TS 130 - Koupelny

Komentáře

Transkript

TS 130 - Koupelny
září 2004
Dále vám můžeme nabídnout:
Ekvitermní regulátory teploty
Hometronic systém automatizace
domácnosti
Prostorové termostaty a programovatelné regulátory teploty
Termostatické hlavice a pohony pro
tělesa termostatických ventilů
TS 130
Regulační a uzavírací šroubení pro
otopná tělesa ventil - kompakt
Návod k montáži a obsluze
Vyvažovací ventily a regulátory
diferenčního tlaku
Přírubové vyvažovací ventily
Vodní dvou a třícestné ventily
Tělesa termostatických ventilů
Směšovací a rozdělovací ventily
Směšovací a rozdělovací třícestné
ventily
Termostatické ventily pro chladicí
systémy
Regulační a uzavírací šroubení
Regulační ventily pro oběh teplé
užitkové vody
Vodní armatury
Úpravny vody
Honeywell spol. s r.o.
Na Strži 65/1702
140 00 PRAHA 4
Tel.: 242 442 257
Fax: 242 442 282
E-mail: [email protected]
http://www.honeywell.cz
Kancelář Morava:
Lidická 51, Šumperk 787 01
tel./fax. : 583 211 404
CZ01 - TS130NMO 10/99
Technické změny vyhrazeny © Honeywell 2004
Odpouštěcí ventil se zdvojeným
teplotním čidlem
TS 130
Instalace
Princip činnosti
Teplotní odpouštěcí ventil umístěte co možná
nejdále od zdroje tepla.
Teplotní odpouštěcí ventil TS 130 - 3/4"
je automaticky pracující zařízení
zvyšující bezpečnost kotle na tuhá
paliva nebo ohřívače TUV, které je
řízeno dvěma nezávislými teplotními
čidly.
Pokud je dosaženo teploty vody v kotli
95°C ventil začne otevírat a tím vypustí
horkou vodu z kotle. Vypuštěná horká
voda je doplňována studenou vodou
z napájecího rozvodu. Tím se zabrání
extrémnímu zvýšení teploty a
následnému poškození kotle nebo
ohřívače TUV.
Před montáží je nejprve třeba otopnou
soustavu nebo systém přípravy TUV
propláchnout, aby se odstranily případné
kovové třísky nebo jiné nečistoty ze sedla
ventilu a tím se zabránilo jeho špatné funkci.
Teplotní odpouštěcí ventil instalujte do
systému tak, aby proudění odpovídalo šipce
na tělese ventilu.
Jímku teplotního čidla umístěte v kotli na co
možná nejvyší místo.
Dvojité teplotní čidlo montujte opatrně,
neohýbejte kapiláru v ostrých úhlech a čidlo
v jímce upevněte zajišťovacím šroubkem.
Použijte velkou odtokovou nálevku
dimenzovanou na největší průtok ventilem.
hodnoty kvs (pro ∆p = 1 bar)
3 m3/h: obě teplotní čidla bezvadně fungující
2 m3/h: fungující pouze jedno teplotní čidlo
Po ukončení montáže proveďte kontrolu
správné funkce ventilu natopením systému
nad teplotu 95°C.
Instalační schema kotle na tuhá
paliva s odpouštěcím ventilem
1. Teplotní odpouštěcí ventil
2. Ponorná jímka s dvojitým teplotním
čidlem
3. Zásobník TUV nebo výměník
4. Výstup TUV
5. Pojistný membránový ventil např.
SM 120, schválený VdTÜV
6. Pojistná skupina např. SG 160,
schválená VdTÜV
7. Kotel
8. Odtok do odpadu
Doporučujeme nechat zkontrolovat funkci
ventilu kvalifikovaným servisním pracovníkem
jednou ročně.
Upozornění
Odpouštěcí ventil s teplotním čidlem TS 130
nenahrazuje membránový pojistný ventil
pro tlakové zásobníkové ohřívače TUV.