135. Holka, holka, holka rozmilá

Komentáře

Transkript

135. Holka, holka, holka rozmilá
ZPĚVNÍK
LIDOVÝCH
PÍSNÍ
Z BRNA
135. Holka, holka, holka rozmilá
BRNO
=
# =
^-----“7------ í----- - S----------- o 4----- , ± = 0
ho - lka
\ = t -------- 3
*-------- i
— m—
ro - zmi - lá.
1. Holka, holka, holka rozmilá!
Kdopak tě bude milovat,
až já budu na vartě stát,
holka, holka, holka rozmilá.
2. Víno, víno, víno červené!
Kdo tě bude, víno, piti,
až já budu v hrobě hniti,
víno, víno, víno červené.
3. Huso, huso, huso pečená!
Kdo tě bude dranžirovat,
až já budu maširovat,
huso, huso, huso pečená.
4. Trávo, trávo, trávo zelená!
Kdo tě bude, trávo, kosit,
až já budu palaš nosit,
trávo, trávo, trávo zelená.
Zp. J. Hochman, nar. 1855. - Sb. B. Indra 1933, A 204/133
na vartě = na stráži
palaš = těžký jezdecký meč s ostřím jen na jedné straně a s košem na jílci (z mad.)
T) <
Žádná jiná varianta v této podobě není zaznamenána. Náš zápis je složen z popěvků, které se vyskytují i samostatně.
Např. 4. sloka tvoří začátek písně doložené už v guberniální sbírce. Píseň byla zaznamenána v Otnicích u Vyškova,
Uherském Hradišti a na Hané. Tento jednoslokový popěvek zde má nápěv odlišný od našeho. Podobný publikoval
. Sušil (č. 1714). N ěkteré písně začínající až naší 2. slokou, pocházejí ze Slovácká. Text zde však pokračuje jinak:
...kdo ťa bude vínko píjat, až já budu mašírovat... Písně obdobné stavby textu i s některými shodnými slokami,
např. Trávo, trávo nebo Vínko, vínko... byly zapsány také v Čechách a na Slovensku.
155

Podobné dokumenty