moč - POLIKLINIKA AGEL

Komentáře

Transkript

moč - POLIKLINIKA AGEL
MOČ
Močový sediment
elementy
U-Erytrocyty
U-Leukocyty
U- Epitelie ploché
U- Malé kulaté epitelie
U- Krystaly nespecicikované
U- Krystaly oxalátové monohydrát
U- Krystaly oxalátové dihydrát
U- Krystaly urátové
U- Krystaly tripelfosfátu
U- Válce hyalinní
U- Válce granulované
U-Bakterie
U-Spermie
U- Kvasinky
U-Drť
U-Plísně
0 arb.j.
0-5
0-10
0-6
0 - 15
0-6
0
0
0
0
0
0
0-40
0
0
0
0
1.arb.j
2 arb.j 3.arb.j
4 arb.j
6,0 - 40
41-150
151-250
>250
11,0- 50 51 -200 201-400
>400
7,0 - 24
25-125 101- 200
>250
16 - 50
51 - 100 101- 200
>250
7,0 - 18
19- 62
63 -125
>125
přítomny
četné
vel.četné záplava
přítomny
četné
vel.četné záplava
přítomny
četné
vel.četné záplava
přítomny
četné
vel.četné záplava
1,0 - 4,0 5,0 - 10,0 11,0 -20,0
>20
1,0 - 4,0 5,0 - 10,0 11,0 -20,0
>20
41-80
81-150
151-400
>400
přítomny
četné
vel.četné záplava
přítomny
četné
vel.četné záplava
přítomny
četné
vel.četné záplava
přítomny
četné
vel.četné záplava
jednotky
počet/ul
odběr
čerstvá moč
dostupnost kód VZP body
indikace
rutina
81347 31 bodů onem.ledvin a močových cest
statim
nutno zpracovat
do 2 hodin
Moč chemicky semikvantitativně
políčko na proužku
pH
Bilirubin
Urobilinogen
Ketolátky
Moč
Glukosa
Protein
Krev
Nitrity
Leukocyty
SI
ref.
umol/l
umol
mmol/l
g/l
mmol/l
g/l
ery/ul
leu/ul
0 arb.j.
1 arb. j.
2 arb.j.
3 arb.j.
Meze 5 až 6
0 - 16
17- 50
51-100
> 100
0 - 35
36 - 70
71-140 141- 200
0 -1,5
1,6 - 5
5,1 -15
> 15
0 - 0,20 0,21-0,30 0,31-0,40 > 0,40
0-3
3,1-10
10,1-30 30,1- 50
0 - 0,3
0,31 - 00 1,01- 5
>5
0 - 5,0
6,0-10,0 11,0-50,0 51 - 300
neg
pos
0 - 25
26 - 75
75 - 500 > 500
4 arb.j.
odběr
čerstvá moč
dostupnost kód VZP
rutina
statim
body
dostupnost kód VZP
rutina
81345
statim
81117
rutina
81621
statim
81137
body
37
54
27
18
onem.ledvin a močových cest
> 200
nutno zpracovat
do 2 hodin
> 50
> 300
Moč, kvantitativní stanovení
věk od
věk do
DRM
HRM
jednotky
U-Alfa amyláza
metody
pohlaví
0
150 let
0,1
7,5
µkat/l
dU-Urea
0
1 týden
4 týdny
1 rok
15 let
1 týden
4 týdny
1 rok
15 let
150 let
2,5
10,0
33,0
67,0
330,0
3,3
17,0
67,0
333,0
580,0
mmol/d
odběr
čerstvá moč
sběr 24 hod
konzervace chlad
nebo 5 ml thymolu
onem.pankreatu a slinných žláz
posouzení dusíkové bilance
Moč, kvantitativní stanovení
metody
dU-Kreatinin
dU-Kyselina močová
pohlaví
žena
muži
věk od
15 let
15 let
0
4 týdny
1 rok
0
věk do
150 let
150 let
4 týdny
1 rok
15 let
99 let
DRM
6
8
4,4
8,8
14,0
0,5
HRM
12
16
8,8
11,5
25,5
5,0
mmol/d
odběr
sběr 24 hod
konzervace chlad
mmol/d
sběr 24 hod
jednotky
na konci sběru
dostupnost kód VZP
rutina
81499
statim
81169
body
25
17
odhad glomerulární filtrace
denně
po-pá
81523
22
poruchy metabolismu urátů,
urolithiáza
rutina
statim
81369
81129
21
30
proteinurie
denně
po-pá
81657
143
dg.diabetické a hypertennzní
nefropatie
denně
93131
185
onem.nadledvin
alkaliz. 10 ml Na2CO3
U- Bílkovina
U- Bílkovina odpad
U- Mikroalbumin/kreat
U_Celk.bílk./kreatinin
dU-Cortisol
dU-Glukosa odpad
dU-Natrium odpad
dU-Kalium odpad
dU-Chloridy odpad
dU-Kalcium odpad
dU-Magnezium odpad
0
99 let
0,31-0,40
0
12 let
0
12 let
15 let
0
15 let
150 let
0
ženy
0
90 let
0,0
muži
0
90 let
0,0
2,6 (3,6) - 29,9
albuminurie
> 30
proteinurie
0
150 let
0
0
99 let
58
0
99 let
0
6 měsíců
6 měsíců
1 rok
1 rok
7 let
7 let
14 let
14 let
150 let
0
1 měsíc
1 měsíc
1 rok
1 rok
15 let
15 let
150 let
0
1 rok
1 rok
7 let
7 let
14 let
14 let
150 let
0
4 týdny
4 týdny
15 let
15 let
150 let
0
1 rok
1 rok
15 let
< 0,12
g/l
0,07
g/d
sběr 24 hod
0,12
konzervace chlad
0,15
mg/mmol Kr
nesbíraná,
3,5
2,5
nejlépe 1. ranní moč
20
807
mg/mmol
0
10
mmol/d
1
10
20
50
120
5
15
20
30
2
22
51
120
0,5
0,5
0,6
0,8
1,2
10
30
60
120
150
25
40
60
80
10
73
131
240
2,5
4,0
6,0
1,6
8,2
mmol/d
mmol/d
sběr 24 hod
konzervace chlad
po-pá
sběr 24 hod
konzervace chlad
sběr 24 hod
konzervace chlad
rutina
statim
rutina
statim
81439
81155
81593
81135
15
23
20
29
posouzení odpadu glukozy u
diabetu
mmol/d
sběr 24 hod
konzervace chlad
rutina
statim
81393
81145
22
29
posouzení elektrolytové
rovnováhy
mmol/d
sběr 24 hod
rutina
81469
15
posouzení elektrolytové
rovnováhy
mmol/d
sběr 24 hod
konzervace chlad
denně
po-pá
81625
19
posouzení metabolismu vápníku
mmol/d
sběr 24 hod
denně
81465
20
posouzení metabolismu hořčíku
posouzení elektrolytové
rovnováhy
Moč, kvantitativní stanovení
metody
dU-Fosfor anorganický odpad
pohlaví
věk od
věk do
15 let
150 let
0
3 měsíce
3 měsíce 6 měsíců
6 měsíců
1 rok
1 rok
15 let
15 let
150 let
DRM
1,2
1,2
1,3
0,8
0,7
16
HRM
12,0
2,3
2,1
1,6
1,5
60
jednotky
mmol/d
odběr
konzervace chlad
sběr 24 hod
konzervace chlad
dostupnost kód VZP
po-pá
rutina
81427
statim
81149
body
17
26
posouzení metabolismu fosfátů

Podobné dokumenty

„Klíč“ SPECIFIC™ - Klinické diety pro psy „Klíč“ SPECIFIC

„Klíč“ SPECIFIC™ - Klinické diety pro psy „Klíč“ SPECIFIC a srsti reagující na zvýšené hladiny NMK, vitamínů a minerálů, artritidy a kolitidy, stavy vyžadující zvýšený přísun omega 3 mastných kys. (kachexie, neoplazie, poruchy imunity), krmení pro zdravé ...

Více

žádanka - metody - IFCOR

žádanka - metody - IFCOR Ca/U Fosfor P/U Horčík Mg/U Mikroalbumin MAU Kyselina močová KM/U Porfyriny Por/U ELFO bílkovin v moči ELFB/U DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PRO VÝPOČTY Množství moče/24 h:

Více

Vyšetření moči

Vyšetření moči • Kultivace moči Antibiogram moči • Elektroforéza moči

Více

Bližší informace o laboratorním vyšetření

Bližší informace o laboratorním vyšetření eVito komplexní laboratorní vyšetření u Arteriální hypertenze Specifické komplexní laboratorní vyšetření pacientů s vysokým krevním tlakem je zaměřeno na včasné odhalení možných kombinovaných kardi...

Více

Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a

Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a zdroj studeného světla používá 4 vlnové délky – lepší přesnost, citlivost a specifičnost rychlost testování 514 testů/hod. 7 sekund/analýza 11-ti parametrů velký dotykový LCD displej termo-tiskárna...

Více

Aplikace rázové vlny

Aplikace rázové vlny Mechanická destrukce – kleštěmi zavedenými nefroskopem. Rorušení tzv. rotorem – břity uvnitř ochranného koše, rotací se vytváří vír odsávající kaménky, které se drtí na písek a odstraněny výplachem...

Více

ČI. 1 ČI. 2

ČI. 1 ČI. 2 provést po I.červnu 2013 ošetření těchto kočujících včelstev jedním z přípravků, uvedeným v příloze tohoto nařízení nejpozděj i do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evide...

Více

Časopis - Beckman Coulter

Časopis  - Beckman Coulter Náklad čísla 1400 výtisků

Více