Poutní maraton 2011 - podrobné informace CZ

Komentáře

Transkript

Poutní maraton 2011 - podrobné informace CZ
POUTNÍ MARATON
2. ročník
Cheb - Waldsassen - Cheb
Maria Loreto - Kappl - Sv. Anna
od 422 m do 42,2 km
běh-chůze-kolo-autobus
sobota 25. června 2011 v 9:00
u kostela sv. Mikuláše v Chebu
Mapa trasy pro rok 2011
Fotky z měření a značení trasy
Informace na RunningFree
Běžecká škola M. Škorpila
Farní charita Cheb
Běhy bez hranic
www.maraton.farnostcheb.cz
Benefiční akce podporující
Farní charitu Cheb
č. účtu 220 699 597 / 0300
var. symbol: 2303
Po úspěšném 1. ročníku všechny srdečně zveme na 2. ročník Poutního maratonu, který
se letos koná v sobotu 25. června 2011. Poutní maraton je benefiční akcí na finanční
podporu Farní charity Cheb. Jako v loňském roce je organizován Farní charitou Cheb
a Běžeckou školou Miloše Škorpila ve spolupráci s farnostmi v Chebu a Waldsassenu a je
zařazen do série Běhů bez hranic.
TRASY: Trasy „maratonu“, který bude zahájen 25. června 2011 v 9:00 před kostelem sv.
Mikuláše v Chebu, budou přizpůsobeny dětem, rodinám i sportovcům (od 422 m do 42,2
km). Trasu (nebo její část) bude možné absolvovat běžecky, pěšky nebo na kole. Trasa
bude značená a můžete si ji prohlédnout ZDE (pozor – oproti 1. ročníku mírně pozměněna).
Před startem, po doběhu či během dne si navíc můžete vyběhnout na věţ sv. Mikuláše!
Rodinný „centimaraton“ (422 m – okruh kolem kostela sv. Mikuláše) odstartuje v 9:00.
Start ostatních tras v 9:30 – 10:00. Můžete např. jít / běžet / jet na kole z Chebu na
Loretu (10 km: letos trasa povede po cyklostezce přes Šlapany), pak dále do Waldsassenu
(celkem 21,1 km: „1/2 maraton“), na Kappl (celkem 25,5 km), letos nově přes
Buchbrunnen (česky ZDE, celkem 30 km) a Bismarckovu rozhlednu na Zelené hoře na Sv.
Annu (celkem 36 km), nebo můžete zvládnout celou trasu až zase zpátky do Chebu (42,2
km: „maraton“, 560 výškových metrů). Fotky z měření a značení trasy jsou k dispozici ZDE.
Trasu si také můžete zkrátit na celkovou délku 30 km tak, že budete ve Šlapanech
pokračovat dále po cyklostezce až do Schloppachu, pak dále polními cestami a příjemnými
silničkami přes Hundsbach přímo na Kappl (neznačeno!).
Můžete však také začít ve Waldsassenu (kolem 12:00) a vydat se s námi třeba jen na Kappl
(4,4 km) nebo si můžete dát 1/2 maraton z Waldsassenu přes Kappl, Buchbrunnen a sv.
Annu do Chebu. Trasu si můžete i jinak přizpůsobit či zkrátit, dle vlastní potřeby. V cíli pak
jen nahlásíte, jakou trasu jste absolvovali, kolik měřila kilometrů a za jak dlouho.
POUTNÍ AUTOBUS: Poutním autobusem je možné absolvovat celou trasu, bude však také
fungovat jako sběrný autobus pro ty, kdo už nebudou moci či chtít dál po svých. Bude
odjíždět v 10:30 z Chebu z Komenského ulice, ve 12:00 z Lorety, ve 14:00 z Waldsassenu
(z parkoviště na křižovatce Brauhausstr. a Neualbenreuther str.), v 15:00 z Kapplu a v
16:30 z křižovatky pod Sv. Annou (bývalý Horní Pelhřimov). Do Chebu se tedy poutní
autobus vrací kolem 17:00. V autobusu budou k dispozici slazené i neslazené nápoje,
vydatnou svačinu si však každý autobusový poutník veze svoji vlastní.
KATEGORIE: Zváni jsou malí i velcí, staří i mladí, kteří mají rádi pohyb, poutní místa,
příjemnou partu lidí nebo chtějí podpořit charitu. Maraton není chápán jako závod, ale spíše
jako společenský charitativní happening. Každý na startu dostane plánek trasy a je na jeho
poctivosti, jak se této trasy bude držet. Čas si každý měří a v cíli hlásí sám za sebe.
OBČERSTVENÍ: Přibližně na každém 5. kilometru (viz příslušné značky na mapě – na
začátku cyklostezky na Šlapany: 4,5 km, na Loretě: 10 km, v Mammersreuthu: 14,5 km,
před bazilikou ve Waldsassenu: 21,5 km, na Kapplu: 25,5 km, u Buchbrunnen: 30 km, pod
Bismarckovou rozhlednou: 35 km a v Chebu: 42,2 km) čekají účastníky „občerstvovací
stanice“ s nabídkou pitné vody, iontového nápoje a lékárničky s náplastí na puchýře. Pro
běžce zde navíc budou k dispozici energetické tyčinky či ovoce. Ostatní by si raději měli vzít
nějaké občerstvení s sebou. Možnost malého občerstvení bude také přímo v poutním
autobuse, ale oběd nezajišťujeme. Na poutních místech (Maria Loreto, Waldsassen, Kappl,
Sv. Anna) se také nabízí možnost kulturně-společenské zastávky.
BEZPEČNOST: Maraton probíhá za plného silničního provozu. Každý je povinen dodržovat
pravidla silničního provozu, případně pokynů pořadatelů, Městské policie či Policie ČR. Trasu
všichni absolvují na vlastní nebezpečí. Děti musí mít na trasu delší než „centimaraton“
domluven vlastní doprovod. V případě úrazu je třeba volat 112 (i v Německu).
VEČERNÍ PROGRAM: Po maratonu se večer 25. 6. sejdeme na faře (po předchozí domluvě
možnost přespání) na menší „after party“, kde to vše probereme a můžeme porovnat
s loňským ročníkem. Fotogalerie z 1. ročníku Poutního maratonu k prozkoumání ZDE.
STARTOVNÉ A PŘÍSPĚVKY: Výtěžek z dobrovolného startovného, z osobních příspěvků
účastníků a dalších příznivců, ze sponzorských darů, z aukce dalšího maratonského obrazu
od Lucie Polákové, a ze související sbírky bude věnován na podporu služby Farní charity
Cheb (dobrovolnické centrum, kontaktní místo, návštěvní služba starým a nemocným,
poradenství rodinám umírajících, pomoc nouzi…). V letošním roce nám po loňském krácení
nebyla přidělena vůbec žádná státní dotace pro dobrovolnické centrum a činnost Farní
charity je proto (opět ) vážně ohrožena. Budeme proto vděčni za každý váš příspěvek.
Dobrovolné startovné i další vaše finanční příspěvky je možné odevzdat při registraci před
startem u kostela, ale také na všech občerstvovacích stanicích na trase. Přispívat můžete
také převodem na účet Farní charity Cheb u Poštovní spořitelny. Při startu centimaratonu
bude zahájena sbírka na tentýž účel.
číslo účtu: 220699597; kód banky: 0300, variabilní symbol: 2303
IBAN pro mezinárodní převod: CZ88 0300 0000 0002 2069 9597; BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Pokud chcete vystavit potvrzení o daru, napište kontakt do „zprávy pro příjemce“.
BENEFIČNÍ DRAŢBA: Po celou trasu maratonu s námi také "poběží" obraz Lucie Polákové
"Běh na dlouhou trať" (vpravo) namalovaný na hedvábném šátku o velikosti 55 x 55 cm
speciálně pro náš Poutní maraton. Tento obraz je možné vydražit v benefiční aukci (viz
www.aukce.farnostcheb.cz), jejíž výtěžek je určen na podporu služeb Farní charity Cheb.
PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE: Na tel. 777 141 305 nebo na [email protected]
Pokud přihlášku pošlete do 31. května 2011, velmi nám tím usnadníte organizaci. Pokud
nelze jinak, můžete se přihlašovat i později, případně přímo na místě při registraci, která
bude pro všechny probíhat od 7:00 před kostelem sv. Mikuláše v Chebu. Pokud byste
z jakýchkoli důvodů nestačili společný start, můžete se přijít zaregistrovat a na trasu vyrazit
i později během dne (nezaručujeme pak ovšem, že vám neujede poutní autobus).
Přidejte se tedy i vy, běžmo, pěšmo, kolmo či busem. Zkuste alespoň kousek! Každý svým
vlastním způsobem tak můžete přispět dobré věci a ještě se při tom pobavit, seznámit se
zajímavými lidmi a udělat něco pro své zdraví!
Těšíme se na vás, poběžíme také!
Eva Kolafová, výkonná ředitelka Farní charity Cheb
Miloš Škorpil, šéf Běžecké školy Miloše Škorpila
Petr Hruška, farář Římskokatolické farnosti Cheb
Zdena Hulínská, 731 619 762
Petr Klokočka, 777 141 305
organizátoři a kontaktní osoby
Trasa Poutního maratonu 25. 6. 2011
(25. 6. 2011; start 9:00 – 9:30, cíl postupně aţ do 18:00)
km
www.runningfreeonline.com/Map/Create/Course/8945
Část trasy Poutního maratonu v Chebu
(25. 6. 2011; start 9:00 – 9:30, cíl postupně aţ do 18:00)
Po společném startu před kostelem sv. Mikuláše na Kostelním náměstí absolvuje část
účastníků symbolický „centimaraton“ (setina maratonu 422 m), tj. obejdou či oběhnou
jedno kolečko kolem kostela svatého Mikuláše na Kostelním náměstí v Chebu.
Poté se mezi 9:30 až 10:00 na trasu postupně vydají skupinky chodců, běžců a cyklistů.
Začátek trasy vede přes náměstí a dále po pěší zóně, kde se nebude závodit (jako nakonec
ani po celé trase – akce není závodem v pravém slova smyslu, spíše sportovněspolečenským happeningem). Běžci pomalu poběží, pěšáci půjdou, cyklisté svá kola
povedou a nasednou na ně až po přechodu Evropské. Přes kruhový objezd u nádraží se pak
krátkou uzavírkou na začátku Riegrovy ul. dostaneme na cyklostezku kolem železniční trati,
přes lávku do Hájů a pak již tradá po cyklostezce do Šlapan a na Loretu…
Vracet se běžci a cyklisté budou během odpoledne, a to cílovou rovinou od Brány času zpět
ke kostelu sv. Mikuláše, přičemž cyklisté opět budou dbát na to, aby po pěší zóně a
jednosměrkami svá kola vedli.
Detail trasy Poutního maratonu ve Waldsassenu
(25. 6. 2011; průběh hlavní běţecké skupiny kolem 12:00)
Oproti loňsku se od mariánské jeskyně (Grotte) nebudeme vracet, ale poběžíme dál na
Egerer Straße, po které odbočíme doleva a z ní pak později opět doleva a klášterními
zahradami doběhneme k bazilice z druhé strany než vloni. Občerstvení nás bude čekat před
vchodem do waldsassenské baziliky po levé straně.

Podobné dokumenty

Poutní maraton – 3. ročník – sobota 23. června 2012

Poutní maraton – 3. ročník – sobota 23. června 2012 km, na Kapplu: 25,5 km, u Buchbrunnen: 30 km, pod Bismarckovou rozhlednou: 35 km a v Chebu: 42,2 km, čekají účastníky „občerstvovací stanice“ s nabídkou pitné vody. Pro běžce zde navíc budou k disp...

Více