Supported by a grant from Switzerland through the Swiss

Komentáře

Transkript

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss
Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union.
www.swisscontribution.admin.ch.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
www.swisscontribution.cz
Středisko rané péče Educo Zlín o. s. získalo finanční prostředky z Blokového grantu- Fondu pro nestátní
neziskové organizace, který je realizován v rámci Programu švýcarsko- české spolupráce pro tři moravské
kraje – Olomoucký, Moravoslezský a Zlínský.
Cílem Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace je přispět ke zvýšení dostupnosti a
zlepšení úrovně sociálních služeb, přispět ke stabilizaci nebo rozšíření jejich činností .
Zprostředkovatelem tohoto grantu je Nadace partnerství z Brna.
Projekt „Komunikovat znamená žít“ je na dobu dvou let ve výši 2 185 000 Kč. Cílem projektu je zvýšit
kvalitu života rodin s postiženým dítětem v raném věku a zajištění poskytování kvalitní služby rané péče
všem potřebným rodinám co nejdříve a v nejlepší kvalitě.
Aktivity jsou zaměřeny na zlepšení komunikace ve třech oblastech, rodič-dítě, rodina-společnost a
organizace a společnost.
Projekt bude mít pozitivní dopad na snížení sociálních rozdílů a rodiny budou moci účastnit se všech
aktivit běžného života jako rodiny ostatní, pomůžeme snížit diskriminaci dětí při zařazování do školních
zařízení, rodiče se naučí hájit svá práva a zájmy, zvýší se jejich kvalita života. Těžce postižené děti budou
moci vyrůstat ve vlastní rodině a nebudou umísťovány do pobytových zařízení.