S_Enterovirus

Komentáře

Transkript

S_Enterovirus
Protilátky proti enterovirům
Metoda stanovení: ELISA
Označení na žádance: Enterovirus IgG, IgM, IgA,(INFEKČNÍ IMUNITA)
Vyšetřovaný materiál: venózní srážlivá krev nebo sérum
Odběr: sklo nebo plast bez úpravy
Manipulace s materiálem: doprava materiálu do laboratoře do 24 hodin od odběru (oddělené sérum do 48
hodin); teplota při transportu 20 - 25 °C.
Hodnocení výsledku, referenční meze:
negativní: < 9 VE/ml
hraniční: 9-11 VE/ml
pozitivní: > 11 VE/ml
Omezení a interference: Hemolýza ani lipemie neinterferují.
Provádí se: dle požadavků klinických pracovišť
Klinický význam: Enteroviry jsou malé neobalené RNA viry, patřící do čeledi Picornaviridae. Po primárním
pomnožení viru na sliznici střev a orofaryngu v lymfatické tkáni dochází k hematogennímu rozsevu infekce.
Enteroviry mohou infikovat řadu tkání včetně jaterní, jaterní, svalové, nervové a slinivky břišní. Imunitní odpověď
na enterovirovou infekci je buněčná i humorální, ale hlavní roli hraje odpověď humorální. Protilátky třídy IgM se
tvoří rychle, do 1-3 dnů po vzniku infekce, a mohou přetrvávat až 6 měsíců, protilátky třídy IgG jsou
detekovatelné od 7. Do 10. dne a IgA protilátky mezi 2. až 4. týdnem. Protilátky třídy IgG a IgA přetrvávají řadu
let. Většina enterovirových infekcí probíhá asymptomaticky nebo pod obrazem krátkého nezávažného
horečnatého onemocnění, které trvá 2-3 dny. Toto onemocnění je většinou nerozlišitelné od jiných virových
infekcí, ale některé příznaky mohou napovídat o enterovirové etiologii onemocnění. Indikací k vyšetření jsou
horečnatá onemocnění s exantémem (syndrom ruka-noha-ústa), herpangína, hemoragická konjuktivitida,
perikarditidy, myokarditidy, pneumonie, aseptická meningitida a jiné neurologické komplikace, polymyelitida,
neonatální sepse.
__________________________________________________________________________
Karlovarské imunologické centrum, s.r.o.
Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
tel. 353228907 , fax. 353228906

Podobné dokumenty

S_AMA IF

S_AMA IF Autoprotilátky proti mitochondriím (AMA) Metoda stanovení: Nepřímá imunofluorescence Označení na žádance: AMA IF (AUTOIMUNITA, Hepatologický soubor) Vyšetřovaný materiál: venózní srážlivá krev nebo...

Více

LISTY inzerce.qxd - Agentura AM art, sro

LISTY inzerce.qxd - Agentura AM art, sro Časopis LISTY (formát A4) vychází čtvrtletně, vždy poslední měsíc příslušného čtvrtletí v základním nákladu 10 000 kusů a je šířen rozsevem do schránek vlastní distribuční sítí Agentury AM art. Pro...

Více

Neuroinfekce Jedná se o zánětlivá onemocnění centrálního

Neuroinfekce Jedná se o zánětlivá onemocnění centrálního serotypy B a C), Streptoccocus pneumoniae a Haemophilus influenzae b. Bakteriální meningitidy dále dělíme na primární, které vznikají přestupem infekčního agens z dýchacích cest krevní cestou na pl...

Více

Požadavky na konstatování virucidnosti přípravků

Požadavky na konstatování virucidnosti přípravků antiseptika – Kvantitativní suspenzní zkouška ke stanovení virucidní aktivity chemických dezinfekčních prostředků a antiseptik používaných ve zdravotnictví“ nezbytné, pokud je produkt aktivní proti...

Více