UREA STRIPS - LABtechnik

Komentáře

Transkript

UREA STRIPS - LABtechnik
UREA STRIPS
POUŽITÍ
Testovací stripy na stanovení koncentrace močoviny v biologických
vzorcích.
PRINCIP TESTU
V reakční zóně testovacícho stripu se rozkládá ureázou močovina na
čpavek a oxid uhličitý. Čpavek postupuje v reakční komůrce směrem k
otevřené straně měřící cely a obarvuje indikační zónu tvořenou pH
papírkem na modrou barvu. Množství uvolněného čpavku je úměrné
koncentraci močoviny a délce modrého zabarvení indikační zóny.
Tab. 1
VYHODNOCENÍ
Po 30 minutách inkubace od aplikace vzorku na měřící stripu.
VZOREK
Sérum, plazma, krev,
Doporučujeme provádět měření s čerstvými vzorky.
POSTUP
1. Vyjměte testovací strip, skládá se z reakční zóny, na ni navazuje
žlutá indikační zóna (cejchovaná stupnice) a bílá část určená pro
manipulaci.
2. Ponořte reakční zónu do vzorku (krev, sérum, plazma) na 2 s.
3. Vysuňte z reakční kazety jednu reakční celu a měřící strip do ní
položte, reakční zónou směrem dopředu (uzavřený konec)
4. Reakční celu zasuňte uzavřeným koncem do reakční kazety a
vyčkejte 30 min pro odečtení výsledku.
5. Pro stanovení koncentrace spočítáme délku vzníklé modré zóny
v indikační zóně (1 čárka = 1 mm) . Porovnáme s tabulkou č.1
6. Pro každý test používejte novou celu.
7. Pro testování musí být reakční kazeta ve vodorovné poloze
mimo přímé slunce. Postup měření, viz.níže:
Výrobce: DiaSys, Alte Strasse 9, Holzheim, Germany
Distributor: LABtechnik s.r.o., Kamenice 34, Brno 62500, Česká
Republika
Vyhodnocení koncentrace
.

Podobné dokumenty

Allercept

Allercept Pokyny k odběru a trasportu vzorků: k vyšetření alergií je třeba minimální množství 1,0 ml séra.

Více

BS-400 CERULOPLASMIN

BS-400 CERULOPLASMIN Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní do data uvedeného na obalu při teplotě 2-10°C. Chraňte před světlem. Kon...

Více

bs-200 ferritin

bs-200 ferritin obsah 1 x 25 ml reagencie R2, obsah 1 x 11 ml Neotevřená reagencie uchovávaná při 2-8°C je stabilní do data uvedeného na obalu reagencie Po otevření je reagencie stabilní 10 týdnů při teplotě 210°C...

Více

stáhnout - LABtechnik

stáhnout - LABtechnik předpisy. VZOREK Sérum bez hemolýzy, EDTA plazma bez hemolýzy. Sérum okamžitě oddělte od buněk. Jako antikoagulanty používejte heparin a EDTA lithiové, sodné, amoniakální soli. Vzorky chraňte před ...

Více

os amylase - LABtechnik

os amylase - LABtechnik VZOREK Sérum bez hemolýzy, heparizovaná nebo EDTA plazma bez hemolýzy a moč. Sérum okamžitě oddělte od buněk. Uchovávaná moč by měla mít pH 7,0. Amyláza je stabilní 2 měsíce při 2-8°C. Doporučujeme...

Více

bs-200 d-dimer

bs-200 d-dimer 9 dílů krve odebrat do 1 dílu 0,11M Na Citrátu centrifugovat 3000 x g po dobu 10-30 min. Vzniklý supernatant použijte jako vzorek plazmy. Vzroky obsahující více jak 20 ug/ml D-dimerů by měly být př...

Více