Šroubové spoje II Spojovací šrouby

Komentáře

Transkript

Šroubové spoje II Spojovací šrouby
Tento dokument vznikl v rámci projektu „Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459
Autor: Ing. Kamil Ptáček, Střední odborné učiliště Valašské Klobouky
Datum vytvoření: 6.12.2012
Ročník: první
Předmět: Opravárenství a diagnostika
Tématická oblast: Technologie
Šroubové spoje II
Spojovací šrouby
Šroubové spojení je rozebiratelné se silovým stykem.
Spoj je většinou tvořen šroubem, maticí a podložkou.
Šroub se skládá s hlavy (nebo bez hlavy), dříku a závitu.
Šrouby se vyrábějí z oceli, Cu, Al- jejich slitin, plastů atd.
Otázka: Uveďte další materiály pro výrobu šroubů?
Druhy šroubů podle tvaru hlavy
Šrouby se šestihrannou hlavou
Nejpoužívanější jako šrouby maticové nebo závrtné.
Šroub se šestihrannou hlavou
Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (inbus)
Jsou nenáročné na prostor. Hlava může být zapuštěná.
Otázka: Znáte výhodu šroubu inbus?
Šrouby TORX
Mají válcovou hlavu s hvězdicovitým vybráním se šesti zuby.
Velmi dobře přenáší velké utahovací momenty.
Šroub Torx
Závrtné šrouby
Jsou s hlavou nebo bez hlavy. Místo hlavy se může použít
matice, aby se nemusel vyšroubovávat celý šroub.
Příklady závrtných šroubů
Šrouby se zářezem a šrouby s křížovým zářezem
Mohou být v provedení s válcovou, zápustnou a čočkovitou
hlavou. Zářezy slouží pro dobré utažení pomocí šroubováku.
Ukázka šroubů se zářezy
Stavěcí šrouby
Slouží k upevnění a zajištění nábojů nebo ložisek. Většinou
jsou bez hlavy a závit mají po celém dříku, v kterém může být
zářez.
Otázka: Pojmenujte výše zobrazené šrouby?
Procvičování učiva
1. Z jakých materiálů se šrouby vyrábějí?
2. Popište šroub – inbus?
3. Čím je tvořen šroubový spoj?
Použité zdroje a literatura
GSCHEIDLE, Rolf a kol. Příručka pro automechanika. Praha: Europa - Sobotáles cz. s.r.o., 2007, ISBN
9788086706177.
DOLEČEK, Josef; HOLOUBEK, Zdeněk. Strojnictví I. Praha: SNTL - Nakladatelství technické
literatury, 1984, ISBN 12531/83-220.
Zdroje obrázků
GSCHEIDLE, Rolf a kol. Příručka pro automechanika. Praha: Europa - Sobotáles cz. s.r.o., 2007, ISBN
9788086706177.
DOLEČEK, Josef; HOLOUBEK, Zdeněk. Strojnictví I. Praha: SNTL - Nakladatelství technické
literatury, 1984, ISBN 12531/83-220.
AUTOR NEUVEDEN“.. www.tuning-centrum.cz [online]. [cit. 6.12.2012]. Dostupný na WWW:
http://www.tuning-centrum.cz/news/870-ukonceni-velkeho-vyprodeje-!