Katalog fotbal - Certus Spedition

Komentáře

Transkript

Katalog fotbal - Certus Spedition
cyan magenta yellow black
cyan magenta yellow black
Obsah
Substráty
Travní osiva
Hnojiva
Herbicidy, fungicidy
Drobná technika
Rolované trávníkové koberce
Podpůrné prostředky
Služby zákazníkům
| 04
| 06
| 08
| 12
| 16
| 18
| 20
| 24
cyan magenta yellow black
FOTBAL
cyan magenta yellow black
Substráty
Substrát na fotbalovém
hřišti nejenže vytváří vegetační
vrstvu sloužící k prokořenění
trav, ale musí také odolávat
spolu s trávníkem maximálnímu
zatěžování.
V substrátu je převážná část
kořenového systému, z něhož
čerpá trávník nejvíce vody
a živin.
I kořeny potřebují dýchat.
Proto na odolnosti substrátu
proti zhutnění (propustnosti
pro vzduch) závisí nejen
zdravotní stav trávníku, jeho
dobrá kondice, ale i schopnost
regenerace.
04 |
Optimální složení fotbalového substrátu
je základem kvalitního trávníku.
Fotbalový substrát je vyráběn ze speciálně tříděného,
praného, ostrohranného, křemičitého písku. Ten zajišťuje
vzdušnost substrátu (dýchání kořenů), omezuje jeho
zhutnění při zatěžování a zároveň udržuje substrát
propustný pro vodu i v období dešťů.
Další složku tvoří hlinité částice sprašové hlíny. Jejich
podíl je přesně vyvážen tak, aby výsledný substrát splňoval požadavky kladené na zrnitostní složení dle požadované zrnitosti křivky. Tyto částice se podílí na chemické
stabilitě fotbalových substrátů.
Hlinité částice výrazně omezují kolísání pH, poutají
živiny, čímž zabraňují jejich vyplavování bez užitku
do spodních vod a následně je postupně pro rostliny
opět uvolňují. Zlepšují vodní režim, zadržují část dešťových vod v substrátu. Hrudky hlinitých částic jsou obaleny
rašelinou, čímž je výrazně omezeno rozplavování těchto
hrudek v substrátu a jejich proplavování do spodních
vrstev. Rašelina, ačkoliv hmotnostně představuje velmi
malou složku, podílí se nejvýrazněji na úpravě vodního
režimu substrátu. Cenná je její vysoká nasáklivost
pro vodu a přirozená schopnost vodu uvolňovat
pro rostliny. Dále se podílí na tvorbě humusových látek,
podporujících příjem a využití živin dodaných hnojivy.
Substráty určené pro fotbalové hřiště dále obsahují
celou škálu živin (makro i mikroprvků) potřebných
pro růst.
• Vysoce kvalitní substrát pro travnatá hřiště.
• Základ substrátu tvoří ostrohranné písky, zabraňující postupnému
zhutňování substrátu.
• Vyrobený ze speciálně vytříděných surovin: ostrohranných
písků, s doplněním hlinitých částic a rašeliny.
• Ve všech znacích splňuje podmínky normy ČSN – DIN 18035-4.
• Výborná homogenita a velmi vyrovnaná kvalita je docílena
mícháním na speciální lince s přesným dávkováním jednotlivých
surovin.
• Splňuje nejnáročnější požadavky pro silně zatěžované trávníky.
• Substrát je nezaplevelený, s upraveným pH a vyrovnaným
obsahem živin.
• Optimální podíl hlinitých částic napomáhá poutání živin
v substrátu, čímž minimalizuje ztráty vyplavování.
• Hlinité částice jsou obaleny rašelinou, čímž se omezuje jejich
rozplavování a snižuje se riziko zanášení drenáží.
• Optimální podíl ostrohranných písčitých částic v různých
zrnitostních frakcích výrazně omezuje zhutňování substrátu.
• Substrát je stále propustný pro vodu i při vydatných a dlouhotrvajících deštích.
Fotbalový substrát S1
Substrát je určen pro maximálně zatěžované trávníky
s pravidelnou závlahou a s pravidelným hnojením.
• Vysoce kvalitní substrát pro travnatá fotbalová hřiště.
• Vyrobený ze speciálně vytříděných surovin.
• Ve všech znacích splňuje podmínky normy ČSN – DIN 18035-4.
• Výborná homogenita a velmi vyrovnaná kvalita je docílena
mícháním na speciální lince s přesným dávkováním jednotlivých
surovin.
• Splňuje náročné požadavky pro silně zatěžované trávníky.
• Optimální podíl hlinitých částic napomáhá poutání živin
v substrátu, čímž minimalizuje ztráty vyplavování.
• Dobře působí na vláhový režim substrátu.
• Optimální podíl písčitých částic v různých zrnitostních frakcích
omezuje zhutňování substrátu, udržuje substrát stále propustný
pro vodu i při vydatných deštích.
cyan magenta yellow black
Fotbalový substrát
Substrát je určen pro intenzivní trávníky s pravidelnou závlahou a s pravidelným hnojením.
FOTBAL
Fotbalový substrát SK 1
Substrát je určen pro intenzivní trávníky.
• Kvalitní substrát pro travnatá hřiště.
• Vyrobený ze speciálně vybraných surovin.
• Zrnitostní složení splňuje podmínky normy ČSN – DIN 18035-4.
• Dobrá homogenita je zajištěna výběrem vhodných surovin
a jejich zpracováním.
• Splňuje náročné požadavky pro substráty na trávníky.
• Podíl hlinitých částic napomáhá poutání živin v substrátu,
čímž minimalizuje ztráty vyplavováním. Dobře působí na vláhový
režim substrátu.
• Standardní podíl jemnějších písčitých částic napomáhá lepšímu
hospodaření s vláhou a tím snižuje nutnost častých závlah.
Substrát top dressing
Směs písků, rašeliny, hnojiv popřípadě dalších komponentů, určená ke zlepšování a udržování trávníků.
• Používá se posypem na povrch posečeného trávníku.
• Pro všechny intenzivní trávníky maximálně zatěžované.
• Zvláště potřebný pro trávníky založené na ornicích a půdách
s nevhodným zrnitostním složením. – Možnost individuálního
složení podle zrnitostní analýzy půdy.
• Zlepšuje fyzikální i chemické vlastnosti půdy (substrátu).
• Podporuje odnožování výběžkatých druhů trav.
• Omezuje tvorbu „neprodyšné plsti“ v trávníku.
• Zlepšuje a udržuje provzdušnění povrchu půdy (trávníkového
substrátu) a tím umožňuje lepší dýchání kořenů. To má význam
pro zlepšení zdravotního stavu trávníku.
• Pravidelným používáním je možné docílit výrazné zlepšení
půdy, bez nutnosti totální likvidace travního porostu, výměny
substrátu a založení nového trávníku.
Rašelina černá
Zdroj organických látek v substrátu.
• Na rozdíl od kompostů má jemnou strukturu.
• V písčitých půdách zadržuje vodu.
• Podporuje růst trávníku.
Rašelina bílá
Slabě rozložená rašelina s vláknitou strukturou.
• Zadržuje velké množství vody, kterou postupně uvolňuje
pro kořeny trav.
• Nejvhodnější zdroj organických látek.
05 |
cyan magenta yellow black
Travní osiva
Pro to, aby sportovní trávník
splňoval požadavky nejnáročnějších klientů, musí
mít tyto důležité
vlastnosti: hustota,
odolnost vůči zatížení,
malá tvorba biomasy,
rychlá regenerace, odolnost
vůči chorobám, dobrý vzhled
(šířka a barva listu), „čistota
po seči“, snášenlivost nízkého
sesekání.
Na všechny tyto vlastnosti
dbáme a řídíme se jimi
při výběru vhodných
odrůd do sportovních
směsí.
Při sestavování našich směsí vycházíme ze zkušeností a ověření odrůd
v podmínkách ČR a přihlížíme k doporučením v systémech RSM (Německo)
a STRI (Anglie).
Základem sportovních trávníků jsou travní druhy: Jílek vytrvalý a Lipnice luční
Jílek vytrvalý
Lipnice luční
Jílek vytrvalý (Lolium perenne)
Lipnice luční (Poa pratensis)
Jedná se o volně trsnatý travní druh. Jílek vytrvalý
je nejrychleji klíčící a rostoucí travní druh ze všech
trav používaných pro sportovní plochy. Preferuje
střední klimatické podmínky, ale toleruje i teploty
do mínus 18 °C. Je použitelný na všechny druhy
půd s výjimkou stále přemokřených. Je velmi
náchylný na choroby související se zimou (např.
plíseň sněžná). Jeho největší předností je velmi dobrá
regenerace a odolnost vůči zátěži.
Jedná se o výběžkatý travní druh s dlouhými
podzemními výběžky. V porostu se plně zapojuje
až druhým rokem po zásevu. Velmi dobře snáší
zátěž a je schopná regenerovat i pokud byl trávník
silně poškozen. Je středně odolná vůči chorobám.
Nové odrůdy jsou už schopny vytvářet vysokou
hustotu trávníku.
HMOTNOST SEMEN
DOBA KLÍČENÍ
HUSTOTA
VÝŠKA SEKÁNÍ
HMOTNOST SEMEN
DOBA KLÍČENÍ
HUSTOTA
VÝŠKA SEKÁNÍ
2,0g/1000 semen
5 - 10 dní
200 - 350 odnoží/100 cm2
28 - 40 mm
VZCHÁZENÍ
REGENERACE
ODOLNOST VŮČI SEŠLAPÁNÍ
HUSTOTA
TOLERANCE VŮČI ZIMĚ
TOLERANCE VŮČI SUCHU
TOLERANCE ZASTÍNĚNÍ
TOLERANCE PŘEMOKŘENÍ
POTŘEBA HNOJENÍ
VZHLED PO SEČENÍ
JEMNOST LISTU
5
4
5
2
1
2
1
1
5
1
2
VZCHÁZENÍ
REGENERACE
ODOLNOST VŮČI SEŠLAPÁNÍ
HUSTOTA
TOLERANCE VŮČI ZIMĚ
TOLERANCE VŮČI SUCHU
TOLERANCE ZASTÍNĚNÍ
TOLERANCE PŘEMOKŘENÍ
POTŘEBA HNOJENÍ
VZHLED PO SEČENÍ
JEMNOST LISTU
Charakter 1-5, 5: nejvyšší stupeň hodnocení
06 |
0,3g/1000 semen
15 - 25 dní
200 - 350 odnoží/100 cm2
28 - 40 mm
1
3
4
3
4
3
2
3
2
5
3
cyan magenta yellow black
FOTBAL
Fotbal profesional – speciál
Lipnice luční
Lipnice luční
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Julius PreGerm
Cocktail Headstart
Tapiola
Greenway
Margarita
30%
10%
15%
25%
20%
Špičková travní směs určená pro profesionální využití. Použité
odrůdy patří mezi nejkvalitnější v Evropě pro sportovní
plochy. Lipnice luční jsou ošetřeny přípravky na urychlené
klíčení.
Fotbal profesional
Lipnice luční
Lipnice luční
Lipnice luční
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Julius
Brodway
Cesar
Greenway
Tapiola
Margarita
20%
15%
15%
20%
15%
15%
Špičková travní směs určená pro profesionální využití. Použité
odrůdy patří mezi nejkvalitnější v Evropě pro sportovní
plochy.
Fotbal
Lipnice luční
Lipnice luční
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Conni
Brodway
Esquire
Greenway
Merci
15%
15%
30%
20%
20%
Fotbal Regenerace speciál
Lipnice luční
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Julius PreGerm
Greenway
Margarita
Tapiola
Merci
10%
30%
20%
20%
20%
Směs určená pro dosev profesionálních trávníků s podílem
lipnice luční ošetřené přípravkem Pregerm.
Fotbal regenerace
Lipnice luční
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Conni
Greenway
Tapiola
Margarita
Merci
10%
30%
25%
25%
10%
Směs určená pro dosev profesionálních trávníků s podílem
lipnice luční.
Regenerace
Směs určená pro zásev sportovních trávníků
a ostatních zatěžovaných ploch.
Velice dobře odolává zátěži a rychle
regeneruje.
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Jílek vytrvalý
Greenway
Merci
Esquire
Sakini
Tapiola
10%
30%
25%
25%
10%
Směs určená pro přísev sportovních ploch.
07 |
cyan magenta yellow black
Hnojiva
Co je pro Vás důležité?
Postupné uvolňování živin, malá tvorba biomasy, dlouhodobé
působení hnojiva, poměr jednotlivých živin, minimální vyplavování.
1. týden
08 |
4. týden
1. týden
8. týden
Nevýhody zemědělských typů hnojiv
Výhody technologie Multicote
• Rychlý růst, krátka působnost, zbytky balastu
• Možnost popálení - poškození travníku - což
může vést k růstu plevelů, mechu, lipnice roční
• Vyplavování dusíku - vliv na životní prostředí
• Nutnost více aplikací
• Velikost granulí a špatné živinové poměry
• Polymerový obal - spolehlivý způsob uvolňování
• Uvolňování živin závisí pouze na teplotě půdy
• Vysoká koncentrace živin v každém hnojivu
• Řízené uvolňování dusíku a draslíku - pro rovnoměrnou výživu v průběhu času
• Účinné využití živin, žádná potřeba přebytečných
dávek
• Redukce vyplavování živin i za deštivého počasí
cyan magenta yellow black
FOTBAL
Efekt Multigreenů na rozvoj kořenů
Vyplavování dusíku
Multigreen v porovnání
se zemědělskými hnojivy
Multigreen
Zemědělská hnojiva
Multigreen
Zemědělská hnojiva
Přítomnost N v mg/kg půdy
Průměrná hloubka kořenů v cm
16
24
21
18
15
12
9
6
14
12
10
8
6
4
2
3
0
Listopad
2000
Duben
2001
Listopad
2001
Květen
2002
Duben
2002
0
Začátek
2 dny
5 dní
10 dní
1 měsíc
3 měsíce
Průběh času po aplikaci hnojiva
Multigreen Starter
Startovací hnojivo s dlouhodobým dusíkem a draslíkem. Vysoký
podíl fosforu pro stavbu a rozvoj kořenové soustavy. Díky pozvolna
působícímu dusíku nehrozí nárazový růst, což je ideální pro nově
vyseté či přeseté plochy.
Složení:
20-24-9
Dlouhodobý dusík:
66%
Dlouhodobý draslík:
50%
Působení:
6-8 týdnů
Použití:
březen - květen
Granulace:
2,2 – 3,5 mm
Balení:
25 kg
2
Dávkování:
20-30 g/m
Multigreen Fe
Dusíkaté hnojivo s vysokým podílem železa. Zajistí okamžité
zlepšení barvy trávníku a posílí jeho vitalitu. Ideální hnojivo
pro přípravu důležitých akcí a dorovnání nedostatku železa.
Složení:
24-0-0+5Fe
Dlouhodobý dusík:
67%
Působení:
6-8 týdnů
Použití: celé veget. období
Granulace:
Balení:
Dávkování:
2,2 – 3,5 mm
25 kg
2
25-35 g/m
Multigreen Quickstart
Dusíkaté hnojivo s dlouhodobým působením. Okamžitý účinek
díky rychle přístupnému dusíku. Polovina dusíku je na bázi technologie Multicote, která zajistí působení hnojiva až po dobu 12
týdnů. Pevný obal zajistí bezprašné rozmetání bez zamazání bot
či strojů. Ideální hnojivo pro potřebu okamžitého přísunu dusíku.
Složení:
42-0-0
Dlouhodobý dusík:
57%
Působení:
10-12 týdnů
Použití:
březen - květen
Granulace:
Balení:
Dávkování:
2,2 – 3,5 mm
25 kg
2
20-30 g/m
Multigreen Summer
Dlouhodobě působící hnojivo pro zatěžované trávníky. Vyrovnaný
poměr N-K je zvláště vhodný během letních měsíců, kdy trávníky
trpí stresem z vysokých teplot. Pozvolný růst zajistí zdravý a silný
trávník během letních měsíců.
Složení:
20-12-20
Dlouhodobý dusík:
73%
Dlouhodobý draslík:
54%
Působení:
10-12 týdnů
Použití:
Granulace:
Balení:
Dávkování:
červen - srpen
2,2 – 3,5 mm
25 kg
2
20-30 g/m
Multigreen Univerzal
Dlouhodobě působící hnojivo pro všechny trávníkové plochy.
Pomalé uvolňování dusíku díky technologii Multicote zajistí
pravidelný růst a sníží četnost sečí.
Složení:
30-6-12
Dlouhodobý dusík:
83%
Působení:
6-8 týdnů
Použití:
duben - září
Granulace:
Balení:
Dávkování:
2,2 – 3,5 mm
20 kg
2
25-35 g/m
09 |
cyan magenta yellow black
Hnojiva
Multicote® technology
Všechny Multigreen produkty jsou na bázi Multicote®
- polymerová obalovaná technologie. Uvolňování živin
je závislé pouze na teplotě. Voda neovlivňuje rychlost
uvolňování, což je výhoda při deštivém počasí.
Polymerový obal
Živinové jádro
Granule v době 7 - 10
dní po aplikaci přijmou
vlhkost. Malá část
dusíku je neobalovaná
pro okamžité působení.
Multicote granule jsou složeny z živinového jádra,
které je zapouzdřeno v polymerpryskyřicovém
obalu.
Živiny jsou uvolňovány,
jakmile je teplota půdy
vyšší než 6°C.
K uvolňování živin dochází během vegetační
sezóny v závislosti na teplotě půdy. Jestliže
poklesne, zpomalí se i průběh uvolňování živin.
Na konci uvolňovacího cyklu jsou živiny kompletně
vyčerpány a granule rozpadnuty.
10 |
cyan magenta yellow black
FOTBAL
Trávníkové hnojvo
Univerzální kombinované hnojivo určené k vyživování zatěžovaných trávníků. Všechny živiny v každé granuli. S podílem
hořčíku.
Složení:
Použití:
Granulace:
Multigreen NK
Dlouhodobě působící hnojivo pro zatěžované trávníky. Vyrovnaný
poměr N-K je zvláště vhodný během letních měsíců, kdy trávníky
trpí stresem z vysokých teplot. Pozvolný růst zajistí zdravý a silný
trávník během letních měsíců.
Složení:
25-0-25
Dlouhodobý dusík:
75%
Působení:
10-12 týdnů
Použití:
červen - srpen
Granulace:
Balení:
Dávkování:
2,2 – 3,5 mm
25 kg
2
25-30 g/m
Dlouhodobě působící hnojivo pro zatěžované trávníky. Poměr
N/K 1:2 je zvláště vhodný na konci léta či začátkem podzimu.
Zajistí dobrou zásobu draslíku na podzim, bude základem
pro dobrou barvu, toleranci vůči mrazu a odolnost zatížení v zimě.
Granulace:
Balení:
Dávkování:
2,2 – 3,5 mm
25 kg
2
25-30 g/m
20 kg, 50 kg
2
20-25 g/m
Agromix P
Hnojivo vhodné pro nově vyseté či doseté trávníkové plochy.
Vysoký podíl fosforu pro stavbu a rozvoj kořenové soustavy.
Složení:
8-31-20
Použití: celé veget. období
Granulace:
1,5 – 4 mm
Balení:
Dávkování:
50 kg
2
20-30 g/m
Hnojivo vhodné pro zatěžované trávníky. Vyrovnaný poměr NK je zvláště vhodný během letních měsíců, kdy trávník trpí stresem
z vysokých teplot.
Složení:
Použití:
Granulace:
18-0-20
červen - září
1,5 – 4 mm
Balení:
Dávkování:
50 kg
2
25-30 g/m
Agromix NK
Hnojivo vhodné pro zatěžované trávníky. Poměr N/K 1:2 je zvláště
vhodný na konci léta či začátkem podzimu, kdy si trávník vytváří
zásobu draslíku před zimními měsíci.
Multi-K
Pravidelně obalovaný dusičnan draselný pro okamžitý účinek.
Draslík a dusík se vzájemně pozitivně ovlivňují při příjmu živin.
Živiny jsou rostlině 100% přístupné. Používá se jako poslední
dávka hnojení v období pozdního podzimu. Ovlivní barvu trávníku
a díky vysokému obsahu draslíku pomůže rostlinám přečkat
zimu. Je ho možné využít také brzy z jara na zabarvení a urychlení
růstu.
Složení:
13-0-46
Použití:
srpen - listopad
Granulace:
1,5 – 2,5 mm
Balení:
Dávkování:
Agromix S
Multigreen Kalium
Složení:
18-0-30+3
Dlouhodobý dusík:
50%
Působení:
10-12 týdnů
Použití:
srpen - říjen
20-8-8+3
březen - září
1,5–4 mm
Balení:
Dávkování:
25 kg
2
15-30 g/m
Složení:
14-0-29
Použití:
srpen - listopad
Granulace:
1,5 – 4 mm
Balení:
Dávkování:
50 kg
2
25-30 g/m
Hydro Plus Fe 4%
Roztok železa v chelátové vazbě DTPA pro aplikaci na list,
který podporuje rychlý a výrazný zelený efekt.
Složení:
Použití:
4% Fe
celé veg. období
Balení:
Dávkování:
20 l
20-35 l/ha
Dále jsme vám schopni nabídnout běžná hnojiva jako například:
Ledek vápenatý, Ledek amonný s vápencem, DAM, Síran amonný, Močovina, Amofos atd.
Pokud budete mít zájem, můžeme pro vás připravit hnojivo přesně dle vašeho
přání a to jak běžné NPK, tak i dlouhodobě působící.
11 |
cyan magenta yellow black
Herbicidy
Fungicidy
12 |
cyan magenta yellow black
Selektivní herbicidy
FOTBAL
Selektivní herbicidy jsou systemické přípravky proti dvouděložným plevelům.
Při aplikaci jsou účinné látky selektivních herbicidů translokovány do kořenů, stonků,
oddenků, což vede ke zničení nežádoucích rostlin v trávníku a podpoře kvalitního
trávníku bez plevelů. Selektivní herbicidy způsobují
u dvouděložných plevelů deformace listů a stonků
s následným odumřením celé rostliny.
Lontrel 300 - účinná látka: clopyralid 300g
• Lontrel 300 je vysoce selektivní postemergentní herbicid,
s vodou mísitelný kapalný koncentrát k hubení odolných
dvouděložných plevelů.
• Přípravek Lontrel 300 působí jako růstový herbicid, citlivé
plevele krátce po aplikaci zastavují růst, později dochází
k deformacím listů lodyh plevelů a k barevným změnám.
Plevele hynou zpravidla v průběhu 10 - 21 dní po aplikaci.
Dávkování: 0,7 – 1,0 l/ha ve 200 – 400 l vody
Balení: kanystr 1 l, kanystr 5 l
Starene 250 EC – účinná látka: fluroxypyr 250g
Banvel 480 S – účinná látka: dicamba 480 g
• Starene 250 EC je vysoce selektivní postemergentní herbicidní
přípravek ve formě emulgovaného koncentrátu vhodný k hubení
odolných dvouděložných plevelů.
• Proniká do rostlin přes listovou plochu a účinná látka je rychle
translokována. Účinek přípravku na plevele je patrný již
za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny
po aplikaci neovlivní účinek přípravku.
• Vysoce selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného
koncentrátu ředitelného vodou určený především k postemergentnímu ničení širokolistých plevelů. Účinná látka proniká
do rostlin listy a kořeny. Nepříznivě ovlivňuje fotosyntézu
a dělení buněk. Způsobuje deformace listů a stonků s následným
odumřením celé rostliny.
• Vyznačuje se vysokou tolerancí vůči ošetřovaným rostlinám.
Dávkování: 1,0 – 2,0 l/ha ve 200 – 400 l vody
Balení: kanystr 1 l, kanystr 5 l
Dávkování: 0,3 – 0,4 l/ha ve 100 – 400 l vody
Balení: kanystr 5 l
Mustang – účinné látky: florasulam 6,25 g,
2,4 - D 300 g
Bofix – účinné látky: fluroxypyr 40 g, clopyralid
20 g, MCPA 200 g
• Mustang je širokospektrální postemergentní herbicid určený
k hubení základního spektra dvouděložných plevelů.
• Přípravek Bofix je univerzální širokospektrální selektivní herbicid
určený k postemergentnímu ničení dvouděložných plevelů.
Dávkování: 1,0 – 1,2, l/ha ve 100 – 300 l vody
Balení: kanystr 5 l
Dávkování: 4 l/ha ve 200 – 400 l vody pro nově založené
trávníky
4 – 6 l/ha ve 200 – 400 l vody pro starší trávníky
Balení: kanystr 1 l , kanystr 5 l
Optica – účinná látka: MCPP-P 600 g
• Selektivní postemergentní herbicid ve formě kapalného
koncentrátu k hubení odolných dvouděložných plevelů.
Dávkování: 1,5 - 2 l/ha ve 200 – 400 l vody
Balení: kanystr 10 l
13 |
cyan magenta yellow black
Herbicidy
Totální herbicidy
Totální herbicidy jsou neselektivní listové systemické přípravky proti širokému spektru jednoletých a víceletých
plevelů. Při aplikaci na list jsou účinné látky totálních
herbicidů translokovány do kořenů, stonků, oddenků,
což vede k totálnímu zničení rostliny.
Při aplikaci je důležité, aby plevele dosáhly dostatečné
plochy povrchu listů, zajišťující vstřebávání přípravku.
Příznaky působení jsou: postupné vadnutí, žloutnutí,
zasychání a hnědnutí zasažených rostlin, které se
v závislosti na druhu projeví během 10-14 dní.
Roundup Klasik - účinná látka: glyphosate IPA
480 g
• Postřikový přípravek ve formě modrého koncentrátu pro ředění
vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů.
• Roundup klasik je neselektivní listový herbicid se systemickým
účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy,
oddenky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny.
Touto translokací se docílí zničení i podzemních kořenových
systémů odolných vytrvalých plevelů.
Dávkování: 3 - 6 l/ha v max. 200 l vody, ochr. lhůta 21 dní
Balení: kanystr 5 l, kanystr 20 l
Roundup Biaktiv – účinná látka: glyphosate
IPA 360 g
• Pro své ekotoxikologické vlastnosti je tento přípravek možné
použít také na likvidaci vegetace na vodních plochách. Jeho
použití není omezeno v pásmech ochrany vod, déšť 3 hodiny
po aplikaci nesníží účinek přípravku. Přípravek se nehromadí
v potravním řetězci a v přírodě jej bakterie rychle rozkládají
až na biogenní prvky.
Dávkování : 4-6 l/ha v max. 200 l vody
Balení: kanystr 5 l, kanystr 20 l
14 |
Dominátor – účinná látka: glyphosate IPA 480 g
• Dominátor je neselektivní herbicidní přípravek ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoletých i vytrvalých
plevelů. Rostliny ho přijímají pouze zelenými částmi, cévními
svazky je pak rozváděn do celé rostliny včetně kořenového
systému. Působením přípravku postupně dochází k vadnutí,
žloutnutí až hnědnutí zasažených rostlin a k odumírání nadzemní i podzemní části. První příznaky jsou viditelné u jednoletých plevelů za 2 - 4 dny, u vytrvalých plevelů za 7 - 10 dnů.
• Chladno a zataženo v době aplikace a po ní zpomalují účinnost
přípravku, příznaky účinnosti jsou viditelné později.
Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých plevelů je vytvoření
dostatečné plochy listů v době aplikace, aby se zabezpečil
co největší příjem účinné látky do rostlin.
Dávkování : 3 - 5 l/ha v max. 200 l vody
Balení: kanystr 20 l
cyan magenta yellow black
FOTBAL
Fungicidy
Přípravky zamezující výskyt houbových chorob v trávníku.
Působí preventivně a dlouhodobě v trávníku. Snižují možnost
výskytu infekce po dobu několika týdnů, kdy je trávník vystaven
tomuto nebezpečí.
Quadris – účinná látka: azoxystrobin 250 g
• Postřikový fungicidní přípravek ve formě dispenzního
koncentrátu.
• Účinek je především preventivní, a proto musí být použit
ještě před a nebo na počátku infekce.
• Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit
vzniku nové infekce po dobu 3 – 8 týdnů.
Dávkování: 0,8 – 1l/ha ve 200 – 400 l vody
Balení: kanystr 1l
Amistar – účinná látka: azoxystrobin
250 g
• Jedná se o širokospektrální fungicid účinný proti
všem důležitým chorobám.
• Účinek je především preventivní, a proto musí být
použit ještě před a nebo na počátku infekce.
• Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit
vzniku nové infekce po dobu 3 – 8 týdnů.
• Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený
efekt“) a jsou dlouhodobě chráněny proti širokému
spektru chorob.
Dávkování: 1l/ha ve 200 – 400 l vody
Balení: kanystr 1l, kanystr 5l, kanystr 20 l
Rovral Flo – účinná látka: iprodione 255 g
• Postřikový přípravek ve formě tekutého koncentrátu
k ochraně rostlin proti houbovým chorobám.
• Rovral Flo působí jako kontaktní fungicid inhibující klíčení
spor a blokující růst mycelia houbových patogenů.
Dávkování: 1 – 2 l/ha ve 200 – 400 l vody
Balení: kanystr 5l
Sportak Alpha HF – účinné látky: prochloraz
300 g, carbendazim 80 g
• Širokospektrální kombinovaný fungicid k ochraně rostlin
proti chorobám.
• Sportak Alpha HF je kombinovaný přípravek obsahující
dvě účinné látky se zcela odlišným mechanizmem účinku.
Účinek obou složek se výhodným způsobem doplňuje,
což výrazně posiluje jeho účinnost a současně významně
snižuje pravděpodobnost vývoje rezistence.
Dávkování:1,5 l/ha ve 200 – 400 l vody
Balení: kanystr 10 l
15 |
cyan magenta yellow black
Drobná techn
techni
Sečky – Regulon Prof 90
Regulon Prof 60
Rozmetadla – Tornado 50 Prof
Tornado 25 Prof
Lajnovačky – Roll – Marker Wimbledon
Roll – Marker Wembley
Top Jet 2000
Postřikovač – Tornado Combi Sprayer Royal
Tornado 50 Prof a Tornado 25 Prof
Regulon Prof 90 a Regulon Prof 60
Profesionální sečky s možností záběru 60 cm nebo 90 cm. Použití
pro přesné setí s možností nastavení požadovaného výsevku
na 1m2. Mimo travního osiva lze aplikovat hnojiva a písek.
Zásobník z nerezu zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči
poškození. Zásobník má možnost rozdělení na dvě poloviny
(Regulon 90 Prof ) s uzavřením jedné části a tím snadnější aplikace
v hůře dostupných místech.
Regulon Prof je velice oblíbená a používaná sečka na fotbalových
hřištích a sportovištích s možností zapojení sečky za traktůrek
či sekačku.
Objem zásobníku – Regulon Prof 90 – 50 litrů (cca 50 kg)
Objem zásobníku – Regulon Prof 60 – 30 litrů (cca 30 kg)
16 |
Velmi robustní a precizní rozmetadla určená pro profesionály.
Možnost nastavení požadované dávky. Kvalitní uzavřený rozmetací
mechanizmus z nerezu s lakovaným ocelovým rámem zaručuje
odolnost vůči poškození. Řada rozmetadel Tornado Prof je
vhodná pro aplikaci hnojiv na fotbalových hřištích a plochách
s velkou rozlohou.
Objem zásobníku Tornado 50 Prof – 50 litrů
Objem zásobníku Tornádo 25 Prof – 25 litrů
Záběr – cca 3,5 m
Top Jet 2000
Tlakový lajnovací stroj pro velice přesné a profesionální značení
s uzavřenou nádrží o objemu 25 l a vzduchovými pneumatikami.
Šířka značení 8 – 15 cm. Nádrž s výpustným kohoutem umožňuje
přebytečnou tekutinu vypustit a uskladnit. Hmotnost stroje 24 kg.
cyan magenta yellow black
hnika
FOTBAL
Roll – Marker Wimbledon
Tornado Combi Sprayer Royal
Cenově výhodná válečková lajnovačka s přesným značením.
Velmi snadno ovladatelná s gumovými koly a šířkou značení
8 – 10 cm a hmotnosti 24 kg.
Doporučené použití pro 1 – 2 hřiště.
Postřikovací stroj Tornado Combi Sprayer Royal je vhodný pro
aplikaci tekutých přípravků proti plevelům a chorobám trávníků.
Roll – Marker Wembley
Základem stroje je model rozmetadla Tornado 50 Prof. Po vyjmutí
postřikovacího zařízení lze použít i jako rozmetadlo o objemu
zásobníku 50 litrů.
Rám postřikovače o šířce 2 m se čtyřmi tryskami s možností
sklopení jednoho nebo obou ramen. Baterie se snadným nabíjením
a pracovním výkonem na 90 minut. Objem nádrže 35 litrů.
Velkou výhodou tohoto stroje je použití jako postřikovače
a rozmetadla hnojiv (po vyjmutí postřikovacího zařízení).
Stabilní a robustní válečková lajnovačka s posuvnými řidítky
a vzduchovými pneumatikami.
Šířka značení 8 – 10 cm, hmotnost 29 kg.
Doporučené použití pro 1 – 5 hřišť.
Automatický postřikovací vozík – REMO 3T
Ideální řešení závlahy fotbalových hřišť, díky své ceně, spolehlivosti
a dokonalé závlaze je atraktivním řešením a náhradou za automatické závlahové systémy s výsuvnými postřikovači.
Postřikovač se po natažení vodícího lanka a zapojení zdroje vody
pohybuje po hřišti sám. Pohyb je umožněn v důsledku tlaku
vody. Po dosažení konce hřiště se postřikovač sám vypne.
Technické informace
• Rychlost pohybu 15 až 30 m/hod. automatické vypnutí
po dosažení konce dráhy.
• Poloměr dostřiku u standardně dodávané trysky – 15 – 17 m.
• Doporučená velikost hadice 1" nebo 5/4" (není součástí).
• Snadná obsluha jednou osobou.
17 |
cyan magenta yellow black
Rolované
trávníkové
koberce
Jedním z novějších způsobů
zakládání a obnovy trávníkových ploch je pokládání
rolovaných trávníků. Tímto způsobem
ušetříte mnoho času a výsledek vaší práce bude
určitě jistější než u běžného výsevu. Je to velice vhodná
varianta k obnově brankovišť během letní přestávky.
Trávník se rychle zapojí a během 3-4 týdnů je schopný plné
zátěže. Co se týká pokládky koberce na nově zakládané hřiště,
jsme schopni poskytnout několik druhů trávníků a rozměrů
jednotlivých rolí. Na požádání vám zajistíme profesionální
položení trávníkového drnu.
18 |
cyan magenta yellow black
FOTBAL
Trávníkový koberec Sport
Trávník vhodný k položení na zatěžovaných plochách. Díky
odrůdám, které jsou použity ve směsi, trávník dobře odolává
zátěži a rychle regeneruje.
Výška trávníku:
Rozměry role:
Váha role:
Na paletě:
Minimální odběr:
3-4 cm
250 x 40 x 2,5cm (1m2)
15-25 kg
40 m2
1 paleta
Trávníkový koberec fotbal
Speciálně pěstovaný koberec na substrátu splňujícím zrnitostní
křivku pro fotbalová hřiště.
Dodává se ve 2 variantách směsí:
1. Lipnice luční a jílek vytrvalý.
2. Monokultura kostřavy rákosovité.
Ve směsích jsou použity špičkové trávníkové odrůdy, vhodné
pro použití na fotbalových hřištích. Můžete si vybrat tloušťku
role 2 – 4 cm. Pokud zvolíte 4 cm, můžete trávník začít okamžitě
používat.
Výška trávníku:
Rozměr role:
Tloušťka role:
Váha role:
Na paletě:
Minimální odběr:
2,5-3,5 cm
13,5 - 31,5 m2
na přání 2-4 cm
600-1400 kg
1 role
20 palet
Podrobnější informace si vyžádejte u našich specialistů.
19 |
cyan magenta yellow black
Podpůrné
prostředky
ACTIGREEN
je speciální biologický přípravek určený k zúrodnění půdy,
pro aktivaci, rašení, údržbu a zkvalitnění trávníků.
Jaro 2005 po aplikaci aktivační
Podzim 2004 před aplikací
Podzim 2005 po aplikaci udržovací
20 |
cyan magenta yellow black
FOTBAL
Vlastnosti a funkce
• je vyroben metodou fixace saprofytických půdních mikroorganizmů na obohacený
minerální nosič, který je přímo zásobuje živinami, váže na místo použití a chrání
před okolními vlivy
• funguje na základě posílení přirozené biologické činnosti půdních mikroorganizmů
(metabolické a reprodukční procesy), přímo podporované vhodnými fyzikálněchemickými vlastnostmi minerálního nosiče (poréznost, velký aktivní povrch,
zvýšená sorpce, iontovýměna)
• zvyšuje více než 100x počet aktivní půdní mikroflóry v půdě
• rozkládá organické látky a urychluje přeměnu rostlinných zbytků přítomných
v půdě i na jejím povrchu, čímž se vytváří nezbytné hlinito-humifikační složky
a biogenní látky
• zvyšuje produkci enzymů spojenou s rozvojem dodaných mikroorganizmů,
čímž je trvale zajišťován rozvoj kořenového systému zejména po výsevu v novém
půdním prostředí
• zpřístupňuje kořenovému systému rostlin živiny a minerály vázané v půdě
a napomáhá k asimilaci přírodních i umělých hnojiv při zakořenění
• zlepšuje výživu rostlin a významně zvyšuje účinnost hnojiv v půdě
• provzdušňuje a odlehčuje půdu vlivem biologických procesů mikroorganizmů
(respirace) a současně zabraňuje půdní erozi a vyplavování živin
• váže vlhkost a zlepšuje vodní režim v půdě
• upravuje vhodně pH půdy
• omezuje tvorbu mechu a plsti působením mikroorganizmů, úpravou pH půdy,
dodávkou a vyvážením podílu potřebných oligoelementů a spolupůsobením
přítomných biochemických aditiv
• potlačuje rozvoj nežádoucích plísní a hub vlivem spolupůsobení přirozené ochrany
mikroorganizmů produkujících obranné látky a dodaných biochemických aditiv
Složení a popis
• složení: vázané nepatogenní saprofytické mikroorganizmy,
obohacený minerální nosič, biostimulátory, vulkanický
popel, makroelementy, oligoelementy a mořské řasy
• fyzikální forma: prášek s granulemi
• barva: béžová
Návod k použití a dávkování
• přípravek se rovnoměrně rozptýlí po ošetřované ploše
a následně pokropí, na větší plochy se doporučuje přípravek
smísit v poměru 1:2 s pískem a aplikovat za použití
rozmetadla.
• přípravek je také možné reaktivovat ve vlažné vodě po dobu
min. 15 minut a vodní směsí plochu rovnoměrně pokropit.
• aplikace se provádí na podzim a na jaře, nejlépe po dešti
nebo po zvlhčení plochy, při první aplikaci nebo při zakládání
trávníku je vhodné přípravek částečně povrchově
zakultivovat.
Dávkování:
2
- vstupní aktivace : 2 kg na 100 m
- udržovací režim : 1 kg na 100 m2 (2x za rok)
21 |
cyan magenta yellow black
Podpůrné
prostředky
TURF MARK® WSP
barva do postřiků
Usnadní vám práci při aplikaci postřiků. Barva
se plně rozpustí v nádrži s vodou a zabarví ji
do modrozelena. Díky tomu lze snadno a přesně
aplikovat postřik.
Balení: 1 sáček (postačí na 200 l vody)
Green Lawnger®
barva na trávníky
Okamžité a účinné vylepší barevného efektu trávníku. Vhodný
na přípravu důležitých zápasů.
Dávkování: 0,4 litr GreenLawnger® do 8 litrů vody pro 200 m2.
Baleni: 1 l kanystr
22 |
cyan magenta yellow black
FOTBAL
AQUAZORB
Základní zvlhč ovací činidlo, které upravuje lokální suchá místa (LSM).
AQUAZORB ŠETŘÍ ČAS A NÁKLADY NA ZÁVLAHOVOU VODU
Pokusy ukázaly, že pokud roztok Aquazorb necháme prosakovat přes vzorky půdy,
které byly odebrány z lokálních suchých míst, odstraní z půdy „voskový povlak”
odpuzující vodu. Tyto testy prokázaly zlepšení průniku vody do kořenové zóny.
Zlepšení vytváří pevnější a rychlejší trávník, vylepšuje půdní podmínky pro sportovní
trávníky.
Trávníky ošetřené AQUAZORBEM vyžadují méně než 50 %
běžné závlahy, pokud je dosaženo nezbytné půdní vlhkosti
15 %, ve srovnání s neošetřeným trávníkem. Z toho vyplývá,
že ušetřené náklady na vodu vyrovnávají náklady na aplikaci
Aquazorbu.
před aplikací
Klíčové výhody Aquazorbu
• dlouhodobě působící technologie která zajišťuje, že jednotlivá
aplikace přetrvává přes 5 měsíců během nejvyšších letních teplot
• zamezení a odstranění LSM* .
• úprava povrchu odpuzujícího vodu následně zvyšují rychlost
a hloubku pronikání vody přes pokryv a LSM oblasti
• zvyšuje propustnost celistvých sportovních trávníků
• zlepšuje kořenový systém, redukuje letní stresy
• zlepšuje barvu a kvalitu trávníků
• zajišťuje ekonomičtější využití aplikovaných hnojiv a fungicidů
• množství závlahové vody lze snížit na polovinu
• podzimní aplikace zajistí lepší propustnost zimních srážek
• výborné zhodnocení nákladů
po aplikaci
Jak Aquazorb působí?
• lokální suchá místa (hydrofobní půda) jsou výsledkem houbami
vylučovaného vosku, který pokrývá půdní částice, čímž je způsobena
jejich voděodolnost
• pokusy STRI (Sports Turf Research Institute) prokázaly, že AQUAZORB efektivně odstraňuje „voskový povlak” na půdních částicích,
takže voda proniká do půdy mnohem efektivněji
• studie ukazují, že větší zakořeňování nastává po ošetření, které
redukuje vliv letního stresu a zvyšuje absorbci vody a živin
• výsledkem je lepší zdraví rostlin, barva a vitalita
Použití
• Aquazorb se většinou používá koncem dubna či během května
v dávce 4 - 5 l/1000 m2. Po aplikaci je nutné trávník zavlažit
velkým množstvím vody (minimálně 15 l/m2).
* LSM – lokální suchá místa
23 |
cyan magenta yellow black
PŘÍKLADY PLÁNŮ HNOJENÍ
Plán hnojení pro fotbalová hřiště
Adresa:
AGRO CS a.s.
Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic
Tel. +420 (0) 491 457 224, Mob. 604 261 226, Fax +420 (0) 491 457 220
E-mail: [email protected], http://www.agroprofi.cz
Datum:
Místo:
Plocha:
Fotbalové hřiště
8000 m2
Měsíc
Produkt
Název hnojiva
N
Produkt
P2O5 K2O MgO
kg
pytlů
Dávka
kg/100m2
Kč/kg
Množství živin g/m2
N
P2O5 K2O MgO
Celkem Kč
bez DPH
Celkem Kč
s DPH 19%
duben
20
Multigreen
24
0
0
0
200
8,0
2,50
6,00
0,00
0,00 0,00
39,00
7 800,00
9 282,00
květen
19
Multigreen
30
6
12
0
160
8,0
2,00
6,00
1,20
2,40 0,00
39,00
6 240,00
7 425,60
červen
21
Multigreen
20
12
20
0
160
6,4
2,00
4,00
2,40
4,00 0,00
39,00
6 240,00
7 425,60
srpen
48
Multigreen
25
0
25
0
120
4,8
1,50
3,75
0,00
3,75 0,00
39,00
4 680,00
5 569,20
září
19
Multigreen
30
6
12
0
160
8,0
2,00
6,00
1,20
2,40 0,00
39,00
6 240,00
7 425,60
říjen
49
Multigreen
18
55
30
0
200
8,0
2,50
4,50
1,25
7,50 0,00
39,00
7 800,00
9 282,00
listopad
23
Multi K
13
0
46
0
200
8,0
2,50
3,25
0,00 11,50 0,00
39,00
5 800,00
6 902,00
1 200
51,2
33,5
6,05 31,55
44 800,00
53 312,00
CELKEM
0,00
Plán hnojení pro fotbalová hřiště
Adresa:
AGRO CS a.s.
Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic
Tel. +420 (0) 491 457 224, Mob. 604 261 226, Fax +420 (0) 491 457 220
E-mail: [email protected], http://www.agroprofi.cz
Datum:
Místo:
Plocha:
Fotbalové hřiště
8000 m2
Měsíc
Produkt
Název hnojiva
N
Produkt
P2O5 K2O MgO
kg
pytlů
Dávka
kg/100m2
Kč/kg
Množství živin g/m2
N
P2O5 K2O MgO
Celkem Kč
bez DPH
Celkem Kč
s DPH 19%
duben
5
Trávníkové hn.
20
8
8
3
200
4,0
2,50
5,00
2,00
2,00 0,75
10,00
2 000,00
2 380,00
květen
19
Multigreen
30
6
12
0
200
10,0
2,50
7,50
1,50
3,00 0,00
39,00
7 800,00
9 282,00
červenec
48
Multigreen
25
0
25
0
200
8,0
2,50
6,25
0,00
6,25 0,00
39,00
7 800,00
9 282,00
6 188,00
září
4
Agrohit
20
3
15
1
200
4,0
2,50
5,00
0,75
3,75 0,25
26,00
5 200,00
říjen
3
Agromix nK
14
0
29
1
200
4,0
2,50
3,50
0,00
7,25 0,25
10,00
2 000,00
2 380,00
1 000
30,0
24 800,00
29 512,00
CELKEM
27,25
4,25 22,25
1,25
Plán hnojení pro fotbalová hřiště
Adresa:
AGRO CS a.s.
Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic
Tel. +420 (0) 491 457 224, Mob. 604 261 226, Fax +420 (0) 491 457 220
E-mail: [email protected], http://www.agroprofi.cz
Datum:
Místo:
Plocha:
Fotbalové hřiště
8000 m2
Měsíc
N
Produkt
P2O5 K2O MgO
kg
pytlů
Dávka
kg/100m2
Kč/kg
Množství živin g/m2
N
P2O5 K2O MgO
Celkem Kč
bez DPH
Celkem Kč
s DPH 19%
duben
5
Trávníkové hn.
20
8
8
3
200
4,0
2,50
5,00
2,00
2,00 0,75
10,00
2 000,00
2 380,00
duben
5
Trávníkové hn.
20
8
8
3
160
3,2
2,50
4,00
1,60
1,60 0,60
10,00
1 600,00
1 904,00
červenec
2
Agromix
18
0
20
1
160
3,2
2,00
3,60
0,00
4,00 0,20
10,00
1 600,00
1 904,00
srpen
2
Agromix
18
0
20
1
160
3,2
2,00
3,60
0,00
4,00 0,20
10,00
1 600,00
1 904,00
září
5
Trávníkové hn.
20
8
8
3
160
3,2
2,50
4,00
1,60
1,60 0,60
10,00
1 600,00
1 904,00
říjen
3
Agromix nK
14
0
29
1
200
4,0
2,50
3,50
0,00
7,25 0,25
10,00
2 000,00
2 380,00
1 040
20,8
10 400,00
12 376,00
CELKEM
26 |
Produkt
Název hnojiva
23,7
5,2 20,45
2,60
cyan magenta yellow black
FOTBAL
cyan magenta yellow black
AGRO CS a.s.
Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
Czech Republic
Tel. +420 491 457 224
Mob. +420 737 212 737
Fax +420 491 457 220
E-mail: [email protected]
www.agroprofi.cz

Podobné dokumenty

Penn 975ld

Penn 975ld Počty ks na paletách jsou pouze orientační.

Více

Sborník 2007

Sborník 2007 omezuje hloubka zakořeňování. V létě může být účinkem stresu redukována na 50 mm i méně. Hluboko zakořeněný trávník je schopen odolávat nepříznivým podmínkám, jako jsou periody vysokých teplot beze...

Více

Distribuční centra

Distribuční centra Systematický přípravek proti dvouděložným plevelům. Při aplikaci jsou účinné látky selektivního herbicidu translokovány do kořenů, stonků, oddenků, což vede ke zničení nežádoucích rostlin v trávník...

Více

Trávníkový ceník 2012

Trávníkový ceník 2012 Ostatní Dřevěné kůly, Ostatní služby

Více

green lawnger

green lawnger Ceník platný od 1. 2. 2014

Více

2/2011

2/2011 Fytoplankton Základní informaci o úrovni biomasy fytoplanktonu ve sledovaných profilech na Labi poskytuje obr. 3, na kterém jsou znázorněny průměrné hodnoty koncentrace chlorofylu-a za vegetační se...

Více