Ceník elektřiny 1/2016 EPET

Komentáře

Transkript

Ceník elektřiny 1/2016 EPET
Ceník dodávky elektřiny
společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. pro kategorii Firmy
Produktová řada: KLASIK
Varianta: Optimum
Účinnost tohoto ceníku je od 1.1.2016
Distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. - západní, střední, severní a východní Čechy a severní Morava
Regulované platby za dopravu elektřiny a daň z elektřiny
Distribuce
Měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe
Produkt
Distribuční do 3x10 A nad 3x10 A nad 3x16 A nad 3x20 A nad 3x25 A nad 3x32 A nad 3x40 A nad 3x50 A nad 3x63 A nad 3x80 A nad 3x100 A nad 3x125 A nad 3x160 A nad 1x 25 A
sazba
do 1x 25 A do 3x16 A
do 3x20 A
do 3x25 A
do 3x32 A
do 3x40 A do 3x 50 A do 3x63 A
do 3x80 A do 3x100 A do 3x125 A
do 3x160 A za každou 1 za každou
C01d
Jednotarif
C02d
C03d
C25d
Akumulace
C26d
C27d
Kombinace
C35d
Přímotop
C45d
Tepelné
čerpadlo
Veřejné
osvětlení
Cena za 1 MWh
C55d
C56d
C62d
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
A
1A
VT
NT
11,00
13,31
45,00
54,45
442,00
534,82
102,00
123,42
291,00
352,11
102,00
123,42
382,00
462,22
385,00
465,85
192,00
232,32
385,00
465,85
87,00
105,27
17,00
20,57
72,00
87,12
707,00
855,47
163,00
197,23
465,00
562,65
163,00
197,23
611,00
739,31
616,00
745,36
308,00
372,68
616,00
745,36
139,00
168,19
21,00
25,41
90,00
108,90
884,00
1 069,64
204,00
246,84
581,00
703,01
204,00
246,84
764,00
924,44
770,00
931,70
385,00
465,85
770,00
931,70
174,00
210,54
26,00
31,46
113,00
136,73
1 104,00
1 335,84
255,00
308,55
727,00
879,67
255,00
308,55
955,00
1 155,55
962,00
1 164,02
481,00
582,01
962,00
1 164,02
218,00
263,78
34,00
41,14
145,00
175,45
1 414,00
1 710,94
326,00
394,46
930,00
1 125,30
326,00
394,46
1 222,00
1 478,62
1 231,00
1 489,51
616,00
745,36
1 231,00
1 489,51
278,00
336,38
42,00
50,82
181,00
219,01
1 767,00
2 138,07
408,00
493,68
1 163,00
1 407,23
408,00
493,68
1 528,00
1 848,88
1 539,00
1 862,19
770,00
931,70
1 539,00
1 862,19
348,00
421,08
53,00
64,13
226,00
273,46
2 209,00
2 672,89
510,00
617,10
1 454,00
1 759,34
510,00
617,10
1 910,00
2 311,10
1 924,00
2 328,04
962,00
1 164,02
1 924,00
2 328,04
435,00
526,35
67,00
81,07
285,00
344,85
2 783,00
3 367,43
643,00
778,03
1 831,00
2 215,51
643,00
778,03
2 406,00
2 911,26
2 424,00
2 933,04
1 212,00
1 466,52
2 424,00
2 933,04
548,00
663,08
84,00
101,64
362,00
438,02
3 534,00
4 276,14
816,00
987,36
2 326,00
2 814,46
816,00
987,36
3 055,00
3 696,55
3 078,00
3 724,38
1 539,00
1 862,19
3 078,00
3 724,38
696,00
842,16
106,00
128,26
452,00
546,92
4 418,00
5 345,78
1 020,00
1 234,20
2 907,00
3 517,47
1 020,00
1 234,20
3 819,00
4 620,99
3 848,00
4 656,08
1 924,00
2 328,04
3 848,00
4 656,08
870,00
1 052,70
132,00
159,72
565,00
683,65
5 522,00
6 681,62
1 275,00
1 542,75
3 634,00
4 397,14
1 275,00
1 542,75
4 774,00
5 776,54
4 809,00
5 818,89
2 405,00
2 910,05
4 809,00
5 818,89
1 088,00
1 316,48
169,00
204,49
723,00
874,83
7 068,00
8 552,28
1 632,00
1 974,72
4 651,00
5 627,71
1 632,00
1 974,72
6 110,00
7 393,10
6 156,00
7 448,76
3 078,00
3 724,38
6 156,00
7 448,76
1 392,00
1 684,32
1,06
1,28
4,52
5,47
44,18
53,46
10,20
12,34
29,07
35,17
10,20
12,34
38,19
46,21
38,48
46,56
19,24
23,28
38,48
46,56
8,70
10,53
0,35
0,42
1,51
1,83
14,73
17,82
3,40
4,11
9,69
11,72
3,40
4,11
12,73
15,40
12,83
15,52
6,41
7,76
12,83
15,52
2,90
3,51
2 579,32
3 120,98
2 065,81
2 499,63
981,91
1 188,11
1 727,77
2 090,60
1 045,99
1 265,65
1 727,77
2 090,60
830,36
1 004,74
256,38
310,22
256,38
310,22
256,38
310,22
326,23
394,74
60,96
73,76
60,96
73,76
60,96
73,76
60,96
73,76
60,96
73,76
60,96
73,76
60,96
73,76
-
Cena za
činnosti
OTE
Cena na podporu
elektřiny z
podporovaných zdrojů
Kč/
Var. A
OM/měsíc Kč/A/měsíc
4,19
5,07
4,19
5,07
4,19
5,07
4,19
5,07
4,19
5,07
4,19
5,07
4,19
5,07
4,19
5,07
4,19
5,07
4,19
5,07
4,19
5,07
23,96
28,99
23,96
28,99
23,96
28,99
23,96
28,99
23,96
28,99
23,96
28,99
23,96
28,99
23,96
28,99
23,96
28,99
23,96
28,99
23,96
28,99
Silová elektřina
Platba za
systémové
služby
Daň z
elektřiny
Var. B
Kč/MWh
Cena za
1 MWh
Cena za
1 MWh
495,00
598,95
495,00
598,95
495,00
598,95
495,00
598,95
495,00
598,95
495,00
598,95
495,00
598,95
495,00
598,95
495,00
598,95
495,00
598,95
495,00
598,95
99,71
120,65
99,71
120,65
99,71
120,65
99,71
120,65
99,71
120,65
99,71
120,65
99,71
120,65
99,71
120,65
99,71
120,65
99,71
120,65
99,71
120,65
28,30
34,24
28,30
34,24
28,30
34,24
28,30
34,24
28,30
34,24
28,30
34,24
28,30
34,24
28,30
34,24
28,30
34,24
28,30
34,24
28,30
34,24
Měsíční
plat za
odběrné
místo
55,00
66,55
Celková cena
Cena za 1 MWh
VT
1 192,00
1 442,32
NT
-
55,00
66,55
1 334,00 867,00
1 614,14 1 049,07
55,00
66,55
55,00
66,55
1 178,00
1 425,38
1 247,00
1 508,87
55,00
66,55
1 221,00 1 165,00
1 477,41 1 409,65
55,00
66,55
864,00
1 045,44
1 103,00
1 334,63
1 151,00
1 392,71
-
Cena za 1 MWh
VT
4 394,33
5 317,14
3 880,82
4 695,79
2 796,92
3 384,27
3 684,78
4 458,58
3 003,00
3 633,63
3 684,78
4 458,58
2 631,37
3 183,96
2 126,39
2 572,93
2 100,39
2 541,47
2 100,39
2 541,47
1 813,24
2 194,02
NT
-
1 550,97
1 876,67
1 550,97
1 876,67
1 550,97
1 876,67
1 786,97
2 162,23
1 834,97
2 220,31
1 848,97
2 237,25
1 848,97
2 237,25
Ceny distribuce jsou dány cenovým rozhodnutím ERÚ č.8/2015.
Platba na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen "Cena POZE"), se stanový jako součin proudové hodnoty (A) hlavního jističe, počtu fází, počtu měsíců a ceny 23,96 Kč (např. pro jistič 3x25 A => 75 A * 12 měsíců * 23,96 Kč) dle Var. A nebo jako součin odebraného množství elektřiny a ceny 495
Kč/MWh (např. 5 MWh * 495Kč/MWh) dle Var. B. Platba je určena nižší z těchto částek a je k ní připočtena aktuální výše DPH.
Všechny položky ceníku jsou v Kč. Tučně je vyznačena cena bez DPH. Ceny včetně DPH ve výši 21% jsou psané kurzívou a jsou pouze orientační.
Produktová řada KLASIK varianta Optimum je určena pouze pro dodávku elektřiny pro odběrná místa z nízkého napětí mimo domácnosti.
Pro distribuci elektřiny musí být na odběrném místě sjednána jedna z následujících distribučních sazeb: C01d, C02d, C03d, C25d, C26d, C27d, C35d, C45d, C55d, C56d, C62d. K přiznané distribuční sazbě provozovatelem distribuční soustavy je přiřazen odpovídající produkt na dodávku elektřiny.
Cena za činnosti OTE daná Cenovým rozhodnutím ERÚ č.7/2015 neobsahuje zvláštní poplatek, jehož výši určuje svým nařízením vláda na základě §17 d) zákona č. 458/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů.
V ceně silové elektřiny je zahrnuto převzetí závazku odpovědnosti za odchylku dodavatelem.
U dvoutarifních produktů je časové vymezení platnosti nízkého tarifu (NT) určováno příslušným provozovatelem distribuční soustavy. Minimální doba trvání NT je stanovena v platném a účinném Cenovém rozhodnutí ERÚ. Mimo dobu platnosti NT je elektřina měřena a účtována ve vysokém tarifu (VT).
Tento ceník je platný i pro smlouvy sjednané v období od 1.1.2006 do 31.12.2012 s produktovou řadou PROFIT a dále pro produktovou řadou PROFIT varianta Standard.
EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233
IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, [email protected], www.epet.cz, zákaznická linka 255 707 098
-

Podobné dokumenty

Ceník zemního plynu

Ceník zemního plynu kWh = kilowatthodina(1 kWh = 0,001 MWh)

Více

Ceník produktů Lumen Energy as HOME pro domácnosti - E-on

Ceník produktů Lumen Energy as HOME pro domácnosti - E-on OTE - Operátor trhu s elektřinou, a.s., MWh - Megawatthodina (1 MWh = 1000 kWh)

Více

Ceník produktů Lumen Energy as HOME pro domácnosti - E-on

Ceník produktů Lumen Energy as HOME pro domácnosti - E-on Tento Ceník obsahuje ceny za související služby v elektroenergetice pro rok 2016 dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 a č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015 a dále ceny ...

Více

Ceník produktů Lumen Energy as HOME FIX 2014

Ceník produktů Lumen Energy as HOME FIX 2014 Ceník produktů Lumen Energy a.s. HOME FIX 2014 pro domácnosti platný od 1.1.2013 do 31.12.2014 Cena silové elektřiny platná pro distribuční území PRE Distribuce, a.s.

Více

ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx

ceník EPET POUZIVANE 2016.xlsx Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MP rd = ( C rd × RK ) / 12 , kde Crd = součet cen za přidělenou kapacitu dle Ceníku, ...

Více

cenik EPET POUZIVANE.xlsx

cenik EPET POUZIVANE.xlsx kWh = kilowatthodina(1 kWh = 0,001 MWh)

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Ladislav Sladký ředitel prodeje

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva polovinu současných odběratelů. 21 procent zákazníků je na změnu dodavatele připraveno a uvažuje o ní, 29 procent zákazníků pak vykazuje u svých stávajících dodavatelů pouze limitovanou věrnost. Zá...

Více