Proton News 09/2014 O léčbě prostaty v PDF

Komentáře

Transkript

Proton News 09/2014 O léčbě prostaty v PDF
pravidelné novinky z oblasti protonové léčby
PROTON
news
09/14
Rozhovor:
Mgr.
Vladimír
Vondráček
Pleny?
... ale houby ...
Protonová léčba
vám umožní chodit
na houby bez plen!
Za nejmodernější léčbou do Čech:
Britský pacient s karcinomem
prostaty po protonové
léčbě v Praze
www.ptc.cz
PROTON
news
NOVINKY Z PTC
Malý Ashya se už usmívá ...
Protonové centrum v Praze zahájilo léčbu malého Ashyi Kinga, který přiletěl do
České republiky v pondělí 8.září 2014. O den později absolvoval první
vyšetření v PTC. Pětiletému Ashyovi britští lékaři v červenci odoperovali nádor
na mozku zvaný meduloblastom, jehož nejvhodnější následná léčba je protonová terapie. Ashyovi rodiče nesouhlasili s běžným ozařováním a chtěli pro
chlapce to nejlepší. Díky obrovské vlně solidarity, do které se zapojil i britský
premiér Cameron a podpoře médií, se nakonec rodiče té nejlepší léčby a péče
pro svého syna v Protonovém centru v Praze dočkali.
„Ashya´s Story“
Jak při návštěvě amerického prezidenta
O Protonové centrum v Praze se díky příběhu malého Ashyi strhl takový
mediální zájem, který reportéři a novináři přirovnávali k návštěvě amerického
či ruského prezidenta. Koncentrace televizních štábů, radiových stanic a tisku
jak českých, tak hlavně mezinárodních dosahovala obrovských parametrů.
Taková média jako BBC, ITV, SKY News, Daily Mirror, ARD, EFE a
samozřejmě i tuzemská ČT, Prima, Nova a další se stala po mnoho dní
součástí života pražského protonového centra. Lidé po celém světě tak získali
informace nejen o Ashyovi, ale o nejmodernější léčbě nádorových
onemocnění. Články vycházely po Evropě, ale dokonce i na Novém Zélandu,
v Austrálii, Číně, Kataru i USA. Jak sám zmínil pan King i on věří, že příběh
jeho syna pomůže obyčejným lidem a především rodičům nemocných dětí k
šetrnější protonové léčbě. V to doufá i Mirka Čejková, ředitelka Nadačního
fondu pro protonovou terapii: „V Čechách se protonová léčba rozhodně nedostává všem dětem, které by ji potřebovaly, ale přibývá rodičů, kteří stejně jako
pan King chtějí pro své děti to nejlepší.“ Naše heslo „Pomáháme odhodlaným“
vyjadřuje současnou situaci.“ Právo je na straně pacientů, ale musí si o ně
říct.“
Ashya King to start proton therapy
treatment plan in Prague (ITV
News)
Ashya King: Prague proton beam
therapy begins (BBC)
Ashya begins proton beam therapy
(Independent.IE)
Ashya King Begins Proton Beam
Therapy (Sky News)
Ashya King's mum Naghmeh
''worried'' for him and will not leave
his bedside in Prague (Mirror)
Zajímá Vás více novinek
z oblasti protonové léčby?
Navštivte www.ptc.cz/novinky/
a přihlašte se k odběru
pravidelných novinek!
PROTON
news
Představujeme vám:
Mgr. Vladimír Vondráček
Mgr. Vladimír Vondráček, vedoucí oddělení klinické fyziky
Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy,
obor teoretická fyzika. Dále působil jako fyzik na Fakultní
Thomayerově nemocnici v Praze, kde založil Oddělení
lékařské fyziky. Po založení Radiofyzikálního oddělení
Fakultní nemocnice Na Bulovce v roce 2006 se stal jeho
vedoucím. Je členem výboru SROBF a ČLS JEP, podílí se na
výuce radiologických fyziků v rámci Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, spolupracuje
s Fakultou jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT
na vzdělávání radiologických fyziků. Podílel se na společných
výzkumných projektech se Spojeným ústavem jaderného
výzkumu v ruské Dubně a na dalších výzkumných aktivitách
ve spolupráci s Oddělením dozimetrie záření České akademie věd. Protonové centrum podle Vladimíra "nabízí
možnost pracovat na špičkovém zařízení pro onkologickou
léčbu a spolu s ním i možnost profesionálního růstu“.
Protony jsou výzva pro fyziky, šance pro nemocné.
Jste hlavní fyzik protonového centra, pracoval jste i na pracovištích s fotonovým zářením?
Ano, v oboru jsem 17 let, pracoval jsem ve fakultních nemocnicích, které používají fotonové záření, s protonem jsem
se setkal původně v zahraničí a dnes mám tu možnost pracovat s ním v PTC v Praze.
Když přijde pacient do protonového centra, setká se s lékaři, sestřičkami, kde ale potká Vaší
práci, v čem je pro pacienta fyzik důležitý?
My jsme pro pacienty neviditelní, ale troufám si říct nejdůležitější. Fyzici jsou zodpovědní za vytvoření ozařovacího plánu.
Lékař komunikuje s pacientem, zakreslí si tu oblast, kterou chce ozářit, ale jakým způsobem to ozářit, jak zajistit, aby se
co nejvíc ušetřily před ozářením zdravé tkáně, to je věcí fyziků. Za pomoci počítačových technologií můžeme namodelovat dávkovou distribuci uvnitř pacienta a stanovit jestli ozařovací plán bude účinný a zároveň dostatečně bezpečný. Tak
to je ten moment, který se týká spíš nastavení léčby, pak je tu oblast technická tzn. zabezpečení kvality celého procesu.
Pracujeme se složitou technologií, pacient k nám přichází třeba desetkrát, dvacetkrát a fyzik musí zabezpečit, aby to
ozařování probíhalo pokaždé stejně, precizně, konzistentně a stabilně v čase, jen tak máte jistotu, že léčba proběhne tak,
jak jste si ji naplánovali.
Proč tedy padají argumenty, že protonová léčba je vhodná jen pro pár desítek pacientů?
Proč padají nevím, ale jsou úsměvné, jednou se samozřejmě bude ozařovat jen protonem a to do doby než člověk
vymyslí ještě něco lepšího. To, že se neozařuje masivně, je otázka spíš kapacity center. Kdyby protonová technologie
dnes byla stejně nákladná jako lineární urychlovač, jsem přesvědčen, že by se ozařovalo jen protony. Nakonec na
poslední konferenci v Šanghaji to potvrzovali ve svých vystoupeních i další odborníci. Například Japonsko technologická velmoc- oznámilo, že do 15 let chce fotonovou technologii nahradit výhradně protony. Takže dnešní
debaty jsou ve světle budoucího vývoje opravdu úsměvné a absurdní.
Odpůrci protonu ale poukazují i na to, že některé země protonové centrum vůbec nemají…
Ano, a co to dokazuje? Myslíte, že když v Plzni nejezdí lidi metrem, protože ho tam nemají, že je to důvod, aby s ním
v Praze taky nejezdili? Protonová centra se budují masivně po celém světě a je to samozřejmě i otázka finančních
možností.
A co tedy s tvrzením, že je to novinka a experimentální léčba?
Zaznívá leccos a je to hloupé. Protonem se léčilo dřív než lineárními urychlovači. Ta léčba tu je šedesát let.
Je to ionizující záření, stejně jako fotony nebo elektrony, tak co je na tom za experiment.
PROTON
news
PROTONOVÁ TERAPIE V LÉČBĚ
KARCINOMU PROSTATY
Česká republika se může pyšnit nejmodernějším centrem pro protonovou léčbu na světě. Okolní státy nám
ji závidí a jejich vlády dokonce apelují na urychlenou výstavbu center vlastních. V příštích 3 letech má
v Evropě vyrůst 15 nových protonových center. A proč je o protony takový zájem?
Revoluční na protonové léčbě je skutečnost, že protonový paprsek cíleně likviduje pouze nádorové buňky
a nepoškozuje zdravou tkáň. Úspěšnost onkologické léčby je dána dvěma faktory. Posuzuje se jednak
vyléčení nádoru a pak právě kvalita života po provedené léčbě, tedy snížení vedlejších účinků léčby.
Radioterapie neboli ozařování je jednou ze tří metod, používaných k léčbě lidí s rakovinou. V nějaké fázi
svého onemocnění se s ozařováním setká 50-70% onkologických pacientů. Ti byli až dosud ozařováni tzv.
fotonovým zářením. I přes obrovský pokrok ale není možné, aby tento typ záření nezasáhl také zdravé tkáně
v okolí nádoru. V praxi to pak znamená, že nežádoucí vedlejší účinky vyžadují další samostatnou léčbu
a z dlouhodobého hlediska vedou k trvalým následkům. U jiných pacientů zase samo riziko ani
neumožňuje použít takovou dávku ozáření, která by dávala šanci na vyléčení nádoru nebo dokonce jeho
poloha v těle pacienta, ozařování vylučuje.
Protonová terapie naproti tomu umožňuje zacílit na nádor. Zatímco fotony při léčbě předají maximum energie
na povrchu a s hloubkou jejich energie klesá, protony předávají minimum energie při průchodu tkání, čímž
šetří tkáň před nádorem a díky uvolnění energie v nádoru se tkáně za nádorem neozáří. A pro koho je protonová terapie vhodná? Vlastně všude tam, kde se nechceme smířit s tím, že bude nemocný ozářen víc, než
je nutné a nechceme riskovat všechny dlouhodobé důsledky, které z toho vyplývají.
Stejně dramatický je rozdíl v možnostech léčby karcinomu prostaty.
Chirurgická nebo fotonová léčba sice pomáhá, ale u 30 – 40%
pacientů dochází k návratu nádoru a vedlejším účinkům, kterými jsou
impotence, inkontinence, rektální či střevní fibróza. Důvod je zase
stejný, ozařování fotony zasáhne i zdravé tkáně, zatímco proton cílí
přesně na nádor. Další nespornou výhodou protonové léčby je, že je
ambulantní. Pacient dochází do centra po dobu dvou až pěti týdnů ,
podle stadia onemocnění. Aplikace záření trvá 3 minuty a jedna
návštěva včetně přípravy nepřesáhne 45 minut. Pacient během léčby
chodí do práce, sportuje a nikterak nemusí omezit svůj životní styl.
Hlavní výhody
protonové terapie při
léčbě karcinomu
prostaty:
cílený zásah
milimetrová přesnost
A teď to nejpodstatnější, co sice pacienty zajímat nemusí, ale stát
s tím někdy argumentuje a to je cena léčby. Ta je častým
argumentem proti jejímu zpřístupnění u nás. Pravda je ale taková,
že protonová léčba je nejen šetrnější a účinnější , ale dokonce
levnější.
minimální vedlejší účinky
Třeba léčba karcinomu prostaty stojí v protonovém centru cca 250
000 korun, klasická radioterapie vyjde na více než 350 000 korun a
robotická operace je na vstupu sice ”jen “ 160 000 korun , ale část
pacientů čeká stejně ještě následná radioterapie a hormonální léčba,
takže cena, kterou pojišťovny v konečném důsledku hradí, se tak
vyšplhá daleko přes půl milionu korun. O ekonomické výhodnosti
protonové terapie nelze pochybovat a o šetrnosti k pacientovi už
vůbec ne.
minimální omezení při léčbě
šetří zdravé tkáně
zachová sexualitu
minimální riziko inkontinence
plnohodnotný život po léčbě
nulové záření za nádorem
bezpečná volba
vše ambulantně formou návštěv
PROTON
news
Sledujte Ryder Cup
bez přerušení.
Už se to blíží. Jen pár dní a pozornost golfového světa se upře do Gleneagles ve Skotsku. A proč o tom vůbec psát? Protože poměrně velké procento
nadšených fanoušků golfu má reálnou šanci, že propásne třeba klíčový putt
v utkání posledního singlu nebo překvapivě zázračný odpal outsidera ve
foursomech. Je totiž jedno jestli sedíte u televizního přenosu z Ryder cupu
anebo jdete s partou kamarádů Konopiště. Tak jako tak vás čeká osmnáct
jamek a pár hodin soustředění. Jenže většina mužů zralého věku se potýká
s následujícím problémem: zhruba každou hodinku jejich soustředění naruší
potřeba „vzdálit se“. Na hřišti to znamená zdržet kamarády a hledat
příhodný kout, v clubhousu zase přešlapovat mezi dveřmi a přemlouvat
hráče na obrazovce ať už konečně odpálí, protože o to přece nechcete přijít.
Jasně, že to takhle vypadá komicky a určitě to zavdá příčinu k nejednomu
chlapáckému vtipu, jenže za úsměvnými historkami číhá skryté nebezpečí,
takhle nenápadně se totiž hlásí problémy s prostatou. A bohužel, karcinom
prostaty je nejčastější příčinou smrti na nádory u mužů. U všech ale byl
karcinom na začátku malý, omezený jen na prostatu a tudíž vyléčitelný. A
vyléčení pacienti jednoznačně vděčí za včasné rozpoznání choroby a za
úspěšnou léčbu preventivnímu vyšetření, které podstoupili. Není asi
náhoda, že i v této otázce jsou golfisti trendsettery. Umí tvrdě pracovat na
svém úspěchu a zároveň si užívat života. A o tom mluví Arnold Palmer, ale
i John Daly nebo Tiger Woods, když říkají, že zdraví je jen jedno a nestydět
se za problém, ale řešit ho, je to nejmenší, co může každý muž pro sebe
udělat. Tak neváhejte a v reklamním breaku při sledování Ryder Cupu
vezměte počítač, vyťukejte protonymuzum.cz a popřemýšlejte, jestli Vy
nebo Vaši kamarádi už nejste ve skupině, která by měla tématu prevence
rakoviny prostaty věnovat pozornost.
Člen týmu Evropy
Jamie Donaldson, nedávný vítěz
Czech Masters na Albatrossu
Muži nad padesát by si měli nechat změřit svou aktuální hodnotu prostatického specifického antigenu (PSA) jednou
ročně. Ten, kdo má mezi svými pokrevními příbuznými někoho s karcinomem prostaty, by se měl nechat vyšetřit
jednou ročně už od čtyřicítky.
A dobrá zpráva na závěr – moderní urologickou ambulanci otevřelo pro svoje klienty protonové centrum v Praze. To je
zároveň nejmodernějším zařízením na světě, které dokáže novou účinnou a šetrnou metodou řešit karcinom prostaty
ambulantně a snížit riziko impotence a inkontinence. Poslední studie z USA prokázala, že 97% pacientů, kteří se léčili
protonem je úplně uzdraveno a užívají si normální život se všemi radostmi včetně ničím nerušené golfové hry. Pokud
nechcete patřit mezi téměř 9 000 mužů, kteří u nás každoročně vyslechnou diagnózu rakovina prostaty, máte šancipár minut trochu nepříjemného pocitu z vyšetření Vám totiž může zachránit život.
Neváhejte pomoci svému zdraví a objednejte se na 222 999 000 nebo
[email protected]
Sledujte Ryder Cup bez přerušení a nechte se golfovými hvězdami inspirovat nejen
ke hře, ale i k péči o svoje zdraví.
PROTON
news
Za léčbou domů do Čech - první britský pacient
s karcinomem prostaty po protonové léčbě v Praze
John (69) se o své diagnóze dozvěděl díky čistě preventivnímu vyšetření krve, na
které ho poslal obvodní lékař v Anglii. „Přestože jsem měl PSA zvýšené na 7,2,
následné vyšetření pomocí biopsie nic nepotvrdilo. Můj urolog proto doporučil
důkladnější biopsii, která ukázala na rozsáhlé postižení prostaty. Doporučení znělo –
jeden až dva měsíce konvenční radioterapie. Stál jsem před zásadním životním
rozhodnutím a dal si nějaký čas na rozmyšlenou.”
John, rodák z Čech, byl zrovna na dovolené v Praze,
kam se pravidelně vrací. Náhoda mu přihrála článek v
„
Blesku, kde se dočetl o nejnovější metodě léčby rakoviny. „Byl to článek o novém zdravotním zařízení přímo v
Praze a vyjmenovával výhody protonové léčby pro
pacienty s karcinomem prostaty počínaje lepší šancí na
vyléčení, snížením rizika impotence či inkontinence.
Tedy všech následků, kterým bych se po fotonové terapii
asi nevyhnul. O to zvláštnější pro mě bylo, že mi můj
urolog vysvětlil několik možných způsobů léčby, ale
neřekl mi nic o protonech. Takže bylo obrovské štěstí, že
si mě léčba našla sama,“ říká dnes nadšeně John.Dal si
tu práci a informace dohledal sám. Brzy přestal pochybovat o tom, že protony budou jasně lepší volbou, a to díky
jejich přesnosti a ochraně tkání v okolí nádoru před
negativním účinkem záření.John neváhal a kontaktoval
přímo pražské protonové centrum, sešel se s doktorkou
Ondrovou na první konzultaci a zahájil téměř okamžitě
pětidenní léčbu. Jak sám dodává, vše probíhalo bez
komplikací, každá z návštěv nezabrala více než 30
minut. „Během ozařování jsem necítil vůbec nic, až jsem
si říkal, zda se mnou vůbec něco dělají… Samozřejmě
jsem se musel různě obracet do přesně stanovené
polohy, ale to nebyl žádný problém“, dodává John.
John byl rád, že nakonec podstupuje léčbu ve své rodné
zemi. Věděl také proč. Zatímco v Británii se protonová
centra teprve staví, Praha má nejmodernější zařízení na
světě. „Centrum je prostě úžasné – prostě hitech a
trochu science fiction. Modernější zařízení byste nenašli
ani mezi britskými soukromými klinikami. Lékařů jsem se
mohl zeptat na cokoli a vždy se mi dostalo profesionální
odpovědi a perfektně o mě pečoval i zdravotnický
personál." John byl spokojen s dobrou dostupností z
centra města, ze kterého na jednotlivá ozařování
přijížděl autem.Nyní, tři měsíce po ukončení léčby, se
John vrátil do centra na pravidelnou konzultaci se
skvělou zprávou – jeho PSA významně kleslo až na 2,9!
„Samozřejmě ještě není všemu úplný konec, ale jsem si
jistý, že protonová léčba byla tou správnou volbou,"
dodává. Co se týče prostředí, říká: „Praha nabývá v
celém světě rostoucího významu. Je tomu tak nejen pro
fascinující historii a kulturu, ale také díky současnému
rozvoji celé metropole a ostudou již není ani úroveň
českého zdravotnictví. Pacientům bych chtěl vzkázat, že
protony fungují. Tomu opravdu můžete věřit.“V protonovém centru se dnes léči pacienti s karcinomem prostaty z Čech, Slovenska, Německa, Norska, Velké
Británie či Ruské federace a mnoho dalších zemí již
projevilo zájem o spolupráci.
PROTON
news
Mocipáni se budou
léčit zdarma,
a co ostatní?
Promlouvá profesor
medicíny, a nejen
o rakovině
ROZHOVOR Profesor Jozef Rosina,
děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, pro
ParlamentníListy.cz otevřeně řekl, co si myslí o naší největší
pojišťovně a jak v naší zemi funguje arogance moci.
Jaký je Váš názor na protonovou léčbu, doporučili
byste ji jako lékař?
Protonová léčba je moderní (nic lepšího svět v této chvíli
nemá k dispozici) způsob léčby některých druhů nádorů.
Z fyzikálních zákonů přenosu energie vyplývá, že léčba
rychle letícími protony má oproti elektromagnetickému
vlnění (záření gama a rentgenové záření) zcela odlišný
průběh odevzdávání své energie tkáním před nádorem,
v samotném nádoru a tkáním za nádorem. Jako lékař
jsem přesvědčen, že protonová léčba je nejvhodnějším
způsobem léčby nejméně pro stovky (myslím ale, že
počet vhodných pacientů by se blížil číslu 1000) pacientů
v České republice ročně
Považujete pražské Protonové centrum za nejlepší
volbu pro léčení rakoviny?
Protonové centrum v Praze je nejmodernější centrum
protonové terapie na světě. Pro nádory centrálního
nervového systému, hlavy a krku, nádory oka a očnice,
nádory v oblasti páteře, některé nádory v oblasti hrudníku, břicha i pánve je to nejvhodnější způsob léčby.
A k tomu je nutné přičíst léčbu malých dětí, protonová
léčba chrání zdravé tkáně v okolí nádoru, tím umožňuje
zdravý vývoj dětí a v neposlední řadě snižuje riziko
návratu nádoru v dospělosti. Argumentů pro použití této
léčby je celá řada. Jenom to, že zdravé dítě vyroste,
dospěje a na daních vrátí státu to, co stát dal do jeho
předchozí léčby. O etice raději vůbec nepíši.
Co je podle Vás u léčby protonem předností oproti
dosud používané konvenční radioterapii?
Jednoznačně je to způsob předání energie ozařovaným
tkáním.
Při léčbě zářením gama a rentgenovým zářením
odevzdávají fotony tohoto záření maximum své energie
zdravým tkáním před nádorem a do samotného nádoru
(v závislosti na hloubce pod povrchem těla) dorazí často
jen malá část této energie. Aby byl nádor nacházející se
v určité hloubce zničen, jsou při průchodu záření tělem
pacienta poškozeny zdravé tkáně nacházející se před
nádorem, dostatečně velkou dávku záření dostávají i
zdravé tkáně za nádorem. Cena za odstranění nádoru
tak může být relativně vysoká ve smyslu jak časných, tak
pozdních nežádoucích změn.
PROTON
news
Svazek rychle letících protonů ztrácí svou energii ve
zdravých tkáních před nádorem také, ale mnohem
méně, než je tomu u léčby elektromagnetickým zářením.
Proto se do nádoru dostane daleko větší procento energie. V centru nádoru je svazek protonů zabrzděn, jeho
veškerá energie předá své ničivé účinky nádorovým
buňkám a tkáně ležící za nádorem jsou (na rozdíl od
léčby zářením gama a rentgenovým zářením)
ochráněny úplně.
Jak byste charakterizoval postoj dozorčí rady VZP
vůči Protonovému centru?
Mělo by být podle Vás Protonové centrum dostupné
všem pacientům?
Ano, sleduji. A snad se pomocí medializace tohoto
případu podaří přesvědčit ty, kteří rozhodují, aby zanechali osobní antipatie a viděli pouze nemocného a jeho
potřeby. A snad pomocí tohoto případu tlak ze strany
„obyčejných“ lidí na naše pojišťovny umožní, aby se
vhodní pacienti léčili v tomto nejmodernějším protonovém centru na světě.
Každý, kdo nádorem onemocní (a statistiky říkají, že to
bude každý třetí občan České republiky), všichni jeho
blízcí – rodiče, děti, jiní příbuzní, chtějí pro svého
blízkého tu nejlepší léčbu, která nejenom zachrání život
nemocného, ale taky zajistí co nejlepší kvalitu dalšího
života. Protonové centrum je pro některé typy nádorů je
nejvhodnější. Bylo by rozumné léčit v něm všechny tyto
nádory. Čím dříve to někdo pochopí, tím více pacientů
zachráníme. Některé pojišťovny to pochopily,
ta největší ne.
Arogance moci? Vědomí, že mocipáni z dozorčí rady si,
jak je to v této krajině obvyklé, udělají výjimku a oni a
jejich blízcí se tam léčit budou, a to bezplatně?
Sledujete případ britského chlapce Ashya, který se
léčí v pražském Protonovém centu?
Převzato s povolením redakce z ParlamentníListy.cz
Článek na adrese:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mocipan
i-se- budou-lecit-zdarma-a-co-ostatni-Promlouvaprofesor-mediciny-a-nejen-o-rakovine-335671

Podobné dokumenty

PROTON news - PROTON THERAPY CENTER

PROTON news - PROTON THERAPY CENTER že protonová léčba, jako součást celého procesu bude nejlepší. Rozhodnutí o úhradě však zůstávalo na pojišťovně. „S odpovědí si dali trochu na čas, ale s vaší pomocí jsme to dotáhli do zdárného kon...

Více

Proton News 04/2015

Proton News 04/2015 či krvácení z konečníku – tedy život velmi znepříjemňující a dnes už i zbytečné komplikace. Toto riziko při protonové léčbě zásadně klesá. Pomáhá k tomu i zavádění tzv. zlatých zrn, která slouží k ...

Více

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce ozařovacích a měřících systémů na pracovišti radioterapie, základní postupy v dozimetrii a radiační ochraně v radioterapii, dále základní praktické dovednosti v oblasti plánování léčby zářením a v ...

Více

PROTON news - PROTON THERAPY CENTER

PROTON news - PROTON THERAPY CENTER Nejen malé Viktorce, ale více jak stovce dětí, přišli zazpívat Bohouš Josef, Ivan Hlas a s nimi si zahrál i přední dětský diagnostik z FN Motol Zdeněk Hříbal. Rozzářené oči patřily nejen dětským pa...

Více

Lodní kufr, bag a vyplouváme

Lodní kufr, bag a vyplouváme Championship. Během hry jsem zjistil, že práci tu má 90 caddies a  každý z  nich může absolvovat pouze jednu rundu denně – buď osmnáctku, anebo devítku. Povinné jsou buginy, platí tu pravidlo jedno...

Více