Návod k produktu Cat Mate Large 4P Cat Flap dvířka

Komentáře

Transkript

Návod k produktu Cat Mate Large 4P Cat Flap dvířka
Návod k produktu Cat Mate Large 4P Cat
Flap dvířka
VIZ OBRÁZKOVÝ NÁVOD:
1. Umístěte šablonu na požadované místo na dveřích a obkreslete ji. (Doporučujeme dno
otvoru umístit přibližně do úrovně bříška Vašeho miláčka.)
2. Použijte elektrickou přímočarou pilu k řezání podél nakreslené čáry.
3. Určete tloušťku dveřní desky (t).
4. Pokud je to nutné, snižte vnitřní rám - pro korekci délky ostrým nožem.
5a. Pro dveře o tloušťce desky do 23 mm.
6a. Přiložte rámeček na vnitřní stranu dveří a označte čtyři pozice pro šrouby.
7a. Odstraňte rámeček a vyvrtejte otvory pro šrouby o průměru přibližně 5 mm.
8a. Zvolte příslušné šrouby.
9a. Umístěte vnější rámeček na vnější stranu dveří. Zašroubujte vnitřní rám, při použití
příslušné velikosti šroubu v závislosti na tloušťce panelu dveří (t) (viz obr. 8a). Pak
utáhněte šroubové uzávěry.
5b. Pro dveře o tloušťce desky od 23 mm.
6b. Vyvrtejte čtyři otvory pro šrouby ve vnějším rámu tak, aby co možná nejblíže
mohly šrouby projít (doporučujeme průměr vrtáku 5mm).
7b. Vnitřní rám přišroubujte na vnitřní stranu dveří, pomocí krátkých 13mm šroubů.
8b. Vnější rám přišroubujte na vnější stranu dveří pomocí šroubů 19 mm. Pak utáhněte
šroubové uzávěry.
Montáž na stěnu
Udělejte otvor vhodné velikosti ve stěně a olemujte jej 19 mm překližky, nebo podobného
obkladového materiálu, vhodného pro přivrtání šroubů. (viz obrázek).
Doporučujeme dno otvoru umístit přibližně do úrovně bříška Vašeho miláčka.
Dále postupujte, jak je popsáno v bodu 6b.