zde

Komentáře

Transkript

zde
Společnost přátel Itálie
Associazione Amici dell´Italia
Brixiho 21
162 00 Praha 6
Tel./Fax: +420 235 362 939
Mobil: +420 606 648 317
[email protected]
www.prateleitalie.eu
Členská přihláška
Domanda di adesione
Příjmení / Cognome
Jméno / Nome
Titul/ Titolo
Datum narození / Data di nascita
E-mail
Adresa bydliště / Indirizzo di residenza
Ulice / Strada
Č. popisné / Numero civico
Město / Città
PSČ / Codice postale
Telefon / Telefono
Mobil / Cellulare
Adresa do zaměstnání / Indirizzo del luogo di lavoro
Název podniku, instituce, školy / Titolo di azienda, istituzione, scuola
Ulice / Strada
Č. popisné / Numero civico
Město / Città
PSČ / Codice postale
Telefon / Telefono
Mobil / Cellulare
Vzdělání případně odborná kvalifikace / Istruzione, qualifiche professionali
Znalost cizích jazyků / La conoscenza delle lingue straniere (stupeň 1 - 3 / grado 1 - 3)
Anglicky / Inglese
Francouzsky / Francese
Italsky / Italiano
Německy / Tedesco
Rusky / Russo
Španělsky / Spagnolo
Datum / Data
Podpis / Firma