TLAs vegas

Komentáře

Transkript

TLAs vegas
No. 2 / 2009
Las Vegas
v obležení IT specialistů
K-net jako partner
pro strategické plánování v IT
Tajemství
pro Zákazníky roku 2008
Personální práce
v době ekonomické krize?
Nový věrnostní program
Čtvrtletník
společnosti K-net
ISSS v Hradci Králové
K-net se představil jako architekt
Technologických center
Vážené dámy, vážení pánové,
milí čtenáři časopisu LOGIN,
v tomto čísle firemního časopisu vám chceme představit K-net nejen jako realizátora IT
projektů a řešení, ale také jako partnera pro
strategické plánování a realizaci vizí. Víme, že
mnoho firem a organizací, se kterými spolupracujeme, nás vnímá především jako firmu, která
se zaměřuje na nové technologie a jejich zavádění do praxe. To je samozřejmě pravda. Naši
IT konzultanti však dokáží být také odbornými
poradci v počáteční fázi, kdy manažeři teprve
plánují významné změny a kdy dělají první
praktické kroky.
Proto vám blíže představujeme naši službu
Organizační podpora a současně vás informujeme o tom, jak se stále učíme nové věci –
doma i v zahraničí. V Loginu se dočtete o naší
účasti na celosvětové konferenci společnosti
Citrix ve Spojených státech, stejně tak jako
o pátém Firemním dni na Baldovci, kde jsme
v květnu pokračovali v interním vzdělávání
našeho týmu. Věnujeme vzdělávání velkou
pozornost, neboť odbornost našich IT specialistů a IT konzultantů považujeme za jednu
z nejdůležitějších hodnot K-netu.
Letos jsme se poprvé v historii naší firmy
rozhodli ocenit významné obchodní partnery
K-netu za rok 2008. V duchu našeho motta
„Aby váš tým ladil a hrál jako orchestr“ jsme
pozvali zástupce firem na operní představení
do Národního divadla v Praze. Jsme potěšeni,
že důstojné kulturní prostředí provázela hezká
atmosféra a již se těšíme na příští rok!
A ještě jeden důvod máme ke společnému
těšení se! Přestože jsme teprve na začátku
léta, rád bych vás upozornil na pátý Zákaznický
den, který se uskuteční v Ostravě. Již dnes
pro vás připravujeme zajímavý doprovodný
program, který by se jen těžko mohl odehrávat
v jiném městě v České republice. Víc zatím
neprozradím! Jen datum, které si prosím
označte ve svých diářích: 24. – 25. září 2009.
Na letošní konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) ve dnech
6.-7. dubna představil K-net svoje IT řešení pro města a obce a současně se prezentoval jako partner pro elektronizaci státní správy. Jak vyplynulo z ankety, kterou
K-net zorganizoval v rámci konference a které se zúčastnilo 123 účastníků, předmětem velkého zájmu a tématem číslo jedna se stala Technologická centra a datové
schránky (65 % odpovědí). Dále účastníky konference zajímala problematika bezpečného přístupu k aplikacím odkudkoliv (26 % odpovědí) a třetí příčku
zaujalo téma úspory v IT – energie, lidské zdroje (9 % dotázaných).
Podobně jako v minulých letech soutěžili účastníci ankety o zajímavou cenu, tentokrát o robota LEGO
MINDSTORMS NXT. Na stánku K-netu v kongresovém centru ALDIS se v době losování sešlo několik
desítek lidí. Jak je vidět z fotografie, radoval se však pouze jeden!
K-net: Barevný svět
virtualizace pro všechny
Citrix Virtualization Conference
2009 v Praze
Hezké čtení a LOGIN!
12. května se K-net zúčastnil konference, která se pod názvem Citrix Virtualization
Conference 2009 konala v Praze. Letos se zaměřila na nejnovější informace
o Citrix produktech včetně infrastruktury pro doručování aplikací Citrix Delivery
Center a také na virtualizaci aplikací, desktopů a serverů. „Setkali jsme se s mnoha
zákazníky, současnými i potenciálními. Tomáš Knettig a Petr Nepustil vystoupili se
společnou prezentací „Barevný svět virtualizace pro všechny“, kterou posluchači
hodnotili kladně,“ řekla o účasti K-netu a partnerské firmy Solidea Ilona Leschinger,
vedoucí divize obchodu a marketingu.
Ing. Tomáš Knettig
za tým K-net
Prezentace Petra Nepustila a Tomáše Knettiga byla rozdělena do tří hlavních částí – vysvětlení základních pojmů a souvislostí týkající se virtualizace, základní prvky distribuce desktopů druhé generace
a scénáře nasazení pro konkrétní úlohy.
Prezentaci v ppt podobě i videozáznam vystoupení je možné najít na webových stránkách konference
na adrese http://www.citrix-news.com/virtualization-conference-09/agenda.html.
En In the editorial, Tomáš Knettig, managing director of K-net, discusses K-net’s role in the field of strategic planning and the realization of its
customer’s visions. // The articles detail company presentations at two important events – the ISSS Conference, held in Hradec Kralove in April,
and the Citrix Virtualization Conference in Prague, where Tomáš Knettig and Petr Nepustil presented K-net’s perspective at “The Colorful World of
Virtualization for Everyone”.
//2//
Las Vegas
v obležení IT specialistů
poušti. V tomto kontextu bylo místo konference zvoleno velmi dobře a čas
Čtyřdenní konference Citrix Synergy 2009, která se konala
strávený odborně i společensky byl velice příjemný,“ uvedla Hana Jechová.
v Las Vegas od 4. do 7. května, byla v historii společnosti
Citrix pořádána podesáté. Její podtitul „Kde se potkávají virtualizace, networking a doručování aplikací“ naznačoval, jakým Co vás zaujalo na konferenci Citrix Synergy 2009?
Hana Jechová,
směrem se letošní ročník ubírá. Konference byla zaměřena
náměstkyně pro informatiku, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně:
na novinky, které přinášejí zjednodušení podnikových řešeNesmírně technicky zajímavý byl optimalizovaný přenosový protokol Citrix
ní. Jednoduchost, účelnost, uživatelská přívětivost – to bylo
HDX, jeho možnosti a zejména reálná prezentace, kdy byla pomocí tohoto
poselství letošního setkání. Účastníci, ale i zahraniční média, si protokolu bezdrátově přenášena 3D animace či virtuální desktop na OLPC.
všímali zejména toho, že Citrix uvedl nové produkty, aplikace Jako zaměstnancům z oblasti zdravotnictví nás zaujalo a potěšilo udělení
a služby, které napomáhají zákazníkům dosáhnout vyšší úrov- ocenění Citrix Innovation Award společnosti EMORY Healthcare, jejich
masivní využití virtualizačních technologií (více než 10 000 uživatelů) a také
ně kontroly nad jejich virtualizovanými prostředími.
„Zaujaly mne technologické novinky, jako jsou HDX, Receiver a Dazzle,“
shrnuje svoje poznatky Petr Nepustil. „HDX je technologie grafického
zobrazování, která by měla uživatelům umožnit používat složitější grafické
programy (video, VOIP aj.) i ve virtuálním prostředí přes internet. Tato technologie už je v nových verzích produktů k dispozici a stále se na ní pracuje.
Citrix Receiver je nový univerzální Citrix klient. Integruje do sebe všechny
dosavadní klienty Citrixu od různých produktů, pro uživatele je maximálně
jednoduchý na ovládání a správce má možnost zajistit jeho automatickou
aktualizaci a automatické doručení nových pluginů. V tuto chvíli je dostupná
verze pro Windows a pro iPhone. A do třetice - Dazzle je webový portál
připomínající svým ovládáním portály Apple, YouTube a jiné. Tento portál
do sebe dokáže integrovat i jiné portály a uživatelům tak zajistit možnost
volby v tom smyslu, že přes portál si může uživatel sám rozhodnout, které
aplikace či desktopy potřebuje ke své práci a jakým způsobem je chce využívat (virtuální, streamované a podobně).“
Konference Synergy se konala v jednom z největších luxusních hotelů
s casinem MGM Grand. Z organizačního hlediska zaznamenala oproti
minulosti jednu zásadní změnu - byla rozdělena na dvě části, přičemž první
dva dny byly určeny pouze pro partnery Citrixu a poté se k nim přidali
zákazníci, kteří si mohli vybrat jak z ryze odborných, technických přednášek,
tak z případových studií, kde Citrix představoval konkrétní řešení. Tomáš
Knettig a Petr Nepustil z týmu K-net, kteří již tradičně „nasávají“ technologické novinky přímo od amerického technologického partnera, nebyli jedinými
brněnskými účastníky. Mezi přítomnými IT specialisty jsme zastihli také Hanu
Jechovou a Martina Kejíka z Fakultní nemocnice u svaté Anny. „Virtualizace
se tu skloňovala ve všech pádech. I v čase po odborných diskusích měl
člověk možnost vidět virtuální svět kolem sebe. V Las Vegas si chvíli můžete
myslet, že jste v Paříži či Benátkách, a ne v moderním městě v Nevadské
to, že společnost nasazením virtualizace snížila náklady na správu aplikací
a serverů o 50 % a počet fyzických serverů o 60 %. My samozřejmě virtualizaci také používáme, nyní z více než 75 %, a to od roku 2005, kdy jsme se
systémem VMware virtualizovali první produkční server.
Martin Kejík,
vedoucí referátu, úsek informatiky, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně:
Z pohledu dlouholetých uživatelů virtualizačních technologií byl zajímavý
produkt Citrix XenApp, technologie, která zajišťuje distribuci jedné instance aplikace z datového centra uživatelům na koncová zařízení (PC, tenké
klienty, mobilní telefony). Dále pak byly velmi poučné workshopy, zejména
ty na téma správy virtuální infrastruktury a porovnání systémů MS Terminal
Server a Citrix Virtual Desktop Infrastructure.
Petr Nepustil,
IT specialista, K-net:
Spolupráce Citrixu a Intelu na procesoru, který bude mít již integrovanou
vizualizaci na chipu. Velice vhodné využití této věci je například u notebooků, kdy na jednom notebooku můžete mít přímo spuštěných více operačních systémů (desktopů), např. jeden soukromý, jeden firemní a podobně.
Mezi těmito desktopy je možné velmi rychlé přepínání. Je tak zajištěno to,
že firemní desktop obsahuje všechny bezpečnostní prvky, bránící systém
proti napadení a následnému napadení firemní sítě. Soukromý desktop je
plně v moci uživatele, ale není možné se z něj připojit do sítě. Oba desktopy
mohou na notebooku běžet zároveň a přepnutí je otázka desetin vteřiny.
Příští Citrix konference se bude konat za rok v květnu v San Franciscu,
navazovat na ni bude evropské setkání v Berlíně.
En The article “Las Vegas Besieged by IT Specialists” reflects K-net’s participation in the Citrix Synergy 2009 Conference in Las Vegas.
This conference was focused on new products, applications, and services in the field of virtualization, including new technologies, specifically HDX,
Receiver, and Dazzle. Three IT specialists and conference participants – Hana Jechová, Martin Kejík, and Petr Nepustil, answer the question:
What did you find interesting at the Las Vegas conference?
//3//
Vize a sny bereme vážně
K-net není jen pouhý realizátor IT projektů,
ale i partner pro strategické plánování
Jak udělat správné rozhodnutí na dva, tři nebo čtyři roky dopředu? Rozvíjí se u nás oblast IT směrem, který je pro
firmu dobrý, anebo směrem, kterému dává přednost náš správce výpočetní techniky? Jsou investice v IT koordinované
a dobře využívané? Pomůže nám nové řešení realizovat naše sny nebo vize? To jsou otázky, které manažerům společností nebo organizací často nedávají spát, zvláště při současném tlaku na efektivní využívání finančních prostředků.
„Největšími „nočními můrami“ manažerů firem není to, kde pořídit nový server nebo jak zrychlit internetové připojení, ale spíše to, zda dané IT řešení
je správné v poměru cena - výkon,“ říká Ilona Leschinger, která má v K-netu
na starosti vedení obchodní divize. „V praxi jsem se setkala s mnoha vynikajícími top manažery a řediteli podniků, kteří byli zkušenými specialisty ve svém
oboru nebo úspěšnými obchodníky, ale v oblasti IT byli při rozhodování limitováni svými obecnými znalostmi a zkušenostmi běžného uživatele. To, co potřebovali pro strategické plánování, byl jistý pohled z nadhledu a profesionální
analýza IT jako celku. Takový požadavek K-net dokáže splnit.“
Oblast IT ve firmě nebo organizaci
Poradenství
Analýza
Engineering
Realizace
Strategické plánování
Rozvoj IT v budoucnu
K-net: partner pro realizaci i strategické plánování
K-net odpovídá na mnohé otázky manažerů týkající se rozvoje IT především
v rámci své služby „Organizační podpora“. Pomáhá klientům, kteří v oblasti
IT plánují a připravují změny. Na samotném začátku se jedná především
o analýzu stávajících vlastností IT prostředí. Služba je vykonávána v místě,
které definuje zákazník, a výsledkem je vždy písemný popis aktuálního
stavu. S vedením klientské společnosti pak K-net navrhuje plán změn ve stávajícím IT systému včetně stanovení priorit, personální obsazení koordinačního týmu, řešení všech schválených organizačních a rozvojových částí projektu a další kroky týkající se samotného vedení projektu. „Sny a vize našich
zákazníků bereme vážně,“ říká Ilona Leschinger. „Dobře naplánovaná změna
v IT s sebou obvykle přináší prvotní náklady, které se však brzy vrátí."
Názorným příkladem, jak IT pomáhá zvýšit efektivitu ve firmách, je oblast
cestovního ruchu. Velké hotely, které dobře pracují s informacemi on-line, mohou téměř okamžitě reagovat na požadavky klientů, například při
stanovování optimální ceny. Podobně může oblast IT pomáhat v rozvoji
společnosti v jakémkoliv jiném oboru. Velké firmy to obvykle mívají
snadnější, neboť zaměstnávají tým IT specialistů na plný úvazek. Menší
a střední firmy, kde by zaměstnávání IT manažera nemělo ekonomické
opodstatnění, mohou využít jinou, ekonomicky zajímavou variantu – pravidelné návštěvy nezávislého, profesionálního IT konzultanta, který převezme
za danou oblast ve firmě zodpovědnost a rozvíjí ji.
Nezávislý pohled odborníka v rámci služby
Organizační podpora
„U našich zákazníků se nám osvědčil model, kdy IT konzultant přichází do klientské firmy jednou týdně, dvaatřicet hodin v měsíci,“ říká Petr
Nepustil, IT konzultant společnosti K-net. „Pokud konzultant najde v klientské
firmě spolupracovníka, který se stane jeho „pravou rukou“, může se doba
pravidelných návštěv změnit, například na každých čtrnáct dní. IT konzultant
obvykle není výkonným člověkem, který by se zabýval jednotlivými praktickými úkony, ale analyzuje daný stav, řídí projekty i pracovníky v IT, konzultuje
cíle i jednotlivé kroky s managementem firmy. Je to varianta, která je z ekonomického i praktického hlediska zajímavá zejména pro menší a střední
firmy. Délka spolupráce se stanoví podle potřeby, minimálně však trvá
jeden rok,“ říká Petr Nepustil s tím, že práce IT konzultanta v rámci služby
Organizační podpora vyžaduje nejen dobrou orientaci v posledních trendech
a IT technologiích, ale také kvalitní organizační a komunikační schopnosti.
Tuto službu K-net realizuje například ve firmách REO AMOS v Ostravě,
pražském GIMBORNU nebo ve společnosti AGRIS v Medlově u Brna.
„Hlavní výhodou tohoto způsobu spolupráce je skutečnost, že firma získává kvalifikovaného pracovníka pouze na dobu, která je nezbytná pro
splnění daných úkolů, a nezabývá se dalšími kroky, například přijímacím
řízením, zaškolením a odborným vzděláváním pracovníka, jeho nemocností
či nárokem na dovolenou,“ dodává Tomáš Knettig, jednatel společnosti
K-net. „Služba je určena pro ty firmy a organizace, které se rozhodly přenechat část starostí spolupracujícímu IT partnerovi a více než na aktiva se
zaměřují na určování směru a konečné výsledky.“
Tajemství
pro Zákazníky roku 2008
18. dubna proběhlo v pražském hotelu Luník setkání se
Zákazníky roku 2008. Zástupci pěti institucí a firem obdrželi
od Tomáše Knettiga diplom a obrázek, zúčastnili se slavnostní večeře v restauraci na Žofíně a následně navštívili
operní představení Tajemství v Národním divadle.
Náhoda tomu chtěla, že při prohlídce historických prostor narazila část
k-netovské skupiny na střeše Národního divadla na vynikajícího českého
herce Jaromíra Hanzlíka.
Ocenění „Zákazník roku 2008 společnosti K-net“:
Fakultní nemocnice Brno, Femax, Penny Market, CK Victoria a Crocodille.
En The article “We Take Your Visions and Dreams Seriously” describes K-net’s approach to company strategy planning and the “Organizational
Support” service. // Five companies and organizations - The Brno Faculty Hospital, Femax, Penny Market, Ck Victoria, and Crocodille became
“K-net Customers of the Year 2008”. K-net prepared a unique musical gift for them: a trip to an opera performance at Prague's National Theatre.
//4//
Terminálové řešení
je vítaným pomocníkem při správě aplikací
Řešení K-net pro výrobní firmu Xella CZ
Pokud jste někdy stavěli dům, setkali jste se jistě s názvy
YTONG a SILKA. V prvním případě se jedná o bílý pórobeton z výhradně kvalitních přírodních surovin, jako je křemičitý písek, vápno, cement a voda, v druhém o ucelený sortiment vápenopískových přesných tvárnic. Výrobu v České
republice zajišťuje společnost Xella CZ. Ve třech závodech
pracuje 350 zaměstnanců, jejichž roční produkce je kolem
1 000 000 m3 zmíněného stavebního materiálu.
S K-netem spolupracuje Xella od roku 2007. V této době se společnost
zabývala konsolidací a snižováním nákladů v oblasti IT. Hledala takové
řešení, které by přineslo centralizaci aplikací i dat a usnadnilo denní
operativu. Jako vhodné se jevilo terminálové řešení s využitím technologií Citrix. Na základě tohoto rozhodnutí bylo vypsáno výběrové řízení
na dodavatele, ve kterém nakonec K-net zvítězil. „Přístup IT specialistů
z K-netu byl velmi proaktivní. Svými znalostmi pokrývali zcela přesně mé
očekávání. Spolupráce byla od začátku projektu bezproblémová a firma
vyhověla představám o budoucí infrastruktuře,“ vzpomíná na tehdejší
dobu Martin Pavlík, vedoucí infrastruktury CZ-SK ze společnosti Xella CZ.
Podle něj je terminálové řešení vítaným pomocníkem při správě aplikací
zejména proto, že v České republice má Xella tři vzdálené pobočky.
„Před implementací terminálového řešení byl velký problém s nasazením
nových aplikací a jejich údržbou. Terminálovým řešením jsme získali
časový prostor pro další koncepční práci,“ dodává. Xella CZ tak drží krok
se svou mateřskou německou firmou, která má s technologiemi Citrix
zkušenosti a využívá je pro distribuci aplikace SAP.
V současné době Xella provozuje terminálovou farmu
o čtyřech serverech. Jeden z blade serverů je vyhrazen
pro XenServer a prostředí je virtualizováno. „Na farmě
jsou instalovány standardní office aplikace, které využívá 90 % zaměstnanců. Ve všech lokalitách máme 150
uživatelů,“ říká Martin Pavlík. „Firma K-net pro nás zajišťuje servisní podporu, jeden den v měsíci je vyhrazen
kontrole Windows systému, logům farmy a případným
dokonfiguracím. Pro VPN připojení využíváme Citrix
Access Gateway, kde v současné době zvažujeme
nasazení vyššího stupně ověřování při přihlašování.
Pro tisky jsme na doporučení firmy K-Net nainstalovali ThinPrint řešení, čímž jsme získali silný nástroj pro
redukci šířky pásma při tisku.“ K této problematice Petr
Nepustil, IT specialista společnosti K-net dodává: „Bylo
nutné vyřešit velké tisky třiceti uživatelů po 1Mbit lince.
ThinPrint má velmi vysokou kompresi tisků, proto je toto
řešení vhodné.“
Garant zákazníka: Ing. Tomáš Knettig
Manažer zakázky: Ing. Petr Nepustil a Ing. Karel Kovář
En A K-net solution for Xella CZ, a production company, using Citrix and ThinPrint technologies. The article describes the terminal solution for
a company with 150 users working in three factories in the Czech Republic. IT specialists, Martin Pavlík from Xella, and Petr Nepustil from K-net,
discuss it in detail.
//5//
Dobrý kolektiv a možnost profesně růst,
to je v K-netu velká motivace, říká Ingrid Jurmanová
Za šestnáct let své existence K-net kontinuálně roste. V průměru každý rok
o dva nové zaměstnance. Souvisí to s tím, jak se rozvíjí, rozšiřuje nové služby a z ryze technicky orientované skupiny techniků se mění na odbornou,
procesně řízenou firmu. Je tento trend reálný i v dnešní době, kdy se hovoří
o ekonomické krizi? Průzkumy jsou nekompromisní: průvodním jevem současné ekonomické situace je tlak managementu firem na snižování nákladů
včetně oblasti lidských zdrojů. Podle společnosti Hewitt Associates, která zjišťovala situaci ve 239 firmách, se změny nejvíce dotkly peněžního odměňování
a zvyšování mezd (63,2%), pozastavení náboru zaměstnanců (63,2 %) a také
omezení finančních prostředků na tréninky a vzdělávání (46,9 %). Pouze 41
společností (17,2 %) uvedlo, že u nich v oblasti lidských zdrojů v důsledku
finanční a ekonomické krize k žádné změně nedošlo. Do jaké kategorie patří
K-net? Jaká je jeho aktuální personální politika? Na tyto a další otázky odpovídá Ingrid Jurmanová, vedoucí Divize 1 – komunikace a inspekce.
V poslední době se vás prý mnoho lidí ptalo, zda v době krize
K-net přijímá nebo propouští zaměstnance. Jaká je skutečnost?
Ve chvíli, kdy ostatní za slovo „krize“ schovávají své neúspěchy, my pracujeme a přijímáme další spolupracovníky. Od ledna letošního roku jsme přijali
čtyři zaměstnance a do dnešního dne, tj. do poloviny června, od nás nikdo
neodešel. Na hlavní pracovní poměr pracuje 22 osob, spolu s brigádníky
a externími spolupracovníky, kteří přicházejí do K-netu nejméně jednou týdně,
jsme týmem o třiceti lidech. A co se týče personální politiky a benefitů v současné době, 1. července startujeme nový věrnostní program, který spočívá
v příspěvku zaměstnancům na životní a penzijní připojištění. Je to nápad,
který „zrál“ v hlavě jednatele společnosti dva roky a nyní ho realizujeme.
Nečekáme, až krize skončí.
Bude se nový nápad lidem líbit? Ocení ho?
Víte, co je nejvíc motivuje?
Na začátku roku jsem uspořádala anketu a ptala jsem se všech zaměstnanců na různé věci, související s plány, přáními i motivací. Byla jsem ráda, že
mi všichni upřímně odpověděli a vzali anketu vážně, za to jim patří dík. Bylo
příjemné slyšet, že mladí lidí chtějí pracovat jako vedoucí, chtějí profesně růst
a vzdělávat se. Ale jedním z nejsilnějších důvodů pro jejich spokojenost byl
dobrý kolektiv. Z 24 lidí celkem 17 odpovědělo, že se jim v K-netu právě proto
líbí. Smyslem práce naší Divize 1 je věnovat lidem pozornost, komunikovat
s nimi a starat se o ně, aby se tento dobrý duch nevytratil a pozitivní hodnocení se v budoucnu nezměnilo v negativní.
a dlouhodobě nevýkonnému věnujeme velkou pozornost. Je to podobné, jako
kdybychom jedničkáře ve škole brali samozřejmě a tomu, kdo stále dostává
pětky, se na jeho úkor stále věnovali. Tato cesta je špatná. Velmi si ceníme
našich IT specialistů, kteří jsou u nás i více než deset let a za tuto dobu si získali celorepublikové renomé. Nálada zaměstnanců se v tak malé firmě pozná
na změně atmosféry. Věřím, že nenásilná a přirozená komunikace je dobrým
barometrem spokojenosti. Pomáhají také statistiky, které vypovídají o výkonu
jednotlivých zaměstnanců. Pokud pracovní výkonnost člověka dlouhodobě
klesá, je jasné, že se něco děje – může mít problémy v osobním životě, je
nemocný, hledá si práci jinde atd. Je potřeba zjistit, co je příčinou takové
změny chování a s daným člověkem o tom hovořit.
S lidmi hovoříte už při přijímacím pohovoru.
Co se dá za tak krátkou chvíli vysledovat?
Mnoho vlastností! Přestože jsou lidé nervózní a snaží se ukázat dobrém
světle, dá se poznat jádro člověka. Ne podle toho, co říká a jak se prezentuje, ale jak je schopen obhájit výsledky své práce z předchozích zaměstnání. Důležitá je celková atmosféra, která z člověka vyzařuje. Chce to praxi
a hlavně musíte mít ráda lidi.
Dříve jste pracovala jako kancléřka na opavském Magistrátu.
Je práce v K-netu hodně odlišná? Navíc jde o oblast IT, která je
považována za převážně mužské prostředí…
Magistrát jako samosprávný úřad, v té době se 420 zaměstnanci, je nepoměrně větší organizace než K-net. Měla jsem téměř 40 přímých podřízených s rozpočtem 150 miliónů korun pouze pro můj odbor. Rozsahem to
byla práce odlišná, ale současná agenda v K-netu, které se věnuji a která
mě baví, je velmi podobná té na opavském Magistrátu. Pravidla a zásady
výběru pracovníků, zadávání úkolů, vykonání práce, to vše funguje na stejných principech. Zájem o lidi, včetně pochvaly za dobrou práci, je investicí
a výsledkem práce personalisty kdekoliv. V K-netu pracuje 15 mužů a 7 žen.
Moje divize 1 má tři oddělení a dva zaměstnance, ale na druhou stranu spolupracuji se všemi divizemi a do mého „ranku“ spadá 16 pracovních postů.
Každá firma potřebuje administrativní zázemí a moje divize je jednou z těch,
která toto zázemí poskytuje.
5. firemní den na Baldovci
Co děláte pro to, aby vám nejšikovnější IT odborníci
neodešli jinam?
Fotografie představují atmosféru 5. firemního dne, který se uskutečnil
v sobotu 23. května na Baldovci. Každoročně je firemní den chápán jako
svátek společnosti, na kterém se hovoří o vizích, o tom, co se podařilo
uskutečnit, a také o tom, co se do konce roku ještě chystá.
Snažíme se podporovat ty nejlepší a dávat jim dostatečný prostor pro jejich
profesní růst. Není možné, aby ti dobří strádali třeba tím, že někomu jinému
V rámci doprovodného programu se hrál volejbal a soutěžilo se ve střelbě
na cíl z luku, kuše a foukačky.
En Company culture, a congenial atmosphere, and the possibility of professional growth are the most important elements in motivating K-net employees. HR
manager Ingrid Jurmanová speaks about a new approach to motivation and her experience with HR work. The photographs document the Vth Company Day,
held in Baldovec in May. As usually, this event had two components – educational and social.
//6//
Představujeme náš tým
Petr Chlubna
vedoucí oddělení Systémy
Řízení oddělení
Komunikace se zákazníky
Petr vystudoval obory marketing a výpočetní technika. Do K-netu přišel
před rokem na doporučení dlouholetého spolupracovníka K-netu v oblasti
IBM technologií Petra Klabeneše. Jako vedoucí oddělení dbá především
na správné načasování prací IT specialistů. Stará se, aby všechny činnosti
– údržbové, rozvojové, případně havarijní - byly odvedeny včas a v odpovídající kvalitě. „Na práci v IT prostředí mě nejvíc baví kontakt s lidmi stejného
zaměření a seznamování se s novými informačními technologiemi,“ říká Petr.
„Člověk se ale nesmí stát jejich otrokem,“ dodává. Svému mottu je věrný
i tím, že se ve volném čase věnuje sci-fi knížkám a filmům nebo komiksům,
rád střílí a v zimě nenechá zahálet lyže ani snowboard. „Nejlépe si odpočinu
na horách, při lyžování s partnerkou a přáteli. A když si večer mohu přečíst
knížku nebo se podívat na nějaký film, jsem nejspokojenější.“
„Hlavně se nestat otrokem IT“
Lenka Kopčová
administrativa, logistika
vedení skladu
evidence objednávek
S Lenkou se návštěvník K-netu potká hned při příchodu na recepci firmy.
Její úkoly však souvisejí především s vedením skladu a evidencí objednávek, objednáváním zboží a s dalšími činnostmi, které jsou potřeba.
Maturovala v oboru Podnikání, do K-netu přišla v březnu 2008 na doporučení kolegy.
Chválí si svoji práci především proto, že je různorodá, a dodává: „Asi
nejtěžší je vyznat se ve všech komponentech, se kterými pracujeme. Ale
naštěstí mám výborné kolegy, kteří mi vždycky pomohou.“
Mezi největší Lenčiny koníčky patří volejbal, hudba a kynologie. „Většinu
volného času mi zaberou dvě fenky, se kterými chodíme na cvičák nebo
na procházky po okolí,“ říká Lenka.
„Když se chce, tak to jde“
Jiří Boháček
IT specialista oddělení Systémy
bezporuchový chod infrastruktury u zákazníků
řešení havarijních stavů
Jiří je absolventem VSOŠ Nové Mesto nad Váhom, obor sdělovací
technika. S K-netem začal spolupracovat v roce 2003, kdy po odchodu
z Armády ČR hledal uplatnění v příbuzném oboru a vše kolem počítačů
bylo pro něj velkým koníčkem. Tato spolupráce trvala tři roky a opět pokračuje po téměř dvouleté přestávce od února 2008.
„Baví mě setkávat se a seznamovat s novými, pro mě neznámými technologiemi. Nejtěžší je občas porozumět zákazníkovi - netechnikovi, co přesně
má na srdci,“ říká o své práci IT specialista.
Ve volném čase se Jiří věnuje elektronice, 3D akčním hrám, digitální fotografii a střelbě.
En
"Nic není nemožné, ale vše s mírou."
LOGIN introduces three members of the K-net team: IT specialists Petr Chlubna and Jiří Boháček, and stock keeper Lenka Kopčová.
//7//
Střípky z Las Vegas
(a divokého Západu)
Přestože pod slovem divočina si většina z nás představí slony,
lvy a tygry uprostřed africké noci v téměř neosídlené krajině,
Spojené státy nabízí neméně tak dobrodružná území i zážitky.
Jihozápad Ameriky je proslulý barevnými vyprahlými pouštěmi, které
jsou protkány nekonečnými kilometry rovnoběžek dálnic, a také monumentálními národními parky, kdy příroda dokáže nadchnout nejedno
dobrodružné cestovatelské srdce, to „ajťácké“ nevyjímaje. Las Vegas,
En Moments from Las Vegas – conference, city and nature…
K-net’s invitation to its Vth Customer Day in Ostrava,
24-25 September 2009. You are invited!
které je neklidným, neonově blikajícím protipólem, je svým způsobem
také divočinou. Nejen díky tisícům hracích automatů, které ve dne v noci
roztáčejí lidé s příslibem začátku nového života (a ten někdy může přinést finále s nešťastným koncem), ale také architekturou, jenž si nedělá
žádné starosti a divoce vedle sebe skládá možné i nemožné - tu Sfingu,
tu Eiffelovku nebo sochu Svobody obtočenou horskou dráhou…rádi se
s vámi podělíme o atmosféru z naší cesty, kdy jsme posbírali několik
střípků z nevšedního života stále ještě divokého Západu.
ře tyto významné dny:
Zapište si prosím do diá
24. – 25. září 2009
stravě
5. zákaznický den v O
Těšíme se na vás!
Kde nás najdete?
Na jaké adrese si můžete objednat časopis LOGIN?
K-net Technical International Group
Okružní 9a, 638 00 Brno
Tel. + 420 548 220 150
GSM + 420 724 799 101
E-mail: [email protected], www.k-net.cz
Časopis LOGIN 2/2009, ročník 4.
Vydala společnost K-net.
Uzávěrka čísla: 15.6.2009.
Připravila: Věra Staňková.
Neprodejné.
Solidea Net Partner s.r.o.
člen skupiny K-net
Sazečská 560/8, 108 25 Praha 10 – Malešice
Tel. + 420 267 990 521
E-mail: [email protected], www.solidea.cz

Podobné dokumenty

Stahuj zde

Stahuj zde i o jiných než provozních věcech, ale zároveň zde máme prostor ukázat, co je v oboru nového. A my to opravdu děláme, protože Zákaznický den zdaleka není jen společenská událost. Tento LOGIN názorně...

Více