Exaktni plánování

Komentáře

Transkript

Exaktni plánování
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
md at robotika.cz, zbynek.winkler at mff.cuni.cz
http://robotika.cz/guide/umor07/cs
27. listopadu 2007
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
1
Úvod
Mapa světa
Exaktní plánování
2
Bodový robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
3
Konvexní robot
Plánování s otáčením
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Mapa světa
Exaktní plánování
Mapa světa - příklad
G
G
S
S
Malinkatý robot pohybující se po podlaze
Úkolem je nalézt cestu ze startu do cíle a s ničím se nesrazit
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Mapa světa
Exaktní plánování
Exaktní plánování
nalezne cestu vždy, pokud existuje
v opačném případě ověří, že neexistuje
nejsou to aproximace
jsou použitelné/pochopitelné pouze pro jednodušší případy
jsou elegantní a efektivní
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Mapa světa
Exaktní plánování
Dělení plánovacích algoritmů
podle přesnosti
exaktní
aproximační
podle popisu prostředí
mapa cest
dělení na jednoduché části
podle tvaru robota
bodový
kruhový
konvexní
obecný
podle stupňů volnosti robota
posun
posun s otáčením
non-holonomic, např. autíčko
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Plánování pro bodového / kruhového robota
svět W = R2
překážky ≈ polygony O
volný prostor ≈ W \ O (free space)
v nejjednodušším případě je robot bezrozměrný bod
některé algoritmy lze zobecnit pro kružnici „nafouknutímÿ
překážek
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Graf viditelnosti
dva vrcholy jsou spojeny hranou, pokud jejich spojnice
neprochází žádnou z překážek
optimalizace — pouze hrany, které mohou „ jít za rohÿ
hrana prodloužená o nesmí zasahovat do překážky
naivní algoritmus O(n3 ), sweep-line (koště) lepší
nejkratší cesta nalezená v grafu je zároveň nejkratší možná
pro původní problém
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
(a)
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
(b)
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Obr v lese
obr (robot) = kružnice, stromy (překážky) = body
obr je v lese, jak se dostane ven?
kolik může přibrat (zhubnout)?
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Voronoi diagramy
stromy se stanou řídícími body a rozdělí prostor do n oblastí
každá oblast odpovídá právě jednomu řídícímu bodu
body z oblasti mají nejblíže právě ke svému řídícímu bodu
hranice oblastí — Voronoi hrany
stejná vzdálenost ke dvěma nejbližším překážkám
při pohybu po hranách si udržujeme maximální možnou
vzdálenost od překážek
průchodnost hrany — vzdálenost řídících bodů
C
D
D
D
E
C
C
B
E
A
(a)
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
A
(b)
B
E
B
A
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
(c)
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Algoritmus pro cestu z lesa
přejdi na síť
např. směrem od nejbližší překážky
hledej cestu v grafu
pro nalezení „nejširšíÿ cesty vybíráme vždy hranu s největší
průchodností
rozšíření pro polygony
kromě řídících bodů i řídící úsečky
hrany mohou být i kusy parabol
(a)
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
(b)
(c)
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Algoritmy pro konstrukci Voronoi diagramu
nejlepší algoritmus O(n log n)
rozděl & panuj
Fortune’s line sweep
další vesměs O(n2 )
inkrementální
konverze z obecné triangulace
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Lichoběžníková dekompozice
rozdělit prostor na jednoduché buňky
plánování uvnitř buňky je jednoduché
cesta, je posloupnost buněk taková, že platí
první buňka obsahuje start
poslední buňka obsahuje cíl
buňky v posloupnosti za sebou sdílí společnou hranu
pro buňky lichoběžníkového tvaru to umíme v čase O(n log n)
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Algoritmus zametací přímky
setřídit všechny vrcholy podle souřadnice x
zametáme zleva doprava koštětem
koště má svůj stav — utříděný seznam úseček podle y -ové
osy, které zrovna protíná.
stav se mění pouze ve vrcholech (událost)
při každé události je stav aktualizován — nalezení
levého/pravého konce hrany koresponduje přidání/smazání
hrany
při průchodu sestavujeme graf reprezentující sousednost buněk
Složitost O(n log n) — třídění O(n log n), jedna aktualizace stavu
koštěte O(log n), počet aktualizací (bez průsečíků) O(n)
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Průběžné změny koštěte
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Graf viditelnosti
Voronoi diagramy
Lichoběžníková dekompozice
Výsledná dekompozice
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Plánování s otáčením
Konvexní robot
co když robot není bezrozměrný bod ani kružnice?
pro konvexního robota bez otáčení taky umíme nafouknout
překážky
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Plánování s otáčením
Plánování s otáčením
problém žebříku
robot reprezentován úsečkou
pro úsečku v jedné poloze lze použít lichoběžníkovou
dekompozici spojenou s nafouknutím překážek
v dalším kroku zkusíme úsečku pootočit
topologický graf zůstává stejný
po jisté době ale ke změně dojde (nějaký lichobežník zanikne,
změní sousedy atp.) — je možno spočítat
pro 360˚ získáme složitější graf, ale s žebříkem můžeme i
otáčet
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Plánování s otáčením
Změna topologického grafu při otáčení
L4 b
L4a
L1b
L1a
L
K
L3b
L3a
L2b
L2a
L1a
L4a
L1b
L3a
L2b
L
L2a
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
L4b
K
L3b
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Plánování s otáčením
Ořez lichoběžníkových buněk
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028
Obsah
Úvod
Bodový robot
Konvexní robot
Příště
Pravděpodobnostní plánování
jak naplánovat cestu pro auto bez couvání?
a co couvání traktoru s několika přívěsy?
nebo piáno v krápníkové jeskyni (3D nekonvexní objekt v 3D
prostředí s otáčením)?
Martin Dlouhý a Zbyněk Winkler
Úvod do mobilní robotiky — AIL028

Podobné dokumenty

Aplikace metod zpracování obrazu ve fyzice tenkých vrstev

Aplikace metod zpracování obrazu ve fyzice tenkých vrstev Aplikace metod zpracování obrazu ve fyzice tenkých vrstev Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem Martin Švec [email protected]

Více

[Please insert PrerenderUnicode{Ăı} into preamble]vod do mobiln

[Please insert PrerenderUnicode{Ăı} into preamble]vod do mobiln Úvod do mobilní robotiky — AIL028 Zbyněk Winkler a Martin Dlouhý zbynek.winkler at mff.cuni.cz, md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor05/cs

Více

SLAM - Robotika.cz

SLAM - Robotika.cz Pokročilé algoritmy

Více

Úvod - Robotika.cz

Úvod - Robotika.cz Obsah Úvod Robotické soutěže a roboti na MFF Robotika — rocket science?

Více

Cenik anatomie

Cenik anatomie adrese http://www.amsoft.cz/Produkty/Adobe/acrobat/readstep.html. Při zadání první objednávky požadujeme na objednávce uvedení následujících údajů : IČO a DIČ (pokud existují), adresu, bankovní spo...

Více

5 Předmluva 9 1 Základní pojmy 11 1.1 Definice grafu

5 Předmluva 9 1 Základní pojmy 11 1.1 Definice grafu 2 Aplikace úloh o cestách 2.1 Druhy modelů a úloh . . . . . . . . . 2.2 Změny stavů a posloupnosti operací 2.3 Paralelně probíhající činnosti . . . . 2.4 Hledání statických konfigurací . . . .

Více

Numerická integrace

Numerická integrace + 2( f ( x2 ) + f ( x4 ) + ... + f ( xn − 2 )) + + 4( f ( x1 ) + f ( x3 ) + f ( xn −1 ))]

Více

RAVO 5 iSeries

RAVO 5 iSeries Holandsku. Zde vyrábíme prvotřídní silniční zametací vozy pro zákazníky z celého světa Naše mezinárodní prodejní síť dokáže poskytnout podporu, servis po celém světě. Zákazníci jsou například ve zn...

Více

základy gis

základy gis Data, s nimiž GIS pracuje, nazýváme obecně geodata. Tato geodata se skládají z tzv.geoobjektů, které obsahují dva až tři druhy informací (prostorové informace, atributové (popisové) informace a moh...

Více