Výkazy 2015

Komentáře

Transkript

Výkazy 2015
Ministerstvo financí
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
ROK
2015
MĚSÍC
12
IČO
00278475
Název a sídlo účetní jednotky: Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
1111
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
30 000 000,00
29 640 000,00
29 780 724,48 99,3 100,5
0000
1112
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
2 750 000,00
2 930 000,00
3 382 891,92 123,0 115,5
0000
1113
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
2 600 000,00
3 200 000,00
3 267 180,28 125,7 102,1
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
29 000 000,00
30 150 000,00
30 328 582,86 104,6 100,6
0000
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
13 200 000,00
15 646 120,00
15 646 120,00 118,5 100,0
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
58 400 000,00
56 900 000,00
57 545 078,38 98,5 101,1
0000
1334
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.
85 000,00
85 801,00
100,9
0000
1335
Popl.-odnětí poz.-funkce lesa
485,00
0000
1340
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
6 750 000,00
6 650 000,00
6 694 464,02 99,2 100,7
0000
1341
Poplatek ze psů
295 000,00
295 000,00
271 346,00 92,0 92,0
0000
1342
Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt
550 000,00
800 000,00
926 098,00 168,4 115,8
0000
1343
Popl.užívání veřej.prostranst.
400 000,00
360 000,00
347 731,00 86,9 96,6
0000
1349
Zrušené místní poplatky
304 000,00
304 158,00
100,1
0000
1351
Odvod z loterií a her krom VHP
450 000,00
500 000,00
512 610,01 113,9 102,5
0000
1353
Příjmy za zkoušky-řidič.opráv.
200 000,00
200 000,00
202 500,00 101,3 101,3
0000
1355
Odvod z výherních hr.přístrojů
4 500 000,00
3 700 000,00
3 785 127,19 84,1 102,3
0000
1361
Správní poplatky
5 880 000,00
7 180 000,00
7 250 640,00 123,3 101,0
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
9 200 000,00
9 200 000,00
9 553 253,80 103,8 103,8
0000
4111
Neinv.přijaté transf.z VPS SR
134 500,00
134 498,00
100,0
0000
4112
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.
18 254 500,00
18 254 500,00
18 254 500,00 100,0 100,0
0000
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
6 720 550,00
6 720 553,07
100,0
0000
4121
Neinv.přijaté transf.od obcí
50 000,00
55 000,00
55 040,00 110,1 100,1
0000
4122
Neinv.přijaté transf.od krajů
1 829 180,00
1 829 176,60
100,0
0000
4213
Inv. přijaté transfery ze SF
253 140,00
226 060,00
226 063,95 89,3 100,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 1
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4216
Ost.invest.přij.transf.ze SR
87 719 410,00
66 922 700,00
66 922 690,57 76,3 100,0
0000
4222
Invest.přijaté transf.od krajů
490 050,00
490 050,00
100,0
1012
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
270 000,00
270 000,00
277 192,50 102,7 102,7
1012
Podnik.a restrukt.v zem.a pot
270 000,00
270 000,00
277 192,50 102,7 102,7
1036
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
1 860 000,00
2 680 000,00
3 566 942,04 191,8 133,1
1036
Správa v lesním hospodářství
1 860 000,00
2 680 000,00
3 566 942,04 191,8 133,1
2169
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
69 000,00
18 000,00
30 400,00 44,1 168,9
2169
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
7 000,00
10 239,00
146,3
2169
Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ
69 000,00
25 000,00
40 639,00 58,9 162,6
2219
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
2 130 000,00
2 120 000,00
2 108 111,00 99,0 99,4
2219
2119
Ostatní příjmy z vlastní čin.
35 000,00
65 000,00
71 100,00 203,1 109,4
2219
Ost.záležit.pozem.komunikací
2 165 000,00
2 185 000,00
2 179 211,00 100,7 99,7
2299
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
1 640 000,00
2 015 000,00
2 068 008,89 126,1 102,6
2299
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
161 000,00
250 000,00
267 348,00 166,1 106,9
2299
Ost. záležitosti v dopravě
1 801 000,00
2 265 000,00
2 335 356,89 129,7 103,1
3111
2122
Odvody PO
62 350,00
62 347,00
100,0
3111
Mateřské školy
62 350,00
62 347,00
100,0
3113
2122
Odvody PO
350 000,00
350 000,00
100,0
3113
Základní školy
350 000,00
350 000,00
100,0
3114
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
119 000,00
119 000,00
119 000,00 100,0 100,0
3114
ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.
119 000,00
119 000,00
119 000,00 100,0 100,0
3119
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
139 000,00
139 302,56
100,2
3119
Ost.záležitosti zákl.vzděláván
139 000,00
139 302,56
100,2
3121
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
1 152 200,00
1 152 200,00
1 152 200,00 100,0 100,0
3121
Gymnázia
1 152 200,00
1 152 200,00
1 152 200,00 100,0 100,0
3122
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
395 180,00
399 180,00
400 780,00 101,4 100,4
3122
Střední odborné školy
395 180,00
399 180,00
400 780,00 101,4 100,4
3141
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
45 000,00
80 000,00
60 000,00 133,3 75,0
3141
Školní stravování
45 000,00
80 000,00
60 000,00 133,3 75,0
3314
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
8 000,00
8 614,82
107,7
3314
Činnosti knihovnické
8 000,00
8 614,82
107,7
3322
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
400 000,00
3322
Zachování a obnova kult.památ.
400 000,00
3412
2139
Ostatní příjmy z pronáj.majet.
35 000,00
35 000,00
21 780,00 62,2 62,2
3412
2321
Přijaté neinvestiční dary
134 000,00
134 000,00
100,0
3412
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
8 000,00
8 045,44
100,6
3412
Sport.zařízení v majetku obce
35 000,00
177 000,00
163 825,44 468,1 92,6
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 2
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3419
2321
Přijaté neinvestiční dary
266 000,00
266 000,00
100,0
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
266 000,00
266 000,00
100,0
3421
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
181 000,00
181 000,00
181 332,00 100,2 100,2
3421
Využ. vol.času dětí a mládeže
181 000,00
181 000,00
181 332,00 100,2 100,2
3539
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
579 000,00
469 000,00
496 486,00 85,7 105,9
3539
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
8 707,90
3539
Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.
579 000,00
469 000,00
505 193,90 87,3 107,7
3612
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
1 000 000,00
1 160 000,00
1 226 845,00 122,7 105,8
3612
2119
Ostatní příjmy z vlastní čin.
4 500,00
3612
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
40 000 000,00
39 430 000,00
39 805 419,23 99,5 101,0
3612
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
20 000,00
3612
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
10 000,00
1 049 660,00
1 021 817,77 ***** 97,3
3612
Bytové hospodářství
41 030 000,00
41 639 660,00
42 058 582,00 102,5 101,0
3613
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
20 000,00
40 000,00
46 457,39 232,3 116,1
3613
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
24 046 400,00
27 636 400,00
28 674 290,79 119,2 103,8
3613
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
3 000,00
2 963,00
98,8
3613
Nebytové hospodářství
24 066 400,00
27 679 400,00
28 723 711,18 119,4 103,8
3631
3121
Přijaté dary na pořízení DM
199 000,00
199 000,00
100,0
3631
Veřejné osvětlení
199 000,00
199 000,00
100,0
3632
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
36 000,00
36 121,50
100,3
3632
Pohřebnictví
36 000,00
36 121,50
100,3
3639
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
200 000,00
220 000,00
211 852,19 105,9 96,3
3639
2119
Ostatní příjmy z vlastní čin.
600 000,00
950 000,00
980 424,85 163,4 103,2
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
430 000,00
260 000,00
457 631,65 106,4 176,0
3639
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
50 000,00
95 000,00
190 880,57 381,8 200,9
3639
2133
Příjmy z pronájmu mov.věcí
15 000,00
15 000,00
13 916,00 92,8 92,8
3639
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
10 000,00
16 000,00
160,0
3639
2322
Přijaté pojistné náhrady
59 000,00
58 876,00
99,8
3639
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
30 000,00
191 340,00
204 534,58 681,8 106,9
3639
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
83 050,00
89 604,30
107,9
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
28 771 000,00
37 721 000,00
37 386 096,00 129,9 99,1
3639
3112
Příjmy z prod.ost.nemovitostí
2 044 000,00
826 000,00
926 983,60 45,4 112,2
3639
3121
Přijaté dary na pořízení DM
600 000,00
600 000,00
100,0
3639
3209
Ost.příj.z prodeje dl.fin.maj.
7 500 000,00
7 500 000,00
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
39 640 000,00
48 530 390,00
41 136 799,74 103,8 84,8
3724
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
41 000,00
41 337,23
100,8
3724
Využív.a zneškod.nebezp.odpadů
41 000,00
41 337,23
100,8
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 3
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3725
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
1 800 000,00
1 814 000,00
1 814 205,50 100,8 100,0
3725
Využív.a zneškod.komun.odpadů
1 800 000,00
1 814 000,00
1 814 205,50 100,8 100,0
3745
2321
Přijaté neinvestiční dary
369 650,00
369 648,00
100,0
3745
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
3 000,00
3 000,00
100,0
3745
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
8 000,00
9 700,00
121,3
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
380 650,00
382 348,00
100,4
3769
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
80 000,00
135 000,00
150 771,67 188,5 111,7
3769
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
10 000,00
14 000,00
14 000,00 140,0 100,0
3769
Ost.spr.v ochr.život.prostředí
90 000,00
149 000,00
164 771,67 183,1 110,6
4171
2229
Ost.přijaté vratky transferů
966,00
4171
Příspěvek na živobytí
966,00
4179
2229
Ost.přijaté vratky transferů
2 000,00
4179
Ostatní dávky sociální pomoci
2 000,00
4319
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
38 500,00
38 500,00
100,0
4319
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
509,15
4319
Ost.výd.související se soc.por
38 500,00
39 009,15
101,3
4345
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
3 880,00
4345
Centra soc.rehabilitač.služeb
3 880,00
4351
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
1 100 000,00
1 050 000,00
1 058 446,16 96,2 100,8
4351
2321
Přijaté neinvestiční dary
9 100,00
9 100,00
100,0
4351
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
747,30
4351
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
1 416 000,00
4351
Os.asistence,peč.služba,sam.by
2 516 000,00
1 059 100,00
1 068 293,46 42,5 100,9
5311
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
300 000,00
290 000,00
308 500,00 102,8 106,4
5311
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
9 000,00
9 268,78
103,0
5311
Bezpečnost a veř.pořádek
300 000,00
299 000,00
317 768,78 105,9 106,3
5512
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
4 000,00
4 836,11
120,9
5512
PO - dobrovolná část
4 000,00
4 836,11
120,9
6112
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
82 000,00
81 883,56
99,9
6112
Zastupitelstva obcí
82 000,00
81 883,56
99,9
6171
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
6 000,00
6171
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
165 000,00
116 000,00
149 996,00 90,9 129,3
6171
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
151 000,00
333 000,00
342 735,36 227,0 102,9
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
4 103 250,00
54 000,00
52 418,57
1,3 97,1
6171
3113
Příjmy z prodeje ost. HDM
300,00
6171
Činnost místní správy
4 419 250,00
503 000,00
551 449,93 12,5 109,6
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
200 000,00
120 000,00
120 667,94 60,3 100,6
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 4
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
200 000,00
120 000,00
120 667,94 60,3 100,6
6330
4133
Převody z vl.rezervních fondů
4 520 000,00
575 000,00
270 591,25
6,0 47,1
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
4 351 860,00
4 974 680,00
230 342 179,22 ***** *****
6330
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
8 871 860,00
5 549 680,00
230 612 770,47 ***** *****
6402
2222
Ost.příj.z FV před.let od JVR
26 750,00
26 750,00
26 747,03 100,0 100,0
6402
Finanční vypořádání minul.let
26 750,00
26 750,00
26 747,03 100,0 100,0
6409
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
41 596,29
6409
Ostatní činnosti j.n.
41 596,29
P ř í j m y
c e l k e m
402 483 690,00
401 351 520,00
623 754 046,82 155,0 155,4
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 5
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
1036
5139
Nákup materiálu j.n.
58 000,00
38 000,00
35 688,00 61,5 93,9
1036
5169
Nákup ostatních služeb
1 400 000,00
1 368 000,00
1 366 396,76 97,6 99,9
1036
5171
Opravy a udržování
52 000,00
50 578,00
97,3
1036
5212
Neinv.transf.fyz.osobám
200 670,00
200 668,00
100,0
1036
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
16 700,00
16 700,00
100,0
1036
Správa v lesním hospodářství
1 458 000,00
1 675 370,00
1 670 030,76 114,5 99,7
2143
5137
DHDM
23 300,00
23 211,79
99,6
2143
5139
Nákup materiálu j.n.
4 300,00
4 235,00
98,5
2143
5167
Služby školení a vzdělávání
15 000,00
15 000,00
100,0
2143
5168
Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.
2 600,00
2 420,00
93,1
2143
5169
Nákup ostatních služeb
4 800,00
4 630,00
96,5
2143
5222
Neinv.transfery spolkům
500,00
500,00
500,00 100,0 100,0
2143
5329
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.
57 900,00
57 900,00
57 806,00 99,8 99,8
2143
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
935 300,00
935 300,00
935 300,00 100,0 100,0
2143
Cestovní ruch
993 700,00
1 043 700,00
1 043 102,79 105,0 99,9
2144
5229
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
78 100,00
78 100,00
78 091,60 100,0 100,0
2144
5329
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.
13 500,00
13 500,00
13 060,00 96,7 96,7
2144
Ostatní služby
91 600,00
91 600,00
91 151,60 99,5 99,5
2212
5137
DHDM
2 000,00
1 210,00
60,5
2212
5169
Nákup ostatních služeb
38 000,00
33 623,00
88,5
2212
5171
Opravy a udržování
906 000,00
481 000,00
445 159,00 49,1 92,5
2212
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
2 660 000,00
3 110 000,00
3 098 869,00 116,5 99,6
2212
6121
Budovy,haly,stavby
117 000,00
10 100 000,00
9 943 909,06 ***** 98,5
2212
Silnice
3 683 000,00
13 731 000,00
13 522 770,06 367,2 98,5
2219
5139
Nákup materiálu j.n.
80 000,00
111 000,00
110 158,00 137,7 99,2
2219
5169
Nákup ostatních služeb
18 000,00
30 000,00
26 475,00 147,1 88,3
2219
5171
Opravy a udržování
100 000,00
157 000,00
134 870,79 134,9 85,9
2219
6119
Ostatní nákup DNM
28 000,00
27 225,00
97,2
2219
6121
Budovy,haly,stavby
6 000 000,00
3 783 000,00
298 810,00
5,0
7,9
2219
6322
Inv.transfery spolkům
160 000,00
2219
Ost.záležit.pozem.komunikací
6 358 000,00
4 109 000,00
597 538,79
9,4 14,5
2221
5193
Výd.na dopravní úz.obslužnost
1 700 000,00
1 900 000,00
1 899 282,00 111,7 100,0
2221
Provoz veřej.silniční dopravy
1 700 000,00
1 900 000,00
1 899 282,00 111,7 100,0
2310
6121
Budovy,haly,stavby
111 000,00
132 000,00
131 406,00 118,4 99,6
2310
Pitná voda
111 000,00
132 000,00
131 406,00 118,4 99,6
2321
5137
DHDM
4 000,00
17 000,00
16 862,00 421,6 99,2
2321
5141
Úroky vlastní
16 230 000,00
16 230 000,00
16 038 039,50 98,8 98,8
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 6
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
2321
5171
Opravy a udržování
164 000,00
163 096,00
99,4
2321
6121
Budovy,haly,stavby
7 010 000,00
55 000,00
3 594,00
0,1
6,5
2321
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
23 244 000,00
16 466 000,00
16 221 591,50 69,8 98,5
2339
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
5 337,00
53,4
2339
Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n
10 000,00
5 337,00
53,4
3111
5137
DHDM
350 000,00
50 000,00
3111
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
27 000,00
15 896,00 159,0 58,9
3111
5171
Opravy a udržování
750 000,00
740 000,00
9 225,00
1,2
1,2
3111
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
3 498 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00 100,1 100,0
3111
6121
Budovy,haly,stavby
300 000,00
295 000,00
52 393,00 17,5 17,8
3111
6122
Stroje,přístroje,zařízení
362 350,00
362 347,00
100,0
3111
Mateřské školy
4 908 000,00
4 974 350,00
3 939 861,00 80,3 79,2
3113
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00
19 000,00
8 712,00 174,2 45,9
3113
5171
Opravy a udržování
3 680 000,00
3 449 000,00
3 314 651,31 90,1 96,1
3113
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
9 500 000,00
9 500 000,00
9 500 000,00 100,0 100,0
3113
5336
Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
2 455 410,00
2 455 416,00
100,0
3113
6121
Budovy,haly,stavby
13 450 000,00
13 754 000,00
13 466 170,33 100,1 97,9
3113
6122
Stroje,přístroje,zařízení
862 500,00
841 500,00
841 471,00 97,6 100,0
3113
Základní školy
27 497 500,00
30 018 910,00
29 586 420,64 107,6 98,6
3114
5169
Nákup ostatních služeb
3 850,00
3 847,21
99,9
3114
5171
Opravy a udržování
59 500,00
55 650,00
55 652,79 93,5 100,0
3114
6121
Budovy,haly,stavby
100 000,00
100 000,00
3114
ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř.
159 500,00
159 500,00
59 500,00 37,3 37,3
3119
5171
Opravy a udržování
70 000,00
38 748,00
55,4
3119
5175
Pohoštění
2 000,00
1 952,00
97,6
3119
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
2 370 000,00
2 470 000,00
2 470 000,00 104,2 100,0
3119
5336
Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
10 000,00
10 000,00
100,0
3119
6121
Budovy,haly,stavby
70 000,00
3119
Ost.záležitosti zákl.vzděláván
2 440 000,00
2 552 000,00
2 520 700,00 103,3 98,8
3121
5169
Nákup ostatních služeb
52 290,00
52 287,28
100,0
3121
5171
Opravy a udržování
600 000,00
547 710,00
325 712,72 54,3 59,5
3121
Gymnázia
600 000,00
600 000,00
378 000,00 63,0 63,0
3122
5137
DHDM
15 000,00
10 285,00
68,6
3122
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
8 420,00
7 921,00 158,4 94,1
3122
5169
Nákup ostatních služeb
26 510,00
26 508,60
100,0
3122
5171
Opravy a udržování
197 590,00
185 660,00
185 211,45 93,7 99,8
3122
6121
Budovy,haly,stavby
20 000,00
2 000,00
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 7
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3122
Střední odborné školy
222 590,00
237 590,00
229 926,05 103,3 96,8
3231
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
675 000,00
675 000,00
675 000,00 100,0 100,0
3231
6121
Budovy,haly,stavby
160 000,00
160 000,00
3231
Základní umělecké školy
835 000,00
835 000,00
675 000,00 80,8 80,8
3314
5151
Studená voda
6 000,00
9 000,00
8 224,72 137,1 91,4
3314
5152
Teplo
110 000,00
117 000,00
116 132,50 105,6 99,3
3314
5154
Elektrická energie
50 000,00
52 000,00
51 027,92 102,1 98,1
3314
5169
Nákup ostatních služeb
12 000,00
12 000,00
4 069,92 33,9 33,9
3314
5171
Opravy a udržování
22 000,00
10 000,00
9 482,90 43,1 94,8
3314
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
1 980 000,00
1 980 000,00
1 980 000,00 100,0 100,0
3314
Činnosti knihovnické
2 180 000,00
2 180 000,00
2 168 937,96 99,5 99,5
3315
6121
Budovy,haly,stavby
120 000,00
3315
Činnosti muzeí a galerií
120 000,00
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00
10 000,00
9 600,00 96,0 96,0
3319
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
10 000,00
20 000,00
14 685,00 146,9 73,4
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
30 000,00
40 000,00
38 697,00 129,0 96,7
3319
5169
Nákup ostatních služeb
195 000,00
225 000,00
203 328,00 104,3 90,4
3319
5493
Účel. neinv. transfery fyz.os.
70 000,00
70 000,00
60 500,00 86,4 86,4
3319
Ost. záležitosti kultury
315 000,00
365 000,00
326 810,00 103,7 89,5
3322
5021
Ostatní osobní výdaje
62 000,00
62 000,00
61 200,00 98,7 98,7
3322
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
16 000,00
16 000,00
15 300,00 95,6 95,6
3322
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
6 000,00
6 000,00
5 654,00 94,2 94,2
3322
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
1 000,00
1 000,00
257,04 25,7 25,7
3322
5137
DHDM
25 000,00
3322
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000,00
15 400,00
15 361,70 153,6 99,8
3322
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
16 200,00
16 149,00 80,7 99,7
3322
5171
Opravy a udržování
820 000,00
1 484 100,00
981 364,48 119,7 66,1
3322
5362
Platby daní a poplatků SR
2 000,00
1 300,00
3322
Zachování a obnova kult.památ.
962 000,00
1 602 000,00
1 095 286,22 113,9 68,4
3392
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
3 450 000,00
3 450 000,00
3 450 000,00 100,0 100,0
3392
6351
Invest.transf.zřízeným PO
66 000,00
66 000,00
100,0
3392
Zájmová činnost v kultuře
3 450 000,00
3 516 000,00
3 516 000,00 101,9 100,0
3399
5139
Nákup materiálu j.n.
160 000,00
187 500,00
183 278,95 114,5 97,7
3399
5156
Pohonné hmoty a maziva
20 000,00
14 000,00
12 720,00 63,6 90,9
3399
5169
Nákup ostatních služeb
155 000,00
178 100,00
174 319,85 112,5 97,9
3399
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
52 000,00
4 000,00
3 883,00
7,5 97,1
3399
5175
Pohoštění
88 000,00
53 900,00
49 876,00 56,7 92,5
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 8
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3399
5499
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu
80 000,00
117 500,00
117 500,00 146,9 100,0
3399
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
555 000,00
555 000,00
541 577,80 97,6 97,6
3412
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
286 000,00
276 000,00
275 524,00 96,3 99,8
3412
5021
Ostatní osobní výdaje
16 000,00
23 500,00
23 492,00 146,8 100,0
3412
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
71 500,00
71 500,00
70 781,00 99,0 99,0
3412
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
25 740,00
25 740,00
25 481,00 99,0 99,0
3412
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
1 500,00
1 500,00
1 239,00 82,6 82,6
3412
5134
Prádlo, oděv a obuv
6 000,00
6 000,00
1 150,00 19,2 19,2
3412
5137
DHDM
20 000,00
70 000,00
16 770,00 83,9 24,0
3412
5139
Nákup materiálu j.n.
32 960,00
32 960,00
16 532,00 50,2 50,2
3412
5151
Studená voda
3 000,00
3 000,00
1 450,00 48,3 48,3
3412
5154
Elektrická energie
28 000,00
27 000,00
16 920,00 60,4 62,7
3412
5156
Pohonné hmoty a maziva
7 000,00
5 500,00
2 701,00 38,6 49,1
3412
5162
Služby telekom. a radiokom.
2 000,00
3 000,00
2 237,00 111,9 74,6
3412
5164
Nájemné
6 000,00
6 000,00
5 808,00 96,8 96,8
3412
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00
8 000,00
6 627,10 132,5 82,8
3412
5171
Opravy a udržování
15 000,00
12 000,00
3 053,00 20,4 25,4
3412
5179
Ostatní nákupy j.n.
8 000,00
8 000,00
7 600,00 95,0 95,0
3412
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
5 327 000,00
4 483 660,00
4 483 656,22 84,2 100,0
3412
5362
Platby daní a poplatků SR
2 000,00
2 000,00
1 452,00 72,6 72,6
3412
5424
Náhrady mezd v době nemoci
4 000,00
2 516,00
62,9
3412
6121
Budovy,haly,stavby
105 000 000,00
61 870 000,00
59 442 196,42 56,6 96,1
3412
Sport.zařízení v majetku obce
110 862 700,00
66 939 360,00
64 407 185,74 58,1 96,2
3419
5139
Nákup materiálu j.n.
12 500,00
22 500,00
22 489,00 179,9 100,0
3419
5169
Nákup ostatních služeb
410 000,00
420 000,00
410 000,00 100,0 97,6
3419
5175
Pohoštění
500,00
500,00
59,00 11,8 11,8
3419
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
1 240 000,00
4 083 340,00
1 583 343,78 127,7 38,8
3419
5222
Neinv.transfery spolkům
910 000,00
810 000,00
810 000,00 89,0 100,0
3419
5229
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
1 030 000,00
1 385 000,00
1 385 000,00 134,5 100,0
3419
5493
Účel. neinv. transfery fyz.os.
117 000,00
287 000,00
126 500,00 108,1 44,1
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3 720 000,00
7 008 340,00
4 337 391,78 116,6 61,9
3421
5171
Opravy a udržování
436 270,00
436 270,00
225 438,00 51,7 51,7
3421
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
1 155 000,00
1 155 000,00
1 155 000,00 100,0 100,0
3421
Využ. vol.času dětí a mládeže
1 591 270,00
1 591 270,00
1 380 438,00 86,8 86,8
3429
5222
Neinv.transfery spolkům
90 000,00
90 000,00
90 000,00 100,0 100,0
3429
Ost.zájmová činnost a rekreace
90 000,00
90 000,00
90 000,00 100,0 100,0
3539
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
1 232 000,00
1 191 000,00
1 166 936,00 94,7 98,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 9
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3539
5021
Ostatní osobní výdaje
50 000,00
91 000,00
90 092,00 180,2 99,0
3539
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
311 000,00
311 000,00
296 290,50 95,3 95,3
3539
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
113 000,00
113 000,00
106 661,00 94,4 94,4
3539
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
7 000,00
7 000,00
4 936,55 70,5 70,5
3539
5131
Potraviny
170 000,00
170 000,00
169 064,30 99,4 99,4
3539
5134
Prádlo, oděv a obuv
13 000,00
6 000,00
3539
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 000,00
508,00
50,8
3539
5137
DHDM
50 000,00
34 000,00
22 287,00 44,6 65,6
3539
5139
Nákup materiálu j.n.
56 000,00
51 000,00
50 771,90 90,7 99,6
3539
5151
Studená voda
21 000,00
31 000,00
26 321,00 125,3 84,9
3539
5153
Plyn
270 000,00
220 000,00
215 121,50 79,7 97,8
3539
5154
Elektrická energie
56 000,00
50 000,00
49 042,74 87,6 98,1
3539
5161
Poštovní služby
1 000,00
1 000,00
200,00 20,0 20,0
3539
5162
Služby telekom. a radiokom.
20 000,00
20 000,00
15 222,80 76,1 76,1
3539
5167
Služby školení a vzdělávání
3 000,00
2 057,00
68,6
3539
5169
Nákup ostatních služeb
56 000,00
42 000,00
22 204,30 39,7 52,9
3539
5171
Opravy a udržování
270 000,00
150 000,00
145 360,55 53,8 96,9
3539
5175
Pohoštění
1 000,00
930,00
93,0
3539
5179
Ostatní nákupy j.n.
25 000,00
21 000,00
20 500,00 82,0 97,6
3539
5424
Náhrady mezd v době nemoci
12 000,00
12 000,00
4 470,00 37,3 37,3
3539
6121
Budovy,haly,stavby
250 000,00
457 000,00
456 545,10 182,6 99,9
3539
Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr.
2 983 000,00
2 983 000,00
2 865 522,24 96,1 96,1
3612
5137
DHDM
100 000,00
90 000,00
77 514,40 77,5 86,1
3612
5139
Nákup materiálu j.n.
50 000,00
47 000,00
44 697,00 89,4 95,1
3612
5141
Úroky vlastní
74 770,00
74 770,00
74 771,52 100,0 100,0
3612
5151
Studená voda
3 600 000,00
3 600 000,00
3 416 696,00 94,9 94,9
3612
5152
Teplo
7 100 000,00
6 619 000,00
6 084 884,00 85,7 91,9
3612
5153
Plyn
200 000,00
300 000,00
176 700,64 88,4 58,9
3612
5154
Elektrická energie
700 000,00
563 000,00
545 632,00 77,9 96,9
3612
5161
Poštovní služby
50 000,00
63 000,00
30 336,00 60,7 48,2
3612
5162
Služby telekom. a radiokom.
10 000,00
9 547,91
95,5
3612
5166
Konzult.,porad.a práv.služby
10 000,00
3612
5167
Služby školení a vzdělávání
9 000,00
3 500,00
38,9
3612
5169
Nákup ostatních služeb
982 000,00
1 032 000,00
1 021 394,01 104,0 99,0
3612
5171
Opravy a udržování
12 466 000,00
7 596 000,00
7 252 594,65 58,2 95,5
3612
5192
Poskytnuté náhrady
200 000,00
200 000,00
100,0
3612
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
3 200 000,00
1 330 000,00
1 330 000,00 41,6 100,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 10
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3612
5361
Nákup kolků
5 000,00
3612
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
4 100 000,00
4 685 000,00
4 577 775,00 111,7 97,7
3612
6121
Budovy,haly,stavby
3 720 000,00
12 259 000,00
9 848 509,15 264,7 80,3
3612
6122
Stroje,přístroje,zařízení
67 000,00
66 550,00
99,3
3612
Bytové hospodářství
36 357 770,00
38 544 770,00
34 761 102,28 95,6 90,2
3613
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
115 000,00
112 621,00 112,6 97,9
3613
5171
Opravy a udržování
520 000,00
2 278 000,00
2 090 079,16 401,9 91,8
3613
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
50 000,00
100 000,00
98 452,27 196,9 98,5
3613
Nebytové hospodářství
670 000,00
2 493 000,00
2 301 152,43 343,5 92,3
3631
5137
DHDM
7 000,00
6 371,00
91,0
3631
5169
Nákup ostatních služeb
60 000,00
59 048,00
98,4
3631
5171
Opravy a udržování
155 000,00
1 210,00
0,8
3631
5191
Zaplacené sankce
1 000,00
1 000,00
1 000,00 100,0 100,0
3631
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
5 250 000,00
5 250 000,00
5 250 000,00 100,0 100,0
3631
6121
Budovy,haly,stavby
1 788 000,00
1 815 000,00
1 789 223,50 100,1 98,6
3631
Veřejné osvětlení
7 039 000,00
7 288 000,00
7 106 852,50 101,0 97,5
3632
5137
DHDM
100 000,00
45 000,00
41 822,00 41,8 92,9
3632
5171
Opravy a udržování
55 000,00
53 253,24
96,8
3632
Pohřebnictví
100 000,00
100 000,00
95 075,24 95,1 95,1
3635
5169
Nákup ostatních služeb
63 000,00
62 920,00
99,9
3635
6119
Ostatní nákup DNM
549 000,00
487 000,00
108 658,00 19,8 22,3
3635
Územní plánování
549 000,00
550 000,00
171 578,00 31,3 31,2
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
32 220,00
32 060,00
99,5
3639
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 000,00
1 000,00
647,00 64,7 64,7
3639
5137
DHDM
37 900,00
37 780,00
99,7
3639
5139
Nákup materiálu j.n.
15 000,00
50 990,00
44 858,00 299,1 88,0
3639
5141
Úroky vlastní
100 000,00
100 000,00
3639
5153
Plyn
1 000,00
73 000,00
4 900,00 490,0
6,7
3639
5154
Elektrická energie
35 000,00
75 000,00
46 276,42 132,2 61,7
3639
5164
Nájemné
1 000,00
11 000,00
10 728,00 ***** 97,5
3639
5166
Konzult.,porad.a práv.služby
60 000,00
138 000,00
130 745,00 217,9 94,7
3639
5169
Nákup ostatních služeb
1 386 440,00
837 940,00
634 776,69 45,8 75,8
3639
5171
Opravy a udržování
3 007 000,00
5 026 000,00
2 809 025,67 93,4 55,9
3639
5175
Pohoštění
15 000,00
17 390,00
12 382,00 82,5 71,2
3639
5362
Platby daní a poplatků SR
1 440 000,00
1 640 000,00
1 592 357,29 110,6 97,1
3639
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
7 000,00
117 000,00
113 519,19 ***** 97,0
3639
6121
Budovy,haly,stavby
68 832 000,00
80 149 000,00
74 846 826,58 108,7 93,4
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 11
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3639
6129
Nákup DHM j.n.
10 000,00
10 000,00
3 267,00 32,7 32,7
3639
6130
Pozemky
900 000,00
10 500 000,00
10 333 845,00 ***** 98,4
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
75 810 440,00
98 816 440,00
90 653 993,84 119,6 91,7
3721
5164
Nájemné
50 000,00
50 000,00
6 616,00 13,2 13,2
3721
5169
Nákup ostatních služeb
779 000,00
949 000,00
845 378,00 108,5 89,1
3721
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů
829 000,00
999 000,00
851 994,00 102,8 85,3
3722
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000,00
10 000,00
7 298,00 73,0 73,0
3722
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
6 200 000,00
6 200 000,00
6 083 333,00 98,1 98,1
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
6 210 000,00
6 210 000,00
6 090 631,00 98,1 98,1
3725
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
2 400 000,00
2 400 000,00
2 175 000,00 90,6 90,6
3725
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
11 000,00
11 000,00
10 720,50 97,5 97,5
3725
Využív.a zneškod.komun.odpadů
2 411 000,00
2 411 000,00
2 185 720,50 90,7 90,7
3745
5166
Konzult.,porad.a práv.služby
20 000,00
17 000,00
16 940,00 84,7 99,6
3745
5169
Nákup ostatních služeb
730 000,00
733 000,00
732 997,20 100,4 100,0
3745
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
18 550 000,00
17 830 000,00
17 000 000,00 91,6 95,3
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
19 300 000,00
18 580 000,00
17 749 937,20 92,0 95,5
4312
5169
Nákup ostatních služeb
70 000,00
4312
Odborné sociální poradenství
70 000,00
4319
5139
Nákup materiálu j.n.
3 570,00
3 570,00
100,0
4319
5153
Plyn
50 000,00
37 000,00
33 274,53 66,5 89,9
4319
5154
Elektrická energie
15 000,00
6 000,00
4 837,96 32,3 80,6
4319
5169
Nákup ostatních služeb
78 000,00
81 150,00
78 917,30 101,2 97,2
4319
5175
Pohoštění
5 000,00
5 280,00
1 688,00 33,8 32,0
4319
5222
Neinv.transfery spolkům
138 500,00
138 500,00
100,0
4319
Ost.výd.související se soc.por
148 000,00
271 500,00
260 787,79 176,2 96,1
4345
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
252 000,00
208 662,00
82,8
4345
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
63 000,00
52 165,50
82,8
4345
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
23 000,00
18 779,77
81,7
4345
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
1 000,00
333,29
33,3
4345
5137
DHDM
63 000,00
62 797,10
99,7
4345
5139
Nákup materiálu j.n.
23 000,00
22 030,00
95,8
4345
5151
Studená voda
10 000,00
4345
5153
Plyn
10 000,00
4345
5154
Elektrická energie
2 000,00
4345
5156
Pohonné hmoty a maziva
13 500,00
1 000,00
7,4
4345
5162
Služby telekom. a radiokom.
4 000,00
2 347,00
58,7
4345
5167
Služby školení a vzdělávání
7 000,00
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 12
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
4345
5169
Nákup ostatních služeb
8 000,00
1 607,42
20,1
4345
5171
Opravy a udržování
6 000,00
5 480,00
91,3
4345
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
3 000,00
4345
Centra soc.rehabilitač.služeb
488 500,00
375 202,08
76,8
4351
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
2 345 000,00
2 264 000,00
2 239 250,00 95,5 98,9
4351
5021
Ostatní osobní výdaje
19 000,00
29 000,00
28 446,00 149,7 98,1
4351
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
575 500,00
571 500,00
570 114,00 99,1 99,8
4351
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
207 180,00
206 180,00
205 248,23 99,1 99,5
4351
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
11 130,00
11 130,00
9 540,92 85,7 85,7
4351
5132
Ochranné pomůcky
200,00
145,00
72,5
4351
5133
Léky a zdravotnický materiál
2 000,00
2 000,00
539,00 27,0 27,0
4351
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3 000,00
3 000,00
230,00
7,7
7,7
4351
5137
DHDM
5 000,00
34 100,00
28 466,00 569,3 83,5
4351
5139
Nákup materiálu j.n.
53 750,00
43 750,00
39 201,00 72,9 89,6
4351
5151
Studená voda
15 000,00
15 000,00
8 243,79 55,0 55,0
4351
5152
Teplo
115 000,00
66 800,00
59 666,49 51,9 89,3
4351
5154
Elektrická energie
8 000,00
8 000,00
4 910,59 61,4 61,4
4351
5156
Pohonné hmoty a maziva
120 000,00
115 000,00
114 831,73 95,7 99,9
4351
5157
Teplá voda
20 000,00
20 000,00
13 340,57 66,7 66,7
4351
5161
Poštovní služby
300,00
300,00
51,00 17,0 17,0
4351
5162
Služby telekom. a radiokom.
30 000,00
31 000,00
30 690,44 102,3 99,0
4351
5167
Služby školení a vzdělávání
25 000,00
18 000,00
6 978,00 27,9 38,8
4351
5168
Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.
145 000,00
145 000,00
143 748,00 99,1 99,1
4351
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
20 000,00
19 407,15 97,0 97,0
4351
5171
Opravy a udržování
60 000,00
77 000,00
76 329,00 127,2 99,1
4351
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
8 000,00
8 000,00
775,00
9,7
9,7
4351
5175
Pohoštění
3 000,00
4 000,00
3 286,00 109,5 82,2
4351
5179
Ostatní nákupy j.n.
31 000,00
31 000,00
28 000,00 90,3 90,3
4351
5192
Poskytnuté náhrady
3 700,00
3 700,00
1 990,00 53,8 53,8
4351
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5 000,00
5 000,00
3 875,00 77,5 77,5
4351
Os.asistence,peč.služba,sam.by
3 830 560,00
3 732 660,00
3 637 302,91 95,0 97,4
4356
5223
Neinv.transf.církvím,náb.spol.
220 000,00
220 000,00
220 000,00 100,0 100,0
4356
Denní stac.a centra den.služeb
220 000,00
220 000,00
220 000,00 100,0 100,0
5311
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
3 216 000,00
3 206 000,00
3 091 555,00 96,1 96,4
5311
5021
Ostatní osobní výdaje
24 000,00
24 000,00
24 000,00 100,0 100,0
5311
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
812 500,00
792 500,00
772 888,75 95,1 97,5
5311
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
292 500,00
289 500,00
278 241,00 95,1 96,1
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 13
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
5311
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
15 000,00
15 000,00
13 062,47 87,1 87,1
5311
5133
Léky a zdravotnický materiál
2 000,00
2 000,00
5311
5134
Prádlo, oděv a obuv
50 500,00
38 500,00
34 974,00 69,3 90,8
5311
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000,00
2 000,00
784,00 39,2 39,2
5311
5137
DHDM
30 000,00
21 000,00
19 818,00 66,1 94,4
5311
5139
Nákup materiálu j.n.
45 000,00
39 000,00
35 684,90 79,3 91,5
5311
5151
Studená voda
18 000,00
12 000,00
10 405,28 57,8 86,7
5311
5152
Teplo
91 000,00
97 000,00
91 246,41 100,3 94,1
5311
5154
Elektrická energie
44 000,00
46 000,00
45 879,37 104,3 99,7
5311
5156
Pohonné hmoty a maziva
70 000,00
64 000,00
62 382,10 89,1 97,5
5311
5161
Poštovní služby
1 000,00
1 000,00
544,00 54,4 54,4
5311
5162
Služby telekom. a radiokom.
22 000,00
22 000,00
16 094,52 73,2 73,2
5311
5167
Služby školení a vzdělávání
46 000,00
10 000,00
9 200,00 20,0 92,0
5311
5168
Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.
20 000,00
19 932,00
99,7
5311
5169
Nákup ostatních služeb
143 000,00
166 000,00
164 125,08 114,8 98,9
5311
5171
Opravy a udržování
59 000,00
94 000,00
93 345,00 158,2 99,3
5311
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
5 000,00
5 000,00
410,00
8,2
8,2
5311
5176
Účast. poplatky na konference
1 000,00
1 000,00
800,00 80,0 80,0
5311
5424
Náhrady mezd v době nemoci
10 000,00
20 000,00
19 290,00 192,9 96,5
5311
6122
Stroje,přístroje,zařízení
58 000,00
526 000,00
525 952,40 906,8 100,0
5311
Bezpečnost a veř.pořádek
5 057 500,00
5 513 500,00
5 330 614,28 105,4 96,7
5512
5021
Ostatní osobní výdaje
31 000,00
17 700,00
17 624,00 56,9 99,6
5512
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
3 400,00
3 350,00
98,5
5512
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
1 300,00
1 206,00
92,8
5512
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
200,00
56,28
28,1
5512
5134
Prádlo, oděv a obuv
20 000,00
8 800,00
8 624,90 43,1 98,0
5512
5137
DHDM
15 000,00
88 100,00
88 082,00 587,2 100,0
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
27 000,00
8 200,00
8 112,10 30,0 98,9
5512
5151
Studená voda
1 000,00
5512
5153
Plyn
12 000,00
13 000,00
12 844,87 107,0 98,8
5512
5154
Elektrická energie
13 000,00
14 000,00
13 714,22 105,5 98,0
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
20 000,00
18 300,00
18 243,00 91,2 99,7
5512
5162
Služby telekom. a radiokom.
1 000,00
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
35 000,00
12 000,00
11 616,00 33,2 96,8
5512
5169
Nákup ostatních služeb
8 000,00
8 400,00
8 350,00 104,4 99,4
5512
5171
Opravy a udržování
24 000,00
23 100,00
23 030,00 96,0 99,7
5512
5175
Pohoštění
2 000,00
1 500,00
1 414,00 70,7 94,3
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 14
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
5512
PO - dobrovolná část
209 000,00
218 000,00
216 267,37 103,5 99,2
6112
5021
Ostatní osobní výdaje
100 000,00
99 000,00
92 433,00 92,4 93,4
6112
5023
Odměny čl.zastup.obcí a krajů
1 830 000,00
1 878 000,00
1 877 384,00 102,6 100,0
6112
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
440 000,00
451 000,00
448 956,00 102,0 99,5
6112
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
167 000,00
171 000,00
170 446,00 102,1 99,7
6112
5139
Nákup materiálu j.n.
30 000,00
30 000,00
7 758,00 25,9 25,9
6112
5142
Kurzové rozdíly ve výdajích
1 000,00
1 000,00
279,43 27,9 27,9
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
3 000,00
2 286,90
76,2
6112
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
97 000,00
12 000,00 12,0 12,4
6112
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
88 000,00
84 000,00
12 497,47 14,2 14,9
6112
5175
Pohoštění
18 000,00
20 000,00
19 441,00 108,0 97,2
6112
5179
Ostatní nákupy j.n.
17 000,00
17 000,00
16 200,00 95,3 95,3
6112
Zastupitelstva obcí
2 791 000,00
2 851 000,00
2 659 681,80 95,3 93,3
6171
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
27 930 000,00
29 080 400,00
28 966 420,00 103,7 99,6
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
409 000,00
540 100,00
494 775,00 121,0 91,6
6171
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
7 215 000,00
7 461 000,00
7 415 410,25 102,8 99,4
6171
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
2 667 000,00
2 687 000,00
2 669 504,00 100,1 99,3
6171
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
120 000,00
124 000,00
123 514,76 102,9 99,6
6171
5131
Potraviny
3 000,00
3 000,00
6171
5132
Ochranné pomůcky
1 000,00
1 000,00
239,00 23,9 23,9
6171
5134
Prádlo, oděv a obuv
6 000,00
6 000,00
1 899,00 31,7 31,7
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
88 000,00
50 000,00
46 587,00 52,9 93,2
6171
5137
DHDM
609 000,00
508 300,00
462 242,00 75,9 90,9
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
555 000,00
595 600,00
592 796,51 106,8 99,5
6171
5151
Studená voda
81 700,00
84 400,00
66 440,52 81,3 78,7
6171
5152
Teplo
374 800,00
400 100,00
398 139,05 106,2 99,5
6171
5153
Plyn
592 000,00
594 000,00
591 176,10 99,9 99,5
6171
5154
Elektrická energie
894 200,00
864 100,00
841 093,16 94,1 97,3
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
160 000,00
160 000,00
156 978,34 98,1 98,1
6171
5161
Poštovní služby
460 000,00
691 000,00
677 519,60 147,3 98,0
6171
5162
Služby telekom. a radiokom.
383 600,00
443 600,00
436 646,59 113,8 98,4
6171
5164
Nájemné
410 500,00
365 000,00
350 153,86 85,3 95,9
6171
5166
Konzult.,porad.a práv.služby
237 500,00
537 000,00
529 456,00 222,9 98,6
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
382 780,00
441 880,00
436 866,20 114,1 98,9
6171
5168
Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.
900 000,00
1 145 000,00
1 140 707,19 126,7 99,6
6171
5169
Nákup ostatních služeb
3 874 350,00
3 590 650,00
3 532 464,85 91,2 98,4
6171
5171
Opravy a udržování
410 000,00
772 000,00
701 542,60 171,1 90,9
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 15
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
6171
5172
Programové vybavení
180 000,00
50 000,00
13 306,91
7,4 26,6
6171
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
121 050,00
170 050,00
166 948,00 137,9 98,2
6171
5175
Pohoštění
25 000,00
25 000,00
24 221,00 96,9 96,9
6171
5179
Ostatní nákupy j.n.
350 000,00
370 000,00
367 300,00 104,9 99,3
6171
5192
Poskytnuté náhrady
80 000,00
60 000,00
50 434,00 63,0 84,1
6171
5195
Odvody-nezaměstnání zdrav.post
19 000,00
6 000,00
5 036,00 26,5 83,9
6171
5361
Nákup kolků
145 000,00
75 000,00
73 125,00 50,4 97,5
6171
5362
Platby daní a poplatků SR
157 000,00
12 600,00
10 056,00
6,4 79,8
6171
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
152 000,00
156 000,00
155 877,00 102,6 99,9
6171
5424
Náhrady mezd v době nemoci
50 000,00
111 000,00
105 737,00 211,5 95,3
6171
5499
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu
50 000,00
50 000,00
24 000,00 48,0 48,0
6171
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
2 000,00
2 000,00
6171
6111
Programové vybavení
1 615 000,00
1 320 000,00
1 318 874,91 81,7 99,9
6171
6122
Stroje,přístroje,zařízení
75 000,00
125 000,00
118 940,60 158,6 95,2
6171
Činnost místní správy
51 785 480,00
53 677 780,00
53 066 428,00 102,5 98,9
6310
5163
Služby peněžních ústavů
101 000,00
101 000,00
64 047,70 63,4 63,4
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
101 000,00
101 000,00
64 047,70 63,4 63,4
6320
5163
Služby peněžních ústavů
961 000,00
983 000,00
860 152,00 89,5 87,5
6320
Pojištění funkčně nespecifik.
961 000,00
983 000,00
860 152,00 89,5 87,5
6330
5342
Převody FKSP a SF obcí, krajů
1 834 300,00
1 899 300,00
1 886 867,60 102,9 99,3
6330
5344
Převody vl.rez.fondům úz.rozp.
1 144 560,00
1 702 380,00
1 663 081,16 145,3 97,7
6330
5345
Převody vlastním rozpočt.účtům
4 520 000,00
575 000,00
225 689 821,71 ***** *****
6330
5349
Ostat. převody vlastním fondům
1 373 000,00
1 373 000,00
1 373 000,00 100,0 100,0
6330
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
8 871 860,00
5 549 680,00
230 612 770,47 ***** *****
6399
5362
Platby daní a poplatků SR
17 900 000,00
20 277 150,00
13 251 922,20 74,0 65,4
6399
Ostatní finanční operace
17 900 000,00
20 277 150,00
13 251 922,20 74,0 65,4
6402
5902
Ost. výdaje z FV minulých let
68 970,00
68 970,00
100,0
6402
Finanční vypořádání minul.let
68 970,00
68 970,00
100,0
6409
5212
Neinv.transf.fyz.osobám
10 000,00
6409
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
50 000,00
20 000,00
20 000,00 40,0 100,0
6409
5222
Neinv.transfery spolkům
120 000,00
111 000,00
111 000,00 92,5 100,0
6409
5229
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
120 000,00
163 000,00
162 750,00 135,6 99,8
6409
5339
Neinv.transf. cizím přísp.org.
20 000,00
2 000,00
2 000,00 10,0 100,0
6409
5493
Účel. neinv. transfery fyz.os.
30 000,00
9 000,00
7 200,00 24,0 80,0
6409
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
60 000,00
60 000,00
16 207,93 27,0 27,0
6409
Ostatní činnosti j.n.
410 000,00
365 000,00
319 157,93 77,8 87,4
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 16
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
V ý d a j e
c e l k e m
442 642 470,00
435 795 940,00
626 212 109,45 141,5 143,7
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 17
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
položky
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
1
2
3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é
f i n a n c o v á n í
z
t u z e m s k a
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115
55 618 800,00
49 904 440,00
21 022 009,65 37,8 42,1
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118
D l o u h o d o b é
f i n a n c o v á n í
z
t u z e m s k a
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
20 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124
-35 460 020,00
-15 460 020,00
-15 460 023,36 43,6 100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128
K r á t k o d o b é
f i n a n c o v á n í
z e
z a h r a n i č í
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218
D l o u h o d o b é
f i n a n c o v á n í
z e
z a h r a n i č í
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)
8223
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
O p r a v n é
p o l o ž k y
k
p e n ě ž n í m
o p e r a c í m
Operace z peněžních účtů organizace nemající
8901
-3 103 923,66
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů
8902
na devizových účtech
(+/-)
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 18
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
položky
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
1
2
3
=============================================================================================================================
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)
8000
40 158 780,00
34 444 420,00
2 458 062,63
6,1
7,1
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 19
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
=============================================================================================================================
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
164 175 000,00
167 740 120,00
169 884 791,94 103,5 101,3
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
84 844 780,00
86 583 180,00
89 511 532,62 105,5 103,4
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
38 315 000,00
46 846 000,00
39 112 379,60 102,1 83,5
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
115 148 910,00
100 182 220,00
325 245 342,66 282,5 324,7
P ř í j m y
c e l k e m
4050
402 483 690,00
401 351 520,00
623 754 046,82 155,0 155,4
K o n s o l i d a c e
p ř í j m ů
4060
8 871 860,00
5 549 680,00
230 612 770,47 ***** *****
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ
4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100
50 000,00
55 000,00
55 040,00 110,1 100,1
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110
1 829 180,00
1 829 176,60
100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
4130
4 520 000,00
575 000,00
270 591,25
6,0 47,1
4134 - Převody z rozpočtových účtů
4140
4 351 860,00
4 974 680,00
230 342 179,22 ***** *****
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
490 050,00
490 050,00
100,0
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad
4181
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ
4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193
3 000,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci
4200
393 611 830,00
395 801 840,00
393 141 276,35 99,9 99,3
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
231 484 970,00
236 412 090,00
442 159 395,40 191,0 187,0
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
211 157 500,00
199 383 850,00
184 052 714,05 87,2 92,3
V ý d a j e
c e l k e m
4240
442 642 470,00
435 795 940,00
626 212 109,45 141,5 143,7
K o n s o l i d a c e
v ý d a j ů
4250
8 871 860,00
5 549 680,00
230 612 770,47 ***** *****
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 20
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
=============================================================================================================================
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ
4280
71 400,00
71 400,00
70 866,00 99,3 99,3
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281
1 834 300,00
1 899 300,00
1 886 867,60 102,9 99,3
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290
1 144 560,00
1 702 380,00
1 663 081,16 145,3 97,7
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
4 520 000,00
575 000,00
225 689 821,71 ***** *****
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
1 373 000,00
1 373 000,00
1 373 000,00 100,0 100,0
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350
6341 - Investiční transfery obcím
4360
6342 - Investiční transfery krajům
4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci
4430
433 770 610,00
430 246 260,00
395 599 338,98 91,2 91,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
-40 158 780,00
-34 444 420,00
-2 458 062,63
6,1
7,1
Třída 8 - Financování
4450
40 158 780,00
34 444 420,00
2 458 062,63
6,1
7,1
K o n s o l i d a c e
f i n a n c o v á n í
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
40 158 780,00
34 444 420,00
2 458 062,63
6,1
7,1
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 21
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
=============================================================================================================================
Číslo
Počáteční
Stav ke konci
Změna stavu
Název bankovního účtu
řádku
stav k 1.1.
vykaz. období
bankov. účtů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
61
62
63
=============================================================================================================================
Základní běžný účet ÚSC
6010
75 839 498,74
52 203 658,96
23 635 839,78
Běžné účty fondů ÚSC
6020
9 780 511,45
12 394 341,58
-2 613 830,13
Běžné účty celkem
6030
85 620 010,19
64 598 000,54
21 022 009,65
Termínované vklady dlouhodobé
6040
Termínované vklady krátkodobé
6050
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 22
Tisk: 7.3.2016 9:03:30
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Název
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
=============================================================================================================================
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
v tom položky:
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ
7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ
7190
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7192
6341 - Investiční transfery obcím
7200
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
7210
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ
7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
3 000,00
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi
7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300
3 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 23
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Název
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
=============================================================================================================================
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ
7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi
7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7432
6341 - Investiční transfery obcím
7440
6342 - Investiční transfery krajům
7450
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
7460
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím
7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ
7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 24
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
=============================================================================================================================
Účelový
Výsledek od
znak
Položka
počátku roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
93
=============================================================================================================================
4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98035
Program č. 398340
134 498,00
4111 Celkem
134 498,00
13011
13015
13233
15291
17003
27003
29004
29008
33058
34002
34054
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR
SPOD
Soc.služby mimo SPOD
Oper.prog.Lidské zdroje a zamě
Kompenzace ztrát obcí na území
IOP progr.117110 EU NIV
Centr.registr vozidel-výp.tech
Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2
Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7
OP VK Šablony ZŠ a SŠ v oblast
Podpora obnovy kulturních pam.
ÚD-regen.měst.památ.rezervací
4116 Celkem
90877
4213 Inv. přijaté transfery ze SF
OP ŽP-spolufinanc.-IV
4213 Celkem
15835
17871
17882
22777
4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR
Podpora udrž.využ.zdroje energ
IOP progr.117110 EU IV
Podp.výsst.podporovaných bytú
Průmyslová zóna
4216 Celkem
2 650
544
126
42
67
36
16
200
2 416
220
400
6 720
292,00
000,00
183,35
845,00
148,72
300,00
700,00
668,00
416,00
000,00
000,00
553,07
226 063,95
226 063,95
3 843 087,15
1 115 899,87
504 266,95
61 459 436,60
66 922 690,57
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 25
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám
=============================================================================================================================
Kód
Účelový
územní
Výsledek od
znak
jednotky
Položka
počátku roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
103
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 26
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
=============================================================================================================================
Položka
Prostorová
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj jednotka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4116
032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
362 460,00
362 462,40
100,0
0000
4116
032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
2 053 950,00
2 053 953,60
100,0
0000
4116
032
OP Vzděláv.pro konkurencesch.
2 416 410,00
2 416 416,00
100,0
0000
4116
033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
18 930,00
18 927,51
100,0
0000
4116
033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
107 250,00
107 255,84
100,0
0000
4116
033
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
126 180,00
126 183,35
100,0
0000
4116
036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
67 150,00
67 148,72
100,0
0000
4116
036
Integrovaný operační program
67 150,00
67 148,72
100,0
0000
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
2 609 740,00
2 609 748,07
100,0
0000
4213
054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
253 140,00
226 060,00
226 063,95 89,3 100,0
0000
4213
054
OP Životní prostředí - CF
253 140,00
226 060,00
226 063,95 89,3 100,0
0000
4213
Inv. přijaté transfery ze SF
253 140,00
226 060,00
226 063,95 89,3 100,0
0000
4216
036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
1 115 900,00
1 115 899,87
100,0
0000
4216
036
Integrovaný operační program
1 115 900,00
1 115 899,87
100,0
0000
4216
054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
4 349 410,00
3 843 090,00
3 843 087,15 88,4 100,0
0000
4216
054
OP Životní prostředí - CF
4 349 410,00
3 843 090,00
3 843 087,15 88,4 100,0
0000
4216
Ost.invest.přij.transf.ze SR
4 349 410,00
4 958 990,00
4 958 987,02 114,0 100,0
0000
4 602 550,00
7 794 790,00
7 794 799,04 169,4 100,0
3119
2324
041 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
139 000,00
139 302,56
100,2
3119
2324
041
OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS
139 000,00
139 302,56
100,2
3119
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
139 000,00
139 302,56
100,2
3119
Ost.záležitosti zákl.vzděláván
139 000,00
139 302,56
100,2
3639
2324
041 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
173 340,00
173 340,58
100,0
3639
2324
041
OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS
173 340,00
173 340,58
100,0
3639
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
173 340,00
173 340,58
100,0
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
173 340,00
173 340,58
100,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy
c e l k e m
4 602 550,00
8 107 130,00
8 107 442,18 176,2 100,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 27
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.
=============================================================================================================================
Položka
Prostorová
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj jednotka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
3113
5336
032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
362 460,00
362 462,40
100,0
3113
5336
032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
2 053 950,00
2 053 953,60
100,0
3113
5336
032
OP Vzděláv.pro konkurencesch.
2 416 410,00
2 416 416,00
100,0
3113
5336
Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
2 416 410,00
2 416 416,00
100,0
3113
6121
054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
209 170,00
209 172,45
100,0
3113
6121
054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
3 555 930,00
3 555 931,65
100,0
3113
6121
054
OP Životní prostředí - CF
3 765 100,00
3 765 104,10
100,0
3113
6121
Budovy,haly,stavby
3 765 100,00
3 765 104,10
100,0
3113
Základní školy
6 181 510,00
6 181 520,10
100,0
3639
5021
041 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
27 350,00
27 251,00
99,6
3639
5021
041
OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS
27 350,00
27 251,00
99,6
3639
5021
Ostatní osobní výdaje
27 350,00
27 251,00
99,6
3639
5137
041 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
23 700,00
23 613,00
99,6
3639
5137
041
OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS
23 700,00
23 613,00
99,6
3639
5137
DHDM
23 700,00
23 613,00
99,6
3639
5139
041 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
25 490,00
25 483,00
100,0
3639
5139
041
OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS
25 490,00
25 483,00
100,0
3639
5139
Nákup materiálu j.n.
25 490,00
25 483,00
100,0
3639
5169
041 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
15 000,00
3639
5169
041 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
85 000,00
88 900,00
88 847,95 104,5 99,9
3639
5169
041
OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS
100 000,00
88 900,00
88 847,95 88,8 99,9
3639
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
88 900,00
88 847,95 88,8 99,9
3639
5175
041 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
1 500,00
3639
5175
041 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
8 500,00
10 530,00
10 524,70 123,8 99,9
3639
5175
041
OP Přeshr.spolupr.pro cíl EÚS
10 000,00
10 530,00
10 524,70 105,2 99,9
3639
5175
Pohoštění
10 000,00
10 530,00
10 524,70 105,2 99,9
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
110 000,00
175 970,00
175 719,65 159,7 99,9
6171
5011
033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
27 000,00
25 400,00
23 951,40 88,7 94,3
6171
5011
033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
153 000,00
145 000,00
135 724,60 88,7 93,6
6171
5011
033
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
180 000,00
170 400,00
159 676,00 88,7 93,7
6171
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
180 000,00
170 400,00
159 676,00 88,7 93,7
6171
5021
033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
1 350,00
1 550,00
1 496,25 110,8 96,5
6171
5021
033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
7 650,00
8 550,00
8 478,75 110,8 99,2
6171
5021
033
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
9 000,00
10 100,00
9 975,00 110,8 98,8
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
9 000,00
10 100,00
9 975,00 110,8 98,8
6171
5031
033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
6 750,00
6 750,00
5 987,86 88,7 88,7
6171
5031
033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
38 250,00
38 250,00
33 931,16 88,7 88,7
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 28
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.
=============================================================================================================================
Položka
Prostorová
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj jednotka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
6171
5031
033
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
45 000,00
45 000,00
39 919,02 88,7 88,7
6171
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
45 000,00
45 000,00
39 919,02 88,7 88,7
6171
5032
033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
2 550,00
2 550,00
2 155,63 84,5 84,5
6171
5032
033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
14 450,00
14 450,00
12 215,22 84,5 84,5
6171
5032
033
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
17 000,00
17 000,00
14 370,85 84,5 84,5
6171
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
17 000,00
17 000,00
14 370,85 84,5 84,5
6171
5139
036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
8 100,00
8 073,72
99,7
6171
5139
036
Integrovaný operační program
8 100,00
8 073,72
99,7
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
8 100,00
8 073,72
99,7
6171
5166
033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
2 630,00
6171
5166
033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
14 870,00
6171
5166
033
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
17 500,00
6171
5166
Konzult.,porad.a práv.služby
17 500,00
6171
5167
033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
7 170,00
10 470,00
10 467,00 146,0 100,0
6171
5167
033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
40 610,00
59 410,00
59 313,00 146,1 99,8
6171
5167
033
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
47 780,00
69 880,00
69 780,00 146,0 99,9
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
47 780,00
69 880,00
69 780,00 146,0 99,9
6171
5169
033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
9 450,00
6171
5169
033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
53 500,00
6171
5169
033
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
62 950,00
6171
5169
036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
66 130,00
59 075,00
89,3
6171
5169
036
Integrovaný operační program
66 130,00
59 075,00
89,3
6171
5169
Nákup ostatních služeb
62 950,00
66 130,00
59 075,00 93,8 89,3
6171
6111
036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
1 117 000,00
1 115 899,87
99,9
6171
6111
036
Integrovaný operační program
1 117 000,00
1 115 899,87
99,9
6171
6111
Programové vybavení
1 117 000,00
1 115 899,87
99,9
6171
Činnost místní správy
379 230,00
1 503 610,00
1 476 769,46 389,4 98,2
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem
489 230,00
7 861 090,00
7 834 009,21 *****
99,7
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 29
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.
=============================================================================================================================
Položka
Prostorová
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj jednotka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
Okamžik sestavení: 29.1.2016 18:42:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího
|
|
účetní jednotky:
........................ Tel.:499405311
|
| ...............
Ing. Jan Sobotka
|
|
Odpovídající za údaje
|
|
o rozpočtu:
........................ Tel.:499405346
|
|
Ing. Zlata Svobodová
|
| Došlo dne:
|
|
o skutečnosti:
........................ Tel.:499405346
|
| ...............
Ing. Zlata Svobodová
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 30
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:59:18
Název účetní jednotky: Město Vrchlabí
Sídlo: Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00278475
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
OBDOBÍ
|
|Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|tický|
BĚŽNÉ
|
položky|
| účet|----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM
2 953 770 128,74
465 811 959,05 2 487 958 169,69 2 517 852 729,25
====================================================================================================================================
A.
Stálá aktiva
2 699 273 703,29
459 902 450,96 2 239 371 252,33 2 279 862 659,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek
22 289 640,55
14 671 908,64
7 617 731,91
8 874 196,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
6 377 258,08
4 983 275,17
1 393 982,91
1 272 655,80
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
1 239 717,47
1 239 717,47
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
14 260 854,00
8 448 916,00
5 811 938,00
5 409 690,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
411 811,00
411 811,00
2 191 851,00
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 1
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2015
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
OBDOBÍ
|
|Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|tický|
BĚŽNÉ
|
položky|
| účet|----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
====================================================================================================================================
II. Dlouhodobý hmotný majetek
2 657 493 248,27
445 230 542,32 2 212 262 705,95 2 251 429 288,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky
031
99 591 398,66
99 591 398,66
91 162 091,56
2. Kulturní předměty
032
28 095,00
28 095,00
28 095,00
3. Stavby
021 2 452 297 110,19
411 356 398,39 2 040 940 711,80 1 947 836 914,12
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022
27 230 202,40
12 234 216,73
14 995 985,67
11 406 201,12
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
21 639 927,20
21 639 927,20
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
54 046 570,82
54 046 570,82
197 829 667,14
9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
99 944,00
99 944,00
99 944,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
2 560 000,00
2 560 000,00
3 066 375,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek
19 369 574,47
19 369 574,47
19 402 734,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
9 119 000,00
9 119 000,00
9 119 000,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
10 250 574,47
10 250 574,47
10 283 734,21
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky
121 240,00
121 240,00
156 440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
121 240,00
121 240,00
156 440,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 2
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2015
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
OBDOBÍ
|
|Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|tický|
BĚŽNÉ
|
položky|
| účet|----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
====================================================================================================================================
B.
Oběžná aktiva
254 496 425,45
5 909 508,09
248 586 917,36
237 990 069,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby
40 879,50
40 879,50
4 239,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3 816,04
3 816,04
4 239,74
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
37 063,46
37 063,46
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky
186 525 196,45
5 909 508,09
180 615 688,36
150 533 925,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé
311
12 636 857,02
1 820 202,63
10 816 654,39
39 085 319,95
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
370 100,99
370 100,99
417 500,85
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
6 392 792,42
3 341 082,18
3 051 710,24
2 674 641,61
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
8 552,00
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
341
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346
23 957,67
23 957,67
294 039,36
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 3
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2015
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
OBDOBÍ
|
|Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo |
Název položky
|tický|
BĚŽNÉ
|
položky|
| účet|----------------------------------------------------|
MINULÉ
|
|
|
BRUTTO
|
KOREKCE
|
NETTO
|
====================================================================================================================================
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištění
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
37 996 844,00
37 996 844,00
36 282 162,00
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29. Náklady příštích období
381
357 768,93
357 768,93
583 528,53
30. Příjmy příštích období
385
1 000,00
1 000,00
1 000,00
31. Dohadné účty aktivní
388
117 132 472,44
117 132 472,44
60 735 576,02
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
11 613 402,98
748 223,28
10 865 179,70
10 451 605,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobý finanční majetek
67 930 349,50
67 930 349,50
87 451 903,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
3 062 722,96
3 062 722,96
1 606 076,74
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231
52 203 658,96
52 203 658,96
75 839 498,74
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
12 394 341,58
12 394 341,58
9 780 511,45
15. Ceniny
263
236 370,00
236 370,00
214 200,00
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
33 256,00
33 256,00
11 617,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 4
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2015
====================================================================================================================================
|
1
|
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Synte|
OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------položky|
| účet|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
================================================================================================
PASIVA CELKEM
2 487 958 169,69 2 517 852 729,25
================================================================================================
C.
Vlastní kapitál
2 058 389 955,06 2 046 747 512,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
1 909 545 148,33 1 893 847 496,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky
401 1 838 513 032,76 1 834 902 085,76
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
440 235 902,92
377 851 764,18
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-322 053 234,28
-322 053 234,28
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
2 655 944,82
3 146 880,44
7. Opravy předcházejících účetních období
408
-49 806 497,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky
8 784 501,29
6 105 845,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy
419
8 784 501,29
6 105 845,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření
140 060 305,44
146 794 171,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
-6 733 865,64
48 375 571,12
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432
146 794 171,08
98 418 599,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------D.
Cizí zdroje
429 568 214,63
471 105 216,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy
441
------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 5
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2015
====================================================================================================================================
|
1
|
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Synte|
OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------položky|
| účet|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
================================================================================================
II. Dlouhodobé závazky
360 216 666,07
314 046 225,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry
451
237 560 219,84
253 020 243,20
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5 049 887,86
5 154 670,77
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
1 429 782,00
1 131 231,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
116 176 776,37
54 740 080,77
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
-----------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky
69 351 548,56
157 058 990,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6 037 726,99
69 342 759,88
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
14 484 910,36
14 697 351,06
8. Závazky z dělené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Zaměstnanci
331
2 756 869,00
2 623 373,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
1 089 562,00
1 041 460,00
13. Zdravotní pojištění
337
469 839,00
448 539,00
14. Důchodové spoření
338
6 753,00
3 606,00
15. Daň z příjmů
341
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342
363 599,00
343 638,00
17. Daň z přidané hodnoty
343
1 787 210,00
6 905 531,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
103 612,00
5 036,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ručení
362
28. Pevné termínové operace a opce
363
30. Závazky z finančního zajištění
366
31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 6
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Rozvaha
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2015
====================================================================================================================================
|
1
|
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Synte|
OBDOBÍ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------položky|
| účet|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
================================================================================================
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
994 316,95
6 236 754,76
33. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
34. Výdaje příštích období
383
1 905 620,88
1 996 065,59
35. Výnosy příštích období
384
36. Dohadné účty pasivní
389
38 420 719,14
52 877 541,00
37. Ostatní krátkodobé závazky
378
930 810,24
537 335,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 7
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:59:18
Název účetní jednotky: Město Vrchlabí
Sídlo: Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00278475
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|Synte|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------------------------------------------položky|
| účet|
Hlavní
|
Hospodářská
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
|
|
činnost
|
činnost
|
činnost
|
činnost
====================================================================================================================================
A.
NÁKLADY CELKEM
293 040 204,82
298 076 719,60
====================================================================================================================================
I. Náklady z činnosti
204 744 596,62
195 419 740,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu
501
1 986 577,29
2 343 168,79
2. Spotřeba energie
502
2 848 074,36
2 800 162,54
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
6. Aktivace oběžného majetku
507
-6 843,52
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
-37 063,46
8. Opravy a udržování
511
19 023 191,87
25 732 906,14
9. Cestovné
512
177 340,47
239 407,72
10. Náklady na reprezentaci
513
169 772,00
279 481,75
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12. Ostatní služby
518
11 294 997,30
11 500 349,01
13. Mzdové náklady
521
38 997 739,00
37 223 941,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
13 180 342,00
12 472 150,00
15. Jiné sociální pojištění
525
155 144,03
146 575,49
16. Zákonné sociální náklady
527
1 864 585,00
1 842 641,00
17. Jiné sociální náklady
528
451 700,00
424 200,00
18. Daň silniční
531
19. Daň z nemovitostí
532
20. Jiné daně a poplatky
538
1 639 988,14
1 470 989,94
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
7 160,00
25,00
23. Jiné pokuty a penále
542
307 200,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání
543
105 570,00
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 1
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Výkaz zisku a ztráty
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2015
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|Synte|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------------------------------------------položky|
| účet|
Hlavní
|
Hospodářská
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
|
|
činnost
|
činnost
|
činnost
|
činnost
====================================================================================================================================
25. Prodaný materiál
544
26. Manka a škody
547
1 973 126,80
20 000,00
27. Tvorba fondů
548
6 705 676,45
15 281 382,41
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
37 324 879,80
39 484 230,89
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
59 525 253,60
6 457 540,70
31. Prodané pozemky
554
1 848 568,68
31 803 131,85
32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
1 042 589,59
783 714,50
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
508 632,00
938 523,96
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
2 411 511,36
1 483 413,75
36. Ostatní náklady z činnosti
549
1 337 610,34
2 593 077,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady
18 832 813,60
16 815 577,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly
561
2. Úroky
562
16 023 967,31
16 814 787,73
3. Kurzové ztráty
563
279,43
790,26
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
2 808 566,86
5. Ostatní finanční náklady
569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery
70 001 273,60
69 348 431,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572
70 001 273,60
69 348 431,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.
Daň z příjmů
-538 479,00
16 492 969,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Daň z příjmů
591
-538 479,00
16 492 969,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 2
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Výkaz zisku a ztráty
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2015
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|Synte|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------------------------------------------položky|
| účet|
Hlavní
|
Hospodářská
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
|
|
činnost
|
činnost
|
činnost
|
činnost
====================================================================================================================================
B.
VÝNOSY CELKEM
286 306 339,18
346 452 290,72
====================================================================================================================================
I. Výnosy z činnosti
99 651 842,76
136 059 632,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2 538 152,58
2 560 726,07
2. Výnosy z prodeje služeb
602
5 894 008,35
5 951 813,70
3. Výnosy z pronájmu
603
50 982 730,31
49 985 324,71
4. Výnosy z prodaného zboží
604
5. Výnosy ze správních poplatků
605
7 250 640,00
6 207 047,00
6. Výnosy z místních poplatků
606
8 582 437,00
8 347 451,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
288 786,00
234 102,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
25 514,63
5 595,00
10. Jiné pokuty a penále
642
3 770 009,00
4 174 650,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
182 449,85
153 279,44
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
1 144,18
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646
8 897 433,52
9 210 308,34
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
3 740 004,40
32 875 789,52
16. Čerpání fondů
648
4 027 021,44
12 650 440,67
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
3 472 655,68
3 701 960,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy
1 834 499,15
32 161 746,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
662
121 140,37
390 524,36
3. Kurzové zisky
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
1 713 358,78
31 771 090,10
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
6. Ostatní finanční výnosy
669
131,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z transferů
31 018 428,35
30 141 415,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672
31 018 428,35
30 141 415,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 3
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Výkaz zisku a ztráty
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2015
====================================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
ÚČETNÍ OBDOBÍ
|
|
|---------------------------------------------------------------------|
|Synte|
BĚŽNÉ
|
MINULÉ
Číslo |
Název položky
|tický|---------------------------------------------------------------------položky|
| účet|
Hlavní
|
Hospodářská
|
Hlavní
|
Hospodářská
|
|
|
činnost
|
činnost
|
činnost
|
činnost
====================================================================================================================================
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
153 801 568,92
148 089 496,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
681
36 430 796,68
34 025 661,84
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
45 974 702,86
42 437 383,75
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
57 545 078,38
57 255 587,47
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
9 553 253,80
9 335 850,55
6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků
688
4 297 737,20
5 035 012,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním
-7 272 344,64
64 868 540,12
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
-6 733 865,64
48 375 571,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 4
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,
především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2015.
A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona
Město Vrchlabí používá metody v souladu se zákonem o účetnictví, vyhlášky č.410/09 Sb. a účetními
standardy pro ÚSC. Žádné odchylky od účetních metod dle uvedených předpisů pro ÚSC město Vrchlabí
nepoužilo.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Oceňování a vykazování
Zásoby - ocenění pořizovací cenou, zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - vykazován v rozvaze od 1 do 40 tis. Kč, oceňován pořizovací cenou
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - vykazován v rozvaze od 1 do 60 tis. Kč, oceňován pořizovací cenou
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - oceňován vlastními náklady, v roce 2015 nebyl pořízen
dlouhodobý
majetek vlastní činností.
Majetkové účasti, podíly - ocenění pořizovací cenou
Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2015 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708
Pozemky nabyté směnou v roce 2015 byly oceněny buď na základě smlouvy, pokud cena není ve smlouvě
stanovena - na
základě znaleckých posudků
Jako vedlejší náklady na pořízení dlouhodobého majetku jsou vedeny i náklady na zpracování žádosti o
dotace. Úroky z
dlouhodobých úvěrů nevstupují do pořizovací ceny, jsou provozním nákladem.
Změny způsobů oceňování nenastaly.
2. Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s
výjimkami konkrétních
majetkových položek.
3. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - pevný kurz stanoven pro pokladní operace, v
ostatních případech
používán kurz devizového trhu vyhlašovaného ČNB dle zákona o účetnictví § 24 odst.6
4. O pohybech na peněžních fondech je účtováno výsledkově.
5. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji upraveno vnitřním předpisem, vymezen majetek,
kdy se přecenění reálnou hodnotou nepoužije, hladina významnosti stanovena na 1 % aktiv netto k 1.1.
běžného roku zaokrouhlená na statisíce.
6. Časové rozlišení - k 31.12. se časově rozlišují částky převyšující 10 tis. Kč, nerozlišují se
pravidelně se
opakující náklady a výnosy. Během roku se časové rozlišení neprovádí.
Město Vrchlabí zrušilo k 31.5.2015 příspěvkovou organizaci Bytový podnik Vrchlabí a stalo se její
nástupnickou organizací.
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 1
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
položky
Název položky
Pod
rozvahový
účet
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
3. Vyřazené pohledávky
905
4. Vyřazené závazky
906
5. Ostatní majetek
909
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
184 874 886,91
184 475 804,72
9 320 871,91
10 120 613,72
175 554 015,00
174 355 191,00
1 043 039,05
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů
911
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů
912
3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů
913
4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů
914
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů
915
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů
916
1 043 039,05
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce
923
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce
924
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
925
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
926
P.IV. Další podmíněné pohledávky
1 000 000,00
60 332 194,21
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
11 656 432,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
31 044 512,21
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
948
1 000 000,00
10 700 000,00
6 931 250,00
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
956
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 2
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
položky
Název položky
Pod
rozvahový
účet
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů
967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů
968
P.VII. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
978
6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
979
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
985
12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
986
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
37 523 000,00
115 574 433,00
37 523 000,00
94 665 890,00
20 908 543,00
4 915 000,00
1 821 551,00
4 915 000,00
1 821 551,00
154 309 925,96
131 055 116,93
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 3
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona
Číslo
položky
Název položky
1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
1 041 460,00
448 539,00
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 4
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona
Městu Vrchlabí nejsou známy žádné skutečnosti, které existovaly k 31.12.2015, mají významný vliv na
finanční situaci města a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona
Město Vrchlabí nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem
na finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst.6
Město Vrchlabí eviduje níže uvedený majetek, u nějž byl podán vklad do katastru nemovitostí, a k datu
účetní závěrky nebyl vklad zapsán.
parc.č.
KÚ
nákup/prodej
smlouva
1533/6 a 3971
Vrchlabí
prodej
směnná smlouva s RWE GasNet, s.r.o.
3971
Vrchlabí
nákup
směnná smlouva s RWE GasNet, s.r.o.
3942 a 3943
Vrchlabí
prodej
kupní smlouva ŠKODA AUTO a.s.
6/2, 10/3 a 3075
Hořejší Vrchlabí prodej
kupní smlouva s Ing. M. Vališkou
2715/5
Vrchlabí
prodej
kupní smlouva SVJ domu čp. 129
A.9. Informace podle § 66 odst.8
Netýká se ÚSC.
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 5
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
Číslo
položky
Název položky
Syntetický
účet
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 6
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
C.
Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""
Číslo
položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
68 368 834,52
31 551 318,96
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
5 984 695,78
7 126 271,13
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 7
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3 079 895,00
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
175 554 015,00 Kč
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Účetní jednotka neoceňuje lesní pozemky jiným způsobem.
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 8
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
Doplňující informace
Částka
A.II.3.
Zvýšení stavu účtu 021 je způsobeno zejména uvedením do provozu majetku z
projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih (hlavně nového fotbalového
stadionu v částce 123.278 tis. Kč), dále byla uvedena do provozu technická
zhodnocení na budovách ZŠ Školní v celkové hodnotě 21.676 tis. Kč. Zároveň došlo
ke snížení stavu účtu v důsledku převodu bytových domů Bytovému družstvu Liščí
kopec (56.905 tis. Kč).
93 07 93 073 797,68 Kč
A.II.8.
Ke snížení stavu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku došlo zejména
vypořádáním projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih - do provozu byl
uveden fotbalový areál v částce 123.278 tis. Kč a došlo k převodu nákladů
vynaložených v minulých obdobích na prodané pozemky na účet 408. Dále byla
uvedena do provozu technická zhodnocení pořízená z dotací na ZŠ Školní ve výši
21.676 tis. Kč.
B.II.31.
Zvýšení stavu dohadného účtu 388 je způsobeno zejména tvorbou dohadné položky k
inkasované částce dotace na Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih ve výši 61.
459 tis. Kč.
B.III.11.
Snížení stavu finančních prostředků na základním běžném účtu je způsobeno
přijetím schodkového rozpočtu.
C.I.3.
Ke zvýšení stavu účtu 403 přispělo hlavně zaúčtování dotace na projekt Rozšíření
průmyslové zóny Vrchlabí - jih ve výši 61.459 tis. Kč a dotace na zateplení
dvou pavilonu ZŠ Školní ve výši 3.957 tis. Kč
62 38 62 384 138,54 Kč
C.I.7.
Na účet 408 je zaúčtováno vypořádání projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí
- jih. Náklady na nákup pozemků, jejich terénní úpravy a náklady na stavby na
těchto pozemcích byly zaúčtovány v minulých letech původně na účet 042. Po
převodu pozemků společnosti ŠKODA AUTO a. s. byly tyto náklady zaúčtovány v roce
2015 na stranu MD účtu 408. Podíl dotace obdržené v minulých letech připadající
na tyto náklady byl zaúčtován na stranu Dal účtu 408 souvztažně s účtem 403.
-49 80 -49 806 497,89 Kč
C.III.1.
Snížení výsledku hospodaření proti roku 2014 je způsobeno:
-55 10 -55 109 436,76 Kč
-143 78-143 783 096,32 Kč
56 39 56 396 896,42 Kč
-23 63 -23 635 839,78 Kč
- v roce 2014 bylo dosaženo mimořádně vysokých tržeb z důvodu prodeje majetku,
zejména pozemků společnosti ŠKODA AUTO v souvislosti s projektem Rozšíření
průmyslové zóny Vrchlabí - jih,
- v roce 2015 byly převedeny bytové domy Bytovému družstvu Liščí kopec v souladu
s uzavřenou smlouvou za symbolickou cenu, zůstatková cena činila 50.266 tis.
Kč.
D.II.8.
Stav účtu 472 se zvýšil zejména v důsledku inkasa další zálohy na projekt
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih ve výši 61.459 tis. Kč.
D.III.5.
Ke snížení stavu účtu 321 došlo v důsledku ukončení projektu Rozšíření
průmyslové zóny Vrchlabí - jih a doplacení faktur s dobou splatnosti 3 měsíce.
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 9
61 43 61 436 695,60 Kč
-63 30 -63 305 032,89 Kč
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
Doplňující informace
Částka
A.I.8.
V roce 2015 došlo k přechodnému poklesu oprav a udržování, byla dána přednost
technickým zhodnocením (zateplování bytových domů i objektů škol apod.)
-6 70 -6 709 714,27 Kč
A.I.27.
V roce 2015 došlo ke snížení tvorby fondů, zejména Fondu infrastruktury Liščího
kopce, který je tvořen příjmy z prodejů pozemků pro stavbu rodinných domů. V
roce 2015 nebyly k prodeji připraveny žádné nové pozemky.
-8 57 -8 575 705,96 Kč
A.I.30.
Hodnota účtu 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek byla v roce 2015 ovlivněna
zejména prodejem bytových domů Bytovému družstvu Liščí kopec. Zůstatková hodnota
těchto bytových domů byla 50.266 tis. Kč.
53 06 53 067 712,90 Kč
A.I.31.
Účet 554 - Prodané pozemky byl proti roku 2014 nižší z důvodu nižších prodejů
pozemků (v roce 2014 naopak byl prodej pozemků mimořádně vysoký a jejich
pořizovací ceny byly též vyšší).
-29 95 -29 954 563,17 Kč
B.V.1.
Ke snížení daně z příjmů došlo v roce 2015 z důvodu dosažení záporného výsledku
hospodaření.
-17 03 -17 031 448,00 Kč
B.I.
Ke snížení výnosů z činnosti došlo v roce 2015 zejména poklesem výnosů z prodeje
dlouhodobého hmotného majetku. Dalším důvodem je nižší čerpání fondů, protože
akce z fondů hrazené nebyly v roce 2015 realizovány.
-36 40 -36 407 789,45 Kč
B.II.
K poklesu finančních výnosů došlo snížením výnosů z přecenění reálnou hodnotou.
-30 32 -30 327 247,30 Kč
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 10
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
Doplňující informace
Částka
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 11
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
Doplňující informace
Částka
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 12
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
Ostatní fondy
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název
Číslo
G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
G.II. Tvorba fondu
6 105 845,56
6 612 547,88
1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
6 612 547,88
4. Ostatní tvorba fondu
G.III.
Čerpání fondu
3 933 892,15
G.IV.
Konečný stav fondu
8 784 501,29
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 13
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
Stavby
G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
G.
Stavby
G.1.
G.2.
KOREKCE
NETTO
2 452 297 110,19
411 356 398,39
2 040 940 711,80
1 947 836 914,12
Bytové domy a bytové jednotky
194 984 161,33
43 984 342,50
150 999 818,83
213 847 268,59
Budovy pro služby obyvatelstvu
345 717 567,17
58 410 281,00
287 307 286,17
291 010 813,93
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
262 235 375,70
44 710 401,00
217 524 974,70
200 048 988,44
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
245 701 915,81
65 847 874,00
179 854 041,81
173 611 036,26
G.5.
Jiné inženýrské sítě
988 490 521,10
124 795 632,89
863 694 888,21
870 146 278,88
G.6.
Ostatní stavby
415 167 569,08
73 607 867,00
341 559 702,08
199 172 528,02
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 14
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
Pozemky
H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
H.3.
KOREKCE
NETTO
99 591 398,66
99 591 398,66
91 162 091,56
Lesní pozemky
16 354 977,70
16 354 977,70
11 551 751,10
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
47 170 636,14
47 170 636,14
37 753 308,00
H.4.
Zastavěná plocha
35 555 070,02
35 555 070,02
36 566 205,66
H.5.
Ostatní pozemky
510 714,80
510 714,80
5 290 826,80
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 15
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
I.
Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
2 808 566,86
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
2 808 566,86
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
MINULÉ
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 16
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
J.
Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky
Název položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
1 713 358,78
31 771 090,10
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
1 713 358,78
31 771 090,10
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 17
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
K.
Doplňující informace k poskytnutým garancím
K.1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
IČO účetní
jednotky -
Název účetní jednotky -
věřitele
věřitele
1
2
Celková výše
IČO
Datum
Nominální
Datum
Výše
plnění
Druh
hodnota
plnění
plnění
ručitelem od
dluhového
nástroje
účetní
Název účetní jednotky -
poskytnutí
jednotky -
dlužníka
garance
zajištěné
ručitelem
ručitelem
poskytnutí
pohledávky
v daném roce
v daném roce
garance
5
6
7
8
9
Datum
Nominální
Datum
Výše
plnění
Druh
hodnota
plnění
plnění
ručitelem od
dluhového
nástroje
dlužníka
3
K.2.
4
10
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
IČO účetní
jednotky -
Název účetní jednotky -
věřitele
věřitele
1
2
Celková výše
IČO
účetní
Název účetní jednotky -
poskytnutí
jednotky -
dlužníka
garance
dlužníka
3
4
5
zajištěné
ručitelem
ručitelem
poskytnutí
pohledávky
v daném roce
v daném roce
garance
6
7
8
9
10
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 18
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:07:50
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
L.
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní
údaje
Dodavatel
Stavební
fáze
Datum
Projekt
1
Druh
uzavření
projektu
smlouvy
2
3
Ocenění
Výdaje
Obchodní firma
IČ
4
vynaložené
na pořízení
5
Rok
Rok
zahájení
ukončení
6
7
majetku
pořizovaného
Projekt
majetku dle
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
9
10
11
12
13
smlouvy
1
8
Platby za dostupnost
Projekt
Počátek
Konec
t-4
v tom:
v tom:
v tom:
Výdaje na
Výdaje na
Výdaje na
pořízení
t-3
pořízení
majetku
1
14
15
16
v tom:
Výdaje na
Výdaje na
pořízení
pořízení
majetku
majetku
celkem
23
24
Platby za dostupnost
Projekt
1
t-1
22
17
Další
t-2
majetku
18
platby
a
19
plnění
pořízení
majetku
20
21
zadavatele
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
25
26
27
28
29
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 19
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Přehled o peněžních tocích
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 15:37:27
Název účetní jednotky: Město Vrchlabí
Sídlo: Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00278475
===========================================================================================================
Číslo |
|
Běžné
položky|
Název položky
| účetní období
===========================================================================================================
P.
Stav peněžních prostředků k 1.lednu
87 451 903,93
A.
Peněžní toky z provozní činnosti
51 720 808,25
Z.
Výsledek hospodaření před zdaněním
-7 272 344,64
===========================================================================================================
A.I.
Úpravy o nepeněžní operace (+/-)
81 657 636,97
===========================================================================================================
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku
37 324 879,80
A.I.2. Změna stavu opravných položek
1 042 589,59
A.I.3. Změna stavu rezerv
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
48 736 384,36
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace
-5 446 216,78
===========================================================================================================
A.II.
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)
-22 664 484,08
===========================================================================================================
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek
-118 973 116,16
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků
96 345 271,84
A.II.3. Změna stavu zásob
-36 639,76
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku
===========================================================================================================
A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)
===========================================================================================================
A.IV.
Přijaté podíly na zisku
===========================================================================================================
B.
Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
-144 907 174,71
===========================================================================================================
B.I.
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
-184 052 714,05
===========================================================================================================
B.II.
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
39 112 379,60
===========================================================================================================
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
39 112 379,60
===========================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 1
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Přehled o peněžních tocích
(v Kč, s přesností na dvě des. místa)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
===========================================================================================================
Číslo |
|
Běžné
položky|
Název položky
| účetní období
===========================================================================================================
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
===========================================================================================================
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
33 159,74
===========================================================================================================
C.
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek
73 664 812,03
===========================================================================================================
C.I.
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)
27 459 171,70
===========================================================================================================
C.II.
Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
46 170 440,33
===========================================================================================================
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
35 200,00
===========================================================================================================
F.
Celková změna stavu peněžních prostředků
-19 521 554,43
H.
Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)
R.
Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni
67 930 349,50
===========================================================================================================
Podpisový záznam: .........................
===========================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 2
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Přehled o změnách vlastního kapitálu
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.2.2016 9:59:19
Název účetní jednotky: Město Vrchlabí
Sídlo: Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00278475
===============================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo |
|
Minulé
|
|
|
Běžné
položky|
Název položky
| účetní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | účetní období
===============================================================================================================================
Vlastní kapitál Celkem
2 046 747 512,74
417 381 157,12
405 738 714,80 2 058 389 955,06
===============================================================================================================================
A.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
1 893 847 496,10
76 086 698,94
60 389 046,71 1 909 545 148,33
I. Jmění účetní jednotky
1 834 902 085,76
3 686 874,40
75 927,40 1 838 513 032,76
1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu
2.Svěření majetku příspěvkové organizaci
3.Bezúplatné převody
711 983,62
7 427,40
4.Investiční transfery
68 500,00
5.Dary
1 905 986,00
6.Ostatní
1 000 404,78
68 500,00
II. Fond privatizace
III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
377 851 764,18
68 368 834,52
5 984 695,78
440 235 902,92
1.Svěření majetku příspěvkové organizaci
2.Bezúplatné převody
3.Investiční transfery
67 569 834,52
4.Dary
799 000,00
5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.
5 977 689,70
6.Ostatní
7 006,08
IV. Kurzové rozdíly
V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
-322 053 234,28
-322 053 234,28
1.Opravné položky k pohledávkám
2.Odpisy
3.Ostatní
VI. Jiné oceňovací rozdíly
3 146 880,44
4 030 990,02
4 521 925,64
2 655 944,82
1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů
-33 159,74
2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji
4 064 149,76
4 521 925,64
3.Ostatní
VII. Opravy předcházejících účetních období
49 806 497,89
-49 806 497,89
1.Opravy minulého účetního období
49 806 497,89
2.Opravy předchozích účetních období
B.
Fondy účetní jednotky
6 105 845,56
6 612 547,88
3 933 892,15
8 784 501,29
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 1
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
IČO: 00278475
Přehled o změnách vlastního kapitálu
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Město Vrchlabí
sestavený k 31.12.2015
===============================================================================================================================
|
1
|
2
|
3
|
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo |
|
Minulé
|
|
|
Běžné
položky|
Název položky
| účetní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | účetní období
===============================================================================================================================
C.
Výsledek hospodaření
146 794 171,08
334 681 910,30
341 415 775,94
140 060 305,44
D.
Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
===============================================================================================================================
Podpisový záznam: .........................
====================================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 2
Tisk: 7.3.2016 9:03:31
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Název účetní jednotky:
Město Vrchlabí
Sídlo:
Zámek 1
543 01 Vrchlabí 1
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00278475
Sestaveno k 31.12.2015
Okamžik sestavení: 12.1.2016 11:59:41
Ing. Zlata Svobodová, [email protected]muvrchlabi.cz, 499405346
Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky
Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky
10 000 000,00
10 000 000,00
Část I: Přehled účetních jednotek
IČO
Název
účetní
jednotky
Vliv na řízení
a ovládání
společnost )
Vliv na řízení
a ovládání
(vyjádřený v%)
Přímý
( obchodní
Nepřímý
Kritéria
pro zahrnutí
do dílčího ko
nsolidačního
celku státu
(1=ovládaná o.
2=podstatný v.
Výše netto
Výše cizích
Celkové
Celkové
Konsolidovaná
3=společný vl.
aktiv
zdrojů
náklady
výnosy
účetní závěrka
4=nevýznamný
1 = ano
5=konkurz)
0 = ne
Podíl na
Hladina význ amnosti podle
základním
§ 22 odst.1 k onsolidační
kapitálu
vyhlášk y státu
(vyjádřený v%)
Přímý
13584201
Nepřímý
100,00
100,00
4,00
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
4
10 000 000,00
0
10 000 000,00
Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
1,69
2,79
47450096
0
10 000 000,00
Bytové družsstvo LIŠČÍ KOPEC
4,00
27005844
1
10 000 000,00
Městská knihovna
100,00
25451413
Závazky
Kulturní dům Střelnice
100,00
13584227
Pohledávky
4
10 000 000,00
0
10 000 000,00
MĚSTSKÁ JATKA s.r.o.
20,00
98,12
2
10 000 000,00
20 249 000,00
10 000 000,00
17 935 000,00
89 437 000,00
89 076 000,00
0
47452790
Letecká škola Vrchlabí, akciová společnost
20,33
20,33
49290240
100,00
922 000,00
6 255 000,00
7 283 000,00
0
10 000 000,00
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
Svaz měst a obcí České republiky
0,04
0,04
64224619
17 407 000,00
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace
100,00
63113074
2
10 000 000,00
4
10 000 000,00
0
10 000 000,00
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
0,87
4
10 000 000,00
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
0
10 000 000,00
Strana 1
Tisk: 7.3.2016 9:03:32
IČO: 00278475
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
(v Kč, s přesností na dvě d
Město Vrchlabí
Sestaveno k 31.12.2015
Část I: Přehled účetních jednotek
IČO
Název
účetní
jednotky
Vliv na řízení
( obchodní
Vliv na řízení
a ovládání
a ovládání
(vyjádřený v%)
Přímý
společnost )
Nepřímý
Kritéria
pro zahrnutí
do dílčího ko
nsolidačního
celku státu
(1=ovládaná o.
2=podstatný v.
Výše netto
Výše cizích
Celkové
Celkové
Konsolidovaná
3=společný vl.
aktiv
zdrojů
náklady
výnosy
účetní závěrka
4=nevýznamný
1 = ano
5=konkurz)
0 = ne
Podíl na
Hladina význ amnosti podle
základním
§ 22 odst.1 k onsolidační
kapitálu
vyhlášk y státu
(vyjádřený v%)
Přímý
67440665
Nepřímý
100,00
100,00
2,50
100,00
100,00
100,00
0
10 000 000,00
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského 1249
100,00
100,00
71005935
4
10 000 000,00
Základní a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256
100,00
71005919
0
10 000 000,00
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
100,00
71005889
1
10 000 000,00
Dům dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí
100,00
70947163
0
10 000 000,00
Krkonoše - svazek měst a obcí
21,00
70885737
1
10 000 000,00
Základní škola, Vrchlabí, Školní, 1336
100,00
70157898
Závazky
Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí
100,00
68247630
Pohledávky
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249
100,00
100,00
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
71005951
Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338
100,00
100,00
71005978
100,00
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
Svazek obcí Horní Labe
5,88
14,77
71219803
0
10 000 000,00
Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926
100,00
71169431
1
10 000 000,00
4
10 000 000,00
0
10 000 000,00
Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace
100,00
100,00
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
Strana 2
Tisk: 7.3.2016 9:03:32
IČO: 00278475
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
(v Kč, s přesností na dvě d
Město Vrchlabí
Sestaveno k 31.12.2015
Část I: Přehled účetních jednotek
IČO
Název
účetní
jednotky
Vliv na řízení
a ovládání
společnost )
Vliv na řízení
a ovládání
(vyjádřený v%)
Přímý
( obchodní
Nepřímý
Kritéria
pro zahrnutí
do dílčího ko
nsolidačního
celku státu
(1=ovládaná o.
2=podstatný v.
Výše netto
Výše cizích
Celkové
Celkové
Konsolidovaná
3=společný vl.
aktiv
zdrojů
náklady
výnosy
účetní závěrka
4=nevýznamný
1 = ano
5=konkurz)
0 = ne
Podíl na
Hladina význ amnosti podle
základním
§ 22 odst.1 k onsolidační
kapitálu
vyhlášk y státu
(vyjádřený v%)
Přímý
75132699
Nepřímý
Pohledávky
Závazky
Regionální turistické a informační centrum Krkonoše
100,00
100,00
1
10 000 000,00
0
10 000 000,00
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 3
Tisk: 7.3.2016 9:03:32
IČO: 00278475
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Město Vrchlabí
(v Kč, s přesností na dvě d
Sestaveno k 31.12.2015
Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, uvedených v Části I
IČO
Název
účetní
jednotky
( obchodní
společnost )
Podíl na
Vliv na řízení
IČO -
Název
spoluvlastníka
47450096
účetní
( obchodní
jednotky
-
společnost )
spoluvlastníka
základním
a ovládání -
kapitálu -
spoluvlastníka
spoluvlastníka
(vyjádřený v%)
(vyjádřený v%)
MĚSTSKÁ JATKA s.r.o.
25280481
AGRO SLATINY a.s.
20,00
0,67
45149666
PROAGRO Nymburk a.s.
20,00
0,47
64259668
Agropodnik Humburky
20,00
0,37
64792226
AGRO CHomutice a.s.
20,00
0,37
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 4
Tisk: 7.3.2016 9:03:32
IČO: 00278475
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Město Vrchlabí
Sestaveno k 31.12.2015
Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí
IČO
Podíl na jmění
- člena
člena svazku
dobrovol.
v dobrovolném
svazku
obcí
(v Kč, s přesností na dvě d
svazku obcí
(vyjádřený v %)
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.60.115
Strana 5
Tisk: 7.3.2016 9:03:32

Podobné dokumenty

Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt

Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt Přij.nekapit.příspěvky,náhrady

Více

Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt

Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transf...

Více

závěrečný účet za rok 2015

závěrečný účet za rok 2015 Ostatní příjmy z pronáj.majet.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCE

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCE Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.

Více