R - Artigo

Komentáře

Transkript

R - Artigo
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
DOP issued in accordance with CPR 305/2011
1.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
DoP_006
2.
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
Elastic: Granito elastic, Uni elastic, Nat elastic
3.
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.
4.
Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
Artigo SpA, località Carpeneto, 17014 Cairo Montenotte (Sv), Italy
5.
Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:
6.
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 1
7.
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Název notifikovaného orgánu, který uskutečnil počáteční kontrolu výrobního podniku a řízení výroby, průběžný dohled, hodnocení a evaluaci řízení výroby a vystavil osvědčení o stálosti
vlastností.
LAPI Laboratorio prevenzione incendi spa
cia della Quercia, 11 - Prato - Italy
Notify Body n°0987
0987 -cpd-21
Notifikovaný orgán
8.
Osvědčení o stálosti vlastností
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
není použitelný
9.
Vlastnosti uvedené v prohlášení
Základní charakteristiky
Reakce na oheň
Obsah pentachlorofenolu
Emise formaldehydu
Odpor proti skluzu
R
<
>
Z
Harmonizované technické specifikace
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (disipativní)
NPD
EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (vodivé)
NPD
EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)
NPD
EN 14041: 2004/AC:2006
Tepelná vodivost [W/mK]
Vodotěsnost
10.
Vlastnost
NPD
NPD
EN 14041: 2004/AC:2006
EN 14041: 2004/AC:2006
Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Ing. Demicheli Fabrizio - Presidente
(jméno a funkce)
Cairo Montenotte - 18 luglio 2013
(místo a datum vydání)
(podpis)

Podobné dokumenty

DOP_004_StudSystem B

DOP_004_StudSystem B Artigo SpA, località Carpeneto, 17014 Cairo Montenotte (Sv), Italy

Více

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301

prohlášení o vlastnostech dop 13-cl-301 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Více

Prohlášení o vlastnostech - V

Prohlášení o vlastnostech - V V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zk...

Více

1. Jedinečný identifikační kód pro typ produktu: Rumba 13

1. Jedinečný identifikační kód pro typ produktu: Rumba 13 Dřevěná podlahová vrstva pro vnitřní použití v souladu s harmonizovanou normou EN  14342:2005+A1 2008  4.  Název a kontaktní adresa výrobce Tarkett AB, SE‐289 89 Hanaskog  5.  Název a kontaktní adr...

Více

BlackBerry Passport Silver Edition SQW100

BlackBerry Passport Silver Edition SQW100 Společnost BlackBerry Limited a BlackBerry UK Limited se sídlem 2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario N2K 0A7, Kanada a 200 Bath Road, Slough, Berks, Velká Británie SL1 3XE prohlašuje na s...

Více

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o vlastnostech Plastové, kovové a Kompozitní potrubí Kabely, kabelové lávky. Plastové, kovové a Kompozitní potrubí

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. DoP/001/2013 - TN

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. DoP/001/2013 - TN PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. DoP/001/2013/EN 1. Typ výrobku: Unikátní identifikační kód typu výrobku:

Více

Rotační ventil TURNIKET PRVT

Rotační ventil TURNIKET PRVT BNV = Bez nebezpečí výbuchu (dávkování), OS = Ochranný systém, EX = pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Více