JAKÝ BYL ROK NOVÝ ZÁVOD FUCHS LUBRITECH NAŠI

Komentáře

Transkript

JAKÝ BYL ROK NOVÝ ZÁVOD FUCHS LUBRITECH NAŠI
3. ročník
JAKÝ
oleje a maziva pro všechny oblasti použití
1/2003
BYL ROK
2002
NOVÝ ZÁVOD
FUCHS LUBRITECH
OLEJE TITAN
NAŠI
NA
ZÁKAZNÍCI
SAHAŘE
2
KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2003
13.-16. březen
Výstava Motocykl 2003, Výstaviště Praha
14. květen (středa)
Den otevřených dveří Fuchs, Otice
7.-12. červen
Autosalon, Výstaviště Brno
28. červen (sobota)
Truck Show, Vysoké Mýto
30. srpen (sobota)
M ČR dragsterů, Hoškovice u Mn. Hradiště
15.-19. září
45. mezinárodní strojírenský veletrh, BVV
19. září (pátek)
30. mistrovství republiky v orbě, Bohuslavice
28. září (neděle)
55. Fuchs Oil Zlatá přilba města Pardubic
FUCHS OIL - PARTNER SERIÁLU
MM ČR SUPERMOTO 2003
KALENDÁŘ
MM ČR SUPERMOTO 03
4. 5. Písek
8. 6. Vysoké Mýto
26.-27. 7. Sosnová
7.9. Vysoké Mýto
27.-28. 9. Písek
1
Čtenářky, čtenáři, kolegyně
a kolegové,
Ing. Jan Cholenský, CSc.
jednatel společnosti
Obsah:
• Zhodnocení roku 2002
• Nové produkty
v sezóně 2003
• Olejáři a ekologie?
• Fotogalerie
• Ze severu Čech
• Nový závod Fuchs Lubritech
je mi nanejvýš milou povinností si
s Vámi zavzpomínat na průběh a významné momenty společnosti FUCHS
OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.
v roce 2002.
Rozhodně jsem rád, že rok 2002
mohu z pohledu FOCZ hodnotit jako
rok úspěšný. Společnost vykázala, tak
jako v letech předcházejících, vzestup
a to v mnoha oblastech. Z hlediska
obchodního považujeme za důležitý nárůst obratu s přiměřeným
nárůstem objemu prodaného zboží.
Společnost byla mnohokrát požádána
o spolupráci na řešení konkrétních
výrobních procesů, kde mohla vysoce
specializovanými produkty pomoci při
výrobě. Rozšiřování sortimentu zboží
je výsledkem pevného zázemí firmy
v Mannheimu.
Změna portfolia prodávaných produktů s sebou přinesla zvýšení obratu, ale
i zvýšení průměrných cen produktů
FUCHS na našem trhu. Při stagnaci
počtu zaměstnanců a při růstu důležitých ekonomických ukazatelů byl rok
• Telefonica Rallye Dakar
Vydává společnost
FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o.,
www.fuchs-oil.cz, tel.: 323 637 793,
e-mail: [email protected]
ve spolupráci se společností
Agentura M-S-P, s.r.o., www.m-s-p.cz
Vítěz 54. ročníku
Fuchs Oil Zlaté přilby
města Pardubic
používá oleje
Silkolene.
55. Fuchs Oil
Zlatá přilba
města Pardubice
se koná ve dnech
27.-28. 9. 2003
2002 úspěšný. Rok 2002 nám uzavřel
audit, který prováděla firma KPMG.
Zpráva o auditu zní „bez výhrad”.
Co nového mohli naši zákazníci získat a kde jste nás mohli vidět? Mezi
významné akce naší společnosti, kde
jsme měli možnost se formálně prezentovat, patřili hlavně závody celoročního projektu „Plochá dráha 2002”.
Vyvrcholením byla 54. FUCHS OIL Zlatá
přilba města Pardubic. Zde měl možnost
každý z diváků, včetně více jak 250 VIP
hostů, vidět široké spektrum kvalitních
produktů FUCHS SILKOLENE a jejich
využití. Celkovým vítězem a současným
majitelem Zlaté Přilby se stal Australan
Jason Crump, který používá produkty
FUCHS SILKOLENE a s nimi i vítězí.
Kromě průměrného ročního nárůstu
počtu nových zákazníků firma FOCZ
v roce 2002 oslovila a zaujala navíc 500
nových zákazníků, se kterými aktivně
spolupracuje. Za tento výsledek bych
rád poděkoval všem, kteří se na něm
podíleli.
To, co nás nyní zajímá, je úspěšný start
a práce v roce 2003 s dobrou přípravou
na rok 2004, kdy Česká republika vstoupí do Evropské Unie.
2
Nové produkty v sezóně 2003
Stalo se již tradicí, že v každém čísle
Fuchs magazínu představujeme něco
nového z „naší kuchyně“. Tentokrát
bude věnována pozornost plně syntetickým motorovým olejům řady Titan
Supersyn, která se v poslední době
značně rozrostla.
Prudký vývoj v této oblasti maziv
byl způsoben novými požadavky
výrobců motorů, zejména pak na
prodloužené intervaly údržby, vysokou tepelnou odolnost oleje, nebo
na mazání motorů s palivovými systémy
„čerpadlo - tryska“ či „Common Rail“,
to vše samozřejmě při zachování lehkoběžných vlastností olejů, přinášejí-
cích úsporu paliva. V řadě případů jsou
pak tyto požadavky kombinovány.
Tempo vývoje a inovace sortimentu lze
nejlépe dokumentovat připomenutím
doby před přibližně 6 lety, kdy řada
Titan Supersyn čítala dva produkty
(viskozitních tříd SAE 5W/50 a 5W/40)!
Dnes jich je osm - tady jsou čtyři nejnovější z nich:
TITAN Supersyn SL Longlife plus SAE 0W-30
VW 503 00, 506 00, 506 01
ACEA A1/B1/A5/B5
plně syntetický motorový olej určený pro všechny
motory VW s prodlouženým intervalem údržby WIV,
vstřikování „čerpadlo-tryska”
Výměnný interval:
diesel 50.000 km
benzin 30.000 km
TITAN Supersyn SL SAE 0W-30
VW 502 00, 503 01, 505 00
ACEA A3/B3/B4
plně syntetický lehkoběžký motorový olej
určený pro tepelně vysoce zatížené motory
VW (přeplňované benzínové). Norma 503 01
- systém Longlife
Extrémně rychlé promazání motoru, až 7%
úspora PHM oproti konvenčnímu oleji.
TITAN Supersyn SL PCX SAE 0W-30
VW 503 00, 506 00
ACEA A1/B1/B4
plně syntetický lehkoběžný motorový olej
pro moderní vozidla VW s technologií WIV
(Longlife) pro benzínové i naftové motory
Překračuje nejnovější evropské i americké
požadavky na úsporu paliva.
TITAN Supersyn SL PD SAE 5W-40
VW 500 00, 505 00, 505 01
ACEA A3/B3/B4
vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej
určený pro motory TDI nové generace
s technologií „čerpadlo-tryska”
Redukuje spotřebu oleje, vysoká ochrana proti
opotřebení při plném zatížení motoru.
3
NOTIFLEX® 925
Olejáři a ekologie? Rozhodně ano!
Na první pohled by se mohlo zdát, že
dva pojmy uvedené v názvu tohoto
článku si navzájem odporují. Každý
den jsme ve zpravodajství konfrontováni s požáry, dopravními nehodami,
kolizemi tankerů, průmyslovými a
vodohospodářskými haváriemi, ve
kterých zpravidla oleje a jiné ropné
látky představují značné riziko. Jaký
vztah potom může mít činnost olejářské firmy k ekologii? Podívejme
se tedy blíže na centrální logistický
areál v Oticích, kde je koncentrace
našich ropných produktů na jednom
místě největší a jsou zde tedy i nejvyšší potenciální rizika pro životní
prostředí.
Areál jsme pořídili v létě roku 1999, v
době kdy nám stávající prostory, pronajaté v areálu Obily Kutná Hora byly
již značně stísněné. Původně zemědělský objekt byl postaven jako sklad
a sušárna jablek pro přilehlé sady. Je
situován na okraji obce, v oblasti
svým charakterem jistě více zemědělské a rekreační než průmyslové.
Během následujících let proběhla v
několika etapách jeho rekonstrukce,
při které byly postupně uvedeny
do provozu jednotlivé části areálu.
Rekonstrukce byla prováděna při
respektování
všech
zákonných
norem z oblasti ochrany životního
prostředí a všechny její etapy byly
řádně zkolaudovány.
V souladu se zákonem č. 353/99 Sb.
byly zpracovány rozvahy na prevenci
závažných havárií. Jejich výsledkem
je skutečnost, že při skladování
několika set druhů olejů a provozních hmot jsou evidovány pouze
dvě chemické látky nebezpečné pro
životní prostředí. Jejich skladovaná
množství jsou hluboce podlimitní a
z pohledu zákona se jedná o provoz
s nejnižší možnou mírou rizika. Do
oblasti ekologie patří i povinnost
zpětného odběru výrobků, zejména
upotřebených olejů. Je zajištěn
smluvními partnery naší společnosti v
jednotlivých regionech celé ČR. Stejně
jsou řešeny i povinnosti, vyplývající ze
zákona o obalech.
Potenciálně největším rizikem při provozu skladu olejů je možnost úniku
ropných látek do povrchových nebo
podzemních vod. Jsme si toho vědomi
a proto jsme realizovali další opatření
- vybudovali jsme čistící dešťovou zdrž
jako další, nadstandardní pojistku nad
rámec zákonných požadavků.
Dalším příspěvkem naší společnosti
k lepšímu životnímu prostředí bude
změna vytápění areálu, kdy koks
bude nahrazen zemním plynem. Plynofikace je již ve stadiu projektové
přípravy.
Za zmínku určitě stojí i tato kuriozita: zemědělská sušárna jablek měla
jako zdroj energie olejovou kotelnu
s venkovní nádrží na topný olej.
Po převzetí areálu naší olejářskou
společností byl tento potenciální
zdroj znečištění zlikvidován a byla
provedena jeho řádná sanace včetně
rozvodů!
Logistický areál v Oticích se kromě
uvedeného ekologicky šetrného
provozu jistě může pochlubit i svým
estetickým provedením. Prostor,
světlo, příjemné barvy ve vnitřních
prostorách, a obdobně je hezký
pohled i zvenku. To ostatně posuďte
sami z obrázku.
Ing. Josef Růžička
autor je nezávislý ekologický expert
se specializací na vodní
a odpadové hospodářství
V letošním roce pokračovala Telefonica Rallye Dakar
svým 25. ročníkem, který byl pro české barvy nejen
v kategorii kamionů znovu velmi úspěšný. V silné
mezinárodní konkurenci se neztratila posádka vozu
Liaz ve složení Macík, Žák a Fajtl,
jež byla nejúspěšnějším českým týmem.
Veškeré náplně v kamionu byly značky Fuchs a byly
dodány podle náročnosti této soutěže po konzultaci
a doporučení techniků společnosti Fuchs.
22. - 23. října loňského roku se ve Vystrkově u
Orlické přehrady konala IX. mezinárodní konference “Tribotechnika v teorii a praxi”. S úvodním
referátem na téma vývoje na světovém trhu maziv
zde vystoupil také předseda představenstva koncernu Fuchs Petrolub Dr. Manfred Fuchs.
Ve spolupráci s firmou M.P.M. jsme uvedli
do provozu nový dopravní kontejner
v našich barvách, který přispěje ke zkvalitnění zásobování našich zákazníků v oblasti
Čech. Kontejner je vybaven zařízením na
snadné a šetrné vykládání sudů.
31. ledna 2003 byla překročena hranice
1 miliardy Kč obratu na českém trhu. Zákazníkem,
který magické hranice dosáhl, byla společnost
Dura Automotive CZ, s.r.o. z Blatné.
Na snímku přebírá generální ředitel
ing. Bohuslav Hykel z rukou ing. Jana Cholenského,
ředitele společnosti Fuchs Oil CZ, spol. s r.o.,
čestné ocenění.
Spolupráce se závodním týmem
Kawasaki pokračuje i v sezóně 2003.
Ze šampionátu Superbike a Supersport se ovšem přesunula
do třídy Moto GP-1 v rámci mistrovství světa motocyklů Grand Prix. Pro
nás to má tu výhodu, že jeden ze
závodů tohoto nejprestižnějšího
motocyklového seriálu se jede
i v České republice - 24. srpna na
Masarykově okruhu v Brně.
Ateso, závod 03 v Rakovníku je jedním z největších
světových výrobců zvedáků pro osobní automobily.
Závity pohybových šroubů zvedáků vyžadují
dokonalé mazání současně s dlouhodobou
ochranou proti korozi. Tím správným produktem,
který obojí zajistí, je náš Anticorit TXB.
6
Ze severu Čech - Black & Decker
Velká Británie bývá v rámci naší společnosti nejčastěji spojována se značkou Silkolene, neboť již několik let dodáváme na
český trh tyto špičkové motocyklové oleje.
Nyní jsme ale získali nového významného
zákazníka z ostrovní země.
Je jím společnost Black & Decker
(Czech), s. r. o., která v loňském roce
zahájila provoz v novém závodě
v Trmicích u Ústí nad Labem. Postupně
sem přemisťuje výrobu ze svých závodů
ve Spennymooru a Meadowfieldu v severovýchodní Anglii.
Výrobní program B&D Czech tvoří ruční
elektrická nářadí dvou značek: Black
& Decker – pro hobby uživatele a De
Walt – pro profesionální použití. V letošním, stále ještě náběhovém roce
produkce dosáhne počtu 4 milionů
kusů nářadí v přibližně 15 druzích.
Jen namátkou lze jmenovat vrtačky,
úhlové brusky, řetězové, kotoučové
i přímočaré pily, křovinořezy, strunové
sekačky, ale i např. bourací kladiva.
99% objemu výroby je určeno k exportu na evropské i zámořské trhy.
Součástí většiny nářadí je větší či
menší převod (zpravidla ozubenými
koly), který je při výrobě nutno
naplnit jistým množstvím maziva.
A právě zde se dostáváme na naši
“parketu”. Jako celoživotnostní
náplň převodů v nářadí B&D a De
Walt je totiž používáno naše plastické mazivo Paragon EP 1/2. Tento
špičkový produkt je držitelem unikátního uvolnění koncernu Black &
Decker. Není jistě třeba zdůrazňovat, že jeho udělení předcházelo
martyrium velmi náročných testů.
Ono „jisté množství” maziva v každém výrobku, násobeno objemem
produkce B&D představuje úcty-
hodných 120 tun plastického maziva
za rok! Jen pro představu – je to 670
sudů po 180 kg, neboli pět plně naložených návěsových souprav. Plynulé
objednávání produktu při takové spotřebě není jednoduchou záležitostí,
mimo jiné např. kvůli sezónní skladbě
sortimentu vyráběného nářadí. Bezchybně je zajišťují zkušené týmy pracovníků nákupního oddělení a oddělení logistiky.
Věříme, že zahájená spolupráce se bude
úspěšně rozvíjet nejen v letošním roce, ale
i v letech následujících. Obě společnosti
k tomu mají ty nejlepší předpoklady.
Ing. Pavel Brož
Ze severu Čech - KM Prona
Rozvoj motorismu je jednou z oblastí,
která zaznamenala v posledním desetiletí
největší rozmach. S nárůstem poptávky
vznikly požadavky na kvalitnější a rychlejší
distribuci pohonných hmot. Na tento trend
zareagovala firma KM Prona z Mimoně.
Svojí kvalitní prací postupně budovala profil firmy až do dnešních
dnů, kdy zaměstnává 25 pracovníků
a v dceřinných firmách dalších padesát.
Nákup a rozvoz pohonných hmot je
zajišťován jak ze skladů České rafinérské,
a.s., Čepro, a.s., tak i od jiných odběratelů mimo území ČR. K přepravě tohoto
zboží využívá vlastní autoprovoz (vlastní
cisterny), které jsou vybaveny nejmodernějšími pravidelně cejchovanými tank-metry. Jejich celohliníkové vícekomorové konstrukce jsou vybaveny zpětným
jímáním par. Tato technologie umožňuje
zavážet čerpací stanice jak s nadzemními
tak i podzemními nádržemi. Největší
předností firmy KM Prona je operativní
zavážení nejdéle do 24 hodin.
Na rozvoz pohonných hmot je napojena
i vlastní síť čerpacích stanic. Všechny tyto
čerpací stanice jsou budovány podle nejpřísnějších ekologických norem. Každá
z nich nabízí rychlé občerstvení, autopříslušenství a další potřeby pro motoristy. Velkoobchodní činnost firmy
nabízí zákazníkům čerpacích stanic
KM Prona příznivé cenové relace, při
zachování vysoké kvality a kultury
prodeje.
Další činností ke
kterým je využíván
moderní autoprovoz
je
zavážka
průmyslových kotelen i maloodběratelů lehkými topnými oleji. Ceněnou předností je
opět
operativní
řešení
rozvážky,
kdy i k maloodběratelům je zboží
firmy KM Prona
dopraveno v co nejkratším možném
čase. Společnost Fuchs Oil Corporation CZ dodává celému početnému
autoprovozu motorové oleje, mazací
tuky a provozní kapaliny. U některých
čerpacích stanic KM Prona si motoristé
mohou zakoupit produkty motorových
olejů FUCHS, případně i jiný, naší společností dodávaný sortiment. V návaznosti na spolupráci s ostatními firmami
je pro Fuchs Oil Česká republika firma
KM Prona velkým a velmi spolehlivým
zákazníkem.
red
7
Nový závod Fuchs Lubritech
Fuchs Lubritech GmbH je jedním
z nejrenomovanějších výrobců speciálních maziv a separačních prostředků pro zvláštní použití v průmyslu a ve stavebnictví. Výrobní program zahrnuje separační prostředky
na beton, přilnavá maziva Ceplattyn,
maziva plastická i kapalná, mazací
pasty, kluzné laky, maziva na tváření
kovů Lubrodal a další chemicko-technické produkty. Vedení spo-
lečnosti sídlí ve Weilerbachu poblíž
Kaiserslauternu. Další závody jsou
v Dohně u Drážďan (grafitová řada
produktů) a v Echingu asi 20 km
severně od Mnichova, kde je soustředěna výroba řady Gleitmo. Servisní
služba Fuchs Lubritech pokrývá celé
území Německa a jeho poradenská
technická služba je dostupná po
celém světě.
Nyní pár informací o novém závodě:
Pro výstavbu svého nového závodu
Fuchs Lubritech zakoupil pozemek
v průmyslové zóně Kaiserslautern
– sever. Základní kámen nového
závodu byl položen 14. prosince
2001 za přítomnosti členů představenstva koncernu Fuchs a politických
zástupců. V průběhu dalších několika
měsíců byla realizována první etapa
projektu, během níž vyrostl nový
areál pro výrobu, skladování a expedici o celkové rozloze 8 100 m2.
Nejprodávanějším produktem Fuchs Lubritech na českém
trhu je Tramlub 384 G - biologicky odbouratelné plastické
mazivo na výhybky železnic. Kromě Českých drah, které
tento produkt odebírají v řádu desítek tun, jsou jeho uživatelem také švýcarské a německé dráhy.
NOTIFLEX® 925
V nových prostorách je umístěno
výrobní zařízení a strojní vybavení pro
produkci odbedňovacích prostředků
na beton, přilnavých maziv Ceplattyn, maziv pro železnice Tramlub
a kluzných laků. Také zde jsou linky
pro plnění malých obalů a sklady pro
suroviny i pro hotové výrobky. Tato
opatření ve svých důsledcích povedou
k výraznému zlepšení vnitřní logistiky,
manipulace s materiálem a ke snížení
časové náročnosti výroby, z čehož
budou mít prospěch také zákazníci.
Výrobní zařízení odpovídá nejnovějším evropským směrnicím pro ochranu
životního prostředí a bezpečnost.
Stěhování z Weilerbachu do Kaiserslauternu proběhlo v létě loňského
roku. Část výroby a administrativa
zatím zůstává v původních prostorách ve Weilerbachu.
fl
8
Oleje Titan na saharském písku
V letošním roce pokračovala Telefonica Rallye Dakar svým 25. ročníkem, který byl pro české barvy
nejen v kategorii kamionů znovu
velmi úspěšný. V silné mezinárodní
konkurenci se neztratila posádka
vozu Liaz ve složení Macík, Žák
a Fajtl, jež byla nejúspěšnějším
českým týmem. Na několik otázek
o průběhu letošního závodu jsme se
zeptali Martina Macíka.
• Málokdo si asi dokáže představit,
jaké přípravy předcházejí tak náročnému závodu. Jak dlouho se vaše
posádka připravovala a co taková příprava obsahuje?
Příprava trvala prakticky šest měsíců.
Obsahovala přihlášení do soutěže,
všechny administrativní úkony spojené se soutěží včetně zdravotních
prohlídek a očkování. V plné intenzitě
všech příprav byla posádka poslední tři
měsíce před startem.
• A co váš vůz?
Vůz jsem zakoupil v průběhu prázdnin
a od té doby prošel celkovou GO, která
obsahovala kompletní rozebrání do
šroubku a zase složení včetně výměny starých dílů za nové. Motor byl kompletně
zrepasován a naladěn na 500 koní.
• Používali jste náplně značky Fuchs,
jak jste s nimi byli spokojeni?
Veškeré náplně v kamionu byly značky
Fuchs a byly dodány podle náročnosti této
soutěže po konzultaci a doporučení techniků firmy Fuchs a to vždy v návaznosti na
extremní zatížení jak převodů diferenciálů, tak motoru a jeho chlazení. V mazání
motoru prokázal své vynikající kvality olej
Titan CFE MC SAE 10W-40. Nejinak tomu
bylo u maziv používaných na běžnou
údržbu a jejich doplnění. Kvalita těchto
náplní byla prokázána a nyní jsou vzorky
odebrané po zátěži vyhodnocovány
v laboratořích.
• Mnohým posádkám se nevyhnuly
poruchy ani havárie. Jak jste na tom
byli právě vy?
Bohužel ani my jsme se nevyhnuli
některým náročnějším a problematickým závadám. Jednou z nejhorších
byla porucha vstřikovacího čerpadla
a výměna těsnění pod hlavami válců.
Mezi drobné technické závady patřila
výměna vadné vrtule chlazení, vodní
pumpa, prasklý chladič, výměna čerpadla posilovače řízení a mnoho dalších
drobných jako je výměna tlumičů,
klínových řemenů, silentbloků kabiny
a motoru ap.
• Během těch několika tisíc společně
strávených kilometrů se posádky asi
velmi dobře poznají, jak jste spolu
vycházeli?
Myslím, pokud mohu mluvit za kolegy,
tak perfektně. Spojovala nás vidina cíle
a překonávání technických problémů.
• 25. ročník je za vámi. Uvažujete již
teď o účasti na tom příštím?
Ukončení toho starého bylo teprve před
měsícem a proto myšlenky na nový
nejsou tak živé, ale myslím, pokud se nám
vše podaří jako předcházející rok, tak to
zkusíme znovu, jistě i s oleji TITAN.
• Děkuji za rozhovor.
red
Společnost FUCHS Europe Schmierstoffe GMBh z Mannheimu patří mezi Top 10 dodavatelů do
závodů Daimler Chrysler v Německu. Do tohoto prestižního seznamu se dostala jako jediný
výrobce maziv. Ocenění, které DC v této podobě uděloval loni poprvé, je založeno na jeho
důkladném vnitřním podnikovém hodnocení.
FUCHS OIL CORPORATION CZ, spol. s r.o.
www.silkolene.cz

Podobné dokumenty

Jaro 2004 - Fuchs Oil

Jaro 2004 - Fuchs Oil Ve dnech 11. – 14. března se v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště již tradičně konal 8. ročník populární výstavy Motocykl. Naše společnost se zde letos prezentovala již pošesté. Výstava je

Více

Podzim 2004

Podzim 2004 Vydává: FUCHS OIL Corporation (CZ), spol. s r.o., www.fuchs-oil.cz, tel.: 323 637 793, e-mail: [email protected] ve spolupráci se společností Agentura M-S-P, s.r.o., www.m-s-p.cz

Více

Mazání ložisek mostů Pittsburgh Corning Dlouhá plochá dráha Od

Mazání ložisek mostů Pittsburgh Corning Dlouhá plochá dráha Od Martin, produktový manažer automobilových maziv s odpovědností za celý koncern. Při tomto semináři jsme mohli získat aktuální informace o vývoji nových maziv včetně trendů celého automotivního trhu...

Více