Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu

Komentáře

Transkript

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu
Výskyt enterovirových meningitid
v kolektivu
Hana Tkadlecová
Protiepidemický odbor
KHS ZK se sídlem ve Zlíně
577 006 741,
[email protected]
1
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Enteroviry

Čeleď Picornaviridae:
–
2
Rody: Enterovirus
Rhinovirus
Hepatovirus
Cardiovirus
Aphthovirus
Parechovirus
Kobuvirus
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Rod Enterovirus



3
Polioviry (typ 1,2,3)
Coxsackieviry (A1-22, A24, B1-6)
Echoviry (enterální cytopatogenní humánní
orphans – sirotci, neboli viry bez nemoci,
původně izolované od zdravých lidí)
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Enteroviry


4
Všechny enteroviry se přenášejí především
fekálně-orální cestou
Dlouhodobě se vylučují ve stolici,
coxsackieviry v akutní fázi i sekretem z
nosohltanu
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Enteroviry – patogeneze

5
Po primárním pomnožení virů na sliznici
nosohltanu a střev se infekce šíří do
drénujících lymfatických uzlin, dochází k
virémii a diseminaci infekce v organismu.
Záleží pak na infekční dávce, na virulenci a
tropismu jednotlivých druhů enterovirů k
buňkám tkání a na odolnosti vnímavého
organismu, zda a které orgány budou infekcí
postiženy.
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Coxsackieviry




6
A (CAV 1-22,24)
B (CBV 1-6)
Pojmenování podle města Coxsackie ve
státě New York, kde byly poprvé izolovány
Polytropní – různá klinická onemocnění
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Coxsackieviry - polytropismus






7
Aseptické meningitidy – téměř všechny typy
Paralytická onemocnění – CAV 7
Herpangína – CAV 4
HFMD – CAV 16
Infekce DCD – CAV 9
Myokarditidy – skupina CBV
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Coxsackieviry – chronické infekce



8
Perzistence CBV ve svalových bb u
postinfekčního únavového syndromu, u
polymyozitid
Těžší průběh u osob s
hypogamaglobulinémií nebo jiných
imunologických defektů
Podezření, že infekce coxsackieviry, které
mohou postihnout B-buňky Langerhansových
ostrůvků – může vést později ke vzniku DM
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid

9
9.9.2010 ÚP Hodonín KHS JMK nahlásilo
hospitalizaci 3 dětí – členů fotbalového klubu
FC KORYNA Koryčany na dětské JIP
Nemocnice Kyjov s podezřením na
meningitidu, u všech dětí provedena
lumbální punkce, vyloučena bakteriální
etiologie
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid
Rozdělení nemocných dle pohlaví
muži
ženy
10
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid
Rozdělení nemocných dle věku
0-18
19+
11
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid - průběh


12
Jednalo se o hráče FC KORYNA Koryčany
(3 chlapce a jednu dívku), nar. 1994-1997 –
starší žáci, a otce jednoho z nich
V mužstvu a následně pak i v ZŠ Koryčany
byla zaznamenána tou dobou zvýšená
nemocnost – virózy NS s hlavními příznaky
bolesti hlavy a horečky, nemocnost ve škole
se pohybovala kolem 30%
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid - průběh


13
Praktická lékařka pro děti a dorost odesílala
všechny děti s potížemi na dětské oddělení
nem.Kyjov (jiný kraj, ale vzhledem ke
geograf.poloze obce nejbližší)
Hospitalizováno bylo celkem 12 osob, ale dg
serózní meningitis nebo virová meningitis
byla klinikem nakonec stanovena pouze v 5
případech, které všechny onemocněly ve
dnech 7.- 8.9.2009, ostatní uzavřeny jako
virosis
24.Pečenkovy epidemiologické
15.11.2010
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid - opatření




14
Epid.šetření ve spolupráci s HDM ve škole a
ve fotbal.klubu
Nařízení protiepidemických opatření ve škole
Odběry vody v zázemí FC KORYNA
Koryčany
Zabezpečení odvozu vzorků vod a vzorku
moku do NRL
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid - opatření
• Vytvoření informačního a uklidňujícího
dopisu pro rodiče, protože v počátku vznikla
panika, že se jedná o meningokoka
• K panice trochu přispívala i praktická lékařka,
která k hospitalizaci posílala všechny děti s
horečkou a bolestmi hlavy, děti nebyly
meningeální a na dětském odd.jim odmítali
dělat LP.
15
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid - opatření
• Zákaz plaveckého výcviku v ZŠ
• Vydání stanoviska pro fotbalový svaz o
zákazu tréninků a účasti na zápasech pro
mládežnická družstva FC KORYNA
Koryčany do 4.10.2009
16
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid - vyšetření
• V 5 případech byly prokázány enteroviry, v 1
případě konkrétně coxsackieviry (brněnská
laboratoř)
• V 1 případě byly NRL potvrzeny enteroviry,
podrobnější dourčení bohužel nebylo
provedeno
• Všechny 3 odebrané vzorky vody byly na
enteroviry negativní
17
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Zvýšený výskyt enterovirových
meningitid - závěr
•
•
•
•
•
18
V 5 případech byly prokázány enteroviry, v 1 případě konkrétně
coxsackieviry
V 1 případě byly NRL potvrzeny enteroviry, podrobnější
dourčení bohužel nenásledovalo
Všechny 3 odebrané vzorky vody byly na enteroviry negativní
Meningitidy se vyskytly jen u fotbalistů a otce jednoho z nich,
který měl nejtěžší průběh, všechny hospitalizované děti byly do
1 týdne propuštěny, dospělý byl hospitalizován 12 dnů
U ostatních žáků školy mělo onemocnění lehčí průběh (pokud
připustíme, že se na zvýšené nemocnosti ARI podíleli také
coxsackie viry – byla zde místní i časová souvislost)
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Děkuji Vám za pozornost
19
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny
Děkuji Vám za pozornost
20
15.11.2010
24.Pečenkovy epidemiologické
dny

Podobné dokumenty

7.9.2015 Zpráva ze Slavností piva na Kamínce, Roštín

7.9.2015 Zpráva ze Slavností piva na Kamínce, Roštín Státní zdravotní dozor provedený zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, pracoviště Kroměříž, ve dnech 6. a 7. 8. 2015 byl zaměřen jednak na kontrolu dostatečných...

Více

6. Hlavní cíle současného vývoje antivirotik - Biotrend

6. Hlavní cíle současného vývoje antivirotik - Biotrend • ANTIGENNÍ SHIFT • způsoben rekombinací se zvířecími typy viru

Více

S_Enterovirus

S_Enterovirus Klinický význam: Enteroviry jsou malé neobalené RNA viry, patřící do čeledi Picornaviridae. Po primárním pomnožení viru na sliznici střev a orofaryngu v lymfatické tkáni dochází k hematogennímu roz...

Více

Guillain-Barré syndrom

Guillain-Barré syndrom dispenzarizace: 0, alergie: 0, ATB: 0, dosud vážněji nestonala, DIN: neštovice  EA: mladší bratr t.č. respirační infekt in cursu – t.č. hospitalizován s matkou na DěO pro bronchitis acuta, dívka t...

Více

Žádanka na mikrobiologické, serologické a PCR

Žádanka na mikrobiologické, serologické a PCR TICK BORNE PANEL: Tick borne encefalitis v., B. burgdorferii, E. chaffensis, E. muris, A. phagocytophilum III RESPIRATORY PANEL I: Influenza A (H1, H3, H1pdm09), Influenza B, RSV A, RSV B II RESPIR...

Více

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se

Současný koncept prevence a kontroly infekcí spojených se epidemie HFMD v zemích tzv. západního pacifického regionu WHO (Vietnam, Čína, Hong Kong, Macao, Japonsko, Korea, Singapur, Malajsie, Kambodža, Thajsko, Taiwan) a způsobují onemocnění značného počtu...

Více

Leden 2012: Sdělení Krajské hygienické stanice

Leden 2012: Sdělení Krajské hygienické stanice akustického tlaku A pro celou denní dobu LAeq,16h = 55,6 ± 2,0 dB a výsledná dopadající ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro celou noční dobu LAeq,8h = 50,7 ± 2,0 dB. Dle dokumentu „VYHODNO...

Více

Vyjádření KHS k vyhodnocení měření hluku

Vyjádření KHS k vyhodnocení měření hluku komunikaci R55 - stavba "Dálnice 01 stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice" a zároveň žádáte o vyjádření z hlediska případných podmínek pro následnou kolaudaci předmětného úseku pozemní komunikace....

Více