Příručka

Komentáře

Transkript

Příručka
Příručka
Informace o autorských právech a ochranných známkách
Tento dokument, stejně jako software v něm popisovaný, je poskytován na základě licence a je možné ho používat či reprodukovat
pouze v souladu s licenční smlouvou. Obsah tohoto dokumentu, stejně jako příslušný software, podléhá změnám bez předchozího
oznámení. Společnost Nero AG nenese žádnou odpovědnost za správnost obsahu tohoto dokumentu a odmítá veškeré nároky
překračující ustanovení smlouvy o záruce.
Tento dokument a veškerý jeho obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti Nero AG. Všechna práva
vyhrazena. Navíc tento dokument obsahuje materiál, který je chráněn mezinárodně platným autorským právem. Žádná část tohoto
dokumentu nesmí být reprodukována, přenášena ani přepisována jako celek ani částečně bez výslovného písemného svolení
společnosti Nero AG.
Nezapomeňte prosím, že existující grafika, obrázky, videa, hudební tituly či jiné materiály, které si budete přát vložit nebo vepsat do
projektů, mohou být chráněny autorským právem. Neoprávněné používání materiálu tohoto typu může představovat porušení práv
vlastníka autorských práv. Ujistěte se, že máte zajištěna veškerá potřebná svolení vlastníka autorských práv.
Pokud nevlastníte autorská práva, nezískali jste svolení od vlastníka autorských práv nebo pokud vaše kroky neodpovídají
ustanovením o „spravedlivém užívání“ zákona na ochranu autorského práva, můžete se dopouštět porušení národních či
mezinárodních zákonů na ochranu autorského práva. Přepis, duplikace, úprava či zveřejnění materiálu chráněného autorským
právem může způsobit uplatnění nároku na náhradu škody a vymáhání jiných právních opatření proti vám. Pokud si nejste jistí svými
právy, obraťte se na svého právního zástupce.
Některé aplikace Sada Nero vyžadují technologie vyvinuté třetími stranami, z nichž některé jsou v aplikaci Sada Nero obsaženy jako
demo verze. Pro neomezené používání lze tyto aplikace třetích stran bezplatně aktivovat online nebo odesláním aktivačního faxu.
Nero přenese pouze data potřebná pro aktivace technologií pod licencí od třetích stran. Pro neomezené používání sady Sada Nero
je proto nutné mít připojení k Internetu nebo fax.
Copyright © 2010 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.
Nero, Nero BackItUp, Nero BackItUp & Burn, Nero Burning ROM, Nero Digital, Nero DMA Manager, Nero Essentials, Nero Express,
Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero MediaHome, Nero MediaHub, Nero MediaStreaming, Nero Move it, Nero Music2Go, Nero
PhotoDesigner, Nero PhotoSnap, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero Simply Enjoy, Nero SmartDetect, Nero SmoothPlay, Nero
StartSmart, Nero Surround, Nero Vision, Nero Vision Xtra, Burn-At-Once, InCD, LayerMagic, Liquid Media, logo SecurDisc a
UltraBuffer jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nero AG.
Verze aplikace Nero Kwik Media s dekódováním 2.0 kanálového zvuku DTS®:
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Důvěrné, nepublikované práce.
Copyright 1998-2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.
Gracenote® je registrovaná ochranná známka společnosti Gracenote, Inc. ve Spojených
státech amerických a jiných zemích. Logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“
jsou ochranné známky společnosti Gracenote.
Adobe, Acrobat, Acrobat Reader a Premiere jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe
Systems, Incorporated. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst a ATI Radeon jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. ATSC je ochranná známka společnosti Advanced
Television Committee. ICQ je registrovaná ochranná známka společnosti AOL, LLC. Apple, Apple TV, iTunes, iTunes Store, iPad,
iPod, iPod touch, iPhone, iPhoto, FireWire a Mac jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple, Inc.
ARM je registrovaná ochranná známka společnosti ARM, Ltd. AudibleReady je registrovaná ochranná známka společnosti Audible,
Inc. BenQ je ochranná známka společnosti BenQ Corporation. Blu-ray Disc je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc
Association. CyberLink je registrovaná ochranná známka společnosti CyberLink Corp. DLNA je registrovaná ochranná známka
společnosti Digital Living Network Alliance. DivX a DivX Certified jsou registrované ochranné známky společnosti DivX, Inc. Dolby,
Pro Logic a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories, Inc. DTS a DTS Digital
Surround jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. DVB je registrovaná ochranná známka společnosti DVB Project.
Freescale je ochranná známka společnosti Freescale Semiconductor, Inc. Google a YouTube jsou ochranné známky společnosti
Google, Inc. WinTV je registrovaná ochranná známka společnosti Hauppauge Computer Works, Inc. Intel, Intel XScale, Pentium a
Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Linux je registrovaná ochranná
známka Linuse Torvaldse. Memorex je registrovaná ochranná známka společnosti Memorex Products, Inc. ActiveX, ActiveSync,
DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server,
Windows Vista, Windows Media, Xbox, Xbox 360, Silverlight a logo Silverlight, tlačítko Start systému Windows Vista a logo Windows
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. My Space je ochranná známka
společnosti MySpace, Inc. NVIDIA, GeForce a ForceWare jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
NVIDIA Corporation. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. CompactFlash je registrovaná
ochranná známka společnosti SanDisk Corporation. Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION a PSP jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. HDV je ochranná známka společností Sony Corporation a Victor
Company of Japan, Limited (JVC). UPnP je registrovaná ochranná známka společnosti UPnP Implementers Corporation. Labelflash
je registrovaná ochranná známka společnosti Yamaha Corporation.
Ochranné známky zde zmiňované jsou uváděny pouze pro informační účely. Všechny obchodní názvy a ochranné známky jsou
majetkem svých příslušných vlastníků.
Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, D-76307 Karlsbad, Německo
Nero Kwik Media
2
Index
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Úspěšný start
O příručce
O této aplikaci
Verze Nero Kwik Media
Instalace aplikace Nero Kwik Media
Spuštění programu
Použití Nero Kwik Media
2
2.1
Úvodní obrazovka
Správa a možnosti knihoven
9
10
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6
3.6.1
3.7
3.8
3.9
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
Hlavní navigační okno
Nero Store
Obrazovka Procházení hudby
Obrazovka Procházení fotografií
Úpravy fotografie
Ovládací panel
Obrazovka Procházení videa
Obrazovka Přehrávání videa
Ovládací panel
Obrazovka Obličeje
Obrazovka Prezentace
Okno Přizpůsobit prezentaci
Obrazovka Album
Přehrávání disků Blu-ray
Procházení a přehrávání zvukového CD
Zařízení
Nero Kwik Move it
Zařízení Apple
Obrazovka Zveřejnit
13
16
17
21
25
29
30
33
36
37
41
43
44
46
48
49
50
51
52
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Procházení a přehrávání
Spuštění přehrávání hudby (z knihovny nebo playlistu)
Spuštění přehrávání zvukového CD
Spuštění přehrávání videa (z knihovny)
Spuštění přehrávání disku Blu-Ray
54
54
54
55
55
5
5.1
5.2
5.3
Vytváření a úprava
Tvorba playlistu
Vytvoření prezentace
Přizpůsobit prezentaci
57
57
57
59
Nero Kwik Media
5
5
5
6
6
8
8
3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Obecné úpravy fotografií
Odstraňování červených očí
Přidávání jména k obličeji
Přidávání efektů do fotografií
Oříznutí fotografie
60
61
61
62
62
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Import z disků a zařízení
Import ze zařízení
Nastavení zařízení pomocí aplikace Nero Kwik Move it
Importování datového disku
Ukládání zvukových stop ze audio CD
64
64
64
66
67
7
7.1
7.2
Zveřejnění
Vypalování na disk
Odeslat do komunity
68
68
68
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
Technické informace
Systémové požadavky
Podporované formáty a kodeky
Zvukové formáty a kodeky
Formáty videa a kodeky
Formáty obrázků
Klávesové zkratky
70
70
70
70
70
71
71
9
Indexu
76
10
Kontakt
79
Nero Kwik Media
4
Úspěšný start
1
Úspěšný start
1.1
O příručce
Tato příručka je určena pro všechny uživatele, kteří se chtějí naučit používat aplikaci Nero
Kwik Media. Je založena na procesech a vysvětluje způsob dosažení konkrétních cílů krok
za krokem.
Pro co nejlepší používání tohoto dokumentu si povšimněte následujících konvencí:
Označuje varování, podmínky či pokyny, které je třeba plně dodržovat.
Označuje doplňující informace či rady.
1. Start...
Číslo na začátku řádku poznačuje požadavek na akci. Tyto akce
proveďte v uvedeném pořadí.
Označuje průběžný výsledek.
Označuje výsledek.
[OK]
Označuje části textu či tlačítka, která se objevují v rozhraní programu.
Zobrazují se tučně.
(viz...)
Označuje odkazy na další kapitoly. Jsou provedeny ve formě odkazů a
zobrazují se červeně a podtrženě.
[…]
1.2
Označuje klávesové zkratky pro zadávání příkazů.
O této aplikaci
Nero Kwik Media je software pro správu médií, jako jsou fotografie, videa a hudba. Umožňuje
pohodlně přehrávat hudební soubory a spravovat a vytvářet playlisty. Novou hudbu můžete
importovat z disku CD nebo synchronizací hudební knihovny s přehrávačem MP3 (Nero Kwik
Move it).
Aplikace Nero Kwik Media umožňuje snadno vytvářet filmová videa a prezentace s
integrovanými filmovými motivy a pohodlně spravovat multimediální projekty. Zlepšete kvalitu
svých fotografií několika klepnutími, ořízněte nepožadované části nebo automaticky odstraňte
efekt červených očí. Pomocí funkce Obličeje můžete seřadit knihovnu fotografií podle lidí. Tato
funkce automaticky zjišťuje obličeje na fotografiích a dokonce rozpoznává, komu patří (Nero
Kwik Faces).
Můžete přehrávat své fotografie a videa přímo v počítači s pohodlnými funkcemi vestavěného
DVD přehrávače (Nero Kwik Play). Také můžete vypalovat hudební disky CD nebo vypalovat
vlastní kompilace na disky DVD, které pak můžete darovat přátelům či rodině (Nero Kwik DVD).
Vedle toho můžete sdílet své fotografie pomocí funkcí pro nahrávání do vaší oblíbené online
komunity.
Nero Kwik Media
5
Úspěšný start
1.3
Verze Nero Kwik Media
Existuje více verzí aplikace Nero Kwik Media. Plná verze aplikace Nero Kwik Media a verze
Essentials jsou součástí různých balíčků produktu Sada Nero. K dispozici je navíc také volně
dostupná samostatná verze.
Verze Essentials, software OEM a volně dostupná samostatná verze aplikace Nero Kwik Media
se mohou od plné veze lišit větší či menší nabídkou funkcí. Omezení funkcí ve vaší verzi
Essentials v porovnání s plnou verzí závisí na dodavateli produktu.
Z verze Essentials a z volně dostupné samostatné verze můžete kdykoliv přejít na plnou verzi
aplikace Nero Kwik Media.
Aplikace Nero Kwik Media navíc umožňuje přidání různých rozšíření, díky nimž si můžete
přizpůsobit či rozšířit nabídku funkcí aplikace dle vlastních potřeb. Některá rozšíření jsou
automaticky součástí plné verze aplikace Nero Kwik Media, jako například aplikace Nero Kwik
DVD umožňující přehrávání disků DVD a vypalování disků DVD.
Rozšíření je možné stáhnout díky ze služby Nero Store pomocí nástroje Nero Kwik Media.
1.4
Instalace aplikace Nero Kwik Media
Pokud jste aplikaci Nero Kwik Media získali jako součást sady Nero Multimedia Suite, je
nainstalována s ostatními aplikacemi obsaženými v této sadě. V takovém případě můžete
tuto kapitolu přeskočit.
Pokud jste si stáhli samostatnou verzi, v této kapitole naleznete postupný návod pro její
instalaci.
Pro instalaci aplikace Nero Kwik Media potřebujete ve všech operačních
systémech práva správce.
Průvodce instalací vás provede rychlým a jednoduchým instalačním procesem. Pro instalaci
aplikace Nero Kwik Media postupujte následovně:
1. Ukončete všechny programy Microsoft Windows a jakýkoli případně běžící antivirový
software.
2. Spusťte instalaci poklepáním na stažený instalační soubor.

Soubory se automaticky rozbalí a uloží na disk C:\ do dočasné složky, ze které se po
použití automaticky opět vymažou.

Instalace je připravena a zobrazí se úvodní obrazovka.
Pokud budou ve vašem počítači nalezeny aplikace, které by mohly být v konfliktu
se softwarem, který se chystáte nainstalovat, zobrazí se odpovídající obrazovka.
Doporučuje se tyto aplikace odinstalovat dříve, než budete s instalací pokračovat.
Aplikace Nero Kwik Media ve vašem počítači zkontroluje dostupnost
požadovaných součástí, jako je Microsoft Silverlight. Pokud některá z
požadovaných aplikací chybí, zobrazí se odpovídající obrazovka. Pokračujte
klepnutím na tlačítko Instalovat. Může se zobrazit průvodce instalací od třetí
strany, který vás provede instalačním procesem. Může být nutné restartovat
počítač. Po dokončení restartu bude automaticky pokračovat instalace produktu
Nero.
Nero Kwik Media
6
Úspěšný start
3. Klepněte na tlačítko Další.
4. Zobrazí se obrazovka Instalace panelu nástrojů Nero Ask.
5. Pozorně si přečtěte licenční smlouvu. Chcete-li službu Ask nastavit jako výchozí
vyhledávač, zaškrtněte první pole. Chcete-li jako svou domovskou stránku nastavit web
Ask.com, zaškrtněte druhé pole.
6. Klepněte na tlačítko Další.
7. Zobrazí se obrazovka Licenční smlouva (EULA).
8. Licenční smlouvu si pečlivě pročtěte a zaškrtněte příslušné políčko, pokud s podmínkami
smlouvy souhlasíte. Bez odsouhlasení této smlouvy není instalace možná.
9. Klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se obrazovka Připraven k instalaci.
10. Změna cesty pro instalaci programu:
1. Klepněte na tlačítko Nastavení instalace.
 Zobrazí se obrazovka Nastavení instalace.
2. Klepněte na tlačítko Změnit.
 Zobrazí se obrazovka Aktuální cílová složka.
3. Vyberte požadovaný cíl v rozevírací nabídce Hledat v nebo pomocí pole Název složky.
11. Chcete-li vytvořit zástupce aplikace na pracovní ploše, zaškrtněte odpovídající pole.
12. Chcete-li aplikaci Nero Kwik Media nastavit jako výchozí prohlížeč multimediálních souborů,
zaškrtněte odpovídající pole.
13. Chcete-li se zúčastnit Programu vylepšování produktů Nero, vyberte tlačítko odpovídající
možnosti.
Aby mohla společnost Nero nabízet lepší služby, Program vylepšování produktů Nero
sbírá anonymní údaje, které nám pomohou určit, jaké funkce jsou používány a k jakým
případným problémům dochází. Tyto informace pomáhají společnosti Nero zjistit, které
funkce je třeba vylepšit. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje, které bychom mohli
použít, abychom vás kontaktovali.
14. Klepněte na tlačítko Instalovat.


Spustí se instalace. Aplikace Nero Kwik Media se nainstaluje do vybrané složky a lišta
postupu vás informuje o postupu instalačního procesu.
Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Průvodce InstallShield Wizard byl
dokončen.
15. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Průvodce instalací se ukončí.
 Nyní jste nainstalovali aplikaci Nero Kwik Media. Ikona aplikace Nero Kwik Media je
nyní k dispozici na pracovní ploše počítače. Klepnutím na ni aplikaci spustíte.
Nero Kwik Media
7
Úspěšný start
1.5
Spuštění programu
Pro spuštění aplikace Nero Kwik Media postupujte následovně:
1. Poklepejte na ikonu Nero Kwik Media na pracovní ploše.

Otevře se okno Nero Kwik Media.
 Spustili jste aplikaci Nero Kwik Media.
Pokud používate systém Sada Nero, můžete aplikaci spustit také pomocí Nero
StartSmart. Na ploše klepněte na ikonu Nero StartSmart a ze seznamu vyberte
aplikaci
.
Viz také
 Použití Nero Kwik Media → 8
 Úvodní obrazovka → 9
1.6
Použití Nero Kwik Media
Úvodní obrazovka Nero Kwik Media slouží jako rozcestník k jednotlivým aplikacím. Jsou na ní
umístěny odkazy spouštějící různé funkce aplikace Nero Kwik Media. V závislosti na rozšířeních,
která vaše verze aktuálně podporuje, se zobrazí více či méně položek.
Při prvním klepnutí na položku se otevře okno odpovídající aplikace a také místní okno
obsahující informace představující jednotlivé funkce.
Aby bylo možné začít pracovat s aplikací Nero Kwik Media, je nutné zadat cestu, kde jsou
v počítači umístěny mediální soubory. Mediální soubory nebudete moci v aplikaci používat,
dokud nepřidáte příslušné složky do knihovny Nero Kwik Media. Aplikace Nero Kwik Media
automaticky sleduje výchozí knihovny systému Windows. Pokud si přejete přidat vlastní složku
médií, můžete použít přímý odkaz nacházející se v okně Možnosti na úvodní stránce. Klepněte
na odkaz Přidat složku médií do knihovny.
Knihovny médií můžete spravovat a přidávat do nich vybraný obsah kdykoliv později
prostřednictvím okna Možnosti. Stačí klepnout na tlačítko
na horním panelu úloh hlavního
okna. Soubory a složky můžete do Nero Kwik Media také jednoduše přetáhnout. Automaticky se
otevře okno a zobrazí se dotaz, zda chcete přidat složku do dané knihovny.
Kromě toho můžete importovat soubory do knihoven médií z mobilních zařízení připojených k
počítači. Také můžete převádět jednotlivé skladby nebo celé album ze audio CD. Všechny
mediální soubory importované do knihovny Nero Kwik Media budou zkopírovány do složek,
které jste vybrali v okně Možnosti.
Obsah (např. vybrané soubory, upravené fotografie nebo vlastní prezentace) můžete publikovat
z libovolného okna pro procházení nebo úpravy. Můžete vypalovat soubory na disk nebo
publikovat média na Internetu. Navíc můžete připojovat položky k nově vytvářeným e-mailům a
posílat je pomocí své výchozí e-mailové aplikace.
Viz také
 Úvodní obrazovka → 9
 Správa a možnosti knihoven → 10
Nero Kwik Media
8
Úvodní obrazovka
2
Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka Nero Kwik Media slouží jako rozcestník k jednotlivým aplikacím. Jsou
na ní umístěny odkazy spouštějící různé funkce aplikace Nero Kwik Media. V závislosti na
rozšířeních, která vaše verze aktuálně podporuje, se zobrazí více či méně položek.
Po prvním klepnutí na položku se zobrazí odpovídající obrazovka společně s místním oknem
obsahujícím informace představující jednotlivé funkce. Klepnutím na tlačítko Přeskočit
nacházející se v pravé dolní části obrazovky se přesunete přímo na hlavní obrazovku pro
procházení.
Úvodní obrazovka
Dostupné jsou tyto hlavní kategorie:
Knihovna médií
Na seznamu se zobrazí všechny položky správy knihoven, například
přímý přístup k různým možnostem importu médií.
Vychutnejte si
média
Na seznamu se zobrazí všechny položky správy knihoven, například
přímý přístup k náhledům fotografií, přehrávání videa a různým
funkcím úpravy.
Buďte kreativní
V seznamu se zobrazí všechny položky dostupných kreativních
funkcí, jako je prezentace nebo vytváření playlistů.
Nero Kwik Media
9
Úvodní obrazovka
Na seznamu se zobrazí všechny položky funkcí vypalování a
Vypálit a kopírovat kopírování.
disk
Pokud máte aktivováno bezplatné rozšíření pro vypalování dat,
můžete k jeho funkcím přistupovat přímo z této kategorie.
V horním panelu úloh okna aplikace jsou dále k dispozici tyto možnosti obecného nastavení:
Položka
Přihlásit
Zobrazí rozevírací seznam se vstupními poli pro přihlášení k účtu na
portálu My Nero.
Po celou dobu přihlášení bude místo položky Přihlásit zobrazeno
vaše uživatelské jméno.
Nabízí přístup k informacím soukromého účtu, jako například
Rozbalovací nabídka nastavení účtu nebo přehled objednávek učiněných v Nero Store.
[My Nero User
Name]
Tlačítko
Rozevírací nabídka se zobrazí vždy, když budete přihlášeni ke
svému účtu. Pokud nebudete přihlášeni, zobrazí se místo ní tlačítko
Přihlásit.
Otevře okno Možnosti, ve kterém můžete aplikaci Nero Kwik Media
sdělit, kde jsou v počítači uloženy mediální soubory. U vybraných
složek budou automaticky zahrnuty i všechny jejich podsložky.
Pokud chcete přidat vlastní složky médií, klepněte na tlačítko Přidat
a vyberte požadovanou složku v navigačním stromu. Knihovna se
aktualizuje při opětovném spuštění aplikace Nero Kwik Media.
Rozbalovací nabídka
Otevře soubor nápovědy.
Chcete-li při příštím spuštění aplikace automaticky přeskočit úvodní obrazovku, zrušte v
levé dolní části okna zaškrtnutí pole Zobrazit při spuštění úvodní stránku. Toto pole je ve
výchozím nastavení zaškrtnuto.
Viz také
 Hlavní navigační okno → 13
 Správa a možnosti knihoven → 10
2.1
Správa a možnosti knihoven
Okno Možnosti otevřete klepnutím na tlačítko
v horním panelu úloh v hlavním okně.
Zde můžete zobrazit aplikaci obsahující mediální soubory v počítači a přizpůsobit nastavení
zvuku, videa a fotografií.
Nero Kwik Media
10
Úvodní obrazovka
Okno Možnosti
Okno Možnosti je rozděleno na oblast kategorií vlevo a na hlavní oblast nastavení. Oblast
hlavního nastavení závisí na zvolené kategorii.
Zobrazí se následující kategorie:
Zobrazí oblast nastavení Správce knihoven.
Knihovna
Od začátku jsou k dispozici tři výchozí složky (výchozí složky
systému Windows) pro Fotografie, Hudbu a Videa, a to v oblasti
Sledované složky nebo jednotky. Pokud chcete přidat vlastní
složky médií, klepněte na tlačítko Přidat a vyberte požadovanou
složku v navigačním stromu. Aktualizace knihovny bude provedena
při spuštění aplikace Nero Kwik Media. Chcete-li odstranit složku ze
seznamu sledovaných složek, klepněte na tlačítko
.
Soubory nebo složky můžete do aplikace Nero Kwik Media také
přetáhnout. Automaticky se otevře okno a zobrazí se dotaz, zda si
přejete přidat složky do knihovny.
Zvuk
Zobrazí oblast Nastavení zvuku, kde můžete nastavit požadované
možnosti hudby, např. nastavení zvukového výstupu.
Nero Kwik Media
11
Úvodní obrazovka
Fotografie
Zobrazí oblast Nastavení fotografií, kde můžete nastavit
požadované možnosti prezentací, např. výchozí dobu zobrazení
fotografie.
Můžete také zapnout či vypnout funkci automatického rozpoznávání
obličeje. Podle výchozího nastavení je tato funkce zapnuta.
Video
Import a zařízení
Zobrazí oblast Nastavení videa, kde můžete nastavit požadované
možnosti videa, např. jazyk videa nebo poměr stran obrazu.
Zobrazí možnosti importu. Pokud chcete importovat soubory do
knihovny, soubory budou zkopírovány do složek vybraných v této
oblasti. Po klepnutí na příslušné tlačítko Procházet můžete
procházet upřednostňované adresáře pro ukládání.
Můžete také nastavit možnosti vytváření názvu složky, do které
budou ukládány soubory importované ze zařízení.
Zobrazí oblast Blu-ray, ve které můžete nastavit požadovaná
nastavení přehrávání disků Blu-ray.
Blu-ray
Kód regionu BD přehrávače můžete zvolit a změnit až 5krát.
Aktuálně zvolený region je zobrazen. Klepnutím na tlačítko Nastavit
region pro BD přehrávač v pravém dolním rohu otevřete další okno
a můžete vybrat region v seznamu.
Funkce je k dispozici pouze v případě, že je v počítači instalována
aplikace Nero Kwik Blu-ray.
Vypalování a
kopírování
Ukládání
zvukových stop z
CD
Různé
Zobrazí oblast Vypálit a kopírovat, kde můžete nastavit
požadované možnosti publikování, např. režim obrazu (PAL nebo
NTSC).
Zobrazí oblast Ukládání zvukových stop z CD, kde můžete nastavit
požadované možnosti konverze souborů z disku CD, např. výstupní
adresář a kvalitu.
Zobrazí oblast Různé. Můžete vybrat, zda chcete používat hudební
databázi Gracenote.
Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuto.
Externí playlisty
Zobrazí oblast Externí playlisty, ve které si můžete uspořádat své
externí playlisty jako položky navigačního stromu aplikace Nero Kwik
Media.
Přepínač iTunes je k dispozici pouze tehdy, když je v počítači
instalována aplikace iTunes.
Viz také
 Úvodní obrazovka → 9
 Hlavní navigační okno → 13
Nero Kwik Media
12
Hlavní navigační okno
3
Hlavní navigační okno
Počátečním bodem pro procházení aplikace Nero Kwik Media je úvodní navigační
obrazovka. V levé části okna se zobrazí navigační strom. Po klepnutí na některou z položek
se napravo zobrazí příslušná obrazovka. Navíc se položky v dolním panelu úloh přizpůsobí
dané obrazovce.
Hlavní navigační okno
V horním panelu úloh okna aplikace jsou k dispozici také tato tlačítka:
Úvodní stránka
Zpět
Návrat na úvodní obrazovku aplikace Nero Kwik Media.
Toto talčítko se zobrazí na všech obrazovkách.
Vrací na předchozí obrazovku.
Toto tlačítko je k dispozici na všech obrazovkách úprav a přehrávání.
V navigačním stromě jsou k dispozici následující položky:
Nero Store
Otevře službu Nero Store s nabídkou obsahující pestrou škálu app a
kreativních balíčků. Nákupní košík se zobrazí v pravé části
obrazovky.
Při prvním výběru položky Nero Store v navigačním stromu se otevře
Nero Kwik Media
13
Hlavní navigační okno
okno, v němž je nutné z rozevírací nabídky vybrat zemi.
K procházení Nero Store přejdete klepnutím na tlačítko Pokračovat.
Aby mohla aplikace Nero Store zobrazit aktuální nabídku, je nutné
disponovat připojením k Internetu.
Zobrazí seznam knihoven Nero Kwik Media. Od začátku jsou k
dispozici tři výchozí složky pro hudbu, fotografie a videa.
Knihovna
Pokud chcete přidat vlastní složky médií, klepněte na tlačítko Přidat
v okně Možnosti a vyberte požadovanou složku v navigačním
stromu. Aktualizace knihovny bude provedena při spuštění aplikace
Nero Kwik Media.
Pokud již není mediální obsah k dispozici (např. když byly soubory z
počítače odstraněny), Nero Kwik Media nabídne odebrání seznamu
z knihovny.
Soubory nebo složky můžete do aplikace Nero Kwik Media také
přetáhnout. Automaticky se otevře okno a zobrazí se dotaz, zda
chcete přidat složku do knihovny.
Zobrazí seznam fotografií s rozpoznanými obličeji seřazený do
jednotlivých skupin. V podrobném zobrazení se zobrazí jak fotografie
s rozpoznanými obličeji, tak další navrhované fotografie.
Obličeje
Pokud nejsou označeny žádné obličeje, zobrazí se v okně stručný
návod, jak k jednotlivým obličejům přiřadit jména. Pokud si přejete
přiřadit jména k fotografiím nebo označit další obličeje, přejděte na
obrazovku Úpravy fotografií.
Chcete-li seřadit knihovnu fotografií podle lidí na jednotlivých
fotografiích, klepněte na tlačítko Vytvořit skupinu, které se zobrazí
při najetí ukazatelem myši na položku Obličeje napravo od této
položky. Otevře se okno, ve kterém můžete zadat název nové
skupiny.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že máte v počítači
nainstalovánu aplikaci Nero Kwik Faces.
Zobrazí seznam stávajících prezentací. Poklepáním na některou z
existujících kompilací prezentací ji otevřete na obrazovce pro úpravy
prezentace.
Prezentace
Alba fotografií a
videí
Pokud chcete vytvářet další prezentace, klepněte na tlačítko
Vytvořit prezentaci s fotografiemi a filmy, které se zobrazí vpravo
od položky Prezentace, když na ní nastavíte ukazatel myši. Otevře
se okno, ve kterém můžete zadat název nové prezentace.
Zobrazí seznam existujících alb. Pokud klepnete na jednu z
kompilací alb, obsah se zobrazí na obrazovce příslušného alba.
Poklepáním na fotografii nebo video ve vybraném albu zobrazíte
náhled buď na obrazovce Úpravy fotografií (fotografie) nebo
Přehrávání (videa).
Nero Kwik Media
14
Hlavní navigační okno
Pokud chcete vytvořit nové album, klepněte na tlačítko Vytvořit nové
album, které se zobrazí vpravo od položky Fotoalba a videoalba,
když na ní nastavíte ukazatel myši. Otevře se okno, ve kterém
můžete zadat název nového alba.
Funkce je k dispozici pouze v případě, že je v počítači instalována
aplikace Nero Kwik Move it.
Zobrazí seznam existujících playlistů. Klepnete-li na některý z nich,
zobrazí se jeho obsah v číslovaném pořadí (ve kterém jste přidávali
jednotlivé stopy nebo alba do seznamu).
Playlisty
Ve výchozím nastavení je k dispozici jeden prázdný playlist. Pokud
chcete vytvářet další playlisty, klepněte na tlačítko Vytvořit playlist,
které se zobrazí vpravo od položky Playlisty, když na ní nastavíte
ukazatel myši. Otevře se okno, ve kterém můžete zadat název
nového playlistu.
Chcete-li přidat do stávajícího playlistu další stopu, jednoduše ji
přetáhněte z obrazovky procházení do příslušného playlistu v
navigačním stromě.
Poklepáním na stopu ve vybraném playlistu spustíte přehrávání.
Můžete přidávat další skladby a přitom přehrávat aktuální seznam na
pozadí.
Přehrává zvukové skladby a videosoubory z optických disků. Obsah
disku vloženého do diskové jednotky se zobrazí pro přehrání, když
zvolíte příslušnou položku pod hlavní položkou Optické disky v
navigačním stromě.
Optické disky
Přehrávač optických disků Nero Kwik Media podporuje přehrávání tří
typů disku: Blu-ray (BD), DVD a CD. Zobrazí se obrazovka
přehrávání a panel úloh. Je možné přepnout do zobrazení na celou
obrazovku.
Navíc nabízí možnost jednoduchého importu mediálních souborů
z datových disků. Po výběru požadovaného disku z hlavní nabídky
Optické disky nacházející se v navigačním stromě na levé straně
obrazovky se zobrazí možnosti importu.
Některé z uvedených funkcí jsou dostupné pouze v případě, že máte
v počítači nainstalovánu aplikaci Nero Kwik DVD, Nero Kwik Play,
nebo Nero Kwik Blu-ray.
iTunes
Zobrazí seznamy playlistů a souborů propojených do aplikace Nero
Kwik Media z iTunes. Pokud chcete provádět import nebo
aktualizovat importované seznamy, klepněte na tlačítko Načíst
playlisty iTunes, které se zobrazí vpravo od položky iTunes, když
na ní nastavíte ukazatel myši.
Playlisty a jednotlivé mediální soubory ze seznamů služby iTunes
zobrazených v aplikaci Nero Kwik Media můžete přenášet do
připojeného zařízení. Není však možné kopírovat soubory z
Nero Kwik Media
15
Hlavní navigační okno
mobilního telefonu do playlistů iTunes.
Podporu externích playlistů můžete kdykoli zapnout nebo vypnout v
kategorii Externí playlisty okna > Možnosti.
Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je v počítači instalována
aplikace iTunes.
Zobrazí seznam připojených zařízení pro snadný import médií do
počítače.
Zařízení
Aplikace Nero Kwik Move it navíc umožňuje spravovat multimediální
soubory uložené v zařízeních připojených k počítači. Můžete
spravovat hudbu, videa a fotografie přímo v připojených zařízeních a
přenášet jedním klepnutím multimédia do a z mobilních zařízení.
Aplikace Nero Kwik Move it automaticky zjistí nejlepší nastavení a
optimalizuje obsah pro nová a stávající zařízení.
Aplikace Nero Kwik Move it je automaticky zahrnuta ve verzi Nero Multimedia
Suite Platinum HD.
Pokud používáte jinou verzi Nero Kwik Media aplikace rozšíření není její součástí.
Viz také
 Správa a možnosti knihoven → 10
 Obrazovka Procházení hudby → 17
 Obrazovka Procházení fotografií → 21
 Obrazovka Procházení videa → 30
 Obrazovka Obličeje → 37
 Obrazovka Prezentace → 41
 Zařízení → 49
3.1
Nero Store
Služba Nero Store nabízí pestrou škálu app a kreativních balíčků. Nákupní košík se zobrazí
v pravé části obrazovky.
Při prvním výběru položky Nero Store v navigačním stromu se otevře okno, v němž je nutné
z rozevírací nabídky vybrat zemi. K procházení Nero Store přejdete klepnutím na tlačítko
Pokračovat.
U každého rozšíření je uveden krátký popis a cena. Poklepáním na produkt zobrazíte
podrobné informace a také další obrázky s náhledy produktu. Služba Nero Store
automaticky kontroluje, které app a kreativní balíčky (včetně těch stažených zdarma a dříve
zakoupených) jsou vaší verzí aplikace Nero Kwik Media již podporovány a označí
odpovídající rozšíření jako nainstalovaná.
Nero Kwik Media
16
Hlavní navigační okno
Produkt můžete do košíku přidat klepnutím na tlačítko Přidat do košíku, které se nachází
jak v seznamu produktů, tak v podrobném zobrazení. Oblast Váš košík v pravé části
obrazovky obsahuje přehledný seznam všech položek, které máte momentálně přidány.
U každého produktu je uvedena cena za jeden kus a dále je zde zobrazena celková cena.
Jednotlivé produkty můžete z košíku odstranit klepnutím na tlačítko Odebrat zobrazené
u odpovídající položky.
Klepnutím na tlačítko Potvrdit objednávku zahájíte proces platby. Aplikace Nero Store vás
provede jednotlivými kroky bezpečného placení.
Aby bylo možné nakupovat v obchodu Nero Store, je nutné se zaregistrovat. Pokud již máte
vytvořen účet My Nero, přihlaste se. V opačném případě si účet nejprve vytvořte.
Pokud jste v době potvrzení objednávky již přihlášeni ke svému účtu, aplikace Nero Store
vás z bezpečnostních důvodů vyzve k zadání hesla.
3.2
Obrazovka Procházení hudby
Na obrazovce procházení hudby můžete procházet položky ve skupině knihoven Hudba.
Pokud v navigačním stromě nalevo zvolíte položku knihovny Hudba, zobrazí se obrazovka s
přehledem.
Přehled představuje výchozí bod pro podrobné procházení. Ve výchozím nastavení je hudba
uspořádána podle alba. Obsah lze uspořádat podle různých kritérií, jako je Žánr nebo
Složka. Každá dlaždice obsahuje informace o počtu obsažených alb.
Poklepáním na libovolnou dlaždici zobrazíte detailní procházení. Zobrazí se pouze alba z
vybrané dlaždice; dlaždice fungují jako filtr. V detailním zobrazení se zvýrazní první položka.
Všechny ostatní položky vybrané dlaždice se zobrazí pod ní, a pomocí posuvníku u pravého
okraje obrazovky je můžete procházet.
Poklepáním na konkrétní položku v seznamu podrobného procházení spustíte přehrávání.
Ovládací prvky přehrávání se zobrazí v dolním panelu úloh. Přepnutí na jinou obrazovku
nezpůsobí zastavení přehrávání. V levém dolním rohu hlavního okna zůstane zobrazeno
malé okno s názvem titulu a dobou přehrávání. Klepnutím na toto okno se vrátíte na
obrazovku procházení hudby.
Pokud nastavíte ukazatel myši na položku v přehledu, zobrazí se v levém horním rohu
zaškrtávací políčko. V detailním zobrazení je políčko uvedeno ve sloupci tabulky úplně
napravo. Zaškrtnutím políčka vyberete položku. Tímto způsobem provedete výběr. Jako
výběrový nástroj slouží rovněž obaly alba. Jestliže klepnete na obal, označí se jako vybrané
všechny položky alba. Klepnutím na jinou položku (přímo na miniaturu místo na zaškrtávací
políčko) se výběr odstraní a můžete začít vytvářet nový. Pokud chcete vytvořit playlist z
vybraných stop, může být užitečné je vybrat předem.
Nero Kwik Media
17
Hlavní navigační okno
Obrazovka Procházení hudby
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále zobrazí možnosti třídění a vyhledávání. Pro
procházení hudby jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Přehled
Ukončí detailní procházení a opět zobrazí přehled. Bude zachováno
uspořádání vybrané v detailním zobrazení.
Rozbalovací nabídka Změní řazení dlaždic v přehledu. Soubory je možné uspořádat podle
Uspořádat podle různých kritérií, např. podle Roku nebo Složky.
Rozbalovací nabídka Filtruje skupiny podle různých kritérií (např. zobrazí pouze oblíbené
položky).
Zobrazit
Posuvník
Zvětšení
Pole vstupů
Najít
Zvětší nebo zmenší zobrazení procházení.
Použije hledání klíčových slov k vyhledání názvů souborů, interpretů,
alb a titulů. Výsledky se zobrazí v detailním zobrazení. Třídicím
kritériem může být interpret.
Nero Kwik Media
18
Hlavní navigační okno
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Stop
Tlačítko
Rychle zpět/Rychle
vpřed
Tlačítko
Zastaví přehrávání.
Posune přehrávanou položku rychle dozadu nebo dopředu.
Přeskočí na další nebo předchozí stopu.
Skok na předchozí Pokud klepnete na příslušné tlačítko po skončení přehrávání
stopu/Skok na
poslední (první) stopy alba, spustí se přehrávání následujícího
následující stopu (předchozího) alba.
Tlačítko
Spustí nebo pozastaví přehrávání vybraných položek nebo alb.
Pokud klepnete na tlačítko v přehledu a je vybrána některá dlaždice,
Přehrát/Pozastavit zobrazí se detailní zobrazení a automaticky se spustí přehrávání
první položky.
Tlačítko
Zapnout/vypnout
náhodné
přehrávání
Přehraje vybrané položky nebo album v náhodném pořadí.
Tlačítko
Opakuje aktuální
soubor nebo celý
playlist
Tlačítko
Hlasitost
Tlačítko
Vypálit hudební
disk
Tlačítko
Vytvořit hudební
playlist
Tlačítko
Doplňkové funkce
Znovu přehraje aktuální položku, výběr, album nebo playlist.
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Zobrazí obrazovku Publikovat, pomocí které můžete shromažďovat
jednotlivé položky, předvýběry nebo playlisty a poté je vypálit nebo
exportovat.
Vytvoří z vybraných položek playlist. Otevře se okno, ve kterém
musíte zadat název nového playlistu. Nová položka je přidána do
oblasti Playlisty v navigačním stromě.
Vybrané položky, alba nebo celé dlaždice můžete jednoduše
přetahovat do libovolného playlistu v navigačním stromě.
Zobrazí další funkce.
Nero Kwik Media
19
Hlavní navigační okno
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Hodnocení může být užitečné v uspořádání, kdy používáte
rozbalovací nabídku Zobrazit (možnosti nastavení řazení) a
zobrazíte pouze oblíbené položky.
Přidat k Oblíbeným Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Kopírovat do
Otevře okno Kopírovat vybrané soubory do. Zde můžete zvolit
cílové zařízení pro kopírování vybraných souborů.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Zobrazí seznam položek kritérií vyhledávání.
Další od tohoto
Skladba vybraná v obrazovce procházení je použita jako základní
skladba. Klepnutím na položku vyhledávacího kritéria (například Typ
skladby nebo Žánr) spustíte vyhledávání playlistů Gracenote.
Všechny soubory zařazené do knihovny, které vyhovují kritériím
vyhledávání, se zařadí do nového playlistu.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Otevře okno Získat metadata.
Pomocí Gracenote MusicID může aplikace Nero Kwik Media
rozpoznat hudební soubory v jakékoli zvukové kompilaci. Takzvaná
metadata, např. interpret, název a žánr jsou stažena z multimediální
databáze Gracenote a zobrazena v aplikaci Nero Kwik Media.
Získat informace o Zjištěná metadata se zapíší do hudebních souborů a jsou potom k
dispozici. Tímto způsobem se vaše hudební sbírka správně zobrazí
skladbě
se všemi informacemi. To je zvláště užitečné, když nejsou zvukové
soubory pojmenovány nebo jsou pojmenovány jen částečně.
Klepnutím na tlačítko Použít v pravém dolním rohu okna provedete
synchronizaci nalezených dat se soubory.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Otevře okno Získat metadata.
Upravit informace
o skladbě
Metadata je možné upravit – například je možné přidat chybějící data
do zadávacích polí. Klepnutím na tlačítko Použít v pravém dolním
rohu okna provedete synchronizaci dat se soubory. Metadata jsou
odeslána do databáze Gracenote a přidána do databáze.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Nero Kwik Media
20
Hlavní navigační okno
Otevře rozbalovací oblast Informace o médiích, ve které se zobrazí
informace o metadatech vybrané položky. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí se podrobné informace jako jméno interpreta, název nebo
Zobrazit informace doba trvání.
o médiích
Rozbalovací oblast Informace o médiích zůstane otevřená v levé
dolní části okna. Položka v kontextové nabídce doplňkových funkcí
se změní na Skrýt informace o médiích. Pokud chcete rozbalovací
oblast zavřít nebo skrýt, klepněte na tuto položku.
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Odstranit
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero Kwik Media a
ze složky v počítači.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Rozbalit vše /
Sbalit vše
Za účelem usnadnění navigace a zpřehlednění náhledu rozbalí či
sbalí v podrobném zobrazení procházení (například složky či alba)
jednotlivé skupiny třídění.
Můžete například nejprve sbalit všechny položky a poté ručně
rozbalit pouze požadované dlaždice klepnutím na ikonu
nacházející se vlevo od názvu dlaždice.
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
Viz také
 Obrazovka Zveřejnit → 52
 Spuštění přehrávání hudby (z knihovny nebo playlistu) → 54
 Tvorba playlistu → 57
3.3
Obrazovka Procházení fotografií
Na obrazovce procházení fotografií můžete procházet položky ve skupině knihoven
Fotografie. Pokud v navigačním stromě nalevo zvolíte položku knihovny Fotografie,
zobrazí se obrazovka s přehledem.
Přehled představuje výchozí bod pro podrobné procházení. Ve výchozím nastavení jsou
všechny fotografie uspořádány podle složky. Obsah je možné uspořádat podle různých
třídicích kritérií, jako je např. Rok. Každá dlaždice zobrazuje informace o množství
zahrnutých položek.
Poklepáním na libovolnou dlaždici zobrazíte detailní procházení. V detailním zobrazení se
zvýrazní první položka. Všechny ostatní položky vybrané dlaždice se zobrazí pod ní, a
Nero Kwik Media
21
Hlavní navigační okno
pomocí posuvníku u pravého okraje obrazovky je můžete procházet. Dalším poklepáním na
jednotlivou položku v detailním zobrazení zobrazíte obrazovku Úpravy fotografií.
Když nastavíte ukazatel myši na položku, zobrazí se její náhled. Po přesunutí ukazatele
myši pryč z položky náhled zmizí.
Pokud nastavíte ukazatel myši na položku nebo dlaždici, zobrazí se v levém horním rohu
zaškrtávací políčko. Zaškrtnutím políčka vyberete položku. Tímto způsobem provedete
výběr. Klepnutím na jinou položku (např. přímo na miniaturu místo na zaškrtávací políčko) se
výběr odstraní a můžete začít vytvářet nový. Pokud chcete ihned spustit prezentaci, ve které
se budou přehrávat vybrané fotografie, může být užitečné je vybrat předem.
Obrazovka Procházení fotografií
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále zobrazí možnosti třídění a vyhledávání. Pro
procházení fotografií jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Přehled
Ukončí detailní procházení a opět zobrazí přehled. Bude zachováno
uspořádání vybrané v detailním zobrazení.
Rozbalovací nabídka Změní řazení položek a uspořádá soubory podle různých kritérií,
Uspořádat podle např. podle Roku nebo Složky.
Rozbalovací nabídka Filtruje skupiny podle různých kritérií (např. zobrazí pouze oblíbené
položky).
Zobrazit
Nero Kwik Media
22
Hlavní navigační okno
Rozbalovací nabídka
s posuvníkem
Zvětší nebo zmenší zobrazení procházení.
Zvětšení
Pole vstupů
Najít
Použije hledání klíčových slov k vyhledání názvů souborů. Výsledky
se zobrazí v detailním zobrazení.
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Vytvořit prezentaci
Vytvoří prezentaci s fotografiemi a filmy. Zobrazí se obrazovka
Prezentace.
Můžete předem vybrat fotografie a filmy, které chcete přidat do nové
prezentace. Položku vyberte zaškrtnutím políčka zobrazeného v
jejím levém horním rohu.
Okamžitě spustí přehrávání prezentace. Prezentace se přehraje s
výchozími přechody a hudbou na pozadí. Přehraje se v
celoobrazovkovém režimu.
Tlačítko
Přehrát
Aby nedocházelo ke konfliktům, bude pozastavena veškerá hudba
přehrávaná na pozadí a přehraje se vlastní hudba prezentace.
Fotografie a filmy, které chcete přidat do okamžitě přehrávané
prezentace, můžete vybrat předem. Položku vyberte zaškrtnutím
políčka v jejím levém horním rohu.
Tlačítko
Úpravy
Tlačítko
Publikovat/Vypálit
Zobrazí obrazovku Úpravy fotografií, na které můžete zobrazovat,
upravovat a vylepšovat fotografie.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Zobrazí obrazovku Publikovat, na které můžete shromáždit položky
nebo předem vytvořené výběry do titulů a vypálit je nebo exportovat.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Tlačítko
Otočit proti směru Otáčí vybranou položku o 90° doleva nebo doprava.
hodinových
K dispozici pouze v detailním zobrazení procházení. Musí být
ručiček / Otočit po
vybrána alespoň jedna položka.
směru hodinových
ručiček
Tlačítko
Odeslat e-mail
Otevře okno Odeslat e-mail. Můžete připojit původní soubory nebo
soubory se změněnou velikostí (vyberte tlačítko příslušné možnosti)
k novému e-mailu ve výchozí e-mailové aplikaci. Informace o
odhadované velikosti souboru se zobrazí v závorce.
K dispozici pouze v detailním zobrazení procházení. Musí být
vybrána alespoň jedna položka.
Nero Kwik Media
23
Hlavní navigační okno
Tlačítko /
Rozbalovací nabídka Zobrazí další funkce.
Doplňkové funkce
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Hodnocení může být užitečné v uspořádání, kdy používáte
rozbalovací nabídku Zobrazit (možnosti nastavení řazení) a
zobrazíte pouze oblíbené položky.
Přidat k Oblíbeným Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Otevře rozbalovací oblast Informace o médiích, ve které se zobrazí
informace o metadatech vybrané položky. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí podrobnosti jako formát souboru, velikost, rozlišení nebo
datum
vytvoření.
Zobrazit informace
o médiích
Rozbalovací oblast Informace o médiích zůstane otevřená v levé
dolní části okna. Položka v kontextové nabídce doplňkových funkcí
se změní na Skrýt informace o médiích. Pokud chcete rozbalovací
oblast zavřít nebo skrýt, klepněte na tuto položku.
Přejmenovat
Zapne zadávací pole pro název, ve kterém můžete zadat nový název
položky.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Odstranit
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero Kwik Media a
ze složky v počítači.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Rozbalit vše /
Sbalit vše
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Za účelem usnadnění navigace a zpřehlednění náhledu rozbalí či
sbalí v podrobném zobrazení procházení (například složky či alba)
jednotlivé skupiny třídění.
Můžete například nejprve sbalit všechny položky a poté ručně
rozbalit pouze požadované dlaždice klepnutím na ikonu
nacházející se vlevo od názvu dlaždice.
Nero Kwik Media
24
Hlavní navigační okno
Viz také
 Úpravy fotografie → 25
 Ovládací panel → 29
 Obrazovka Zveřejnit → 52
 Vytvoření prezentace → 57
3.3.1 Úpravy fotografie
Obrazovka Úpravy fotografií se zobrazí klepnutím na tlačítko Upravit na obrazovce
procházení fotografií, prezentace nebo alba. Zde můžete zobrazovat, upravovat a vylepšovat
své fotografie.
Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
obrazovku.
Pokud umístíte ukazatel myši v horní třetině oblasti obsahu nebo úprav, proužek miniatur se
zesvětlí. V proužku miniatur jsou zobrazeny všechny položky, které jste vybrali na obrazovce
procházení fotografií (zaškrtnutím políčka). Pokud jste vybrali jen jednu položku, v proužku
miniatur se zobrazí fotografie z příslušné skupiny. Je-li fotografie označena jako oblíbená, v
pravém dolním rohu příslušné miniatury je zobrazena ikona hvězdičky. Položkami v proužku
miniatur můžete procházet pomocí tlačítek
a
. Klepnutím na miniaturu zvolíte
příslušnou fotografii a zobrazíte ji v oblasti obsahu.
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále zobrazí přizpůsobené možnosti nastavení.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Proužek fotografií
Tlačítko
Rozdělit zobrazení
Tlačítko
Přizpůsobit
obrazovce
Tlačítko
Celá obrazovka
Zapne nebo vypne proužek miniatur.
Rozdělí oblast obsahu na dvě obrazovky, takže vidíte např. rozdíl
před (vlevo) a po (vpravo) provedené úpravě.
Druhým klepnutím režim rozdělené obrazovky ukončíte.
Přizpůsobí zobrazenou položku velikosti oblasti obsahu. Poměr stran
zůstane zachován.
Zobrazí položku na celé obrazovce. Poklepáním na fotografii v
oblasti obsahu rovněž spustíte celoobrazovkový režim.
Rozbalovací nabídka
s posuvníkem
Zvětší nebo zmenší zobrazení obsahu.
Zvětšení
Nero Kwik Media
25
Hlavní navigační okno
Obrazovka Úpravy fotografií
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Otevře se okno Přidat jméno k obličeji. Všechny rozpoznané
obličeje jsou označeny obdélníkem.
Tlačítko
Přidat jméno k
obličeji
Funkce rozpoznávání obličejů slouží k usnadnění třídění knihovny
fotografií podle vyfocených osob. Pokud není obličej osoby
rozpoznán, klepněte na tlačítko Přidat obličej. Přes obličej osoby,
kterou chcete přidat, přetáhněte obdélník a do vstupního pole
zobrazeného pod obdélníkem zadejte jméno osoby. Zadání potvrďte
stisknutím tlačítka Enter.
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že máte v počítači
nainstalovánu aplikaci Nero Kwik Faces.
Tlačítko
Automatické
vylepšení
Automaticky vylepší kvalitu na základě zadaných podmínek nebo
referenčních hodnot.
Stejná funkce je dostupná prostřednictvím tlačítka Automatické
vylepšení na kartě Vylepšit v okně Úpravy.
Nero Kwik Media
26
Hlavní navigační okno
Tlačítko
Přeskočí na předchozí nebo další položku.
Skok na předchozí Na rozdíl od proužku miniatur, ve kterém se zobrazují pouze
stopu/Skok na
fotografie z výběru nebo skupiny, můžete pomocí tlačítek pro rychlý
následující stopu přechod zobrazit položky z předchozí nebo následující dlaždice.
Okamžitě spustí přehrávání prezentace. Prezentace se přehraje s
výchozími přechody a hudbou na pozadí. Přehraje se v
celoobrazovkovém režimu.
Tlačítko
Přehrát
Aby nedocházelo ke konfliktům, bude pozastavena veškerá hudba
přehrávaná na pozadí a přehraje se vlastní hudba prezentace.
Fotografie a filmy, které chcete přidat do okamžitě přehrávané
prezentace, můžete vybrat předem. Položku vyberte zaškrtnutím
políčka v jejím levém horním rohu.
Tlačítko
Změnit
Otevře okno Úpravy, ve kterém můžete vybírat mezi různými efekty,
nastaveními a vylepšeními dostupnými na třech příslušných kartách.
Otevře okno Oříznout, ve kterém můžete vybírat z několika šablon,
které definují poměr stran oříznutého obrázku. Můžete také změnit
velikost položky ručně.
Tlačítko
Oříznout
Tlačítko
Vrátit úpravy /
Opakovat úpravy
Pro ruční oříznutí přesuňte ukazatel myši z okna Oříznout do oblasti
obsahu. Ukazatel se změní na nástroj oříznutí. Klepněte, držte
tlačítko stisknuté a táhnutím zobrazte oříznutou část fotografie.
Šířku, výšku a polohu oříznuté oblasti je možné upravit po uvolnění
nástroje oříznutí. Jakmile budete se stanovenou velikostí spokojeni,
klepnutím na tlačítko Použít ořízněte položku.
Vrátí zpět nebo zopakuje poslední krok úprav.
Nezávisle na počtu provedených kroků můžete vždy zrušit předchozí
úpravy, až se vrátíte k původnímu originálu.
Tlačítko
Otočit proti směru
hodinových
Otáčí vybranou položku o 90° doleva nebo doprava.
ručiček / Otočit po
směru hodinových
ručiček
Tlačítko
Doplňkové funkce
Zobrazí další funkce.
V okně Úpravy jsou k dispozici následující karty:
Vylepšit
Tlačítko Automatická expozice automaticky vylepší kvalitu
fotografií na základě zadaných podmínek nebo referenčních hodnot.
Tlačítko Automatické barvy automaticky vylepší barvu fotografií na
Nero Kwik Media
27
Hlavní navigační okno
základě zadaných podmínek nebo referenčních hodnot. Nabízí
alternativu k ruční korekci barev.
Tlačítko Automatické vylepšení automaticky vylepší kvalitu na
základě zadaných podmínek nebo referenčních hodnot. Stejná
funkce je dostupná prostřednictvím tlačítka Automatické vylepšení
v dolním panelu úloh.
Stisknutím tlačítka Odstranění červených očí dojde
k automatickému odstranění červených očí na fotografii. Navíc se
zobrazí okno Odstranění červených očí a kurzor myši změní svůj
tvar na křížek.
Pokud nejste spokojeni s výsledkem automatického odstranění
červených očí, stiskněte levé tlačítko myši a přetažením vytvořte
obdélník kolem požadované oblasti fotografie. Uvolněním tlačítka
spusťte efekt.
Upravit
Zobrazí různé posuvníky. Tyto možnosti úprav můžete využít ke
zlepšení vizuálního dojmu vašich fotografií.
Náhled úprav se zobrazí na obrazovce Úpravy fotografií.
Zobrazí seznam barevných efektů a úprav, které jste zvolili pro
úpravy svých fotografií.
Efekty
Pokud umístíte ukazatel myši na miniaturu efektu, zobrazí se na
obrazovce Úpravy fotografií náhled výsledku. Klepnutím na
miniaturu použijete požadovaný efekt.
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Hodnocení může být užitečné v uspořádání, kdy používáte
rozbalovací nabídku Zobrazit (možnosti nastavení řazení) a
zobrazíte pouze oblíbené položky.
Přidat k Oblíbeným Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Zobrazí obrazovku Publikovat, pomocí které můžete shromáždit
Publikovat/Vypálit položky nebo předem vytvořené výběry a vypálit je nebo exportovat.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Odeslat e-mail
Otevře okno Odeslat e-mail. Můžete připojit původní soubory nebo
soubory se změněnou velikostí (vyberte tlačítko příslušné možnosti)
Nero Kwik Media
28
Hlavní navigační okno
k novému e-mailu ve výchozí e-mailové aplikaci. Informace o
odhadované velikosti souboru se zobrazí v závorce.
Otevře rozbalovací oblast Informace o médiích, ve které se zobrazí
informace o metadatech vybrané položky. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí se podrobné informace jako jméno interpreta, název nebo
Zobrazit informace doba trvání.
o médiích
Rozbalovací oblast Informace o médiích zůstane otevřená v levé
dolní části okna. Položka v kontextové nabídce doplňkových funkcí
se změní na Skrýt informace o médiích. Pokud chcete rozbalovací
oblast zavřít nebo skrýt, klepněte na tuto položku.
Odstranit
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero Kwik Media a
ze složky v počítači.
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Viz také
 Obrazovka Procházení fotografií → 21
 Obecné úpravy fotografií → 60
 Obrazovka Obličeje → 37
3.3.2 Ovládací panel
Pro video a okamžité přehrání prezentace jsou k dispozici rozdílné možnosti nastavení
celoobrazovkového režimu. Přesunutím myši do dolní třetiny příslušné celé obrazovky se
zesvětlí ovládací panel.
Vlevo od ovládacího panelu přehrávání videa se zobrazuje miniatura aktuálně přehrávaného
videa a čas. K dispozici jsou navíc následující tlačítka:
Zpět
Ukončí celoobrazovkový režim a znovu zobrazí výchozí obrazovku
aplikace.
Stop
Zastaví přehrávání.
Rychle zpět/Rychle Posune přehrávanou položku rychle dozadu nebo dopředu.
vpřed
Skok na předchozí
stopu/Skok na
Přeskočí na předchozí nebo další video.
následující stopu
Přehrát/Pozastavit Spustí nebo pozastaví přehrávání vybraných položek.
Nero Kwik Media
29
Hlavní navigační okno
Opakuje aktuální
soubor nebo sérii
videí
Hlasitost
Znovu přehraje aktuální položku nebo výběr.
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Doplňkové funkce Zobrazí další funkce.
Na ovládacím panelu okamžitého přehrávání prezentace jsou k dispozici následující tlačítka:
Zpět
Ukončí celoobrazovkový režim a znovu zobrazí výchozí obrazovku
aplikace.
Skok na předchozí
stopu/Skok na
Přeskočí na předchozí nebo další položku.
následující stopu
Přehrát
Hlasitost
Otočit doleva /
Otočit doprava
Spustí přehrávání prezentace v celoobrazovkovém režimu.
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Otáčí položku o 90° doleva nebo doprava.
K dispozici pouze pro fotografie.
Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
Přidat k Oblíbeným odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Viz také
 Obrazovka Procházení fotografií → 21
3.4
Obrazovka Procházení videa
Na obrazovce procházení videa můžete procházet položky ve skupině knihoven Videa.
Pokud v navigačním stromě nalevo zvolíte položku knihovny Videa, zobrazí se obrazovka s
přehledem.
Přehled představuje výchozí bod pro podrobné procházení. Ve výchozím nastavení jsou
všechna videa uspořádána podle složky. Obsah lze uspořádat dle různých třídicích kritérií,
jako je např. Rok a Délka. Každá dlaždice poté obsahuje informace o počtu zahrnutých
položek.
Nero Kwik Media
30
Hlavní navigační okno
Poklepáním na libovolnou dlaždici zobrazíte detailní procházení. V detailním zobrazení se
zvýrazní první položka. Všechny ostatní položky vybrané dlaždice se zobrazí pod ní, a
pomocí posuvníku u pravého okraje obrazovky je můžete procházet. Dalším poklepáním na
jednotlivou položku v detailním zobrazení zobrazíte obrazovku Přehrávání. Přehrávání se
spustí automaticky.
Když nastavíte ukazatel myši na položku, zobrazí se její náhled. Po přesunutí ukazatele
myši pryč z položky náhled zmizí.
Pokud nastavíte ukazatel myši na položku nebo dlaždici, zobrazí se v levém horním rohu
zaškrtávací políčko. Zaškrtnutím políčka vyberete položku. Tímto způsobem provedete
výběr. Klepnutím na jinou položku (např. přímo na miniaturu místo na zaškrtávací políčko) se
výběr odstraní a můžete začít vytvářet nový. Pokud chcete ihned spustit prezentaci, ve které
se budou přehrávat jen vybrané videosekvence, může být užitečné je vybrat předem.
Obrazovka Procházení videa
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále zobrazí možnosti třídění a vyhledávání. Pro
procházení videa jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Přehled
Ukončí detailní procházení a opět zobrazí přehled. Bude zachováno
uspořádání vybrané v detailním zobrazení.
Rozbalovací nabídka Změní řazení položek a uspořádá soubory podle různých kritérií,
Uspořádat podle např. podle Roku nebo Složky.
Nero Kwik Media
31
Hlavní navigační okno
Rozbalovací nabídka Filtruje skupiny podle různých kritérií (např. zobrazí pouze oblíbené
položky).
Zobrazit
Rozbalovací nabídka
s posuvníkem
Zvětší nebo zmenší zobrazení procházení.
Zvětšení
Pole vstupů
Najít
Použije hledání klíčových slov k vyhledání názvů souborů. Výsledky
se zobrazí v detailním zobrazení.
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Vytvořit prezentaci
Vytvoří prezentaci s fotografiemi a filmy. Zobrazí se obrazovka
Prezentace.
Můžete předem vybrat fotografie a filmy, které chcete přidat do nové
prezentace. Položku vyberte zaškrtnutím políčka v jejím levém
horním rohu.
Spustí přehrávání vybraných položek. Zobrazí se obrazovka
Přehrávání a automaticky se spustí přehrávání.
Tlačítko
Přehrát
Aby nedocházelo ke konfliktům, bude pozastavena veškerá hudba
přehrávaná na pozadí a přehraje se vlastní zvuk položky.
Filmy, které chcete přehrát, můžete vybrat předem. Položku vyberte
zaškrtnutím políčka v jejím levém horním rohu.
Přehrávání některých formátů je možné pouze v případě, že je
v počítači instalována aplikace Nero Kwik Play.
Tlačítko
Zobrazí obrazovku Publikovat, pomocí které můžete shromáždit
Publikovat/Vypálit položky nebo předem vytvořené výběry a vypálit je nebo exportovat.
Tlačítko
Doplňkové funkce
Zobrazí další funkce.
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Hodnocení může být užitečné v uspořádání, kdy používáte
rozbalovací nabídku Zobrazit (možnosti nastavení řazení) a
Přidat k Oblíbeným zobrazíte pouze oblíbené položky.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
Nero Kwik Media
32
Hlavní navigační okno
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Otevře rozbalovací oblast Informace o médiích, ve které se zobrazí
informace o metadatech vybrané položky. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí podrobnosti jako formát souboru, velikost, rozlišení nebo
Zobrazit informace datum vytvoření.
o médiích
Rozbalovací oblast Informace o médiích zůstane otevřená v levé
dolní části okna. Položka v kontextové nabídce doplňkových funkcí
se změní na Skrýt informace o médiích. Pokud chcete rozbalovací
oblast zavřít nebo skrýt, klepněte na tuto položku.
Přejmenovat
Zapne zadávací pole pro název, ve kterém můžete zadat nový název
položky.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Odstranit
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero Kwik Media a
ze složky v počítači.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Rozbalit vše /
Sbalit vše
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Za účelem usnadnění navigace a zpřehlednění náhledu rozbalí či
sbalí v podrobném zobrazení procházení (například složky či alba)
jednotlivé skupiny třídění.
Můžete například nejprve sbalit všechny položky a poté ručně
rozbalit pouze požadované dlaždice klepnutím na ikonu
nacházející se vlevo od názvu dlaždice.
Viz také
 Obrazovka Přehrávání videa → 33
 Ovládací panel → 36
 Obrazovka Zveřejnit → 52
3.4.1 Obrazovka Přehrávání videa
Některé z uvedených funkcí jsou dostupné pouze v případě, že máte v počítači
nainstalovánu aplikaci Nero Kwik DVD, Nero Kwik Play, nebo Nero Kwik Blu-ray.
Nero Kwik Media
33
Hlavní navigační okno
Obrazovka Přehrávání se zobrazí po klepnutí na tlačítko Spustit přehrávání na obrazovce
pro přehrávání videa nebo po spuštění přehrávání z optického disku. Zde můžete prohlížet
svá videa.
Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
obrazovku.
Obrazovka Přehrávání
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále v horní části obrazovky Přehrávání zobrazí
přizpůsobené možnosti nastavení. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Přizpůsobit
obrazovce
Tlačítko
Celá obrazovka
Přizpůsobí zobrazenou položku velikosti oblasti obsahu. Poměr stran
zůstane zachován.
Zobrazí položku na celé obrazovce. Poklepáním na video v oblasti
obsahu rovněž spustíte celoobrazovkový režim.
Nero Kwik Media
34
Hlavní navigační okno
V levé dolní části obrazovky se zobrazuje miniatura aktuálně přehrávaného videa a čas. Na
dolním panelu úloh jsou dále k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Zastavuje přehrávání.
Stop
Tlačítko
Rychle zpět/Rychle
vpřed
Posune přehrávanou položku rychle dozadu nebo dopředu.
Tlačítko
Skok na předchozí
Přeskočí na předchozí nebo další video.
stopu/Skok na
následující stopu
Tlačítko
Přehrát/Pozastavit
Spustí nebo pozastaví přehrávání vybraných položek.
Tlačítko
Opakuje aktuální
soubor nebo sérii
videí
Tlačítko
Hlasitost
Znovu přehraje aktuální položku nebo výběr.
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Tlačítko
Zobrazí obrazovku Publikovat, pomocí které můžete shromáždit
Publikovat/Vypálit položky nebo předem vytvořené výběry a vypálit je nebo exportovat.
Tlačítko
Otočit proti směru
hodinových
Otáčí vybranou položku o 90° doleva nebo doprava.
ručiček/Otočit po
směru hodinových
ručiček
Tlačítko
Doplňkové funkce
Zobrazí další funkce.
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek nebo
celých dlaždic.
Přidat k
Oblíbeným Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové nabídce
doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených. Chcete-li odebrat
Nero Kwik Media
35
Hlavní navigační okno
se seznamu oblíbených položek položku nebo dlaždici, klepněte na tuto
položku.
Přizpůsobit
video
Zobrazí možnosti pro nastavení poměru stran obrazu.
obrazovce
Odstranit
Odstraní položku nebo celou dlaždici z aplikace Nero Kwik Media a ze složky
v počítači.
Otevřít v
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k adresáři,
Průzkumník
ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
u Windows
Viz také
 Obrazovka Procházení videa → 30
 Ovládací panel → 36
 Spuštění přehrávání videa (z knihovny) → 55
3.4.2 Ovládací panel
Pro video a okamžité přehrání prezentace jsou k dispozici rozdílné možnosti nastavení
celoobrazovkového režimu. Přesunutím myši do dolní třetiny příslušné celé obrazovky se
zesvětlí ovládací panel.
Vlevo od ovládacího panelu přehrávání videa se zobrazuje miniatura aktuálně přehrávaného
videa a čas. K dispozici jsou navíc následující tlačítka:
Zpět
Ukončí celoobrazovkový režim a znovu zobrazí výchozí obrazovku
aplikace.
Stop
Zastaví přehrávání.
Rychle zpět/Rychle Posune přehrávanou položku rychle dozadu nebo dopředu.
vpřed
Skok na předchozí
stopu/Skok na
Přeskočí na předchozí nebo další video.
následující stopu
Přehrát/Pozastavit Spustí nebo pozastaví přehrávání vybraných položek.
Opakuje aktuální
soubor nebo sérii
videí
Znovu přehraje aktuální položku nebo výběr.
Nero Kwik Media
36
Hlavní navigační okno
Hlasitost
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Doplňkové funkce Zobrazí další funkce.
Na ovládacím panelu okamžitého přehrávání prezentace jsou k dispozici následující tlačítka:
Zpět
Ukončí celoobrazovkový režim a znovu zobrazí výchozí obrazovku
aplikace.
Skok na předchozí
stopu/Skok na
Přeskočí na předchozí nebo další položku.
následující stopu
Přehrát
Hlasitost
Otočit doleva /
Otočit doprava
Spustí přehrávání prezentace v celoobrazovkovém režimu.
Upravuje hlasitost. Zapnutím doplňkového tlačítka Ztišit pod
posuvníkem se hudba na pozadí ztlumí.
Otáčí položku o 90° doleva nebo doprava.
K dispozici pouze pro fotografie.
Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Ze seznamu oblíbených položek můžete položky nebo dlaždice zase
Přidat k Oblíbeným odstranit. Když vyberete oblíbenou položku, položka v kontextové
nabídce doplňkových funkcí se změní na Odebrat z Oblíbených.
Chcete-li odebrat se seznamu oblíbených položek položku nebo
dlaždici, klepněte na tuto položku.
Viz také
 Obrazovka Procházení videa → 30
 Obrazovka Přehrávání videa → 33
3.5
Obrazovka Obličeje
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že máte v počítači nainstalovánu
aplikaci Nero Kwik Faces.
Na obrazovce Obličeje se zobrazí seznam všech fotografií s rozpoznanými obličeji seřazený
do skupin dlaždic podle osob nacházejících se na fotografiích.
Pokud nejsou označeny žádné obličeje, zobrazí se v okně stručný návod, jak k jednotlivým
obličejům přiřadit jména. Pokud si přejete přiřadit jména k fotografiím nebo označit další
obličeje, přejděte na obrazovku Úpravy fotografií.
Nero Kwik Media
37
Hlavní navigační okno
Díky funkci rozpoznávání obličejů lze jednoduše vyhledávat konkrétní osoby a fotografie
následně uspořádat například do prezentace snímků. V podrobném zobrazení se zobrazí jak
fotografie s rozpoznanými obličeji, tak další navrhované fotografie. Návrhy lze potvrdit na
obrazovce Obličeje. Na ní můžete například přijmout návrh nebo přiřadit fotografii k jiné
osobě.
Pokud aplikace Nero Kwik Media nerozpozná obličej osoby, která byla již označena, můžete
chybějící fotografii přidat ručně (pomocí obrazovky Úpravy fotografií). Přetažením vytvořte
kolem obličeje, který chcete označit, obdélník a přiřaďte výběr k osobě s již existujícím
štítkem.
Pokud chcete knihovnu fotografií seřadit podle skupin lidí zachycených na snímcích,
klepněte na tlačítko Vytvořit skupinu nacházející se napravo od položky Obličeje. Otevře
se okno, ve kterém můžete zadat název nové skupiny. Osobu můžete přidat do jedné
skupiny (například rodina) nebo více skupin (například přátelé, spolužáci, kolegové).
Klepnutím na položku [Groupname] v navigačním stromě zobrazíte členy vybrané skupiny.
Obrazovka Obličeje
Podobně jako na obrazovce procházení fotografií se pod horním panelem úloh hlavního
okna zobrazí možnosti třídění a vyhledávání.
Nero Kwik Media
38
Hlavní navigační okno
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Vytvoří novou skupinu. Otevře se okno, ve kterém můžete zadat
název nové skupiny.
Tlačítko
Vytvořit skupinu
Osobu můžete přidat do jedné skupiny (například rodina) nebo více
skupin (například přátelé, spolužáci, kolegové). Klepnutím na
položku [Groupname] v navigačním stromě zobrazíte členy vybrané
skupiny.
Tlačítko
Vytvoří prezentaci s fotografiemi a filmy. Zobrazí se obrazovka
Vytvořit prezentaci Prezentace.
Tlačítko
Přehrát
Tlačítko
Úpravy
Tlačítko
Publikovat/Vypálit
Tlačítko
Odeslat e-mail
Okamžitě spustí přehrávání prezentace. Prezentace se přehraje s
výchozími přechody a hudbou na pozadí. Přehraje se v
celoobrazovkovém režimu.
Zobrazí obrazovku Úpravy fotografií, na které můžete zobrazovat,
upravovat a vylepšovat fotografie.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Zobrazí obrazovku Publikovat, na které můžete shromáždit položky
nebo předem vytvořené výběry do titulů a vypálit je nebo exportovat.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Otevře okno Odeslat e-mail. Můžete připojit původní soubory nebo
soubory se změněnou velikostí (vyberte tlačítko příslušné možnosti)
k novému e-mailu ve výchozí e-mailové aplikaci. Informace o
odhadované velikosti souboru se zobrazí v závorce.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Tlačítko
Odebere osobu ze skupiny.
Odebírání osob ze Tato možnost je k dispozici pouze v procházení skupin. Musí být
skupiny
vybrána alespoň jedna položka.
Tlačítko /
Rozbalovací nabídka Zobrazí další funkce.
Doplňkové funkce
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Umožní změnu jména ve vstupním poli.
Přejmenovat osobu Tato položka je k dispozici pouze na obrazovce Obličeje. Musí být
vybrána alespoň jedna položka.
Nero Kwik Media
39
Hlavní navigační okno
Odebere přiřazený štítek se jménem od vybraného obličeje.
Odebrat osobu
Přidat osobu do
skupiny
Potvrzení
Toto není [Name]
Nastavit jako
nejlepší fotografii
Přesunout obličej
do
Tato položka je k dispozici pouze na obrazovce Obličeje. Musí být
vybrána alespoň jedna položka.
Přidá osobu do existující skupiny. Požadovanou skupinu můžete
vybrat ze zobrazeného seznamu.
Tato položka je k dispozici pouze na obrazovce Obličeje. Musí být
vybrána alespoň jedna položka.
Potvrdí vybrané nebo všechny (Potvrdit všechny) návrhy
zobrazené u označené osoby.
K dispozici pouze v detailním zobrazení procházení. Musí být vybrán
alespoň jeden návrh.
Odebere přiřazený štítek se jménem od vybraného obličeje.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Vybere odpovídající fotografii, která se zobrazí jako náhled fotografie
osoby na obrazovce Obličeje.
K dispozici pouze v detailním zobrazení procházení. Musí být
vybrána jedna položka.
Zobrazí další možná jména přiřazená k označenému obličeji.
K dispozici pouze v procházení skupin a detailním procházení. Musí
být vybrána alespoň jedna položka.
Přidá ikonu hvězdičky do pravého dolního rohu vybraných položek
nebo celých dlaždic.
Přidat k Oblíbeným
Hodnocení může být užitečné v uspořádání, kdy používáte
rozbalovací nabídku Zobrazit (možnosti nastavení řazení) a
zobrazíte pouze oblíbené položky.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Otevře rozbalovací oblast Informace o médiích, ve které se zobrazí
informace o metadatech vybrané položky. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí podrobnosti jako formát souboru, velikost, rozlišení nebo
Zobrazit informace datum vytvoření.
o médiích
Rozbalovací oblast Informace o médiích zůstane otevřená v levé
dolní části okna. Položka v kontextové nabídce doplňkových funkcí
se změní na Skrýt informace o médiích. Pokud chcete rozbalovací
oblast zavřít nebo skrýt, klepněte na tuto položku.
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Nero Kwik Media
40
Hlavní navigační okno
Viz také
 Úpravy fotografie → 25
 Přidávání jména k obličeji → 61
3.6
Obrazovka Prezentace
Kompilace prezentací jsou uvedeny v položce Prezentace v navigačním stromě; odtud
můžete stávající vytvořené prezentace otevírat a upravovat. Až budete spokojeni, klepnutím
na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí obrazovku.
Na každé obrazovce Prezentace je oblast náhledu umožňující zobrazit náhled jednotlivých
položek kompilace prezentací a proužek miniatur v horní části obrazovky. Klepnutím na
některé z tlačítek v oblasti Přizpůsobit prezentaci nacházející se v levé části obrazovky
otevřete okno Přizpůsobit prezentaci. Zde si můžete vybrat z různých šablon, přidávat tituly
nebo nastavit hudbu na pozadí a upravit její hlasitost.
V proužku miniatur jsou zobrazeny všechny položky, které jste vybrali na obrazovce
procházení (zaškrtnutím políčka). Položkami v proužku miniatur můžete procházet pomocí
tlačítek
a
. Klepnutím na miniaturu zvolíte příslušnou fotografii nebo video a
zobrazíte položku v oblasti obsahu. Chcete-li změnit pořadí položek v prezentaci, přetáhněte
libovolnou miniaturu na proužku na požadovanou pozici.
Obrazovka Prezentace
Nero Kwik Media
41
Hlavní navigační okno
V proužku miniatur jsou k dispozici následující tlačítka:
Otevře okno Přidat soubory do prezentace. Můžete zvolit
fotografie a videa, které chcete přidat do prezentace.
Zobrazení proužku miniatur se roztáhne přes celou obrazovku.
Tento náhled může být užitečný, když řadíte položky ve své
prezentaci.
Klepnutím na tlačítko Sbalit scénář proužek miniatur zmenšíte na
původní rozměr.
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Přesune nehotovou kompilaci do aplikace Nero Vision pro pokročilé
úpravy.
Tlačítko
Pokročilé úpravy
Dostupné pouze s instalací Sada Nero. Nero Vision je aplikace, která
se automaticky nainstaluje během hlavní instalace programu. Úplné
informace naleznete v samostatné uživatelské příručce aplikace
Nero Vision.
Tlačítko
Skok na předchozí
Přeskočí na předchozí nebo další položku.
stopu/Skok na
následující stopu
Tlačítko
Přehrát
Tlačítko
Úpravy
Spustí přehrávání prezentace v celoobrazovkovém režimu.
Zobrazí obrazovku Úpravy fotografií, na které můžete zobrazovat,
upravovat a vylepšovat fotografie.
Musí být vybrána alespoň jedna položka. K dispozici pouze pro
fotografie.
Tlačítko
Zobrazí obrazovku Publikovat, na které můžete vypálit nebo
Publikovat/Vypálit exportovat kompilaci.
Tlačítko
Otočit proti směru
hodinových
Otáčí vybranou položku o 90° doleva nebo doprava.
ručiček/Otočit po
směru hodinových
ručiček
Rozbalovací nabídka
Doplňkové funkce
Zobrazí další funkce.
Nero Kwik Media
42
Hlavní navigační okno
Viz také
 Okno Přizpůsobit prezentaci → 43
 Obrazovka Zveřejnit → 52
 Úpravy fotografie → 25
 Vytvoření prezentace → 57
3.6.1 Okno Přizpůsobit prezentaci
Klepnutím na některé z tlačítek v oblasti Přizpůsobit prezentaci v levé části obrazovky
Prezentace otevřete okno Přizpůsobit prezentaci. V okně jsou k dispozici tři karty, které
odpovídají tlačítkům v oblasti Přizpůsobit prezentaci.
Okno Přizpůsobit prezentaci
V levé části karty Motivy můžete vybírat z různých šablon prezentací. Po výběru šablony se
v pravém horním rohu karty zobrazí animovaný náhled. Kromě toho jsou k dispozici
následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Použít na obrázky
efekt zvětšení a
posunutí
Zapíná efekty zvětšení a přiblížení a prolínací přechody mezi
obrázky. Tento efekt dodá prezentaci další dojem pohybu.
Není-li políčko zaškrtnuto, průvodce bude efekty posunutí a zvětšení
ignorovat.
Nero Kwik Media
43
Hlavní navigační okno
Na kartě Tituly jsou k dispozici následující oblasti zadávání:
Úvodní titul
Zobrazí výchozí text pro úvodní titul vybrané šablony. Text je možné
upravit. Další atributy textu, např. písmo a zarovnání, jsou
definovány šablonou a nelze je upravit.
Závěrečný titul
Zobrazí výchozí text pro závěrečný titul vybrané šablony. Text je
možné upravit. Na rozdíl od úvodního textu jsou povoleny konce
řádků. Další atributy textu, např. písmo a zarovnání, jsou definovány
šablonou a nelze je upravit.
Na kartě Hudba a doba trvání jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Oblast se zadávacím
Nastavuje výchozí dobu zobrazení statických obrázků v prezentaci.
polem
Nejkratší možná doba zobrazení je 1 sekunda, nejdelší je 60 sekund.
Doba zobrazení
Výchozí hodnota jsou 3 sekundy.
snímku
Udává hlasitost zvuku přidaného šablonou v porovnání s hlasitostí
Oblast s posuvníkem všech ostatních zvukových stop, které jsou již k dispozici na časové
ose (např. zvuku videosouboru). Pokud nepohnete posuvníkem,
Směšovač
Zvuk videa a Tematická hudba mají stejnou úroveň zvuku. Pokud
hlasitosti
chcete tematickou hudbu ztlumit, můžete zaškrtnout políčko
zobrazené níže.
Oblast s tlačítky
možností
Zdroj hudby
Určí zdroj zvuku na pozadí. Podle výchozího nastavení se použije
hudba obsažená v motivu. Pokud si však přejete použít vlastní
hudbu, klepněte na tlačítko Vlastní hudba. Klepnutím na tlačítko
Přidat hudbu můžete procházet knihovnu a vybrat požadovanou
skladbu.
Viz také
 Obrazovka Prezentace → 41
 Vytvoření prezentace → 57
 Přizpůsobit prezentaci → 59
3.7
Obrazovka Album
Aplikace Nero Kwik Move it je automaticky zahrnuta ve verzi Nero Multimedia
Suite Platinum HD.
Pokud používáte jinou verzi Nero Kwik Media aplikace rozšíření není její součástí.
Kompilace alb jsou uvedeny v položce Fotoalba a videoalba v navigačním stromě; odtud
můžete stávající vytvořené prezentace otevírat a upravovat.
Nero Kwik Media
44
Hlavní navigační okno
Na obrazovce pro úpravy alba jsou zobrazeny jednotlivé položky kompilace alba ve formě
miniatur, seřazené podle abecedy. Fotografie a videa můžete do alba přetáhnout z knihovny.
Poklepáním na fotografii nebo video ve vybraném albu zobrazíte náhled buď na obrazovce
Úpravy fotografií (fotografie) nebo Přehrávání (videa).
Pod horním panelem úloh hlavního okna se dále zobrazí možnosti třídění a vyhledávání. Pro
procházení alb jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Přehled
Ukončí detailní procházení a opět zobrazí přehled.
Rozbalovací nabídka
s posuvníkem
Zvětší nebo zmenší zobrazení procházení.
Zvětšení
Pole vstupů
Najít
Použije hledání klíčových slov k vyhledání názvů souborů. Výsledky
se zobrazí v detailním zobrazení.
Na dolním panelu úloh jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Přehrát
Tlačítko
Úpravy
Rozbalovací nabídka
Doplňkové funkce
Spouští přehrávání alba. Alba se přehrávají v celoobrazovkovém
režimu.
Zobrazí obrazovku Úpravy fotografií, na které můžete zobrazovat,
upravovat a vylepšovat fotografie.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Zobrazí další funkce.
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Kopírovat do
Otevře okno Kopírovat vybrané soubory do. Zde můžete zvolit
cílové zařízení pro kopírování vybraných souborů.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Otevře rozbalovací oblast Informace o médiích, ve které se zobrazí
informace o metadatech vybrané položky. Pokud jsou k dispozici,
zobrazí podrobnosti jako formát souboru, velikost, rozlišení nebo
Zobrazit informace datum vytvoření.
o médiích
Rozbalovací oblast Informace o médiích zůstane otevřená v levé
dolní části okna. Položka v kontextové nabídce doplňkových funkcí
se změní na Skrýt informace o médiích. Pokud chcete rozbalovací
oblast zavřít nebo skrýt, klepněte na tuto položku.
Nero Kwik Media
45
Hlavní navigační okno
Přejmenovat
Zapne zadávací pole pro název, ve kterém můžete zadat nový název
položky.
Musí být vybrána jedna dlaždice.
Odebrat
Odebere položku nebo celou dlaždici z kolekce. Příslušný obsah
bude odebrán z alba, ale nebude odstraněn ze složky v počítači.
Musí být vybrána alespoň jedna položka nebo dlaždice.
Otevřít v
Průzkumníku
Windows
Otevře okno Průzkumníka Windows, ve kterém se zobrazí cesta k
adresáři, ve kterém je v počítači vybraná položka uložena.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
Další možnosti funkcí Tisk a Odeslat e-mail jsou k dispozici prostřednictvím místní nabídky
(klepnutí pravým tlačítkem). V okně Odeslat e-mail můžete připojit původní soubory nebo
soubory se změněnou velikostí (vyberte tlačítko příslušné možnosti) k novému e-mailu ve
výchozí e-mailové aplikaci. Informace o odhadované velikosti souboru se zobrazí v závorce.
Musí být vybrána alespoň jedna položka.
3.8
Přehrávání disků Blu-ray
Funkce je k dispozici pouze v případě, že je v počítači instalována aplikace Nero
Kwik Blu-ray.
Nero Kwik Blu-ray is automatically included in Nero Multimedia Suite Platinum
HD.
If you use another version of Nero Kwik Media, the add-on is not part of the
application.
Obsah disku vloženého do diskové jednotky se zobrazí pro přehrání, když zvolíte příslušnou
položku pod hlavní položkou Optické disky v navigačním stromě. Zde můžete prohlížet svá
videa.
Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
obrazovku.
Pod horním panelem úloh hlavního okna jsou v horní části obrazovky Přehrávání disku navíc
zobrazena upravené možnosti nastavení. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Celá obrazovka
Zobrazí položku na celé obrazovce. Poklepáním na video v obsahu
rovněž spustíte celoobrazovkové zobrazení.
Nero Kwik Media
46
Hlavní navigační okno
V levé dolní části obrazovky se zobrazí čas. Ovládací prvky přehrávání se zobrazí v dolním
panelu úloh. Navíc jsou v dolním panelu úloh k dispozici následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Otevřít pokročilé
ovládací prvky
disku Blu-ray
Zobrazí rozšířený ovládací panel Blu-ray. Můžete procházet hlavní
nabídkou videa a spustit video.
Tlačítko
Vyskakovací menu Zobrazí menu disku.
disku
Tlačítko
Hlavní menu disku
Tlačítko
Menu přehrávače
Zobrazí hlavní menu disku.
Zobrazí další funkce.
V nabídce Přehrávač jsou k dispozici následující položky:
Přejít na Titul
Zvuk
Titulky
Úhel
Sekundární video
Sekundární zvuk
Nabídka na
obrazovce
Zapnout/Vypnout
Spustí přehrávání vybraného titulu nebo kapitoly. Vyberte v
zobrazeném seznamu příslušný titul nebo kapitolu.
Zobrazí všechny jazyky dostupné pro přehrávání zvuku.
Zapíná nebo vypíná titulky. Můžete vybírat ze všech dostupných
jazyků titulků.
Změní pohled kamery, pokud jsou na příslušném disku BD-Video k
dispozici různé pohledy.
Zapíná nebo vypíná videokomentáře, které se přehrávají (obraz v
obraze) při přehrávání určitých scén.
Sekundární video informace musí být na příslušném disku k
dispozici, aby bylo možné tuto funkci využít.
Zapíná nebo vypíná zvukové komentáře, které se přehrávají při
přehrávání určitých scén.
Sekundární zvukové informace musí být na příslušném disku k
dispozici, aby bylo možné tuto funkci využít.
Sleduje obrazová a zvuková data, např. výstupní rychlost snímků a
rychlost dekódování na obrazovce přehrávání.
Nero Kwik Media
47
Hlavní navigační okno
Pokračovat
Vysunout
Pokračuje v přehrávání v případě, kdy je zapnuta položka
Sekundární video a pro videokomentáře se využívá celá hlavní
obrazovka videa.
Vysune disk z mechaniky.
Viz také
 Spuštění přehrávání disku Blu-Ray → 55
3.9
Procházení a přehrávání zvukového CD
Obsah disku vloženého do diskové jednotky se zobrazí pro přehrání, když zvolíte příslušnou
položku pod hlavní položkou Optické disky v navigačním stromě.
Skladby, například audio CD, se zobrazí v detailním zobrazení. Podobně jako na obrazovce
procházení hudby můžete i v detailním zobrazení poklepáním na jednotlivé položky spustit
přehrávání. Ovládací prvky přehrávání se zobrazí v dolním panelu úloh. Přepnutí na jinou
obrazovku nezpůsobí zastavení přehrávání. V levém dolním rohu hlavního okna zůstane
zobrazeno malé okno s názvem titulu a dobou přehrávání. Klepnutím na tento panel se
vrátíte na obrazovku procházení zvukového CD.
Stejně jako na obrazovce procházení hudby můžete vybírat jednotlivé položky zaškrtnutím
zaškrtávacího políčka. Tímto způsobem provedete výběr.
V pravé části dolního panelu úloh je k dispozici další tlačítko - Spustit ukládání zvukových
stop z CD; klepnutím na toto tlačítko spustíte ukládání vybraných stop.
V kontextové nabídce doplňkových funkcí jsou k dispozici následující položky:
Načíst informace o CD z Gracenote
Pomocí Gracenote MusicID dokáže Nero Kwik Media identifikovat
hudební soubory. Identifikovat lze celá originální zvuková CD.
Získat informace o Takzvaná metadata, např. interpret, název a žánr jsou stažena z
CD
multimediální databáze Gracenote a zobrazena v aplikaci Nero Kwik
Media. Rozpoznaná metadata jsou poté zapsána do hudebních
souborů a budou dále k dispozici. Tímto způsobem se vaše hudební
sbírka správně zobrazí se všemi informacemi.
Vysunout
Vysune disk z mechaniky.
Nero Kwik Media
48
Hlavní navigační okno
Optické disky > Zvukové CD
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
Uvědomte si, že na rozdíl od položek uložených v počítači není funkce hodnocení
(Oblíbené) k dispozici pro soubory na discích nebo uložené na vyměnitelných
zařízeních.
Viz také
 Spuštění přehrávání zvukového CD → 54
 Ukládání zvukových stop ze audio CD → 67
3.10 Zařízení
Aplikace Nero Kwik Media v podstatě podporuje import médií ze všech mobilních zařízení
připojených k počítači – bez ohledu na to, zda je zařízení pro databázi zařízení Nero stále
neznámé.
Pod položkou Zařízení v navigačním stromě se zobrazují všechna zařízení připojená k
počítači. U každého zařízení je od začátku dostupná položka [Název zařízení]. Nero Kwik
Media zobrazí název zařízení uvedený ve vlastnostech systémového zařízení.
Nero Kwik Media
49
Hlavní navigační okno
Po zvolení položky [Název zařízení] v navigačním stromě se zobrazí obrazovka procházení
zařízení, pomocí které lze nastavit možnosti importu při kopírování mediálních souborů
z připojeného zařízení do počítače. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Pole vstupů
Název složky
Tlačítko
Možnosti importu
Importuje mediální soubory do složky s názvem uvedeným v
zadávacím poli.
Otevře okno Možnosti s možnostmi importu. Pokud importujete
soubory do knihovny Nero Kwik Media, importované soubory budou
kopírovány do složek zvolených v této oblasti. Po klepnutí na
příslušné tlačítko Procházet můžete procházet upřednostňované
adresáře pro ukládání.
Definuje, které mediální soubory jsou importovány.
Tlačítko Možnosti /
Zaškrtávací políčko
Vybrat soubory
Tlačítko
Import
Můžete zvolit import všech souborů nebo vybraných mediálních typů.
Pokud provádíte import ze složky fotoaparátu (DCIM), můžete také
zvolit možnost, že po provedení importu budou nově
synchronizovaná média z fotoaparátu vymazána.
Spustí import po provedení všech nastavení importu.
Po klepnutí na tlačítko Vysunout v pravé části položky příslušného zařízení můžete
bezpečně odebrat připojené zařízení.
Viz také
 Nero Kwik Move it → 50
 Zařízení Apple → 51
3.10.1 Nero Kwik Move it
Nero Kwik Move it umožňuje spravovat multimédia v zařízeních připojených k počítači. Tato
aplikace nabízí maximální multimediální flexibilitu mezi všemi zařízeními a zvyšuje kvalitu
vašeho digitálního života.
Aplikace Nero Kwik Move it je automaticky zahrnuta ve verzi Nero Multimedia
Suite Platinum HD.
Pokud používáte jinou verzi Nero Kwik Media aplikace rozšíření není její součástí.
Pokud připojíte zařízení, které aplikace dosud nezná, můžete nakonfigurovat individuální
profil v Nero Kwik Media. Vyberte v navigačním stromě položku Zařízení > [Device name] a
klepnutím na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu obrazovky otevřete okno průvodce
Nastavení zařízení. Tento asistent vás provede snadným nastavením zařízení. Můžete zde
také změnit nastavení zařízení.
Pro každé zařízení se pod hlavní položkou [Device name] zobrazí výchozí složky pro
ukládání hudby, fotografií a videa. Klepnutím na některou z výchozích složek zobrazíte
Nero Kwik Media
50
Hlavní navigační okno
mediální obsah příslušné složky zařízení. Procházení obsahu zařízení funguje v podstatě
jako procházení místní knihovny: Můžete procházet hudbu, videa a fotografie přímo v
připojených zařízeních a přenášet jedním klepnutím multimédia do a z mobilních zařízení.
Aplikace Nero Kwik Move it automaticky zjistí nejlepší nastavení a optimalizuje obsah pro
nová a stávající zařízení. Přímo lze zobrazit náhled a otáčet fotografie a také přehrávat video
a hudbu.
V horní části obrazovky procházení je zobrazen název a informace o volné a celkové
kapacitě zařízení. Kromě toho se pomocí barevného pruhu zobrazí zaplnění paměti různými
typy médií.
Navíc jsou v oblasti Synchronizace k dispozici následující tlačítka:
Možnosti
synchronizace
Otevře okno Možnosti synchronizace, kde můžete vybrat obsah
pro synchronizaci. Obvykle je po spuštění procesu synchronizace
v aplikaci veškerý mediální obsah zkopírován ze zařízení do
knihovny.
Synchronizovat
Spustí synchronizaci. Stav probíhajícího přenosu a kódování se
zobrazuje v malém okně vlevo dole.
V dolní části obrazovky – oblasti Import – můžete nastavit možnosti importu stejně jako v
případě, kdy není aplikace Nero Kwik Move it instalována. Mediální soubory se zkopírují z
připojeného zařízení do počítače.
Uvědomte si, že na rozdíl od položek uložených v počítači není funkce hodnocení
(Oblíbené) k dispozici pro soubory na discích nebo uložené na vyměnitelných
zařízeních.
Viz také
 Zařízení → 49
 Nastavení zařízení pomocí aplikace Nero Kwik Move it → 64
 Import ze zařízení → 64
3.10.2 Zařízení Apple
Funkce je k dispozici pouze v případě, že je v počítači instalována aplikace Nero
Kwik Move it.
Aplikace Nero Kwik Move it je automaticky zahrnuta ve verzi Nero Multimedia
Suite Platinum HD.
Pokud používáte jinou verzi Nero Kwik Media aplikace rozšíření není její součástí.
Pokud je v počítači nainstalována aplikace iTunes, zobrazí se v navigačním stromě pod
položkou Zařízení navíc položka Zařízení Apple. Do Zařízení Apple můžete přetahovat
Nero Kwik Media
51
Hlavní navigační okno
vybrané hudební soubory a videosoubory nebo celé playlisty z knihovny nebo jiného zařízení
stejně jako u libovolného připojeného zařízení. Aplikace Nero Kwik Media automaticky převádí
soubory do formátu iTunes. Soubory formátů kompatibilních s aplikací iTunes (AAC, AIFF, AIF,
WAV, WAVE a MP3) se nepřevedou. Překódovaná média budou uložena do výchozích složek
knihovny.
V aplikaci iTunes se vytvoří playlist s názvem Hudba z aplikace Kwik Media, který obsahuje
všechna synchronizovaná média. Aplikace iTunes vytvoří nové playlisty pro všechny
synchronizované playlisty se stejným názvem, jaký mají v aplikaci Nero Kwik Media.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout pomocí zaškrtávacího políčka v kategorii Import a
zařízení v okně > Možnosti.
Viz také
 Zařízení → 49
 Správa a možnosti knihoven → 10
3.11 Obrazovka Zveřejnit
Klepnutím na tlačítko publikování na některé z obrazovek procházení se zobrazí obrazovka
Publikovat. Obrazovka Publikovat je rozdělena na dvě části: V horní je zobrazen obsah
kompilace. V dolní části obrazovky je uvedena nabídka různých možností publikování
obsahu projektu. Požadované možnosti můžete vybrat na příslušné kartě.
Nakonec spustíte klepnutím na tlačítko Vypálit nebo Uložit v pravém dolním rohu karty
proces publikování nebo uložení. Průběh procesu se zobrazí na stavovém panelu.
Přepnutím na jinou obrazovku se proces nezastaví. V levém dolním rohu hlavního okna
zůstane zobrazen malý stavový panel, ve kterém můžete průběh sledovat. Klepnutím na
tento panel se vrátíte na obrazovku Publikovat.
K dispozici jsou pro publikování následující karty:
Vypálí aktuální kompilaci na disk.
Vypalovačka
V rozbalovací nabídce Typ kompilace vyberte typ cílového disku a v
rozbalovací nabídce Informace o jednotce vyberte vypalovačku.
Pro informaci se zobrazí celková velikost projektu.
Funkce vypalování DVD-Video je k dispozici, pouze pokud je v
počítači instalována aplikace Nero Kwik DVD.
Publikuje aktuální kompilaci do internetové komunity.
Odeslat
Klepněte na tlačítko Uložit a zvolte na zobrazených kartách svou
preferovanou komunitu.
Nero Kwik Media
52
Hlavní navigační okno
Obrazovka Zveřejnit
Pokud použijete aplikaci Nero Kwik Media v instalaci Sada Nero, můžete kromě publikování
projektu pomocí aplikace Nero Kwik Media přesunout nedokončenou kompilaci do aplikace
Nero Vision pro pokročilé úpravy. Chcete-li výběr přesunout, klepněte na tlačítko Pokročilé
úpravy nacházející se v dolním panelu úloh. Aplikace Nero Vision se instaluje automaticky v
průběhu hlavního instalačního procesu. Úplné informace naleznete v samostatné uživatelské
příručce aplikace Nero Vision.
Viz také
 Vypalování na disk → 68
 Odeslat do komunity → 68
Nero Kwik Media
53
Procházení a přehrávání
4
Procházení a přehrávání
4.1
Spuštění přehrávání hudby (z knihovny nebo playlistu)
Musí být splněny následující podmínky:
 Požadované stopy jsou k dispozici v aplikaci.
Chcete-li přehrát stopy, alba nebo playlist, postupujte následovně:
1. Chcete-li přehrát stopy nebo album, postupujte následovně:
1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Hudba.
 Zobrazí se obrazovka pro procházení hudby.
2. Vyberte dlaždici, album nebo stopu, kterou chcete přehrát, a klepněte v dolním panelu
úloh na tlačítko Přehrát.
 Spustí se přehrávání. Přepnutím na jinou obrazovku se přehrávání nezastaví. V levém
dolním rohu hlavního okna zůstane zobrazeno malé okno s názvem titulu a dobou
přehrávání. Klepnutím na toto okno se vrátíte na obrazovku procházení hudby.
 Pokud jste vybrali album z dlaždice, která obsahuje více alb, přehrávání bude
automaticky pokračovat dalším albem. Podobně, pokud jste zaškrtli políčko u jedné
stopy alba, přehrávání bude automaticky pokračovat dalšími stopami.
2. Chcete-li přehrát playlist, postupujte následovně:
1. Klepněte v oblasti Playlisty navigačního stromu na příslušný playlist.
2. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Přehrát.
 Spustí se přehrávání. Přepnutím na jinou obrazovku se přehrávání nezastaví. V levém
dolním rohu hlavního okna zůstane zobrazeno malé okno s názvem titulu a dobou
přehrávání. Klepnutím na toto okno se vrátíte na obrazovku Playlist.
 Zahájili jste přehrávání stop, alb nebo playlistu.
4.2
Spuštění přehrávání zvukového CD
Chcete-li přehrávat skladby ze zvukového CD, postupujte následovně:
1. Vložte požadovaný disk Audio CD do optické jednotky v počítači.
2. Klepněte na položku Optické disky > [Název disku] v navigačním stromě nalevo.

Zobrazí se obrazovka pro procházení hudby. Skladby se zobrazí v detailním zobrazení.
3. Vyberte skladby, které chcete přehrát, a klepněte na tlačítko Přehrát v dolním panelu úloh.


Spustí se přehrávání.
Přepnutím na jinou obrazovku se přehrávání nezastaví. V levém dolním rohu hlavního
okna zůstane zobrazeno malé okno s názvem titulu a dobou přehrávání. Klepnutím na
toto okno se vrátíte na obrazovku procházení hudby.
 Spustili jste přehrávání zvukového CD.
Nero Kwik Media
54
Procházení a přehrávání
Viz také
 Procházení a přehrávání zvukového CD → 48
4.3
Spuštění přehrávání videa (z knihovny)
Musí být splněny následující podmínky:
Požadovaná videa jsou k dispozici v knihovně.
Chcete-li přehrát video, postupujte následovně:

1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Videa.

Zobrazí se obrazovka pro procházení videa.
2. Vyberte video, které chcete přehrát, a klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Přehrát.


Spustí se přehrávání. Zobrazí se obrazovka Přehrávání.
Pokud jste vybrali video z dlaždice, která obsahuje více videí, přehrávání bude
automaticky pokračovat dalším videem.
 Zahájili jste přehrávání videa.
Viz také
 Obrazovka Přehrávání videa → 33
4.4
Spuštění přehrávání disku Blu-Ray
Funkce je k dispozici pouze v případě, že je v počítači instalována aplikace Nero
Kwik Blu-ray.
Nero Kwik Blu-ray is automatically included in Nero Multimedia Suite Platinum
HD.
If you use another version of Nero Kwik Media, the add-on is not part of the
application.
Chcete-li přehrávat skladby z disku BD-Video, postupujte následovně:
1. Vložte požadovaný disk BD do optické jednotky v počítači.
2. Klepněte na položku Optické disky > [Název disku] v navigačním stromě nalevo.

Zobrazí se obrazovka pro procházení.
3. Klepněte na tlačítko Přehrát v dolním panelu úloh.

Zobrazí se obrazovka Přehrávání disku. Na obrazovce se zobrazí hlavní menu videa.
4. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Přehrát.

Spustí se přehrávání.
Nero Kwik Media
55
Procházení a přehrávání
5. Pokud chcete změnit jazyk přehrávání nebo titulků, klepněte na tlačítko Nabídka
přehrávače > a na příslušnou položku v pravém dolním rohu obrazovky.
6. Pokud chcete přehrát určitou kapitolu, zvolte Nabídka přehrávače > Přejít na tituly >
[Požadovaná kapitola] v pravém dolním rohu obrazovky.
 Spustili jste přehrávání disku BD-Video.
Viz také
 Přehrávání disků Blu-ray → 46
Nero Kwik Media
56
Vytváření a úprava
5
Vytváření a úprava
5.1
Tvorba playlistu
Musí být splněny následující podmínky:
 Požadované stopy jsou k dispozici v knihovně Hudba.
Chcete-li v aplikaci vytvořit playlist, postupujte následovně:
1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Hudba.

Zobrazí se obrazovka pro procházení hudby.
2. Přesuňte ukazatel myši na položku, kterou chcete přidat do playlistu.

Ve sloupci tabulky úplně napravo se zobrazí zaškrtávací políčko.
3. Zaškrtnutím políčka vyberete položku.
4. Opakováním posledních kroků vytvořte výběr.
Pokud chcete přidat do playlistu celé album, klepněte na obal alba, čímž vyberete
všechny položky. Chcete-li do playlistu přidat celé dlaždice, zůstaňte na
obrazovce pro procházení v přehledu a zaškrtněte políčko u příslušné dlaždice.
5. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Vytvořit hudební playlist.

Otevře se okno.
6. Do zadávacího pole zadejte název nového playlistu a klepněte na tlačítko OK.

Zobrazí se nový playlist a jeho obsah v číslovaném pořadí (ve kterém jste přidávali
jednotlivé stopy nebo alba do seznamu). Nová položka je přidána do oblasti Playlisty v
navigačním stromě.
7. Pokud chcete přidat do playlistu další stopy, postupujte následovně:
1. Vraťte se na obrazovku procházení hudby.
2. Přetáhněte požadovanou stopu, výběr stop, album nebo dlaždici z obrazovky procházení
do příslušného playlistu v navigačním stromě.
 Obsah se zobrazí v číslovaném pořadí (ve kterém jste přidávali jednotlivé stopy nebo
alba do seznamu).
8. Pokud chcete změnit pořadí stop v playlistu, přetáhněte jednotlivé stopy na požadovanou
pozici.
 Vytvořili jste playlist z jednotlivých výběrů stop. Nyní můžete projekt přehrát nebo
publikovat.
5.2
Vytvoření prezentace
Musí být splněny následující podmínky:

Požadované fotografie jsou k dispozici v knihovně Fotografie.
Nero Kwik Media
57
Vytváření a úprava
Pro vytvoření prezentace postupujte následovně:
1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Fotografie.

Zobrazí se obrazovka pro procházení fotografií.
2. Přesuňte ukazatel myši na položku (zobrazení pro podrobné procházení) nebo na celou
dlaždici (přehled), kterou chcete přidat do prezentace.

V levém horním rohu se zobrazí zaškrtávací políčko.
3. Zaškrtnutím políčka vyberete položku.
4. Opakováním posledních kroků vytvořte výběr.
5. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Vytvořit prezentaci.

Otevře se okno.
6. Do zadávacího pole zadejte název nové prezentace a klepněte na tlačítko OK.

Nová prezentace se zobrazí na obrazovce Prezentace. V proužku miniatur jsou
zobrazeny všechny položky, které jste vybrali. Položkami v proužku miniatur můžete
procházet pomocí tlačítek
a
.
7. Pokud chcete do prezentace přidat další položky, postupujte následovně:
1. Klepněte na tlačítko Přidat do prezentace fotografii a video.
 Otevře se okno Přidat soubory do prezentace.
2. Vyberte požadované fotografie nebo videa a klepněte na tlačítko Přidat.
3. Klepněte na tlačítko Zavřít.
 Fotografie nebo videa se přidají na konec prezentace.
8. Chcete-li změnit pořadí položek v prezentaci, přetáhněte libovolnou miniaturu na proužku na
požadovanou pozici.
9. Pokud chcete prezentaci přizpůsobit dle vlastních požadavků, zvolte preferovaný motiv
prezentace v oblasti Přizpůsobit prezentaci. (Postupujte způsobem popsaným v kapitole
Přizpůsobit prezentaci.)
 Vytvořili jste prezentaci. Nyní můžete projekt přehrát nebo publikovat.
Viz také
 Obrazovka Procházení fotografií → 21
 Obrazovka Prezentace → 41
 Přizpůsobit prezentaci → 59
Nero Kwik Media
58
Vytváření a úprava
5.3
Přizpůsobit prezentaci
Musí být splněny následující podmínky:
 Požadované fotografie nebo videa jsou otevřeny na obrazovce Prezentace.
Chcete-li přizpůsobit prezentaci, postupujte následovně:
1. Klepněte na tlačítko Motivy v oblasti Přizpůsobit prezentaci v levé části obrazovky
Prezentace.

Otevře se okno Přizpůsobit prezentaci se zobrazenou kartou Motivy. V okně jsou k
dispozici tři karty, které odpovídají tlačítkům v oblasti Přizpůsobit prezentaci. Zde
můžete vybírat z různých šablon, přidávat tituly nebo upravovat hlasitost hudby na
pozadí.
2. V levé části karty Motivy vyberte šablonu.

V pravém horním rohu karty se zobrazí animovaný náhled.
3. Pokud chcete pro snímky zapnout efekt posunout a zvětšit, zaškrtněte příslušné zaškrtávací
políčko. Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuto.
4. Klepněte na kartu Tituly.

Karta se zobrazí.
5. Do pole Úvodní titul přidejte požadovaný text pro úvodní titul. Další atributy textu, např.
písmo a zarovnání, jsou definovány šablonou a nelze je upravit.
6. Do pole Závěrečný titul přidejte požadovaný text pro závěrečný titul. Další atributy textu,
např. písmo a zarovnání, jsou definovány šablonou a nelze je upravit.
7. Klepněte na kartu Hudba a doba trvání.

Karta se zobrazí.
8. Chcete-li změnit dobu zobrazení statických obrázků v prezentaci, zadejte požadovanou
dobu zobrazení do zadávacího pole. Výchozí hodnota jsou 3 sekundy.
9. Pokud chcete nastavit hlasitost zvuku přidaného šablonou v porovnání s hlasitostí všech
ostatních zvukových stop, které jsou již k dispozici na časové ose (např. zvuku
videosouboru), posuňte posuvník v oblasti Směšovač zvuku. Pokud nepohnete
posuvníkem, Zvuk videa a Tematická hudba mají stejnou úroveň zvuku.
Pokud chcete tematickou hudbu ztlumit, můžete zaškrtnout políčko zobrazené níže.
10. Klepněte na tlačítko OK.

Do prezentace se uloží všechny změny.
 Přizpůsobili jste prezentaci dle svých požadavků.
Viz také
 Okno Přizpůsobit prezentaci → 43
 Vytvoření prezentace → 57
Nero Kwik Media
59
Vytváření a úprava
5.4
Obecné úpravy fotografií
Musí být splněny následující podmínky:
 Požadované fotografie jsou k dispozici v knihovně Fotografie.
Chcete-li upravit a vylepšit fotografie, postupujte následovně:
1. Klepněte v navigačním stromě nalevo na položku knihovny Fotografie.

Zobrazí se obrazovka pro procházení fotografií.
2. Vyberte položku, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na tlačítko Upravit v dolním panelu úloh.

Zobrazí se obrazovka Úpravy fotografií. V oblasti obsahu se zobrazí náhled vybrané
položky.
Pokud umístíte ukazatel myši v horní třetině oblasti obsahu nebo úprav, proužek
miniatur se zesvětlí. V proužku miniatur jsou zobrazeny všechny položky, které
jste vybrali na obrazovce procházení fotografií (zaškrtnutím políčka). Pokud jste
vybrali jen jednu položku, v proužku miniatur se zobrazí fotografie z příslušné
skupiny. Je-li fotografie označena jako oblíbená, v pravém dolním rohu příslušné
miniatury je zobrazena ikona hvězdičky. Položkami v proužku miniatur můžete
procházet pomocí tlačítek
a
. Klepnutím na miniaturu zvolíte příslušnou
fotografii a zobrazíte ji v oblasti obsahu.
4. Klepněte na tlačítko Automaticky vylepšit v dolním panelu úloh.

Automaticky vylepší kvalitu vybrané fotografie na základě zadaných podmínek nebo
referenčních hodnot.
5. Pokud chcete dále vylepšit fotografii pomocí oříznutí nebo přidání efektů, zvolte příslušnou
možnost v dolním panelu úloh.
6. Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
obrazovku.

Všechny změny fotografie se automaticky uloží.
 Upravili a vylepšili jste fotografii.
Viz také
 Úpravy fotografie → 25
 Odstraňování červených očí → 61
 Přidávání jména k obličeji → 61
 Přidávání efektů do fotografií → 62
 Oříznutí fotografie → 62
Nero Kwik Media
60
Vytváření a úprava
5.5
Odstraňování červených očí
Musí být splněny následující podmínky:
 Požadovaná fotografie je vybrána na obrazovce Úpravy fotografií.
Pro odstranění červených očí z fotografie postupujte následovně:
1. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Upravit.

Otevře se okno Úpravy se zobrazenou kartou Vylepšení.
2. Klepněte na tlačítko Odstranění červených očí.

Červené oči budou automaticky odstraněny. Navíc se otevře okno Odstranění efektu
červených očí. Ukazatel myši se změní na křížek.
3. Pokud nejste zcela spokojeni s automaticky provedeným zlepšením, postupujte takto:
1. Podržte stisknuté levé tlačítko myši a vyznačte obdélník okolo příslušné oblasti
fotografie.
2. Uvolněním tlačítka spusťte efekt.


Červené oči budou automaticky odstraněny.
Všechny změny fotografie se automaticky uloží.
 Z fotografie jste odstranili červené oči.
Viz také
 Obecné úpravy fotografií → 60
5.6
Přidávání jména k obličeji
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že máte v počítači nainstalovánu
aplikaci Nero Kwik Faces.
Musí být splněny následující podmínky:
Požadovaná fotografie je vybrána na obrazovce Úpravy fotografií.
Chcete-li k obličeji přiřadit jméno, postupujte takto:

1. V dolním panelu úloh klepněte na tlačítko Přidat jméno k obličeji.

Otevře se okno Přidat jméno k obličeji. Všechny rozpoznané obličeje se automaticky
označí obdélníkem.
2. Do pole Přidat jméno zobrazeného pod obdélníkem zadejte jméno osoby a stiskněte
klávesu Enter.
3. Pokud nebyl na fotografii automaticky rozpoznán obličej osoby a chcete tuto osobu označit,
postupujte takto:
1. Klepněte na tlačítko Přidat obličej.
Nero Kwik Media
61
Vytváření a úprava
 V oblasti obsahu se zobrazí zvýrazněný obdélník.
2. Přetažením nakreslete obdélník kolem obličeje osoby, kterou chcete označit. Velikost
obdélníku můžete následně změnit přetažením jednotlivých rohů.
 Zvýrazněný obdélník se přizpůsobí vybrané hodnotě.
3. Do pole Přidat jméno zobrazeného pod obdélníkem zadejte jméno osoby a stiskněte
klávesu Enter.
4. V okně Přidat jméno k obličeji klepněte na tlačítko Přidat.

Všechny změny fotografie budou uloženy. V seznamu na obrazovce Obličeje se nyní
zobrazí všechny fotografie s rozpoznanými obličeji seřazené podle osob nacházejících
se na snímcích.
 Přidali jste jméno k obličeji.
Viz také
 Obecné úpravy fotografií → 60
 Obrazovka Obličeje → 37
5.7
Přidávání efektů do fotografií
Musí být splněny následující podmínky:
 Požadovaná fotografie je vybrána na obrazovce Úpravy fotografií.
Chcete-li do fotografie přidat efekt, postupujte následovně:
1. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Upravit.

Otevře se okno Úpravy.
2. Klepněte na kartu Efekty.

Zobrazí se seznam barevných a dalších efektů.
3. Chcete-li zobrazit náhled efektu, nastavte ukazatel myši na miniaturu efektu.

Náhled výsledku se zobrazí na obrazovce Úpravy fotografií.
4. Klepnutím na příslušnou miniaturu použijete požadovaný efekt.

Efekt bude použit ve fotografii.
 Do fotografie jste přidali efekt.
5.8
Oříznutí fotografie
Musí být splněny následující podmínky:
Požadovaná fotografie je vybrána na obrazovceÚpravy fotografií.
Chcete-li fotografii oříznout, postupujte následovně:

1. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Oříznout.
Nero Kwik Media
62
Vytváření a úprava

Otevře se okno Ořez. V oblasti obsahu se zobrazí obdélník. Můžete vybírat z několika
šablon, které definují poměr stran oříznutého obrázku. Můžete také změnit velikost
položky ručně.
2. Chcete-li vybrat definovaný formát, postupujte následovně:
1. V rozbalovací nabídce vyberte požadovanou položku.
 Obdélník v oblasti obsahu se přizpůsobí vybrané hodnotě.
 V případě potřeby se v okně Ořez zobrazí další tlačítko Na šířku/Na výšku.
2. Chcete-li otočit rámeček oříznutí z vodorovné polohy na svislou nebo obráceně, klepněte
na tlačítko Na šířku/Na výšku.
 Zvýrazněný obdélník se přizpůsobí vybrané hodnotě.
3. Pokud chcete provést oříznutí ručně, postupujte následovně:
1. Vyberte v rozbalovací nabídce položku Ručně.
 V oblasti obsahu se zobrazí zvýrazněný obdélník.
2. Přesuňte ukazatel myši na roh rámečku oříznutí.
 Ukazatel se změní na nástroj oříznutí.
3. Klepněte, držte tlačítko myši a posouváním nástroje oříznutí upravte velikost obdélníku a
rámečku oříznutí.
4. Klepněte, podržte obdélník a posuňte rámeček oříznutí na požadovanou pozici v oblasti
obsahu.
 Zvýrazněný obdélník se přizpůsobí vybrané hodnotě.
4. Klepněte na tlačítko Použít.

Položka se ořízne na velikost zvýrazněného obdélníku.
5. Klepnutím na tlačítko Zpět v levém horním rohu obrazovky se vrátíte na předchozí
obrazovku.

Všechny změny fotografie se automaticky uloží.
 Oříznuli jste fotografii.
Nero Kwik Media
63
Import z disků a zařízení
6
Import z disků a zařízení
6.1
Import ze zařízení
Pokud připojíte k počítači mobilní zařízení, např. digitální fotoaparát (DSC) nebo
videokameru AVCHD, aplikace Nero Kwik Media automaticky nabídne jednoduchý import
souborů, jako jsou fotografie nebo videa. Nevadí, zda je zařízení registrováno v databázi
zařízení Nero.
Chcete-li provést import mediálních souborů z vybraného zdroje, postupujte následovně:
1. Připojte zařízení k počítači.
2. Klepněte na položku Zařízení > [Device name] v navigačním stromě nalevo.

Zobrazí se obrazovka pro procházení zařízení.
3. Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit možnosti importu (tj. cílové adresáře), postupujte
následovně:
1. Klepněte na tlačítko Možnosti importu.
2. Otevře se okno Možnosti se zobrazenými možnostmi importu. Pokud chcete importovat
soubory do knihovny, soubory budou zkopírovány do složek vybraných v této oblasti.
3. Chcete-li změnit některý adresář pro ukládání, klepněte na příslušné tlačítko Procházet.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Ve výchozím nastavení budou importovány všechny soubory.
4. Pokud chcete, aby aplikace Nero Kwik Media importovala pouze soubory ze složky
fotoaparátu (DCIM) připojeného zařízení a chcete-li po importu odstranit původní soubory
ze zařízení, vyberte příslušnou možnost a zaškrtněte políčko.
5. Klepněte na tlačítko Importovat.


Spustí se import. V levém dolním rohu hlavního okna se zobrazí stavový panel s
informacemi o průběhu importu.
Po úspěšném dokončení importu se soubory automaticky zobrazí na příslušné
obrazovce procházení.
 Úspěšně jste naimportovali mediální soubory z vybraného zdroje.
Viz také
 Nero Kwik Move it → 50
6.2
Nastavení zařízení pomocí aplikace Nero Kwik Move it
Funkce je k dispozici pouze v případě, že je v počítači instalována aplikace Nero
Kwik Move it.
Nero Kwik Media
64
Import z disků a zařízení
Aplikace Nero Kwik Move it je automaticky zahrnuta ve verzi Nero Multimedia
Suite Platinum HD.
Pokud používáte jinou verzi Nero Kwik Media aplikace rozšíření není její součástí.
Pokud není připojené zařízení aplikací Nero Kwik Move it automaticky rozpoznáno, průvodce
vás provede snadným nastavením zařízení.
Musí být splněny následující podmínky:
V počítači je nainstalováno rozšíření Nero Kwik Move it.
Chcete-li nastavit připojené zařízení, postupujte následovně:

1. Připojte zařízení k počítači.
2. Klepněte na položku Zařízení > [Device name] v navigačním stromě nalevo.

Zobrazí se obrazovka pro procházení zařízení.
3. Klepněte na tlačítko Nastavení v pravém horním rohu obrazovky.

Otevře se okno Nastavení zařízení s první obrazovkou Krok 1 z 5 – Zadání názvu.
4. Zadejte do zadávacího pole Název zařízení požadovaný název připojeného zařízení.
5. Klepněte na tlačítko Další.

V zařízení se vyhledají hudební soubory a zobrazí se obrazovka Krok 2 z 5 – Hudba.
6. Pokud průvodce nalezl správnou složku, potvrďte ji a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
7. Postup při změně složky:
1. Klepněte na tlačítko Procházet.
 Otevře se okno Vybrat cestu ručně.
2. Vyberte složku a klepněte na tlačítko OK.
3. Klepněte na tlačítko Další.

V zařízení se vyhledají fotografie a zobrazí se obrazovka Krok 3 z 5 – Fotografie.
8. Pokud průvodce nalezl správnou složku, potvrďte ji a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
9. Postup při změně složky:
1. Klepněte na tlačítko Procházet.
 Otevře se okno Vybrat cestu ručně.
2. Vyberte složku a klepněte na tlačítko OK.
3. Klepněte na tlačítko Další.

V zařízení se vyhledají videa a zobrazí se obrazovka Krok 4 z 5 – Videa.
10. Pokud průvodce nalezl správnou složku, potvrďte ji a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
11. Postup při změně složky:
1. Klepněte na tlačítko Procházet.
 Otevře se okno Vybrat cestu ručně.
Nero Kwik Media
65
Import z disků a zařízení
2. Vyberte složku a klepněte na tlačítko OK.
3. Klepněte na tlačítko Další.


Zobrazí se obrazovka Krok 5 z 5 – Obecná pravidla.
Odteď budou fotografie, hudba a videa kopírovány do zařízení ve shodném formátu
souborů, který byl právě analyzován. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost
překódování médií do nejlepšího nalezeného formátu.
12. Pokud chcete kopírovat média bez překódování, zvolte příslušnou možnost.
13. Klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se obrazovka Dokončit.
14. Klepněte na tlačítko Dokončit.
 Provedli jste nastavení zařízení.
Viz také
 Nero Kwik Move it → 50
6.3
Importování datového disku
Aplikace Nero Kwik Media automaticky nabízí možnost importu mediálních souborů
z datového disku, jako například fotografií nebo videí atd.
Postup importu mediálních souborů z datového disku:
1. Požadovaný datový disk vložte do optické jednotky v počítači.
2. Klepněte na položku Optické disky > [Název disku] v navigačním stromě nalevo.

Zobrazí se obrazovka pro procházení.
3. Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit možnosti importu (tj. cílové adresáře), postupujte
následovně:
1. Klepněte na tlačítko Možnosti importu.
2. Otevře se okno Možnosti se zobrazenými možnostmi importu. Pokud chcete importovat
soubory do knihovny, soubory budou zkopírovány do složek vybraných v této oblasti.
3. Chcete-li změnit některý adresář pro ukládání, klepněte na příslušné tlačítko Procházet.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Ve výchozím nastavení budou importovány všechny soubory.
4. Klepněte na tlačítko Importovat.


Spustí se import. V levém dolním rohu hlavního okna se zobrazí stavový panel s
informacemi o průběhu importu.
Po úspěšném dokončení importu se soubory automaticky zobrazí na příslušné
obrazovce procházení.
 Úspěšně jste naimportovali mediální soubory z datového disku.
Nero Kwik Media
66
Import z disků a zařízení
6.4
Ukládání zvukových stop ze audio CD
Chcete-li převádět jednotlivé stopy nebo celé album ze zvukového CD, postupujte
následovně:
1. Vložte do diskové jednotky v počítači příslušný audio CD.
2. Klepněte na položku Optické disky a vyberte v navigačním stromě nalevo příslušnou
diskovou jednotku.

Zobrazí se obrazovka pro procházení audio CD.
3. Vyberte příslušné stopy nebo celé album a klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko
Spustit ukládání zvukových stop z CD.

Spustí se proces získávání dat. Přepnutím na jinou obrazovku se proces ukládání
nezastaví. V levém dolním rohu hlavního okna zůstane zobrazeno malé okno s
informacemi o průběhu procesu.

Po dokončení ukládání bude knihovna aktualizována.
 Uložili jste do počítače jednotlivé stopy nebo celé album z disku CD.
Viz také
 Procházení a přehrávání zvukového CD → 48
Nero Kwik Media
67
Zveřejnění
7
Zveřejnění
7.1
Vypalování na disk
Funkce vypalování DVD-Video je k dispozici, pouze pokud je v počítači
instalována aplikace Nero Kwik DVD.
Musí být splněny následující podmínky:
Požadovaný playlist nebo prezentace je k dispozici na obrazovce procházení nebo
úprav.
Chcete-li vypálit playlist nebo prezentaci na disk, postupujte následovně:

1. Klepněte v dolním panelu úloh na tlačítko Publikovat.

Zobrazí se obrazovka Publikovat. V horní části je zobrazen obsah kompilace. V dolní
části obrazovky je uvedena nabídka různých možností publikování obsahu projektu.
2. Klepněte na kartu příslušné vypalovačky.

Zobrazí se příslušné možnosti nastavení.
3. V rozbalovací nabídce Typ kompilace vyberte typ cílového disku.
4. Klepněte na tlačítko Vypálit v pravé dolní části karty.

Proces vypalování se spustí. Průběh publikování se zobrazí na stavovém panelu.
 Publikovali jste jednotlivé soubory nebo kolekce.
Viz také
 Obrazovka Zveřejnit → 52
7.2
Odeslat do komunity
Musí být splněny následující podmínky:
Požadovaný soubor nebo projekt je k dispozici na obrazovce Zveřejnit.
Chcete-li uložit soubor nebo projekt do internetové komunity, postupujte následovně:

1. Klepněte na kartu Uložit do komunity v dolní části obrazovky.

Karta se zobrazí.
2. Klepněte na tlačítko Uložit v pravé dolní části karty.

Otevře se okno Uložit do komunity Nero.
3. V horní části obrazovky vyberte požadovanou internetovou komunitu.

Zobrazí se karta, na které můžete zapnout příslušné funkce komunity.
4. Zadejte přihlašovací údaje účtu a klepněte na tlačítko Přihlásit.
Nero Kwik Media
68
Zveřejnění

Zobrazí se příslušné možnosti nastavení.
5. Do zadávacích polí zadejte veškerá povinná a požadovaná metadata.
6. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Proces ukládání se spustí.
 Uložili jste soubor nebo projekt do internetové komunity.
Nero Kwik Media
69
Technické informace
8
Technické informace
8.1
Systémové požadavky
Aplikace Nero Kwik Media je součástí produktu Nero, který jste nainstalovali. Požadavky
aplikace na systém jsou stejné jako požadavky produktu. Podrobné požadavky na systém tohoto
produktu a všech dalších produktů Nero naleznete v části Podpora na webových stránkách
www.nero.com.
8.2
Podporované formáty a kodeky
8.2.1 Zvukové formáty a kodeky

Moving Picture Experts Group-2 Audio Layer 1/2 (M2A)

Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 2 (MP2, MP2A, MPA, MPA2)

Monkey's audio (APE)

Matroska (MKA)

Advanced Audio Coding (AAC, M4A, MP4)

Audio Interchange File Format (AIFF, AIF)

Compact Disc Digital Audio (CDA)

Dolby Digital (AC3)

Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3 (MP3)

Moving Picture Experts Group - 1 Audio Layer 1/2/3 (MPA)

Resource Interchange File Format WAVE (WAV, WAVE)

Windows Media Audio (WMA)

Free Lossless Audio Codec (FLAC)

LC-AAC/HE-AAC (MP4, M4A, QT, MOV)

OGG Vorbis (OGG, OGA)
8.2.2 Formáty videa a kodeky

Windows Media Center (WTV)

Digital Video (DV, DVSD)

Moving Picture Experts Group-1 (MPE, MPEG, M1V, MPV2, MP2V)

Moving Picture Experts Group-4 (MP4, M4V)

Moving Picture Experts Group-2 (MPG, MPEG, MTS, M2T, M2TS, M2P, M2V, DAT,
TRP, TOD, TS)

Advanced Streaming Format (ASF)

Audio Video Interleave (AVI)
Nero Kwik Media
70
Technické informace

Advanced Video Coding/H.264 (BSF)

AviSynth (AVS)

Záloha IFO souboru (BUP)

Informace o filmu DVD (IFO)

Videosoubory Flash (FLV)

Film kamery s pevným diskem (MOD)

Matroska (MKV)

Micro MV (MMV)

Microsoft Digital Video Recording (DVR-MS)

Digital Video Express (DIVX)

OGG Vorbis (OGG, OGM)

QuickTime Movie (MOV)

3rd Generation Partnership Project (3GP, 3G2)

Video Object (VOB)

Windows Media Video (WMV)

Motion Joint Photografic Expert Group (MJPG)
8.2.3 Formáty obrázků
8.3

Bitmap (BMP)

Graphics Interchange Format (GIF)

Portable Network Graphics (PNG)

Tagged Image File Format (TIFF, TIF)

Joint Photographic Expert Group (JPEG, JPG, JPE, LJP)
Klávesové zkratky
Pro zadávání klávesových příkazů jsou v Nero Kwik Media k dispozici následující zkratky.
K dispozici jsou následující Obecné kombinace kláves:
F1
[Shift+F10]
Otevře nápovědu.
Zobrazí se kontextová nabídka.
Záložka
Přejde k následujícímu ovládacímu prvku.
[Shift+Tab]
Přejde k předchozímu ovládacímu prvku.
[Alt+Page down] /
[Alt+F4]
Otevře se vybraná rozbalovací nabídka.
Nero Kwik Media
71
Technické informace
[Alt+Page up] /
[Alt+F4]
Zavře se vybraná rozbalovací nabídka.
[Ctrl+S]
Zastaví se aktuální přehrávání.
[Ctrl+P]
Spouští/pozastavuje přehrávání.
[Ctrl+B]
Přeskočí na předchozí aktuální přehrávání.
[Ctrl+N]
Přeskočí na následující aktuální přehrávání.
[Ctrl+D]
Otevře se okno Možnosti.
[Ctrl+Shift+B]
Přepne na zvuk na pozadí.
[Ctrl+F]
F10
Přejde do vyhledávacího pole.
Zobrazí nebo zavře obrazovku Publikovat.
[Ctrl+Plus]
Zvýšení hlasitosti.
[Ctrl+Minus]
Snížení hlasitosti.
[Ctrl+M]
[Ctrl+Page up]
F12
Mezerník
Enter
[Ctrl+W]
Ztlumení zvuku.
Otevře se nabídka Více.
Otevře se kontextová nabídka doplňkových funkcí.
Společně s klepnutím levým tlačítkem myši: Spustí akci vybraného
tlačítka, vybere položky nebo dlaždice nebo zruší výběr.
Přehraje nebo zobrazí položky. Spustí akci tlačítka. U dlaždic: Přejde
o úroveň níže.
Zobrazí cestu pro uložení v Průzkumníkovi Windows.
V navigačním stromě jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
Page up / Page
down
Posouvá výběrový obdélník.
Šipka doprava
Zobrazí podpoložky vybrané položky.
Šipka doleva
Backspace
Enter
Skryje podpoložky vybrané položky.
Přechod o úroveň výš.
Otevře vybranou skupinu.
Nero Kwik Media
72
Technické informace
Na obrazovkách procházení jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
[Ctrl+I]
Otevře okno Import.
[Ctrl+A]
Vybere všechny položky.
Tlačítka se šipkami Posouvá výběrový obdélník.
[Ctrg+scroll]
Zvětšení nebo zmenšení.
Del
Odstraní položku nebo dlaždici.
F2
Přejmenuje vybranou položku.
F3
Vytvoří prázdný playlist nebo prezentaci.
F6
Otevře nebo zavře rozbalovací oblast Informace o médiích.
Domů
Přechod na začátek seznamu obsahu.
Konec
Přechod na konec seznamu obsahu.
[Ctrl+T]
Označí vybranou položku jako oblíbenou.
[Ctrl+R]
Otočí položku ve směru chodu hodinových ručiček.
[Ctrl+Shift+R]
Otočí položku proti směru chodu hodinových ručiček.
Na obrazovce Úpravy fotografií jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
M
[Ctrl+scroll]
Otevře nebo zavře okno Úpravy.
Zvětšení nebo zmenšení.
[Ctrl+Z] /
[Alt+Shift+Backspa Opakování akce.
ce]
[Ctrl+Y] /
[Alt+Backspace]
Vrácení akce zpět.
Šipka doleva
Zobrazí předchozí fotografii.
Šipka doprava
Zobrazí následující fotografii.
[Ctrl+T]
Označí vybranou položku jako oblíbenou.
[Ctrl+R]
Otočí položku ve směru chodu hodinových ručiček.
[Ctrl+Shift+R]
Otočí položku proti směru chodu hodinových ručiček.
Nero Kwik Media
73
Technické informace
Na obrazovce Přehrávání videa jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
Enter
Spouští/pozastavuje přehrávání v celoobrazovkovém režimu.
L
Změní jazyk.
A
Změní poměr stran.
F11
[Ctrl+O]
Přepínání mezi zobrazením na celou obrazovku a v okně.
Otevře soubor na pevném disku.
O
Zapíná a vypíná OSD (menu na obrazovce).
R
Přetočení vzad. V režimu pozastavení přetáčí pomalu.
F
Rychlé převíjení vpřed. V režimu pozastavení přetáčí pomalu.
P
Spouští/pozastavuje přehrávání.
S
Zastaví se aktuální přehrávání.
T
Změní titulky.
Pro manipulaci s disky jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
Tlačítka se šipkami Přesun vybrané položky v nabídce disku.
[Ctrl+G]
Přejde na [čas].
G
Změna úhlu.
[Ctrl+E]
Vysune disk.
Page up
Přejde na další kapitolu.
Page down
[Ctrl+U]
X, C, V, B
Přejde na předchozí kapitolu.
Otevře rozšířené ovládací prvky BD.
Červená, zelená, žlutá a modrá.
Q
Zobrazí kontextovou nabídku Blu-Ray.
D
Přejde do kořenové nabídky.
[Ctrl+doleva]
[Ctrl+doprava]
Přeskočí na předchozí titul.
Přeskočí na další titul.
Nero Kwik Media
74
Technické informace
Na obrazovce Přehrávání hudby jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
[Ctrl+Shift+C]
Přepne do režimu Opakování.
[Ctrl+Shift+S]
Náhodné přehrávání.
Na obrazovce Prezentace jsou dále k dispozici následující klávesové zkratky:
F5
Otevře se okno Přidat soubor.
P
Spouští/pozastavuje přehrávání
S
Zastaví se aktuální přehrávání.
[Ctrl+R]
[Ctrl+Shift+R]
Otočí položku ve směru chodu hodinových ručiček.
Otočí položku proti směru chodu hodinových ručiček.
Nero Kwik Media
75
Indexu
9
Indexu
Řazení .................................................. 58
Add-on ............................................ 46, 55
Alba ...................................................... 14
Audio CD .............................................. 54
Audio titulky .......................................... 47
Automatická expozice .......................... 27
Automatické vylepšení ............. 26, 28, 60
Barevné efekty ..................................... 28
BD-Video .............................................. 55
Blu-ray ................................ 46, 46, 55, 55
Blu-ray Playback .................................. 46
Celá obrazovka ............ 25, 29, 34, 36, 42
Další od tohoto ..................................... 20
Délka .................................................... 44
Detailní procházení ............ 17, 22, 31, 48
Doba zobrazení snímku ....................... 44
DVD-Video ........................................... 68
Efekt zvětšení a posunutí ..................... 43
Essentials ............................................... 6
Export na pevný disk ...................... 23, 39
Externí playlisty .................................... 16
Gracenote .......................... 20, 21, 48, 49
Hlasitost ............................. 19, 30, 35, 37
Hledání ............................... 18, 23, 31, 45
Import ................................................... 12
Import mediálních souborů ............ 64, 66
Import z digitálního fotoaparátu ........... 64
Import z videokamery AVCHD ............. 64
Nero Kwik Media
Import ze zařízení .......................... 16, 64
Importování z datového disku ........ 15, 66
Importovat ze zařízení .......................... 49
Informace o CD .................................... 48
Informace o médiích........... 21, 24, 33, 40
Informace o mechanice ........................ 52
Informace o sekundárním videu ........... 47
Informace o sekundárním zvuku .......... 47
Instalace ................................................. 6
iTunes............................................. 15, 52
Knihovna ........................................ 11, 14
Konvence, příručka ................................ 5
Licenční smlouvy .................................... 7
Možnosti ......................................... 10, 10
Možnosti importu .......... 12, 50, 51, 64, 66
Možnosti nastavení ........................ 10, 10
Možnosti řazení .................. 18, 23, 31, 45
My Nero .......................................... 10, 17
Nabídka funkcí ....................................... 6
Náhled ...................................... 22, 31, 41
Náhodné přehrávání ............................ 19
Nastavení fotografie ............................. 12
Nastavení prezentací ........................... 12
Nastavení videa ................................... 12
Nastavení zařízení ......................... 50, 65
Nastavení zvuku ................................... 11
Navigační strom ................................... 13
Nero Kwik Blu-ray .............. 46, 46, 55, 55
Nero Kwik DVD .................................... 68
Nero Kwik Faces ............................ 37, 61
Nero Kwik Move it . 16, 44, 50, 51, 51, 64,
65
Obličeje .......................................... 14, 37
Odstranění červených očí .............. 28, 61
76
Indexu
Odstranit ..... 21, 24, 29, 33, 36, 46, 48, 48
Odstraňování červených očí .......... 28, 61
Okamžitá prezentace ............... 22, 27, 31
Okamžité přehrání prezentace....... 29, 36
Okamžité spuštění prezentace ...... 27, 31
Omezení funkcí ...................................... 6
Opakování titulu ................................... 19
Optické disky ................ 15, 34, 46, 48, 48
Optické jednotky................................... 15
Oříznutí fotografie ................................ 62
Otáčení fotografie......... 23, 27, 30, 37, 42
Ovládací panel ............................... 29, 36
Panel nástrojů Nero Ask ........................ 7
Playlist Gracenote ................................ 20
Playlisty ................................................ 15
Plná verze .............................................. 6
Pokročilé úpravy............................. 42, 53
Práva správce ........................................ 6
Prezentace ......................... 14, 22, 43, 58
Procházení
Fotografie...................................................... 21
Hudba ........................................................... 17
Procházení fotografií ..................................... 21
Procházení videa .......................................... 30
Video ............................................................ 30
Procházení fotografií ...................... 58, 60
Procházení hudby .................... 17, 54, 57
Procházení videa ................................. 55
Proužek fotografií ................................. 25
Proužek miniatur ...................... 25, 41, 58
Přehrávání........ 15, 32, 34, 54, 54, 55, 55
Přehrávání videa ............................ 29, 36
Přejmenování titulu ........................ 24, 33
Přidání jména k obličejům .................... 26
Přidat jméno k obličeji .................... 26, 61
Přidat obličej......................................... 26
Přihlásit ................................................ 17
Připojená zařízení ................................ 16
Přípony ..................................... 15, 50, 65
Příručka, konvence ................................ 5
Přizpůsobit obrazovce .................... 25, 34
Přizpůsobit prezentaci .......................... 43
Nero Kwik Media
Publikovat ... 19, 23, 32, 35, 39, 42, 52, 68
Rámeček ořezu .................................... 27
Rozdělení obrazovky............................ 25
Rozdělit zobrazení ............................... 25
Rozpoznávání obličeje . 14, 38, 37, 61, 61
Rozšíření6, 16, 37, 44, 50, 51, 51, 61, 64,
65, 68
Ruční ořezávání ............................. 27, 63
Sada Nero .............................................. 6
Samostatná ............................................ 6
Sekundární video ................................. 47
Sekundární zvuk .................................. 47
Soubor nápovědy ................................. 10
Spuštění
Přehrávání .................................................... 15
Spuštění přehrávání17, 32, 34, 42, 54, 54,
55, 55
Systémové požadavky ......................... 70
Titulky ................................................... 47
Typ disku ........................................ 52, 68
Ukládání zvukových stop z CD ............ 67
Uložení do komunity............................. 52
Upravit fotografii ................................... 26
Upravit informace o skladbě................. 20
Úpravy efektů ....................................... 28
Úpravy fotografie25, 42, 60, 61, 61, 62, 62
Úvodní titul ........................................... 44
Verze ...................................................... 6
Vizuální dojem ...................................... 28
Vlastní nastavení .................................. 10
Vylepšit ........................................... 26, 60
Vypálení playlistu ................................. 68
Vypálení prezentace ............................ 68
Vypalování............................................ 68
Vypalování disku DVD-Video ............... 68
Vypalování na disk ............. 23, 39, 52, 68
77
Indexu
Vytváření
Nové playlisty ................................................ 15
Vytvoření playlistu .......................... 17, 57
Vytvoření prezentace ......... 23, 32, 39, 58
Zařízení .......................................... 16, 49
Zařízení Apple ...................................... 52
Závěrečný titul ...................................... 44
Získání playlistů ................................... 15
Získat informace o CD ......................... 48
Získat informace o skladbě .................. 20
Získat metadata ................................... 20
Změna pořadí ....................................... 58
Ztišit .................................... 19, 30, 35, 37
Zvětšení ....................... 18, 23, 25, 32, 45
Zvuk na pozadí..................................... 15
Nero Kwik Media
78
Kontakt
10
Kontakt
Nero Kwik Media je produkt společnosti Nero AG.
Nero AG
Im Stoeckmaedle 18
Internet:
www.nero.com
76307 Karlsbad
Nápověda:
http://support.nero.com
Německo
Fax:
+49 724 892 8499
330 N Brand Blvd Suite 800
Internet:
www.nero.com
Glendale, CA 91203-2335
Nápověda:
http://support.nero.com
USA
Fax:
(818) 956 7094
E-mail:
[email protected]
Rover Center-kita 8F-B, 1-2-2
Nakagawa-chuou Tsuzuki-ku
Internet:
www.nero.com
Yokohama, Kanagawa
Nápověda:
http://support.nero.com
Nero Inc.
Nero KK
Japonsko 224-0003
Copyright © 2011 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.
Nero Kwik Media
79

Podobné dokumenty

Příručka Nero MediaHub

Příručka Nero MediaHub Pokud nevlastníte autorská práva, nezískali jste svolení od vlastníka autorských práv nebo pokud vaše kroky neodpovídají ustanovením o „spravedlivém užívání“ zákona na ochranu autorského práva, můž...

Více

Příručka Nero Kwik Media

Příručka Nero Kwik Media Úspěšný start O příručce O této aplikaci

Více

Příručka Nero Kwik Media

Příručka Nero Kwik Media Úspěšný start O příručce O této aplikaci Verze a systémové požadavky

Více

Nero Video - Nero 9 plná verze zdarma

Nero Video - Nero 9 plná verze zdarma Vytváření a správa projektů Práce s aplikací Nero Video

Více

zde si můžete stáhnout oceněnou práci

zde si můžete stáhnout oceněnou práci samostatné brigády v SSSR. Další materiály k činnosti této jednotky lze nalézt i ve fondech SSSR-II – 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR, Čs. vojenské mise v SSSR, Velitelství čs. vojenskýc...

Více

Návod k používání

Návod k používání • „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou obchodní známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. • Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou obchodní...

Více

Květen - Filmexport Home Video

Květen - Filmexport Home Video vrcholky majestátních pohoří. Putuje vesmírem na zádech čtyř slonů, kteří stojí na hřbetě velké vesmírné do konče ní s t r. 21 želvy A‘Tuin.

Více