Prazdroj – profil

Komentáře

Transkript

Prazdroj – profil
Profil společnosti 2007
český národní symbol
Profil společnosti 2007
český národní symbol
Pivo je součástí české kultury.
Inspirovalo mimo jiné i naše přední
literáty, filmaře, hudebníky malíře
i fotografy. Umělecké fotografie
jednoho z českých fotografů, kteří
dosáhli světového uznání –
Antonína Kratochvíla, Vám představí
jejich pohled na pivo, pivní kulturu
a společnost Plzeňský Prazdroj, a.s.
obsah
vítejte v dobré společnosti… /6/
staleté kořeny /12/
z pokladnice značek /18/
kvalita v každé kapce /38/
na cestě k zákazníkům /42/
závazek odpovědného výrobce /46/
odpovědně a šetrně /50/
naši lidé /56/
součást české kultury /58/
vítejte v dobré
společnosti...
„Milí vzdálení potomci, zajímalo by mě:
a) jestli se ve Vaší době v Čechách
ještě mluví česky
b) jestli jsou u Vás pořád tak hezké
holky jako v našich časech
c) jestli bylo vynalezeno něco ještě
lepšího než pivo
Zdeněk Svěrák
Herec, scénárista, režisér a spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana v poselství příštím
generacím, které je zazděné v historických sklepích Plzeňského Prazdroje v láhvích Pilsner
Urquell (leden 2007).
vítejte v dobré společnosti...
Pivo jest důležitou pochutinou i potravinou, pro
člověka tělesně pracujícího s mírou užívané jest bez
následků škodlivých. Byť bylo množství výživných látek
v pivě poskrovnu, jsou přece všechny obsaženy ve
formě velice příhodné…
Ottův slovník naučný, díl XIX, str. 816, Praha 1900
8/9
Město, jež dalo světu nejoblíbenější kategorii piv
Plzeňský Prazdroj ve faktech
Po celém světě si lidé spojují pivo se zlatou barvou a všechna zlatá piva vděčí za
>
Hlavní sídlo společnosti – Plzeň
svou barvu jednomu jedinému pivovaru. Řada z nich, včetně nejznámějších
>
3 pivovary – Plzeň, Radegast,
světových ležáků, tuto skutečnost uznává a pojmenovává je pilsener nebo pilsner,
Velké Popovice
>
13 obchodně distribučních center
nebo častěji pils. Mezi světově známými pivy používajícími označení pilsener,
>
Klientské centrum v Praze
plzeňské, ve skutečnosti jen jedno doopravdy pochází z města Plzně. Je to nejenom
>
2416 zaměstnanců (z toho 33%
původní plzeňské, ale také první nezakalené, zlaté pivo vůbec. Jmenuje se Pilsner
Urquell.
žen) – údaj k 1. 3. 2007
>
32 000 zákazníků (21 000
hospod a restaurací, 11 000
prodejen, supermarketů)
Značka Pilsner Urquell, jejíž kořeny sahají až do první poloviny 19. století, se stala
pivní legendou, navíc i symbolem a praotcem celé skupiny světlých piv. Světlé
ležáky plzeňského typu se spodním kvašením jsou nejoblíbenější kategorií vůbec.
Vždyť každé osmé pivo z deseti vypité na celém světě je právě tohoto typu.
Sídla obchodně distribučních center
2
Obchodně distribuční centra
/1/ Karlovy Vary
5
1
/2/ Teplice
9
4
/3/ Plzeň
PRAHA
/4/ Praha-Chýně
6
3
VELKÉ POPOVICE
13
11
NOŠOVICE
PLZEŇ
/5/ Mnichovo Hradiště
/6/ Velké Popovice
/7/ České Budějovice
8
12
10
7
/8/ Jihlava
/9/ Hradec Králové
/10/ Brno
/11/ Olomouc
/12/ Zlín
/13/ Nošovice
vítejte v dobré společnosti...
Plzeňský Prazdroj je sice především historickým českým názvem piva Pilsner Urquell,
>
Brány denně opustí průměrně
114 kamionů, v letní sezóně počet
ale pod tímto obchodním jménem také vystupuje akciová společnost vzniklá
vzroste až na 162 kamionů denně
v 90. letech 20. století v Plzni. Reprezentuje v České republice, ale i dalších více než
>
50 zemích napříč všemi kontinenty, nejlepší tradice, špičkovou kvalitu
vyrobené společností Plzeňský
a neopakovatelnou chuť typických výrobků českého pivovarnictví, značek Pilsner
Prazdroj, každé čtvrté vypité pivo je
Každé druhé pivo vypité v ČR je
Gambrinus
Urquell, Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Radegast, Radegast Birell a Master.
>
Vyvážíme do 53 zemí po celém
Hlavním předmětem podnikání Plzeňského Prazdroje, a.s., jsou výroba a prodej piva
světě, jsme největším vývozcem
a sladu.
v ČR
>
Nejvzdálenějším exportním trhem
je Nový Zéland.
Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem v Plzni tvoří tři pivovary – v Plzni,
>
Velkých Popovicích a Nošovicích, ale také třináct vlastních tzv. obchodně
Německo, USA, Slovensko, Švédsko
Největším importérem je
a Maďarsko.
distribučních center, které svými obchodními a marketingovými aktivitami pokrývají
celé území České republiky.
Plzeňský Prazdroj, vedoucí pivovarnická společnost ve střední Evropě, rozvíjí nejlepší
tradice tohoto významného průmyslového odvětví v Čechách a na Moravě, které
sahají až do první poloviny 19. století v případě Plzně, respektive až do 16. století
v případě Velkopopovického Kozla. Z těchto historických kořenů vyrůstá dnešní
příslušnost k přední mezinárodní pivovarnické skupině SABMiller plc., pro níž se stala
značka Pilsner Urquell vlajkovou lodí mezinárodního portfolia značek. Lodí, která byla
do peřejí pivní pěny spuštěna v roce 1842 první várkou tzv. spodně kvašeného
ležáku.
/1-3/ Celkové pohledy na naše
pivovary, zleva: historický areál
nejstaršího pivovaru Plzeň, nádvoří
pivovaru Velké Popovice a vstupní
brána do nejmladšího pivovaru
Radegast.
1
2
3
10/11
Velká rodina SABMiller
SABMiller plc.
Mateřská společnost SABMiller je jedním z největších výrobců piva na světě. Její
>
Více než 150 značek
celkový objem prodeje piva typu ležák za rok končící 31. března 2007 se pohyboval
>
Činnost ve více než 60 zemích
kolem 216 milionů hektolitrů. Na šesti kontinentech zastřešuje na 150 značek, které
světa na 6 kontinentech planety
v mnoha případech patří k lídrům národních trhů.
>
Téměř 54 000 zaměstnanců
>
Celkový objem prodeje 272 mil.
hektolitrů
Původem jihoafrická společnost SAB (South African Breweries) byla založena v roce
>
1895 v Johannesburgu, když si přistěhovalci z Anglie, Irska, Německa a Holandska
(rok končící 31. 3. 2007)
Výnosy 18 620 mil. USD
založili malý pivovar pro uhašení žízně tehdejších zlatokopů. Celé jedno století
podnikala pouze na území Jižní Afriky a v přilehlých afrických zemích. V 90. letech
20. století expandovala nejprve do Maďarska (1993), na Slovensko (1997) a v roce
1999 získal majoritu v Plzeňském Prazdroji a Pivovaru Radegast. V roce 2002 získal
South African Breweries akciovou většinu v americkém Miller Brewing Co. Vznikla tak
druhá největší pivovarnická skupina na světě SABMiller.
Plzeňský Prazdroj sice nepatří k výrobně největším členům rodiny SABMiller, ale
k nejvýkonnějším ano. Navíc je nositelem vlajkové lodi mezinárodního portfolia
značek - Pilsner Urquell. Do této společnosti patří rovněž Peroni Nastro Azzurro jako
hlavní značka italské společnosti Birra Peroni v Itálii . Vlajku SABMiller nese také
Miller Genuine Draft, který je nejvýznamnější exportní značkou americké společnosti
Miller Brewing Copany vlastnící v USA celkem osm pivovarů. Nejvýznamnější
mezinárodní značkou na africkém kontinentě je Castle.
/4-6/ Kromě Pilsner Urquell jsou
dalšími nositely vlajkových lodí
portfolia SABMiller značky Miller
Genuine Draft, Peroni Nastro
Azzurro a Castle.
4
5
6
staleté kořeny
V roce 1839 měla zaznít památná věta váženého
plzeňského občana a hostinského Václava Mirwalda:
„Jednoho je nám v Plzni zapotřebí: dobrého a laciného
piva.“ Co lze z prorockých slov hostinského Mirwalda
vyčíst? Chtějí-li mít Plzeňští dobré pivo a chtějí-li ho mít
dost, neobejdou se bez velkého moderního pivovaru.
12/13
První sládek se jmenoval Josef
Pilsner Urquell a Gambrinus, aneb v Plzni vždy o krok napřed
Groll a pocházel z bavorského
Vilshofenu. Kvalitní spodně kvašené
Držet krok s dobou a pokud možno být ještě o jeden napřed. Takovým krokem
pivo v Plzni uvařil podle
ostatně bylo už samotné založení a postavení Měšťanského pivovaru v Plzni v roce
„bavorského způsobu“. Grollovi se
1842. A o náskoku před ostatními hovoří i kroky další. První parní stroj na území Plzně
podařil zázrak: zlatavý, řízný
nemohl být jinde než v pivovaru, stejně jako první plynové lampy, elektrické osvětlení
a mimořádně lahodný mok. Podle
expertů se na úspěchu nového
či telefonní linky. Řeč je o druhé polovině 19. století, nicméně odhodlání prosazovat
plzeňského ležáku podílela nejen
nové myšlenky, postupy a technologie špičkové kvality je vlastní i dnešním plzeňským
sládkova šikovnost, ale i místní
podmínky včetně pískovcových
pivovarníkům.
sklepů a zejména zdejší voda.
Pivovar vyrostl za městem nad řekou Radbuzou. První krumpáč se do bubenečské
půdy zaťal na podzim 1838, za rok stála hrubá stavba. V pískovcovém podloží se
kopaly pivovarské sklepy – základ pro spodní kvašení piva při nízkých teplotách. Pivo
se začalo vařit na podzim v roce 1842. Prvního sládka, uznávaného odborníka,
Plzeňští povolali z Bavor. K výrobě první várky si patrně přivezli i bavorské suroviny. Už
následujícího roku ale vařili pivo z bližších zdrojů, z ječmene z oblasti Plzeňska
a z žateckého chmele.
/1/ První sládek, Josef Groll
/2/ Na podzim roku 1840 byla
dokončena základní stavba
Měšťanského pivovaru. /3/ Zařízení
varny rekonstruovaly a nově
vybavily Škodovy závody v Plzni
v roce 1928.
1
2
3
staleté kořeny
V sousedství Měšťanského pivovaru vznikl v roce 1869 První plzeňský akciový pivovar
Od svého vstupu do Plzeňského
Prazdroje jen do roku 2006
Gambrinus. Stalo se tak za přispění Emila Škody, zakladatele Škodových závodů.
SABMiller investoval 27,5 mld. Kč,
V roce 1893 stál v Plzni v pořadí třetí pivovar – Plzeňský společný pivovar, pro který se
nejvíce do nejmodernějších
ale vžil název Prior podle značky černého piva. V roce 1928 ale splynul s Měšťanským
technologií, například nové varny
pivovarem, stejně jako v roce 1932 čtvrtý plzeňský pivovar, Světovar, s pivovarem
Pilsner Urquell. Investice do
výstavby nové stáčírny a filtrace v
Gambrinus.
Plzni v roce 2006 dosáhla hodnoty
více než 1 mld. Kč.
V roce 1933 vytvořily výrobci značek Pilsner Urquell a Gambrinus společný koncern.
Po druhé světové válce, kterou byl zcela zničen pivovar Gambrinus, a po socialistické
etapě, přinesly žádoucí změny až 90. léta dvacátého století a vstup zahraničního
investora.
/1/ Brána do plzeňského pivovaru
Gambrinus. /2/ Investice do nové
varny přinesla pivovaru zvýšení
kapacity až na 14,4 várky za den.
/3/ Nová stáčecí hala otevřená
v listopadu 2006 je nejmodernější
svého druhu v celé Evropě.
1
2
3
14/15
Velkopopovický Kozel, aneb co způsobil baron Ringhoffer
O velkopopovickém pivu se v historických pramenech hovoří už kolem16. století
Známý emblém Velkopopovického
v souvislosti s rodem Hysrlů z Chodů, ale rozvoj pivovarnictví nedaleko Prahy je
Kozla vytvořil potulný francouzský
spojován až s podnikatelskou rodinou Ringhofferů koncem 19. století. První várka
malíř jako výraz díků za
„Kozla“ byla v moderně vybaveném pivovaru uvařena v roce 1874.
pohostinství, kterého se mu
v Popovicích dostalo a kde se
zdržel podstatně déle, než původně
Od té doby se pivovar neustále rozšiřoval a modernizoval podle toho, jak velký byl
předpokládal. Dnes chová pivovar
zájem o „Velkopopovické“. A zájem plně korespondoval s názvem – byl a je skutečně
i živého kozla, který je maskotem
velký. A nejen na domácí trhu. V roce 1912 se Kozel začal vyvážet do Německa, kde
celé obce.
měl od roku 1933 dokonce své obchodní zastoupení v Drážďanech. Vedle světlého
výčepního piva proslul především svými speciálními tmavými pivy. V roce 1934 byl na
československém trhu „trojkou“ co do objemu výroby.
Po znárodnění v roce 1945 a různých organizačních formách se pivovar osamostatnil
v roce 1991, v roce 1995 v něm získala rozhodující majetkový vliv akciová společnost
Pivovar Radegast, od roku 1999 je tak i Velkopopovický Kozel součástí Plzeňského
Prazdroje.
V roce 2006 poprvé v historii překročila výroba hranici 1,5 milionu hektolitrů. Je
nejprodávanějším českým pivem v zahraničí vůbec. Od roku 2002 se licenčně vyrábí
v Rusku, kde má nejvyšší objemový tržní podíl ze všech importovaných značek,
nejprodávanějším českým pivem je také v Maďarsku.
/4/ Pohled na CK tanky pivovaru
Velké Popovice. /5/ Do nové varny
investoval v roce 2006 i pivovar
Velké Popovice. /6/ Spilka je
prostor, v němž probíhá hlavní
kvašení piva, a jedině ve Velkých
Popovicích probíhá kvašení
4
5
6
v otevřených kádích.
staleté kořeny
Radegast – nejmladší pivovar Plzeňského Prazdroje
Nejmladším z pivovarů pod hlavičkou Plzeňského Prazdroje je pivovar Radegast,
moravský pivovar, který nese jméno pohanského boha ohně, slunce, sklizně
a pohostinnosti. Základní kámen pivovaru byl položen roku 1965, pivo se v jeho sídle
v Nošovicích na severní Moravě začalo vařit v roce 1970.
Pivovar Radegast získal jako první
v České republice certifikát ISO
14001 za systém řízení ochrany
Od svých prvních krůčků se vždy pyšnil moderními technologiemi, které byly a jsou
zárukou vysoké kvality konečného produktu. Jako první z oboru získal certifikát kvality
ISO 9001 už v roce 1995 a o čtyři roky později ekologický certifikát ISO 14001.
životního prostředí. Rychle
ho následovaly další pivovary naší
společnosti.
Inovace technologických zařízení se stala synonymem pro pivovar Radegast. Navíc ve
spojení s invencí a zkušenostmi zaměstnanců vytváří předpoklady pro produkci
nejvyšší kvality. Právě v Nošovicích byla poprvé ve střední Evropě uvedena do provozu
energetická jednotka na bioplyn, která zpracovává organický odpad. Pivovar vybudoval
i unikátní biologickou čističku dešťové vody.
Značka Radegast je typickou regionální značkou se silným zázemím na Moravě.
Pivovar Radegast je rovněž kolébkou nejúspěšnějšího nealkoholického piva na
tuzemském trhu – Radegast Birellu.
/1/ Celkový pohled na pivovar
Radegast. /2/ Sladinový filtr
s kladívkovým šrotovníkem je
ojedinělou technologií v České
republice. /3/ Sladovna
v Nošovicích vyrobí ročně 27 500
tun sladu, což pokrývá cca 90 %
1
2
3
potřeby pivovaru Radegast.
16/17
Jeden z prvních důležitých exportů
Formanské vozy, vagóny i podpalubí
se měl uskutečnit v roce 1862.
Správní rada hodlala poslat na
Historie exportu plzeňského piva je stará málem jak pivo samo. Už v roce 1855
Světovou výstavu v Londýně dvě
proniká do Vídně, o rok později kupuje Měšťanský pivovar pozemky ve Vídni pro
vědra piva. Jenže výstavní komise
vlastní sklad. Od roku 1863 se prodává ve Francii a o tři roky později má už
povolila pouze tucet lahví. Proto se
rozhodlo, že pivovar se nezúčastní,
Měšťanský pivovar své obchodní zastoupení v Paříži. Až sem se pivo vozilo
neboť se v tomto množství nedala
formanskými vozy.
zaručit a prokázat kvalita moku.
Expanzi Pilsner Urquell a později i značky Gambrinus urychlil rozkvět železnice. Pivo se
tak po kolejích vyváží z Plzně téměř do celé Evropy už od roku 1862. Obzvlášť
důležitá byla „exportní“ trať do Brém. Tam se totiž otevíraly brány exportu přes oceán
na trh USA. Poprvé se tak stalo už v roce 1874.
V tu dobu už pivo „táhla“ vlastní lokomotiva se jménem Gambrinus, od roku 1899
resp. od Světové výstavy v Paříži cestovalo pivo speciálními chladírenskými pivními
vagóny. Ještě do konce století disponoval pivovar 258 takovými vozy.
Auta přišla ke slovu před první světovou válku, ve třicátých letech 20. století brázdilo
Evropu několik souprav „motorových silničních vlaků“, silných nákladních aut s vleky
vybavenými chladícím zařízením. V předvečer první světové války tak měl Měšťanský
pivovar obchodní zastoupení ve 34 zemích včetně Spojených států a Egypta.
/4/ Pivo se přepravovalo nejprve
koňskými povozy a formanskými
vozy. /5/ Otevření železnice
z Prahy do Bavorska (1861/1862)
a z Plzně do Vídně (1870)
umožnilo rychlejší přepravu i na
větší vzdálenosti. /6/ Již v roce
4
5
6
1932 měli plzeňští pivovarníci
k dispozici 52 automobilů.
z pokladnice
značek
Ale jedna věc nám rozhodně imponovala:
Mistr Arbes dovedl pít. Pil s rozkoší
a rozkoš bylo dívat se, jak sklání svou bílou
hlavu s vysokým inteligentním čelem ke
sklenici piva, které pro něj neznamenalo
jen prostý odvar chmele a sladu, nýbrž
nápoj starých germánských hrdinů, kteří
u nádob s tímto odvarem stejně
vypravovali o svých činech mládeži, jako
Arbes poučoval nás.
Jaroslav Hašek, Praha ve dne i v noci aneb týden mezi dacany
pilsner urquell
„Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho
barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela, jak
zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou, znamenitou
chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento
domácí výrobek.“
Dobová kronika Měšťanského pivovaru v Plzni
20/21
Vyrábí se od roku 1842 v Plzni. Spodně kvašený světlý ležák mimořádné
kvality dané tradiční technologií a péčí jeho výrobců hrdých na svůj nápoj
Prestižní americký Beverage Testing
světové pověsti, který je mezinárodně uznávaným standardem kvality pro
Institute, který provádí nezávislé
všechny světlé ležáky. Sladová, lehce karamelová vůně doprovázená
odborné hodnocení piva, vína a
jemným chmelovým aroma je základní charakteristická vlastnost předtím,
lihovin pro koncové spotřebitele,
než se napijete. Plná chuť tohoto piva je odvozena od sladkosti
ohodnotil chuťové kvality Pilsner
zbytkového extraktu a skrývá výraznou, ale příjemnou hořkost.
Urquell rekordními 93 body. To je
historicky nejvyšší ocenění, které
kdy bylo uděleno ležáku
plzeňského typu. Český ležák
Pivo Pilsner Urquell má díky nízkému prokvašení relativně nízký obsah alkoholu (4,4 % obj.).
Pilsner Urquell tímto výsledkem
Profil (sladkost: hořkost: plnost) 4:7:6, využitelný energetický obsah je 175 KJ / 100 ml.
porazil všechny známé
importované značky.
Značka Pilsner Urquell se prezentuje jako jeden z hlavních partnerů
v nejprestižnějších sportovních a kulturních projektech. Na kulturní scéně provází
hostování špičkových světových umělců v České republice – Pilsner Urquell Music –
např. Rolling Stones, Paul McCartney, George Michael a Genesis. Stejně jako Pilsner
Urquell byl a je vzorem pro ostatní piva, jsou olympijské hry i samotná myšlenka
olympismu vzorem pro mnoho z nás. Proto už se před léty stal Pilsner Urquell
generálním partnerem Českého olympijského týmu. Značka je také oficiálním
partnerem České golfové federace a pořadatelem amatérských golfových turnajů
Pilsner Urquell Golf Cup.
/1-3/ Na nepřetržitě rostoucí
oblibě piva Pilsner Urquell má
zásluhu především důsledná
podpora kvality v každém směru
a nadstandardní péče, která je
značce věnována. Díky tomu
zaujímá Pilsner Urquell vedoucí
1
2
3
pozici na trhu pivních ležáků.
gambrinus
Jak dostal jméno jiný slavný výrobek Plzeňského
Prazdroje, pivo Gambrinus? Souvisí se jménem Jana I.,
vévody brabantského, patrona sladovníků
a mimochodem i pradědečka císaře a českého krále
Karla IV. Latinský název Jan (psáno Gan) Primus zkomolili
Češi do po doby jména pozdějšího pivního moku.
22/23
Značka Gambrinus je nejoblíbenějším a neprodávanějším pivem v České republice.
V poslední době je spojována zejména s českým fotbalem, a to jak s nejvyšší
českou fotbalovou soutěží, která nese název Gambrinus liga, tak i s českou
Gambrinus představuje jednu z
fotbalovou reprezentací, kde jedním ze sponzorů českého reprezentačního týmu je
nejucelenějších nabídek různých
právě Gambrinus. Gambrinus je partnerem nejen dalších významných sportovních
druhů piva jedné značky. Také
projektů, ale i nejdůležitějších a nejatraktivnějších hudebních akcí zejména v rámci
Music Made in Gambrinus.
proto je nejprodávanější značkou v
České republice, každé čtvrté vypité
pivo je značky Gambrinus.
Světlý ležák Gambrinus Premium
Klasický představitel českých ležáků s historickou tradicí (pivovar
Gambrinus byl založen v Plzni už v roce 1869) vyznačující se lahodně
hořkou chutí, sytě zlatou barvou a bohatou pěnou smetanové
konzistence. Nenapodobitelnost této chuti je dána použitím
nejkvalitnějších domácích surovin, proslavené plzeňské vody a po
generace rozvíjenými zkušenostmi místních sládků.
Obsah alkoholu 5,0 % obj., profil 4:6:5, využitelný energetický obsah 176 KJ / 100 ml.
Výčepní pivo Gambrinus Světlý
Nejoblíbenější české pivo hodící se pro každou příležitost. Gambrinus
Světlý má všechny hlavní charakteristické přednosti piv vařených v Plzni,
jimiž jsou především lahodně nahořklá chuť, sytá barva, bohatá pěna
Značka Gambrinus prošla revoluční
a správný říz, který je výrazný a osvěžující, ale nepřebíjí jedinečnou
změnou designu – loga, etiket,
jemnou chuť piva.
lahví, plechovek i přepravek. Nová
Obsah alkoholu 4,1 % obj., profil 3:4:4, využitelný energetický obsah 145 KJ /100 ml.
přepravka s lahvemi je celkově
lehčí o 2 kg! Kromě estetického
vzhledu přispívají nové odlehčené
Gambrinus se sníženým obsahem cukrů
lahve svou nižší hmotností i ke
Je pivo, které svým sníženým obsahem cukrů a nízkou energetickou
snižování emisí při dopravě, a tím
hodnotou splňuje nároky na zdravý životní styl. Je vyroben tradičním
varním postupem z nejkvalitnějších domácích surovin. Při zachování
chuťových vlastností plzeňského piva je snížen obsah zatěžujících
sacharidů, bílkovin a využitelné energie.
Obsah alkoholu 4,0 % obj., profil 3:4:3, obsah zatěžujících sacharidů max. 0,75 g / 100 ml.
k šetření životního prostředí.
velkopopovický kozel
Za hvězdu byl Velkopopovický Kozel začátkem roku
2007, kdy si „zahrál“ v dlouho očekávaném filmu
Zdeňka a Jana Svěrákových Vratné lahve. K natáčení
jsme dodali celkem 1075 přepravek plných i prázdných
lahví, dohromady tedy 13 502 „herců“!
24/25
Velkopopovický Kozel – Premium - 12°
Klasický světlý ležák českého typu s osobitým esterovým aroma, typickým
pro velkopopovická piva. Má příjemně nahořklou chuť sladěnou s plností,
jež je odvozená od optimálního prokvašení. Dlouhodobě patří
k nejžádanějším ležákům v České republice a v poslední době stále více
také v zahraničí.
Obsah alkoholu 4,8 % obj., profil 3:5:5, využitelný energetický obsah 170 KJ /100 ml.
Velkopopovický Kozel je
dlouhodobým partnerem folk
a country. Velmi těsné je spojení
značky s organizací dobrovolných
hasičů a s hasičským sportem.
Značka se stala hlavním partnerem
ZOO Praha a navíc je sponzorem
spřízněných druhů zvířat chovaných
Velkopopovický Kozel – Medium - 11°
Světlý ležák 11° s příjemně nahořklou chutí, jemným sladovým
v této zahradě, a sice koz
kamerunských a kozorožců
kavkazských.
a chmelovým aroma a dokonalou jiskrností. Tato varianta si získává stále
více zákazníků v čepovaném tak i v lahvovém balení.
Obsah alkoholu 4,6 %, profil 3:5:5, využitelný energetický obsah 160 KJ /100 ml.
Velkopopovický Kozel také podpořil
Velkopopovický Kozel - světlé výčepní - 10°
Hlouběji prokvašené pivo s velmi charakteristickou esterovou vůní. Chuť je
jemná s vyváženým poměrem po sladu a hořkosti. Harmonická chuť
tohoto piva je důvodem jeho úspěchu v České republice, kde je jedním
z nejsilnějších hráčů, tak i v Evropě, kde získává tisíce nových konzumentů.
Obsah alkoholu 4,0 %, profil 3:4:5, využitelný energetický obsah 145 KJ /100 ml.
Velkopopovický Kozel Černý – výčepní tmavé
Je vyrobeno ze speciálních tmavých sladů, a proto i jeho pěna je na rozdíl
od přibarvovaných piv tmavá. Má karamelovou chuť s chmelovou příchutí
a rubínovou barvu, ideálně vyváženou sladkostí a hořkostí. Patří
dlouhodobě mezi nejlepší česká černá piva. Důkazem je i mnohokrát
opakované ocenění Tmavé pivo roku v České republice a mnohá vítězství
na světových soutěžích.
Obsah alkoholu 3,8 % obj., profil 6:4:5, využitelný energetický obsah 142 KJ /100 ml.
vznik nového českého filmu
autorské dvojice Jan a Zdeněk
Svěrákovi – Vratné lahve, který měl
premiéru v březnu roku 2007.
radegast
Radegast je symbolem Beskyd, ztělesněním historie
a tradic regionu. S těžkým životem v horách
konvenuje i jeho slogan „Život je hořký. Bohudík“,
jehož základní myšlenkou je souvislost mezi drobnými
každodenními „hořkostmi života“ a typickou hořkostí
piva Radegast.
26/27
Radegast Premium - 12°
Typický představitel české a moravské pivovarnické tradice, který svou
hořkostí, plností chuti a obsahem alkoholu ideálně naplňují představy
konzumentů, kteří dávají přednost pivům čisté vůně. Dominantní jsou
Radegast již tradičně pořádá
každým rokem na sklonku léta
kulturní a zábavní akce Radegastův
tóny ušlechtilého chmele doplněné sladkostí sladu z hanáckých ječmenů.
rej a přímo v pivovaru Velký
Kvalita a obliba prémiového ležáku byla opakovaně potvrzena ziskem
Radegast den. Pohanské hry, jak
zlatých medailí na nejprestižnějších domácích i světových soutěžích,
zněl podtitul akce Radegast dne
v Nošovicích v roce 2006, přilákaly
například World Cup v USA a Monde Selection v Bruselu.
20 tis. spokojených lidí, což je
Obsah alkoholu 5,0 % obj., profil 4:6:5, využitelný energetický obsah 176 KJ /100 ml.
nejvíce v její historii. Nabitý
program a slunečné počasí také
umožnily překonání ostře
sledovaného rekordu v počtu
Radegast Original - 10°
vypitých piv. Nová meta má
Světlé výčepní pivo s charakteristickou postřehnutelnou hořkostí, která
hodnotu 36.360 půllitrů zlatavého
převyšuje průměr piv v této kategorii, s osvěžujícím účinkem, čistou
sladovou vůní a chutí. Jeho kvalitu potvrzují zisky zlatých medailí na
mezinárodních pivních přehlídkách doma i v zahraničí.
Obsah alkoholu 4,0 % obj. , profil 3:5:4, využitelný energetický obsah 145 KJ /100 ml.
Značka Radegast je partnerem významných regionálních aktivit a událostí
a podporuje rozvoj regionu Moravy - partnerství s Valašským muzeem v přírodě
nebo Letištěm Ostrava Mošnov. Radegast je generálním a titulárním partnerem
šipkového sportu na Moravě.
moku značky Radegast.
radegast birell
Nealkoholické pivo je ve své podstatě přírodní iontový
nápoj – obsahuje potřebné látky jako běžné iontové
nápoje, ale na rozdíl od nich vzniká přirozenou cestou
bez přispění chemie. Nealkoholické pivo zároveň
poskytuje „rychlé kalorie“ vhodné pro sportovce a při
zvýšené tělesné námaze.
28/29
Radegast Birell
Odborníky i spotřebiteli jednoznačně nejpreferovanější pivo této kategorie
na českém trhu s trvale rostoucí poptávkou. Díky speciální technologii
založené na kvašení se speciálním druhem kvasinek dosahuje Radegast
Radegast Birell, který už od roku
1992 vyrábí Pivovar Radegast, je
jediným nealkoholickým pivem
Birell chuti klasického piva, která vyhovuje i vyznavačům prémiových značek.
v portfoliu Plzeňského Prazdroje
Titul „Nealko pivo roku“ doma a prestižní ocenění v zahraničí svědčí o jeho
a zároveň nejprodávanějším
kvalitě a oblibě. Je nejprodávanějším českým nealkoholickým pivem – dvě
ze tří nealkoholických piv prodaných v České republice nesou právě značku
Radegast Birell.
Obsah alkoholu max 0,49 % obj., profil 3:5:4, využitelný energetický obsah 89 KJ /100 ml.
Radegast Birell je celonárodní značkou, která symbolizuje přístup Plzeňského Prazdroje
k zodpovědné konzumaci alkoholu. Stojí v čele řady iniciativ a kampaní, které se
zaměřují zejména na bezpečnost silničního provozu, respektive na zodpovědné
chování řidičů a také cyklistů ve vztahu ke konzumaci alkoholu.
Radegastu Birell se ročně vystaví
přes 200 tisíc hektolitrů, na trhu
v České republice to představuje
66 % podíl v segmentu
nealkoholický piv. Exportován je
také na Slovensko.
českým nealkoholickým pivem.
master
S ohledem na tajemný moment inspirace starodávnou
pivovarskou knihou, jistou dávkou novodobé alchymie
našich sládků a velmi pravděpodobný zájem o nové
speciální pivo v zahraničí jsme zvolili název Master,
jenž tuto skutečnost respektuje.
30/31
Speciální piva Master
Špičkové pivní speciály uvedl Plzeňský Prazdroj na trh na základě zvyšující se poptávky
po unikátním chuťovém zážitku. Vyvinul značku Master z nejkvalitnějších surovin, na
základě historické receptury.
Inspirací pro originální pivní
specialitu MASTER byl pro sládky
Plzeňského Prazdroje historický text
Polotmavý 13°
Polotmavé pivo vyvážené chuti s jemnou karamelovou hořkostí a barvou. Pivo
v knize Tadeáše Hájka z Hájku
„Staré památky pivovarství českého
aneb o pivě a jeho výrobě, povaze,
s vyváženou harmonií a ryzí čistotou ingrediencí, žatecký chmel dodává jedinečné
silách a vlastnostech“ datované
aroma, nejlepší světlý slad s karamelem pak jemně karamelovou chuť a tmavší barvu.
roku 1585, kde je popsáno tmavé
Obsah alkoholu 5,2 % obj., profil4:6:6, využitelný energetický obsah 202 KJ /100 ml.
pivo výrazné lahodné hořké chuti,
která se snoubí s karamelovou
sladkostí a od jiných piv se odlišuje.
Tmavý 18°
Tmavé pivo s hustou pěnou plné karamelové chuti s vyšší hořkostí a tmavé barvy,
vyrobené tradičními postupy. Dosahuje dokonalé harmonie díky čistotě ingrediencí.
Žatecký chmel dodává pivu jedinečné aroma, směs nejlepšího světlého a barevného
sladu s karamelem pak plnou karamelovou chuť a plnou černou barvu.
Obsah alkoholu 7 % obj., profil 5:6:7, využitelný energetický obsah 268 KJ /100 ml.
klasik a primus
„Ať dokáží ti, co pivo nepijí,
co dokázali jsme my!“
Mikoláš Aleš, malíř
32/33
Klasik
Světlé výčepní pivo ze skupiny piv, která jsou určena a oceňována všemi
konzumenty jako cenný zdroj vody, minerálních a dalších látek
Klasik a Primus patří do segmentu
ekonomických, cenově výhodných
prospěšných lidskému tělu. Intenzivnější prokvašení dává pivu sníženou
piv. Díky příznivému poměru ceny
plnost a vytváří pocit lehkého piva s velmi osvěžujícím účinkem.
a kvality se obě značky úspěšně
Obsah alkoholu 3,8 % obj., profil 3:4:4, využitelný energetický obsah 140 KJ /100 ml.
prodávají v maloobchodní síti,
ačkoli nemají stálou marketingovou
podporu.
Primus
Světlé výčepní pivo s dlouholetou tradicí výroby je určeno konzumentům,
kteří oceňují lehčí a méně hořká piva. Je vyhledávané pro osvěžující
i chuťový prožitek.
Obsah alkoholu 4,2 % obj., profil 3:4:3, využitelný energetický obsah 142 KJ /100 ml.
frisco
S mottem Frisco Clubbing everywhere podpořila
značka především stěžejní letní taneční festivaly –
Love Planet, Colours of Ostrava, Summer of Love
a Mácháč. Charakteristickými pro Frisco se staly
červené stany jako klidové zóny s nabídkou drinků
a možností virtuálních forem zábavy.
34/35
Frisco
Jemně perlivý drink s lahodnou ovocnou příchutí je moderní, osvěžující
alkoholický nápoj. Podobně jako většina alkoholických nápojů je vyroben
Frisco bylo uvedeno na trh v květnu
z ječmenného sladu. Je ochucen přírodními aromaty z jablka a citronu, které
2004 a rozšířilo portfolio
v kombinaci se sladovou chutí přinášejí výrazné osvěžení.
Plzeňského Prazdroje o zcela
novou kategorii, tzv. „míchané
nápoje v lahvi“. To umožnilo
Frisco organizuje řadu hudebních akcí a spojuje se s taneční scénou.
společnosti proniknout do nového,
dynamicky se rozvíjejícího
segmentu na trhu, doposud
rezervovaného pouze pro dražší
importované mixy alkoholických
nápojů.
značky pro celý svět
Krišna: Co je to za nektár, ó, Brahmo, Višno, Šivo?
Vaněk: Právě jste pili...
Všichni Co to bylo? Co to bylo?
Vaněk: České pivo!
Wagner: Gott mit uns! Pilsner Bier!
Úryvek ze hry Cimrman v říši hudby, Divadlo Járy Cimrmana
36/37
Každoročně probíhá v Plzni unikátní
Příslušnost do velké rodiny SABMiller otevřela pro mnohé značky z portfolia také
mezinárodní soutěž výčepních
mezinárodní trhy. Plzeňský Prazdroj je tak největším českým exportérem piva a jeho
Master Bartender – Pilsner Urquell.
výrobcem v zahraničí. Značka Pilsner Urquell si však své renomé vydobyla mnohem
Několik desítek výčepních z České
dříve. Natolik, že je pro celou skupinu vlajkovou lodí na světovém trhu. Mezi více než
republiky v ní usiluje kromě
prestižního titulu i o postup do
padesátkou zemí, kam se Pilsner Urquell vyváží, dominují tradiční destinace Německo,
celosvětového finále v New Yorku.
USA, Velká Británie, Polsko, Jihoafrická republika, Itálie, Rusko, Maďarsko, ale přibývají
Českou republiku zde v roce 2006
zastupoval Lukáš Svoboda z
také další trhy zejména v Asii. Pilsner Urquell lidé pijí například i v Hondurasu či
restaurace U Pinkasů, který vyhrál
Ománu.
národní kolo. V New Yorku obsadil
skvělé druhé místo. Vítězem se stal
Cebo Magutshwa z Jihoafrické
Mezinárodní úspěchy slaví také Velkopopovický Kozel. Více než 10 % produkce
republiky.
velkopopovického pivovaru tvoří export na Slovensko, do Ruska, Maďarska a do
skandinávských států, zejména do Finska a Švédska. Dodávky Velkopopovického Kozla
směřují též do Spojených států amerických.
Celkem vyváží Plzeňský Prazdroj téměř 800 tisíc hektolitrů piva ročně (údaj z roku
2006), nejvíce Pilsner Urquell (646 000 hl v roce 2006).
/1/ Unikátní soutěž výčepních
Master Bartender Pilsner Urquell
chystá další pokračování i v roce
2007. /2/ Promo akce
Velkopopovického Kozla nazvané
„Češskaja zabava“ podpořily prodej
v Rusku, který překročil historickou
1
2
3
hranici 1 mil. hl. /3/ Pilsner Urquell
investoval do kampaně ve Velké
Británii 2 milióny liber.
kvalita
v každé kapce
Společnost je certifikována nezávislou
mezinárodní autoritou pro oblast řízení
kvality a ochrany životního prostředí podle
standardů ISO 9001 a ISO 14001
a splňuje tak nejpřísnější normy Evropské
unie zejména s ohledem na zabezpečení
nezávadnosti potravin (HACCP) a prevenci
znečišťování životního prostředí (IPPC).
kvalita v každé kapce
Testování kvality piva v dávné minulosti se prý provádělo tak,
že pár vážených členů magistrátu se u právovárečného
měšťana nechalo jeho pivem pohostit. Pivem byla politá
i lavice, na kterou radní v kožených kalhotách usedli. Po nějaké
době provedli svůj test jednoduše tím, že se zvedli. Zůstaly-li
přitom aspoň chvíli kalhoty radních přilepeny k lavici, bylo pivo
v pořádku. Jestliže se radní nepřilepili, šlo o špatné pivo.
40/41
Z jakých surovin se vyrábí Pilsner
Plzeňský Prazdroj se stal synonymem kvality piva v České republice i v zahraničí.
Urquell?
Skutečnost, že o kvalitě se v případě Plzeňského Prazdroje nepochybuje, je dána
mimořádnou péčí a striktní kontrolou. Dobře vyvážit více než 650 aromaticky aktivních
Ze tří základních, které v kombinaci
látek, které rozhodují s dalšími chuťovými vlastnostmi a o kvalitě piva, znamená opírat
s originálním třírmutovým varným
se o nejnovější poznatky vědy v oboru kvasné chemie, biochemie, hygieny
procesem dávají pivu
nezaměnitelné vlastnosti.
a mikrobiologie. A na druhé straně přidat zkušenost a umění lidí, kteří pivo tvoří.
>
Nejkvalitnější český ječmen
(odrůdy Amulet a Tolar), z něhož
Kvalita se sleduje už na vstupech. U každé šarže ječmene sleduje sládek odrůdovou
se vyrábí slad. Vlastní sladovna
produkuje dva typy světlého sladu
čistotu a dalších více než 20 kvalitativních parametrů. Pivovar nakupuje jen předem
– jeden pro Gambrinus a druhý
testované a schválené šarže chmelu. Voda, z níž se pivo vaří, je pod neustálou
pro Pilsner Urquell. Při výrobě
laboratorní kontrolou. Pivovarské kvasnice určených kmenů se chovají a množí
nejsou používány žádné náhražky
v kvasnicových bankách. Ty jsou navíc v případě značky Pilsner Urquell kontrolovány
sladu, jako cukr, různé sirupy
původem třeba z kukuřice apod.
ve Výzkumném ústavu pivovarsko-sladařském v Praze a v britské společnosti CARA,
>
která sleduje genetickou stálost obou našich kmenů.
obsahem solí. Je čerpána do
Voda je velice měkká s nízkým
pivovaru z vlastních historických
vrtů a upravována přesně na
Proces výroby piva je sledován a kontrolován od varny až do okamžiku stáčení do
složení dochované v archívech
obalů. Jakost piva se ale kontroluje i potom – po celou dobu garance kvality.
složitým fyzikálním procesem
V případě exportních zásilek až 9 měsíců po stočení!
filtrace.
>
Chmel - Pilsner Urquell má
vysokou hořkost, což způsobuje
Každý kalendářní měsíc zaznamená laboratoř pivovaru přes 10 000 nových fyzikálně-
zejména žatecký chmel, žatecký
chemických, mikrobiologických a senzorických rozborů meziproduktů i hotového piva.
poloraný červeňák. Využívá se
žatecký chmel slisovaný do formy
Kromě vlastní kontroly existuje i nadnárodní kontrola řízená centrálou SABMiller
granulí. Chmel se přidává na třikrát.
Evropa, která každý měsíc sleduje kvalitu stěžejních značek a přesnost práce laboratoří
v jednotlivých pivovarech společnosti.
/1-3/ Naše pivovary používají
k výrobě piva pouze suroviny
nejvyšší kvality především od
tuzemských dodavatelů.
1
2
3
na cestě k zákazníkům
„Host jako host,“ řekl Palivec, „třebas Turek. Pro nás
živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď
v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada.“
Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka
42/43
Podle průzkumu Sociologického
Čepované, nebo lahvové?
ústavu Akademie věd ČR 93%
respondentů odpovědělo, že pivo
Prodej a distribuce výrobků společnosti v České republice se soustředí do třinácti
považuje za český národní nápoj
obchodně distribučních center, z nichž putují k jednotlivým zákazníkům. Logistický
a 88% ho označilo za významnou
proces je rozdělen na dvě fáze – primární distribuce zahrnuje transport výrobků
součást české kultury. Celých 75%
z pivovarů do obchodně distribučních center. Sekundární představuje rozvoz z těchto
si myslí, že české pivo je nejlepší
na světě.
center k jednotlivým zákazníkům. Celou distribuci řídí centrála v Nošovicích, odkud
pracovníci vyzbrojení nejmodernějšími počítačovými programy plánují a sledují cesty
piva k odběratelům. Mezi zákazníky jsou jednak hospody a restaurace, jednak
maloobchodní prodejny i velké řetězce.
Kvalita produktů je sledována od okamžiku, kdy projde branami pivovarů až ke
konečnému spotřebiteli. K nim jsou jednotlivé značky distribuovány v několika typech
přepravních obalů, včetně speciálního rozvozu nepasterovaného piva v autocisternách.
Ty míří do 500 tankoven po celé ČR.
Součásti obchodně distribučních center je také technický servis, který zajišťuje
veškerou činnost spojenou s výčepním zařízením a kvalitou čepovaného piva
v hospodách, restauracích, sezónních provozovnách a na akcích, kde se pivo čepuje.
Hlavní činností technického servisu je instalace a servis výčepního zařízení
a dlouhodobý dohled nad jeho kvalitou a tím pádem i kvalitou čepovaného piva. Ta je
i cílem dlouhodobého programu certifikace provozoven. Slouží jako uznání perfektní
péče a ošetřování piva. Certifikace se uděluje na základě auditu špičkových odborníků
Plzeňského Prazdroje.
/1-2/ Flotila obchodních zástupců
neustále povzbuzuje vztahy
s našimi zákazníky. I proto se
podařilo v roce končícím
31. 3. 2007 opětovně překonat
magickou hranici prodeje 10
milionů hektolitrů piva. /3/ Stále
1
2
3
větší oblibě se těší restaurace,
v nichž se Pilsner Urquell čepuje
přímo z tanků.
na cestě k zákazníkům
V soutěži o historicky nejlepší
Ti zákazníci, kteří se vzorně starají o čistotu pivního vedení a dodrží velice přísné
podmínky sanitace, obdrží číslovaný certifikát. Ten je pro hosty zárukou, že se v daném
českou pivní reklamu, kterou
pořádal internetový server
podniku umějí o pivo správně postarat. Certifikovaných hospod má Plzeňský Prazdroj
www.svetpiva.cz, zvítězil televizní
v tuto chvíli v celé České republice přes osm set. Certifikát neplatí jednou provždy, ale
spot Pilsner Urquell, v němž se
může být i odebrán – což se také v několika desítkách případů ročně stává. Medaile,
Bedřich Smetana nechává
umístěné povětšinou na čestném místě u výčepu, jsou pak pro hosty dokladem, že
inspirovat plzeňským pivem při
komponování cyklu Má vlast.
tady se starají o čisté trubky pravidelně, sanitují každý týden, jak je třeba.
Obchodní zástupci Plzeňského Prazdroje poskytují zákazníkům vedle technického
servisu také poradenství a pomoc v oblasti marketingu a reklamy. Tato činnost je
rovněž doménou oddělení Trade Marketing. Tento úsek má také na starosti prezentaci
společnosti u zákazníků, hospod a restaurací, ale i hypermarketech, supermarketech
i menších prodejnách, což vede k dlouhodobému zvyšování hodnoty našich značek.
Hospoda – symbol národní identity
Pojmy hospoda a pivo nabyly časem významu téměř symbolu národní identity. Nejde
jen o tabulky roční spotřeby piva na jednoho obyvatele, ale o české hospody jako
místa setkávání a přirozeného prostoru pro kulturu a politiku. Tyto myšlenky dál
rozvíjejí koncepty originálních restaurací a hospod pod hlavičkou vybraných značek
Plzeňského Prazdroje, které nabízejí veřejnosti neopakovatelnou atmosféru,
jedinečnost, specifický interiér, ale i vysokou kvalitu produktů včetně podávaných jídel.
/1/ Reklama o významu Pilsner
Urquell v díle Bedřicha Smetany
má vtip i dokonalou atmosféru.
/2/ Pivo lze nyní v ČR koupit ve
speciálních prodejních automatech.
Autorizace před provedením platby
za pomoci OP nebo cestovního
1
2
3
pasu garantuje prodej pouze
osobám starším 18 let.
/3/ Tzv. PIVOTÉKA v hypermarketu
společnosti Ahold.
44/45
„Při vstupu do Pilsner Urquell
A pivo? Jeho konzumace v nich tak je skutečnou kulturní událostí a inspirujícím
Original Restaurantu se oči utopí
okamžikem.
v záplavě lesku spočinou-li na
dominantě celé restaurace, na
S logy většiny značek se lze setkat na vývěsních štítech po celé ČR. Mezi zákazníky
originálním výčepu
nejvyhledávanější se řadí Pilsner Urquell Original Restauranty, Švejkovny, ale také
s charakteristickou měděnou
pokrývkou, replikou varné nádoby.
Fotbalové hospody Gambrinus, apod. Některé z nich nabízejí jednotný interiér,
Mosazné výčepní hlavy nenechají
standardy vybavení, obsluhy i gastronomické nabídky. Nejvyšší kvalita čepovaného piva
nikoho na pochybách. Tady hraje
je základním atributem. Centrem družné zábavy jsou také tzv. Kozlovny – značkové
hlavní roli Pilsner Urquell.“
hospody Velkopopovického Kozla.
úryvek z textu webových stránek
www.puor.cz
Obchodní úspěch značek Plzeňského Prazdroje vyrůstá z maximální péče věnované
kvalitě produktů, opírá se však také o účinné reklamní kampaně, efektivní reklamní
prostředky a prostředky na podporu prodeje přímo v místech prodeje a těží z
příznivého povědomí veřejnosti o výrobcích díky širokému spektru komunikačních
aktivit. Reklamní spoty na značku Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel či Radegast
pravidelně sbírají ocenění v odborných soutěžích doma i v zahraničí stejně jako patří k
nejoceňovanějším u široké veřejnosti.
/4-6/ Stylem se všechny Pilsner
Urquell Original Restauranty hlásí
k atmosféře tradičních českých
hospod. Základem jejich
oblíbenosti je především skvěle
ošetřené a ve vysoké kvalitě
podávané pivo Pilsner Urquell.
4
5
6
závazek odpovědného výrobce
Jednoznačným vrcholem kampaně Domluvme se 2006,
bylo bezpochyby nahrání písně Dávej bacha a následné
natočení hudebního klipu, který se stal nejsledovanější
událostí loňského podzimu. Jen na internetovém portálu
www.Youtube.com nebo SunTv.eu.com si během
měsíce října 2006 stáhlo klip více než 73 000 uživatelů!
46/47
V roce 2006 značka Radegast Birell
Pivo přirozenou součástí životního stylu
organizovala celorepublikovou
kampaň Zodpovědný řidič ví.
Pivo je už od dávných dob součástí lidské společnosti. Jako nápoj si ho oblíbili lidé už
Kampaň nabízela řidičům
ve starověku a v různých kulturách. V České republice patří k tradičním nápojům a je
nealkoholické pivo Radegast Birell
přirozenou součástí životního stylu. Velká část populace pivo konzumuje střídmě, tedy
jako alternativu k pivu
bez následků na zdraví a s vědomím jeho pozitivních vlastností. Takový přístup k pití
alkoholickému a informovala o
změnách v dopravních předpisech.
piva také Plzeňský Prazdroj plně podporuje. Své vedoucí postavení v českém
pivovarnictví chápe současně také jako závazek. Uvědomuje si, co všechno může
způsobit nadměrné a nevhodné pití alkoholických nápojů, jaké negativní dopady
osobní i společenské může mít.
Alkohol obsažený v pivu patří mezi faktory, které při nadměrném užívání mohou být
příčinou zdravotních sociálních a ekonomických problémů konzumentů, nikoli však
vinou samotného produktu, ale vlivem nevhodného chování některých spotřebitelů.
Proto se Plzeňský Prazdroj aktivně podílí na prevenci těchto jevů a prosazuje zásady
zodpovědného přístupu ke konzumaci alkoholu. Tyto zásady a principy jsou vlastní
celé skupině SABMiller a jsou součástí její celosvětové firemní politiky. Prosazuje
zodpovědný přístup ke konzumaci piva, která může být součástí zdravého životního
stylu, a současně se snaží předcházet nadměrnému a nezodpovědnému užívání
alkoholu. V komerční komunikaci u svých značek proto oslovuje pouze spotřebitele,
kteří splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických
nápojů. Vytvořil vlastní etický tým, který schvaluje veškeré aktivity komerční
komunikace na základě etických kodexů SABMiller a Rady pro reklamu ČR.
/1-3/ Plzeňský Prazdroj se
dlouhodobě zasazuje za
zodpovědnou konzumaci alkoholu
za volantem. Podporuje oddělení
ministerstva dopravy BESIP
s názvem Domluvme se!
1
2
3
závazek odpovědného výrobce
Od roku 2003 je Plzeňský Prazdroj lídrem společné Iniciativy odpovědných pivovarů,
která koordinuje a řídí úsilí výrobců a prodejců piva směrem k zodpovědné, umírněné
konzumaci a zaměřuje se na prevenci zneužívání produktů. Mezi nejúčinnější aktivity
patří kampaň „Domluvme se!“, která je určena mladým lidem, návštěvníkům
hudebních festivalů, koncertů a podobných produkcí, a apeluje na neslučitelnost
konzumace alkoholu a řízení motorových vozidel. O její úspěšnosti hovoří zařazení do
kontextu celoevropské kampaně. Její součástí je služba „SMS Promile“, v rámci které si
zájemci mohou orientačně otestovat svou způsobilost k řízení. Plzeňský Prazdroj
spolupracuje také na dalších preventivních opatřeních zaměřených na řidiče. Mezi
nejúčinnější kampaně patří ty, do nichž je zapojena značka Radegast Birell.
V osvětových aktivitách se společnost podílí na prevenci konzumace alkoholu
nezletilými obecně, jmenovitě například kampaní „Přibrzdi“. K zodpovědné konzumaci
piva přispívají také vysvětlující texty na etiketách jednotlivých značek.
Z principů samoregulace v komerční komunikaci
(Etický kodex Plzeňského Prazdroje)
- Reklama nebude představovat nezodpovědnou konzumaci piva, například množstvím
nápoje konzumovaného nebo vystaveného. Nesmí záporně či ironicky hodnotit
abstinenci nebo zdrženlivost.
- Reklama by neměla ukazovat osoby, které se jeví jako opilé
- Reklama nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, žádná osoba vystupující
v reklamě jako konzument piva nesmí jako osoba mladší 18 let ani vypadat a fakticky
musí být starší 25 let.
/1-3/ Jedna z kampaní zaměřených
na zodpovědnou konzumaci alkoholu
mladistvými probíhala pod názvem
Domluvme se! V jejím rámci byl pro
návštěvníky připraven putovní stan
koncipovaný jako depo závodních
vozů s několika interaktivními
1
2
3
tematickými atrakcemi.
48/49
Pravidla chování společnosti jako zodpovědného výrobce alkoholických nápojů
Společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., se zavazuje plnit tyto zásady platné v celé
skupině SABMiller plc:
01 Nad rámec platné národní legislativy, zákonných předpisů a samoregulačních zásad, společnost dodržuje
také vlastní mezinárodně platný Kodex komerční komunikace.
02 Komerční komunikaci společnosti sledují a posuzují interní Etické týmy, které zajišťují, aby tato komunikace
byla v souladu se zněním a smyslem Kodexu.
03 Kdykoli je to možné a vhodné, zahrnuje společnost do své komerční komunikace výzvu k zodpovědnému
přístupu ke konzumaci alkoholických nápojů.
04 Ve společnosti existují interní pravidla chování zaměstnanců ve vztahu k alkoholu, která jsou vodítkem pro
zodpovědné jednání.
05 Společnost je aktivní ve vzdělávání maloobchodníků, v oblasti prosazování zodpovědné
konzumace produktů společnosti a zejména v prevenci podávání alkoholických produktů nezletilým nebo
podnapilým.
06 Společnost je aktivní ve vzdělávání spotřebitelů v oblasti prosazování zodpovědné konzumace produktů
společnosti a zejména v prevenci jevů, jako je konzumace alkoholu mladistvými nebo konzumace alkoholu při
řízení motorových vozidel.
07 Společnost podle možností podporuje sběr dat týkajících se spotřebitelských návyků a problémů
souvisejících s alkoholem. Podporuje výzkumné projekty, jejichž výsledky pomáhají účinněji zaměřit programy
usilující o prevenci nadměrné a nezodpovědné konzumace alkoholu.
08 Společnost v lokálním i mezinárodním měřítku spolupracuje s dalšími představiteli alkoholového průmyslu
s cílem prosazovat zodpovědný přístup ke konzumaci alkoholu.
09
Společnost spolupracuje s nevládními organizacemi a příslušnými místními i mezinárodními úřady na
vytváření účinných kontrolních mechanismů a programů prosazujících zodpovědnou konzumaci alkoholu.
10
Společnost vypracovává každoroční interní zprávy o svém zodpovědném chování v duchu zásad
stanovených tímto dokumentem. Tyto zprávy slouží jako podklad pro oficiální zprávy skupiny SABMiller plc.
odpovědně a šetrně
„Pojmy hospoda a pivo nabyly časem významu téměř
symbolu národní identity. Nejde jenom o dlouhodobě
udržovaný primát v tabulkách roční spotřeby piva na
jednoho obyvatele, ale i o české hospody jako místa
setkávání a přirozeného prostoru pro kulturu a politiku.“
Jiří T. Kotalík, text z katalogu výstavy Prazdroj české kultury
50/51
Projekt „Řeka Morávka“
Investice, ale i chování lidí
Po desetiletí příprav a jednání
proudí do pivovaru Radegast čistá
Plzeňský Prazdroj chce být odpovědným výrobcem také ve vztahu k životnímu
pstruhová voda, která využívá přes
prostředí. Nejde mu pouze o výčet investic a realizovaných opatření, ale především
dva rybníčky biologického
o celkový přístup a firemní kulturu. Ta vede zaměstnance k tomu, aby sami aktivně
samočištění. Jedná se o dílo, které
nemá v průmyslových podnicích
k ochraně životního prostředí přistupovali. Především při snižování spotřeby vody,
obdoby. Mnohé úpravy se dělaly
energií a úrovně emisí, používání recyklovatelných obalových materiálů a celkové
bez techniky a ručně. Dnes je
směřování k provozu s nulovým odpadem. Využívání nejpokrokovějších technologií
oblast oživena faunou a flórou
a vytváří tůně v nivních lesích,
a výrobních postupů splňujících nejpřísnější kritéria splňujících nejpřísnější kritéria
v nichž nechybí ani ondatry.
hospodárnosti i šetrnosti k životnímu prostředí dělají z Plzeňského Prazdroje lídra této
oblasti nejen v rámci oboru nejen doma, ale i v evropském měřítku. Moderní technika
a technologie se navíc opírají o odpovědnost každého zaměstnance, jimž se staly
principy odpovědného přístupu k práci, kolektivu, okolnímu prostředí jejich každodenní
náplní.
Nižší spotřeba vody
Hlavní princip „více piva, méně vody“ má zabránit tomu, aby se přílišnými odběry
nevyčerpaly zdroje kvalitní vody, které se používají k výrobě. Už od konce 90. let se
podařilo významně snížit spotřebu vody na výrobu piva – z tehdejších zhruba 7 hl
vody na 1 hl piva k současným 4 hl vody.
/1/ Čistička odpadních vod pivovaru
Radegast byla uvedena do provozu
v roce 1995 a technologií, která
převádí znečistění vod přímo do
energeticky využitelného bioplynu,
byla první svého druhu ve střední
Evropě. /2/ V témže pivovaru
1
2
3
chovají ve věži poštolky, které chrání
dovážený ječmen i celý pivovar před
znečištěním holuby. /3/
Rekonstrukce vodního zdroje
Roudná pro pivovar Plzeň zachovala
původní historický ráz objektu.
odpovědně a šetrně
V Plzni došlo k optimalizaci odběru vody z plzeňské pánve a ke stanovení bezpečných
Přes 90 % všech obalů Plzeňského
Prazdroje je vratných
hodnot odběru.
99 % dříve odpadního materiálu je
zpracováno jako druhotná surovina
Ve Velkých Popovicích jako ve vodově deficitní oblasti se zaměřují na zabezpečení
(4 % se recyklují, 17 % jako
zdrojů vody. V pivovaru Radegast využívají měkkou povrchovou vodu z Beskyd, která je
krmivo, 78 % jde na jiné využití)
prostá dusičnanů, ze dvou zdrojů - údolní nádrž Morávka a náhradní zdroj nádrž
pouze 0,07 % představují
nebezpečné odpady
Šance. Z unikátního vlastního zdroje těží sladovna – využívá dešťových vod a tím
pádem šetření zdrojů vody, ze kterých je zásobováno obyvatelstvo.
Odpady a emise pod limity
Odpadová voda je vysoce organicky znečištěná a vyžaduje složité čištění. Od roku
1995 je v Radegastu první čistička v zemi východního bloku, která používá technologii
bakterií schopných organické nečistoty zlikvidovat. Ve Velkých Popovicích stejnou
metodou čistí nejen odpad z pivovaru, ale i odpady z obce a jejího okolí, bioplyn je
využíván na výrobu elektrické energie nutné pro čištění.
V souladu s direktivou EU z roku 2004 na zpoplatnění zdrojů emisí (tzv. povolenky)
jsou veškeré hodnoty emisí z pivovarů Plzeňského Prazdroje. Trend ke snížení emisí ze
spalovacích zařízení se opírá o přechod všech pivovarů na zemní plyn a bioplyn.
Současně dochází ke snižování emisí z prašných provozů zejména při manipulaci
s ječmenem.
/1/ Moderní čistička odpadních
vod v pivovaru Velké Popovice
zahájila provoz v roce 2006.
/2-3/ Od roku 2002 čistí
biologický odpad z pivovaru
Radegast soustava rybníků.
O čistotě vody v těchto rybnících
1
2
3
nejlépe vypovídá fakt, že se v nich
zabydlely ondatry.
52/53
Plzeňský Prazdroj ušetřil 46 %
Šetrnost k životnímu prostředí Plzeňský Prazdroj demonstruje neustálou inovací
emisí CO2 od roku 2005 do 2007
používaných obalových médií. Je schopen využít 98,5 % všech odpadů s cílem
dosáhnout stoprocentní hodnoty, jakou vykazuje SABMiller ve světě. Plzeňský Prazdroj
Hlavním důvodem poklesu byla
je schopen nebo zprostředkovaně využít použité pivovarské kvasnice, které externí
modernizace varny v pivovaru
firma suší a následně se prodává jako součást krmiva. Dále je společnost schopna
v Plzni, díky které se podařilo snížit
emise z 15 000 tun CO2 na
zpracovat všechno mimo plechovek – přepravní fólie, lahve, střepy, papír (kartóny,
2 000 tun CO2 - úspora 87 %.
kancelářský papír), přepravky, palety. Odlehčené pivní lahve snižují hmotnost
K úspoře došlo i v pivovaru
přepravovaného nákladu až o 40 000 tun ročně.
Radegast v Nošovicích, kde se díky
výstavbě anaerobní čističky
odpadních vod podařilo snížit
Na vyřešení čeká problém odpadových plechovek, neboť v ČR není sběrový sytém na
emise zpracováním bioplynu
ALU plech a plechovky se nerecyklují..
o 6-8 %.
Plzeňský Prazdroj obdržel pro
Energeticky nejnáročnější je pivovarská výroba. V průměru se spotřebuje 120 kWh na
období NAP I. 118,11 tisíc
1 hl piva. V evropském měřítku je na špici v nejnižší spotřebě elektrické energie
emisních povolenek. Skutečné
emise budou pravděpodobně za
pivovar Nošovice. Díky počítačovému systému řízení výroby se na vrchol v nízké
období 2005-2007 o 55 tisíc tun
spotřebě dostala i nová varna Pilsner Urquell.
CO2 nižší.
Šetrnost k životnímu prostředí dodržuje Plzeňský Prazdroj také při transportu produktů
ke spotřebitelům. Na přepravu 1 hl piva potřebuje přibližně 1,7 km. I když je tato
hodnota v porovnání s jinými průmyslovými podniky příznivá, i tak představuje 2000
tun CO2 z dopravy za rok. Proto je po partnerských dopravcích požadován vozový park,
který splňuje hodnoty EURO III a vyšší.
/4-6/ Díky cílevědomé snaze je
dnes 99 % dříve odpadního
materiálu zpracováváno jako
druhotná surovina a vrací se zpět
do výroby nebo například jako
hnojivo do potravinového řetězce.
4
5
6
odpovědně a šetrně
Program Občanská volba
Pivovary – dobrý soused
Plzeňského Prazdroje získal čestné
uznání v rámci udělování cen
I když většina projektů a opatření na ochranu životního prostředí a ekologické chování
týdeníku Ekonom za Public
směřuje do výroby, dotýká se rovněž celých regionů, kde působí pivovary Plzeňského
Relations 2005. Podle časopisu
Prazdroje. Dlouhodobý úspěch v podnikání je podmíněn také podporou kvality života
TREND marketing jde o výborné
v těchto místech. Plzeňský Prazdroj patří proto mezi největší dárce v ČR, je
propojení interní a externí
komunikace. Program byl oceněn
i zakládajícím členem klubu firemních dárců Donátor, jež vznikl s cílem kultivovat
pro svou efektivitu, strategický
prostředí firemní filantropie a nastavit transparentní standardy a principy investování
přístup a kreativitu.
firem do komunit.
Nosným programem je Občanská volba společnosti Plzeňský Prazdroj, jejímž
prostřednictvím podporuje veřejně prospěšné projekty, aktivity neziskových organizací
v oblasti rozvoje vzdělání, kultury, ekologie, sportu, zdravotnictví i sociální péče.
O tom, kdo obdrží finanční grant, tak rozhodují vedle reprezentantů, představitelé měst
a institucí, které mají o potřebách a dění v regionu nejlepší přehled. Konečné slovo
však dostává veřejnost formou hlasování v regionálních médiích či prostřednictvím
SMS zpráv, opomenut není ani názor zaměstnanců Plzeňského Prazdroje.
O kulturní a společenský život a rozvoj regionů se však pivovary starají
/1/ Výstava Občanské volby
společnosti Plzeňský Prazdroj
u příležitosti 5. výročí.
/2/ Rekonstrukce kostelíka
U Ježíška v plzeňském regionu.
/3/ Zakoupení EKG, monitoru
životních funkcí a plicního
1
2
3
ventilátoru pro dětské pacienty
FN v Plzni.
54/55
V rámci projektu Občanská volba
i prostřednictvím akcí zaměřených na nejširší veřejnost. Pivovary se tak staly přímo
společnosti Plzeňský Prazdroj
centry kulturního dění a vyhledávanými místy pro setkávání lidí při nejrůznějších
podporujeme přibližně 30 projektů
příležitostech. Pořádají se v nich hodnotné produkce špičkových umělců a těles. Tradici
ročně ve 3 regionech, kde se
už má například Pilsner Fest, který podtrhuje skutečnost, že Plzeň se stala skutečným
nachází naše pivovary. Přispíváme
hlavním městem piva. Plzeňský Prazdroj se tak významně podílí na rozvoji turismu
sumou 6 mil. Kč ročně a od roku
2002 bylo darováno již 36 mil. Kč.
nejen v Plzni, ale i v dalších regionech v úzké spolupráci s orgány měst a regionů.
Nejúspěšnější projekty Občanské volby společnosti Plzeňský Prazdroj
Plzeňsko: Záchrana Severinovy bible z roku 1537, oprava interiéru kostelíka U Ježíška,
plicní ventilátor novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice, lávka v Rabštejně nad
Střelou.
Frýdecko-Místecko: rekonstrukce zahrady Centra pro mentálně postižené děti ve
Frýdku-Místku, podpora videofestivalu S Vámi nás baví svět s tématikou života osob
s handicapem, projekt Rekreačním sportem proti lenosti, nudě a depresi, nový
ultrazvukový přístroj pro nemocnici ve Frýdku-Místku.
Velkopopovicko: rekonstrukce sálu sokolovny, podpora TJ Slavoj Velké Popovice
/4/ Záchrana Severinovy bible
z roku 1537. /5/ Projekt
Rekreačním sportem proti lenosti,
nudě a depresi. /6/ Rekonstrukce
sálu sokolovny ve Velkých
Popovicích.
4
5
6
naši lidé
„Přines džbánek nahořklého,
ať srdce pozbude tesknoty!“
Mikoláš Aleš
56/57
Zaměstnanci společnosti Plzeňsky Prazdroj jsou si vědomi toho, že vytvářejí produkt,
který tvoří jméno České republiky ve světě. Dobře vědí, že kvalita piva, servisu a i jeho
prezentace je doma předmětem přísného dohledu samotných spotřebitelů. Proto je
mezi zaměstnanci Plzeňského Prazdroje tolik nepředstírané hrdosti na pivo, které
V řízení lidského kapitálu
vyrábějí a prodávají. A z ní vyplývající zodpovědnosti. Prostředí Plzeňského Prazdroje
aplikujeme nejlepší mezinárodní
nabízí svým zaměstnancům i unikátní firemní kulturu, typickou svojí neformálností
a otevřeností, kterou bychom v jiných oborech ztěží hledali.
zkušenosti. V prestižní soutěži
Zaměstnavatel roku pořádané AXA
pojišťovnou jsme hodnoceni jako
nejlepší zaměstnavatel plzeňského
Vedení společnosti si cení mimořádného přístupu zaměstnanců a snaží se jim zajistit
odpovídající podmínky. Významně investuje do vzdělávání. A nejde jen o různé typy
školení pro pracovníky na všech úrovních. K profesnímu růstu přispívá i účast českých
pivovarníků v mezinárodních týmech SABMiller . Čeští odborníci pak mají možnost se
uplatnit na některém z trhů, kde společnost SABMiller působí.
Zájmy zaměstnanců hájí nejen odborová organizace.
Zaměstnavatel poskytuje sociální výhody běžné v mezinárodních společnostech.
Zaměstnanci mají nárok na o týden delší dovolenou, než stanoví zákon, zaměstnavatel
přispívá na stravování, nabízí řadu zaměstnaneckých výhod.
Plzeňský Prazdroj zjišťuje postoje
a názory zaměstnanců podrobným
průzkumem. Podle něj by 80%
respondentů doporučilo svému příteli
Plzeňský Prazdroj jako zaměstnavatele.
Index spokojenosti a motivovanosti
zaměstnanců Plzeňského Prazdroje
v obou realizovaných průzkumech
(2005 a 2006) dosáhl hodnoty
70 bodů, což odpovídá 20%
Průměrná hodnota v ČR je přitom
47 bodů a v západní Evropě 57 bodů.
regionu.
součást české
kultury
Český duch může sice na čas bloudit,
rozmach mohutného jeho křídla může ho
zanést někdy třeba až na kraj světa, ale
k pivu vrátí on se najisto vždycky zase!
Jan Neruda, básník a spisovatel
součást české kultury
Sbor: Radujte se, Indové, nastávají dny nové.
Pivo dodá síly, Plzeň zdraví Dillí!
Krišna: V povodí Indu a Gangu jediný jsem v tomto rangu.
Postavíme pivovar. Tomu dílu zdar, zdar, zdar!
Úryvek ze hry Cimrman v říši hudby, Divadlo Járy Cimrmana
60/61
Plzeňský pivovar byl v roce 1880
Podporujeme, ale i tvoříme
jedním z hlavních přispěvatelů na
stavbu Národního divadla v Praze
Úctyhodná a nesmazatelná tradice, dokonalé mistrovství a profesionalita, kreativita
a inovace. To jsou základní firemní hodnoty Plzeňského Prazdroje. Ale rovnítko lze
položit i mezi jakékoli odvětví lidské činnosti, kultury, umění či sportu, v němž chce
člověk dosáhnout vrcholu. Proto Plzeňský Prazdroj vždy podporoval a bude
podporovat ty, kteří usilují o to, stát na špičce ve svém oboru.
Pivo je českým kulturním fenoménem samo o sobě a k životu v České republice
neoddiskutovatelně patří. Plzeňský Prazdroj proto kulturu nejen podporuje, ale
výrazně ovlivňuje a rozvíjí také vlastní tvorbu.
V roce 2003 se pivo stalo ústředním mottem výstavy tvůrčích počinů druhé
poloviny 19. století a 20. století pod názvem Prazdroj české kultury. Historicky
ojedinělá výstava čerpala z pokladnice malířské, literární, divadelní, hudební i filmové
a odhalila, nakolik je pivo jako fenomén pro českou kulturu inspirativní.
/1/ Na výstavě Prazdroj české kultury
shlédli návštěvníci na 70 výstavních
exponátů. /2/ Pohledy do zákulisí
tvorby světoznámého fotografa Tona
Stana, který je na snímcích zachycen
při fotografování modelů před
akváriem plným piva. Tak takhle
1
2
3
vznikaly fotografie do exkluzivního
kalendáře značky Pilsner Urquell na
rok 2005. /3/ Velké oblibě veřejnosti
se těší každoročně pořádaný Pilsner
Fest – dny skvělé zábavy, dobrého
jídla a především piva Pilsner Urquell.
součást české kultury
Kalendář Plzeňského Prazdroje,
> Od roku 2004 vydává Plzeňský Prazdroj kalendáře, které pro něj připravují
vytvořený známým fotografem
renomovaní umělečtí fotografové jako jsou Tono Stano, Herbert Slavík, Antonín
Antonínem Kratochvílem zabodoval
Kratochvíl a Ivan Pinkava.
v 7. ročníku soutěže o nejlepší
nástěnný kalendář. V kategorii
> Značka Pilsner Urquell je partnerem mezinárodní fotografické soutěže Lucie Awards.
Každoročně zve do České republiky do Plzně vítěze prestižního ocenění Lucie Awards
a poskytne jim možnost nafotit libovolné fotografie přímo v pivovaru.
fotografických kalendářů se umístil
na 2. pozici, kde se prosadil v
konkurenci 29 děl. Ocenění získal
především za nápad a celkovou
atmosféru. Zvláštní pochvalu mezi
> Plzeňský Prazdroj je partnerem Divadla Járy Cimrmana, podporuje nejvýznamnější
díla filmová, například Obsluhoval jsem anglického krále, Vratné láhve apod.
porotci sklidilo zpracování v podobě
nezávislých příběhů lemovaných
plzeňským pivem, odehrávajících se
na jednotlivých listech kalendáře.
> Plzeňský Prazdroj se jako součást skupiny SABMiller angažuje i při řešení
a ovlivňování celospolečenských a globálních problémů. Podporuje například největší
festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
/1/ Kalendář od Tono Stana na rok
2005. /2/ Kalendář Pivo očima
Herberta Slavíka 2006. /3/ Kalendář
Antonína Kratochvíla na rok 2007.
1
2
3
62/63
Pivovary Plzeňského Prazdroje jsou uznávanými partnery řady kulturních projektů
a institucí, ale stávají se samy kulturními a společenskými centry, scénami pro
pořádání akcí a setkání v daném regionu, vyhledávanými cíli turistického ruchu, ať už
domácích návštěvníků, tak i ze zahraničí.
Organizace UNESCO udělila
festivalu Jeden svět čestné uznání
Všechny pivovary Plzeňského Prazdroje ctí tradice a citlivě pečují o kulturní dědictví.
Návštěvnická centra a návštěvnické trasy seznamují turisty a zájemce nejen s historií
za výchovu k lidským právům.
Prestižní ocenění, které je většinou
výroby piva, ale i s jeho současností. V Plzni je navíc obohacena o návštěvu
udělováno osobnostem či
Pivovarského muzea, které plní i nezbytnou vědecko výzkumnou úlohu v oboru.
lidskoprávním institucím v roce
2006 poprvé obdržel filmový
festival. Cílem festivalu je
podporovat a vytvářet vzájemné
porozumění mezi kulturami,
zvyšovat povědomí o lidských
právech a prosazovat globální
odpovědnost. Téma dodržování
lidských práv je jednou z hlavních
priorit firemní odpovědnosti
Plzeňského Prazdroje i mateřské
společnosti SABMiller.
/4/ Pivovar Plzeň je po Pražském
hradě druhou nejnavštěvovanější
turistickou destinací v České
republice. /5/ Ležácké sklepy jsou
dlouhé 9 km a pivo v nich zrálo až
v 6 tisících ležáckých sudech.
/6/ Při prohlídce Pivovarského
4
5
6
muzea mimo jiné narazíte na
expozice „pivovarnictví a věda“
a „stará pivovarnická řemesla“
vybavené původním historickým
mobiliářem.
kontakty
Informační linka Plzeňského Prazdroje Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy
na e-mailu: [email protected] nebo na telefonním čísle: +420 251 020 020
Telefonické dotazy jsou vyřizovány v českém jazyce.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
U Prazdroje 7
304 97 Plzeň
Telefonní ústředna společnosti:
Tel.: +420 377 061 111
Fax: +420 377 062 230
Elektronická verze Profilu společnosti se nachází na www.prazdroj.cz
www.prazdroj.cz
www.pilsner-urquell.cz
www.gambrinus.cz
www.kozel.cz
www.radegast.cz
www.birell.cz
www.pivomaster.cz
www.frisco.cz
V roce 2007 vydal Plzeňský Prazdroj, a. s.
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
www.prazdroj.cz
Text: Petr Müller
Copyright Antonín Kratochvíl
Produkce/Design: KUKLIK®
Tisk: Jihočeské tiskárny, a.s.

Podobné dokumenty