PRAVIDLA (VERZE 2015.4)

Komentáře

Transkript

PRAVIDLA (VERZE 2015.4)
PRAVIDLA (VERZE 2015.4) OBSAH ●
●
●
●
●
●
Bezpečnost a základní herní mechanismy Zbraně Boj Tvorba postavy Herní itemy a pokročilé herní mechanismy Healování ­ manuál pro healery a mediky BEZPEČNOST A ZÁKLADNÍ HERNÍ MECHANISMY Brýle Kvůli použití airsoftových zbraní jsou ochranné brýle samozřejmostí. Kdo je nebude mít, nehraje! Munice Munici (kuličky) si na akci každý přiveze vlastní. Munice bude representována patronami/nábojnicemi (9mm, mosazné) ­ jedna nábojnice, jedna kule. Jakmile kuli nabijete do zásobníku, použitou nábojnici strčíte do jiné kapsy než nepoužité nábojnice, a při první příležitosti hodíte do sběrného pytle. Ty budou v Oáze a v herním prostoru. S nepoužitými nábojnicemi se dá normálně obchodovat, používají se jako platidlo (nebo spíše referenční prvek ­ tohle má cenu tolika a tolika nábojnic). Dají se i ukrást postavě v agónii apod. Nábojnice, které jste nabili do zásobníku ve formě kulí, a tedy jsou použité, jako byste u sebe neměli! Pokud vás někdo bude prohledávat a najde je, je vaší povinností mu oznámit, že jsou použité a tedy neplatné! Náboje nabité v zásobníku se ukrást nedají, nedá se s nimi ani platit. Vystřelenou munici do primitivních zbraní (šípy, molitanové kameny do praků...) ležící na zemi je možné sbírat a to i v případě, že je cizí. Na konci hry bude tato munice roztříděna a vrácena majitelům. Pyrotechnika Povoleny jsou pouze dýmovnice s bílým dýmem. Cokoli jiného konzultujte předem s organizátory. Každý si zajišťuje svou, po kontrole při schvalování zbraní si ji hráč dá do krabice se svým jménem a dá obchodníkovi, od něhož si ji bude moci herně zakoupit. Pyrotechnika, vydávající hlasité “BUM” je zakázána!!! Bang! a Podřezání Pokud se dostanete do situace, ve které by bylo roleplayově logické protivníkovi strčit pistoli pod nos a ustřelit mu hlavu (různé varianty přepadů, překvapení, obklíčení a podobně ­ zkrátka situace, ve kterých je vám protivník zcela vydán na milost a nemilost), logicky tak neučiníte, neb byste mu způsobili nepříjemné airsoftové akné. Místo toho na něj namíříte zbraň, dostatečně nahlas zahlásíte „BANG!“ a protivník zemře. V obdobných situacích se dá místo střelné zbraně a BANGu použít i PODŘEZÁNÍ chladnou sečnou zbraní (ideálně nůž, mečem se podřezává špatně, sekerou ještě hůř a kladivem podřezávat nedoporučujeme vůbec), samozřejmě se místo “Bang!” podřezávanému sdělí, že je podřezáván, ideálně vyřčením fráze “Podřazávám!”, nebo “Podřezání!”. Efektem "Podřezání" a "BANGu" je okamžitá smrt. Omráčení V situacích popsaných v části Bang! a podřezání nemusíte oběť zabít, ale je možno ji i omráčit. V tu chvíli je nutno zřetelně hlásit „OMRÁČENÍ“. Omráčenou oběť lze svázat a zajmout, okrást, nebo jakkoli jinak zneužít. Z omráčení se oběť probírá po cca deseti minutách a nic z toho, co se dělo během omráčení si nepamatuje. Bruta může omráčit pouze jiný Brut. Rudá stop Pokud byste se ocitli v situaci, kdy z roleplayových nebo jiných důvodů může dojít k fyzickému či psychickému poškození hráče (přehnaný roleplay mučení, boj na okraji skály...), máte možnost zavolat „RUDÁ STOP!“ a hra se lokálně pozastaví na na takový čas, než se problém vyřeší. Na dalším pokračování hry se hráči neherně domluví tak, aby se výše uvedenému poškozování zamezilo. Zneužívání pravidel Zneužívání pravidel bude přísně trestáno. V mezním případě si organizátoři vyhrazují právo vyloučit hráče ze hry bez nároku na návrat registračního poplatku. ZBRANĚ Střelné Maximální úsťová rychlost pro všechny střelné zbraně je cca 130 m/s pro kule 0.20g. Bude se měřit a příliš silné zbraně nebudou vpuštěny do hry. Střelné zbraně se dělí do čtyř kategorií: ● Primitvní střelné zbraně jsou luky, kuše apod. Šípy s vyměkčenými konci ­ bude se přísně kontrolovat při schvalování. Příliš silné zbraně nebudou do hry vpuštěny. Atypické zbraně konzultujte s organizátory. ● Manuální střelné zbraně jsou takové, které se před každým výstřelem musí natáhnout. ● Semiautomatické střelné zbraně jsou buď plynové nebo elektrické, které není potřeba natahovat, ale nejsou schopny střílet dávkou. ●
Automatické střelné zbraně jsou buď plynové nebo elektrické, které jsou schopny střílet dávkou. Bruti mohou používat pouze primitivní střelné zbraně. Munice Viz sekci Munice výše. Chladné Chladné zbraně se dělí následovně: ● Nože ­ Do 40 cm délky ● Jednoruční chladné zbraně ­ Maximálně 90 cm délky ● Obouruční chladné zbraně ­ Nad 90 cm délky, při boji nutno držet oběma rukama, útoky vedené jednou rukou nezraňují ● Štíty ­ jakýkoli tvar, musí se vejít do obdélníku 100x120 cm, nesmí se s nimi útočit ani útoky naznačovat. Jako štít se dá použít jen a pouze štít schválený organizátory. Takový štít bude náležitě označen. Zákaz používání neschválených přenosných štítů. Štíty jsou neprůstřelné. Štíty fungují proti střepinám granátů. Jakékoli chladné zbraně a štíty přesahující uvedené rozměry nutno předem konzultovat s organizátory, jinak nebudou vpuštěny do hry. Pro účely rozměrů zbraní se počítá nejvyšší možná naměřená hodnota (standardní cestou). Všechny chladné zbraně musí být řádně vyměkčeny (obaleny). Kontrola proběhne při registraci. BOJ Životy Standardně má každý jeden život, který se skládá ze tří třetinek. Pomocí některých herních předmětů se dá počet třetinek navýšit. Zásah do končetin odebírá jednu třetinu, zásah do torsa odebírá dvě třetiny. Zásah do hlavy se nepočítá. Když máte nula třetin životů, jste mrtví. Veškerá zranění musí být doplněna náležitým RP, tedy v prostřelené ruce nic nedržíte, na nohou pajdáte/vůbec ji nepoužíváte apod. Zásahové plochy ● Hlava = plocha nezásahová ● Trup = zranění za ⅔ (Brut za ⅓) ● Končetina = zranění za ⅓ (Brut pouze chladnou zbraní) ● Rozkrok = plocha nezásahová Zásahy si uznává sám zasažený. Smrt Ve chvíli, když přijdete o všechny třetinky (počet vašich životů klesne na nulu), upadnete do tzv. agonie. Agonie trvá tři minuty, válíte se při ní po zemi a v bolestech umíráte. Agonie může skončit více způsoby. V prvním případě uplynou tři minuty a zemřete (viz dále). V dalším vám během agonie někdo pomůže (jakýmkoli způsobem vyléčí aspoň jednu třetinku) a zajistí vás na zbytek trvání agonie (převalí do stabilizované polohy, podrží ruku, šeptá slova útěchy). V tomto případě přežijete s jednou třetinkou a odpovídajícím RP. Stejně tak vaši případnou smrt by mělo provázet odpovídající RP (chroptění, pád na zem...). Poté se odeberete na hřbitov (orgovnu). Na hřbitově se rozhodne o dalším osudu postavy (reinkarnace stávající postavy nebo získání postavy nové). Lootování Mrtvole a zajatcům se dají sebrat veškeré herní předměty, které u sebe mají. Je běžné lootovanou postavu s příslušním RP prošacovat. Herní nezjistitelnost Ve chvíli, když někdo nebude herně existovat (bude tuhý, bude se teleportovat, létat a jinak jakkoli nezjistitelný), bude na sobě mít reflexní vestu. S takovým člověkem nejenže nemůžete bojovat, ale měli byste ho i herně ignorovat ­ jako kdyby tam ve skutečnosti nebyl (ale nesnažte se jím procházet, prosím). Neviditelnost Stejný efekt jako reflexní vesta má i ruka položená na hlavě, jenom s tím rozdílem, že dotyčný hráč je pouze neviditelný (je slyšitelný, cítitelný, chutnatelný a hmatatelný). TVORBA POSTAVY Tvorba postavy sestává ze dvou částí: výběr/tvorba charakteru a příprava výbavy a speciálních pravidel. Jak výbava, tak speciální pravidla se kupují za body. Celá tvorba postavy se zapíše do speciálního archu, který si hráč přiveze na akci a bude mu schválen. V základě má každý 20 bodů na nákup výbavy. Krom výbavy se body dají utratit i za speciální pravidla ­ perky. Positivní perky stojí několik bodů, zatímco negativní body přidají ­ tedy si můžete vzít třeba chybějící končetinu a koupit si za to navíc baterku. Seznam výbavy a perků je ​
>>>ZDE<<<​
. Arch pro nákup výbavy je ​
>>>ZDE<<<​
. HERNÍ ITEMY A POKROČILÉ HERNÍ MECHANISMY Jídlo Jedním z herních itemů bude i jídlo a voda. Je zakázáno do hry přinášet vlastní jídlo, zajištěného jídla a vody bude dostatek a každý bude mít možnost se k nim dostat. Po osobní domluvě s organizátory a předložení relevantních důvodů je možné se dohodnout na individuální úpravě tohoto pravidla. Alkohol je v herní době přísně zakázán! Bude bez náhrady zabavován. Otrava a kontaminace Pokud se stane, že během hry začnete konzumovat něco, co má citronovou (kyselou) chuť (droga speed se nepočítá), tak jste se otrávili otráveným nebo kontaminovaným jídlem. O této otravě víte pouze NEherně! Teprve až se začnou objevovat první příznaky, tak vaše postava začne tušit, co se asi děje. Průběh otravy po požití: ● 30 min ­ první příznaky (bolest břicha, hlavy) ● 1 hod ­ zvracení, sucho v ústech, malátnost ● 1,5 hod ­ dvojité vidění, problémy s dýchaním ● 2 hod ­ bezvědomí, agonie Otravu může vyléčit pouze healer. Průběh léčení je třeba doprovodit adekvátiním RP. Léčení otravy trvá přibližně 5 minut. Příklad: Otrokář Fred u svého otroka najde pytlíček sucharů. Otroka pořádně zbije a seřve a suchary mu vezme. Pak se usavelebí ve svém kruto­křesle a začne dlabat suchary. Zjistí podle citronové chuti, že jsou otrávené/kontaminované, ale nedá nic znát, protože tuto informaci "herně" neví. Po chvíli se u něj zastaví Leon se svou motorkou. A protože Leon je čupr týpek, se kterým se Fred dělí i o své otrokyně, nabídne mu suchar. Leon podle chuti také NEherně pochopí, že suchar byl otrávený/kontaminovaný. Oba kruťáci za půl hodinu začnou cíti první příznaky otravy a hrát její RP. Do té doby ale oba hrajou, jako by se nic nestalo. Neprůstřelné vesty Oblečená neprůstřelná vesta chrání proti střelbě na místech, které pokrývá. Je představována reálnou neprůstřelnou vestou, popřípadě replikou s dostatečnou vycpávkou či jinou vhodnou replikou. Vestu si musí zajistit hráči sami, schvalování proběhne při registraci. Bruti nemohou používat neprůstřelné vesty. PMR frekvence PMR frekvence se dělí na Ogranizátorské kanály (1 a 2), Frakční kanály a Volné kanály. Organizační frekvenci je zákázáno odposlouchávat, ale je možné na ní kontaktovat organizátory v případě nouze (např. přivolání zdravotníka). Na frakční kanály mají přístup pouze členové frakce, které kanál náleží. Na volné frekvence mají přístup všichni. Kanály jsou rozděleny následovně: 1. Organizátorská frekvence 2. Organizátorská frekvence 3. Projekt čistá Oáza 4. Otrokáři 5. Thunder Lemmings 6. Vědci 7. Společná frekvence 8. Společná frekvence Výrobny munice Kromě dalších techů budou ve hře výrobny munice ­ speciální vojenské bedny. Jedná se o zařízení, na kterém je displej, tlačítko a zásobník s municí. Na displeji bude vidět, kolik dávek munice je aktuálně vyrobeno. Velikost jedné dávky je definována přiloženým papírem. Když si budete chtít munici vybrat, vezmete si z výrobny tolik munice, kolik odpovídá aktuálně vyrobenému množství. Poté tlačítkem reserujete displej (počítadlo). Černý Igelit / Černá geotextílie Natažený černý igelit funguje jako bariéra (dveře, zeď, silové pole...). Nedá se proříznout ani roztrhat. Dá se zlikvidovat, otevřít či jinak penetrovat pouze herně (herním mechanismem). Žluté papíry Žluté papíry označují neherní informace upravující děj hry. Všichni hráči jsou povinni dbát pokynů napsaných na žlutém papíře. V noci budou tyto papíry zvýrazněny lightsticky. Drogy Název Zástup. symb. Účinek (doba) RP Otrokářskej Hroznov
shit ý cukr Ovládnutí ­ musíš poslouchat člověka, Submisivita, letargie co ti drogu dal (30 min.) Brutální halucinoge
n Bonpari Vize Nevolnost, zvracení, slintání, dojmy z vize Vibrační vitamín Šumivý vytamín Neviditelnost (dokud se nerozpustí) ­ Speed Tang +1/3 života (až do další smrti) Tiky, třas Mutagen Čokolád
a Ignoruje zásahy do končetin (15 min.) Agresivita, extrémní popudlivost, vyhledávání konfliktů Jahůdka Jahůdka +1/3 života, nezvyšuje maximum. Po Euforie, hlad, jedné hodině efekt zmizí (ne však, pokud sexuální žádostivost by to mělo postavu zabít) zrychlenost, Závislost vzniká po 3.dávce. Jakmile trpíte závislostí, musíte si každé 2 hodiny dát dávku drogy, na kterou máte závislost. Pokud tomu tak není, šílíte. HEALOVÁNÍ Manuál pro Healery je možné si stáhnout v PDF verzy v sekci ​
Ke stažení​
. Základní pravidla Všichni Healeři ovládají všechny níže popsané skilly. Základní léčení Schopnost aplikovat Obvazy (obvaz je herní předmět). Za každé obvázání na poškozeném místě si léčený obnoví (vždy a pouze) ⅓ života. Tu si obnoví, nikoli přidá ­ nelze tedy přesáhnout jeho běžné maximum životů. Obvaz se použitím znehodnotí ­ nelze tedy použít vícekrát. Použité obvazy odhazujte po rozumné době do stejných beden, kam se hází použitá munice. Průběh obvazování musí být doplněn řádným oboustranným RP. Příklad: Bandita Bob Saget si dal lajnu speedu ­ jeho maximum životů jsou tedy 4/3 života ­ a jal se sekat trávník. Náhle byl však ze zálohy napaden zákeřnými včelami a byl poraněn za ⅓ života do paže a za ⅔ života do hrudi. Normální člověk by byl v tu chvíli mrtvý, jelikož přišel právě o 3/3 života, ale naspeedovaný Bob Saget s jeho bílým nosem nikoli. Jeho kamarádka Shirlena, která ovládá Léčení, mu chce pomoct, obváže mu tedy paži a nadvakráte jeho mužnou hruď a vyhealuje ho zpět na jeho původní 4/3 života. Léčení otravy Otravu může vyléčit pouze healer. Průběh léčení je třeba doprovodit adekvátiním RP. Léčení otravy trvá přibližně 5 minut a není k němu potřebný Obvaz. Hustokrutořezničina Hustokrutořezničinou se dají upravovat postavy. Funguje jednoduše: z někoho něco vyjmete a do někoho jiného to vložíte. Oba operované subjekty musí být na začátku operace naživu. Operace je nutno doplnit patřičným RP, jinak mohou být uznány za neplatné a použitý materiál bude znehodnocen. Vyoperovanou krev a orgány můžete u sebe nosit po dobu uvedenou v tabulce (kolonka Materiál vydrží). Krev a srdce zvyšují maximum života, ale jelikož jsou operace fyzicky náročné, samotné třetinky života nepřidají. Oběť, ze které něco vyjmete, po skončení operace okamžitě umírá. Ani krev se v post­apo podmínkách nedá odebrat bezpečně. Z jedné oběti se nedá vyjmout víc orgánů/krve ­ už tak je polníma podmínkama dost zprasená a krev je všude kolem. Všechny efekty vydrží do smrti postavy (tedy než jste donuceni si udělat novou). Příklad: Otrokář J’Coule je zcela nezraněn. Jeho kamarád healer rozpitvá otroka, vyndá z něj srdce ­ čímž ho zabije ­ a začne ho voperovávat do rozřezaného J’Coula. Ten hlasitě sténá a bručí, když ho ale healer zašije, cítí ve svém těle velký potenciál ­ pravidlově, jeho maximum životů je 5/3 a přidává si perk Nezmar (prodloužení agónie na 15 min). V tabulce jsou uvedena data potřebná pro správné provedení operace. Krev Střeva Srdce Mozek Efekt Přidá perk Odolnost (+1/3 života, nutno dohealovat) Přidá perk Rezistenc
e nebo Fetka Přidá perk Nezmar (prodloužení agónie na 15 min) a dvakrát perk Odolnost (celkem +2/3 života, nutno dohealovat) Přidá perk Healován
í Doba odběru 3 min 5 min 7 min 10 min Potřebný nástroj Injekce Skalpel Kleště Pilka Doba transplantac
e 30 s 5 min 15 min 20 min 3 hod 2 hod 1 hod Materiál 5 hod vydrží mimo tělo 

Podobné dokumenty

Pravidla - Apocalypse Weekend

Pravidla - Apocalypse Weekend Žluté papíry označují neherní informace upravující děj hry. Všichni hráči jsou povinni dbát pokynů napsaných na žlutém papíře. V noci budou tyto papíry zvýrazněny lightsticky. Drogy Název

Více

Apocalypse Weekend VII – Fiesta de Muerte

Apocalypse Weekend VII – Fiesta de Muerte pistoli pod nos a ustřelit mu hlavu (různé varianty přepadů, překvapení, obklíčení a podobně zkrátka situace, ve kterých je vám protivník zcela vydán na milost a nemilost), logicky tak neučiníte, n...

Více

Manuál pro Healery

Manuál pro Healery      Otravu může vyléčit pouze healer. Průběh léčení je třeba doprovodit adekvátiním RP.  Léčení otravy trvá přibližně 5 minut a není k němu potřebný Obvaz. 

Více

Radiokomunikační postupy - korespondence

Radiokomunikační postupy - korespondence na co nejmenší míru.Volací znak se zkracuje následovně:chceme zkrátit OK-MPV: Z korespondence se vypustí volací znak státu OK a první písmeno volací značky se změní na "O" tzn."M" se změní na "O" -...

Více

Lich King 25 man Hard Mode taktika TAKTIKA

Lich King 25 man Hard Mode taktika TAKTIKA Když se Valkyře ubere polovina hp, tak hráče, kterého držela pustí a vzlítne do vzduchu (takže celkem 3). A je potřeba aby se naagrovali, protože jinak budou střílet do raidu, určitě do healerů a r...

Více

PravidlaDHZ08_v1.12

PravidlaDHZ08_v1.12 Bojovat se musí tak, aby nedošlo k žádnému vážnému zranění - to však neznamená, že může dojít ke zraněním nevážným!!! (vřele doporučujeme rukavice, protože ruce trpí při boji nejvíc). Všechny údery...

Více

prosinec

prosinec a Vy, vážení, v kalendáři si vše uveďte v souladu se skutečností. Děkuji. Advent je čas rozjímání, zklidnění. O svátcích vánočních již nic nedoženeme. A tak se snažme zamyslet a bilancovat, co se t...

Více

BL_15_Obecna_Pravidla_1.2

BL_15_Obecna_Pravidla_1.2 Postavu v Agónii není možné předčasně probrat jinak než příslušnými dovednostmi (žádné proplesknutí či polití vodou). Dále postavu nelze probrat z Agónie, pokud je na ní aktivní efekt Krvácení. Pok...

Více