koncepce veřejné infrastruktury

Komentáře

Transkript

koncepce veřejné infrastruktury
ZEMN˝ PL`N DTMAROVICE - ZMNA ¨. 1
De.
I.3-5 SCHMA - KONCEPCE VEEJN INFRASTRUKTURY
- DOPRAVA / VODN˝ HOSPOD`STV˝ / ENERGETIKA A SPOJE
I/162
161/9
O
l
e
LEGENDA
STAV
N`VRH
161/7
HRANICE OBCE
161/6
HRANICE KATASTR`LN˝HO ZEM˝
O
l
e
161/5
HRANICE ST`TN˝
161/4
HRANICE ZASTAVNHO ZEM˝ K 1. 5. 2016
Z1/01
ZASTAVITELN` PLOCHA S OZNA¨EN˝M - VYMEZEN` ZMNOU ¨.1
Zadnk
161/2
Z22a
ZASTAVITELN` PLOCHA S OZNA¨EN˝M - ¨LENNA ZMNOU ¨.1
Z43
161/3
ZASTAVITELN` PLOCHA S OZNA¨EN˝M - AKTUALIZOVAN` ZMNOU ¨.1
O
l
e
SDRUEN KORIDOR DOPRAVN˝ A TECHNICK INFRASTRUKTURY
161/1
KORIDOR DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY
KORIDOR / SDRUEN KORIDOR TECHNICK INFRASTRUKTURY
I/161c
I/161b
DS
PLOCHY TECHNICK INFRASTRUKTURY
STEDOTLAK PLYNOVOD KOKSOVNA SVOBODA - ED
RUEN` PLOCHA
Nebrojuv kopec
Nebrojuv kopec
Z7
)
0
0
8
0(
0
YNOVODDN5
L
LP
T
S
D
E
VOBODAOVNAS
KOKS
Z16b
Z26b
DM
Z22b
Z25b
Z16a
Z22a
Z27b
Z25a
Z1/19 DS
Z1/20
Z27a
Detmarovice
Z26a
DM
sv. MagdalØna
Z141
Z142
Z1/21
TI
Z1/01
Olmovec
Olmovec
De.
K.
Ol e
Z92
Z1/22
Na koutÆch
K.
Slny
Ol e
TI
Z1/02
Z1/18
Kopaniny
Olmovec
Z1/03
Z43
Na klnÆch
Z1/23
Z1/17
Slny
Z49
k.
œ.
Ko
uk
ol
nÆ
De.
Z135
e
TI
De.
PLOCHY M˝STN˝CH A VEEJN P˝STUPNCH ¨ELOVCH KOMUNIKAC˝
Ol
DM
Z12
Detmarovice
Z75
KoukolnÆ
Z60
Z1/16
Slny
Z1/14
Z1/15
Na psku
Z1/04
Ol e
DM
PLOCHY DOPRAVN˝ INFRASTRUKTURY - SILNI¨N˝ DOPRAVY
Z1/24
Z67
Slny
Vlckuv kopec
O
l
Z122
e
Z1/06
De.
K.
Z1/12
Z1/13
Z1/05
Z1/11
Z196
ZÆles
Z1/07
Glembovec
ZÆles
K.
De.
ZÆles
Z137
Glembovec
Z1/09
Glembovec
Z1/08
Z1/10
ZEMN˝ PL`N DTMAROVICE - ZMNA ¨. 1
I.3-5 SCHMA - KONCEPCE VEEJN INFRASTRUKTURY
ZODPOVDN PROJEKTANT
- DOPRAVA / VODN˝ HOSPOD`STV˝ / ENERGETIKA A SPOJE
ING. ARCH. ALE PALACK
WEB :: WWW.PALACKY.EU
ZPRACOVATEL
ALE PALACK & kol.
VKRES ¨.
I.3-5
OBEC
DTMAROVICE
M˝TKO
1 : 5 000
POIZOVATEL
OBEC DTMAROVICE
DATUM
6 / 2016

Podobné dokumenty

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území ZEMN˝ PL`N DTMAROVICE - ZMNA ¨. 1 I.1 VKRES Z`KLADN˝HO ¨LENN˝ ZEM˝

Více

JAMN LIPINA RYT˝SKO

JAMN LIPINA RYT˝SKO PLOCHY SM˝EN VESNICK

Více

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území PLOCHY ZMN - ZASTAVITELN / PESTAVBY - HRANICE, OZNA¨EN˝

Více

Dopravní čerpadlo EZstripTM

Dopravní čerpadlo EZstripTM EZstripTM je rozšířením existující a populární řady Compact C je k dispozici v provedení litina nebo nerez ocel s možností výběru materiálu rotoru a statoru, včetně

Více

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PLOCHA PRO PELOKU SILNICE III/3489 V¨ETN ZEMDLSKCH CEST A VYVOLANCH PELOEK INENRSKCH S˝T˝

Více

ÚP TEREZÍN - NÁVRH - 04.3 ENERGETIKA

ÚP TEREZÍN - NÁVRH - 04.3 ENERGETIKA 4.3. KOORDINA¨N˝ VKRES - ENERGETIKA, SPOJE 1 : 5000 STAV

Více