Pravidla souteze BBQ Albert v02.pages

Komentáře

Transkript

Pravidla souteze BBQ Albert v02.pages
PRAVIDLA SOUTĚŽE ALBERT GRILOVÁNÍ
Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže Albert Grilování, která probíhá na
internetové stránce http://gril.albert.cz (dále jen "soutěž").
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Radlická
520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 44012373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, Sp. zn. B 19737 (dále jen “Organizátor”).
Koordinátorem soutěže je společnost Hullabaloo Digital s.r.o., se sídlem Bělehradská 347/54,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 24679704, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, Sp. zn. C 165550 (dále jen „Koordinátor“).
2. PODMÍNKY ÚČASTI
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České
republiky starší 18 let, který má platnou e-mailovou adresu. Ze Soutěže jsou vyloučeni
zaměstnanci a spolupracovníci Organizátora a Koordinátora, stejně jako jejich rodinní
příslušníci a osoby blízké.
PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI JE SOUHLAS S TĚMITO PRAVIDLY SOUTĚŽE.
PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY NEBO
JINÉHO PRODUKTU A DOLOŽENÍ TOHOTO NÁKUPU, UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO
VZTAHU S POSKYTOVATELEM ZBOŽÍ, SLUŽBY NEBO JINÉHO PRODUKTU, ANI
ÚČAST NA PROPAGAČNÍ ČI REKLAMNÍ AKCI POSKYTOVATELE ANEBO
PROVOZOVATELE.
Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, jehož jednání v rámci soutěže
nebo v souvislosti s ní bude naznačovat snahu o získání výhry jakýmkoli nepoctivým
způsobem, nebo způsobem odporujícím účelu a principu soutěže.
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE A PRAVIDLA SOUTĚŽE
Účastníkem Soutěže se stává každá osoba dle čl. 2 těchto pravidel soutěže, která odpoví na
aktuální otázku zveřejněnou na stránce http://gril.albert.cz, prostřednictvím určeného
formuláře, ve kterém vyplní všechny údaje označené jako povinné.
Soutěž začíná dne 4. 5. 2016 a končí dne 13.7. 2016 ve 23:59 hodin.
V uvedeném období proběhne celkem 5 soutěžních kol. Každé kolo bude trvat dva týdny.
V každém soutěžním kole bude vyhlášena jedna soutěžní otázka, která se vztahuje
k zveřejněnému soutěžnímu videu. Například „Kolikrát jsme ve videu na přípravu burgeru
použili vidličku?”
Odpovědi na soutěžní otázku pro dané soutěžní kolo bude možné odeslat Organizátorovi
prostřednictvím webového formuláře.
V každém soutěžním kole budou určeni tři výherci, jeden pro každý zveřejněný výherní čas.
V každém soutěžním kole vyhrává správná odpověď na soutěžní otázku, která je
nejblíže času stanovenému a zveřejněnému pro dané kolo.
V prvním soutěžním kole vyhrává správná odpověď na soutěžní otázku, která je
nejblíže těmto časům: První výherce 7.5.2016 v 10:30, druhý výherce 11.5.2016 ve 22:12 a
třetí výherce 16.5.2016 v 16:05. Pro určení času je rozhodný čas zobrazený na soutěžní
webové stránce. Soutěžní časy pro další kola budou zveřejněna dodatkem k těmto pravidlům.
Účastník soutěže může odpovědět na soutěžní otázku pouze jednou v průběhu každého kola
s jednou platnou e-mailovou adresou. Současně může soutěžící získat výhru pouze jednou za
celou soutěž.
Organizátor, resp. Koordinátor vyloučí každý druhý a další tip účastníka soutěže, který již na
soutěžní otázku odpovídal. Za tímto účelem vede organizátor evidenci přijatých odpovědí na
soutěžní otázku. Organizátor, resp. Koordinátor může dále vyloučit odpovědi, které jsou
podle evidence uvedené v předchozí větě, ve větším množství odesílány ze stejné IP adresy.
Výhrou v soutěži je: Originální vypalovací razítko na maso od uměleckého kováře v
hodnotě 2 000 Kč.
Celková hodnota výher činí 30 000,- Kč.
O výhře a dalších podrobnostech ohledně vyzvednutí výhry bude výherce informován
Organizátorem e-mailem.
Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky Organizátora vůči výherci stanovené
těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek,
pravidel Soutěže.
Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči
výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na
jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.
Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastní v soutěži
(zejména náklady na vlastní internetové připojení a pod.). Soutěžící bere na vědomí, že je
není možné požadovat nebo se jich domáhat od Organizátora.
V případě, že účastník soutěže poruší tato pravidla, Organizátor soutěže může, podle
vlastního uvážení takového účastníka ze soutěže vyloučit.
4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže,
výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných
důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži
právní nárok.
Účastník svou účastí v této soutěži souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (emailová
adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely společnosti
AHOLD Czech Republic, a.s. jako správce a s jejich poskytnutím dalšímu správci za účelem
nabízení obchodu a služeb. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb.
Účastník může tento souhlas kdykoli na adrese správce (organizátora) odvolat.
Účastí v soutěži projevuje každý́ soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že
organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové
záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora,
včetně profilů organizátora na sociálních sítích.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pravidla Soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách http://bbq.albert.cz. Účastníci
Soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se
řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Podobné dokumenty

Pravidla souteze BBQ Albert v04.pages

Pravidla souteze BBQ Albert v04.pages PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI JE SOUHLAS S TĚMITO PRAVIDLY SOUTĚŽE. PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY NEBO JINÉHO PRODUKTU A DOLOŽENÍ TOHOTO NÁKUPU, UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU S P...

Více

2 - rock for people

2 - rock for people Vždyť co by mohlo vyjádřit nekonečnou pohodu víc, než jejich ranní konverzace z druhého dne cyklojízdy. „Mám si hodit svoje věci do dodávky? Ne-

Více

Kids Roxtars Menu

Kids Roxtars Menu Křupavé rybí prsty s hranolky, kečupem a tatarkou.

Více

kick hot rod be a happy! eat Desserts! Burgers

kick hot rod be a happy! eat Desserts! Burgers Navštiv nejlepší burgrárnu v Praze! Děláme burgery s příběhem - jedny z nejlepších a nejoriginálnějších burgerů v Praze. Burgery připravujeme z čerstvého hovězího masa z českých luhů a hájů, které ...

Více

Katalog Burger concept 2016

Katalog Burger concept 2016 v případě, že chcete burger více „rozplácnout“, udělejte to obracečkou hned po vložení porce na gril nebo pánev, pak už s burgerem nehýbejte, jen v průběhu pečení otočte a pečte z obou stran

Více

chybí vám ve městě obchod? tak to napráskejte

chybí vám ve městě obchod? tak to napráskejte je včetně informací na více než 500 pobočkách České pošty, kde funguje sesterská značka Era. Různé incentivy jsou připraveny i pro podnikatele (např. zvýhodněné nabídky na financování, pojištění, p...

Více