Imparfait

Komentáře

Transkript

Imparfait
Imparfait
- popisujeme jím stav nebo okolnosti
- tvoří se připojením koncovek « imparfait » ke kmeni, který dostaneme odtržením koncovky
-ons od 1. osoby množného čísla přítomného času
KMEN : Nous parlons → Nous parl + koncovky « imparfait »
Nous finissons → Nous finiss + koncovky « imparfait »
Nous attendons → Nous attend + koncovky « imparfait »
KONCOVKY IMPARFAIT :
 1. třída
je parlais
nous parlions
tu parlais
vous parliez
il / elle parlait
ils / elles parlaient
 2. třída
je finissais
nous finissions
tu finissais
vous finissiez
il / elle finissait
ils / elles finissaient
 3. třída
j’attendais
nous attendions
tu attendais
vous attendiez
il / elle attendait
ils / elles attendaient
- u některých nepravidelných sloves se tvoří imparfait taktéž nepravidelně
- jediné sloveso tvoří imparfait nepravidelně, a to sloveso être
J’étais
Nous étions
Tu étais
Vous étiez
Il était
Ils étaient

Podobné dokumenty

PASSÉ COMPOSÉ VS. IMPARFAIT

PASSÉ COMPOSÉ VS. IMPARFAIT 2. PASSÉ COMPOSÉ - děj pojat jako ohraničený (bere se v úvahu začátek i konec děje, i když ani jeden

Více

Minulý čas složený

Minulý čas složený 1. slovesná třída: Parler → Parlé 2. slovesná třída: Finir → Fini 3. slovesná třída: Attendre → Attendu Nepravidelná slovesa (viz příloha)

Více

IMPARFAIT- Imperfektum

IMPARFAIT- Imperfektum - Quand j'était petit, nous allions chez notre grand-mère./ Když jsem byl malý, jezdívali jsme k babičce. 2. jedná se o popis, stav, okolnost v minulosti - I avait des yeux bleues, elle portait une...

Více