Dokončit.
▸
Najděte vzhled a přehrajte prvních 50 snímků animace. Na vybraných
součástech pozorujte změny na chrom.
▸
Přehrajte animaci a pozorujte přechod vybraných součástí na chrom. Po
přehrání animace ji resetujte jejím zastavením a poté kliknutím na příkaz
Přejít na začátek.
Krok 4
Upravte panel události na časové ose.
Poznámka
Skupina událostí se skládá z událostí objevujících se za sebou nebo souběžne.
Doba trvání skupiny událostí je definována rozsahem všech událostí ve
skupině. Akce jako zrcadlení nebo kopírování událostí musí obsáhnout
všechny událostí z dané skupiny.
▸
Klikněte pravým tlačítkem na ukazatel události Vzhled_1 a poté klikněte na
Vlastnosti. Prohlédněte si hodnoty a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka
Hodnoty lze případně upravovat v dialogovém okně Vlastnosti doby trvání.
▸
B-12
Animace sestav
Klikněte a přetáhněte pravou stranu ukazatele události Vzhled_1 na snímek 100.
spse01693
Cvičení: Animace sestavy
spse01693
▸
Pravým tlačítkem klikněte na ukazatel události Vzhled_1 a poté klikněte na
příkaz Vlastnosti jako v předchozím kroku. Všimněte si změněných hodnot.
▸
Klikněte pravým tlačítkem na ukazatel události Vzhled_1 a klikněte na příkaz
Kopírovat.
▸
Klikněte pravým tlačítkem na časovou osu za událost Vzhled_1 a poté klikněte
na příkaz Zrcadlit.
Animace sestav
B-13
Cvičení: Animace sestavy
B
▸
Prohlédněte si nový ukazatel události na události Vzhled_1.
Poznámka
Kopírování a zrcadlení události obrací efekty dané události. Kopírováním
a zrcadlením událostí vzhledu se v průběhu animace vybrané součásti
mění na chrom a poté se vrací na původní styl součástí. Zrcadlení lze
použít i pro událost rozkládání. Ukazatele zrcadlených událostí lze
přesouvat nebo zkrátit, aby došlo k rychlejšímu přechodu, nebo prodloužit,
aby se událost zpomalila.
▸
Přehrajte animaci a pozorujte své změny. Po zastavení animace ji resetujte
kliknutím na příkaz Přejít na začátek.
▸
Kliknutím na tlačítko Uložit animaci uložíte úpravy.
Krok 5
V následujících krocích použijete znalosti z předchozích korků při úpravách animace.
Nebudete upravovat zadané události, budete upravovat vámi zvolené události na
základě obecných pokynů.
▸
Přetáhnutím konce ukazatele události prodlužte událost rozložení.
▸
Zkopírujte a zrcadlete událost rozložení.
▸
Přemístěte událost rozložení, která se skládá z překrývajících se událostí.
Některé událost zkraťte, jiné prodlužte.
▸
Vytvořte novou trajektorii kamery založenou na uložených pohledech.
Krok 6
Uložte animaci.
Poznámka
Animace se ukládají jako videosoubory ve formátu .avi. K dispozici je řada
různých přehrávačů z mnoha různých zdrojů. Video kodek je zařízení nebo
software, který umožňuje kompresi a dekompresi digitálního videa. Seznam
dostupných kodeků ke tvorbě animace se může lišit v závislosti na počítači.
Správný kodek pro vytvářenou animaci bude nutné nalézt experimentováním.
B-14
Animace sestav
spse01693
Cvičení: Animace sestavy
▸
Pohledy animace lze generovat z přechozích generovaných stylů 3D pohledu.
Kliknutím na kartu Pohled ® skupina Styl ® Styly lze zobrazit dostupné styly
3D pohledu
▸
.
Nastavte Typ stylu na Styly 3D pohledu.
Poznámka
Existující styly 3D pohledu lze modifikovat. Lze také vytvářet nové styly
3D pohledu dle potřeby.
▸
Kliknutím na tlačítko Potvrdit zavřete dialogové okno Styl.
▸
Znovu otevřete Editor animace v Vizualizace a prezentace.
▸
Spusťte animaci od začátku. Klikněte na příkaz Uložit jako video
.
spse01693
Animace sestav
B-15
Cvičení: Animace sestavy
B
▸
B-16
Animace sestav
V dialogovém okně Uložit jako video klikněte na příkaz Možnosti.
spse01693
Cvičení: Animace sestavy
▸
Prohlédněte si možnosti pro vytváření animace.
Poznámka
Vytvoření animace může v závislosti na zvolených možnostech vyžadovat
velké množství systémových zdrojů. Je dobrým zvykem nějdříve převést
malý počet snímků pro náhled, ne celou animaci. Pokud jste s nastavením
spokojeni, spusťte celou animaci.
Všimněte si, že výběrová sada stylu pohledu je stejná jako styly 3D pohledu
v předchozím kroku.
Nastavte kvalitu na 100 a klikněte na tlačítko OK.
▸
Vyberte místo uložení animace a její název.
Poznámka
Chcete-li vytvořit rendrovanou animaci, rendrujte pohled před uložením
animace. Animace použije nastavení rendrování. Rendrované animace
se obvykle vytvářejí déle.
spse01693
Animace sestav
B-17
Cvičení: Animace sestavy
B
▸
Chcete-li Editor animací ukončit, klikněte na příkaz Editor animací
▸
Tím je cvičení dokončeno. Kliknutím na příkaz Zavřít prostředí VP zavřete
modul Vizualizace a prezentace. Uložte sestavu.
.
Poznámka
Chcete-li vytvořit rendrovanou animaci, rendrujte pohled před uložením
animace. Animace použije nastavení rendrování. Rendrované animace se
obvykle vytvářejí déle.
Tím toto cvičení končí. Uložte a zavřete soubor sestavy.
Souhrn cvičení
V tomto cvičení jste se naučili, jak vytvářet a upravovat animaci. Animace se
skládala z událostí definovaných pomocí rozložených pohledů, přesunu kamery,
událostí vzhledu a renderingu. Užitím příkazů pro úpravy bylo možné upravit
každou časovou osu tak, aby vytvořila žádaný efekt. Vytvořili jste soubor .avi
ukazující animaci.
B-18
Animace sestav
spse01693

Podobné dokumenty

Metodika BFW 2.3 - Blind Friendly Web

Metodika BFW 2.3 - Blind Friendly Web v prohlíže i celou kontrolovanou stránku pomocí funkce „Vybrat vše“, zkopírujte ozna ený blok do schránky a po té obsah schránky vložte do jednoduchého textového editoru (nap . „Poznámkový blok“). ...

Více

Automatizace komponenty robotizece

Automatizace komponenty robotizece Vinutí maxon® se v následujícím vývoji použilo i pro válcové motory s elektronickou komutací. Vinutí v nich je součástí statoru a obklopuje magnet otáčející se s rotorem. Feromagnetický prstenec sl...

Více

Join Us for English 1 Teacher´s Book part 4

Join Us for English 1 Teacher´s Book part 4 Učitel: Listen and mime. Pokračujte s druhou částí (ažk And now let’s change the order). Tentokrát žádné činnosti nepř edvádějte a nechte žáky, aťje dělají po svém a sledují a porovnávají se navzáj...

Více

Téma Číslovky 1–12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v

Téma Číslovky 1–12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v Rozvoj sociálních dovedností: účast ve skupinových aktivitách př evzatých z odlišných kultur. Mezipř edmětové vztahy Matematika: procvičování sčítání. Učitel: Open your books at page nine (př edveď...

Více

Konstrukce rámů Solid Edge

Konstrukce rámů Solid Edge existujícího 90° rohu rámu (B). Rám (A) se přemístí tak, aby byly vnější plochy ve stejné rovině jako komponenty (B). Jestliže je automatické umístění zapnuté pro (A), jakýmkoli přemístěním k...

Více