Bedienungsanleitung CargoMaster C

Komentáře

Transkript

Bedienungsanleitung CargoMaster C
D/CZ
Originalbedienungsanleitung
CargoMaster
Originální návod k obsluze
www.cargomaster.org
C
D
CZ
CE prohlášení o shodě
Die Firma AAT Alber Antriebstechnik
GmbH erklärt hiermit, dass die Produkte
vom Typ CargoMaster den einschlägigen
Bestimmungen
der
EG-Richtlinie
Maschinen 2006/42/EG Anhang 1 entsprechen.
Bei einer nicht mit der Firma AAT
Alber Antriebstechnik GmbH abgestimmten Änderung des CargoMaster,
verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
Firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH
tímto prohlašuje, že výrobky typu CargoMaster odpovídají příslušným ustanovením směrnice ES o strojích 2006/42/
ES příloha 1.
V případě změny provedené na zařízení
CargoMaster, která nebyla odsouhlasena společností AAT Alber Antriebstechnik GmbH, ztrácí toto prohlášení svoji
platnost.
Herstellerunterschrift:
Podpis výrobce::
Markus Alber
(Geschäftsführer)
Markus Alber
(jednatel)
02
AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Postfach 10 05 60 · D-72426 Albstadt
Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-0
Fax: +49.(0) 74 31.12 95-35
[email protected] · www.cargomaster.org
05/2016 (2.1)
CE-Konformitätserklärung
D
Inhaltsverzeichnis
1 Symbole und Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . 07
2Produktbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1Geräteübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Mass-Skizze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.5Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1 Spiralkabel-Stecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2Demontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1 Klappbare Schaufel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2 Verstellbare Handgriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3 Akku-Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.4 Einschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.5 Neutralstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.6 Überprüfung der Sicherheitsbremsen . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.7 Einzelstufenschaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.8 Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . 32
5Bedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.1 Lastaufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2 Fahren auf der Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.3 Fahren auf der schiefen Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.4 Treppensteigen - Aufwärts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.5 Treppensteigen - Abwärts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.6 Auf Treppe ablegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.7Abstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
03
D
5.8 Beladen eines Fahrzeugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.9 Entladen eines Fahrzeugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.10Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Pflege und Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Akku-Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Wechsel der elektrischen Sicherungen . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Wechsel der Blei-Akkus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Brems-/Steigfußbeläge prüfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Reinigung/Desinfektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7 Fehlerzustände und Problemlösungen . . . . . . . . . 64
7.1 Fehlerzustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7.2 Problemlösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8 Garantie und Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.1Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.2 Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
04
CZ
Obsah
1
Symboly a bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Popis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Přehled přístrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozměrová skica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1 Zásuvka spirálového kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2 Demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Zprovoznění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sklápěcí lopatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nastavitelné rukojeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bsada akumulátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Neutrální poloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontrola bezpečnostních brzd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Přepnutí pro jednotlivé schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Plynule regulovatelná rychlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.1 Uchopení břemena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2 Jízda po rovině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.3 Jízda po zešikmené rovině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.4 Stoupání do schodů - nahoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.5 Zdolávání schodů - dolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.6Uložte na schodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.7 Zastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
05
CZ
5.8Naložení vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.9 Vyložení vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.10Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Péče a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Sada akumulátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Výměna elektrických pojistek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Výměna olověných akumulátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Zkontrolujte brzdná/stupačková obložení . . . . . . . . . . . . . . . 61
Čištění/dezinfekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7 Chybové stavy a řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7.1 Chybové stavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7.2 Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
8 Záruka a ručení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.1 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.2 Ručení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
06
D
CZ
1 Symbole und Sicherheitshinweise
WARNUNG - Kann zu Tod oder
schwerer Körper verletzung
führen!
1 Symboly a bezpečnostní
pokyny
VÝSTRAHA - může vést k usmrcení nebo těžkému úrazu!
VORSICHT - Kann zu leichten Körperverletzungen führen!
POZOR - může vést k lehčím
úrazům!
HINWEIS - Kann zu Sachschaden führen!
UPOZORNĚNÍ - může vést k
věcným škodám!
»» Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen und Warn-/Sicherheitshinweise beachten.
»» Vor
Inbetriebnahme
elektronische
Funktion,
Sicherheitsbremsen
und
Steigfußbeläge prüfen.
»» Mindestens eine Stunde vor Inbetriebnahme in frostfreier Umgebung lagern.
»» Technische Daten beachten.
»» Hebeleistung nicht überschreiten.
»» Bedienung nur durch eine einzelne
geschulte Person, bei Minderjährigen
ab 16 Jahren nur unter Aufsicht.
Person sollte körperlich und geistig in
der Lage sein, den CargoMaster sicher
zu bedienen.
»» Immer mit beiden Händen bedienen.
»» Ohne Last und mit niedrigster Geschwindigkeit üben.
»» Rutschfestes Schuhwerk tragen.
»» Zur Beförderung von Lasten. Nicht
zum Transport von Personen.
»» Lasten mit Zurrgurt sichern.
»» Feststellschrauben immer fest anziehen.
»» Před spuštěním si přečtěte návod
k obsluze a dbejte výstražných a
bezpečnostních pokynů.
»» Před spuštěním zkontrolujte elektronické funkce, bezpečnostní brzdy a stoupací obložení.
»» Nejméně hodinu před spuštěním skladujte v nezamrzavém prostředí.
»» Dodržujte technické údaje.
»» Nepřekračujte zdvihací výkon.
»» Obsluha jen vyškolenou osobou, u nezletilých od 16 let jen pod dohledem.
»» Osoba by měla být tělesně a duševně
schopna CargoMaster bezpečně ovládat.
»» Obsluhujte vždy oběma rukama.
»» Procvičujte bez zátěže a s nejnižší
rychlostí.
»» Noste protiskluzovou obuv.
»» Pro přepravu zátěží. Ne pro transport
osob.
»» Břemena zajišťujte upínacím pásem.
»» Vždy pevně utáhněte zajišťovací šrouby.
»» Odjistěte bezpečnostní brzdy před
každým stoupáním do schodů nebo
před najetím na šikmou rovinu.
07
D
CZ
»» Sicherheitsbremsen vor jedem Treppensteigvorgang oder vor dem Befahren einer schiefen Ebene entriegeln.
»» Niemals unter die Ladeschaufel oder
in rotierende/bewegende Teile fassen.
»» Bei Regen, Nässe, Schnee oder Glatteis aufgrund eingeschränkter Bremswirkung nicht einsetzen.
»» Tritt nur eine einseitige bzw. keine
Bremswirkung ein, CargoMaster nicht
benutzen.
»» Für rutsch- und stolperfreie Fahrwege
sorgen.
»» Nicht auf Rolltreppen oder Laufbändern verwenden.
»» Beim Blockieren der Antriebselemente
sofort ausschalten.
»» Beim Transport ausschalten.
»» Beim Transport in Fahrzeugen gemäß
gültigen
gesetzlichen Vorschriften
sichern.
»» Niemals
am
Rahmenuntergestell
heben.
»» Akku-Pack nach jedem Gebrauch
laden.
»» Steckkontakte müssen trocken sein.
»» Vor Feuchtigkeit schützen.
»» Ladegerät und Kfz-Ladeleitung vor
Ölen, Fetten, aggressiven Reinigungsmitteln, Verdünnungen oder Beschädigungen schützen.
»» Sicherheitsbremsen,
Bremstrommeln
in Felgen wöchentlich oder bei Verschmutzung mit Spiritus reinigen.
»» Keinen Hochdruckreiniger verwenden.
»» Während Reinigung nicht rauchen.
»» Reparaturen dürfen nur vom Hersteller
oder vom autorisierten Personal durchgeführt werden.
»» Die Oberflächentemperatur kann sich
durch externe Wärmequellen (z.B.
Sonnenlicht) erhöhen.
»» Nikdy nesahejte pod nakládací lopatkou
a do rotujících/pohybujících se částí.
»» Při dešti, vlhkosti, sněhu nebo náledí
nepoužívejte kvůli omezenému účinku
brzd.
»» Dojde-li k jednostrannému nebo
žádnému brzdnému účinku, CargoMaster nepoužívejte.
»» Zajistěte
neklouzavé
dráhy
bez
nebezpečí klopýtnutí.
»» Nepoužívejte na jezdících schodech
nebo běžících pásech.
»» Při zablokování pohonných prvků
okamžitě vypněte.
»» Při transportu vypněte.
»» Při transportu ve vozidlech zajistěte dle
platných zákonných předpisů.
»» Nikdy nezvedejte za spodní rám.
»» Sadu akumulátorů nabijte po každém
použití.
»» Zásuvky musí být suché.
»» Chraňte před vlhkem.
»» Nabíječku a nabíjení do vozidel chraňte
před oleji, tuky, agresivními čisticími
prostředky, ředidly nebo poškozením.
»» Bezpečnostní brzdy, brzdové bubny
v ráfcích čistěte každý týden nebo v
případě znečištění lihem.
»» Nepoužívejte vysokotlaký čistič.
»» Během čištění nekuřte.
»» Opravy smí provádět jen výrobce nebo
autorizovaný personál.
»» Povrchová teplota se může externími
tepelnými zdroji (např. sluneční světlo)
zvýšit.
»» Neponechávejte CargoMaster v blízkosti
zápalných zdrojů.
08
D
CZ
»» CargoMaster von Zündquellen fernhalten.
»» CargoMaster kann hochempfindliche
elektromagnetische Felder anderer
elektronischer Geräte (z.B. AntiDiebstahl-Vorrichtungen) stören.
»» Nur AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Zubehörteile verwenden.
»» Nur AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Automatik-Ladegerät verwenden.
»» Nach dem Durchlesen Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren.
»» CargoMaster může rušit vysoce citlivá
elektromagnetická pole jiných elektronických přístrojů (např. zařízení proti
krádeži).
»» Používejte jen příslušenství společnosti
AAT Alber Antriebstechnik GmbH.
»» Používejte jen automatickou nabíječku
společnosti AAT Alber Antriebstechnik
GmbH.
»» Po přečtení návodu k obsluze jej pečlivě
uschovejte.
09
D
CZ
2 Produktbeschreibung
2 Popis produktu
2.1 Geräteübersicht
2.1 Přehled přístrojů
Handgriff
AUF/AB-Schalter
Geschwindigkeitsregler
EIN/AUS-Schalter
Spiralkabel (nur C141V / C171V)
Zurrgurt
LED (nur C171 / C171V)
Einzelstufenschalter (nur C171/C171V)
rukojeť
spínač pro zapnutí/vypnutí
regulátor rychlosti
spínač pro ZAP/VYP
Spirálový kabel (jen C141V / C171V)
upínací pás
LED (jen C171 / C171V)
spínač pro jednotlivé schody (jen C171/
10
Akku-Pack
Sicherheitsbremse
Laufrad
Steigbein mit Steigfuß
Steighebel
Schaufel
Klemmstück (nur C141V / C171V)
C171V)
sada akumulátorů
bezpečnostní brzda
pojezdové kolo
stoupací noha se stupátkem
páka stoupání
lopatka
svírací element (jen C141V / C171V)
D
2.2 Technische Daten
Technik
Abmessungen
Eigengewicht
Hebeleistung
C141 V
Höhe = 1380 mm
Breite = 450 mm
Tiefe ein-/ausgeklappte
Schaufel = 300 / 550 mm
Höhe = 1060-1400 mm
Breite = 450 mm
Tiefe ein-/ausgeklappte
Schaufel = 300 / 550 mm
Steigeinheit = 21,1 kg
Ladegerät = 0,3 kg
Akku-Pack = 4,1 kg
Gesamtgewicht = 25,5 kg
Steigeinheit = 22,3 kg
Ladegerät = 0,3 kg
Akku-Pack = 4,1 kg
Gesamtgewicht = 26,7 kg
140 kg
Steiggeschwindigkeit
Reichweite mit
Akku-Ladung
C141
8-30 Stufen / Minute
einer
15-30 Stockwerke
(entspricht 225-450 Stufen)
Max. Treppenstufenhöhe
210 mm
Min. Auftrittstiefe
140 mm
Benötigte Treppenbreite
(gerade Treppen)
Min. Plattformgröße
(U-förmige Treppen)
Akkumulatoren
Gleichstrommotor
Geräuschangaben
Rangierfreiheit 100 mm
(CargoMaster + Transportgut)
Abhängig von Körpergröße Bedienperson und
Größe Transportgut
11
2 x 12 V / 5 Ah (gasdicht)
24 V / 275 W
Der A-bewertete Schalldruckpegel beträgt
typischerweise unter 70 dB (A)
D
Lager-/Betriebstemperatur: Gerät
0° C bis +60° C / -30° C bis +50°C
Lager-/Betriebstemperatur: Akku-Pack
0° C bis +60° C / -30° C bis +50°C
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung, dem
die oberen Körpergliedmaße ausgesetzt sind, liegt
typischerweise unter 2,5 m/s2.
Vibrationsangaben
Aufkleber Seriennummer
Seitlich am Gehäuse
Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten.
12
D
Technik
Abmessungen
Eigengewicht
Hebeleistung
C171 V
Höhe = 1380 mm
Breite = 450 mm
Tiefe ein-/ausgeklappte
Schaufel = 300 / 550 mm
Höhe = 1060-1400 mm
Breite = 450 mm
Tiefe ein-/ausgeklappte
Schaufel = 300 / 550 mm
Steigeinheit = 22,5 kg
Ladegerät = 0,3 kg
Akku-Pack = 4,1 kg
Gesamtgewicht = 26,9 kg
Steigeinheit = 23,3 kg
Ladegerät = 0,3 kg
Akku-Pack = 4,1 kg
Gesamtgewicht = 27,7 kg
170 kg*
Steiggeschwindigkeit
Reichweite mit
Akku-Ladung
C171
8-23 Stufen / Minute
einer
10-25 Stockwerke
(entspricht 150-375 Stufen)
Max. Treppenstufenhöhe
210 mm
Min. Auftrittstiefe
140 mm
Benötigte Treppenbreite
(gerade Treppen)
Min. Plattformgröße
(U-förmige Treppen)
Akkumulatoren
Gleichstrommotor
Geräuschangaben
Rangierfreiheit 100 mm
(CargoMaster + Transportgut)
Abhängig von Körpergröße Bedienperson und
Größe Transportgut
2 x 12 V / 5 Ah (gasdicht)
24 V / 275 W
13
Der A-bewertete Schalldruckpegel beträgt
typischerweise unter 70 dB (A)
D
Lager-/Betriebstemperatur: Gerät
0° C bis +60° C / -30° C bis +50°C
Lager-/Betriebstemperatur: Akku-Pack
0° C bis +60° C / -30° C bis +50°C
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung, dem
die oberen Körpergliedmaße ausgesetzt sind, liegt
typischerweise unter 2,5 m/s2.
Vibrationsangaben
Aufkleber Seriennummer
Seitlich am Gehäuse
* In Verbindung mit einer Steighöhenerweiterung (15 mm) verringert sich die Hebeleistung auf max. 155 kg.
Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten.
14
CZ
2.2Technické údaje
Technika
C141
C141 V
Rozměry
výška = 1380 mm
šířka = 450 mm
hloubka zaklápěcí/
vyklápěcí lopatky =
300 / 550 mm
výška = 1060-1400 mm
šířka = 450 mm
hloubka zaklápěcí/
vyklápěcí lopatky =
300 / 550 mm
Stoupací jednotka = 21,1 kg
nabíječka = 0,3 kg
sada akumulátorů = 4,1 kg
celková hmotnost = 25,5 kg
Stoupací jednotka = 22,3 kg
nabíječka = 0,3 kg
sada akumulátorů = 4,1 kg
celková hmotnost = 26,7 kg
Vlastní hmotnost
zdvihací výkon
140 kg
stoupací rychlost
8-30 schodů / minuta
dosah s jedním nabitím
akumulátoru
15-30 podlaží
(odpovídá 225-450 schodům)
max. výška schodu
210 mm
Min. hloubka schodu
140 mm
potřebná šířka schodu
(rovné schody)
volnost posunu 100 mm
(CargoMaster + přepravovaný náklad)
Min. velikost platformy
(schody ve tvaru písmene U)
akumulátory
stejnosměrný motor
Údaje o hluku
závislé na tělesné výšce obsluhující osoby a
velikosti přepravovaného nákladu
15
2 x 12 V / 5 Ah (plynotěsný)
24 V / 275 W
hladina akustického tlaku hodnocená A činí
typicky méně než 70 dB (A)
CZ
skladovací/provozní
plota: přístroj
te-
0° C až +60° C / -30° C až +50°C
skladovací/provozní teplota: sada akumulátorů
0° C až +60° C / -30° C až +50°C
Údaje o vibracích
Vážená efektivní hodnota zrychlení, které jsou vystaveny
horní končetiny, je běžně menší než 2,5 m/s2.
nálepka se sériovým
číslem
bočně na krytu
Technické změny slouží rozvoji a jsou vyhrazeny.
16
CZ
Technika
C171
C171 V
Rozměry
výška = 1380 mm
šířka = 450 mm
hloubka zaklápěcí/
vyklápěcí lopatky =
300 / 550 mm
výška = 1060-1400 mm
šířka = 450 mm
hloubka zaklápěcí/
vyklápěcí lopatky =
300 / 550 mm
Stoupací jednotka = 22,5 kg
nabíječka = 0,3 kg
sada akumulátorů = 4,1 kg
celková hmotnost = 26,9 kg
Stoupací jednotka = 23,3 kg
nabíječka = 0,3 kg
sada akumulátorů = 4,1 kg
celková hmotnost = 27,7 kg
Vlastní hmotnost
zdvihací výkon
170 kg*
stoupací rychlost
8-23 schodů / minuta
dosah s jedním nabitím
akumulátoru
10-25 podlaží
(odpovídá 150-375 schodům)
max. výška schodu
210 mm
Min. hloubka schodu
140 mm
potřebná šířka schodu
(rovné schody)
volnost posunu 100 mm
(CargoMaster + přepravovaný náklad)
Min. velikost platformy
(schody ve tvaru písmene U)
akumulátory
stejnosměrný motor
Údaje o hluku
závislé na tělesné výšce obsluhující osoby a
velikosti přepravovaného nákladu
2 x 12 V / 5 Ah (plynotěsný)
17
24 V / 275 W
hladina akustického tlaku hodnocená A činí
typicky méně než 70 dB (A)
CZ
skladovací/provozní
plota: přístroj
te-
0° C až +60° C / -30° C až +50°C
skladovací/provozní teplota: sada akumulátorů
0° C až +60° C / -30° C až +50°C
Údaje o vibracích
Vážená efektivní hodnota zrychlení, které jsou vystaveny
horní končetiny, je běžně menší než 2,5 m/s2.
nálepka se sériovým
číslem
bočně na krytu
* Ve spojení s rozšířením stoupací výšky (15 mm) se snižuje zdvihací výkon na max. 155 kg.
Technické změny slouží rozvoji a jsou vyhrazeny.
18
D
2.3 Mass-Skizze
CZ
2.3 Rozměrová skica
19
D
CZ
2.4Rozsah dodávky
2.4Lieferumfang
Ladegerät inkl. Anleitung
Zurrgurt
Akku-Pack
CargoMaster
nabíječka vč. návodu
upínací pás
sada akumulátorů
CargoMaster
2.5Příslušenství
2.5 Zubehör
Luftbereifung
verlängerte Handgriffe
Akku-Pack
Mega-Akku-Pack
Kfz-Ladeleitung
20
Nahuštěné pneumatiky
prodloužené rukojeti
sada akumulátorů
Mega sada akumulátorů
nabíjení pro motorová vozidla
D
CZ
Steighöhenerweiterung
Weißware-Ausführung
Schaufelsortiment
Hilfstreppen
Rückwand
Lebensmittelkistenhalterung
Getränkehaken
Auflage für runde Behälter
Vertikal-Lift (manuell)
Vertikal-Lift (elektrisch)
Transportrad
rozšíření stoupací výšky
provedení pro bílé zboží
Sortiment lžic
pomocné schůdky
Zadní stěna
Držák na potravinových bednách
Nápojový hák
odkládací plocha pro kulaté nádoby
Vertikální výtah (ruční)
Vertikální výtah (elektrický)
Transportní kolo
21
D
CZ
3 Montáž
3 Montage
3.1 Spiralkabel-Stecker
HINWEIS - Steckkontakte
müssen trocken sein!
3.1Zásuvka spirálového kabelu
UPOZORNĚNÍ - zástrčky musí
být suché!
Nur C141Vario / C171Vario
jen C141Vario / C171Vario
Spiralkabel-Stecker einstecken und arretieren.
Zasunout zásuvku spirálového kabelu a zaaretovat.
3.2Demontáž
3.2 Demontage
Nur C141Vario / C171Vario
Spiralkabel-Stecker ausstecken.
jen C141Vario / C171Vario
Vytáhněte zásuvku spirálového kabelu.
22
D
CZ
4 Zprovoznění
4 Inbetriebnahme
HINWEIS
CargoMaster
mindestens eine Stunde vor
Inbetriebnahme in frostfreier
Umgebung lagern!
UPOZORNĚNÍ - CargoMaster
alespoň hodinu před puštěním
skladujte v nezamrzavém
prostředí!
4.1 Klappbare Schaufel
4.1 Sklápěcí lopatka
Nach oben/unten klappen.
Zaklapněte směrem nahoru/dolů.
Entriegelung mit Bolzen (optional).
Hebel kippen.
»» Entriegelt!
Odjištění
(doplňkové
vení).
Naklopte páku.
»» Odjištěno!
23
kolíky
vyba-
D
CZ
Nach oben klappen.
Zaklapněte směrem nahoru.
Verriegelung mit Bolzen (optional).
Hebel kippen.
»» Verriegelt!
Zajištění
(doplňkové
vení).
Naklopte páku.
»» Zajištěno!
24
kolíky
vyba-
D
CZ
4.2 Verstellbare Handgriffe
4.2Nastavitelné rukojeti
HINWEIS - Feststellschrauben
nicht ganz herausdrehen!
UPOZORNĚNÍ - nevyšroubujte
zcela zajišťovací šrouby!
WARNUNG -Feststellschrauben immer fest anziehen!
VÝSTRAHA - vždy pevně
utáhněte zajišťovací šrouby!
Nur C141Vario / C171Vario
jen C141Vario / C171Vario
Höhe verstellen.
Feststellschrauben lösen.
Nastavte výšku.
Uvolněte zajišťovací šrouby.
Handgriffe ausziehen.
»» Schulterhöhe empfohlen!
Vytáhněte rukojeti.
»» Doporučena je výška ramen!
Feststellschrauben
ziehen.
25
an-
Utáhněte
šrouby.
zajišťovací
D
CZ
Neigung verstellen.
Feststellschrauben
ca.
6 mm herausdrehen.
Nastavte sklon.
Vytočte zajišťovací šroub
ca. 6 mm.
Mittels Rüttelbewegungen
auseinander ziehen.
Pomocí vibračních pohybů
oddělte.
Handgriffe kippen.
Naklopte rukojeti.
Verriegelungsbolzen
Bohrung einpassen.
26
in
Uzavírací čep vložte do otvoru.
D
CZ
Feststellschrauben anziehen.
4.3Akku-Pack
zajišťovací
4.3Bsada akumulátorů
HINWEIS - Steckkontakte
müssen trocken sein!
Akku-Pack aufsetzen.
Utáhněte
šroub.
UPOZORNĚNÍ - zástrčky musí
být suché!
Nasaďte sadu akumulátorů.
27
D
CZ
4.4Zapnutí
4.4Einschalten
CargoMaster einschalten.
Zapněte CargoMaster.
LED leuchtet.
(Nur C171 / C171Vario)
LED svítí.
(jen C171 / C171Vario)
28
D
CZ
4.5Neutrální poloha
4.5 Neutralstellung
Steigbeine durch gedrückt
halten
des
AUF/ABSchalters in Neutralstellung bringen.
»» Ist Einzelstufenschaltung aktiviert, werden
Steigbeine automatisch
in Neutralstellung gebracht!
(Nur C171 / C171 Vario)
Stiskněte spínač pro ZAP/
VYP a uveďte tak stupátka
do neutrální polohy.
»» Je-li
aktivováno
přepnutí pro jednotlivé schody, uvedou se
stupátka automaticky
do neutrální polohy!
(jen C171 / C171 Vario)
Falsch.
Nesprávně.
29
D
CZ
4.6 Überprüfung der Sicherheitsbremsen
4.6Kontrola bezpečnostních brzd
WARNUNG - Tritt nur eine
einseitige bzw. keine Bremswirkung ein, CargoMaster nicht
benutzen!
Hersteller
oder
autorisiertes Personal verständigen!
VÝSTRAHA - dojde-li k jednostrannému nebo žádnému
brzdnému účinku, CargoMaster nepoužívejte! Informujte
výrobce nebo autorizovaný
personál!
WARNUNG - Sicherheitsbremsen ohne Last prüfen!
VÝSTRAHA - zkontrolujte
bezpečnostní brzdy bez
zátěže!
Sicherheitsbremsen entriegeln.
odjistěte bezpečnostní brzdy.
CargoMaster ankippen.
Naklopte CargoMaster.
30
D
CZ
Test: CargoMaster lässt
sich nicht nach vorne - nur
nach hinten - rollen.
4.7 Einzelstufenschaltung
Test: Se zařízením CargoMaster nelze pojíždět
dopředu - jen dozadu.
4.7Přepnutí pro jednotlivé schody
Nur C171 / C171 Vario
jen C171 / C171 Vario
Durch Aktivieren unterbricht der Antrieb nach
einer vollen Umdrehung
und befindet sich wieder
in der Neutralstellung
(siehe Kapitel 4.5).
Aktivací se zastaví pohon
po jedné celé otáčce a znovu se nachází v neutrální
poloze (viz kapitola 4.5).
31
D
CZ
4.8 Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
4.8Plynule regulovatelná rychlost
Minimale
keit.
Geschwindig-
Minimální rychlost.
Maximale
keit.
Geschwindig-
Maximální rychlost.
32
D
CZ
5 Obsluha
5 Bedienung
WARNUNG - Bedienung nur
durch eine einzelne geschulte
Person!
VÝSTRAHA - obsluha jen
vyškolenou osobou!
WARNUNG - Ohne Last und
mit niedrigster Geschwindigkeit
üben!
VÝSTRAHA - procvičujte bez
zátěže a s nejnižší rychlostí!
WARNUNG - Sicherheitsbremsen vor jedem Treppensteigvorgang oder vor dem Befahren einer schiefen Ebene
entriegeln!
VÝSTRAHA - Odjistěte
bezpečnostní brzdy před
každým stoupáním do schodů
nebo před najetím na šikmou
rovinu!
WARNUNG - Immer mit beiden
Händen bedienen!
VÝSTRAHA - obsluhujte vždy
oběma rukama!
5.1Uchopení břemena
5.1 Lastaufnahme
Evtl. CargoMaster
schalten.
ein-
Zapněte popř. CargoMaster.
33
Neutralstellung einstellen
(siehe Kapitel 4.5).
Nastavte neutrální polohu
(viz kapitola 4.5).
D
CZ
Mit Ladeschaufel unter
Last fahren.
Najeďte lopatkou na náklad
pod břemeno.
Mit Zurrgurt sichern.
Zajistěte jej upínacím pásem.
34
D
CZ
5.2 Fahren auf der Ebene
5.2Jízda po rovině
Neutralstellung einstellen
(Kapitel 4.5).
Nastavte neutrální polohu
(kapitola 4.5).
Sicherheitsbremsen verriegeln.
»» Verschleiß und Beschädigung durch Fahren
mit entriegelten Sicherheitsbremsen!
Zajistěte bezpečnostní brzdy.
»» Jízda
s
odjištěnými
bezpečnostními brzdami způsobí opotřebení a
poškození!
CargoMaster ankippen
und in Balance halten.
Naklopte CargoMaster a
udržte rovnováhu.
35
D
CZ
Wie gewöhnliche Sackkarre fahren/verwenden.
»» CargoMaster in Balance halten!
5.3 Fahren auf der schiefen Ebene
Jezděte/používejte
jako
běžný vozík.
»» Držte CargoMaster v rovnováze.
5.3Jízda po zešikmené rovině
Neutralstellung einstellen
(Kapitel 4.5).
Nastavte neutrální polohu
(kapitola 4.5).
Sicherheitsbremsen entriegeln.
odjistěte bezpečnostní brzdy.
36
D
CZ
CargoMaster ankippen
und in Balance halten.
Naklopte CargoMaster a
udržte rovnováhu.
Abwärts fahren
Vorwärts.
»» Zum Abbremsen flacher
halten!
jet dolů
Dopředu.
»» Pro zabrzdění zatáhnout!
Aufwärts fahren
Rückwärts.
»» Zum Abbremsen flacher
halten!
jet nahoru
Zpět.
»» Pro zabrzdění zatáhnout!
37
D
CZ
5.4 Treppensteigen - Aufwärts
5.4Stoupání do schodů - nahoru
WARNUNG - CargoMaster
immer in Balance halten!
VÝSTRAHA - CargoMaster
držte vždy v rovnováze!
WARNUNG - Es dürfen sich
keine weiteren Personen im
Gefahrenbereich unterhalb dem
CargoMaster aufhalten!
VÝSTRAHA - v nebezpečné
oblasti pod zařízením
CargoMaster se nesmí
zdržovat žádné další osoby!
Neutralstellung einstellen
(Kapitel 4.5).
Nastavte neutrální polohu
(kapitola 4.5).
Sicherheitsbremsen entriegeln.
odjistěte bezpečnostní brzdy.
38
D
CZ
CargoMaster ankippen
und in Balance halten.
Naklopte CargoMaster a
udržte rovnováhu.
Rückwärts ganz an Stufe
fahren.
Najeďte pozpátku zcela na
schod.
2-3 Stufen nach oben
gehen.
vyjděte 2-3 schody nahoru.
39
AUF/AB-Schalter
Richtung AUF drücken.
» Ist Einzelstufenschaltung aktiviert, werden
Steigbeine automatisch
in Neutralstellung gestoppt!
(Nur C171 / C171 Vario)
Stiskněte ZAP na spínači.
» Je-li
aktivováno
přepnutí pro jednotlivé schody, zastaví
se stupačky automaticky v neutrální poloze!
(jen C171 / C171 Vario)
D
CZ
CargoMaster steigt hinauf.
CargoMaster stoupá.
CargoMaster zur nächsten
Stufe ziehen.
» Ab Step 5 wiederholen.
Táhněte CargoMaster
dalšímu schodu.
» Opakujte od kroku 5.
40
k
D
CZ
5.5 Treppensteigen - Abwärts
5.5Zdolávání schodů - dolů
WARNUNG - Sobald Steigbeine
Last übernehmen ist Zug an
Handgriffen spürbar.
CargoMaster flacher halten um
entgegenzuwirken!
VÝSTRAHA - jakmile stupačky
převezmou náklad, je cítit tah
na rukojetích.
CargoMaster držte rovně abyste mohli působit proti němu!
WARNUNG - Es dürfen sich
keine weiteren Personen im
Gefahrenbereich unterhalb dem
CargoMaster aufhalten!
VÝSTRAHA - v nebezpečné
oblasti pod zařízením CargoMaster se nesmí zdržovat
žádné další osoby!
Neutralstellung einstellen
(Kapitel 4.5).
Nastavte neutrální polohu
(kapitola 4.5).
Sicherheitsbremsen entriegeln.
odjistěte bezpečnostní brzdy.
41
D
CZ
CargoMaster ankippen
und in Balance halten.
Naklopte CargoMaster a
udržte rovnováhu.
CargoMaster nach vorne
schieben bis Sicherheitsbremsen greifen.
Posunujte
CargoMaster
dopředu,
dokud
bezpečnostní brzdy nezabírají.
AUF/AB-Schalter in Richtung AB drücken.
» Ist Einzelstufenschaltung aktiviert, werden
Steigbeine automatisch
in Neutralstellung gestoppt!
(Nur C171 / C171 Vario)
Stiskněte VYP na spínači.
» Je-li
aktivováno
přepnutí pro jednotlivé schody, zastaví
se stupačky automaticky v neutrální poloze!
(jen C171 / C171 Vario)
42
CargoMaster steigt hinab.
CargoMaster sestupuje.
D
CZ
CargoMaster nach vorne
schieben bis Sicherheitsbremsen greifen.
» Ab Step 5 wiederholen.
5.6 Auf Treppe ablegen
CargoMaster ablegen.
» Sicherheitsbremsen
verhindern abrollen!
Posunujte
CargoMaster
dopředu,
dokud
bezpečnostní brzdy nezabírají.
» Opakujte od kroku 5.
5.6 Uložte na schodu
Uložte CargoMaster.
» Bezpečnostní brzda zamezí odjetí!
43
D
CZ
5.7Zastavení
5.7 Abstellen
HINWEIS - Akku-Pack nach
jedem Gebrauch laden!
Abschaltautomatik schaltet bei längeren
Pausen ab. CargoMaster erst AUS und
dann wieder EIN schalten.
UPOZORNĚNÍ - sadu
akumulátorů nabijte po
každém použití!
Vypínací automatika se v případě
delších přestávek vypne. CargoMaster
nejprve vypněte a pak znovu zapněte.
CargoMaster abstellen.
Zastavte CargoMaster.
AUF/AB-Schalter
Richtung AUF drücken.
Stiskněte ZAP na spínači.
Steigbeine
Boden auf.
setzen
44
am
Stupačky dosedají k podlaze.
D
CargoMaster
ten.
CZ
ausschal-
Vypněte CargoMaster.
5.8 Naložení vozidla
5.8 Beladen eines Fahrzeugs
Bei schwereren Lasten oder höheren
Ladekanten Hilfstreppe verwenden.
U těžkých nákladů nebo vyšších ložných
hran pomocný schůdek.
Zurrgurt lösen.
Povolte upínací pás.
Sicherheitsbremsen verriegeln.
»» Verschleiß und Beschädigung durch Fahren
mit entriegelten Sicherheitsbremsen!
Zajistěte bezpečnostní brzdy.
»» Jízda
s
odjištěnými
bezpečnostními brzdami způsobí opotřebení a
poškození!
45
D
CZ
CargoMaster ankippen
und Balance halten.
Naklopte CargoMaster a
udržte rovnováhu.
An Ladekante schieben.
Posuňte na ložnou hranu.
AUF/AB-Schalter
Richtung AUF drücken, bis
Schaufel ca. 10 mm über
Ladekante.
Stiskněte ZAP na spínači,
dokud lopatka nepřesahuje
o ca. 10 mm ložnou hranu.
CargoMaster mit
nach vorne kippen.
46
Last
CargoMaster překlopte s
nákladem dopředu.
D
CZ
Last ganz auf Ladefläche
schieben.
Náklad posuňte zcela na
ložnou plochu.
5.9 Vyložení vozidla
5.9 Entladen eines Fahrzeugs
Bei schwereren Lasten oder höheren
Ladekanten Hilfstreppe verwenden.
U těžkých nákladů nebo vyšších ložných
hran pomocný schůdek.
Last
möglichst
weit
über Ladekante hinausschieben.
Náklad vysuňte co možná
nejvíce přes ložnou hranu.
Sicherheitsbremsen verriegeln.
» Verschleiß und Beschädigung durch Fahren
mit entriegelten Sicherheitsbremsen!
Zajistěte bezpečnostní brzdy.
» Jízda
s
odjištěnými
bezpečnostními brzdami způsobí opotřebení a
poškození!
47
D
CZ
CargoMaster an
kante schieben.
Lade-
Posuňte CargoMaster na
ložnou hranu.
AUF/AB-Schalter
Richtung AUF drücken, bis
Schaufel ca. 10 mm unter
Ladekante.
Stiskněte ZAP na spínači,
dokud lopatka není ca. 10
mm pod ložnou hranou.
Last
auf
schieben.
Náklad nasuňte na lopatku.
CargoMaster
kippen.
Schaufel
mit
48
Last
CargoMaster s nákladem
naklopte.
D
CZ
AUF/AB-Schalter
Richtung AB drücken, bis
Neutralstellung erreicht
(Kapitel 4.5).
Stiskněte VYP na spínači,
dokud není dosažena neutrální poloha (kapitola 4.5).
CargoMaster abstellen.
Zastavte CargoMaster.
Last mit Zurrgurt sichern.
Náklad zajistěte upínacím
pásem.
49
D
CZ
5.10Transport
5.10Transport
WARNUNG - Gewichtsangaben
beachten!
VÝSTRAHA - dodržujte údaje
o hmotnosti!
WARNUNG - Beim Transport in
Fahrzeugen gemäß gültigen
gesetzlichen
Vorschriften
sichern!
VÝSTRAHA -při transportu ve
vozidlech vše zajistěte dle
platných zákonných předpisů!
WARNUNG - Niemals am
Rahmenuntergestell heben!
VÝSTRAHA - nikdy nezvedejte
za spodní rám!
VORSICHT - CargoMaster beim
Transport ausschalten!
POZOR - CargoMaster při
transportu vypněte!
Akkus gelten nicht als Gefahrgut gemäß
den IATA-Sonderbestimmungen A67 und
GGVS Rn-Nr. 2801 A, Abs. 2!
Akkus für Flugreisen gemäß DOT und
IATA zugelassen!
Akumulátory nejsou považovány za
nebezpečné zboží dle zvláštních ustanovení IATA A67 a GGVS Rn-č. 2801 A, odst. 2!
Akumulátory pro cesty letadlem povoleny
dle DOT a IATA!
CargoMaster demontieren
(siehe Kapitel 3.2).
Demontujte CargoMaster
(viz kapitola 3.2).
Schaufel nach oben klappen (siehe Kapitel 4.1).
Vyklopte lopatku nahoru
(viz kapitola 4.1).
50
D
CZ
Handgriffe
verstellen
(siehe Kapitel 4.2).
Nastavte rukojeti
(viz kapitola 4.2).
Tragen.
Nošení.
51
D
CZ
6 Pflege und Wartung
WARNUNG - Reparaturen
dürfen nur vom Hersteller
oder autorisierten Personal
durchgeführt werden!
6 Péče a údržba
VÝSTRAHA - opravy smí
provádět jen výrobce nebo
autorizovaný personál!
6.1Sada akumulátorů
6.1 Akku-Pack
VORSICHT - Nie mit feuchten
Händen berühren!
POZOR - nikdy se nedotýkejte
vlhkýma rukama!
HINWEIS - Vor Feuchtigkeit
schützen!
UPOZORNĚNÍ - zástrčky musí
být suché!
HINWEIS - Akku-Pack nach
jedem Gebrauch laden!
UPOZORNĚNÍ - sadu
akumulátorů nabijte po
každém použití!
HINWEIS - Ladegerät und
Kfz-Ladeleitung vor Ölen,
Fetten, aggressiven Reinigungsmitteln, Verdünnungen
oder Beschädigungen schützen!
UPOZORNĚNÍ - nabíječku a
nabíjení do auta chraňte před
oleji, tuky, agresivními čisticími
prostředky, ředidly nebo
poškozením!
HINWEIS - Bedienungsanleitung Ladegerät beachten!
UPOZORNĚNÍ - přečtěte si
návod k obsluze nabíječky!
HINWEIS - Tiefentladen führt zu
Kapazitätsverlust und verkürzt
Lebensdauer!
UPOZORNĚNÍ - úplné vybití
vede ke ztrátě kapacity a
zkracuje životnost!
HINWEIS - Steckkontakte
müssen trocken sein!
UPOZORNĚNÍ - zástrčky musí
být suché!
Neue Akkus erreichen volle Kapazität
erst nach mehrmaligem Laden.
Akkus sind zugelassen für Luftfrachttransport gemäß DOT und IATA.
Akkus sind wartungsfrei und wiederaufladbar.
Nové akumulátory dosáhnou plné kapacity
až po opakovaném nabíjení.
Akumulátory jsou povoleny pro letecký
transport dle DOT a IATA.
Akumulátory jsou bezúdržbové a lze je
znovu nabít.
52
D
CZ
Akku-Pack laden
CargoMaster ausschalten.
nabijte
sadu
akumulátorů
Vypněte CargoMaster.
Entriegelungsknopf
drücken und Akku-Pack
abnehmen.
Stiskněte
odjišťovací
knoflík a vyjměte sadu
akumulátorů.
Ladegerät anschließen.
Připojte nabíječku.
LED grün = Akku voll
53
LED zelená = akumulátor
nabitý
D
CZ
LED orange = Akku wird
geladen
LED oranžová = akumulátor
se nabíjí
Akku-Pack im Kraftfahrzeug laden
CargoMaster ausschalten.
Nabijte
sadu
akumulátorů ve vozidle
Vypněte CargoMaster.
Entriegelungsknopf
drücken und Akku-Pack
abnehmen.
Stiskněte
odjišťovací
knoflík a vyjměte sadu
akumulátorů.
54
D
CZ
Kfz-Ladeleitung
schließen.
an-
6.2 Wechsel
der
Sicherungen
Připojte nabíjení do vozu.
elektrischen
6.2 Výměna elektrických pojistek
VORSICHT - Vor Sicherungswechsel Ladegerät / Kfz-Ladeleitung abnehmen!
POZOR - před výměnou
pojistek vyjměte nabíječku
/ nabíjení do auta!
HINWEIS - Defekte Sicherungen
nicht flicken oder überbrücken!
UPOZORNĚNÍ - sadu
akumulátorů nabijte po
každém použití!
HINWEIS - Mit Sicherungen
der gleichen Ampèrestärke ersetzen!
UPOZORNĚNÍ - nahraďte
pojistkami stejné ampér síly!
Kappen am Akku-Pack
entfernen.
Sejměte ochranné kryty na
sadě akumulátorů.
55
D
Alte Sicherungen
fernen.
CZ
ent-
Neue Sicherungen einsetzen und Kappen aufsetzen.
»» Sicherungen bei AAT
Alber Antriebstechnik
GmbH erhältlich!
Odstraňte staré pojistky.
Vložte nové pojistky a
nasaďte ochranný kryt.
»» Pojistky lze objednat u
AAT Alber Antriebstechnik GmbH!
56
D
CZ
6.3 Wechsel der Blei-Akkus
HINWEIS = Richtige Polung
beachten! Schwarz = minus,
Rot = plus.
CargoMaster
ten.
ausschal-
6.3Výměna olověných akumulátorů
UPOZORNĚNÍ = dodržujte
správné pólování! černá =
mínus, červená = plus.
Vypněte CargoMaster.
Entriegelungsknopf
drücken und Akku-Pack
abnehmen.
Stiskněte
odjišťovací
knoflík a vyjměte sadu
akumulátorů.
Schrauben lösen.
Povolte šrouby.
57
D
CZ
Akku-Pack öffnen.
Otevřete sadu akumulátorů.
Steckkontakte lösen.
Povolte zástrčky.
Akkus entnehmen.
Vyjměte akumulátory.
Neue Akkus einsetzen.
58
Vložte nové akumulátory.
D
CZ
Steckkontakte herstellen.
Vytvořte zástrčky.
Akku-Pack schließen.
Zavřete sadu akumulátorů.
Schrauben festziehen.
Utáhněte šrouby.
Ladegerät anschließen.
59
Připojte nabíječku.
D
CZ
LED grün = Akku-Pack voll
LED
zelená
=
sada
akumulátorů zcela nabitá
LED orange = Akku-Pack
wird geladen
LED oranžová = sada
akumulátorů se nabíjí
Akku-Pack aufsetzen.
Nasaďte sadu akumulátorů.
60
D
CZ
6.4 Brems-/Steigfußbeläge prüfen
HINWEIS - Mindestbelagsdicke
= 1 mm. Falls unterschritten
oder beschädigt Hersteller oder
autorisiertes Personal verständigen!
6.4Zkontrolujte brzdná/stupačková
obložení
UPOZORNĚNÍ - minimální
tloušťka obložení = 1 mm.
Není-li rozměru dosaženo
nebo je-li zde poškození, informujte výrobce nebo autorizovaný personál!
Bremsbeläge prüfen
Regelmäßig prüfen.
zkontrolujte brzdové
destičky
Kontrolujte pravidelně.
Steigfußbeläge prüfen
Regelmäßig prüfen Verschleißgrenze!
zkontrolujte obložení
stupaček
Kontrolujte pravidelně limit opotřebení!
61
D
CZ
6.5 Reinigung/Desinfektion
6.5Čištění/dezinfekce
WARNUNG - Nach Reinigung
Sicherheitsbremsen
prüfen
Kapitel 4.6)!
VÝSTRAHA - po čištění
zkontrolujte bezpečnostní
brzdy kapitola 4.6)!
WARNUNG
Während
Reinigung nicht rauchen!
VÝSTRAHA - Během čištění
nekuřte!
HINWEIS - Sicherheitsbremsen,
Bremstrommeln in Felgen
wöchentlich oder bei Verschmutzung
mit
Spiritus
reinigen!
Gefahrenhinweise
Spiritus beachten!
UPOZORNĚNÍ - Bezpečnostní
brzdy, brzdové bubny v ráfcích
čistěte každý týden nebo v
případě znečištění lihem!
Dodržujte bezpečnostní
pokyny.
HINWEIS - CargoMaster von
Zündquellen fern halten!
UPOZORNĚNÍ - Neponechávejte CargoMaster v blízkosti
zápalných zdrojů!
HINWEIS - Keinen Hochdruckreiniger verwenden!
UPOZORNĚNÍ - nepoužívejte
vysokotlaký čistič!
Mit feuchtem Tuch und
haushaltsüblichen
Reinigungs- / Desinfektionsmitteln.
Vlhkým hadříkem a
čisticími/dezinfekčními
prostředky
běžně
používanými v domácnosti.
62
D
CZ
6.6Likvidace
6.6 Entsorgung
Ihr CargoMaster und
dessen Akku-Pack sind
langlebige Produkte. Nach
Ablauf der natürlichen
Lebensdauer können Sie
diese Komponenten an
die AAT Alber Antriebstechnik GmbH zur Entsorgung zurückgeben.
Das Elektro- und Elektronikgeräte Gesetz
(ElektroG) ist zum 24.03.2005 in Kraft
getreten und regelt die Rücknahme und
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten.
Gemäß der Hinweise des Bundesministerium für Umwelt (BMU) zur Anwendung
des ElektroG gilt der CargoMaster als
Transportmittel und fällt damit nicht unter die Kategorie der im ElektroG §2 Abs.
1 Satz 1 genannten Geräte (Verweis auf
die Richtlinie des Europäischen Parlaments (2002/96/EG)).
Váš CargoMaster a jeho sada
akumulátorů jsou výrobky s
dlouhou životností. Po
uplynutí
přirozené
životnosti můžete tyto
komponenty vrátit k likvidaci AAT Alber Antriebstechnik GmbH.
Zákon o elektrických a elektronických
přístrojích (elektro zákon) vstoupil v
platnost ke dni 24.03.2005 a upravuje
vrácení a likvidaci elektrických a elektronických starých přístrojů.
Podle pokynů Spolkového ministerstva pro
životní prostředí (BMU) pro aplikaci
elektro zákona je CargoMaster považován
za přepravní prostředek a nespadá tak do
kategorie přístrojů uvedených v elektro
zákoně §2 odst. 1 věta 1 (odkaz na směrnici
Evropského parlamentu (2002/96/ES)).
63
D
CZ
7 Fehlerzustände
Problemlösungen
und
7 Chybové stavy a řešení
problémů
7.1 Fehlerzustände
7.1 Chybové stavy
Nur C171/ C171 Vario
jen C171/ C171 Vario
CargoMaster einschalten.
Zapněte CargoMaster.
LED blinkt.
» Fehlerzustände
ten!
LED bliká.
» Respektujte chybové stavy!
CargoMaster
ten.
beach-
ausschal-
Vypněte CargoMaster.
64
D
CZ
CargoMaster einschalten.
»» LED blinkt - Hersteller
oder
autorisiertes
Personal verständigen!
Fehlerzustände
LED
blinkt
Zapněte CargoMaster.
»» LED bliká - informujte
výrobce nebo autorizovaný personál!
Chybové stavy
Fehlerzustand
LED bliká
chybový stav
1x
Überlastet
1x
přetížený
2x
Unterspannung,
Akku-Pack leer
2x
podpětí, sada
akumulátorů prázdná
3x
Überspannung
3x
přepětí
4x
Geschwindigkeitsregler,
AUF/AB-Schalter, Steckkontakte oder Zuleitung
defekt
4x
regulátor rychlosti, spínač ZAP/VYP,
zástrčky nebo přívod
poškozený
5x
elektromagnetische
Bremse defekt
5x
elektromagnetická brzda
poškozená
6x
Fehler Elektronik
6x
chyba elektroniky
65
D
7.2 Problemlösungen
Problem
Prüfung und eventuelle Problemlösung
CargoMaster lässt sich nicht
einschalten
Spiralkabel-Stecker eingesteckt und arretiert?
Nein: aufstecken und arretieren.
Akku-Pack leer?
Ja: Akku-Pack laden.
Problem noch vorhanden?
Ja: Hersteller oder autorisiertes Personal verständigen.
CargoMaster fährt nicht
Akku-Pack lässt sich nicht laden
Hersteller oder autorisiertes Personal verständigen.
Hersteller oder autorisiertes Personal verständigen.
66
CZ
7.2Řešení problémů
Problém
kontrola a případné řešení problému
Je zasunut spirálový kabel a zaaretován?
Ne: zasunout a zaaretovat.
CargoMaster nelze zapnout
Sada akumulátorů prázdná?
Ano: Nabijte sadu akumulátorů.
Problém stále přetrvává?
Ano: Informujte výrobce nebo autorizovaný
personál.
CargoMaster nejede
Informujte výrobce nebo autorizovaný personál.
Sada akumulátorů nelze dobít
Informujte výrobce nebo autorizovaný personál.
67
D
CZ
8 Garantie und Haftung
8 Záruka a ručení
8.1Záruka
8.1 Garantie
AAT Alber Antriebstechnik GmbH übernimmt für den CargoMaster (mit Ausnahme der Blei-Akkus) und allen Zubehörteilen, für den Zeitraum von einem Jahr
ab Empfangsdatum die Garantie, dass
diese frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.
Für Blei-Akkus - deren ordnungsgemäße
Pflege vorausgesetzt - übernimmt die
AAT Alber Antriebstechnik GmbH die
Garantie für den Zeitraum von einem
halben Jahr ab Empfangsdatum.
Die Garantie auf den CargoMaster erstreckt sich nicht auf Fehler, welche
zurückzuführen sind auf:
AAT Alber Antriebstechnik GmbH přebírá
záruku za CargoMaster (s výjimkou
olověných akumulátorů) a veškeré díly
příslušenství na období jednoho roku od
data přijetí v tom smyslu, že nemají materiálové chyby a chyby týkající se zpracování.
Za olověné akumulátory - s předpokladem
řádné péče o ně - ručí AAT Alber Antriebstechnik GmbH po období půl roku od data
přijetí.
Záruka na CargoMaster se nevztahuje na
chyby, které vznikly v důsledku:
»» Schäden, die infolge übermäßiger Beanspruchung auftreten.
»» Schäden, die sich infolge unachtsamer
Behandlung ergeben.
»» gewaltsame Beschädigungen.
»» natürliche
Verschleißteile
(Bremsbeläge, Gleitschutz, Steigfüße, Zurrgurt).
»» unsachgemäße oder unzureichende
Wartung durch den Kunden.
»» unberechtigte bauliche Veränderungen oder nicht bestimmungsgemäßen
Gebrauch des CargoMaster oder der
Zubehörteile.
»» Nutzung des CargoMaster über die
max. Hebeleistung hinaus.
»» unsachgemäßes Laden der Blei-Akkus.
»» škod vzniklých z důvodu nadměrného
zatížení.
»» škod vzniklých z důvodu neopatrné manipulace.
»» násilného poškození.
»» přirozeně opotřebovávané díly (brzdové destičky, protismyková ochrana,
stupačky, upínací pás).
»» neodborné nebo nedostatečné údržby
zákazníkem.
»» neoprávněnými konstrukčními změnami
nebo použitím, které není v souladu
s určením pro CargoMaster nebo díly
příslušenství.
»» používání
zařízení
CargoMaster
přesahující max. zdvihací výkon.
»» neodborné
nabíjení
olověných
akumulátorů.
68
D
CZ
8.2Ručení
8.2 Haftung
AAT Alber Antriebstechnik GmbH ist als
Hersteller des CargoMaster nicht verantwortlich für eventuell auftretende Schäden, wenn:
AAT Alber Antriebstechnik GmbH jako
výrobce zařízení CargoMaster není
zodpovědný za případné vzniklé škody,
pokud:
»» CargoMaster unsachgemäß gehandhabt wurde.
»» Reparaturen, Montagen oder andere
Arbeiten von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden.
»» CargoMaster nicht entsprechend der
Bedienungsanleitung benutzt wurde.
»» fremde Teile angebaut bzw. mit dem
CargoMaster verbunden wurden.
»» Teile des CargoMaster abmontiert
wurden.
»» CargoMaster über die max. Hebeleistung hinaus belastet wurde (z.B.
verzogene Achsen, Rahmen oder
Handgriffe).
»» Minderjährige den CargoMaster ohne
Aufsicht betreiben (ausgenommen Jugendliche ab 16 Jahre, die unter Aufsicht ausgebildet wurden).
»» CargoMaster mit ungenügender AkkuLadung betrieben wurde.
»» se se zařízením CargoMaster manipulovalo neodborně.
»» opravy, montáž nebo jiné práce nebyly
prováděny autorizovaným personálem.
»» CargoMaster nebyl používán dle návodu
k obsluze.
»» byly namontovány díly jiného výrobce
popř. byly se zařízením CargoMaster
spojeny.
»» byly odmontovány díly zařízení CargoMaster.
»» CargoMaster byl zatěžován nad max. zdvihací
»» výkon (např. prodloužené osy, rám nebo
rukojeti).
»» zařízení CargoMaster provozují nezletilí
bez dozoru (kromě mladistvých nad 16
let, kteří byli vyškoleni pod dohledem).
»» CargoMaster
byl
provozován
s
nedostatečně nabitými akumulátory.
69
D
CZ
Notizen:
Poznámky:
70
D
CZ
Notizen:
Poznámky:
71

Podobné dokumenty

Bedienungsanleitung CargoMaster A

Bedienungsanleitung CargoMaster A »» Před spuštěním zkontrolujte elektronické funkce a bezpečnostní brzdy. »» Nejméně hodinu před spuštěním skladujte v nezamrzavém prostředí. »» Dodržujte technické údaje. »» Nepřekračujte zdvihací ...

Více

Bedienungsanleitung CargoMaster C400

Bedienungsanleitung CargoMaster C400 »» Při transportu vypněte. »» Při transportu ve vozidlech zajistěte dle platných zákonných předpisů. »» Nikdy nezvedejte za spodní rám. »» Sadu akumulátorů nabijte po každém použití. »» Zásuvky mus...

Více