Pokyny pro učitele

Komentáře

Transkript

Pokyny pro učitele
Metodický list
Biologie – Příjem a výdej látek buňkou
Pokyny pro učitele1
Téma: Příjem a výdej látek buňkou.
Cíl laboratorní práce
Cílem laboratorní práce je zjistit, zda neutrální červeň prochází lipoproteinovou membránou kvasinky a
jaké jsou produkty metabolismu kvasinky a důkaz těchto metabolitů.
Lipoproteinová membrána je semipermeabilní a látky propouští výběrově. Neutrální červeň je azinové
barvivo, které mění barvu v rozmezí pH 6,8 – 8,0 červená – žlutá. Na průchod membránou můžeme
usuzovat již po 20 minutách působení barviva na kvasinky, po jejich filtraci, z barvy filtrátu a kvasinek na
filtru. Zároveň můžeme zhruba stanovit pH uvnitř kvasinky.
Pro katabolické děje je dobré emulzi kvasnic v 10% roztoku glukosy připravit den před cvičením. Zákal
CaCO3 při reakci CO2 vzniklého kvašením glukosy s roztokem Ca(OH)2 vzniká již po 30 minutách, ale
množství C2H5OH je malé. Přípravou emulze předem se množství ethanolu zvětší a je dokazatelné. Při
důkazu ethanolu jodoformovou reakcí stačí použít horkou vodu z vodovodu nebo rychlovarné konvice.
Při důkazu ethanolu dichromanem se změna zbarvení projeví až po chvíli. (Reakce probíhá pomalu).
Rovnice reakcí :
Kvašení : C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
Důkaz CO2 : CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
Jodoformová reakce : C2H5OH + 4I2 + 6KOH → HCOOK + CHI3 + 5KI + 5H2O
Reakce s dichromanem : 3C2H5OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3CH3CHO + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O
Konkrétní úkoly
1. Sestavení aparatury na kvašení
2. Příprava emulze kvasinek s neutrální červení a její následná filtrace
3. Důkazové reakce
Časová náročnost:
90 minut
Potřebné pomůcky:
kvasnice (droždí)
roztok neutrální červeně
10% roztok glukosy
nasycený roztok Ca(OH)2
5% roztok KOH
jod (jemně rozetřený)
nasycený roztok K2Cr2O7
20% roztok H2SO4
odsávací zkumavka
1
Metodický list
Biologie – Příjem a výdej látek buňkou
Pokyny pro učitele2
zkumavka
pryžová hadička
skleněná trubička
pryžová zátka
filtrační nálevka
filtrační papír
střička
Příprava a postup
1. Je třeba, aby droždí bylo čerstvé.
2. Odsávací zkumavku je třeba uzavřít pryžovou, nikoliv korkovou zátkou a vznikající CO2 je třeba
zavádět ke dnu zkumavky naplněné Ca(OH)2.
3. Jod musí být jemně rozetřený a je nutné ho přidávat po malých dávkách a vždy čekat až zcela
zreaguje (mizí červenohnědá barva). Potom je možno jodoform identifikovat i čichem.
2

Podobné dokumenty

Radiační odstraňování iontových forem olova a kadmia z vodných

Radiační odstraňování iontových forem olova a kadmia z vodných konvenčních chemických postupů jejich likvidace. Jedním z možných řešení se jeví využití ionizujícího záření. Jeho aplikace je ekologicky i časově velmi výhodná a vyžaduje minimální počet navazujíc...

Více

09 Protokol Alkoholy

09 Protokol Alkoholy 1. Připravíme Lugolův roztok. Do odměrné nádoby nalijeme 20 – 30 cm3 destilované vody. V ní rozpustíme 1 g KI a 0,35 g I2. Objem roztoku doplníme destilovanou vodou na 100 cm3. 2. Do každé ze čtyř ...

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY H3C-CH2-CH2-OH C3H7OH VLASTNOSTI - kapalná bezbarvá látka má dráždivé účinky na lidské tělo - způsobuje závratě, bolesti hlavy, může způsobit bezvědomí POUŽITÍ - používá se jako rozpouštědlo.

Více

Indikace VÝHODY

Indikace VÝHODY - zvýšená rentgen kontrast nost. - ynikající bakteriostatický účinek - podporuje apexifikaci a apexogenezu

Více

C H - Webnode

C H - Webnode Pro jednoduché halogenderiváty se běžně používají názvy tvořené podle skupinově-funkčního principu. Vychází se z názvu uhlovodíkového zbytku, dále násobící slabiky di, jde-li o disubstituční derivá...

Více

3.Obsah humusu

3.Obsah humusu Obsah humusu v půdě B. Na mokré cestě Modifikovaná Tjurinova metoda - Corg je za zvýšené teploty zoxidován oxidačního činidla (chromsírové směsi) K2Cr2O7 v H2SO4 - nespotřebované činidlo pomocí Mo...

Více