Vogelpark Walsrode

Komentáře

Transkript

Vogelpark Walsrode
World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia
navštívila ptačí park ve Walsrode
Dne 20. 4. 2013 se skupina členů WPACZ-SK spolu se členy sekce WPA Německa a ECBG účastnila prohlídky známého ptačího parku v německém Walsrode. Tento výlet byl plánován již od podzimu minulého roku, a tak bylo dost času na organizaci a promyšlení celé akce. Za úspěšný průběh patří organizátoru Milanu Stehlíkovi ve spolupráci s Ing. Jiřím Mrnkou velké díky.
Cesta začala již 19. 4. 2013 v ranních hodinách v Praze, s cílem po cestě do Walsrode navštívit dva významné německé chovatele zaměřené především na chov ptáků řádu hrabavých. Počasí nám přálo, déšť, který nás ráno provázel, jsme záhy nechali v České republice a na další cestě nás již po celou dobu provázelo příjemné, slunečné, i když místy chladné počasí. Cesta utíkala ve veselé atmosféře. Nechyběl ani stále všudy přítomný humor okořeněný vtipnými historkami.
První návštěva proběhla u chovatele Benna Kittlera nedaleko našich hranic ve městě Torgau. Zásluhou řidiče a jeho vždy připravené GPS navigace jsme bez problémů přijeli přímo k domu. Po vzájemném přivítání nás pozval na prohlídku svého chovu a celého zázemí. Viděli jsme prostorné voliéry s mnoha
druhy bažantů, například bažanta mikádo, preláta, Elliotova, Wallichova, lesklého, satyra Temminckova
a obecného a další druhy. Dále pak jeřáby rodu Baelarica pavonina, hoka a arguse. Ke všemu nám ochotně zodpověděl všechny otázky. Celá prohlídka probíhala v přátelském duchu, zakončená pozváním k posezení u stolu. Další cesta před námi ukončila toto přátelské posezení.
Cestou s malými přestávkami jsme dojeli v předvečerních hodinách až téměř k hranicím s Holandskem, kde byla domluvena návštěva dalšího předního německého chovatele, člena WPA Hubertuse Erleie, která předčila naše očekávání. Prohlídka jeho chovatelského království, včetně odchoven a zázemí v krásně upraveném prostředí, s voliérami vzácných bažantů, především bažantů ohnivých velkých i malých, malajských, palawanských, a také divokých kurů a velké množství papoušků, nám poskytla nádherný pohled na ptáky ve vynikající kondici a ve velmi vkusně a prakticky zařízených voliérách, včetně úpravy celé zahrady a domu. Fotoaparáty samozřejmě se svolením majitele cvakaly a on sám, velmi vstřícný, nám umožnil i pohled do jeho odchoven, včetně popisu různých praktických vychytávek, ať už v oblasti krmení, pítek na vodu, ale také jiné zajímavosti. Byl to člověk, který se rád podělil o své zkušenosti, a jeho
nadšení z tohoto krásného koníčka bylo vidět všude kolem nás. I tomuto chovateli jsme předali malý dárek. Bylo stále o čem hovořit, a tak se zde naše návštěva mírně protáhla. Nakonec jsme byli všichni uctěni pohoštěním - koláčem a kávou. Zakončením této sladké tečky a příjemným pocitem ze setkání, s
velmi milým a věci znalým chovatelem, jsme se rozloučili a rozjeli k ubytování v nedalekém Walsrode
před návštěvou Vogelpark následující den.
Také ubytování nemělo chybu, a tak jsme se mohli v klidu prospat do následujícího rána, kde nás uvítalo vycházející sluníčko. Po vydatné snídani jsme ještě probrali mnohé a vydali se do Vogelparku Walsrode.
Před branami u pokladen se scházeli další členové WPA z jichž zmíněných zemí. Po úvodním přivítání všech členů WPA samotným zástupcem WPA se nám dostalo i milého potlesku od ostatních, jímž vyjádřili radost nad účastí členů WPACZ-SK. Milé přivítání. Poté promluvil také ředitel parku a byl nám přidělen anglicky mluvící průvodce, zaměstnanec parku, se kterým jsme dále procházeli zázemí odchoven, líhní a přípravu potravy pro zdejší ptactvo. Velká hala, kde se pokrm připravoval, voněla po všem možném ovoci, které zde krájeli do jednotlivých misek. Dále jsme viděli přípravu pokrmů od různých ryb, červů až po jednodenní kuřata.
Následovala volná prohlídka celého parku, kterou jsme plně využili až do osmnácté hodiny. Samozřejmě,
že nás nejvíce zajímala expozice hrabavých, ale prohlídka celého areálu stála opravdu za to. Kdybychom
chtěli dopodrobna vidět vše, tak věřím, že i po několika dnech by bylo stále co objevovat. Skutečně je to zážitek.
V rámci záchranného programu bažanta Edwardsova, který se stále více dostává do povědomí odborné i laické veřejnosti, jsme přes Heinera Jackena (WPA Německo) sehnali a zakoupili 5 bažantů Edwardsových. Podrobnosti o tomto projektu je možné najít na našich webových stránkách www.wpacz-sk.com.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za milou atmosféru a pohodu, organizátorům za precizně odvedenou práci, řidiči za jízdu bez nehody, čtenářům za pozornost a doporučit všem Navštivte ptačí park Walsrode.
Za případnou podporu záchranného projektu bažanta Edwardsova Vám předem děkujeme.

Podobné dokumenty

(Galliformes) s mezinárodní účastí – Zoo Plzeň, 11. 4

(Galliformes) s mezinárodní účastí – Zoo Plzeň, 11. 4 Setkání chovatelů ptáků řádu hrabaví (Galliformes) s mezinárodní účastí – Zoo Plzeň, 11. 4. 2015 Dne 11. 4. 2015 se před ředitelství ZOO Plzeň okolo 9 hodiny ranní sjíždějí členové WPA CZ-SK, WPA N...

Více

13. Struktura populace – disperze jedinců, zastoupení

13. Struktura populace – disperze jedinců, zastoupení pravidelné (rovnoměrné) rozmístění = starší lesní monokultury, často navozena člověkem, pouštní rostliny, teritoriálně a samotářsky žijící druhy; vyskytuje se nejméně často náhodné rozmístění = u ž...

Více

Projevy Boží přítomnosti - Křesťanské společenství Juda

Projevy Boží přítomnosti - Křesťanské společenství Juda „Bylo velice krásné pozorovat, jak se někdy měnil citový stav lidí – když Bůh způsobil náhlé otevření jejich očí a vnesl do jejich mysli pocit velikosti své milosti, plnost Krista a Jeho ochotu k z...

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Rada Plemenné knihy

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Rada Plemenné knihy plemenných býků musí absolvovat každý býk českého strakatého plemene, který má být předveden k základnímu výběru. Údaje získané o vlastní užitkovosti býků jsou využity pro odhad plemenných hodnot m...

Více

Světová asociace chovatelů bažantovitých má svou

Světová asociace chovatelů bažantovitých má svou a to tím způsobem, že další státy světa zakládaly své sekce. V roce 2012 založila sekci WPA také Česká republika společně se Slovenskem. Dostala název World Pheasant Association Czech Republic and ...

Více

Neobvyklé zkušenosti s chovem satyrů

Neobvyklé zkušenosti s chovem satyrů Většina   knih   o   chovu   bažantů   uvádí,   že   slepice   vysedí   vejce   sama,   objevují   se   však   výjimky,   kdy   kohout   vyseděl  snůšku  vajec  sám  a  potom  pomáhal   při   výcho...

Více

Záchranný projekt bažanta Edwardsova

Záchranný projekt bažanta Edwardsova 37,5°C a vlhkost vzduchu na 55%. Kuřata bažanta Edwardsova je snadné odchovávat v uzavřené odchovně s podlahovou teplotou kolem 27°C. Koncem druhého nebo začátkem třetího dne kuřata začnou sama při...

Více