Zpráva o činnosti poslance Evropského parlamentu a předsedy

Komentáře

Transkript

Zpráva o činnosti poslance Evropského parlamentu a předsedy
Zpráva o činnosti poslance
Evropského parlamentu
a předsedy (místopředsedy)
Svazu měst a obcí ČR
Ing. Oldřicha Vlasáka
v roce 2011
Zpráva č. 8
Zpráva č. 8 o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
Zpráva poskytuje shrnutí aktivit Ing. Oldřicha Vlasáka
podle jednotlivých oblastí jeho angažování v roce
2011. Při mapování činnosti evropského poslance jsou
zaznamenány hlavní cíle pracovní cesty, např. plenární
zasedání, jednání skupiny a výboru, včetně dalších akcí
a setkání, kterých se v průběhu roku 2011 Oldřich
Vlasák zúčastnil.
Komentáře k
akcím jsou
chronologicky řazeny na jeho webových stránkách:
www.vlasak.eu a facebooku www.facebook.com/o.vlasak
Struktura zprávy - obsah
1. Důležité události roku 2011……………. 2
2. Evropská úroveň – Evropský parlament.. 3
3. Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) a Rada
evropských municipalit a regionů
(CEMR)……………………………….. 8
4. Činnost v rámci ODS…………………. 10
5. Činnost a aktivity zastupitele města Hradec
Králové……………………………….. 13
6. Pracovní jednání, osvětové a společenské
akce…. ……………………………….. 15
7. Konference, přednášky, semináře…….. 17
8. Mediální působení, publikační činnost.. 19
Poznámka k obrazové příloze kalendáře
Červená barva: Zasedání Evropského parlamentu
Růžová barva: Jednání ve výboru
Modrá barva: Jednání skupiny
Zelená barva: Vnější činnost EP
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
1
1. Důležité události roku 2011
ČESKÁ REPUBLIKA
•
V březnu a dubnu se uskutečnilo celostátní sčítání lidu, domů a bytů 2011, které
zajišťoval Český statistický úřad
•
25. a 26. března proběhlo v Česku a celé Evropské unii Sčítání lidu, domů a bytů
•
16. června - proběhla největší stávka v dopravě v historii ČR, která postihla celou
železniční sít a městskou hromadnou dopravu v Praze a Brně.
•
Počátkem srpna napadla skupina Romů obušky a mačetami hosty baru v Novém Boru.
Čtrnáct dní na to asi dvacetičlenná skupina Romů zaútočila na šest mladíků v Rumburku,
vzápětí došlo k několika dalším incidentům i ve Šluknově a Varnsdorfu, v nichž jako
pachatelé rovněž figurovali Romové. Těchto pár excesů zafungovalo jako rozbuška. Situace
na severu Čech je totiž napjatá už dlouho. Do regionu přichází stále větší počet Romů, většina
z nich je bez práce, a tudíž závislá na sociálních dávkách. Stoupá počet případů drobné
kriminality, proti níž obce ani stát fakticky nedovedou své občany účinně bránit. Frustrované
většině dochází trpělivost a svou nespokojenost dává hlasitě najevo v ulicích. Situace
následně využili pravicoví extremisté, kteří na sever Čech svolávali nacionalisticky zaměřené
demonstrace. Situaci zde musela dlouhodobě řešit policie a vládní špičky.
•
Faktický šéf Věcí veřejných Vít Bárta počátkem dubna odstoupil z postu ministra
dopravy, zároveň ale oznámil, že se i nadále bude ucházet o post předsedy Věcí veřejných. O
svém odchodu tvrdí, že jej vyvolalo spiknutí zvenčí. Události vygradovaly podle
místopředsedy VV Jaroslava Škárky. Ten Bártu obvinil, že mu platil desítky tisíc za loajalitu
a podal trestní oznámení. Den na to další trestní oznámení pro úplatky od Bárty podala
někdejší šéfka poslaneckého klubu VV Kristýna Kočí. Premiér Petr Nečas oznámil, že je nyní
nepřijatelné, aby ve vládě setrvali také ministr vnitra a předseda VV Radek John a školství
Josef Dobeš.
•
23. prosince - Státní pohřeb Václava Havla
SVĚT
•
Maďarsko se 1. ledna na půl roku ujalo předsednictví Evropské unie.
•
Estonsko přijalo euro.
•
Došlo k převratu v Tunisku. V důsledku nepokojů v Tunisku, tuniský prezident Zín
Abidín bin Alí uprchl ze země. Bylo tak odstartováno tzv. Arabské jaro. K protivládním
nepokojům se zapojil také Egypt.
•
21. ledna – Alexandr Lukašenko se oficiálně už počtvrté stal prezidentem Běloruska.
•
11. února – Egyptský prezident Husní Mubarak odstoupil pod nátlakem miliónových
demonstrací.
•
11. března – Silné podmořské zemětřesení způsobilo vlnu tsunami vysokou až 11
metrů. Jeho epicentrum se nacházelo u tichomořského ostrova Honšú, zasáhlo celý Tichý
oceán. Velké následky utrpěla zejména japonská města např. Sendai nebo Tokio. Zemětřesení
způsobilo havárie v atomových elektrárnách Fukušima 1 i Fukušima 2. V elektrárně Fukušina
I nastal v sobotu 12. března 2011 výbuch chladicího okruhu, další dva výbuchy následovaly v
dalších dnech.
•
17. března – Rada bezpečnosti OSN vyhlásila bezletovou zónu nad Libyí (což se dá
pokládat za počátek libyjské občanské války).
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
2
•
Silné nepokoje a protivládní demonstrace propukly v březnu i Sýrii.
•
1. května - ve Vatikánu byl slavnostně prohlášen za blahoslaveného jeden z největších
papežů 20. století Jan Pavel II. Ceremoniálu, který vedl jeho nástupce Benedikt XVI., se
zúčastnily stovky tisíc lidí a další miliony ho sledovaly v přímém přenosu.
•
2. května - Usáma bin Ládin zabit Americkými vojáky.
•
1. července – Polsko se ujalo předsednictví EU
•
21. července – Naposledy přistál poslední americký raketoplán Atlantis, skončila další
éra dobývání kosmu.
•
7. září – Při letecké havárii u ruského města Jaroslavl tragicky zahynuli členové
ruského hokejového týmu Lokomotiv Jaroslavl. Byli mezi nimi i Češi Josef Vašíček, Karel
Rachůnek a Jan Marek a Slovák Pavol Demitra.
•
31. října - NATO ukončilo svoji misi při pomoci řešení libyjské občanské války.
•
Na Zemi by mělo žít 7 miliard lidí.
2. Evropská úroveň – Evropský parlament
Práce v EP - Po červnových volbách
v roce 2009 probíhá v roce 2011 již
7. legislativní období Evropského
parlamentu. Poslanci pracují třetím
rokem
ve
Výborech
a
v
Meziparlamentních
delegacích.
Europoslanec Oldřich Vlasák (ODS)
je
členem
frakce
Evropská
konzervativní a reformní skupina –
EKR.
Je
koordinátorem
pro
regionální politiku a evropské fondy
a pokladníkem klubu ODS v
Evropském parlamentu.
Oldřich Vlasák s komisařem pro regionální rozvoj
Johannesem Hahnem na konferenci k budoucnosti měst.
Oldřich Vlasák je členem Výboru EP pro regionální rozvoj a náhradníkem ve Výboru pro
dopravu a cestovní ruch. Je také členem meziparlamentní delegace EP ve Smíšeném
parlamentním shromáždění AKT-EU, náhradníkem delegace pro vztahy s Mercosurem a
náhradníkem delegace Parlamentního shromáždění EU – Latinská Amerika.
Nadále je členem Intergroup URBAN pro rozvoj měst a zároveň člen byra této skupiny, člen
Intergroup pro rozvoj pivovarnictví a člen Intergroup pro rozvoj vinařství.
Vize a priority ve druhém volebním období - Cílem Oldřicha Vlasáka je ve druhém
volebním období v Evropě i nadále konstruktivně bojovat za národní zájmy. Jako předseda
Svazu měst a obcí České republiky (od roku 2001 do června 2011, od června 2011 je
místopředsedou SMO ČR pro evropské záležitosti) se i nadále soustřeďuje na řešení
evropských problémů, které trápí naše samosprávy. Čištění odpadních vod, ekologizace
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
3
městské hromadné dopravy, kvalita
životního prostředí, úspory energií
(zateplování budov, veřejné osvětlení),
nedovolená veřejná podpora, to jsou
příklady témat, které je třeba odpracovat.
Za důležité dále považuje zajistit pro
Českou republiku evropské peníze i po
roce 2013. Usiluje o to, aby v rámci
definování
podmínek
pro
čerpání
strukturálních fondů bylo
posíleno
postavení našich měst a obcí. V
neposlední řadě by opět rád zviditelnil
dobré jméno České republiky.
Oldřich Vlasák s předsedou české delegace europoslancem Janem Zahradilem na konferenci
EKR k elektromobilitě, na snímku uprostřed britská poslankyně EP Jacqueline Foster.
Hlavní prioritou Oldřicha Vlasáka byly a jsou evropské fondy včetně regionální politiky.
Jako zpravodaj Evropského parlamentu se Oldřich Vlasák aktivně podílí také na debatě
o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013.
„Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti,
je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj
chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé Evropské unie. V období
2007-2013 se České republice nabízí z evropských fondů 26,69 miliardy eur. Pro úspěšné
čerpání musíme přidat navíc přibližně čtyři miliardy eur, jelikož Evropská unie financuje
maximálně 85 procent výdajů z aktivit uskutečněných v rámci regionální politiky. Politika
soudržnosti patří k nejvýznamnějším oblastem politiky EU nejen vzhledem k objemu
finančních prostředků, které jsou na ni vyčleněny, ale také proto, že je jejím cílem rozvoj a
zlepšení života všech občanů EU bez ohledu na to, ve kterém regionu žijí. Evropské fondy
musí směřovat tam, kde jsou skutečně potřeba, tedy zejména do nových členských států, které
dosud nemají vybudovánu základní infrastrukturu. Současně je třeba podpořit inovace, vědu,
výzkum, služby, tedy oblasti, kde může Evropská unie konkurovat zbytku světa. Je také více
než jasné, že je třeba podmínky čerpání evropských fondů zjednodušit.
Významná část čerpání evropských fondů ve stávajícím programovacím období (2007-2013)
je spojena s tzv. městskou dimenzí strukturální a kohezní politiky. Města jsou motory růstu a
jejich postavení musí posílit. Je to logické, vždyť právě ve městech žije 80% z 492 milionů
obyvatel Evropské unie. Právě ve městech se nachází drtivá většina pracovních míst, podniků
a vzdělávacích center. Právě ve městech se vytváří více než 70% evropského HDP,“
zdůrazňuje Oldřich Vlasák.
Unii čeká zásadní debata o nastavení pravidel pro rozdělování evropských fondů Našim národním zájmem je kromě získání co největší alokace zejména nastavení podmínek
tak, aby neomezovaly prorůstové investice v České republice. Oldřich Vlasák jako jediný
zástupce České republiky v Pracovní skupině k budoucí kohezní politice Evropského
parlamentu a koordinátor Evropských konzervativců a reformistů ve Výboru pro regionální
rozvoj, jako stínový zpravodaj ke všem legislativním návrhům v této oblasti přímo ovlivňuje
evropskou legislativu v této oblasti. Svou zprávou o evropské městské agendě a její
budoucnosti v politice soudržnosti, která byla schválena v červnu 2011, upozornil na potřeby
měst při spravování evropských fondů a realizaci projektů a dosáhl toho, že města by měla
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
4
dostat na investice ohraničené peníze. Na téma evropských fondů uspořádal nejen v Bruselu
několik seminářů, konkrétně k problematice „chytrých měst“,
ale také u nás doma, kde se mimo jiné účastní Expertní poradní
skupiny při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které má toto
téma na starosti, a je předsedou pracovní skupiny Výkonné rady
ODS ke kohezní politice.
Oldřich Vlasák k Páté zprávě o soudržnosti a o strategii
politiky soudržnosti po roce 2013 aneb Malý krok pro
evropské fondy, ale velký skok pro evropskou ekonomiku –
(Z vystoupení europoslance (zpravodaje) Ing. Oldřicha Vlasáka
na Plenárním zasedání Evropského parlamentu 23. června 2011
k Páté zprávě o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po
roce 2013.)
"…Zpráva se věnuje městům a jejich roli v politice soudržnosti. To ale neznamená, že
bychom při rozdělování evropských fondů měli zapomínat na venkov. Právě naopak, je
potřeba, aby ruku v ruce došlo k synergickému rozvoji jak velkých měst, tak malých
venkovských obcí. Musíme si uvědomit, že města jsou důležitou platformou pro naplňování
strategie EU 2020, a to i pro jejich nesporný význam v ekonomickém rozvoji evropských
regionů. Je proto nezbytné, aby města dostala silný mandát při implementaci cílů této
společné evropské strategie. Za druhé bych rád zdůraznil, že v celé řadě měst potřebujeme
dobudovat základní infrastrukturu. Za vhodné řešení považuji nejenom prostou obnovu, ale
modernizaci a technologické investice do infrastruktury prostřednictvím informačních
technologií. Ty by nám měly zajistit, že skokový růst a zvýšení kvality života ve městech
opravdu nastane. Právě takové prorůstové investice bychom měli preferovat i s ohledem na
princip koncentrace.
Strukturální fondy byly založeny hlavně na vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými regiony a
měly by proto směřovat převážně do nejzaostalejších částí Evropské unie. Bohatší regiony z
toho budou těžit tím, že se pro jejich výrobky a služby zvýší tržní příležitosti. Jakékoliv
navrhované pokusy posilovat investice v regionech či vytvářet silnou přechodnou kategorii
regionů bez znalosti financování bychom naopak měli odmítnout. Nevidím totiž žádný důvod,
proč donekonečna přerozdělovat peníze od bohatých bohatým.
Považuji za klíčové, abychom prostřednictvím fondů přestali pokřivovat trh. To, že jeden
podnikatel získá na výstavbu haly dotaci a druhý ne, logicky vede k distorzi na trhu. Druhý
totiž musí i náklady na stavbu této haly rozpočítat do ceny prodávaných výrobků, a tím je má
logicky dražší nebo má nižší zisk. Mnohem vhodnější by bylo, pokud by konečnými příjemci
byly pouze orgány veřejné správy, tj. stát, kraje, prefektury, města a obce, které by z těchto
peněz investovaly do prorůstových opatření. Je mi jasné, že takováto radikální změna není
možná. Je však možné alespoň se pokusit vydat se touto cestou a udělat tímto směrem malý
krůček. Slovy Neila Armstronga, byl by to malý krok pro evropské fondy, ale velký skok pro
evropskou ekonomiku.“
(Více naleznete ZDE: http://www.vlasak.net/tp/texty-3/medium/2478)
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
5
Na 1. snímku skupina z Královéhradeckého kraje na pozvání O. Vlasáka navštívila Evropský
parlament a další evropské instituce v Bruselu – 22. a 23. 6. 2011. 2. fotografie. Návštěvu EP
atd. ve Štrasburku pro občany z Olomoucka zorganizoval O. Vlasák 14. až 16. 9. 2011.
Přehled účastí Oldřicha Vlasáka jako poslance EP
11.01.
17.01.-20.01.
26.01.-27.01.
01.02.-02.02.
02.02.-03.02.
04.02.-07.02.
08.02.-09.02.
21.03.-22.03.
23.03.-24.03.
24.03.
04.04.-07.04.
08.04.
EKR – schůze skupiny EKR
Brusel
Plenární zasedání EP
Štrasburk
Regionální výbor EP
Brusel
EKR – schůze skupiny EKR
Brusel
Plenární zasedání EP
Brusel
Pracovní cesta poslance EP
Izrael - Tel Aviv
Jednání ECR
Brusel
Regionální výbor EP
Brusel
Plenární zasedání EP
Brusel
Setkání s primátorem Karlových Varů P. Kulhánkem
Brusel EP
Plenární zasedání EP
Štrasburk
Setkání europoslanců ČR s českými poslanci v PS PČR Výbor pro evropské záležitosti
Praha
12.04.
Regionální výbor EP
Brusel
16.04.-21.04. Pracovní cesta poslance EP
Singapur
03.05.
Koncert orchestru PRIMAVERA v EP
Brusel
16.05.-20.05. Pracovní cesta – poslance EP (EUROLAT)
Montevideo-Uruguay
06.06.-09.06. Plenární zasedání EP
Štrasburk
07.06.-08.06. Návštěva skupiny v EP na pozvání O. Vlasáka
Štrasburk
21.06.-23.06. Plenární zasedání EP
Brusel
22.06.-23.06. Návštěva skupiny v EP na pozvání O. Vlasáka
Brusel
29.06.-01.07. Pracovní cesta poslance EP
Anglie
04.07.-07.07. Plenární zasedání EP
Štrasburk
11.07.-12.07. Regionální výbor EP
Brusel
01.09.
Diskusní panel k roli kreativního průmyslu a cestovního ruchu v našich
zahraničních vztazích - Ministerstvo zahraničních věcí
Praha
06.09.
Jednání s velvyslankyní ČR při EU Milenou Vicenovou Brusel
06.09.
Schůze skupiny EKR
Brusel
07.09.-09.09. Zasedání předsednictva EKR ke strukturálním fondům, jednání v severoirském
parlamentu
Belfast - Sev. Irsko
12.09.-15.09. Plenární zasedání EP
Štrasburk
06.10.
Regionální výbor EP
Brusel
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
6
12.10.
Open Days 2011 - 9. evropský týden regionů a měst
Brusel
12.10.
Pracovní oběd s ministrem zemědělství Chalupou
Brusel
12.10.-13.10. Schůze skupiny EKR, Plenární zasedání EP
Brusel
16.10.
Delegace REGI s polským předsednictvím
Varšava
17.10.-18.10. Schůze skupiny EKR
Brusel
18.10.
Setkání europoslanců za ODS na SZ s Petrem Nečasem Brusel
18.10.
Setkání - Divadlo REDUTA - EP
Brusel
19.10.
Transatlantická konference v EP Intergroup Přátelé
svobodného Iránu (FoFI)
Brusel
19.10.
K výročí Dne vzniku samostatného československého státu uvedlo 19. října
brněnské Divadlo Reduta představení „Korespondence V + W“ v Théâtre du Vaudeville v
Bruselu. Iniciátorem projektu byl O. Vlasák. Herci navštívili také EP
Brusel
20.10.
EP Delegation for Mercosur
Brusel
24.10.-27.10. Plenární zasedání EP
Štrasburk
25.10.-26.10. Návštěva zástupců Plzeňského kraje v EP (O. Vlasák)
Štrasburk
02.11.-06.11. French Guyana REGI delegation – O. Vlasák za EP
French Guyana
08.11.
Jednání s Garry Kasparovem v EP
Brusel
08.11.
EKR – schůze skupiny EKR
Brusel
14.11.-17.11. Plenární zasedání EP
Štrasburk
15.11.-16.11. Návštěva skupiny CEVRO v EP
Štrasburk
21.11.
EURO-LATIN Committee meetings v EP
Brusel
22.11.-23.11. Schůze skupiny EKR a návštěva EP zástupců SMO ČR Brusel
29.11.
Jednání na SZ ČR při EU
Brusel
30.11.-01.12. Plenární zasedání EP
Brusel
30.11.
Schůze skupiny EKR
Brusel
12.12.-15.12. Plenární zasedání EP
Štrasburk
19.12.-20.12. Schůze skupiny EKR
Brusel
Na prvním snímku skupina pedagogů a studentů Vysoké školy Cevro Institut navštívila
Štrasburk a EP - 15. a 16. 11. 2011. Druhá fotografie: K návštěvě Evropského parlamentu ve
Štrasburku pozval Oldřich Vlasák občany z Plzeňska - 25.a 26.10.2011.
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
7
3. Svaz měst a obcí ČR a Rada evropských municipalit a regionů
Výhled do roku 2011 z pohledu předsedy SMO ČR O. Vlasáka
(Z projevu zveřejněném v lednu 2011 v časopisu INS SMO ČR)
„…Nejvíce pozornosti se asi bude v roce 2011 upínat k přípravě nového zákona o
rozpočtovém určení daní. Svaz měst a obcí ČR má své zástupce v pracovní skupině pro
přípravu nového zákona, jejíž zřízení inicioval již v roce 2005 za tehdejšího ministra financí
Bohuslava Sobotky. Po pádu Topolánkovy vlády ale pracovní skupina přerušila svoji činnost
a obnovena byla až v roce 2010, se vznikem nového vládního kabinetu. Nejen v této pracovní
skupině, ale na všech jednáních předkládáme své návrhy, se kterými vyslovily souhlas
všechny svazové komory, tedy Komora měst, Komora obcí i Komora statutárních měst. I
když je zákon o rozpočtovém určení daní pro samosprávu určitě jeden z klíčových zákonů, je
celá řada dalších oblastí, které fungování měst a obcí ovlivňují, např. zákon o odpadech, herní
zákon, problematika sociálního začleňování či sociální služby.
Podstatný pro financování obcí je jistě i příspěvek na přenesený výkon státní správy, který se
pro letošek obcím snížil o téměř 18 %, v úhrnu asi o 1,6 mld. Kč a se kterým Svaz zásadně
nesouhlasil. Pro lepší představu, město velikosti Kladna přijde o zhruba 14 mil. Kč, město
velikosti Říčan o 6,5 milionů. Bohužel Ministerstvo financí ČR neuznalo argumentaci Svazu
a přes veškerou snahu se tomuto kroku nepodařilo zabránit. Nicméně se nám dostalo alespoň
příslibu, že nejvíce postižené obce s rozšířenou působností, tedy ty s velkým správním
obvodem, budou řešeny individuálně. Svaz chápe tuto situaci jako výjimečnou a bude
razantně prosazovat, aby se výše příspěvku v roce 2012 vrátila na úroveň roku 2010. Cílem
Svazu
je,
aby
příspěvek
odpovídal
nákladům
na
státní
správu.
Rok 2011 bude pro nás klíčový z hlediska využití strukturálních fondů, jelikož se budou
nastavovat podmínky pro čerpání v období po roce 2013.“ Oldřich Vlasák
(Více naleznete ZDE: http://www.vlasak.net/tp/texty-3/medium/2239)
O. Vlasák místopředsedou Svazu V červnu 2011 při volbách do vedení
Svazu měst a obcí ČR již Oldřich
Vlasák z důvodů pracovního vytížení
nekandidoval na předsedu, ale navrhl a
podpořil do vedení nového kandidáta Dana
Jiránka.
Sám
se
stal
místopředsedou Svazu pro evropské
záležitosti. Jako předseda Svazu měst a
obcí České republiky působil Oldřich
Vlasák deset let - od roku 2001 do
roku 2011!
( XII. Sněm SMO ČR se konal 26. a 27.
května 2011 ve Zlíně. První zprava Oldřich Vlasák, vedle něj je nový předseda SMO ČR Dan
Jiránek.)
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
8
Rada evropských municipalit a regionů (CEMR) - Na evropské scéně O. Vlasák aktivně
pracuje ve vlivných pozicích a zastává funkci výkonného prezidenta Rady evropských
municipalit a regionů (CEMR), je členem světové rady organizace místních samospráv
UCLG.
Přehled svazových aktivit a CEMR
21.01.
25.01.
27.01.
02.02.-03.02.
09.02.
10.02.
10.02.
10.02.
11.02.
14.02.
18.02.
21.02.
35. zasedání Předsednictva SMO ČR
XIX. sněm AK ČR Královéhradeckého a Pardubického kraje
Jednání s ministrem životního prostředí Mgr. Chalupou
Konference URBANUS - Magistrát hl.m. Prahy
Jednání s ministrem školství – MŠ
Jednání za SMO ČR s vedením České pošty – SMO ČR
Jednání s ministrem kultury Jiřím Besserem – MK
Jednání na Kolegiu primátorů s poslanci – PS PČR
Jednání Komory statutárních měst
Krajské setkání SMO ČR
Jednání s představiteli dobrovolných hasičů - Modrý dům
Krajské setkání SMO ČR Moravskoslezský kraj
Praha SMO ČR
Hradec Králové
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Kladno
Vysočina
Hradec Králové
Ostrava
První snímek: setkání Oldřicha Vlasáka s ministrem Tomášem Chalupou. Na druhé fotografii
jednání s premiérem Petrem Nečasem.
24.02.
01.03.
07.03.
15.03.
17.03.
13.04.
14.04.
22.04.
27.04.
29.04.
04.05.
06.05.
26.05.-27.05.
30.05.
30.05.
Vyhlášení soutěže Vesnice roku – MMR, SMO ČR
Dny malých obcí – konference pořádaná firmou Triada
Jednání s ministrem vnitra Johnem o budoucnosti pošt – MV
Krajské setkání SMO ČR Královéhradeckého kraje
Krajské setkání SMO ČR Pardubického kraje
Veletrh URBIS INVEST – Výstaviště
XVIII. celostátní kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR
Zasedání Rady SMO ČR
Seminář k představení novely stavebního zákona–MMR,SMO
Kulatý stůl k zemědělství –MMR a SMO ČR
Jednání s náměstkem ministra životního prostředí – MŽP
Jednání s ministrem práce a soc. věcí Drábkem – PS PČR
Sněm SMO ČR – Kongresové centrum
Jednání s Komisí (vztahu mezi státem a církvemi)
Jednání na MMR na téma - Integrovaný rozvoj území – MMR
Praha
Praha
Praha
Hradec Králové
Pardubice
Brno
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Zlín
MK Praha
Praha
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
9
10.06.
23.06.
23.06.
22.09.-23.09.
10.11.-11.11.
18.11.
25.11.
Zasedání Předsednictva SMO ČR, zasedání Rady Svazu
Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMO Slovenska
Pracovní cesta viceprezidenta O. Vlasáka – jednání CEMR
Zasedání Předsednictva SMO ČR
XIV. celostátní finanční konference,Národní muzeum
Mimořádné zasedání Předsednictva SMO ČR
Zasedání Rady SMO ČR
Praha
Skalka
Vídeň
Strakonice
Praha
Praha
Praha
První snímek: O. Vlasák při podpisu Memoranda s vrchním ředitelem České pošty Petrem
Zatloukalem. 2. Zástupci SMO ČR při jednání s ministrem ŽP Tomášem Chalupou. 3. Představitelé
SMO ČR: Dan Jiránek, Oldřich Vlasák a Petr Bezdíček. 4. Krajské setkání SMO v Hradci Králové.
4. Činnost v rámci ODS
25. října 2011 se v Praze konal 22. kongres ODS - V jeho usnesení zaznělo mimo jiné
poděkování Konfederaci politických vězňů ČR za dlouholetou přízeň a podporu, dále ODS
vítá uzavření smlouvy o politické spolupráci s Mladými konzervativci..
K otázkám EU bylo na Kongresu zdůrazněno, že podmínky, za kterých v roce 2003 rozhodli
občané ČR v referendu o přistoupení k Evropské unii a o závazku přijmout společnou měnu
euro, se zásadně změnily, proto ODS bude požadovat, aby o případném přistoupení k
jednotné měně euro a současně vstupu do Evropského stabilizačního mechanismu, rozhodli
občané České republiky v referendu. Dále bylo v usnesení konstatováno, že snahy o unifikaci
migrační politiky v EU jsou nepřijatelné; uplatňování migrační politiky je výsostným právem
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
10
národních vlád; myšlenku multikulturalismu v tomto kontextu považuje ODS za mrtvý
koncept.
Kongres ODS se usnesl, že senátní a krajské volby v roce 2012 jsou pro ODS klíčovou
prioritou; volební úspěch ODS zabrání nezodpovědné socialistické politice, která postrádá
jakoukoli strategii, jak provést Českou republiku turbulencemi, kterými v současnosti
prochází Evropská unie. Kongres uložil Výkonné radě ODS vypracovat a schválit volební
program pro senátní a krajské volby v roce 2012, který bude založen na propojení centrálních
a regionálních volebních témat.
K domácí politice zde bylo konstatováno, že úspěšné prosazení reforem penzijního,
zdravotního, sociálního a daňového systému je jedinou cestou, jak zlepšit stav veřejných
financí a umožnit zdravý rozvoj ekonomiky, z něhož budou mít prospěch všichni občané
České republiky..
Kongres se vyjádřil také energetickým zdrojům a bylo zde konstatováno, že jaderná
energetika má být nadále klíčovou součástí energetického mixu České republiky a její další
rozvoj je v zájmu zajištění energetické bezpečnosti státu.
ODS podporuje dokončení restitucí církevního majetku a ekonomické oddělení církví od státu
podle parametrů schválených vládou České republiky.
Důležitý bod v usnesení se týkal nové úpravy rozpočtového určení daní, které má posílit
příjmy obcí spravedlivě, aniž by ochuzovala kteroukoli z nich, a její součástí má být také
zvýšení motivace obcí pro podporu podnikání a zaměstnanosti.
(Více naleznete ZDE: http://www.vlasak.net/tp/texty-4/medium/2560)
Přehled aktivit v rámci ODS
17.01.
Výkonná rada ODS
Praha
25.01.
Seminář k neziskovým organizacím, pořádala ODS
Hradec Králové
15.03.
Seminář - Peníze z Evropské unie, pořádala ODS
Hradec Králové
11.04.
Regionální sněm ODS
Hradec Králové
21.04.
Konference k 20 letům ODS, Žofín
Praha
29.04.
Modrý večer 2011, pořádali k 20 letům ODS Oldřich Vlasák a region
Královéhradeckého kraje ODS, pozvání přijali Mirka Němcová, Libuše Benešová a Ivan
Kočárník (Adal)
Hradec Králové
14.05.
O pohár pravice, tenisový turnaj - O. Vlasák a ODS
Hradec Králové
24.05.
Zdravotnictví po "velkém třesku", pořádala ODS
Trutnov
30.05.
Výkonná rada ODS, „Albatros“
Praha
27.06.
Výkonná rada ODS
Praha
29.08.
Oblastní rada ODS
Hradec Králové
29.08.
Výkonná rada ODS
Praha
10.09.
Dětský den aneb Ohlédnutí za prázdninami, Stříbrňák, ODS Hradec Králové
26.09.
Výkonná rada ODS
Praha
01.10.
Volební sněm Regionální klub Mladých konzervativců
Hradec Králové
21.10.
Výkonná rada ODS
Praha
22.10.
Kongres ODS, PVA Letňany
Praha
09.11.
Poslanecký den v Rychnově, O. Vlasák a ODS
Rychnov n/K
09.11.
Seminář: Sociální politika, rodina a stát, ODS
Rychnov n/K
21.11.
Výkonná rada ODS
Praha
28.11.
Výkonná rada ODS
Praha
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
11
28.11.
02.12.
05.12.
Oblastní rada ODS, Aldis
Čaj o páté s Mladými konzervativci
Den s poslancem v Hořicích a v Nové Pace
Hradec Králové
Hradec Králové
Hořice, N.Paka
První snímek: Modrý večer v Hradci Králové - zleva L. Benešová, O. Vlasák a M.
Němcová, 29.4.2011. 2. Předseda regionu ODS Ivan Adamec a O. Vlasák. 3. Jednání O.
Vlasáka o spolupráci SMO ČR a Sdružením dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska
- 18.2. Hradec Králové. 4. Na snímku Oldřich Vlasák na návštěvě ODS region Vysočina:
St. Šíp, P. Koláček, I. Strejček, M. Šmíd, St. Cejpek. 5. V Dobrušce byl Den
bezpečnostních a záchranných složek, Oldřich Vlasák se starostou Petrem Tojnarem - 3.
6. 2011. 6. Českopolská konference k 15. výročí vzniku Euroregion Glacensis: zprava
Oldřich Vlasák a Miroslav Vlasák - 8.12.2012 Rychnov n/K.
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
12
__________________
5. Zastupitel města Hradec Králové
Práce v zastupitelstvu města Hradec
Králové - Ve své činnosti zastupitele
města Hradce Králové se Oldřich Vlasák
zaměřil zejména na problematiku
integrovaného plánu rozvoje města
(IPRM) a dokázal jej prosadit do systému
čerpání peněz. Samosprávy tak získají
více peněz do svých pokladen. V roce
2011 se Oldřich Vlasák účastnil většiny
jednání
zastupitelstev města a
zastupitelského politického klubu. Ve
svém působení se zaměřoval na podporu
investičních návrhů a programů dalšího rozvoje města. Na komunální úrovni probíhala i práce
v Komisi rady města pro zahraniční spolupráci.
(Na snímku O. Vlasák na akci CIAF - odhalení pamětní desky připomínající izraelské letce 4. 9. 2011.)
Nový územní plán Hradce Králové - Určeným zastupitelem pro zpracování nového
územního plánu (ÚPHK) se stal zastupitel Oldřich Vlasák. Z jeho iniciativy, také nad rámec
stavebního zákona, se uskutečnila 13. července 2011 otevřená beseda nad návrhem zadání
územního plánu. Návrh zadání, do kterého byly zapracovány i připomínky a podněty ze strany
Výboru pro územní plánování a rozvoj města a Výboru pro životní prostředí, stejně tak i
připomínky z politických klubů zastupitelstva, zpracoval odbor hlavního architekta ve
spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Oldřichem Vlasákem. Návrh zadání bude schvalovat
Zastupitelstvo města Hradec Králové v říjnu 2011. „Zadání musí být dostatečně obecné, aby
vítěz výběrového řízení byl schopen uplatnit ty ideje, se kterými by případně vyhrál soutěž.
On pak teprve zpracuje návrh územního plánu, který projde připomínkovým řízením. V této
chvíli se tedy jedná pouze o informaci, jaké základní podmínky si město stanovilo pro tento
nový územní plán. Zadání bylo zveřejněno na hradeckém magistrátu a kdokoliv do něj mohl
nahlédnout a případně i připomínkovat,“ uvedl zastupitel Ing. Oldřich Vlasák.
Na první fotografii jsou primátor Zdeněk Fink a poslanec EP Oldřich Vlasák na akci
Hradubické sportovní firemní hry, které se konaly pod záštitou O. Vlasáka a primátorů obou
měst v Hradci Králové 30. 9. 2011. Druhý snímek je z otevření Centra integrovaných služeb
ve Stěžerách - 18. 6. 2011.
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
13
Zastupitelstvo města 25. 10. 2011 schválilo zadání nového Územního plánu Hradce Králové,
jednoho ze základních dokumentů pro stavební činnost a rozvoj města Hradec Králové.
Současný územní plán města je platný od roku 2000 a byl koncipován na dobu 10 let. Nový
stavební zákon ukládá, že územní plány přijaté před rokem 2007 by měly být novelizovány
tak, aby byly přijaty nejpozději do konce roku 2015 nebo by v tomto termínu měly být přijaty
územní plány nové. Město jde cestou nového územního plánu. Nový plán je koordinován s
aktualizací strategického plánu města, jehož výhled bude prodloužen do roku 2030. V roce
2014 by měl být návrh ÚPHK dopracován a schválen v polovině roku 2015. Nový ÚPHK
bude odpovídat současným požadavkům a trendům územního plánování. Projektanti plánují
použití menšího počtu funkčních ploch, ale zároveň hodlají použít dalších prvků regulování
území jako je struktura zástavby. Důležitým hlediskem při definování funkčních ploch bude
vzájemná slučitelnost funkcí v území. Inspirací pro práci na ÚPHK jsou územní plány jiných
měst a to nejen v České republice, ale i v Evropě. V novém územním plánu bude vytipováno
také několik lokalit, které budou vymezeny pro sociální sektor.
Co nového čeká Hradec Králové: Fotbalový areál Bavlna, lávka přes Orlici u zimního
stadionu, Městská knihovna ve Wonkově ulici, hradby za budovou Adalbertina, záchytné
parkoviště v Jungmannově ulici, silnice do Pardubic ve čtyřech pruzích
Které stavby začnou: Rekonstrukcestrukce náměstí 28. října, výstavba nového digitálního
planetária na hvězdárně, rekonstrukce Šimkových sadů
Co bude pokračovat: Rekonstrukce Benešovy třídy, přípravy výstavby nového fotbalového
stadionu, přípravy dovedení dálnice D11 do Hradce Králové, přípravy stavby silnice z Kuklen
na výpadovku na Pardubice (jižní spojka), přípravy stavby dalších úseků rychlostní silnice
R35 od Opatovic směrem na Holice a Moravu.
Na první fotografii Oldřich Vlasák, Zdeněk Fonk, Naďa Štěrbová a Josef Krofta při
vzpomínkové akci k 66. výročí konce 2. světové války. 2. Oživení myšlenky Stezky mechu a
perníku, podepsání memoranda s cyklovýletem, na snímku O. Vlasák s ministrem
zdravotnictví Leošem Hegerem -19. 8. 2011 Vysoká nad Labem.
Přehled aktivit v rámci Zastupitelstva Hradec Králové
25.01.
29.03.
29.03.
30.03.
26.04.
26.04.
08.05.
05.06.
Jednání zastupitelstva
Jednání zastupitelstva
Vyhlášení sportovců roku 2010
Předávání Hradeckých cen za rok 2010, Filharmonie
Jednání o novém územní plánu města, magistrát
Jednání zastupitelstva
Vzpomínkové akce k 66. výročí konce 2. světové války
Okolohradce, Cyklomaraton v okolí Hradce Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové
Hradec Králové Hradec Králové
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
14
25.06.
28.06.
13.07.
19.08.
19.08.
30.08.
04.09.
04.09.
11.09.
28.10.
29.11.
Open Skies for Handicapped, letiště, LSHK
Hradec Králové
Jednání zastupitelstva
Hradec Králové
Beseda k územnímu plánu, Aldis
Hradec Králové,
Stezka mechu a perníku –
Pardubice – Hradec Králové
Cyklokriterium - Velká cena Hradce Králové
Hradec Králové,
Slavnostní otevření herny stolního tenisu (DTJ)
Hradec Králové
CIAF, letiště
Hradec Králové
Odhalení pamětní desky, letiště
Hradec Králové
Město na kolech, Asociace Sport pro všechny
Hradec Králové
Slavnostní shromáždění – Státní svátek, Náměstí TGM
Hradec Králové
Jednání zastupitelstva
Hradec Králové
6. Osvětové a společenské akce
Jako součást poslaneckého působení, zejména v týdnech pro práci ve volebních obvodech, se
konaly v kanceláři poslance sjednané schůzky s občanskou a odbornou veřejností. Vedle
aktivit vyplývajících z pozice předsedy a posléze místopředsedy SMO ČR a činností
zastupitele města proběhla celá řada dalších setkání, která měla charakter pracovních
rozhovorů a jednání nebo společenských setkání.
Oldřich Vlasák byl v roce 2011 zvolen předsedou Správní rady Univerzity Hradec Králové.
Oldřich Vlasák akceptuje velký počet pozvání od různých společenských skupin, sportovních
oddílů, neodmítá řadu pozvání na kulturní akce. Většinou se jednalo o záležitosti o
víkendových a svátečních dnech. Mnohé akce také sám iniciuje, jako například pracovní
návštěvy občanů Evropského parlamentu. Oldřich Vlasák uděluje záštity a podpory nad
různými akcemi v České republice i v zahraničí.
Pracovní návštěvy evropských institucí - Za účelem popularizace a přiblížení činnosti
Evropského parlamentu bylo zorganizováno a finančně zajištěno za uplynulých sedm let
mnoho pracovních návštěv sídel tohoto zákonodárného sboru pro stovky lidí z celé České
republiky. Také v roce 2011 se uskutečnily pracovní návštěvy pro občany z
Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje a z Prahy.
Po stopách utrpení a naděje - Navštívit Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace
20. století v Brně umožnil Oldřich Vlasák několika desítkám osob z Královéhradeckého kraje.
Součástí poznávací cesty, která se uskutečnila 4. října 2011 pro KPV ČR a PTP
z Královéhradeckého kraje (a 28.11.2011 skupina KPV ČR a PTP z Pardubického kraje), byla
také návštěva Labyrintu pod Zelným trhem, prohlídka kasemat na hradě Špilberk a zastavení
u Památníku protikomunistického odboje v Brně - Bohunicích.
Na tematický zájezd do Brna pozval Oldřich Vlasák členy Konfederace politických vězňů
ČR, členy PTP z Královéhradeckého kraje a další zájemce o tuto problematiku. Návštěva
Muzea českého a slovenského exilu v Brně byla spojena s besedou se zajímavými osobnostmi
a majiteli soukromého muzea (Jan a Sabina Kratochvílovi). Tito výtvarníci jsou mimo jiné
také autory výstavy protikomunistického odboje - III. odboj v Československu, která měla
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
15
svoji premiéru před šesti lety v Evropském parlamentu v Bruselu. O její uskutečnění se tehdy
zasadil společně se dvěma dalšími europoslanci za ODS i Oldřich Vlasák. Po vernisáži se
postaral o představení expozice v mnoha městech České republiky.
Obě fotografie jsou z návštěvy brněnského Muzea exilu a emigrace České a Slovenské
republiky 20. století, kterou v říjnu a v listopadu uspořádal Oldřich Vlasák pro desítky
zájemců z východních Čech. Byli mezi nimi zejména bývalí političtí vězni a bývalí příslušníci
PTP. Na prvním snímku Oldřich Vlasák a majitel muzea Jan Kratochvíl.
Společenské, kulturní, politické i osvětové akce (některé jsou shodné s akcemi
uvedenými v základních aktivitách – naleznete je tedy na jiném místě této zprávy)
12.02.
Ples záchranářů HK
Hradec Králové
17.03.
Lední revue pod záštitou O. Vlasáka,ČEZ ARENA
Pardubice
13.04.
Šarmantní osobnost roku, Klicperovo divadlo
Hradec Králové
13.05.
Tenisový Turnaj osobností, Košíře Tenis Cibulka
Praha
21.05.
Helicopter Show, letiště, LSHK
Hradec Králové
01.06.
Evropský plavecký den, plavecký bazén
Vysoké Mýto
03.06.
Den bezpečnostních a záchranných složek IZS
Dobruška
17.06.
Slavnostní otevření Centra integrovaných služeb
Stěžery
27.06.
Správní rada Univerzita Hradec Králové
Hradec Králové
02.07.
Travní lyžování – mistrovství Evropy pod záštitou O. Vlasáka, LK - Skiareál
Olešnice v Orlických horách
Olešnice
05.08.
Tavení skla dřevem, Muzeum zimních sportů a řemesel Deštné v Orl.horách
20.08.
Cyklistický závod - Český pohár mužů-PSK Velo
Hořice
09.09.
School Cycling Cup 2011, Všesportovní stadion
Hradec Králové
25.09.
Desátý ročník Skokového poháru České pojišťovny
Hořovice
30.09.
Hradubické sportovní firemní hry 2011, hala Slávie
Hradec Králové 04.10.
Návštěva Muzea exilu
Brno
09.10.
21. Velká pardubická, závodiště
Pardubice
10.10.
Tmavomodrý večer, Kostel P. Marie, Velké nám.
Hradec Králové
15.10.
Jazz Goes To Town, Aldis
Hradec Králové
10.11.
Setkání s představiteli Povodí Labe, U královny Elišky
Hradec Králové
12.11.
Ples Hlavního města Prahy, Obecní dům
Praha
24.11.
11. ročník Módní show Galavečer v Paříži, Hotel Beránek Náchod
27.11.
11. ročník závodu psích spřežení, Sport. klub MC Metuje Hradec Králové
28.11.
Druhá návštěva Muzea exilu v Brně
Brno
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
16
05.12.
Číše vína s podnikateli na pozvání O. Vlasáka, součástí akce bylo divadelní
představení v Klicperově divadle „Světáci“
Hradec Králové
21.12.
Smuteční rozloučení s Václavem Havlem, Pražský hrad Praha
První snímek: Číši vína aneb Setkání s podnikateli uspořádal Oldřich Vlasák v Klicperově
divadle v Hradci Králové (po divadelní hře Světáci) - 5.12. 2011. Na druhém snímku je
vyhodnocení 10. Ročníku Skokového poháru České pojišťovny za účasti čestného hosta
europoslance Oldřicha Vlasáka - 25. 9. 2011 Hořovice.
__
7. Konference, přednášky, semináře
Účast a vystoupení na konferencích a seminářích patří k tradičním formám odborného
působení Oldřicha Vlasáka, kam je zván nejen jako poslanec EP, ale také jako předseda a
posléze i místopředseda SMO ČR a zastupitel Města Hradec Králové.
Některé akce jsou uvedené i v sekcích práce v EP, aktivity SMO ČR a ODS.
Na prvním snímku je Česko-slovenské fórum občana za účasti O. Vlasáka, které se konalo na
Masarykově univerzitě v Brně 21.10.2011. Na druhém snímku je záběr mezi osobnosti 14.
ročníku Konference Internet ve státní správě a samosprávě, která se konala 4. a 5. 4. 2011
v Aldisu v Hradci Králové.
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
17
Kromě projevů na konferencích a seminářích patří k přednáškovým aktivitám také
prezentace k evropským tématům při besedách zaměřených na středoškolskou a
vysokoškolskou mládež.
XIV. celostátní finanční konference - Celostátní finanční konference "Dopady reforem na
hospodaření obcí a měst" se konala 10. a 11. listopadu 2011 v nové budově Národního muzea
v Praze. Účastníci XIV. celostátní finanční konference SMO ČR vyjádřili zásadní
nespokojenost s postupem představitelů centrální úrovně při přípravě a schvalování návrhů
změn zejména v daňové a tzv. loterijní legislativě. Účastníci odmítají, aby si stát řešil své
problémy s příjmy a výdaji státního rozpočtu jako celku na úkor měst a obcí. konference
nekompromisně trvají na tom, že stát nesmí svými nekoordinovanými aktivitami trvale
ohrožovat stabilitu hospodaření obcí a měst.
(Více naleznete ZDE: http://www.vlasak.net/tp/texty-3/medium/2599)
Na první fotografii Oldřich Vlasák
při Panelové diskusi: Krize eurozóny,
kterou pořádali Mladí konzervativci
na Univerzitě Hradec Králové - 8.
12. 2011. Na druhém snímku
seminář Zdravotnictví po velkém
třesku, který uspořádali krajští
zastupitelé za ODS v červnu 2011 na
MěÚ v Trutnově. Zleva: ministr
zdravotnictví Leoš Heger, Jan
Michálek a Oldřich Vlasák.
Třetí snímek je ze semináře Peníze
z Evropské unie, který uspořádali
v březnu 2011 v Aldisu v Hradci
Králové opět krajští zastupitelé za ODS. Zleva Lenka Fodorová, Jiří Vambera, Oldřich
Vlasák a o náměstek ministra MMR Miroslav Kalous - 15.3. 2011 Hradec Králové.
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
18
Přehled přednášek, konferencí, seminářů a besed (některé jsou shodné s akcemi
uvedenými v základních aktivitách – naleznete je tedy na jiném místě této zprávy)
17.03.
Mezinárodní konference "Čistý automobilismus - řešení pro udržitelnou měst.
dopravu" - Magistrát Praha, pod záštitou O. Vlasáka a B. Svobody
Praha
03.04.-04.04. Konference ISSS Hradec Králové, Aldis
Hradec Králové
27.04.
Seminář k novele stavebního zákona, SMO ČR a MMR Praha
27.04.
Konference: Přínosy marketingu a výzkumů veřejného mínění pro rozvojovou
strategii měst a obcí, IPSOS
Praha
29.04.
Kulatý stůl k zemědělství, SMO ČR
Praha
02.05.
Den pro Evropu, SOŠ veřejnosprávní a sociální
Stěžery
06.05.
Konference o budoucnosti finančního rámce Evropské unie za účasti členů
vlády a předsedy SMO ČR, Úřad vlády České republiky
Praha
24.05.
Konference Dlouhodobá péče v ČR, APSS ČR
Praha
02.06.
Seminář: Přírodě blízká protipovod. opatření, Univerzita Hradec Králové,
ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR
Hradec Králové
13.10.
Valná hromada CEVRO
Praha
21.10.
Česko-slovenské fórum občana, Masarykova univerzita Brno
07.11.
Mediální školení, Kancelář europoslance O. Vlasáka
Hradec Králové
10.11.-11.11. XIV. celostátní finanční konference, Národní muzeum
Praha
10.11.
Ceremonie - Pražská antibyrokratická cena, Senát PS PČR Praha
11.11.
Jednání Řídícího a koordinačního výboru, Kongresové centrum České národní
banky v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Praha
21.11.
Vize europoslanců do 2014, Univerzita Hradec Králové
Hradec Králové
24.11.
Vize europoslanců do r. 2014, Vysoká škola polytechnická Jihlava
02.12.
Setkání Představenstva Agrární komory, Svobodné Dvory Hradec Králové
05.12.
Setkání s novopackými studenty, Gymnázium
Nová Paka
08.12.
Konference Euroregionu Glacensis
Rychnov n/K
08.12.
Panelová diskuse na téma Krize Eurozóny, Univerzita HK Hradec Králové
8. Mediální působení, publikační činnost
V průběhu roku byla publikována řada
článů, komentářů a rozhovorů, které
reagovaly na projednávání některých
směrnic v Evropském parlamentu a dopady
evropské politiky na domácí ekonomiku a
zejména pak ve vztahu k regionální politice.
Významné je propojení funkcí Oldřicha
Vlasáka: předsedy a od června 2011
místopředsedy SMO ČR, výkonného
prezidenta CEMR, poslance EP, předsedy
Správní rady UHK, zastupitele Města
Hradec Králové a člena Výkonné rady
ODS. (Na snímku natáčení rozhovoru s O. Vlasákem v Českém rozhlase Hradec Králové.)
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
19
Hlavní témata, která se v médiích
objevovala, se týkala
zejména
zajištění evropských peněz pro
Českou republiku i po roce 2013.
Úsilí o to, aby v rámci definování
podmínek pro čerpání strukturálních
fondů bylo posíleno postavení našich
měst a obcí. Informace o 5. kohezní
zprávě, které byl Oldřich Vlasák
zpravodajem
v EP.
Zviditelnění
dobrého jména České republiky.
(Fotografie je z vystoupení Oldřicha
Vlasáka v Evropském parlamentu.)
Z tištěných titulů byly zveřejněny příspěvky v Denících Bohemia – Regionální deníky
východních Čech, Hospodářských novinách a MfDnes, Právu, dále pak v periodikách
Evropské noviny a Krajské noviny, týdeníku Ekonom, Profit, Euro, INS SMO ČR a v dalších
odborně zájmových periodikách jako např. Moderní obec, Euromagazín, CEVRO Revue,
Parlamentní listy. Prezentování názorů probíhalo hlavně na internetových serverech
Neviditelný pes a Virtually, blog idnes, aktualne.cz, cerstvezpravy.cz, ctk.cz, politikon,
obecnifinance.cz, smo.cz, webové stránky ODS (celostátní i krajské), krajské opozice
Královéhradeckého kraje atd.
Spolupráce s Českým rozhlasem v Hradci Králové, rádio OK a TV RTA pokračovala také
v tomto roce účastí v diskusních rozhlasových pořadech a natáčením rozhovorů k odezvám
evropské politiky do života v regionu. Dále TV Z1 (v polovině roku zanikla), Nova, ČT 1 a
ČT 24.
V přehledu jsou uvedené i články a tiskové zprávy Oldřicha Vlasáka. Všechny byly
zveřejněny na webových stránkách ODS a dalších webových stránkách, některé z nich byly
publikovány i v tištěných médiích, z některých použila média jen část. Mnohé byly využity
jako téma k rozhovorům a citacím v médiích.
Publikační činnost - Oldřich Vlasák vydává již pátým rokem čtrnáctidenní informační
zpravodaj INFO, kde jsou zachyceny všechny důležité události, akce a jeho aktivity. Zhruba
od poloviny roku 2011 jej vydává také v elektronické podobě. Ta je rozesílána na zhruba
2500 e-mailových adres. Na jeho webové stránce www.vlasak.eu jsou zaznamenány všechny
události a aktivity O. Vlasáka. Občané mají možnost kontaktu s Ing. Vlasákem i pomocí
sociální sítě facebook.
Výběr z části mediálních aktivit Oldřicha Vlasáka
Autorské články, tiskové zprávy, citace a rozhovory OV v tištěných, multimediálních a
elektronických médiích: ČRoHK, Radiožurnál, Česká televize, další TV, mediální servery
03.01.
03.01.
04.01.
13.01.
Primátor Hradce Králové zvolen
Zemědělci mají jiné starosti, než je boj s úř. šimlem, OV
Úvodník do časopisu INS SMO ČR, Oldřich Vlasák
Ohlédnutí za tvorbou rozpočtu na letošní rok, O. Vlasák
Deníky východní Čechy
Krajské noviny
INS SMO ČR
Tisková zpráva
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
20
17.01. Hasičskou akademii chce Hradec uhájit (hod)
Deníky východní Čechy
20.01.
Bitva Hradce o akademii pokračuje (Jitka Hodasová)
Deníky východní Čechy
26.01.
Jednání předsedy Svazu s ministrem Chalupou
Tisková zpráva
26.01.
Strategie EU pro oblast Černého moře, Oldřich Vlasák
Projev v EP
27.01.
Rovné podmínky pro všechny zemědělce, O. Vlasák
Tisková zpráva
27.01.
Vyzdvihnout význam pojmu Evropská města kultury, OV Projev v EP
27.01.
Čekají nás další průtahy při povolování staveb? - O. V. Článek
28.01.
Zástupci Svazu jednali s novým ministrem ŽP, SMO ČR Tisková zpráva
29.01.
Čekají nás další průtahy při povolování staveb? – OV
neviditelnypes.cz
03.02.
Diskuse o čerpání dotací po r. 2013 začala (Dvořáčková) Moderní obec
03.02.
Vystoupení ke směrnici OEEZ, Oldřich Vlasák
Projev v EP
08.02.
Provádění strategie EU pro Podunají, O. Vlasák
Článek
10.02.
Obce by se mohly podílet na financ. pošt. služeb (mp) ČRoPardubice
10.02.
John zrušil centrum pro záchranáře… (Jakub Kálenský)
Hospodářské noviny
10.02.
Poslanci řeší Nerudovskou otázku: „Kam s ním?“- OV Tisková zpráva
11.02.
Otázka pro O. Vlasáka: Jak v EP řeší otázku el. odpadu? Regionální Deníky
11.02.
Nesouhlasíme s nesystémovými kroky rezort. reforem,OV Tisková zpráva
11.02.
SMO a Č. pošta uzavřely Memorandum k projektu… OV Tisková zpráva
11.02. Vize mého působení jako zastupitele Hradce Králové, OV Článek
12.02.
Do boje o poštu vstoupil svaz obcí (vok)
Mostecký deník
12.02.
Vyhlášení nejlepších sportovců roku 2010 v KHK
Deníky východní Čechy
14.02.
Provádění strategie EU pro Podunají, Oldřich Vlasák
Projev v EP
15.02.
Města a obce chtějí stavební úřady (fm)
Deníky Vysočina
15.02.
Odškodné pro pasažéry autobusů (Přemysl Čech)
ČT 24
15.02.
Prostor pro podvody s DPH se tenčí (Miroslav Petr)
Hospodářské noviny
18.02.
Restituce dokáže vylidnit obec (Helena Vaculová)
Mladá fronta Dnes
19.02.
Svaz měst a obcí chce pomoci hasičům (pov)
Deníky východní Čechy
20.02. Memorandum o úzké spolupráci Svazu a dobr. (ves)
Tisková zpráva
20.02. Rozhovor s O. Vlasákem - Přímá volba starostů (ir)
Moderní obec
22.02. Otevřený dopis Předsednictva Svazu Měst a obcí starostům k optimalizaci
pobočkové sítě České pošty
Tisková zpráva
24.02.
Ministr slíbil, že k plošnému rušení staveb. úř. nedojde(ves)Tisková zpráva
24.02.
Dvakrát měř, jednou řež… Oldřich Vlasák
Článek
25.02.
Užitečné setkání (ves)
Deníky východní Čechy
27.02.
Práva cestujících v autobus. a autokar. dopravě – OV
Proslov v EP
27.02.
Výkon. emisní normy pro lehká užitková vozidla - OV
Proslov v EP
28.02.
Naše republika je kolébkou úspěšných sportovců – OV Tisková zpráva
03.03.
Přímá volba starostů… otázka kompetencí (rš)
Moderní obec
04.03.
Peníze z Evropské unie – O. Vlasák
Tisková zpráva
07.03.
Strategie EU pro oblast Atlantského oceánu – O. Vlasák Projev v EP
07.03.
Rozlišení pojištěnců podle pohlaví – Oldřich Vlasák
Projev v EP
09.03.
Vysoké Mýto centrem plavecké Evropy (Z. Seiner)
Právo
10.03.
Předseda Svazu jednal s ministrem Johnem o poštách
Tisková zpráva
10.03.
Shoda mezi obcemi: Regulace hazardu do rukou obcí
Tisková zpráva
14.03.
Představitelé obcí debatovali o žhavých tématech (naj)
Deníky Plzeňsko
14.03.
Můžete diskutovat na téma Peníze z Unie (ves)
Deníky vých. Čech
17.03.
Oldřich Vlasák předseda SMO k přerozdělování daní
Deníky východní Čechy
17.03. Starostové nesouhlasí s přerozdělováním daní (kov)
Deníky východní Čechy
18.03. Starostové diskutovali také o rušení pošt (L. Žlábková)
Právo
18.03.
Rušení stavebních úřadů se zatím zřejmě odkládá (kov)
Deníky východní Čechy
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
21
18.03.
18.03.
20.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
27.03.
27.03.
31.03.
31.03.
03.04.
04.04.
08.04.
12.04.
18.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
25.04.
28.04.
02.05.
02.05.
02.05.
03.05.
03.05.
03.05.
03.05.
04.05.
09.05.
10.05.
10.05.
10.05.
10.05.
10.05.
10.05.
11.05.
12.05.
16.05.
16.05.
23.05.
23.05.
23.05.
24.05.
25.05.
25.05.
26.05.
26.05.
27.05.
Starostové brání stavební úřady i pošty (jah)
Tisková zpráva
Pohádková lední revue (ves)
Tisková zpráva
Čistý automobilismus ke zvýšení kvality života Pražanů Tisková zpráva
Stát musí obcím pomoci s čištěním odpadních vod – OV Tisková zpráva
Vzkaz zastupitelů hradecké veřejnosti - Oldřich Vlasák
Deníky východní Čechy
Otázka pro Oldřicha Vlasáka, europoslance (pov)
Deníky východní Čechy
Stát musí obcím pomoci s čištěním odpadních vod – OV neviditelnypes.cz
Technologie a řešení pro lidi-rozhovor s O. Vlasákem (rk) Hospodářské noviny
Koncentrace finančních zdrojů – rozhovor s O. Vlasákem Euractiv
Česká města se bojí, že priority kohezní politiky nebudou EurActiv
Podporujeme lepší obchodní pravidla (mb)
Tisková zpráva
Držitelem letošního ocenění Český zavináč je Zlatý erb Tisková zpráva
Začal 14. ročník konference ISSS, (Triada)
Tisková zpráva
Rozhovor s OV - čistírny odpadních vod (E. Boudová)
ČRoHK
Očkování proti katarální horečce ovcí – O. Vlasák
Projev v EP
Čistá doprava – rozhovor s O. Vlasákem
electricmotion.cz
Sejdeme se nad problematikou venkova - Oldřich Vlasák Tisková zpráva
Svaz podporuje Evropský plavecký den
Tisková zpráva
Jsme přísnější než Brusel (Jan Hrabálek)
Podnikatel.cz
Pétépáci od Bílé věže (ves)
Tisková zpráva
Spolupráce europoslanců ECR s oblastmi ODS v celé ČR Tisková zpráva
Evropské peníze musíme investovat….- rozhovor s O. V. EurActiv
Nový systém dotací pro obce musí zohlednit… O. Vlasák parlamentnilisty.cz
Získali jsme 125 milionů z Fondu solidarity – O. Vlasák
Tisková zpráva
Beseda se studenty: Den pro Evropu (Z. Hovadová)
Tisková zpráva
Systém dotací pro venkov je špatný, míní europoslanec
Deníky vých. Čech
Studenti si užili den v evropském duchu…
Deníky východní Čech
Nejrozsáhlejší rekonstrukce Kuksu může začít – O. Vlasák Tisková zpráva
Primavera v Evropském parlamentu
Tisková zpráva
Jak zlepšit kvalitu života na venkově? – rozhovor s O. V. Rozhovor
Zelená úsporám má upřednostňovat obce - Oldřich Vlasák Tisková zpráva
Oldřich Vlasák upřednostňuje města a obce
prvnizpravy.cz
Mladí čeští umělci se představili v Bruselu (A. Chlumecká) Deníky východní čechy
Společné tiskové prohlášení předsedy Svazu s min. a PSP Tisková zpráva
75. roč. Orlického maratonu a 75. Hrad. kilometru vodáků Tisková zpráva
Zveme na besedu: Zdravotnictví po „velkém třesku“ (ves) Tisková zpráva
Rozhovor s Oldřichem Vlasákem pro EURO (bh)
Euro
Rozhovor s Oldřichem Vlasákem pro Euractiv
Euractiv
Vlasák (ODS): Záchranářské centrum v HK stále ve hře
parlamentnílisty.cz…
Odpadové hospodářství - rozhovor s Oldřichem Vlasákem Moderní obec
Hovořili o současné Evropě (Hovadová)
Deníky východní Čechy
Střezinský orchestr Primavera slavil v zahraničí úspěchy
Deníky východní Čechy
Digitalizace historického a kult. obsahu je nezbytná - OV Projev v EP
Proč europoslanci požadují tvrdší tresty pro regiony…- OV Článek
Oslava 20. výročí ODS - Modrý večer
Tisková zpráva
Konference na téma finančního rámce EU…
prvnizpravy.cz
Zdravotnictví po „velkém třesku“ aneb Reforma realitou
Tisková zpráva
Budoucnost kohezní politiky EU
EurActiv
Města potřebují vlastní evropské peníze, navrhuje v EP OV Tisková zpráva
Ve Vysokém Mýtě oslavují Den dětí v měst. bazénu (jh)
Mladá fronta Dnes
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
22
27.05. Ministr Heger: Reforma se stává realitou (ves)
parlamentilisty.cz
30.05. Projev předsedy SMO ČR O. Vlasáka na XII. Sněmu Svazu INS, Moderní obec
02.06. Nakládání s odpady by mělo podléhat cenové regulaci (rš) Moderní obec
04.06. Den bezpečnostních a záchranných složek (bed)
MfDnes
06.06. Technické aspekty německých kontrol v pohraničí, O.V.
Projev v EP
06.06. Plnění závěrů Rady EU o architektuře, Oldřich Vlasák
Projev v EP
07.06. Obce má mít přednost před soukromníky, Ivan Ryšavý
Moderní obec
07.06. Vůdkyně iránské opozice má podporu poslanců, O. Vlasák Tisková zpráva
07.06. Evropská unie pomáhá postiženým státům, Oldřich Vlasák Tisková zpráva
08.06. Ke směrnici o mýtném - započítají se ext. nákl., O. Vlasák Vystoupení v EP
08.06. Má Evropská unie protipovodňová opatření? (ves)
Rozhovor
09.06. Podporuji zavedení principu „znečišťovatel platí“, O. Vlasák Článek
10.06. Oldřich Vlasák zvolen místopředsedou SMO ČR
Tisková zpráva
12.06. Osmý ročník Okolohradce za účasti O. Vlasáka
Tisková zpráva
13.06. Travní lyžaři z LK-Skiareál Olešnice opět bodovali na závodech Českého poháru
Pod záštitou Oldřicha Vlasáka, Josef Krám
Tisková zpráva
15.06. Plenární zasedání a návštěva Štrasburku, (ves)
Tisková zpráva
16.06. Země mohou v mýtném zohlednit hluk a znečištění
čtk
17.06. Vzájemná podpora europoslanců a regionů ODS
článek
19.06. Centrum integrovaných služeb ve Stěžerách, (pov)
Deníky vých. Čech
23.06. Evropské peníze přímo do měst
Tisková zpráva
26.06. Seminář Zdravotnictví po „velkém třesku“, Jan Michálek
U nás v kraji….
27.06. Města místo krajů (bh)
Euro
29.06. K Páté zprávě o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013 aneb
Malý krok pro evropské fondy, ale velký skok pro evr. ekonomiku OV Vystoupení v EP
29.06. Zřejmě si oproti současnému stavu pohoršíme, O. Vlasák
Článek
30.06. Evropské peníze poputují přímo do měst!, Oldřich Vlasák
Deníky vých. Čechy
30.06. OV: EU chce finančně znevýhodnit ČR proti záp. zemím (ves) Tisková zpráva
30.06. Ev. peníze se musejí dostat přímo města–rozhovor s OV (lb) EurActiv
01.07. Svaz měst a obcí má nové vedení (sky)
Moderní obec
06.07. Řidiči už neujdou pokutě za přestupek spáchaný za hranicemi čtk
06.07. Pokuty bez hranic, Eva Hrnčířová
ČT1
06.07. I v cizině budou řidiči dostávat pokuty, Štěpánka Čechová
Radiožurnál ČR
06.07. Končí beztrestí. dopr. přestupků spáchaných za hranice.(mik) ČTK
06.07. Závod travních lyžařů pod záštitou europoslance O. V. (jk) Tisková zpráva
07.07. EP: Města by si měla o fondech EU rozhodovat sama
EurActiv
07.07. Cizí piráti silnic už neuniknou, Luboš Palata
EurActiv
11.07. Téma: Podnikání v krajích, Oldřich Vlasák
Krajské noviny
14.07. Pro prosazování českých zájmů, (ves)
Tisková zpráva
14.07. Nový územní plán města Hradec Králové, (ves)
Tisková zpráva
15.07. Na návštěvě Bruselu, (ves)
Tisková zpráva
15.07. Nerovné rozdělení zaměstnanců z nov. členských států,OV
Vystoupení v EP
15.07. Směrnice na postih silničních pirátů, Oldřich Vlasák
Vystoupení v EP
20.07. Otázka pro O. Vlasáka: Jak se díváte na kroky Dánska...
Evropské noviny
20.07. Hrdý partner Votroků, František Řehounek
Tisková zpráva
20.08. Memorandum dalo Stezce mechu a perníku zelenou, M. Černý Radnice
22.08. Cyklokriterium 2011 pod záštitou O. Vlasáka
Tisková zpráva
31.08. Slavnostní otevření herny stolního tenisu pod záštitou O. V.
Tisková zpráva
04.09. Pamětní deska bude připomínat izraelské letce, za účasti OV
Tisková zpráva
05.09. 18. ročník CIAF v Hradci Králové s O. Vlasákem
TV HIT
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
23
08.09. School Cycling Cup 201, (ves)
Tisková zpráva
13.09. Staneme se mistry světa v regulacích?, Oldřich Vlasák
Tisková zpráva
13.09. ČR dostala kvůli mediaci přes prsty od EU, Oldřich Vlasák
Tisková zpráva
13.09. Ke směrnici o některých aspektech mediace, Oldřich Vlasák
Vystoupení v EP
13.09. Mistři světa v regulaci, Oldřich Vlasák
Vystoupení v EP
15.09. Město na kolech za účasti O. Vlasáka
Tisková zpráva
15.09. Vystoupení Oldřicha Vlasáka k radiokomunikacím
Vystoupení v EP
19.09. Exkurze v Evropě na pozvání Oldřicha Vlasáka
Olomoucký deník
20.09. Staneme se mistry světa v regulacích? Oldřich Vlasák
Olomoucký deník
20.09. Důraz na nenavyšování finančních prostředků, Oldřich Vlasák
Tisková zpráva
20.09. Olomoučtí navštívili Evropský parlament
Tisková zpráva
25.09. ČR dostala kvůli mediaci přes prsty od Evropské unie,O. Vlasák Tisková zpráva
25.09. Reakce na videonahrávku RTL, Oldřich Vlasák
Článek
27.09. Zachraňovat i bez unijních symbolů! Oldřich Vlasák
evropskehlasy.cz
27.09. 1. ročník akce: Hradubické sportovní firemní hry 2011
Tisková zpráva
27.09. Zachraňovat i bez unijních symbolů! Oldřich Vlasák
Tisková zpráva
27.09. Evropská reakce na katastrofy, EP a Oldřich Vlasák
Tisková zpráva
27.09. Návštěva Muzea českého a slovenského exilu a emigrace (ves)
Tisková zpráva
29.09. Evropský globalizační fond je spojen s velkou byrokracií a zkušené státy se v tomto
prostředí lépe orientují, Oldřich Vlasák
evropskehlasy.cz
29.09. Návrh na revizi nařízení o Evr. fondu přizpůsobení se…, O. Vlasák Vystoupení v EP
29.09. Úloha civilní ochrany a humanitární pomoci, Oldřich Vlasák
Vystoupení v EP
30.09. Rozhovor pro Evropské noviny - Fondy EU, Oldřich Vlasák
Evropské noviny
05.10. První ročník firemních her má své vítěze, Jiří Kastner
Tisková zpráva
05.10. Po stopách utrpení a naděje aneb Návštěva muzea exilu, (ves)
Tisková zpráva
06.10. Po stopách utrpení a naděje aneb Návštěva muzea exilu, Z. Kovařík Zpravodaj KPV
06.10. Seminář: Sociální politika, rodina a stát, (ves)
Tisková zpráva
10.10. Vlasák (ODS): Po stopách utrpení a naděje, (ves)
parlamentlisty.cz
11.10. Zrušení vízové povinnosti při cestě do Kanady, O. Vlasák
Rozhovor
17.10. Korespondence V + W tentokrát v Bruselu, (ves)
evropskehlasy.cz
18.10. Open Days 2011, Nela Statečná
Tisková zpráva
19.10. Korespondence V + W (Reakce po představení), (ves)
Tisková zpráva
20.10. Transatlantická konference v EP v Bruselu
Tisková zpráva
24.10. Smyslem evropských fondů je nastartovat místní ekonomiku, OV Tisková zpráva
24.10. Smyslem evropských fondů je nastartovat místní ekonomiku, OV evropskehlasy.cz
24.10. Rozhovor s předsedou Správní rady UHK Oldřichem Vlasákem do univerzitního
časopisu „Zpravodaj“ Univerzity Hradec Králové
Zpravodaj UHK
25.10. Infrastrukturní fond ČR znepokojuje, peníze z kohezní politiky EurActiv
25.10. Komu bude sloužit nový evropský infrastrukturální fond?, OV
Tisková zpráva
25.10. Boj proti totalitním režimům si musíme připomínat, O. Vlasák
Tisková zpráva
25.10. Pokud vyhrožuje ohněm, měl by se jej naučit rozdělávat, OV
Článek
26.10. Komu bude sloužit nový evropský infrastrukturální fond?, OV
eurohlasy.cz
26.10. Boj proti totalitním režimům bychom si měli připomínat, OV
Článek …
27.10. Česko-slovenské fórum občana, Jindřich Pietras
Tisková zpráva
28.10. Rychlý nárůst propouštění v Evropě jako výsledek hospodářské krize, zejména
propouštění v Arceloru a Nokii, Oldřich Vlasák
Proslov v EP
28.10. Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa, Oldřich Vlasák
Proslov v EP
01.11. Tento způsob úpravy terénu je zarážející… Oldřich Vlasák
Článek
02.11. Gminy pod specjalnym nadzorem, Oldřich Vlasák
samorzad.pl
05.11. Plzeňští v Evropském parlamentu, Jitka Zoubková
Tisková zpráva
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
24
07.11.
11.11.
11.11.
17.11.
20.11.
20.11.
21.11.
21.11.
21.11.
22.11.
22.11.
23.11.
23.11.
25.11.
02.12.
02.12.
05.12.
05.12.
06.12.
08.12.
09.12.
09.12.
10.12.
10.12.
10.12.
12.12.
12.12.
12.12.
15.12.
15.12.
16.12.
18.12.
18.12.
18.12.
19.12.
19.12.
20.12.
25.12.
City scope, Oldřich Vlasák
Parlam. Magazin
Seminář s besedou: Sociální politika, rodina a stát, (ves)
Tisková zpráva
Poslanecký den v Rychnově nad Kněžnou, (jz, ves)
Tisková zpráva
XIV. celostátní finanční konference, SMO ČR
Tisková zpráva
K vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, OV Proslov v EP
Rámcový program EU pro atomovou energii pro výzkum… OV Proslov v EP
Druhá návštěva Muzea českého a slovenského exilu… (ves)
Tisková zpráva
K projektu Evropské dědictví, Oldřich Vlasák
Proslov v EP
Rozvoj měst – dotace, Oldřich Vlasák
Rozhovor
Druhá návštěva Muzea českého a slovenského exilu… (ves)
Deníky VČ
Vystoupení na XIV. celostátní finanční konferenci, O. Vlasák
Proslov na FK
CEVRO navštívilo Evropský parlament, (ps)
Tisková zpráva
Vize europoslanců do roku 2014, (ves)
Tisková zpráva
Velvyslankyně Vicenová přivítala delegaci Svazu měst a obcí
SZ při EU
Rozvoj měst – dotace, Oldřich Vlasák
Evropské noviny
Zemřel vzácný člověk pan Karel Páral, (ves)
Tisková zpráva
Čaj o páté s Mladými konzervativci, (jv)
Tisková zpráva
Setkání s legendárním šachistou Garrry Kasparovem, Petr Divis Tisková zpráva
Druhá návštěva muzea exilu a emigrace, (ves)
Tisková zpráva
Krize eurozóny a její dopady na Českou republiku,(jv, ves)
Tisková zpráva
Druhá návštěva Muzea exilu a emigrace, (ves)
evropskehlasy.cz
Krize Eurozóny a dopady na Českou republiku, (jv, ves)
evropskehlasy.cz
Vize europoslanců do roku 2014, (ves)
Všudybyl
…
Setkání s europoslancem Oldřichem Vlasákem,B. Zpěváčková Gym.F.M.Pelcla
Den s poslancem Evropského parlamentu, (jz)
Tisková zpráva
15 let činnosti Euroregionu Glacensis, (jš)
Tisková zpráva
Tradiční Číše vína na závěr roku, (ves)
Tisková zpráva
Společný návrh v rámci rozpočtového procesu pro r. 2012, OV Proslov v EP
Europoslanec blahopřál starostovi, Míla Pour
Deníky VČ
Jsem romantik a optimista… rozhovor s O. Vlasákem
ČRoHK
Jsem romantik a optimista… rozhovor s O. Vlasákem
Deníky VČ
Komu bude sloužit infrastrukturální fond? Oldřich Vlasák
vodárenství.cz
K problematice ovocných šťáv, Oldřich Vlasák
Proslov v EP
K problematice Jednotného evropského dopravního prostoru,OV Proslov v EP
Tak už v tom „máme jasno“! Rajče je ovoce a mrkev také! OV Článek
Rozdíly mezi východní a západní infrastrukturou se neřeší! OV Článek
Tak už v tom „máme jasno“! Rajče je ovoce a mrkev také! OV Česká média
Předseda EP vzdal hold Václavu Havlovi
Článek
Celkem bylo vydáno 88 tiskových zpráv
Celkem bylo napsáno 20 článků a rozhovorů
Celkem bylo zaznamenáno 32 proslovů v EP atd.
Celkem bylo uveřejněno v tištěných a multimediálních médiích 105 článků
a citací Oldřicha Vlasáka
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
25
Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu,
výkonný prezident CEMR,
místopředseda Svazu měst a obcí České republiky,
předseda Správní rady Univerzity Hradec Králové,
člen Výkonné rady ODS a zastupitel Hradce Králové
Na zpracování zprávy o činnosti Ing. Oldřicha Vlasáka za rok 2011 se podíleli:
Eva Veselá a Ing. Ondřej Mátl
V Hradci Králové 1. února 2012
__________________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti Oldřicha Vlasáka v roce 2011
26

Podobné dokumenty

Výroční zprávu naleznete ZDE

Výroční zprávu naleznete ZDE volebním období v Evropě i nadále konstruktivně bojovat za národní zájmy. Jako místopředseda Svazu měst a obcí České republiky se i nadále soustřeďuje na řešení evropských problémů, které trápí naš...

Více

Přehled činnosti Oldřicha Vlasáka za období listopad 2004

Přehled činnosti Oldřicha Vlasáka za období listopad 2004 volebním období v Evropě i nadále konstruktivně bojovat za národní zájmy. Jako místopředseda Svazu měst a obcí České republiky se i nadále soustřeďuje na řešení evropských problémů, které trápí naš...

Více

Radnice 02/2016

Radnice 02/2016 vibrační desky, pěchy, odvlhčovače, topidla, bourací kladiva, vrtačky, brusky a pily, zahradní sekačky, zahradní provzdušňovače, křovinořezy, štípače dřeva a jiné. Najdete nás v HK – Svobodné Dvory...

Více

letni spec 1.qxd - kralovehradecko

letni spec 1.qxd - kralovehradecko z OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY Dějiny architektury města Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války. z do 2. 9. IGNÁC PREISSLER (1676-1741) malíř skla a porcelánu z do ...

Více

WTO a zemědělství

WTO a zemědělství Ministerské deklarace pro konferenci v Hong Kongu. Cílem jednání v Hong Kongu bylo stanovit rámcový obsah tzv. modalit, nových dohod WTO platných pro zemědělství a pro ostatní oblasti vyjednávání (...

Více