Hamburg: Immanuel Kant Gymnasium

Komentáře

Transkript

Hamburg: Immanuel Kant Gymnasium
Základní škola německo-českého porozumění
a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung
und Thomas-Mann-Gymnasium, g.n.G.
Střížkovská 27/32
180 00 Praha 8
Hamburg: Immanuel Kant Gymnasium
Společně žít – vzájemně se učit
Tento projekt realizujeme díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti od školního roku
2008/2009. Jedná se projekt, který je určen pro přednostně pro studenty sexty našeho gymnázia a je
zaměřen na získání pracovní zkušenosti v německých společnostech. Naši studenti vyjíždí na 14 denní
pracovní stáž do Hamburku, kde bydlí v rodinách svých výměnných partnerů a kromě pracovního
vytížení se účastní společně i řady kulturních a společenských projektových aktivit. Němečtí studenti
poté realizují 14 denní sociální praktikum v Praze.
Webové stránky gymnázia: http://immanuel-kant-gymnasium.de
Webové stránky Fondu: www.fb.cz
Informace, fotografie a články z jednotlivých etap projektu jsou
k dispozici na našich webových a facebookových stránkách.
www.gtmskola.cz, www.facebook.com/gtmskola
Tel.: 222 262 133, mobil: 725 321 082, fax: 283 882 581, e-mail: [email protected], www.gtmskola.cz
IČO: 25741497, č. ú. 2000001731/8040 u Oberbank AG, Praha.
O.p.s. je vedená Městským soudem v Praze v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 102