Stiahnite si návod na použitie

Komentáře

Transkript

Stiahnite si návod na použitie
K Máte nějaké dotazy?
HENKEL ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7.
e-mail: [email protected]
www.schwarzkopf.cz
q Máte nejaké otázky?
HENKEL Slovensko, spol. s r.o., P.O.Box 66, 820 09 Bratislava 29.
e-mail: [email protected]
www.schwarzkopf.sk
[ Van Még Kérdése?
Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft.,
1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Információs vonal: (06-1) 209-2712
e-mail: [email protected]
www.schwarzkopf.hu
240
1838554
Permanent Care Color –
NO AMMONIA
Düsseldorf
Germany
Düsseldorf,· Germany
NÁVOD K POUŽITÍ: Prosím, čtěte pozorně!
NÁVOD NA POUŽITIE: Prosím, pozorne si ho prečítajte!
Használati utasítás: Kérjük olvassa el figylemesen!
K B E Z P E Č N O S T N Í
Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce.
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. Tento výrobek není určen k
používání pro osoby mladší 16 let. Dočasné tetování černou
hennou může zvýšit riziko alergie.
Nebarvěte si vlasy, pokud:
–máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a
poškozenou pokožku hlavy,
–
jste již někdy zaznamenali jakoukoliv reakci po barvení vlasů,
–jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování
černou hennou.
Obsah: viz krabička. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nepoužívejte k barvení
řas a obočí. Po použití vlasy důkladně opláchněte. Používejte
vhodné rukavice. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uschovejte prázdnou krabičku od barvy a návod k použití pro
případ, že by došlo k reakci. Pro snížení rizika se řiďte
následujícími pokyny.
1.VAROVNÝ TEST NA ALERGII
Proveďte varovný test na alergii 48 hodin před každým
použitím produktu, a to i v případě, že jste barvy na vlasy
používali již dříve. Test proveďte následujícím způsobem. Test
proveďte na kůži v loketní jamce na ploše cca 1 cm x 1 cm.
Malé množství barvicího krému naneste vatovou tyčinkou
v tenké vrstvě na kůži v loketní jamce. Nepřekrývejte a nechte
působit 45 minut. Zamezte kontaktu s textiliemi. Tubu opět
důkladně uzavřete. Po 45 minutách barvicí krém důkladně
opláchněte vlažnou vodou. Jestliže se během doby působení
nebo v následujících 48 hodinách objeví jakákoliv kožní
reakce, místo na kůži ihned důkladně umyjte a tento produkt
v žádném případě nepoužívejte. Tento test představuje
pouze důležité preventivní opatření. Buďte si ale vědomi, že
i když varovný test na alergii proběhl v pořádku, může nastat
alergická reakce, když si budete vlasy barvit.
Ani provedení tohoto testu bez jakýchkoliv symptomů nemůže
zaručit, že po použití barvy nedojde k alergické reakci.
V případě pochybností se, prosím, poraďte s lékařem.
1.TEST NA PODOZRENIE Z ALERGIE
Vykonajte test na podozrenie z alergie 48 hodín pred
každým použitím farby na vlasy, a to aj v prípade ak ste
výrobok používali už predtým. Test na podozrenie z alergie
vykonajte na koži vnútornej strany lakťa na ploche cca
1cm x 1cm. Naneste malé množstvo farbiaceho krému
vatovou tyčinkou v tenkej vrstve na kožu vnútornej strany
lakťa, neprekrývajte a nechajte pôsobiť 45 minút. Zabráňte
kontaktu s textíliami. Tubu s farbiacim krémom dobre
uzavrite. Po 45 minútach farbiaci krém opatrne zmyte
vlažnou vodou. Ak sa počas doby pôsobenia farbiaceho
krému alebo v priebehu nasledujúcich 48 hodín objaví
akákoľvek kožná reakcia, miesto na koži ihneď umyte a farbu
v žiadnom prípade nepoužívajte. Tento test predstavuje len
preventívne opatrenie.
Ani vykonaním tohto testu bez akýchkoľvek príznakov
nemožno zaručiť, že po použití farby na vlasy nedôjde k
alergickej reakcii. V prípade akýchkoľvek pochybností sa
poraďte s lekárom.
[ B I Z T O N S Á G I
A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat! Ezt a terméket
nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták. Az
ideiglenes “fekete henna” tetoválás növelheti az allergia
kialakulásának veszélyét.
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:
–arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,
–hajfestés után bármikor, bármilyen reakciót észlelt,
–korábban, ideiglenes “fekete henna” tetoválás során valamilyen
reakciót észlelt.
Az összetevőket lásd a dobozon. Szembe ne kerüljön. Szembe
jutása esetén azonnal kiöblíteni. Nem használható szempillaés szemöldökfestésre. Használat után a hajat alaposan öblítse
le. Megfelelő kesztyű használandó. Gyermekek elől gondosan
elzárandó.
Tartsa meg az üres dobozt és a használati utasítást, arra az
esetre, ha bármilyen reakciót észlel. A kockázat csökkentése
érdekében, kérjük kövesse az alábbi utasításokat.
1.BŐRTÚLÉRZÉKENYSÉGI ALLERGIATESZT
A termék használata előtt 48 órával végezze el a
bőrtúlérzékenységi allergiatesztet, még akkor is, ha
korábban már használt hajszínváltoztató termékek. A
bőrtúlérzékenységi allergiatesztet a könyökhajlat egy
kb. 1x1 centiméteres bőrterületén végezzük. Vigyen fel
vattapálcikával a könyökhajlatra vékonyan egy kevés
festékkrémet. Lefedetlenül hagyja hatni 45 percen keresztül.
Ruhára ne kerüljön. A tubus tetejét gondosan zárja vissza.
45 perc elteltével alaposan öblítse le a festékkrémet langyos
vízzel. Ha bármilyen szokatlan reakciót észlel a hatóidő alatt
vagy az azt követő 48 órában, azonnal öblítse le, és ne
használja a terméket. Ennek a tesztnek az elvégzése fontos
óvintézkedés.
Azonban legyen tisztában azzal, hogy a teszt tünetmentes
lefolyása esetén is léphetnek fel allergiás reakciók a
hajszínváltoztatás során. A bőrtúlérzékenységi allergiateszt
nem garancia a jövőbeni allergiás reakciók elkerülésére. Kérdés
esetén kérjük forduljon orvoshoz.
O
K
Y
N
Y
2.POKUD V PRŮBĚHU BARVENÍ UCÍTÍTE
–dráždění, pálení a/nebo objeví-li se vyrážka, okamžitě přípravek
vypláchněte a přerušte aplikaci. Může se jednat o předzvěst
mnohem vážnějších reakcí. Před dalším použitím barvy na vlasy
se poraďte s lékařem a řiďte se jeho doporučením.
•
–rychle se šířící kožní vyrážku, závratě nebo slabost, problémy
s dýcháním a/nebo svědění očí/tváře, přípravek ihned
vypláchněte a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
•
•
•
3.VYSKYTNOU-LI SE U VÁS PO OBARVENÍ NEBO V PRŮBĚHU
NÁSLEDUJÍCÍCH DNŮ problémy jako například svědění pokožky
hlavy nebo kůže, vyrážka na pokožce hlavy nebo na kůži, otoky
v okolí očí/na tváři, puchýře a/nebo mokvání pokožky hlavy
nebo kůže, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
•
VAROVÁNÍ
• Tento výrobek obsahuje složky, které mohou vážně podráždit
oči a dokonce způsobit jejich trvalé poškození. Pokud se
vyvíjecí emulze nebo barvicí směs dostane do kontaktu
q B E Z P E Č N O S T N É
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich. Tento výrobok nie je
určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Dočasné tetovanie
čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
–máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
–po farbení vlasov ste už niekedy zaznamenali nejakú reakciu,
–ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie
čiernou henou.
Zloženie výrobku - viď dno obalu. Nesmie prísť do kontaktu s
očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite
vodou. Nepoužívajte na farbenie mihalníc alebo obočia. Po
použití vlasy dôkladne opláchnite. Používajte vhodné rukavice.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
V prípade ak zaznamenáte akúkoľvek reakciu na farbenie,
uschovajte si obal výrobku a priložený návod na použitie. Aby
ste znížili riziko, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.
P
P
O
K
Y
N
•
Y
2.POKIAĽ V PRIEBEHU FARBENIA POCÍTITE
–svrbenie, pálenie, alebo sa objaví vyrážka, zmes ihneď dôkladne
opláchnite vlažnou vodou a nanášanie zmesi prerušte. Môže sa
jednať o príznak omnoho vážnejších reakcií. Pred ďalším použitím
farby na vlasy sa poraďte s lekárom a riaďte sa jeho odporúčaniami.
•
–rýchlo sa šíriace kožné vyrážky, slabosť alebo nevoľnosť,
problémy s dýchaním a /alebo svrbenie očí/tváre, prípravok
ihneď opláchnite a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc a
kontaktujte výrobcu.
•
•
•
3.
AK SA U VÁS VYSKYTNÚ PO FARBENÍ ALEBO V PRIEBEHU
NASLEDUJÚCICH DNÍ problémy, ako napr. svrbenie pokožky hlavy
alebo kože, vyrážky na pokožke hlavy alebo na koži, opuchy v okolí
očí/na tvári, pľuzgiere a/alebo mokvanie pokožky hlavy alebo kože,
vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc a kontaktujte výrobcu.
•
•
VAROVANIE
• Tento výrobok obsahuje zložky, ktoré môžu spôsobiť vážne
podráždenie očí a prípadne spôsobiť ich trvalé poškodenie.
U
T A
S
Í
T Á
S
s očima, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím
vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud musíte mít při aplikaci nasazené kontaktní čočky
a výrobek se dostane do očí, vyjměte nejprve kontaktní
čočky, potom oči okamžitě vypláchněte velkým množstvím
vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Výrobek nevdechujte ani nepožívejte.
Zamezte nadbytečnému kontaktu s kůží.
Nepoužívejte, pokud jsou Vaše vlasy obarveny hennou
nebo barvami na bázi kovu.
Před barvením z vlasů odstraňte všechny kovové předměty,
jako například sponky, jehly nebo pinety a v průběhu
barvení je nepoužívejte. Nepoužívejte žádné kovové
předměty.
Uchovejte vyvíjecí emulzi z dosahu tepla a světla. Nemíchejte
tuto barvu s žádným jiným výrobkem. Nepoužitý výrobek
neuchovávejte. Nenechávejte směs v uzavřené lahvičce,
mohla by se nafouknout nebo prasknout.
O
2.HA HAJFESTÉS/HAJSZÍNEZÉS/HAJSZŐKÍTÉS SORÁN
–
váratlanul reakciók mutatkoznak azonnal és alaposan
öblítse le a terméket langyos vízzel és hagyja abba a
hajfestést/hajszínezést/hajszőkítést. Mielőtt újra használná
a hajfestéket/hajszínezőt/hajszőkítőt, keressen fel egy
orvost, és az ő utasításai szerint járjon el.
–gyorsan terjedő bőrkiütést, szédülést, gyengeséget, fulladást
tapsztalt, ha szemei vagy arca megduzzadnak, azonnal öblítse
le, és forduljon orvoshoz. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
3.HA A HASZNÁLAT UTÁN VAGY A RÁKÖVETKEZŐ NAPOKBAN
váratlan reakciók mutatkoznak, mint viszketés, kiütés, szem/
arc duzzadás, hólyagosodás, azonnal forduljon orvoshoz.
Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
FIGYELMEZTETÉSEK
• ez a készítmény olyan összetevőket tartalmaz, amely
szembántalmakat és tartós szemkárosodást okozhat.
Amennyiben a színelőhívó vagy afesték/hajszínező/szőkítő
Pokiaľ sa vyvíjací roztok alebo farbiaca zmes dostane do
kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite veľkým
množstvom vlažnej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak počas nanášania používate kontaktné šošovky a výrobok
sa dostane do Vašich očí, najprv si vyberte kontaktné
šošovky, potom oči vypláchnite väčším množstvom vlažnej
vody a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Len na vonkajšie použitie, výrobok nevdychujte ani neprehĺtajte.
Zabráňte zbytočnému kontaktu s pokožkou.
Nepoužívajte, pokiaľ sú Vaše vlasy farbené hennou alebo
farbami na báze kovu.
Pred farbením z vlasov odstráňte všetky kovové predmety ako
napríklad sponky alebo vlasové ihlice a v priebehu farbenia ich
nepoužívajte. Nepoužívajte žiadne kovové predmety.
Uchovávajte vyvíjací roztok z dosahu tepla a svetla. Nemiešajte
túto farbu so žiadnym iným výrobkom. Nepoužité zvyšky
výrobku neuschovávajte. Nenechávajte zmes v uzavretej
nádobe (nádoba by sa mohla nafúknuť alebo prasknúť).
K
•
•
•
•
•
•
hajszínező keverék szembe kerülne, azonnal öblítse ki a
szemét bő, langyos vízzel és keressen fel egy orvost.
Ha kénytelen kontaktlencsét hordani a termék használata
közben és a termék a szemébe kerülne, vegye ki először
a kontaktlencsét, majd azonnal öblítse ki a szemét bő,
langyos vízzel és keressen fel egy orvost.
Kizárólag külső használatra, ne lélegezze be vagy nyelje le a
készítményt.
Kerülje a bőrrel való felesleges érintkezést.
Ne használja hennával vagy fémtartalmú festékkel festett
hajon. Várjon, míg a haja megnő és vágja le a festett
részeket.
Távolítson el minden fém hajcsatot, hajtűket vagy csipeszt
a hajából hajszínváltoztatás előtt és tartsa őket távol a
termék használata közben. Ne használjon fém eszközöket.
A színelőhívót tartsa távol hőtől és fénytől. Más termékkel
ne vegyítse ezt a festéket. Ne tartsa meg a maradékot. Ne
hagyja a keveréket zárt flakonban (a flakon felrobbanhat).
K N Á V O D
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Před použitím si, prosím, důkladně přečtěte bezpečnostní
pokyny na zadní straně návodu k použití. Proveďte varovný
test na alergii (zadní strana návodu k použití), a to i v případě,
že jste barvy na vlasy používali již dříve.
Nepoužívejte, pokud jsou Vaše vlasy obarveny hennou nebo
barvami na bázi kovu.
Počkejte, až vlasy odrostou a obarvené části budou ostříhány.
Máte-li vlasy delší než po ramena, doporučujeme Vám při
první aplikaci použít 2 balení barvy na vlasy Nectra.
Barvicí směs aplikujte ihned po namíchání. Zbytky
nespotřebované směsi zničte, není možné je uchovávat
pro pozdější použití.
UŽITEČNÉ TIPY PŘED APLIKACÍ
Chraňte před přímým kontaktem s textiliemi nebo šperky.
Vzniklé skvrny lze jen těžko odstranit. Pokud máte obarvené
vlasy, berte v úvahu, že zesvětlující odstíny Vám Vaše vlasy
nezesvětlí o tolik odstínů, o kolik očekáváte.
Doporučujeme opakovat aplikaci každé 4 týdny, jelikož
vlasy vyrostou přibližně o 1 cm za měsíc.
Nepoužívejte barvu Nectra 2 týdny po trvalé ondulaci či na
zesvětlené vlasy. V opačném případě by mohl být výsledek
barvení příliš intenzivní nebo nerovnoměrný.
Pokud máte ztrvalené, odbarvené nebo melírované vlasy
a vybrali jste si červený či fialový odstín, doporučujeme Vám
zkrátit dobu působení o 5-10 minut.
Pokud máte velmi suché vlasy či vlasy ve špatném stavu,
aplikujte barvicí směs na střední část a na konečky vlasů
2.MÍCHÁNÍ
Krok 1: Trnem v uzávěru proražte membránu tuby. Pečlivě vytlačte
všechen obsah do aplikační lahvičky.
Krok 2: Víčko opět nasaďte na
aplikační lahvičku a bezpečně ho
utáhněte. Důkladně protřepejte,
dokud se všechny složky nepromíchají
a nevznikne hladký krém. Nakonec
odšroubujte vrchní uzávěr a ihned
UŽITOČNÉ RADY PRED POUŽITÍM
Chránte pred priamym kontaktom s textíliami a šperkami,
pretože vzniknuté škvrny sa nedajú odstrániť bežným
spôsobom. Vezmite prosím na vedomie, pokiaľ máte zafarbené
vlasy, zosvetľujúce odtiene Vám Vaše vlasy nezosvetlia o toľko
odtieňov, o koľko očakávate.
Odporúčame opakovať aplikáciu každé 4 týždne, pretože
vlasy narastú približne 1 cm za mesiac.
Nepoužívajte farbu na vlasy Nectra Color 2 týždne po trvalej
ondulácii alebo zosvetľovaní. V opačnom prípade by mohol
byť farebný výsledok príliš intenzívny alebo nerovnomerný.
Pokiaľ máte strvalnené, zosvetlené alebo melírované vlasy
a zvolíte si červený alebo fialový odtieň, odporúčame Vám
skrátiť dobu pôsobenia v celej dĺžke vlasov o 5-10 minút.
Ak sú vaše vlasy veľmi poškodené alebo v zlom stave,
naneste farbiacu zmes do strednej dĺžky vlasov a na končeky
iba na posledných 5 minút celkovej doby pôsobenia. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k intenzívnejšiemu farebnému výsledku.
Farebné škvrtny na pokožke možno ľahko odstrániť použitím
pleťovej vody a vatového tampónu.
1.PRÍPRAVA
Toto balenie obsahuje:
Pár rukavíc
Aplikačná fľaštička Farbiaci krém
Ošetrujúci
s vyvíjacím mliekom
kondicionér pre lesk
Pred začiatkom farbenia Vašich vlasov, odtrhnite rukavice zo
zadnej strany návodu na použitie a nasaďte si ich. Prikryte si
oblečenie starým uterákom.
Pripravte si hodinky, aby ste si podľa nich mohli kontrolovať
dobu pôsobenia.
Farbu na vlasy Nectra Color, prosím, nanášajte na suché,
vopred neumyté vlasy.
2.MIEŠANIE
Krok 1: Otvorte tubu farbiaceho krému tak, že tŕňom v uzávere
prerazíte membránu tuby. Obsah tuby
opatrne vytlačte do aplikačnej fľaštičky.
Krok 2: Uzáver nasaďte späť na aplikačnú
fľaštičku, bezpečne ju uzavrite. Všetky
zložky v nej dôkladne premiešajte
HASZNOS TANÁCSOK FELHASZNÁLÁS ELŐTT
A termék ruhával vagy ékszerrel ne érintkezzen, mert
a foltok nem távolíthatók el. A világosító hajfesték
árnyalatok alkalmazása festett hajon a vártnál kevésbé
világosítják a hajat. Javasoljuk, hogy a hajfestést 4
hetente ismételje meg, mivel a haj ezalatt kb 1 cm-t nő.
Ne használja a Nectra Color hajfestéket tartóshullám
(dauer) és hajvilágosítás előtt és után 2 héttel, a
színeredmény túl intenzív vagy egyenetlen lehet.
Amennyiben haja dauerolt, világosított vagy melírozott
és vörös vagy violett színárnyalatot választott, javasoljuk,
hogy 5-10 perccel rövidítse a hatóidőt a hajhosszán.
U
Ž
I
T
Í
3.b BARVENÍ ODROSTLÝCH VLASŮ:
Krok 3.b:
Tento způsob použití doporučujeme, pokud:
A
P
O
U
Ž
I
T
I
3.a ÚPLNÉ ZAFARBENIE:
Krok 3.a:
Tento spôsob aplikácie odporúčame, ak:
• používate trvácnu farbu/zosvetľovač
prvýkrát.
• na Vašich vlasoch nie sú viditeľné
zvyšky predchádzajúceho farbenia,
predchádzajúca farba na vlasy úplne
odrástla alebo sa úplne vymyla.
Pripravenú farbiacu zmes naneste rovnomerne, pramienok po
pramienku, po celej dĺžke vlasov. Potom farbiacu zmes vmasírujte
pomocou prstov. Farbiacu zmes nechajte pôsobiť 30 minút.
Okrem:
• Pri odtieňoch 1000 a 1020 nechajte zmes pôsobiť 30 až 45
minút v závislosti od intenzity farebného výsledku, ktorý
chcete dosiahnuť.
3.b FARBENIE ODRASTENÝCH VLASOV:
Krok 3.b:
Tento spôsob aplikácie odporúčame, ak:
• Vaše vlasy už boli farbené a pri korienkoch je vidno odrastené vlasy.
és azonnal kezdje el a hajfestést.
Figyelem: Néhány árnyalat
keverékének a színe a használat
során megváltozik. Ez nem
befolyásolja a színeredményt.
1.ELŐKÉSZÍTÉS
A doboz tartalma:
Felvivőflakon
Ápoló- Hajfény
Festékkrém
színelőhívóval
Balzsam
Használat előtt húzza fel a használati utasítás hátulján
található kesztyűt. Gondoskodjon ruhája védelméről.
Készítsen elő egy órát, hogy a hatóidőt figyelni tudja.
A Nectra Color hajfestéket száraz, nem előmosott hajon
használja.
3.a ELSŐ FESTÉS:
3.a első festés:
Ezt javasoljuk, ha:
• először használ tartós hajfestéket/
hajvilágosítót vagy
• nincs lenövése.
Oszlassa el az egész keveréket a
hajon választékról választékra
haladva, majd masszírozza össze.
Hagyja a festékkeveréket 30 percig
hatni.
Kivéve:
• Az 1000 és 1020 árnyalatok esetén a hatóidő 30-45 perc,
az elérni kívánt színintenzitástól függően.
2.Keverés
1. lépés: Nyissa ki a tubust úgy, hogy
a zárófóliát a kupak hegyes végével
átszúrja. Óvatosan nyomja ki a tubus
teljes tartalmát a felvivőflakonba.
2. lépés: Zárja vissza a felvivőflakon
kupakját és jól rázza össze, hogy
homogén keveréket kapjon. Végül csavarja le a kupak tetejét
3.bUTÁNFESTÉS:
3.b utánfestés:
Utánfestésre akkor van szükség, ha:
• haja már festett és a lenövés látszik vagy
• a hajvégek sötétebbek vagy foltosak.
Először vigyel fel a keverék 2/3-ad részét csak a lenövésekre
a felvivőflakon segítségével választékról választékra haladva.
Ujjbegyeivel masszírozza a hajtövekbe (a mellékelt kesztyűt
P R O F E S S I O N A L
4. OPLACHOVÁNÍ A NÁSLEDNÁ PÉČE:
Krok 4: Na konci doby působení naneste do vlasů trochu
teplé vody a masírujte, dokud nevznikne pěna. Vlasy
důkladně opláchněte, dokud nebude voda zcela čirá.
Pro následnou péči vmasírujte do ručníkem vysušených
vlasů speciálně vyvinutý pečující balzám pro lesk a nechte
ho působit 2 minuty. Důkladně opláchněte. V závislosti na
délce Vašich vlasů může být balzám použit pro 1 – 2 aplikace.
• k ončeky Vašich vlasov sú tmavšie
alebo v zlom stave.
Najprv naneste 2/3 farbiacej zmesi
len na odrastené vlasy tak, že špičkou
aplikačnej fľaštičky vytvoríte vo
vlasoch cestičku a farbu na ňu
nanesiete. Špičkami prstov vmasírujte
zmes pozdĺž cestičky ku korienkom (rukavice si nechajte na
rukách). Rovnakým spôsobom naneste farbiacu zmes na všetky
odrastené vlasy.
Nechajte pôsobiť 20 minút.
Na konci doby pôsobenia naneste zvyšnú zmes po celej dĺžke
vlasov až ku končekom. Zmes dôkladne vmasírujte a nechajte
pôsobiť ďalších 10 minút. Doba pôsobenia celého procesu by
mala byť v rozmedzí 30 a 45 minút, v závislosti od intenzity
farebného výsledku, ktorý by ste chceli dosiahnuť.
Okrem:
• Pri odtieňoch 1000 a 1020 nechajte farbiacu zmes na odrastených
vlasoch pôsobiť 30 až 45 minút. Aplikujte iba ku korienkom.
4. OPLACHOVANIE A NÁSLEDNÉ OŠETRENIE:
Krok 4: Na konci doby pôsobenia, naneste do vlasov teplú vodu
a masírujte, až kým sa nevytvorí pena. Dôkladne opláchnite,
až kým voda nebude celkom číra.
Ako následné ošetrenie vmasírujte špeciálne vyvinutý
ošetrujúci kondicionér pre lesk do uterákom osušených vlasov a
nechajte pôsobiť 2 minúty. Potom vlasy dôkladne opláchnite.
Ošetrujúci kondicionér pre lesk môže byť použitý na 1-2
aplikácie, v závislosti od dĺžky vlasov.
utasítás
Ha haja nagyon száraz vagy igénybevett, a festékkeveréket
a hajvégekre ( 1-2 cm) csak 5-10 perccel a hatóidő vége előtt
vigye fel. Máskülönben a színeredmény intenzívebb lehet.
Az esetlegesen a bőrre került foltok könnyen eltávolíthatók
arctisztító tonikkal.
Pár kesztyű
• V
aše vlasy již byly obarveny a
jsou vidět odrosty u kořínků,
nebo
• Jsou konečky vlasů tmavší nebo
ve špatném stavu.
Nejdříve naneste asi 2/3 barvicí
směsi pouze na odrostlé vlasy.
Špičkou aplikační lahvičky utvořte ve vlasech pěšinku.
Barvicí směs pak na pěšinku naneste a vmasírujte ke
kořínkům špičkami prstů (použijte přiložené rukavice).
Stejným způsobem naneste barvicí směs na všechny odrosty.
Nechte působit barvicí směs na odrostech 20 minut.
Poté naneste zbytek barvicí směsi po celé délce vlasů.
Směs dobře vmasírujte a nechte působit dalších 10 minut.
Celková doba působení by měla být 30 až 45 minut v
závislosti na požadované barevné intenzitě, kterou
chcete barvením dosáhnout.
Výjimka:
• Pro odstíny 1000 a 1020 nechte působit na odrostech
30 - 45 minut. Naneste směs pouze na odrosty.
E
pretrepaním až vznikne jemný krém.
Nakoniec odskrutkujte špičku uzáveru
a okamžite začnite s nanášaním.
Upozornenie: Farba zmesi sa počas
aplikačného procesu mení. Táto
skutočnosť nemá žiaden vplyv na
farebný výsledok.
[ H asználati
Figyelmeztetés
Kérjük felhasználás előtt figyelmesen olvassa el a
használati utasítás hátulján található biztonsági
utasításokat. Minden esetben végezze el a
bőrtúlérzékenységi allergiatesztet (lásd túloldal),
még akkor is, ha korábban már használt ilyen vagy
hasonló hajfestéket.
Ne használja ezt a terméket hennával vagy
fémtartalmú festékkel festett hajon.
Várjon, míg a haja megnő és vágja le a festett
részeket. Vállig érő vagy annál hosszabb haj esetén 2
doboz Nectra Color hajfesték használatát javasoljuk
az első használatkor.
Összekeverés után a terméket azonnal használja fel!
Ne tartsa meg későbbi felhasználásra a maradék
keveréket.
O
3.a ÚPLNÉ OBARVENÍ:
Krok 3.a:
Tento způsob použití doporučujeme,
pokud:
• Používáte permanentní barvu/
zesvětlovač poprvé, nebo
• Již nejsou na Vašich vlasech viditelné
zbytky předchozího barvení, Vaše
vlasy jsou zcela odrostlé či předchozí
barva se zcela vymyla.
Připravenou barvicí směs naneste rovnoměrně, pramínek po
pramínku, po celé délce vlasů.
Poté špičkami prstů (použijte přiložené rukavice) důkladně
barvicí směs vmasírujte. Nechte působit 30 minut.
Výjimka:
• Pro odstíny 1000 a 1020 nechte působit barvicí směs 30 - 45
minut v závislosti na požadované barevné intenzitě, kterou
chcete barvením dosáhnout.
Pár rukavic
Aplikační lahvičku
Pečující balzám
Barvicí krém
s vyvíjecí emulzí
pro lesk
Před barvením odtrhněte z návodu k použití ochranné
rukavice a nasaďte si je. Přikryjte si oděv starým ručníkem.
Připravte si hodinky tak, abyste podle nich mohli kontrolovat
dobu působení.
Barvu Nectra aplikujte na suché, neumyté vlasy.
N
P
začněte s nanášením dle následujících
instrukcí:
Upozornění: V průběhu barvení
dochází ke změně barvy, tato změna
však nemá žádný vliv na konečný
barevný výsledek.
1.PŘÍPRAVA
Toto balení obsahuje:
q N Á V O D
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Pred použitím si, prosím, prečítajte bezpečnostné pokyny
na zadnej strane návodu na použitie. Vykonajte test na
podozrenie z alergie (viď zadná strana), a to aj v prípade, ak
ide o opakovanú aplikáciu farby na vlasy tejto alebo inej značky.
Nepoužívajte, pokiaľ sú Vaše vlasy farbené hennou alebo
farbami na báze kovu.
Počkajte pokiaľ Vám vlasy odrastú a zafarbené časti sú
odstrihnuté. Ak sú Vaše vlasy dlhšie než po ramená,
odporúčame použiť 2 balenia farby na vlasy Nectra Color.
Farbiacu zmes naneste ihneď po zmiešaní. Nepoužité zvyšky
farbiacej zmesi vyhoďte – nemožno uschovať pre ďalšie použitie.
K
pouze na posledních 5 minut celkové doby působení. V opačném
případě by mohlo dojít k tomu, že barva bude více intenzivní.
Skvrny na kůži lze snadno smýt pleťovou vodou a vatovým
tamponem.
Q U A L I T Y
hagyja magán). Ismételje meg a
folyamatot a teljes területen.
Hagyja hatni 20 percig a hajtöveken.
Vigye fel a maradék keveréket
a haj teljes hosszára. Alaposan
masszírozza be, és hagyja hatni
további 10 percig.
Kivéve:
• Az 1000 és 1020 árnyalat esetén: hagyja a keveréket
hatni a lenövésen 30-45 percig. Csak a hajtöveken
használja.
A hatóidő összesen 30-45 perces legyen, az elérni
kívánt színintenzitástól függően.
4. ÖBLÍTÉS & UTÓLAGOS KEZELÉS:
4. lépés: A hatóidő lejárta után habosítsa fel haját meleg
vízzel. Ezután alaposan öblítse ki, míg a víz teljesen
tiszta lesz.
Ezek után masszírozza a speciálisan kifejlesztett ÁpolóHajfény Balzsamot törölközőszáraz hajába. Hagyja hatni
2 percig, majd alaposan öblítse ki. Az Ápoló-Hajfény
Balzsam 1 alkalomra elegendő.
C O L O R

Podobné dokumenty

pigment - Palette

pigment - Palette textíliami. Tubu s farbiacim krémom dobre uzavrite. Po 45 minútach farbiaci krém opatrne zmyte vlažnou vodou. Ak sa počas doby pôsobenia farbiaceho krému alebo v priebehu nasledujúcich 48 hodín obj...

Více

Útmutató letöltése - Palette

Útmutató letöltése - Palette – nagyon száraz, vagy töredezett, a festékkeveréket a hajvégekre (kb. 1-2 cm) csak 5 perccel a hatóidő lejárata előtt vigye fel. Ellenkező esetben a kapott hajszín intenzívebb a csomagoláson vag...

Více

Gebrauchsanweisung – Master 4-spr. – 1. Seite 40x velmi

Gebrauchsanweisung – Master 4-spr. – 1. Seite 40x velmi že jste zesvětlovače/barvy na vlasy používali již dříve. Test proveďte na kůži v loketní jamce na ploše cca 1cm x 1cm. Co potřebujete: 1. Vyvíječ, barvicí prášek a pár rukavic 2. Vatový tampon a ma...

Více

Palette/LIVE MOUSSE COLOR (Color+Lightener

Palette/LIVE MOUSSE COLOR (Color+Lightener že jste zesvětlovače/barvy na vlasy používali již dříve. Test proveďte na kůži v loketní jamce na ploše cca 1cm x 1cm. Co potřebujete: 1. Vyvíječ, barvicí prášek a pár rukavic 2. Vatový tampon a ma...

Více

ICC_IL Relaunch_CZSKHU_1203.indd - Palette

ICC_IL Relaunch_CZSKHU_1203.indd - Palette • Nepoužívejte 2 týdny před nebo po trvalé ondulaci a pro takto upravené vlasy zkraťte dobu působení o 5 – 10 minut. • Jestliže jsou Vaše vlasy: – šedivější (kromě odstínů C1, G3, G4, N1, N2, N3, N...

Více

pigment - Palette

pigment - Palette • Len na vonkajšie použitie, výrobok nevdychujte ani neprehĺtajte. • Zabráňte zbytočnému kontaktu s pokožkou. • Nepoužívajte, pokiaľ sú Vaše vlasy farbené henou alebo farbami na báze kovu. • Pred f...

Více

219 Palette Salon colorS - Baseline/Fashion Blondes Instruction

219 Palette Salon colorS - Baseline/Fashion Blondes Instruction dôkladne opláchnite vlažnou vodou a nanášanie zmesi prerušte. Môže sa jednať o príznak omnoho vážnejších reakcií. PRED ĎALŠÍM POUŽITÍM farby na vlasy sa poraďte s lekárom a riaďte sa jeho odporúčan...

Více

b LIETOŠANAS PAMĀCĪBA a NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

b LIETOŠANAS PAMĀCĪBA a NAUDOJIMO INSTRUKCIJA vlasech může být výsledek barvení příliš intenzivní a může déle vydržet. Doporučujeme vyzkoušet intenzitu tónovacího roztoku před vlastním barvením na malém pramínku vlasů. Při barvení ztrvalených ...

Více