DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů - Česká zemědělská univerzita

Komentáře

Transkript

DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů - Česká zemědělská univerzita
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
29.3. – 30.3. 2014, sobota - neděle
MENDELTECH INTERNATIONAL 2014 – MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Program konference je zaměřen na prezentaci současných vědecko-výzkumných a nových provozních poznatků z oblasti
bezpečné exploatace techniky v procesech biotechnických soustav, aplikací inovativních technologií snižujících negativní zátěž
životního prostředí a z jejich transferu do praxe.
Konference by měla přispět k dalšímu prohloubení vzájemné spolupráce univerzitních pracovišť a spolupráce univerzitních
pracovišť a subjektů podnikatelské sféry na mezinárodní úrovni.
Odborný garant a organizátor: Mendelova univerzita v Brně
Místo konání: Zámek Křtiny, Mendelova univerzita v Brně
Vstup: pozvánky
30.3.2014, neděle
10.00 hod
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VELETRHŮ
spojené s předáváním ocenění soutěží o nejlepší exponáty GRAND PRIX TECHAGRO, GRAND PRIX ANIMAL VETEX, GRANG
PRIX SILVA REGINA, GRAND PRIX BIOMASA
Místo konání: pavilon A - Rotunda
Vstup: pozvánky
9.00 – 16.00 hod
PŘEDNÁŠKY ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, O.S.
Organizátor: Český svaz včelařů
Odborný garant a organizátor: Marek Linger
Místo konání: pavilon E, sál E2
Vstup: volný
Program přednášek:
9.30 – 10.00 hod
ZAHÁJENÍ, PŘEDÁNÍ VYZNAMENÁNÍ
10.00 – 11.00 hod
HISTORIE VČELAŘSKÝCH SPOLKŮ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
Přednášející: Doc.RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.
11.00 – 12.00 hod
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VČELÍCH PRODUKTŮ PRO ZDRAVÍ ČLOVĚKA
Přednášející: MUDr. Jana Hajdušková
12.00 – 13.00 hod
CO VŠE POŠKOZUJE KVALITU MEDU
1
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
Přednášející: MVDr. Ivan Chadima
13.00 – 14.00 hod
ZKUŠENOSTI VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE SE VČELAŘI
Přednášející: MVDr. Bohumil Pantůček
14.00 – 15.00 hod
RACIONALIZACE VE VČELAŘENÍ
Přednášející: Augustin Uváčik, DiS.
15.00 – 16.00 hod
DIAGNOSTIKA VAROÁZY ANEB ZIMNÍ MĚL MÝTŮ ZBAVENÁ
Přednášející: Ing. Antonín Přidal, PhD.
16.00
DISKUZE
13.30 hod
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY SILVA REGINA 2014 V PAVILONU Z
Místo konání: centrální podium pavilonu Z
Vstup: volný
14.00 – 18.00 hod
MODERNÍ TRENDY VYUŽITÍ DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ – SEMINÁŘ
Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU
Organizátor: Nadace dřevo pro život pod záštitou MZe
Kontakt: [email protected]
Vstup: volný
Program semináře:
14.00 – 14.45 hod
ANKETA - DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU
Přednášející: Ing. Stanislav Polák a Stanislav Müller, DiS.
Témata: Filosofie projektu (Ing. Stanislav Polák)
Historie projektu DSR + výsledky ročníku 2012 (Stanislav Müller, DiS.)
Nominace vítězných děl DSR 2013 (Stanislav Müller, DiS.)
14.45 – 15.30 hod
KŘÍŽEM LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO - CLT/KLH
Přednášející: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Témata: Vstupní surovina, výroba a parametry
Úspěšné realizace
15.30 – 16.15 hod
MODERNÍ SRUBY A ROUBENKY
Přednášející: Ing. Otakar Koudelka, CSc.
Témata: Vstupní surovina, výroba a parametry
Úspěšné realizace
16.15 – 17.00 hod
SOLAR DECATHLON – 2013 – VÝSLEDKY
Přednášející: Ing. Pavel Nechanický
Témata: Návrh soutěžního domu
Výroba a montáž v ČR
Montáž domu v USA
2
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
Získaná ocenění
17.00 – 17.30 hod
PROBLEMATIKA TŘÍDĚNÍ BUKOVÉ KULATINY, NÁKUP, OBCHOD, VYUŽITÍ
Přednášející: Ing. Jan Václavík
17.30 – 18.00 hod
PANELOVÁ DISKUZE K CELÉMU SEMINÁŘI
15.00 – 18.00 hod
EUROASIJSKÁ EKONOMICKÁ KOMISE - RUSKO-KAZACHSTÁN-BĚLORUSKO-ČESKÁ REPUBLIKA - KULATÝ STŮL
Místo konání: pavilon A, sál Brno
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Vstup: pozvánky
16.00 – 20.00 hod
SNĚM SPOLEČNOSTI MLADÝCH AGRÁRNÍKŮ ČR
Akce SMA ČR za účasti ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky
Odborný garant a organizátor: SMA , Ing. Milan Kouřil
Místo konání: sál P3
Vstup: pozvánky
18.30 hod
SPOLEČENSKÝ VEČER VELETRHŮ TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA
Organizátor: Veletrhy Brno a.s.
Místo konání: pavilon A, sál Rotunda
Vstup: pozvánky
31.3.2014, pondělí
9 – 12 hod
POSOUZENÍ SHODY ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Prezentace zkoušek zemědělských strojů zákazníkům
Organizátor: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů
Místo konání: Kongresové centrum, sál D
Odborný garant: Ing. Vratislav Zykán
13 – 15 hod
ROK RODINNÝCH FAREM
Seminář Asociace soukromého zemědělství pro zemědělskou veřejnost na téma: Rok 2014 jako rok rodinných farem a význam
rodinných farem v současnosti.
Organizátor: Asociace soukromého zemědělství ČR
Místo konání: Kongresové centrum, sál C
Odborný garant: Jana Breburdová, kancelář ASZ ČR
Vstup: zdarma
3
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
9.00 – 13.00 hod
EVROPSKÁ LESNICKÁ POLITIKA V SOUČASNOSTI A BUDOUCNOSTI – SEMINÁŘ
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta pod záštitou ÚHÚL
Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU
Kontakt: [email protected]
Program semináře:
9.00 – 9.45
LESNICKÁ POLITIKA ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU
Téma: Zhodnocení změn za 1 dekádu v lesnické politice
Organizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
Odborný garant: Ing. Jaromír Vašíček, CSc.,
9.45 – 10.30
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROSTŔEDNICTVÍM HORIZONT 2020
Téma: Možnosti financování v lesnictví (výzkum, vývoj a inovace) a další evropské programy stejného tematického
zaměření (např. LIFE+)
Organizátor: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace, Brusel
Odborný garant: Ing. Kateřina Slavíková,
11.00 – 11.45
NOVĚ STRATEGIE V EU
Téma: Nová lesnická strategie EU a související lesnicko-politické aktivity v panevropském regionu (příprava právně
závazné dohody o lesích v Evropě)
Organizátor: Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR
Odborný garant: Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
11.45. – 12.30
LESNICKÁ POLITIKA EU
Téma: Lesnická politika v kontextu ostatních politik EU
Organizátor: Úsek zemědělství a životního prostředí, Stálé zastoupení ČR při EU
Odborný garant: Ing. Jiří Jílek, MBA.
12.30. – 13.00
PANELOVÁ DISKUZE K CELÉMU SEMINÁŘI
Seminářem provede: Ing. Vlastimil Vala, CSc., Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a
dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
10.30 - 13.30 hod
SOUŤĚŽ O DŘÍVÍ NA PNI – VEŘEJNÁ AUKCE
Odborný garant: FORESTA SG, a.s.
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie - kinosál
Vstup: registrace od 10:30
14.00 – 15.00 hod
INOVAČNÍ PLATFORMA PRO ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČTPLH
Odborný garant: Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie - kinosál
4
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
10.00 – 14.00 hod
VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE DŘEVNÍ HMOTY V ČR
Odborný garant: Ing. Stanislav Václavek, Ing. Oldřich Václavek
Organizátor: DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o.
Moderuje: Ing. Jan Příhoda
Místo konání: pavilon P, sál P3
Program přednášek:
20 min
PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ NEBO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ DŘÍVÍ
Prof. Ing. Vladimír Simanov, Csc.
20 min
VÝVOJ TRHU S BIOMASOU V ČR
Organizátor: CZ BIOM České sdružení pro biomasu
Odborný garant: Ing. Jan Habart
20 min
TĚŽEBNÍ ZBYTKY U LČR, s.p.
Organizátor: Lesy ČR, s.p.
Odborný garant: Ing. Jiří Černík, Ing. Josef Svoboda
20 min
ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM PROTI TEPLU Z BIOENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Organizátor: AGRAR PLUS, GesmbH.
Odborný garant: Dipl.Ing. Christian Mayerhofer-Burger
Překlad z NJ
20 min
VÝROBA A UPLATNĚNÍ ENERGETICKÉ ŠTĚPKY V PODMÍNKÁCH ČR
Organizátor: SOLITERA spol. s.r.o.
Odborný garant: Roman Šantora
30 min
ROZVÍJEJÍCÍ SE TRH S RYCHLEROSTOUCÍMI ENERGETICKÝMI DŘEVINAMI
Organizátor: CZ BIOM České sdružení pro biomasu
Odborný garant: Mgr. Jan Saglena
20 min
KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ TĚŽEBNÍCH ZBYTKŮ
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně
Odborný garant: Prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
10.00 – 13.00 hod.
BIOPLYNOVÁ TRANSFORMACE BIOMASY
Odborný garant: Prof. Ing. Jan Mareček DrSc., Prof. Ing. Bořivoj Groda DrSc.
Místo konání: pavilon P, sál P1
5
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
Program semináře:
5 min
ZAHÁJENÍ
Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.
20 min
STRATEGICKÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ BIOMASY V ČR
Organizátor: Oddělení OZE a environmentálních strategií. MZE, Praha-Těšnov
Odborný garant: Ing. Tereza Musilová, vedoucí oddělení
20 min
NOVÁ LEGISLATIVA V OBLASTI BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ A DALŠÍCH BIOENERGETICKÝCH
TRANSFORMACÍ OD R. 2014 S VÝHLEDEM DO BUDOUCNA
Organizátor: Energetický regulační úřad ČR pro OZE
Odborný garant: Ing. Martin Laštůvka, místopředseda
20 min
PŘÍSTUPY A STANOVISKA AK ČR K MOŽNOSTEM, PERSPEKTIVÁM A LIMITŮM VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ
BIOMASY JAKO PODPOROVANÉ OZE
Organizátor: Agrární komora ČR
Odborný garant: Ing. Jan Veleba, prezident AK, senátor ČR
20 min
SYNERGIE PROPOJENÍ BPS A ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY
Odborný garant: Ing. Karel Kuthan, CSc. - statkář Suchohrdly u Miroslavi
20 min
VÝSLEDKY MODERNIZACE A INTENZIFIKACE STÁVÁJÍCÍ BPS
Organizátor: AgriKomp Bohemia, s.r.o., Brno
Odborný garant: Ing. Martin Mrůzek
20 min
VYUŽITÍ TEPLA U VYBRANÝCH BPS V ČR
Organizátor: CZ BIOM
Odborný garant: Ing. Adam Moravec, vedoucí sekce Bioplyn
20 min
VÝSLEDKY TŘÍLETÝCH LABORATORNÍCH TESTŮ ENERGETICKÝCH HYBRIDŮ KUKUŘICE A ČEROKŮ
Organizátor: KWS osiva, Velké Meziříčí
Odborný garant: Ing. Karel Prokeš, Ph.D., jednatel
20 min
PROGNÓZOVÁNÍ PRODUKCE BIOPLYNU NA ZÁKLADĚ LABORATORNÍCH TESTŮ ENERGETICKÝCH
HYBRIDŮ KUKUŘICE
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně
Odborný garant: Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
20 min
MIKRONUTRIČNÍ BIOLOGICKÝ SERVIS PRO BPS
Organizátor: Schaumann ČR, s.r.o.
Odborný garant: Ing. Jaroslava Zachová, Ph.D.
10 min
ZÁVĚREČNÉ SLOVO SEMINÁŘE
Odborný garant sekce: prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.
6
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
13.30 – 17.00 hod.
ENERGETICKÝ POTENCIÁL BIOMASY V KOLOBĚHU ŽIVIN A ENERGIE – HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ
Místo konání: pavilon P, sál P1
Odborný garant: Ing. Josef Šrefl, CSc.
Program přednášek:
35 min
PŮDA A JEJÍ VÝZNAM V SYSTÉMU PRODUKCE BIOMASY
RNDr.Václav Cílek, CSc. - Em.ředitel Geologického ústavu ČAV
20 min
PŮDY V ČR, JEJICH STAV A POTENCIÁL
Ing. Jiří Hladík , Ph.D. - ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy
15 min
ZMĚNY KLIMATU A PROMĚNA KVALITY PŮDY
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. - ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, a předseda
České bioklimatologické společnosti
15 min
ŽIVOT VE ZDRAVÉ PŮDĚ A JEHO VLIV NA ÚRODNOST PŮDY
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. - Mendelova universita v Brně
10 min
INTERAKTIVNÍ MAPA (FORMÁT GIS) POTENCIÁLU LOKÁLNÍCH ZDROJŮ BIOMASY, VYUŽITÍ INFRASTRUKTURY
Ing. Luboš Nobilis - ECO trend Research centre
PŘÍKLADY Z PROVOZU:
Zkušenosti z moderní kompostárny s řízeným provozem
Luboš Hora, EKODENDRA
Zkušenosti z provozu kompostárny ve spolupráci zemědělec – obec – odpadářská firma
Jiří Netík, Kompostárna Jarošovice
Čím vrátit živiny odčerpané výnosem?
Ing. Miloš Stejskal, BIOKOM CZ
Aktivity Divize BioEnergie
Ing. Jan Harant, AGRO CS a.s.
ZÁSTUPCI STÁTNÍ SPRÁVY:
Legislativní a finanční podpory zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů a jejich směrování do půdy
Ing.Michaela Budňáková MZe ČR
Kvalita kompostů, jejich certifikace a působení na kvalitu půdy
Ing.Miroslav Florian, Ph.D., ÚKZUZ - ředitel Sekce úřední kontroly
Kvalita půdy a životní prostředí
Zástupce MŽP ČR
7
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
1.4.2014, úterý
9.30 – 17.00 hod
6. STŘEDOEVROPSKÝ VETERINÁRNÍ KONGRES
Odborný garant: MVDr. Mirko Treu, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: kongresové centrum, sál A
Vstup: registrační poplatek
12.00 – 14.30 hod
ČLENSKÁ SCHŮZE ČAAM a WVPA
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: sál C
Vstup: registrovaní účastníci
18.00 hod
6. STŘEDOEVROPSKÝ VETERINÁRNÍ KONGRES - SPOLEČENSKÝ VEČER
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: galerie pavilonu A
Vstup: registrovaní účastníci kongresu
13.30 – 15.00 hod
SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTNÍCH VETERINÁRNÍCH SPRÁV ČR A SR A VETERINÁRNÍCH KOMOR ČR
A SR
Místo konání: kongresové centrum, salonek E
Vstup: registrovaní účastníci
10.00 – 14.30 hod.
OD KONVENČNÍCH K MODERNÍM SMĚSNÝM A BIOGENNÍM PALIVŮM PRO DOPRAVU - STAV A PERSPEKTIVY
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SE ZŘETELEM NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST
Odborný garant: Ing. Petr Jevič
Organizátor: MZe, MPO, VÚZT, v.v.i., SVB
Místo konání: pavilon P, sál P1
Program semináře:
5 min
ÚVODNÍ SLOVO
Ing. Marek Světlík, Ph.D., ředitel VÚZT, v.v.i.
15 min
STAV PLNĚNÍ SCHVÁLENÉHO PROGRAMU DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ
A MOŽNOSTI JEJICH PODPORY NA OBDOBÍ 2015 – 2020
Ing. Tereza Musilová Ing. Karel Trapl, Ph.D., Ministerstvo zemědělství ČR
15 min
NÁVRH EVROPSKÉ KOMISE TÝKAJÍCÍ SE NOVÉHO ZAMĚŘENÍ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI
UDRŽITELNOSTI BIOPALIV
Ing. Jiří Hromádko, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR
15 min
8
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V DOPRAVĚ PODLE NÁRODNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ČR PRO
ENERGII Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Ing. Antonín Beran, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
15 min
BILANCE VÝROBY A HRUBÉ SPOTŘEBY STANDARDIZOVANÝCH FOSILNÍCH, BIOGENNÍCH A SMĚSNÝCH
POHONNÝCH HMOT NA TRHU ČR
Ing. Luděk Dušek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
15 min
STAV A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ TRŽNÍHO SORTIMENTU A JAKOSTI POHONNÝCH HMOT
Ing. Vladimír Třebický, CSc., SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, Praha
15 min
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S OXIDAČNÍ STABILITOU METHYLESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN A SMĚSNÉ
MOTOROVÉ NAFTY
Ing. Pavel Cimpl, ČEPRO, a.s. Praha
15 min
MOŽNOSTI A PŘEDPOKLADY VYUŽITÍ BIONAFTY A SMĚSNÉ MOTOROVÉ NAFTY V ZEMĚDĚLSTVÍ
Karel Hendrych, PREOL, a.s. Lovosice
15 min
INTERNACIONALIZACE OBCHODU S BIOPALIVY A VÝCHOZÍMI SUROVINAMI PRO JEJICH VÝROBU
Ing. Dalibor Delong, BZK Group Ltd. Teresin, Polsko
15 min
CENOVÝ VÝVOJ A BILANCE ROSTLINNÝCH OLEJŮ NA GLOBÁLNÍM A TUZEMSKÉM TRHU
Ing. Miroslav Bažata, Glencore Grain Czech s.r.o.
15 min
MOTOROVÁ PALIVA NA BÁZI POUŽITÝCH FRITOVACÍCH OLEJŮ
Ing. Jozef Mikulec, CSc., VÚRUP, a.s. Bratislava
Doc.Ing. Ján Cvengroš, DrSc. Slovenská technická univerzita, Bratislava
15 min
MOŽNOSTI VÝROBY BIONAFTY Z ROSTLINNÝCH OLEJŮ A ŽIVOČIŠNÝCH TUKŮ HETEROGENNÍ
KATALÝZOU
Ing. Martin Hájek, Ph.D., Univerzita Pardubice
15 min
POVINNOST SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ Z POHONNÝCH HMOT A MOŽNOSTI JEJÍHO
SPLNĚNÍ VYUŽITÍM BIOPALIV
Ing. Petr Jevič, CSc.,prof.h.c., VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha
10.00 – 14.00 hod
VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE DŘEVNÍ HMOTY
Odborný garant: Ing. Stanislav Václavek, Ing. Oldřich Václavek
Organizátor: DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o.
Moderuje: Ing. Jan Příhoda
Místo konání: pavilon P, sál P3
Program semináře:
20 min
VLHKOST TĚZĚBNÍCH ZBYTKŮ JAKO JAKOSTNÍ A OBCHODNÍ PARAMETR
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně
Odborný garant: Ing. Tomáš Badal
9
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
20 min
KVALITA A CERTIFIKACE PALIV NA BÁZI DŘEVA
Organizátor: TüV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno
Odborný garant: RNDr. Alice Kotlánová
20 min
VÝROBA TEPLA ZE ŠTĚPKY V KOTLÍCH DO 200 KW
Organizátor: DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s.r.o.
Odborný garant: Ing. Oldřich Václavek
20 min
KOTELNY NA PELETY PRO BYTOVÉ DOMY A VEŘEJNÝ SEKTOR 0,2 AŽ 1 MW
Organizátor: CDP cz. s.r.o.
Odborný garant: Marek Řebíček
20 min
REALIZACE KOTELEN NA BIOMASU PRO VÝROBU TEPLA PŘES 1 MW
Organizátor: POLYTECHNIK Biomass Energy
Odborný garant: Mag. Bernhard Häusler
Překlad z NJ
20 min
ALTERNATIVNÍ VYUŽITÍ BIOMASY A JEJÍ SPALOVÁNÍ
Organizátor: STEP Trutnov
Odborný garant: Klára Pavlíčková
20 min
ZKUŠENOST S KOTLI NA BIOMASU
Organizátor: Verner, a.s.
Odborný garant: Bc. Jiří Hlávka
20 min
VÝROBA A SPOTŘEBA PELET V ČR, EU A VE SVĚTĚ; KAM MIZÍ ČESKÉ PELETY
Organizátor: Klastr česká peleta
Odborný garant: Ing. Vladimír Stupavský
20 min
PELETOVÁNÍ SLÁMY A OSTATNÍ BIOMASY
Organizátor: KONZIX, s.r.o.
Odborný garant: Ing. Jiří Kott
20 min
STROJE PRO VÝROBU A TŘÍDĚNÍ BIOMASY
Organizátor: Codet, s.r.o.
Odborný garant: Ing. Tomáš Hamšík
20 min
PELETOVÁNÍ SLÁMY A OSTATNÍ BIOMASY
Organizátor: KONZIX, s.r.o.
Odborný garant: Ing. Jiří Kott
10.00 – 13.00 hod
20 LET BIOMASY V ČR A EU
Organizátor: CZ BIOM
Odborný garant: Jan Habart, Ing. Stanislav Václavek
Místo konání: pavilon P, sál P4, sekce a, b
10
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
9.30 – 12.00 hod
SEMINÁŘ K INOVACÍM V ZEMĚDĚLSTVÍ Organizátor: Agrární komora ČR, Ministerstvo zemědělství
Odborný garant: tajemník AK Ing. Záhorka
Místo konání: sál Morava
13.00 – 16.00 hod
ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉ KOMISE AK ČR
Organizátor: Agrární komora ČR
Místo konání: pavilon A3, sál Brno
9.00 – 13.00
NOVÉ POJETÍ CELOSPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU LESŮ VE SVĚTĚ A STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY Z POHLEDU STÁTNÍ
SPRÁVY – SEMINÁŘ
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta pod záštitou ÚHUL
Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál a kinosál LDF MENDELU
Kontakt: [email protected]
Program semináře:
9.00 – 9.45
NOVÉ POJETÍ CELOSPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU LESŮ A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY
Téma: Celospolečenské pojetí lesů a ekosystémové služby – vazba na evropské strategie
Organizátor: Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská
univerzita v Praze
Odborný garant: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D.,
9.45 – 10.30
CELOSPOLEČENSKÝ VÝZNAM LESŮ Z POHLEDU SEKVESTRACE UHLÍKU
Organizátor: Ústav zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Odborný garant: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
11.00 – 11.45
LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ A BILANCE UHLÍKU
Téma: Lesnické hospodaření a bilance uhlíku – dopad na lesnické politiky v rámci EU
Organizátor: Odbor energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí ČR
Odborný garant: Mgr. Michal Daňhelka
11.45 – 12.30
PODPORA CELOSPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU LESŮ Z VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ
Organizátor: Odbor koncepcí lesního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR
Odborný garant: Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
12.30 – 13.00
PANELOVÁ DISKUZE K SEMINÁŘI
Seminářem provede: Ing. Vlastimil Vala, CSc, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a
dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
11
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
14.00 – 17.00 hod
PREZENTACE ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV) 2007 – 2013, SEZNÁMENÍ
S PŘIPRAVOVANÝMI PRV NA OBDOBÍ 2014 - 2020
Odborný Garant: Ministerstvo zemědělství
Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU
Kontakt: [email protected]
2.4. 2014, středa
9.30 – 12.00 hod
6. STŘEDOEVROPSKÝ VETERINÁRNÍ KONGRES - SETKÁNÍ VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ Z ČR A ZAHRANIČÍ
Odborný garant: MVDr. Mirko Treu, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: kongresové centrum, sál A
Vstup: registrační poplatek
9.30 – 13.00 hod
ZASEDÁNÍ MYSLIVECKÉ KOMISE AK ČR
Organizátor: Agrární komora ČR
Místo konání: pavilon A3, sál Brno
9.30 – 13.00 hod
MODERNÍ ŘÍZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
Organizátor: Ing. K. Považan
Místo konání: pavilon P4, sekce a, b
Vstup: registrační poplatek
9.00 – 13.00 hod
NÁRODNÍ INVENTARIZACE LESŮ V ČR – SEMINÁŘ
Organizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU
Kontakt: [email protected]
Program: NIL – první celoplošná matematicko-statistická inventarizace lesů v ČR, první nezávislé šetření o skutečném stavu a
vývoji lesů ČR z pohledu hospodářského využití a trvalé udržitelnosti životního prostředí. Právě probíhá 2. cyklus NIL (2011–
2015). Jakým způsobem se sbírají data, jak se vyhodnocují, jaké výstupy může NIL2 nabídnout?
- Úvod, technologie sběru dat, kontinuální NIL
- Využití metod dálkového průzkumu Země v NIL ČR
- Základní metodické přístupy vyhodnocení dat NIL
- Výstupy druhého cyklu NIL ČR – co může NIL2 nabídnout
12
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
13.00 – 14.00 hod
NAŘÍZENÍ EU Č. 995/2010 O UVÁDĚNÍ DŘEVA A DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ NA TRH – PŘEDNÁŠKA
Organizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU
Kontakt: [email protected]
Program: Nařízení EU č. 995/2010 platí v celé Evropské unii od března 2013. Cílem tohoto nařízení je zabránit uvádění
nezákonně vytěženého dříví na trhy Evropské unie. Každému, kdo dřevo a dřevařské výrobky na trhy EU uvádí, ukládá nařízení
jako hlavní povinnost mít a pravidelně aktualizovat tzv. systém náležité péče. Co je systém náležité péče, jaké další povinnosti
hospodářské subjekty uvádějící dřevo a výrobky z něj na trh mají, Vaše otázky, naše odpovědi.
3.4.2014, čtvrtek
9.30 – 13.00 hod
MODERNÍ ŘÍZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
Organizátor: Ing. K. Považan
Místo konání: pavilon P4, sekce a, b
Vstup: volný
9.00 – 13.00 hod
MELIORACE, HRAZENÍ BYSTŘIN V POSLEDNÍCH 20 LETECH, VÝSLEDKY HNOJENÍ A VÁPNĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ,
SLUŽBY VLASTNÍKŮM LESŮ - SEMINÁŘ
Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta pod záštitou MZe
Kontakt: [email protected]
Vstup: volný
Program semináře:
9.00– 09.45
MELIORACE, HRAZENÍ BYSTŘIN V POSLEDNÍCH 20. LETECH
Přednášející: prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
9.45 – 10.30
SLUŽBY VLASTNÍKŮM LESŮ
Přednášející: Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. a prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
11.00 – 11.45
VÝSLEDKY HNOJENÍ A VÁPNĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ
Přednášející: doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
11.45 – 12.30
NOVÁ TECHNOLOGIE ZPEVNĚNÍ LESNÍCH ODVOZNÍCH CEST
Přednášející: Ing. Igor Večerka
13
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
13.00 – 16.00 hod
BUDOUCNOST LESŮ V KRUŠNÝCH HORÁCH
Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU
Garant: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta pod záštitou MZe
Kontakt: [email protected]
16.00 – 18.00
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTŮ OP VK NA LDF MENDELU
Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta
Kontakt: [email protected]
30.3. – 3.4.2014
HARMONOGRAM DOPROVODNÉHO PROGRAMU SILVA REGINA PO CELOU DOBU VELETRHU
Garantem doprovodného programu je Lesnická a dřevařské fakulta Mendelovy univerzity v Brně, společně s Českou
technologickou platformou lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví, občanským sdružením. Záštitu
nad doprovodným programem převzal prof. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan Lesnické
a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně.
Mediálním partnerem je nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o. - časopisy Lesnická práce a Svět myslivosti
a lesnický server SILVARIUM.CZ.
Aktuální program naleznete na http://www.bvv.cz/silva-regina/
9.00 – 17.00 hod
STÁNEK LESNÍ PEDAGOGIKY – LES DĚTEM
Doprovodný program zaměřený na představení myslivecké a lesnické tématiky dětem. Lesníci a myslivci si Vás dovolují pozvat
na program o lese. Po celou dobu konání veletrhu budou probíhat hry pro děti a poznávací interaktivní soutěže. V rámci tohoto
programu se děti pod vedením odborníků – lesních pedagogů na několika stanovištích formou her dozvědí zajímavé informace o
lese.
Odborný garant: Ministerstvo zemědělství ČR, Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Vojenské lesy a majetky SR š.p.,
Českomoravská myslivecká jednota, o.s., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Nadace dřevo pro život,
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Lesy České republiky, s.p., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie
Vstup: volný
9.00 – 12.00 hod
POPULÁRNĚ NAUČNÁ SOUTĚŽ – „POZNEJTE NAŠE DŘEVO“
Podstatou soutěže bude přiblížení domácích dřevin široké veřejnosti všech věkových kategorií. Soutěžící se během soutěže
dozví, jak rozeznat jednotlivá dřeva, budou si moci vzorky osahat a porovnat jejich tvrdost, vůni, barvu, lesk, ale i další vlastnosti,
a to jak mikroskopicky, tak makroskopicky. Na vystavených posterech (plakátech) budou zároveň zobrazeny a popsány hlavní
zástupci našich dřevin. Soutěž bude probíhat od 9 do 12 hodin všechny dny veletrhu na výstavním stánku Lesnické a dřevařské
fakulty Mendelovy univerzity v Brně, vyhlášení a předání cen bude probíhat na stánku každý den ve 12.30 hodin.
Odborný garant: Mendelova univerzita v Brně
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z
Vstup: volný
14
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍCH A DĚTSKÝCH FILMŮ O LESE
Prezentace krátkých dokumentárních filmů vzniklých za přispění MZe mapujících stav a vývoj lesních porostů ve vybraných
oblastech za posledních 20 let. Dále se budou promítat dokumenty z expedice po Amazonii a dětské filmy o lese. Promítání bude
probíhat v 1. galerii pavilonu Z. Záštitu nad touto akcí má MZe a Nadace strom pro život.
Odborný garant: Ministerstvo zemědělství ČR, Nadace strom pro život
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie - kinosál
Vstup: volný
neděle - 30.3.2014
9:00 - 10:00 Lesní pedagogika
10:00 - 11:30 Promítání Mendelova univerzita v Brně
11:30 - 12:30 Ministerstvo Zemědělství
12:30 - 15:30 Promítání Ministerstvo Zemědělství
15:30 - 16:00 Promítání Vojenské lesy a majetky SR
16:00 - 18:00 Promítání Českomoravská myslivecká jednota
pondělí - 31.4.2014
9:00 - 10:00 Lesní pedagogika
10:00 - 11:30 Promítání Ministerstvo zemědělství
11:30 - 13:30 Foresta SG - veřejná soutěž o prodej dříví na pni
14:00 - 15:00 Inovační platforma pro zvýšení konkurenceschopnosti ČTPLH – seminář
15:00 - 16:30 Promítání Mendelova univerzita v Brně
16:30 - 18:00 Promítání Českomoravská myslivecká jednota
úterý - 1.4.2014
9:00 - 13:00 Mendelova univerzita v Brně (seminář)
13:00 - 15:00 Lesní pedagogika
15:00 - 16:30 Promítání Mendelova univerzita v Brně
16:30 - 17:00 Promítání Vojenské lesy a majetky SR
17:00 - 18:00 Promítání Ministerstvo zemědělství
středa - 2.4.2014
9:00 - 10:00 Lesní pedagogika
10:00 - 12:00 Česká zemědělská univerzita v Praze (promítání filmů - Smrt lesa a Lesy pro lidi)
12:00 - 13:30 Promítání Mendelova univerzita v Brně
13:30 - 14:00 Promítání Vojenské lesy a majetky SR
14:00 - 16:00 Česká zemědělská univerzita v Praze (promítání filmů - Farmář a jeho princ)
16:00 - 18:00 Českomoravská myslivecká jednota
čtvrtek - 3.2.2014
9:00 - 10:00 Lesní pedagogika
10:00 - 10:30 Promítání Vojenské lesy a majetky SR
10:30 - 13:00 Promítání Mendelova univerzita v Brně
13:00 - 15:30 Promítání Českomoravská myslivecká jednota
15:30 - 16:00 Promítání Vojenské lesy a majetky SR
16:00 - 18:00 Promítání Ministerstvo zemědělství
ZA ZVĚŘÍ EUROASIE
Unikátní výstava exotických trofejí a vycpanin ve spolupráci s Českou preparátorskou unií a SCIBCH.
Odborný garant: Česká preparátorská unie, SCIBCH
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie
Vstup: volný
15
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
SVĚDECTVÍ MAP
Výstava lesnických map z 16. století - Národního zemědělské muzeum Praha
Odborný garant: Národní zemědělské muzeum Praha
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie
Vstup: volný
SOKOLNICTVÍ, KYNOLOGIE, VÁBENÍ A FANFÁRY
Praktické ukázky ze sokolnictví a kynologie. V pravidelných intervalech exhibice vábení a fanfár v pavilonu Z.
Odborný garant: Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad
Labem, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Vojenské lesy a majetky SR š.p., Českomoravská myslivecká jednota, o.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie
Vstup: volný
95 LET MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ, 95 LET LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY
V BRNĚ A 90 LET ZALOŽENÍ ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKŮV LES KŘTINY
Unikátní výstava k významnému výročí Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty a Školního lesního podniku
Masarykův les Křtiny (pavilon Z).
Odborný garant: Mendelova univerzita v Brně
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie
Vstup: volný
90 LET ZALOŽENÍ ČMMJ
Při příležitosti významného výročí ČMMJ proběhne unikátní výstava v pavilonu Z.
Odborný garant: ČMMJ
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z
Vstup: volný
ŽIVOT A DÍLO JOSEFA HROMASE
ŽIVOT A DÍLO AKADEMIKA VYSKOTA
Výjimečná výstava o ikoně naší myslivosti – profesoru Josefu Hromasovi a o akademiku Vyskotovi, významném lesnickém
odborníkovi, který se zabýval zejména pěstěním lesa, lesní biologií a ekologií. Autor četných publikací,
například Československé pralesy, Biomasa a Pěstění lesů. Návštěvníci se mohou podrobně seznámit s životy a díly těchto
významných osobností (pavilon Z).
Odborný garant: Silvajagd
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z
Vstup: volný
VÝSTAVA ŘEMESEL SOUVISEJÍCÍCH S MYSLIVOSTÍ
VÝSTAVA LOVECKÉ OBUVI, SKLA A KERAMIKY
Výstava nožů, šperků, srubů, altánů, puškařství, kožotepectví, dřevěných došek s okapy, dřevorytin a řezbářství se koná
v pavilonu Z pod záštitou Silvajagd. Dále mají návštěvníci možnost seznámit se s různými typy lovecké obuvi a užitného umění
s mysliveckou tématikou.
Odborný garant: Silvajagd
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z
Vstup: volný
NP ŠUMAVA – KRÁSY NÁRODNÍCH PARKŮ
Správa národního parku Šumava připravila výstavu o krásách národních parků (pavilon Z, galerie).
Odborný garant: NP Šumava
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
16
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie
Vstup: volný
LOVECKÁ RESTAURACE, DEGUSTACE, ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY
Po celou dobu trvání veletrhu budou mít návštěvníci možnost ochutnat vybrané zvěřinové speciality v lovecké restauraci pavilonu
Z.
Odborný garant: Veletrhy Brno, a.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z přízemí a 1. galerie pavilonu Z
Vstup: volný
300 LET LÁNSKÉ OBORY
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z
Vstup: volný
9.00 – 17.00 hod
TECHNOLOGIE SBĚRU DAT NÁRODNÍ INVENTARIZACE LESŮ – INTERAKTIVNĚ
2. cyklus NIL (2011 – 2015) právě probíhá. Přijďte si vyzkoušet přístrojové vybavení inventarizačních skupin a seznámit se
s jejich prací v terénu, přístupné pro každého.
Odborný garant: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon Z
Vstup: volný
STIHL® TIMBERSPORTS® - ukázky disciplín a dřevosochání
31.3. – 2.4. 2014
10:30 – 11:15, 14:00 – 14:45
STIHL® TIMBERSPORTS® SHOW
Ukázka disciplín TIMBERSPORTS® (31. 3. – 1. 4. 2014).
KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY (2. 4. 2014 - 12:00 – 16:30 hod)
Odborný garant: Martin Komárek - STIHL® TIMBERSPORTS®
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: Volná plocha Z1, u pavilonu Z
Vstup: volný
31.3. – 2.4. 2014
11:15 - 11:45, 14:45 - 15:15
DŘEVOSOCHÁNÍ – NA PLOŠE ®TIMBERSPORTS®
Tvorba 2,5 metrové dřevěné sochy, 2.4. dražba
Odborný garant: Martin Komárek - STIHL® TIMBERSPORTS®
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: Volná plocha Z1, u pavilonu Z, plocha ®Timbersports®
Vstup: volný
30. 3. – 1. 4. 2014
9.00 – 18.00 hod
STAVBA LOVECKÉHO POSEDU
Stavba loveckého posedu za použití akumulátorové motorové pily. 5 x 2,5 x 2,5 metru.
Odborný garant: Jiří Vorlíček, Petr Troják, Husqvarna
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: Travnatá volná plocha mezi pavilonem M a Y
Vstup: volný
1. 4. 2014
17
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
11.00 hod
SLŠ - SOUTĚŽ V HODU SEKEROU A ŘEZÁNÍ RUČNÍ PILOU
Soutěž studentů lesnických škol v hodu oboustrannou sekerou na terč a řezání ruční pilou břichatkou.
Vyhlášení výsledků v pavilonu Z v 15 hod.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Odborný garant: Jiří Vorlíček, Husqvarna
Místo konání: Travnatá volná plocha mezi pavilonem M a Y
Vstup: volný
13.00 hod
ČESKÝ POHÁR V HODU OBOUSTRANNOU SEKEROU
Kvalifikační závod Českého poháru 2014 v hodu oboustrannou sekerou na terč
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Odborný garant: Jiří Vorlíček, Husqvarna
Místo konání: Travnatá volná plocha mezi pavilonem M a Y
Vstup: volný
30. 3. – 1. 4. 2014
Během dne
DŘEVOSOCHÁNÍ
Vyřezávání soch a ptačích budek motorovou pilou ze dřeva.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Odborný garant: Jiří Vorlíček, Husqvarna
Místo konání: Travnatá volná plocha mezi pavilonem M a Y
Vstup: volný
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hod.
UKÁZKY ZPRACOVÁNÍ BIOMASY – ZAMĚŘENÍ DRCENÍ A ŠTĚPKOVÁNÍ
Předvádění zajišťují firmy: AGAMA, AMD KONSTRUKT, CODET TRADE, SILSCRAP, EKO BANDIT, KARLOW-KARLSHOF,
MALCOM CZ, MANATECH, SOME
Odborný dohled: prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc
Místo konání: volná plocha R u pavilonu Z
Vstup: volný
UKÁZKY ZPRACOVÁNÍ BIOMASY – volná plocha R
AGAMA
CODET trade
SILSCRAP
EKO BANDIT
KARLOW-KARLSHOF
SOME Jindřichův Hradec
AMD Konstrukt
MANATECH
MALCOM CZ
9.00 – 18.00 hod
FARMA JOHN DEERE
Odborný garant: Equicom
18
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: Volná plocha H1
Vstup: volný
9.00 – 18.00 hod
VELKÁ VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Odborný garant: Český svaz včelařů
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon E,
Vstup: volný
9.00 – 18.00 hod
VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Odborný garant: Genoservis, a.s.
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.
Místo konání: pavilon H
Vstup: volný
30. 3. – 3. 4. neděle - čtvrtek
9.00 - 18.00
Prohlídka expozic holštýnského skotu, českého strakatého skotu, masného skotu, prasat, ovcí a koz
9.00 – 18.00
Ukázky stříhání ovcí a zpracování vlny
9.00 – 18.00 Zemědělství žije! - stánek Zemědělského svazu ČR, pavilon H
30. 3. – 3. 4. neděle - čtvrtek
9.00 - 17.00
Farma John Deere (volná plocha H)
Koně amerických plemen a pony
Show koní Equiteam a komunikační hry
Svezení diváků na koních a ve spřežení, jízdy na šlapacích traktůrcích
30. 3. neděle
10.00 – 18.00
10.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.30
Prohlídka expozice plemen masného skotu
Klasifikace plemenných beranů kozlů
Komentovaná přehlídka českého strakatého skotu
Školení hodnotitelů plemenných beranů
31. 3. pondělí
10.00 – 18.00 Prohlídka expozice plemen masného skotu
10.00 – 13.00 Soutěžní přehlídka českého strakatého skotu, soutěž v odhadu hmotnosti
vystavené plemenice
13.00 – 16.00 Komentované předvádění plemen ovcí a koz
1. 4. úterý
10.00 – 18.00 Prohlídka expozice plemen masného skotu
11.00 – 13.00 Přehlídka kolekce plemenných prasat
14.00 – 16.00 Komentované předvádění plemen ovcí a koz
2. 4. středa
10.00 – 18.00 Prohlídka expozice plemen masného skotu
10.30 – 13.00 Soutěžní přehlídka holštýnského skotu
14.00 – 16.00 Komentované předvádění plemen ovcí a koz
3. 4. čtvrtek
10.00 – 18.00
10.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
Prohlídka expozice plemen masného skotu
Komentované předvádění holštýnského skotu
Zemědělství žije! – vyhlášení soutěže
Komentované předvádění plemenných prasat
19
DOPROVODNÝ PROGRAM veletrhů
30. 3. -3.4. 2014
13.30 – 14.30 Komentované předvádění plemen ovcí a koz
14.30 – 15.30 Komentované předvádění holštýnského skotu
20

Podobné dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Tok joko koždoročně je velĘ důroz kloden no dolšívzdělővőní pedagoglckých procovníků. Zoměstnoncí jsou informovónĺ o nobídce vzdělővącích okcí, které nabízejívzdělővącí agenŤury o orgonizoce. Vyuču...

Více

TechAgro leták - Agrozet České Budějovice as

TechAgro leták - Agrozet České Budějovice as lesnická a dřevařská Českomoravská myslivecká jednota o.s. DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská fakulta Ministerstvo zemědělství ČR – odbor lesnický M...

Více

Harmonogram odborného doprovodného programu Silva Regina

Harmonogram odborného doprovodného programu Silva Regina Místo konání: pavilon Z, přednáškový sál LDF MENDELU Čas: 09:00 – 13:00 Garant: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Kontakt: [email protected] Program: NIL – první celoplošn...

Více

Slivenecký mramor 4/2010 - Městská část Praha

Slivenecký mramor 4/2010 - Městská část Praha davatele oprav místních komunikací, aby práce mohly být zahájeny co nejdříve. dobu 10 let a na základě žádosti nájemce hrobového místa je možné tuto dobu Dodavatelem tréninkového hřiště s umělým tr...

Více

Lokální hustota - NIL

Lokální hustota - NIL C. B. Cordy. An extension of the horwitz=thompson theorem to pint sampling from a continuous universe. Statistics and Probability Letters, 18:353–362, 1993. T. G. Gregoire and H. T. Valentine. Samp...

Více

Newsletter

Newsletter Network (RANN) v Bruselu byla Rijeka jako první chorvatské město přijata za člena uvedené mezinárodní sítě, která sdružuje města s bohatým secesním dědictvím. Secese je velmi atraktivním slohem a t...

Více