EMC - Rauch

Komentáře

Transkript

EMC - Rauch
NOVI
NKA!
+ + + EMC + + + VariSpread + + + GPS-Control + + + OptiPoint + + + ISOBUS + + +
EMC: Z vášně k preciznosti
AXIS EMC
Důsledně navrženo
pro maximální výkon
Rozmetadla hnojiva AXIS EMC
otevírají nové obzory pro
profesionální zemědělce. Dva
koncepty pohonu pro pohon
rozmetacích kotoučů, mechanický
nebo hydraulický, umožňují účinné
použití v inovativní automatice
dávkování hnojiva EMC.
NOV
INKA
!
AXIS M 20.2 EMC+W
M-Drive: bezúdržbový mechanický pohon s ochranou
proti přetížení pro kloubovou hřídel s 540 ot./min.
AXIS M 30.2 EMC+W
H-Drive: inovativní technologie hydraulického pohonu
AXIS EMC nastavuje nová měřítka:
– dokonalé a přesné rozmetací obrazce pro
hnojiva, jemná semena a granule proti
šnekům
– přesné plně automatické online dávkování
zvlášť pro levou i pravou stranu
– pohodlné dálkové ovládání vlastního
nastavení šířky rozmetání a rozmetaného
množství v klínových plochách, na okrajích a
hranicích pozemku
2
Inovace, které určují trend, zvyšují hospodárnost a pohodlí
ovládání:
EMC: samo-nastavovací, elektronické měření průtoku hnojiva a jeho
regulace samostatně na každém dávkovacím hradítku
VariSpread: Spínání dílčích záběrů pro různá nastavení rozmetání
na klínových plochách
Rozmetací technika CDA: manuálně nebo dálkově ovládané
koaxiální nastavení dávkování a bodu výpadu
AXIS H 50.2 EMC+W
Perfektně seřiditelné modely AXIS EMC do puntíku splňují všechny požadavky
náročných zemědělců.
QUANTRON-A pro AXIS M
GPS ovládání pro AXIS M
ISOBUS pro AXIS M/H
QUANTRON-A
QUANTRON-Guide
Univerzální terminály
3
Nastavení
Funkčnost se
snoubí s elegancí
Ještě nikdy nebylo nastavování
dvoukotoučového rozmetadla hnojiv
tak jednoduché. Všechny funkce
nastavíte rychle a spolehlivě
v ergonomicky optimální poloze na
obslužném terminálu CDA:
– druh hnojiva
– pracovní záběr
– rozmetací dávka
Odpadá přímý kontakt s rozmetacími
lopatkami při seřizování.
U modelu AXIS M/H EMC+W
s technologií VariSpread dynamic je
nastavení dálkově ovládáno z kabiny
traktoru ovládacím terminálem.
4
Obslužný terminál CDA AXIS M 30.2 EMC V4
VariSpread V4
Mechanické nastavení bodu
výpadu
Snadno kontrolovatelné
pootočení na obslužném
terminálu CDA stačí, aby bylo
rozmetadlo AXIS M EMC
rychle a spolehlivě nastaveno
na požadovaný druh hnojiva i
pracovní záběr. Pomocí
elektronické ovládací jednotky
QUANTRON-A mohou být na
každé straně dálkově
přepínány dva dílčí záběry
(VariSpread V4).
Přehledné, rozsáhlé rozmetací tabulky obsahují všechny relevantní
informace pro seřízení rozmetadel. Typické přednosti výrobků RAUCH:
Rozmetací tabulky i pro nastavení přípravků proti šnekům, hlodavcům
a jemných semen, online na internetu na adrese: www.rauch.de, i ve
formě aplikace pro chytré telefony se systémy Android a iOS.
Močovina
Draselné granule
SSA
KAS
VariSpread V8/VariSpread dynamic
NPK
PK
Granule proti šnekům
Automatické nastavení bodu výpadu
U modelu AXIS EMC s technologií VariSpread lze druh hnojiva
a požadovaný pracovní záběr nastavit pohodlně z kabiny
traktoru. Elektricky dálkově ovládaný servopohon nastaví na
levé a pravé straně bod výpadu. U modelu AXIS M je pouze
nutné ručně přednastavit adaptér hraničního rozmetacího
zařízení TELIMAT T25 nebo GSE 30/60.
Navíc nastavení automatického bodu výpadu a dávkování
(VariSpread) umožňuje dálkové přepínání dílčího záběru na
každé straně klínové plochy. (Víz VariSpread na str. 10).
Rozmetací technika CDA
s nastavením bodu výpadu
Jemná semena
Aplikace s rozmetacími
tabulkami
U modelu AXIS H jsou všechny rozmetací obrazce nastavovány
kombinováním nastavení dávky hnojiva, bodu výpadu a počtu
otáček rozmetacích disků.
5
EMC
automatická regulace průtoku hnojiva
Revoluce v automatice
dávkování
Oproti původním rozmetadlům
s váhou s tenzometry měří a upravuje
EMC množství rozmetaného hnojiva
odděleně na pravé a levé straně.
Změny vlastností sypkosti hnojiva jsou
automaticky kompenzovány na každé
straně zvlášť.
Inteligentní automatické dávkování
EMC přitom využívá proporcionální
souvislost mezi množstvím průtoku
hnojiva a hnacím momentem
rozmetacího disku.
Výsledek: Báječná přesnost
dávkování rovněž při problematické
kvalitě hnojiv.
EMC: Plně automatické dávkování
bez tenzometrů
EMC měří a reguluje množství průtoku hnojiva plně automaticky
a samostatně na levém a pravém dávkovacím hradítku.
Nejmodernější senzory bezdotykově měří točivý moment pohonu
na rozmetacích discích. EMC dosahuje optimální přesnosti
dávkování pro velmi širokou oblast průtoku hnojiva od 20 do
500 kg/min.
Řidič jednoduše zadá jen rozmetanou dávku (kg/ha) a pracovní
záběr a začne rozmetat. Tok množství hnojiva je zvlášť na obou
stranách regulován plně automaticky i v závislosti na rychlosti
jízdy.
Výhoda EMC: Změny vlastností sypkosti hnojiva jsou rozpoznány
a kompenzovány na každé straně zvlášť. Vlivy vibrací nebo sklonů
pozemku nemají žádný dopad na přesnost dávkování. EMC tak
umožňuje výrazně vyšší přesnost dávkování oproti běžným
odvažovacím rozmetadlům, která provádějí regulaci dávky až na
základě výpočtu již odsypaného množství hnojiva ze zásobníku
rozmetadla.
EMC+W: Neustálý přehled o množství hnojiva v zásobníku.
U modelu EMC+W se zobrazuje zbývající obsah zásobníku
prostřednictvím vážících buněk. To usnadňuje dokumentaci
a optimální volbu doby plnění.
6
Ať už se jedná o mechanický či hydraulický
pohon, RAUCH EMC je založen vždy na
základním fyzikálním principu: Množství
toku hnojiva u dávkovacích hradítek je
měřeno přesně pomocí točivého
momentu pohonu na rozmetacích discích.
Měřicí senzory točivého momentu
AXIS M EMC
Točivý moment pohonu disků je měřen pomocí
torze na hnacím pohonu disků s nejmodernějšími
vysokofrekvenčními senzory.
AXIS M EMC lze bez problémů kombinovat
s traktory všech výkonnostních tříd.
OPTIMÁLNÍ
OPTIMÁLNÍ
– Oproti rozmetání s tenzometry dávkuje EMC levou stranu
odděleně od pravé. To umožňuje větší přesnost dávkování
a přesné dávkování po stranách.
Nové magnetostrikční senzory
točivého momentu AXIS H jsou
E-Bike
založeny na jednoduché fyzikální
souvislosti: Změní-li se zatížení hřídele
h n ol
rozmetacích disků, změní se také
magnetické pole hřídele. Pomocí
bezdotykového měření změny magnetického
pole přepočítá H EMC točivý moment pohonu
rozmetacích disků s vysokou přesností ve
zlomku vteřiny. Tato technologie už se
bezpočetněkrát osvědčila u elektro-kol
a segwayů.
– Také při extrémních vlivech vibrací dávkuje EMC přesně
a spolehlivě.
– Také na příkřejších svazích dávkuje EMC s maximální přesností.
– Inteligentní ovládání dávkovacích hradítek EMC automaticky
odstraňuje také jednostranné blokády a ucpání výpadů.
– Také při rozmetání s technologií VariSpread na klínových
plochách měří a reguluje EMC vpravo a vlevo přesně rozdílná
rozmetávaná množství.
og
Magnetostrikční senzory AXIS H EMC
Tec
Jasné výhody EMC
y
EMC dávkuje plně automaticky zvlášť vlevo a vpravo
7
EMC
automatická regulace průtoku hnojiva
Čas/trasa potřebné pro správné nastavení.
Klasický systém vážení (W) / Rozmetadlo EMC (EMC)
Rozmetadla s váhou vyžadují na základě
systému „měření hmotnosti“
v zásobníku a objemu hnojiva výrazně
delší čas/trasu potřebné ke správnému
nastavení.
Rozmetadla EMC se
nastavují a reagují
mnohem rychleji.
Hned po otevření dávkovacího hradítka zjistí
rozmetadlo EMC množství průtoku na každé
straně. Takto dokážou rozmetadla EMC pracovat již po několika sekundách/metrech
s velkou přesností.
1. Cizí těleso zablokovalo
levý otvor pro dávkování
2. Cizí těleso nyní
uvolní otvor pro
dávkování
Vysoká aplikační dávka
Nízká aplikační dávka
Optimální dávka
8
Rozmetadlo nechá otevřená dávkovací hradítka
na tak dlouhou dobu, dokud na levé straně
otvorem pro dávkování cizí těleso nepropadne.
Pak jsou obě hradítka široce otevřená a trvá delší
dobu, než je opět dosaženo správného
rozmetaného množství.
EMC se za krátkou dobu zbaví cizího
tělesa z levé strany, pravé strany se to
netýká. Poté za velmi krátkou dobu
nastaví EMC opět správnou dávku.
QUANTRON-A
pro AXIS M EMC (+W)
Rozhraní USB pro přenos
provozních dat
Dávkovací hradítko
otevřít/zavřít
Otevření dávkovacích hradítek
Dávka
Rychlost jízdy
Faktor průtoku vlevo/vpravo
Multifunkční tlačítka
Funkce VariSpread
vlevo/vpravo
Použití GPS s:
Obsluha rozmetadla AXIS M EMC (+W) je pohodlná a intuitivní
díky modernímu elektronickému obslužnému terminálu
QUANTRON-A s velkou barevnou obrazovkou.
Terminál QUANTRON-A řídí dokonalé automatické dávkování
EMC v závislosti na aktuální pracovní rychlosti.
U rozmetadla AXIS M EMC (+W) V4 se systémem VariSpread V4
lze jednoduchým stisknutím tlačítka zapnout čtyři dílčí záběry.
(viz strana 10)
QUANTRON-Guide
Rozmetadlo AXIS M EMC (+W) V8 se systémem VariSpread V8
umožňuje ovládání osmi dílčích záběrů. (viz strana 10)
Systém VariSpread optimalizuje přesnost rozmetání na klínových
plochách a na souvratích. Pomocí funkce GPS Control lze systém
VariSpread s velkou přesností automatizovat.
Teejet Matrix 570 G
Trimble CFX 750
Pomocí spínačů Plus a Mínus je možné za jízdy upravovat
dávkování na jedné či obou stranách.
Díky sériovému rozhraní RS 232-je systém QUANTRON-A
připraven na použití v rámci precizního zemědělství.
Müller Track Guide II
9
VariSpread
NOV
INKA
!
Technologie VariSpread pro všechny
modely AXIS EMC
VariSpread V4
Rozmetadla AXIS se systémem QUANTRON-A a manuálním
přestavováním bodu CDA mají prostřednictvím 4stupňového
spínání dílčího záběru sériově k dispozici systém VariSpread
V4. Dvěma dálkově ovládanými přestaveními polohy
dávkovacích hradítek lze měnit rozmetané množství pomocí
dvou dílčích záběrů na každé straně.
VariSpread V8
Rozmetadla AXIS se systémem QUANTRON-A a automatickým
přestavováním bodu CDA mají prostřednictvím 8stupňového
spínání dílčího záběru sériově k dispozici systém VariSpread
V8. Dvěma dálkově ovládanými přestaveními dávkovacích
hradítek a bodů dopadu lze přepínat mezi čtyřmi dílčími
záběry na každé straně.
VariSpread dynamic
Na rozdíl od klasických systémů řízení dílčích záběrů se
VariSpread dynamic automaticky přizpůsobuje
proměnlivému pracovnímu záběru a dávkám hnojiva.
VariSpread dynamic umožňuje prostřednictvím zvlášť
rychlých servopohonů k nastavení bodu výpadu také
téměř plynulé rozmetání na klínových plochách. Kromě
toho umí zvlášť hnojit vnější oblasti. Takto bude s nejvyšší
přesností aplikované hnojivo také u problematické plochy
v klínovitě tvarovaných zužujících se plochách souvratě.
10
GPS-Control
s technologií OptiPoint a VariSpread
QUANTRON-Guide
Automatické řazení na souvratích a v dílčích záběrech
QUANTRON-Guide, řízené pomocí GPS, optimalizuje rozdělení
hnojiv na souvratích a v klínových plochách. QUANTRON-Guide
využívá bezplatný signál antény Egnos. Díky funkci Parallel
Tracking je možné přesně navázat v jízdě po kolejových řádcích.
Specifické hnojení podle výnosových map ve formátu ISOXML
nebo Shape-file je možné dodatečně povolit.
OptiPoint
Hnojivo 1
Hnojivo 2
Přesný a komfortní na souvratích. Všechna rozmetadla
RAUCH AXIS s ovládáním GPS-Control jsou vybavena geniálním
přepínáním na souvratích, technologií OptiPoint. OptiPoint
vypočítává pro každý druh hnojiva a pracovní záběr
odpovídající body řazení pro otevírání a zavírání dávkovacích
hradítek na souvrati. Pomocí koeficientu letové charakteristiky
z rozmetací tabulky lze jednoduše a rychle nastavit OptiPoint.
Aplikace ISOBUS pro QUANTRON-Guide
Volitelně mohou být povolena různá využití softwaru ISOBUS pro
QUANTRON-Guide. Tak lze QUANTRON-Guide využít jako plnohodnotný
univerzální terminál ISOBUS.
Sériové:
– Ovládání sekcí pro rozmetadla a polní postřikovače
– Track Leader II jako zobrazení linií kolejových řádků
Volitelné: – ISOBUS-UT (k využití jako univerzální terminál ISOBUS)
– ISOBUS-TC (pro použití správce úloh ISOBUS)
– VRC pro hnojení na základě aplikačních map
– Field Nav (navigace na cestách a silnicích)
11
Univerzální terminál CCI ISOBUS
Mysleli jsme na všechno
Automatické nastavení kontrastu
12 ovládacích tlačítek
Univerzální terminál CCI-100 je sériově
vybaven aplikací Rozmetací tabulky.
Stisknutím jednoho tlačítka můžete
automaticky převzít všechny hodnoty
rozmetacích tabulek do pracovní nabídky
stroje.
Integrovaná nadřízená
počítačová jednotka pro traktory
USB rozhraní
Certifikace AEF-ISOBUS
Přes univerzální terminál CCI-100 jsou
paralelně řízeny všechny funkce GPS.
Výhoda: Pouze jeden terminál pro všechna
pracovní využití.
AXMATplus ready
ISOBUS může být tak jednoduchý
S moderním, inovativním terminálem RAUCH CCI100 je vstup do
progresivní technologie ISOBUS právě tak jednoduchý, jako
komfortní.
Elegantní automatické nastavení: Všechny parametry jsou
automaticky přebírány ze sériové rozmetací tabulky uložené v CCITerminálu do menu nastavení stroje. Jasná logika obsluhy, špičková
barevná dotyková obrazovka, volitelný pákový ovladač a různé
možnosti využití pro profesionální použití zvyšují efektivitu
a přesnost.
AXIS H 50.2 EMC+W je připraven na
příslušenství AXMATplus.
12
pro AXIS M EMC (+W) ISOBUS a AXIS H EMC
Obsluha kolečkem
Příslušenství ISOBUS
8,4” barevná dotyková
obrazovka
Přijímač EGNOS A 101 DGPS pro použití s
funkcemi Section Control nebo Parallel Tracking
Jednoruční ovládání
s funkcí zrcadlení
Obsluha pákovým ovladačem. Máte vše v ruce
a optimální ergonomie zajišťuje neunavující
práci
CCI.Apps umožňují dokonalé vyladění pro
požadované nasazení:
Sériově:
CCI.Convert
Sériové rozhraní např. pro připojení
N-senzorů (jen ve spojení s CCI.Control)
CCI.Tecu
Data traktoru
Fertilizer Chart
Dávkovací tabulky lze vyvolat na
CCI-Terminálu
QUANTRON-VT: Cenově dostupná alternativa
pro všechny, kteří nekladou důraz na používání
aplikací CCI-Apps.
Volitelné:
CCI.Control
Dokumentace a správa úloh
Section Control
Automatické ovládání
dílčího záběru
Parallel Tracking
Navigování do
kolejových řádků
Technologie pro pracovní počítače RAUCH
ISOBUS je kompatibilní se současnými
univerzálními terminály: John Deere, Fendt,
Müller Elektronik, Kverneland, Trimble,
Claas, WTK, Topcon
13
Hnojení okrajů a hraniční rozmetání
TELIMAT T25/T50 se
dvěma nastavení jemnosti
a zobrazením polohy
AXIS M
AXIS H
TELIMAT T25:
Účinný až na hranici pole
Hraniční rozmetání a hnojení okrajů
na pravé a levé straně.
TELIMAT T25 umožňuje přesné hraniční
rozmetání a hnojení okrajů z první jízdní dráhy
bez vystupování. Hydraulicky je TELIMAT
dálkově sklopen před pravý rozmetací disk.
Pomocí dobře viditelného mechanického
ukazatele polohy je možné TELIMAT spolehlivě
kontrolovat.
Jednoduše a elegantně stisknutím tlačítka lze dálkově
ovládat všechny režimy rozmetaní AXIS H EMC (+W) na
hranici pole nebo na klínových plochách na pravé a levé
straně. Pohodlně stisknutím jednoho tlačítka lze během jízdy
přepínat mezi hnojením okrajů nebo hraničním rozmetáním
nebo naopak. AXIS H přitom automaticky nastavuje dávky,
bod výpadu hnojiva a otáčky rozmetacích disků na
požadované použití.
TELIMAT splňuje evropskou normu pro životní
prostředí.
AXIS H se svou vysokou přesností splňuje evropskou normu
pro životní prostředí.
Typický AXIS:
Čistě ohraničené obrazce
na okraji a hranici pole
optimalizují zásobení
živinami na hranici pole.
Hraniční rozmetání
14
Hnojení okrajů
Doplňkové vybavení
AXIS roste spolu s požadavky
Flexibilní systém nástavců na zásobníky AXIS umožňuje optimální
přizpůsobení na traktory, které jsou k dispozici. Kvalitní krycí plachty
s velkými okny pro výhled jsou odolné proti UV záření a bezpečně
chrání posypový materiál před vlhkostí a nečistotami.
Elektricky dálkově ovládatelná krycí
plachta
Žebřík pro AXIS ulehčuje přístup do zásobníku. Větší flexibilitu při
připojování a odpojování rozmetadla umožňují velkoryse
dimenzované odstavné kolečka ASR 25 s rychloupínacím systémem.
Nástavby:
L 800
L 603
Praktická zkušební sada PPS 5
L 1500
XL 1300
XL 1800
Zařízení pro hraniční rozmetání
GSE 30/60
XL 1103
GLW 1000*
GLW 2000*
* pro AXIS H 50.2
Rozměry
zásobníku
cm
Výška plnění
Hmotnost
cm
kg
20.2
30.2
50.2
L 603
240 x 130
+0
+ 30
1600
2000
-
L 800
240 x 130
+ 26
+ 45
1800
2200
-
L 1500
240 x 130
+ 50
+ 75
-
2900
-
XL 1103
280 x 130
+ 23
+ 60
-
2500
-
XL 1300
280 x 130
+ 38
+ 65
2300
2700
-
XL 1800
280 x 130
+ 52
+ 75
-
3200
-
GLW 1000*
290 x 150
+ 25
+ 80
-
-
3200
GLW 2000*
290 x 150
+ 45
+ 130
-
-
4200
Nástavby
Odstavné kolečka
s rychloupínacím
systémem
Senzory vyprázdnění
Celkový objem, l
15
Vysokorychlostní rozmetání
20 km/h
16 km/h
12 km/h
Jízda v limitu, aniž narážíte
na hranice
Systém Granusafe:
Přesnost zrníčko za zrníčkem
AXIS je důsledně konstruován pro rychlost při vysoké
přesnosti rozhozu. S rozmetadlem AXIS je možné přesně
rozmetat jak nejmenší rozmetací dávky od 3 kg/ha, tak
dávky nejvyšší, bez ohledu na rychlost jízdy a pracovní
záběr.
Inovativní systém Granusafe, šetrný ke hnojivům, zajišťuje
extra jemné a exaktní předání citlivého granulátu ze
zásobníku přes rozmetací lopatky až na pozemek.
S velkoplošnými, protáhlými otvory hradítek CDA
uprostřed disků a šetrným High-Tech předáváním
hnojiva na rozmetací lopatky jsou dosahovány senzační
pracovní rychlosti až 25 km/h bez ztráty přesnosti.
I v extrémních podmínkách umožňuje AXIS, např. při
pracovním záběru 24 m a rychlosti jízdy 25 km/h, ještě
působivou rozmetací dávku 500 kg/ha při hnojení NPK.
AXIS nabízí při High-Speed rozmetání doposud
nevyužívaný potenciál k efektivní redukci nákladů
a zvýšení výkonnosti při rozmetání hnojiv.
Na základě harmonizace:
– pomaloběžného čechracího zařízení, jištěného proti
přetížení s pouhými 17 ot./min
– optimálních otáček disků 900 ot./min
– blízko u středu umístěných otevíracích hradítek,
optimalizovaných na proud hnojiva
– kartáčových omezovačů turbulence
– a aerodynamických dílců Airfins na rozmetacích discích
jsou mlecí efekty, poškozování granulí lámáním nebo
nárazy, jakož i víření vzduchu v citlivé oblasti rozmetání
redukovány na minimum.
Výsledkem je přesný rozmetací obrazec a díky němu
optimální zásobování porostu živinami.
16
Kvalita RAUCH
Inovace se setkávají se zkušenostmi
M-/H-Drive – technologie bezúdržbové převodovky
s ochranou proti přetížení
Inovační pohony M-/H-Drive pro rozmetací disky
a čechrací zařízení nepotřebují údržbu po řadu let.
Jedinečné u techniky pro hnojení: AXIS M/H jsou
vybaveny systémy ochrany proti přetížení, které chrání
celou převodovou jednotku včetně čechracího zařízení
šetrného k hnojivům před přetížením blokací, chybami
obsluhy nebo tvrdě řazenou vývodovou hřídelí.
Jakmile jsou uzavřena obě hradítka, u stroje AXIS H se
automaticky vypne elektricky poháněný čechrač šetrný
ke hnojivům.
M-Drive
H-Drive
Antikorozní skořepina ACS
Vysoký podíl ušlechtilé oceli, kvalitní plasty a náročné
dvouvrstvé zušlechtění povrchových ploch
nejmodernějším práškovým lakováním zaručují efektivní
ochranu proti korozi a mechanickému poškození.
Hodnota a funkce investice zůstává zachována po
mnoho let.
Rozmetací lopatky VxR plus: delší rozmetání
Povlak VxR-plus vysoce odolný proti otěru
několikanásobně prodlužuje životnost rozmetacích
lopatek zejména při používání abrazivních rozmetaných
materiálů. Rozmetací disky S6 a S8 jsou sériově
vybaveny lopatkami s povlakem VxR plus.
Vysoký podíl ušlechtilé oceli
17
AXIS M EMC
Typ stroje
VariSpread
Pracovní
záběr
m
Objem
zásobníku
l
Maximální
užitečné
zatížení kg
Výška
plnění
cm
Rozměry
zásobníku
cm
Hmotnost
AXIS M 20.2 EMC
V4
12 – 36
1000
2300
95
240 x 130
300
AXIS M 20.2 EMC+W
V4
12 – 36
1000
2300
95
240 x 130
355
AXIS M 30.2 EMC
V4
12 – 42
1400
3200
107
240 x 130
335
AXIS M 30.2 EMC+W
V4
12 – 42
1400
3200
107
240 x 130
390
AXIS M 30.2 EMC
V8
12 – 42
1400
3200
107
240 x 130
360
AXIS M 30.2 EMC+W
V8
12 – 42
1400
3200
107
240 x 130
395
AXIS M 30.2 EMC ISOBUS
dynamic
12 – 42
1400
3200
107
240 x 130
360
AXIS M 30.2 EMC+W ISOBUS
dynamic
12 – 42
1400
3200
107
240 x 130
395
AXIS M 20.2/30.2 V4
AXIS 30.2 V8
AXIS 30.2 ISOBUS
VariSpread V4
VariSpread V8
VariSpread dynamic
ručně
elektricky dálkově ovládané
elektricky dálkově ovládané
QUANTRON-A
QUANTRON-A
ISOBUS bez terminálu
EMC
EMC
EMC
jen u AXIS EMC+W
jen u AXIS EMC+W
jen u AXIS EMC+W
Rozhraní RS 232
Rozhraní RS 232
Aplikace CCI
Připraveno
Připraveno
Připraveno
ano
ano
ano
Bezúdržbová mechanická převodovka
Vývodový hřídel 540 ot./min
Vývodový hřídel 540 ot./min
Vývodový hřídel 540 ot./min
Sériové vybavení
Kloubová hřídel s hvězdicovou spojkou
Systém Granusafe s pomalu běžícím čechračem (pouze 17 ot./min)
Funkce vysokorychlostního rozmetání
Ochranný rám, lapače nečistot
Osvětlení LED s výstražnými tabulemi
Sada pro zkoušení dávek
CD s rozmetacími tabulkami
Příslušenství
Nástavce zásobníku, krycí plachta (volitelně: elektr. ovládání)
Žebřík / odstavné kolečka
TELIMAT T25, GSE 30/60
GPS-Control s QUANTRON-Guide
Osvětlení přední
Senzor vyprázdnění vlevo/vpravo
Rozmetací disky
Sériové vybavení
Spínání dílčího záběru
Nastavení bodu výpadu CDA
Elektronika
Plně automatické dávkování
Zbytková váha W
Příprava na GPS-Control
Variabilní dávkování
USB rozhraní
Rozmetací disky (nepatří k sériovému vybavení)
VxR plus
S1 volitelně: VxR plus
S2 volitelně VxR plus
S4 volitelně: VxR plus
S6 VxR plus
18
kg
S8 VxR plus
Chrom-karbidový povlak
rozmetacích lopatek pro
mimořádně dlouhou
životnost
AXIS 20.2
AXIS 30.2
12 - 15 m
12 - 15 m
16 - 18 m
16 - 18 m
18 - 28 m
18 - 28 m
24 - 36 m
24 - 36 m
-
30 - 42 m
AXIS H EMC
Typ stroje
VariSpread
Pracovní
záběr
m
Objem
zásobníku
l
Maximální
užitečné
zatížení kg
Výška
plnění
cm
Rozměry
zásobníku
cm
Hmotnost
dynamic
12 – 42
1400
3200
107
240 x 130
355
AXIS H 30.2 EMC+W ISOBUS dynamic
12 – 42
1400
3200
107
240 x 130
415
AXIS H 50.2 EMC+W ISOBUS dynamic
12 – 50
2200
4200
131
290 x 150
710
AXIS H 30.2 EMC ISOBUS
kg
Požadavky na traktor
AXIS H 30.2 EMC (+W)
AXIS H 50.2 EMC+W
Hydraulický výkon
min. 45 l/min při 150 bar
min. 65 l/min při 180 bar
KS provoz (konstantní tlak)
1 dvojčinný řídicí ventil (aretovatelný) a 1 beztlaký zpětný tok
LS provoz (Load sensing)
1 externí přípojka LS, 1 tlaková přípojka, 1 beztlaký zpětný tok
Sériové vybavení
Spínání dílčího záběru
Hnojení okrajů a hraniční rozmetání vpravo a vlevo
Nastavení bodu výpadu CDA
Elektronika
Plně automatické dávkování
Zbytková váha W
AXIS H 30.2 EMC (+W)
AXIS H 50.2 EMC +W
VariSpread dynamic
VariSpread dynamic
Série
Série
elektricky dálkově ovládané
elektricky dálkově ovládané
ISOBUS bez terminálu
ISOBUS bez terminálu
EMC
EMC
jen u AXIS EMC+W
Série
Příprava na GPS-Control
Aplikace CCI
Variabilní dávkování
Připraveno
Připraveno
USB rozhraní
ano
ano
Žebřík vpravo
Volitelný doplněk
Série
H-Drive
H-Drive
Bezúdržbová hydraulická převodovka
Sériové vybavení
elektr. pohon čechrače s automatickým spouštěním a zastavením
Systém Granusafe s pomalu běžícím čechračem (pouze 17 ot./min)
Funkce vysokorychlostního rozmetání
Ochranný rám, lapače nečistot
Osvětlení LED s výstražnými tabulemi
Souprava pro provedení zkoušky dávky, CD s rozmetacími tabulkami
Příslušenství
Univerzální terminál CCI-100 ISOBUS včetně rozmetacích tabulek
Aplikace CCI: CCI.Control, Section Control, Parallel Tracking
Nástavce zásobníku, krycí plachta (volitelně: elektr. ovládání)
Hydraulický tlakový filtr, odstavné kolečka, osvětlení přední
GSE 30/60, rozmetací disky
Rozmetací disky (nepatří k sériovému vybavení)
VxR plus
S1 volitelně: VxR plus
S4 volitelně: VxR plus
S6 VxR plus
S8 VxR plus
S10 VxR plus
S12 VxR plus
Chrom-karbidový povlak
rozmetacích lopatek pro
mimořádně dlouhou
životnost
AXIS 30.2
AXIS 50.2
12 - 15 m
-
18 - 28 m
18 - 28 m
24 - 36 m
24 - 36 m
30 - 42 m
30 - 42 m
-
36 - 48 m
-
42 - 50 m
19
Vyhrazujeme si právo na provádění změn sloužících ke zdokonalení.
Velkoplošné rozmetadlo AXENT
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
D-76545 Sinzheim · Postfach 1162
Telefon +49 (0) 72 21/985-0 · Fax +49 (0) 72 21/985-200
[email protected] · www.rauch.de
Pneumatické rozmetadlo AGT 6036
AXIS-EMC-5800102-cs-a-1115
Velkoplošné rozmetadlo TWS

Podobné dokumenty

AXIS M - Rauch

AXIS M - Rauch rychlosti až 25 km/h bez ztráty přesnosti. I v extrémních podmínkách AXIS-M umožňuje, např. při pracovním záběru 24 m a rychlosti jízdy 25 km/h, působivou rozmetací dávku 500 kg/ha při hnojení NPK....

Více

Kanálové fotonásobiče CPM

Kanálové fotonásobiče CPM Obr. 3.: Srovnání citlivosti PMT a CPM na magnetickém poli. Osa X intenzita pole, osa Y relativní výstup z fotonásobiče.

Více

VINNÝ LÍSTEK, WINE LIST

VINNÝ LÍSTEK, WINE LIST Bledě slámová barva se zlatými odlesky, komplexní buket s náznakem mandlí, broskví a akácie.Na patře harmonické, osvěžující s ovocným koncem. Ideální k mořským plodům a šnekům.

Více

Rozdružovače a drtiče slámy

Rozdružovače a drtiče slámy pohyb balíků kladným směrem.

Více