zatížení zatížení

Komentáře

Transkript

zatížení zatížení
ZATÍŽENÍ
Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8)
Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy1), 6) v betonu C20/254)
Při návrhu je nutné zohlednit celé schválení ETA–08/0061.
Typ
FIS A M8
FIS A M10
FIS A M12
FIS A M16
FIS A M20
FIS A M24
FIS A M30
1)
2)
3)
Min. účinná
kotevní hloubka
hef min
Max. účinná
kotevní hloubka
hef max
[mm]
[mm]
64
96
80
120
96
144
125
192
160
240
192
288
240
360
Tlačená zóna betonu
Min. tloušťka
Max. utahovací Garantovaná
Garantovaná
Min. osová
kotevního podkladu
moment
tahová zatížení smyková zatížení vzdálenost
hmin
Tinst
Nperm3)
Vperm3)
smin2)
[mm]
[Nm]
[kN]
[kN]
[mm]
100
130
110
150
130
180
160
230
210
290
250
345
310
430
Nezbytné součinitele bezpečnosti materiálu a zatížení γL = 1,4 jsou zohledněny. Za jednotlivou je
kotva považována, je-li její osová vzdálenost s ≥ 3 x h ef a vzdálenost od okraje c ≥ 1,5 x hef.
Min. přípustné osové a okrajové vzdálenosti při současném snížení přípustného zatížení.
Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem, stejně jako při snížení osových a okrajových
vzdáleností je nutné nahlédnout do schválení.
10,0
10,0
20,0
20,0
40,0
40,0
60,0
60,0
120,0
120,0
150,0
150,0
300,0
300,0
4)
6)
6,1
9,1
9,5
14,2
13,6
20,5
21,2
32,6
31,9
47,9
43,1
64,6
62,8
94,2
5,1
5,1
8,0
8,0
12,0
12,0
21,7
21,7
34,3
34,3
49,1
49,1
78,3
78,3
40
40
45
45
55
55
65
65
85
85
105
105
140
140
Min. vzdálenost
od okraje
cmin2)
[mm]
40
40
45
45
55
55
65
65
85
85
105
105
140
140
Garantovaná zatížení je možné s třídou betonu zvýšit až do C50/60.
Hodnoty zatížení jsou platné platné při teplotním zatížení do +50 °C (resp. +80 °C krátkodobě)
a při čištění otvoru v souladu se schválením. Kotvu lze aplikovat do suchého a vlhkého betonu.
ZATÍŽENÍ
Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A A4 (pevnostní třídy A4-70)
Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy1), 6) v betonu C20/254)
Při návrhu je nutné zohlednit celé schválení ETA–08/0061.
Typ
FIS A M8 A4
FIS A M10 A4
FIS A M12 A4
FIS A M16 A4
FIS A M20 A4
FIS A M24 A4
FIS A M30 A4
1)
2)
3)
Min. účinná
kotevní hloubka
hef min
Max. účinná
kotevní hloubka
hef max
[mm]
[mm]
64
96
80
120
96
144
125
192
160
240
192
288
240
360
Tlačená zóna betonu
Min. tloušťka
Max. utahovací Garantovaná
Garantovaná
Min. osová
kotevního podkladu
moment
tahová zatížení smyková zatížení vzdálenost
hmin
Tinst
Nperm3)
Vperm3)
smin2)
[mm]
[Nm]
[kN]
[kN]
[mm]
100
130
110
150
130
180
160
230
210
290
250
345
310
430
Nezbytné součinitele bezpečnosti materiálu a zatížení γL = 1,4 jsou zohledněny. Za jednotlivou je
kotva považována, je-li její osová vzdálenost s ≥ 3 x h ef a vzdálenost od okraje c ≥ 1,5 x hef.
Min. přípustné osové a okrajové vzdálenosti při současném snížení přípustného zatížení.
Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem, stejně jako při snížení osových a okrajových
vzdáleností je nutné nahlédnout do schválení.
10,0
10,0
20,0
20,0
40,0
40,0
60,0
60,0
120,0
120,0
150,0
150,0
300,0
300,0
4)
6)
6,1
9,1
9,5
14,2
13,6
20,5
21,2
32,6
31,9
47,9
43,1
64,6
62,8
94,2
6,0
6,0
9,2
9,2
13,7
13,7
25,2
25,2
39,4
39,4
56,3
56,3
89,7
89,7
40
40
45
45
55
55
65
65
85
85
105
105
140
140
Min. vzdálenost
od okraje
cmin2)
[mm]
40
40
45
45
55
55
65
65
85
85
105
105
140
140
Garantovaná zatížení je možné s třídou betonu zvýšit až do C50/60.
Hodnoty zatížení jsou platné platné při teplotním zatížení do +50 °C (resp. +80 °C krátkodobě) a
při čištění otvoru v souladu se schválením. Kotvu lze aplikovat do suchého a vlhkého betonu.
ZATÍŽENÍ
Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A C (materiál 1.4529)
Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy1), 6) v betonu C20/254)
Při návrhu je nutné zohlednit celé schválení ETA–08/0061.
Type
FIS A M8 C
FIS A M10 C
FIS A M12 C
FIS A M16 C
FIS A M20 C
FIS A M24 C
FIS A M30 C
1)
2)
3)
Min. účinná
kotevní hloubka
hef min
Max. účinná
kotevní hloubka
hef max
[mm]
[mm]
Tlačená zóna betonu
Min. tloušťka
Max. utahovací Garantovaná
Garantovaná
Min. osová
kotevního podkladu
moment
tahová zatížení smyková zatížení vzdálenost
hmin
Tinst
Nperm3)
Vperm3)
smin2)
[mm]
[Nm]
[kN]
[kN]
[mm]
64
100
130
110
150
130
180
160
230
210
290
250
345
310
430
96
80
120
96
144
125
192
160
240
192
288
240
360
10,0
10,0
20,0
20,0
40,0
40,0
60,0
60,0
120,0
120,0
150,0
150,0
300,0
300,0
Nezbytné součinitele bezpečnosti materiálu a zatížení γL = 1,4 jsou zohledněny. Za jednotlivou je
kotva považována, je-li její osová vzdálenost s ≥ 3 x h ef a vzdálenost od okraje c ≥ 1,5 x hef.
Min. přípustné osové a okrajové vzdálenosti při současném snížení přípustného zatížení.
Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem, stejně jako při snížení osových a okrajových
vzdáleností je nutné nahlédnout do schválení.
4)
6)
6,1
9,1
9,5
14,2
13,6
20,5
21,2
32,6
31,9
47,9
43,1
64,6
62,8
94,2
7,4
7,4
11,4
11,4
17,1
17,1
31,4
31,4
49,1
49,1
70,3
70,3
112,0
112,0
40
40
45
45
55
55
65
65
85
85
105
105
140
140
Min. vzdálenost
od okraje
cmin2)
[mm]
40
40
45
45
55
55
65
65
85
85
105
105
140
140
Garantovaná zatížení je možné s třídou betonu zvýšit až do C50/60.
Hodnoty zatížení jsou platné platné při teplotním zatížení do +50 °C (resp. +80 °C krátkodobě) a
při čištění otvoru v souladu se schválením. Kotvu lze aplikovat do suchého a vlhkého betonu.
zAtížení
injektážní systém fiS Vt s pouzdrem s vnitřním závitem rG mi (se šroubem pevnostní třídy 8.8)
nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy1), 6) v betonu c20/254)
při návrhu je nutné zohlednit celé schválení eta–08/0061.
Typ
RG M 8 I
RG M 10 I
RG M 12 I
RG M 16 I
RG M 20 I
1)
2)
3)
Tlačená zóna betonu
Garantovaná
Min. osová
smyková zatížení
vzdálenost
Vperm3)
smin2)
Účinná kotevní
hloubka
hef
Min. tloušťka
kotevního podkladu
hmin
Utahovací
moment
Tinst
Garantovaná
tahová zatížení
Nperm3)
[mm]
[mm]
[Nm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
90
90
125
160
200
120
125
165
205
260
10,0
20,0
40,0
80,0
120,0
9,9
13,9
19,8
23,8
37,7
8,3
13,3
19,3
35,8
52,1
40
45
60
80
125
40
45
60
80
125
Nezbytné součinitele bezpečnosti materiálu a zatížení γL = 1,4 jsou zohledněny. Za jednotlivou
je kotva považována, je-li její osová vzdálenost s ≥ 3 x hef a vzdálenost od okraje c ≥ 1,5 x hef.
Přesné údaje ve schválení.
Min. přípustné osové a okrajové vzdálenosti při současném snížení přípustného zatížení.
Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem, stejně jako při snížení osových a okrajových
vzdáleností je nutné nahlédnout do schválení.
4)
6)
Min. vzdálenost
od okraje
cmin2)
Garantovaná zatížení je možné s třídou betonu zvýšit až do C50/60.
Hodnoty zatížení jsou platné platné při teplotním zatížení do +50 °C (resp. +80 °C krátkodobě) a
při čištění otvoru v souladu se schválením. Kotvu lze aplikovat do suchého a vlhkého betonu.
zAtížení
injektážní systém fiS Vt s pouzdrem s vnitřním závitem rG mi A4 (se šroubem kvalitativní třídy A4-70)
nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy1), 6) v betonu c20/254)
při návrhu je nutné zohlednit celé schválení eta–08/0061.
Typ
RG M 8 I A4
RG M 10 I A4
RG M 12 I A4
RG M 16 I A4
RG M 20 I A4
1)
2)
3)
Tlačená zóna betonu
Garantovaná
Min. osová
smyková zatížení
vzdálenost
Vperm3)
smin2)
Účinná kotevní
hloubka
hef
Min. tloušťka
kotevního podkladu
hmin
Utahovací
moment
Tinst
Garantovaná
tahová zatížení
Nperm3)
[mm]
[mm]
[Nm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
90
90
125
160
200
120
125
165
205
260
10,0
20,0
40,0
80,0
120,0
9,9
13,9
19,8
23,8
37,7
5,9
9,3
13,5
25,1
39,2
40
45
60
80
125
40
45
60
80
125
Nezbytné součinitele bezpečnosti materiálu a zatížení γL = 1,4 jsou zohledněny. Za jednotlivou
je kotva považována, je-li její osová vzdálenost s ≥ 3 x hef a vzdálenost od okraje c ≥ 1,5 x hef.
Přesné údaje ve schválení.
Min. přípustné osové a okrajové vzdálenosti při současném snížení přípustného zatížení.
Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem, stejně jako při snížení osových a okrajových
vzdáleností je nutné nahlédnout do schválení.
4)
6)
Min. vzdálenost
od okraje
cmin2)
Garantovaná zatížení je možné s třídou betonu zvýšit až do C50/60.
Hodnoty zatížení jsou platné platné při teplotním zatížení do +50 °C (resp. +80 °C krátkodobě) a
při čištění otvoru v souladu se schválením. Kotvu lze aplikovat do suchého a vlhkého betonu.
ZATÍŽENÍ
Chemický systém FIS VT s kotevním svorníkem FIS A5) a plastovým sítkem FIS HK
Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy1), 6) ve zdivu z plných cihel při předsazené montáži.
Při návrhu je nutné zohlednit celé schválení ETA–12/0180.
Typ
Pevnost zdiva
Min. účinná Typ cihly - značení Max. utahovací Garantovaná
v tlaku
kotevní hloubka4)
dle DIN
moment
tahová zatížení3)
fb
hef,min
[-]
[N/mm²]
[mm]
Plná cihla Mz
M8
10
M10
10
M8
16
M10
16
Plná vápenopísková cihla a plné bloky KS
M8
10
M10
10
M8
20
M10
20
M8
10
M10
10
M8
28
M10
28
Plné cihly z lehčeného betonu
M8
2
M10
2
M12
2
M12
2
M16
2
M16
2
1)
2)
3)
Zdivo z plných cihel
Garantovaná
Min. osová Min. vzdálenost
smyková
vzdálenost2)
od okraje2)
zatížení3)
Vperm
smin
cmin
[kN]
[mm]
[mm]
Nperm
[-]
Tinst,max
[Nm]
85
85
85
85
Mz
Mz
Mz
Mz
4,0
4,0
4,0
4,0
0,71
0,71
0,71
0,71
0,86
0,86
1,14
1,14
80
80
80
80
50
50
50
50
85
85
85
85
85
85
85
85
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,43
0,43
0,57
0,57
1,43
1,43
2,57
2,57
0,86
0,86
1,29
1,29
0,86
0,86
1,43
1,43
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
110
110
110
180
110
180
Vbl
Vbl
Vbl
Vbl
Vbl
Vbl
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,57
0,57
0,71
1,00
0,71
1,00
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
80
80
80
80
80
80
50
50
60
60
60
60
Nezbytné součinitele bezpečnosti pro odolnost materiálu a pro zatížení γL = 1,4 jsou započítány.
Minimální přípustné osové vzdálenosti a vzdálenosti od okraje.
Při kombinaci tahového, smykového a ohybového zatížení, stejně jako při menších vzdálenostech
osových a okrajových nahlédněte do schválení.
5)
6)
[kN]
gvz, A4 a C.
Uvedené hodnoty zatížení platí pro suché a vlhké zdivo, při teplotním zatížení do +50 °C (resp.
krátkodobě do +80 °C) a při čištění otvoru dle schválení. Uvedené typy kotev a jejich únosností
jsou pouze malým výtahem ze schválení.
ZATÍŽENÍ
Chemický systém FIS VT s kotevním svorníkem FIS A5)
Nejvyšší garantovaná zatížení jedntlivé kotvy1), 6) ve zdivu z plných cihel při předsazené či průvlečné montáži.
Při návrhu je nutné zohlednit celé schválení ETA–12/0180.
Typ
Zdivo z plných cihel
Pevnost zdiva
Min. účinná Typ cihly - značení Max. utahovací Garantovaná Garantovaná
Min. osová
v tlaku
kotevní hloubka4)
dle DIN
moment
tahová zatížení3) smyková
vzdálenost2)
zatížení3)
fb
hef,min
[-]
Tinst,max
Nperm
Vperm
smin
[N/mm²]
Plná cihla Mz
M8
10
M10
10
M12
10
M16
10
M8
16
M10
16
M12
16
M16
16
Plná vápenopísková cihla a plné bloky KS
M8
10
M10
10
M12
10
M16
10
M8
20
M10
20
M12
20
M16
20
M8
10
M10
10
M12
10
M16
10
M8
28
M10
28
M12
28
M16
28
1)
2)
3)
4)
Min. vzdálenost
od okraje2)
cmin
[mm]
[-]
[Nm]
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
50
50
50
64
50
50
50
64
Mz
Mz
Mz
Mz
Mz
Mz
Mz
Mz
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,43
0,57
0,71
0,71
0,57
0,71
0,86
1,00
0,71
0,71
0,71
0,71
0,86
0,86
1,00
1,14
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
55
50
50
50
55
50
50
50
64
50
50
50
64
50
50
50
64
50
50
50
64
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (2DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
KS (8DF)
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,43
0,43
0,43
0,57
0,57
0,71
0,71
0,71
1,43
1,43
1,43
2,57
2,14
2,57
2,57
2,57
0,71
0,71
0,71
0,71
1,00
1,00
1,00
1,00
0,71
0,71
0,71
0,86
1,29
1,29
1,29
1,43
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
55
50
50
50
55
50
50
50
55
50
50
50
55
Nezbytné součinitele bezpečnosti pro odolnost materiálu a pro zatížení γL = 1,4 jsou započítány.
Minimální přípustné osové vzdálenosti a vzdálenosti od okraje při současném snížení zatížení.
Při kombinaci tahového, smykového a ohybového zatížení, stejně jako při menších vzdálenostech
osových a okrajových nahlédněte do schválení.
Maximální účinná kotevní hloubka100 mm.
5)
6)
gvz, A4 a C.
Uvedené hodnoty zatížení platí pro suché a vlhké zdivo, při teplotním zatížení do +50 °C (resp.
krátkodobě do +80 °C) a při čištění otvoru dle schválení.
ZATÍŽENÍ
Chemický systém FIS VT s kotevním svorníkem FIS A5) a plastovým sítkem FIS HK
Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy1), 6) ve svisle děrované cihle při předsazené montáži.
Při návrhu je nutné zohlednit celé schválení ETA–12/0180.
Typ
Zdivo z děrovaných cihel
Pevnost zdiva
Min. účinná Typ cihly - značení Max. utahovací Garantovaná
Garantovaná
Min. osová
v tlaku
kotevní hloubka
dle DIN
moment
zatížení tahem3) zatížení smykem3) vzdálenost2)
fb
hef4)
[-]
Vperm
[mm]
[-]
Tinst
[Nm]
Nperm
[N/mm²]
[kN]
[kN]
smin
[mm]
cmin
[mm]
110
110
110
110
110 7)
110
85
110
Hlz
Hlz
Hlz
Hlz
Hlz
Hlz
Hlz
Hlz
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,57
0,43
0,71
1,00
0,57
1,00
1,00
-
0,57
0,57
0,43
0,43
0,57
0,57
1,71
-
80
80
80
80
80
80
100
-
100
120
100
120
100
120
240
-
85
110
85
110
KSL
KSL
KSL
KSL
2,0
2,0
2,0
2,0
0,71
0,86
1,00
1,29
1,29
1,29
1,71
1,71
80
80
80
80
100
120
100
120
110
110
Hbl
Hbl
2,0
2,0
0,34
0,34
0,71
0,71
80
80
100
120
Svisle děrované cihly Hlz
M8 / M10
8
M12 / M16
8
M8 / M10
10
M12 / M16
10
M8 / M10
12
M12 / M16
12
M8 / M10
28
M12 / M16
28
Děrované vápenopískové cihly KSL
M8 / M10
12
M12 / M16
12
M8 / M10
20
M12 / M16
20
Dutinové bloky z lehčeného betonu Hbl
M8 / M10
6
M12 / M16
6
1)
2)
3)
4)
Min. vzdálenost
od okraje2)
Součinitel bezpečnosti materiálu a součinitel bezpečnosti zatížení γL = 1,4 jsou započítány.
Min. přípustné osové a okrajové vzdálenosti při současném snížení přípustného zatížení.
Při kombinaci zatížení tahem, smykem a ohybem, stejně jako při snížení osových a okrajových
vzdáleností je nutné nahlédnout do schválení.
Maximální kotevní hloubky odpovídají délkám sítek pro chemickou maltu.
5)
6)
7)
gvz, A4 a C.
Uvedené hodnoty zatížení platí pro montáž a zatížení v suchém zdivu při teplotním zatížení do
+50 °C (resp. do +80 °C) a při čištění otvoru v souladu se schválením. Uvedené kombinace
cihelných formátů a zatížení jsou jen malým výtahem ze schválení.
Při kotvení do určitých typů cihel je 85 mm přípustných (viz schválení).

Podobné dokumenty

zAtížení - Fischer

zAtížení - Fischer +50 °C (resp. 80 °C krátkodobě) a zároveň při čištění otvoru způsobem předepsaným ve schválení. Uvedené hodnoty zatížení a typů cihelného zdiva jsou jen ukázkou kompletního schválení.

Více

6000 EN 00_04 Friction Speeds and vibration

6000 EN 00_04 Friction Speeds and vibration Msl = moment smykového tření, Nmm Mseal = třecí moment těsnění, Nmm Mdrag = třecí moment způsobený odporem bro­ dění, hnětením, odstřikováním atd, Nmm Tento nový přístup definuje zdroje tření v ka...

Více

Mungo katalog HL kotva vysoce zátěžová

Mungo katalog HL kotva vysoce zátěžová Min. osová Min. vzdálenost vzdálenost od okraje/při ukotvení /při osové vzdálenosvzdálenosti od ti ukotvení mm okraje mm c (2.5hef) smin/c cmin/s

Více

batifast - ETANCO CZ sro

batifast - ETANCO CZ sro hmin : Min. tloušťka podpěry - Tinst : Požadovaný moment sevření

Více

Expresní kotva EXA

Expresní kotva EXA Dle podmínek v certifikátu je bezpečnostní součinitel pro ocel min 1,4. Detaily v příslušném ETA reportu. Při dimenzování tahových a smykových zatížení a při vlivu okraje prosím dodržujte postup ...

Více

AT-HP Chemická kotva AT-HP

AT-HP Chemická kotva AT-HP Char. Minimaler RandRandabstand abstand - ccr,N - cmin [mm] [mm]

Více