DUX TRUST

Komentáře

Transkript

DUX TRUST
DUX TRUST
FOUNDED 1937
Rückblick auf die Rohstoffmärkte, insbesondere Edelmetallmärkte, 2012 und
Ausblick auf die Rohstoffmärkte, insbesondere Edelmetallmärkte, 2013
Sehr geehrte ProService Kundin, sehr geehrter ProService Kunde
Wir freuen uns Ihnen den Jahresrückblick 2012 und unsere Ansicht des Ausblicks der Edelmetallmärkte für das
Jahr 2013 überreichen zu dürfen.
Rückblick auf das Jahr 2012
„Let the GOLD trend be your friend!“ (Lass den Gold Trend dein Freund sein.) Erfreulicherweise steigt seit
Jahren der Goldpreis kontinuierlich an - und dieser Trend scheint noch nicht gebrochen zu sein. Die Kursentwicklungen der vier wichtigen Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium verliefen im Jahre 2012 äusserst
volatil, schlossen zum Jahresende jedoch mit ansprechenden Gewinnen. So konnten in der Berichtsperiode
der Wert des Goldes um 3.7%, der Wert des Silbers um 4.3%, der Wert des Palladiums um ganze 7.7% und der
Wert des Platins sogar um 8% auf Euro Basis zulegen. Das ist gar nicht so schlecht gegenüber anderen Rohstof- fen.
Das Erdöl der Marke Brent verteuerte sich beispielsweise im gleichen Zeitraum auf Euro Basis gerade ein- mal um
1%.
Gold ist ein Vermögenswert, der vor allem in einem negativen wirtschaftlichen Umfeld und unsicheren Börsenphasen gefragt ist. Platin, das zu knapp 40% in der Automobil- und zu gut 30% in der Schmuckbranche Verwendung findet und Palladium, das zu knapp 50% in der Automobil- und zu knapp 20% in der Schmuckbranche verwendet wird, sind insbesondere in konjunkturellen Erholungsphasen der Weltwirtschaft begehrt. Einzig
das Silber ist sowohl in unsicheren Börsenphasen wie auch bei konjunkturellen Erholungsphasen der Weltwirtschaft gefragt.
Ausblick auf das Jahr 2013
Auch für 2013 ist mit einer Fortsetzung der Goldhausse zu rechnen, obwohl das Tempo etwas abnehmen wird. Alle
Argumente, die die Edelmetallpreise in den letzten Jahren nach oben getrieben haben, gelten auch
weiterhin für 2013. Für die Überschuldung der Staaten haben Zentralbanken und Regierungen keine andere
Lösung, als beliebig Geld zu drucken und den Markt mit unbegrenzter Liquidität zu fluten, wobei im Euroland
zusätzlich noch Staatsschulden wirtschaftslahmer Länder in schwindelerregenden Höhen abgesichert werden
mussten und wohl auch zukünftig noch abgesichert werden müssen. Historisch gesehen hat der Silberpreis - in
Relation zum Goldpreis - noch einiges an Spielraum nach oben. Wir werden die derzeitige Vermögensallokati- on
bis auf weiteres beibehalten. Beobachten werden wir insbesondere Platin und Palladium, welche bei einer
nachhaltigen Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtsituation überproportional steigen können. Wir würden
dann einen Anteil von 20% bis 25% unseres Rohstoffinvestments in Platin und/oder Palladium sehen. Damit
würden der Goldanteil auf 20% und der Silberanteil auf 55% bis 60% reduziert werden.
Für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen und freuen uns auf eine weiterhin angenehme und
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüssen
DUX Partners AG
Rudolf M. Seeger, CEO
Vaduz, 31. Januar 2013
DUX PARTNERS AG
MEIERHOFSTRASSE 126
FL-9495 TRIESEN
LIECHTENSTEIN
TELEPHONE +423 239 69 69
FAX +423 239 69 79
[email protected] DUXTRUST.COM
•
•
•
TRADE REGISTER VADUZ NO. FL-0001.002.203-4
RUDOLF M. SEEGER, CEO
•
•
PRINCIPALITY OF
E-MAIL:
DUX TRUST
FOUNDED 1937
Zpětný pohled na trhy s ušlechtilými kovy, zejména trhy s ušlechtilými kovy 2012
a
výhled na trhy s ušlechtilými kovy, zejména trhy s ušlechtilými kovy 2013
Vážená zákaznice ProService AG, vážený zákazníku ProService AG.
Jsme rádi, že Vám můžeme zprostředkovat zpětný pohled za rok 2012 a výhled na trhy s
ušlechtilými kovy na rok 2013.
Zpětný pohled na rok 2012
"Let the GOLD trend be yuor friend!" (Ať se trend zlata stane tvým přítelem). Dobrá zpráva je, že
už léta plynule stoupá cena zlata a zdá se, že tento trend bude pokračovat. Vývoj kurzů čtyř
nejdůležitějších ušlechtilých kovů - stříbra, platiny, palladia a zlata se v roce 2012 vyznačoval
značnou nestálostí kurzu, ke konci roku se však zaznamenali příslušné zisky. V zúčtovacím
období stoupla hodnota stříbra o 4,3%, hodnota palladia o celých 7,7%, hodnota platiny
dokonce o 8% a cena zlata o 3,7% na bázi EUR. Není to vůbec špatné ve srovnání s jinými
surovinami. Ropa značky Brent zdražila ve stejném období na bázi EUR dokonce o 1%.
Zlato je trvalá hodnota, která je žádaná především v negativním ekonomickém prostředí a v
nejistých obdobích na burze. Platina, která se využívá na 40% v automobilovém průmyslu a na
30% při výrobě šperků a palladium, které se využívá na téměř 50% v automobilovém průmyslu a
na téměř 20% při výrobě šperků, jsou žádané zejména v konjunkturálních ozdravných fázích
světové ekonomiky. Dokonce samotné stříbro je velmi žádané jak v nejistých obdobích na burze,
tak i v konjunkturálních ozdravných fázích světové ekonomiky.
Výhled na rok 2013
I v roce 2013 třeba počítat s pokračováním v zestupného kurzu zlata, přestože se tempo trochu
zmírní. Všechny argumenty, které v posledních letech vyhnali ceny ušlechtilých kovů vzhůru,
platí nadále i na rok 2013. Z důvodu zadlužení států nemají centrální banky a vlády žádné jiné
řešení, než tisknout libovolné množství peněz a zaplavit trhy neomezenou likviditou, přičemž je v
zemích eurozóny v současnosti, ale i v budoucnu nezbytné dodatečně zajistit, aby státní dluhy
zemí s ochromenou ekonomikou nevyšplhali do závratných výšek. Z historického hlediska
má cena stříbra v porovnání s cenou zlata ještě prostor stoupat směrem vzhůru.
Současnou alokaci majetku udržíme i nadále. Pozorovat budeme zejména platinu a palladium,
které by mohly při trvalém zlepšování se celkové ekonomické situace poměrně stoupat. Náš
předpoklad by byl podíl ve výši 20% až 25% naší investice ušlechtilých kovů do platiny anebo
palladia. Tím by se podíl zlata zredukoval na 20% a podíl stříbra na 55% až 60%.
Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili a těšíme se i nadále na příjemnou a úspěšnou
spolupráci.
S přátelskými pozdravy
Dux Partners AG, Rudolf M. Seeger, CBO
Vaduz, 31. ledna 2013

Podobné dokumenty

ProService Rückblick 2010 Ausblick 2011[2]

ProService Rückblick 2010 Ausblick 2011[2] Die Preisentwicklungsmöglichkeiten der Edelmetalle und des Rohöls erwarten wir positiv. Die Edelmetallpreise werden im Jahr 2011 an Volatilität noch zunehmen und weniger stark steigen als in der ve...

Více