Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Elektrofilní aromatické
substituce
Elektrofilní
aromatická
substituce
Mechanismus elektrofilní aromatické substituce
Krok 1. Elektrofilní atak
Krok 2. Ztráta protonu
Elektrofilní substituce - mechanismus
Elektrofilní halogenace
Elektrofilní halogenace - mechanismus
Aktivace Lewisovou kyselinou (FeCl3, FeBr3, SnCl4, ZnCl2 atd.)
Elektrofilní nitrace
Elektrofilní sulfonace
Elektrofilní alkylace (Friedel-Craftsova alkylace)
Elektrofilní alkylace (Friedel-Craftsova alkylace)
Přesmyk přesunem protonu
Přesmyk přesunem alkylu
Elektrofilní acylace (Friedel-Craftsova acylace)
Elektrofilní acylace (Friedel-Craftsova acylace)
Příprava acyl chloridů
Příprava alkylbenzenů – acylace + redukce
Elektrofilní substituce derivátů benzenu
Induktivní efekt
Rezonanční (mezomerní) efekt
Elektron-akceptorní skupiny
Elektron-donorní skupiny
Porovnání rychlosti a direktivního efektu nitrace derivátů benzenu
Procenta izomeru
R
Relativní rychlost
Substituenty II. třídy
Substituenty I. třídy
Význam direktivních efektů v syntéze
Příprava 1-brom-2-nitro- a 1-brom-4-nitrobenzenu
Příprava 1-brom-3-nitrobenzenu
Význam direktivních efektů v syntéze
Elektrofilní substituce naftalenu
Bromace naftalenu
Nitrace naftalenu
Sulfonace naftalenu je závislá na reakční teplotě (vratná reakce)
Elektrofilní substituce naftalenu – direktivní efekty
Elektron-donorní substituent
Elektron-akceptorní substituent

Podobné dokumenty

05 - Aromáty

05 - Aromáty náboj v polohách ortho, který se kruhem přenáší až do polohy para (další substituce tedy probíhá do těchto poloh). Při posuzování toho, který produkt vznikne přednostně, je třeba v úvahu brát prost...

Více

02 - Alkany

02 - Alkany vytvářejí následně radikály z halogenu) - teplem (teplota kolem 300 °C, hlavně v průmyslu) Substituce radikálová (SR) – chlorace methanu Celková reakce:

Více

PL - VYČÍSLOVÁNÍ ROVNIC

PL - VYČÍSLOVÁNÍ ROVNIC Pracovní list: Vyčísli rovnice: HgO → Hg + O2 S + O2 → SO2 C + O2 → CO2 Ca + O2 → CaO Fe + 3 O2 → Fe2O3 Cu + O2 → CuO H2 + Cl2 → HCl Na + HCl → H2 + NaCl Zn + HCl → ZnCl2 + H2 CuO + HCl → H2O + CuCl2

Více

Nitrace aromatických uhlovodíků

Nitrace aromatických uhlovodíků Do jedné zkumavky odměřte některý z izomerů xylenu (3 cm3), do druhé vsypte naftalen (1 g). Zkumavky upevňete do stojanu a ponořte je do kádinky se studenou vodou. Pak přidávejte po kapkách do každ...

Více

Halogeny a jejich sloučeniny

Halogeny a jejich sloučeniny sublimuje, má fialové páry, biogenní; se škrobem tvoří modré zabarvení (slouží jako důkaz, viz

Více

izomerie - Bi-Ch Přípotoční

izomerie - Bi-Ch Přípotoční který na svých 4 vazbách nese 4 různé skupiny nemají rovinu ani střed symetrie

Více

Redox rovnice

Redox rovnice Zadání: Je možné, že sem – tam se vloudila chyba. Prosím o jejich najití a splnění oznamovací povinnosti :-)!!! S díky na rtech a s vděčností srdci Váš K.V. 1. HgS + O2 –> Hg + SO2 2. BaO + O2 –> B...

Více

pojmenování cykloalkany

pojmenování cykloalkany Rotace kolem jednoduché vazby: konformace Rotační bariera kolem C-C vazby ethanu je 2.9 kcal/mol. Toto relativně nízké množství energie je k dispozici za pokojové teploty v důsledku molekulárních ...

Více