Poutní maraton – 3. ročník – sobota 23. června 2012

Komentáře

Transkript

Poutní maraton – 3. ročník – sobota 23. června 2012
Poutní maraton – 3. ročník – sobota 23. června 2012
Co: 3. ročník Poutního maratonu
Kudy: Cheb - Maria Loreto - Waldsassen
Waldsassen - Kappl - Sv. Anna - Cheb
Kolik: od 422 m do 355 km
Jak: běh-chůze-kolo-autobus
Kdy: v sobotu 23. června 2012 od 9:00
Kde: u kostela sv. Mikuláše v Chebu
Info: www.maraton.farnostcheb.cz
Zveme Vás na 3. ročník Poutního maratonu, který se letos koná v sobotu 23. června
2012. Letošní Poutní maraton se zároveň stává i závěrečným úsekem Poutního
ultramaratonu, konaného ve dnech 19. – 23. 6. 2012.
Tato již tradiční benefiční akce na podporu Farní charity Cheb je organizována Farní charitou
Cheba Běžeckou školou Miloše Škorpila ve spolupráci s farnostmi v Chebu a Waldsassenu.
TRASY: budou přizpůsobeny dětem, rodinám i sportovcům (od 422 m do 42,2 km). Trasu
(nebo její část) bude možné absolvovat běžecky, pěšky nebo na kole. Před startem, po
doběhu či během dne si navíc můžete vyběhnout na věž sv. Mikuláše!
 422 m - „centimaraton“: okruh kolem kostela sv. Mikuláše
 10 km: možno např. jít / běžet / jet na kole z Chebu na Loretu (po cyklostezce přes
Šlapany - až do Starého Hroznatova po poutní cestě VIA PORTA)
 21,1 km - "půlmaraton": trasa pokračuje do Waldsassenu (opět po VIA PORTA)
 25,5 km: na Kappl
 30 km: ze Šlapan pokračovat po cyklostezce do Schloppachu, pak dále polními
cestami a příjemnými silničkami přes Hundsbach přímo na Kappl (neznačeno!)
 36 km: přes Buchbrunnen (celkem 30 km) a Bismarckovu rozhlednu na Sv. Annu
 42,2 km - "maraton": celá trasa zpátky do Chebu (560 výškových metrů)
 355 km - "ultramaraton": úterý až pátek Poutní ultramaraton po ekumenické
poutní cestě VIA PORTA z Kláštera Volkenroda do Chebu, v sobotu pak Poutní
maraton (pro ostatní účastníky Poutního maratonu se zde naskýtá jedinečná
příležitost doprovodit a povzbudit ultramaratonce na jejich posledních kilometrech!)
Můžete však také začít ve Waldsassenu (kolem 12:00) a vydat se s námi třeba jen na Kappl
(4,4 km) nebo si můžete dát 1/2 maraton z Waldsassenu přes Kappl, Buchbrunnen a sv.
Annu do Chebu. Trasu si můžete i jinak přizpůsobit či zkrátit, dle vlastní potřeby.
Celou trasu si můžete prohlédnout zde: http://www.runningfreeonline.com/Map/Create/Course/13834
PATRONI: Záštitu převzali ultramaratonec Miloš Škorpil, starostové Chebu a Waldsassenu,
RNDr. Pavel Vanoušek a pan Bernd Sommer, biskup plzeňský Mons. František Radkovský,
představené klášterů Waldsassen a Volkenroda sestra Laetitia Fech OCist. a paní Ulrike
Köhler a bývalý náčelník Horské služby Boží dar, poslanec Parlamentu ČR, pan Rudolf Chlad.
Finančně, materiálně či modlitebně akci podpořili Město Cheb, Město Waldsassen, Řk farnost
Cheb, Řk farnost Waldsassen, Klášter Waldsassen, Klášter Volkenroda a další sponzoři.
POUTNÍ AUTOBUS: Poutním autobusem je možné absolvovat celou trasu, bude však také
fungovat jako sběrný autobus pro ty, kteří už nebudou moci či chtít dál po svých. Bude
odjíždět v 10:30 z Chebu z Komenského ulice, ve 12:00 z Lorety, ve 14:00 z Waldsassenu
(z parkoviště na křižovatce Brauhausstr. a Neualbenreuther str.), v 15:00 z Kapplu a v
16:30 z křižovatky pod Sv. Annou (bývalý Horní Pelhřimov). Do Chebu se tedy poutní
autobus vrací kolem 17:00. V autobusu budou k dispozici slazené i neslazené nápoje.
KATEGORIE: Zváni jsou malí i velcí, staří i mladí, kteří mají rádi pohyb, poutní místa,
příjemnou partu lidí nebo chtějí podpořit charitu. Maraton není chápán jako závod, ale spíše
jako společenský charitativní happening. Každý na startu dostane plánek trasy a je na jeho
poctivosti, jak se této trasy bude držet. Čas si každý měří a v cíli hlásí sám za sebe.
OBČERSTVENÍ: Přibližně na každém 5. kilometru: na začátku cyklostezky na Šlapany: 4,5
km, na Loretě: 10 km, v Mammersreuthu: 14,5 km, před bazilikou ve Waldsassenu: 21,5
km, na Kapplu: 25,5 km, u Buchbrunnen: 30 km, pod Bismarckovou rozhlednou: 35 km a v
Chebu: 42,2 km, čekají účastníky „občerstvovací stanice“ s nabídkou pitné vody. Pro běžce
zde navíc budou k dispozici energetické tyčinky či ovoce. Na poutních místech (Maria Loreto,
Waldsassen, Kappl, Sv. Anna) se také nabízí možnost kulturně-společenské zastávky.
KOLOBĚH: Možnost sponzorovaného zapůjčení koloběžky z KOLOBĚHsport Plzeň
Prodejna a půjčovna koloběžek a skládacích kol KOLOBĚHsport Plzeň nabízí zájemcům o
absolvování Poutního maratonu možnost zapůjčení koloběžky pro dospělé, to za symbolické
půjčovné, které bude celé odevzdáno Farní charitě Cheb. Navíc za každou zapůjčenou
koloběžku na tuto pouť bude odvedena částka 500,- Kč. Koloběžka může přijít vhod
zejména běžcům, kteří se necítí uběhnout tak dlouhou trať po vlastních nohách, případně
cyklistům, kteří to budou mít chuť zkusit bez rizika otlačeného pozadí. Koloběžky je možné
rezervovat e-mailem na [email protected], nebo telefonicky na tel: 603 218 471,
Václav Jun. Doprava koloběžek do Chebu bude zajištěna.
BEZPEČNOST: Maraton probíhá za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní
nebezpečí a na vlastní zodpovědnost a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu,
případně pokynů pořadatelů, Městské policie či Policie ČR. Děti musí mít na trasu delší než
„centimaraton“ domluven vlastní doprovod. V případě úrazu je třeba volat 112 (i
v Německu). Velmi doporučujeme, aby účastníci uzavřeli cestovní připojištění do zahraničí.
Nezbytně nutné je mít s sebou občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.
VEČERNÍ PROGRAM: Po maratonu se večer 23. 6. sejdeme na faře (po předchozí domluvě
možnost přespání), kde to vše u dobré krmě probereme.
STARTOVNÉ A PŘÍSPĚVKY: Výtěžek benefice bude věnován na podporu služby Farní
charity Cheb (dobrovolnické centrum, kontaktní místo, návštěvní služba starým a
nemocným, poradenství rodinám umírajících, pomoc nouzi…). Dobrovolné startovné i další
vaše finanční příspěvky je možné odevzdat při registraci před startem u kostela. Přispívat
můžete také převodem na účet Farní charity Cheb u Poštovní spořitelny:
Číslo účtu: 220699597; BLZ: 0300, variabilní symbol: 2303
Ze zahraničí: IBAN: CZ88 0300 0000 0002 2069 9597; BIC (SWIFT): CEKOCZPP
BENEFIČNÍ DRAŽBA: Po celou trasu maratonu s námi opět "poběží" maratonský poutní
šátek. Tento obraz je možné vydražit v benefiční aukci, jejíž výtěžek je určen na podporu
služeb Farní charity Cheb. Podmínky budou spolu s prezentací obrazu včas zveřejněny.
PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE: Na tel. 731 619 762, e-mailem [email protected]
nebo přes kontaktní formulář na www.maraton.farnostcheb.cz v sekci Přihlášky (kde najdete
další podrobnosti). Pokud přihlášku pošlete do 31. května 2012, velmi nám tím usnadníte
organizaci. Pokud nelze jinak, můžete se přihlašovat i později, případně přímo na místě při
registraci, která bude pro všechny probíhat od 7:00 před kostelem sv. Mikuláše v Chebu.
Pokud byste však měli zájem o zařízení ubytování z pátku na sobotu nebo ze soboty na
neděli, prosíme o dodržení uvedeného termínu.
Do přihlášky uveďte:
jméno - datum narození - kontaktní adresu - e-mail a telefon - zvolená trasa - ubytování
Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedených kontaktech.
A TAK NEVÁHEJTE! Přidejte se tedy i vy, běžmo, pěšmo, kolmo či busem. Zkuste alespoň
kousek! Každý svým vlastním způsobem tak můžete přispět dobré věci a ještě se při tom
pobavit a udělat něco pro své zdraví!
Těšíme se na vás!
Eva Kolafová, ředitelka Farní charity Cheb
Miloš Škorpil, šéf Běžecké školy Miloše Škorpila
Petr Hruška, farář Římskokatolické farnosti Cheb
Zdeňka Hulínská, asistentka Římskokatolické farnosti Cheb

Podobné dokumenty

Poutní maraton 2011 - podrobné informace CZ

Poutní maraton 2011 - podrobné informace CZ Buchbrunnen (česky ZDE, celkem 30 km) a Bismarckovu rozhlednu na Zelené hoře na Sv. Annu (celkem 36 km), nebo můžete zvládnout celou trasu až zase zpátky do Chebu (42,2 km: „maraton“, 560 výškových...

Více